EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1119

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1119 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς

C/2018/4961

OJ L 204, 13.8.2018, p. 13–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1119/oj

13.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1119 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 όσον αφορά τους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα VII (Μέρος-ORA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (2), οι εκπαιδευτικοί φορείς χειριστών πρέπει να συγκροτήσουν και να διατηρούν σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της συμμόρφωσης, καθώς και σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων. Η γενική οργάνωση, οι διεργασίες, οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες των φορέων πρέπει να εκτίθενται λεπτομερώς σε τεκμηρίωση (εγχειρίδια).

(2)

Το παράρτημα VII (Μέρος-ORA) αποτελεί κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την πιστοποίηση των φορέων που παρέχουν εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου χειριστή εμπορικών πτήσεων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο εν λόγω Μέρος είναι ασκόπως επαχθείς και δυσανάλογες για τους φορείς που παρέχουν απλώς εκπαίδευση για την απόκτηση πτυχίου και συγκεκριμένων ειδικοτήτων, πιστοποιητικών και δικαιωμάτων μη εμπορικών πτήσεων, λαμβανομένων υπόψη των συνεπαγόμενων δαπανών, της φύσης και της κλίμακας των δραστηριοτήτων τους και της διακινδύνευσης και των οφελών για την ασφάλεια της αεροπορίας. Όπως σημειώνεται στον χάρτη πορείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (3), θα πρέπει, συνεπώς, να αναπτυχθεί ένα απλούστερο σύστημα για τους εν λόγω φορείς.

(3)

Για τους λόγους αυτούς, οι φορείς αυτοί θα πρέπει να υπόκεινται σε δέσμη ειδικών απαιτήσεων και όχι στην υποχρέωση προέγκρισης από την αρμόδια αρχή. Αντιθέτως, θα πρέπει να μπορούν να δηλώνουν στην αρμόδια αρχή ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους φορείς αυτούς.

(4)

Οι ειδικές απαιτήσεις για τους εν λόγω δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς (DTO) θα πρέπει να περιλαμβάνουν απλουστευμένες διαδικασίες ασφαλείας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τόσο το περιβάλλον μειωμένης διακινδύνευσης μέσα στο οποίο λειτουργούν οι χειριστές μη εμπορικών πτήσεων όσο και η ανάγκη να ασκούν οι αρμόδιες αρχές κατάλληλη εποπτεία. Για λόγους ασφάλειας, θα πρέπει, επίσης, να προβλέπονται κανόνες για την υποβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην αρμόδια αρχή, καθώς και για τη δήλωση, την τήρηση αρχείων, την παρακολούθηση με ετήσια εσωτερική επανεξέταση, καθώς και τον διορισμό των εκπροσώπων των DTO που είναι αρμόδιοι σε θέματα ασφάλειας.

(5)

Για τους ίδιους λόγους, οι κανόνες εποπτείας και επιβολής έναντι των DTO από τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπονται στο παράρτημα VI (Μέρος-ARA) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να εξασφαλισθεί ότι είναι αναλογικοί, επαρκώς ευέλικτοι και στηριζόμενοι σε προσέγγιση βάσει διακινδύνευσης και σύμφωνοι με τις ειδικές απαιτήσεις για τους DTO.

(6)

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν επίσης ορισμένες άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τους εκπαιδευτικούς φορείς χειριστών, με σκοπό ιδίως τη διευκρίνιση διατάξεων, την απάλειψη μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον εφαρμογή και την τροποποίηση του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) του εν λόγω κανονισμού, ώστε να αναφέρεται και στους εγκεκριμένους και στους δηλωμένους εκπαιδευτικούς φορείς.

(7)

Θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετος χρόνος για την υλοποίηση των μέτρων που αφορούν την πρόληψη κλονισμού και την εκπαίδευση ανάκτησης.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας υπέβαλε στη γνωμοδότησή του αριθ. 11/2016 προς την Επιτροπή σχέδιο εκτελεστικών κανόνων.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 2 προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:

«14.   “αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC)”: μη δεσμευτικά πρότυπα που έχει εγκρίνει ο Οργανισμός για να αποδεικνύεται ο τρόπος συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του·

15.   “εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης (AltMoC)”: τα μέσα που παρέχουν εναλλακτική δυνατότητα αντί κάποιου υφιστάμενου αποδεκτού μέσου συμμόρφωσης ή εκείνα που παρέχουν νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει εγκρίνει σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης·

16.   “εγκεκριμένος εκπαιδευτικός φορέας (ATO)”: φορέας εξουσιοδοτημένος να εκπαιδεύει χειριστές με βάση έγκριση που εκδίδεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρο 10α παράγραφος 1·

17.   “συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD)”: επίγεια εκπαιδευτική συσκευή που προορίζεται για την εκπαίδευση χειριστών, αντιπροσωπευτική του σταθμού της κατηγορίας αεροπλάνων του εκπαιδευόμενου χειριστή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί οθόνη οργάνων και πηδάλια ελέγχου πτήσης με ελατήρια και να παρέχει εκπαιδευτική πλατφόρμα τουλάχιστον σε διαδικαστικές πτυχές πτήσης με όργανα·

18.   “προδιαγραφές πιστοποίησης (CS)”: τεχνικά πρότυπα εγκεκριμένα από τον Οργανισμό τα οποία υποδεικνύουν τα μέσα πιστοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιεί φορέας·

19.   “εκπαιδευτής πτήσης (FI)”: εκπαιδευτής που έχει το δικαίωμα να εκπαιδεύει σε αεροσκάφος σύμφωνα με το τμήμα I (Μέρος-FCL) του παραρτήματος I·

20.   “εκπαιδευτική συσκευή προσομοίωσης πτήσης (FSTD)”: συσκευή εκπαίδευσης χειριστών, η οποία είναι:

α)

στην περίπτωση αεροπλάνων, πλήρης προσομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD), εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και πλοήγησης (FNPT) ή συσκευή βασικής εκπαίδευσης με όργανα (BITD)·

β)

στην περίπτωση ελικοπτέρων, πλήρης προσομοιωτής πτήσης (FFS), συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FTD) ή εκπαιδευτική συσκευή διαδικασιών πτήσης και πλοήγησης (FNPT)·

21.   “αξιολόγηση καταλληλότητας FSTD”: το επίπεδο τεχνικής ικανότητας εκπαιδευτικής συσκευής προσομοίωσης πτήσης (FSTD) όπως προδιαγράφεται στις προδιαγραφές πιστοποίησης για τη συγκεκριμένη FSTD·

22.   “κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας φορέα”: η εταιρική έδρα ή η καταστατική έδρα φορέα στην οποία ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

23.   “οδηγός δοκιμής καταλληλότητας (QTG)”: έγγραφο που συντάσσεται με στόχο να αποδεικνύεται ότι οι ποιότητες επιδόσεων και χειρισμού εκπαιδευτικής συσκευής προσομοίωσης πτήσης (FSTD) αντιπροσωπεύουν εκείνες του αεροσκάφους, της κατηγορίας αεροπλάνου ή του τύπου ελικοπτέρου που προσομοιώνονται εντός προκαθορισμένων ορίων και ότι πληρούνται όλες οι εφαρμοστέες απαιτήσεις. Ο οδηγός δοκιμής καταλληλότητας (QTG) περιλαμβάνει τόσο τα δεδομένα του αεροσκάφους, της κατηγορίας του αεροπλάνου ή του τύπου του ελικοπτέρου όσο και τα δεδομένα της εκπαιδευτικής συσκευής προσομοίωσης πτήσης (FSTD) που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της επικύρωσης·

24.   “δηλωμένος εκπαιδευτικός φορέας (DTO)”: φορέας ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπαιδεύει χειριστές με βάση δήλωση που εκδίδεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10α παράγραφος 1·

25.   “εκπαιδευτικό πρόγραμμα DTO”: έγγραφο που συντάσσει δηλωμένος εκπαιδευτικός φορέας (DTO), όπου περιγράφεται λεπτομερώς η εκπαιδευτική σειρά του δηλωμένου εκπαιδευτικού φορέα (DTO).»·

2)

το άρθρο 10α τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Φορείς δικαιούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, να παρέχουν εκπαίδευση σε χειριστές που εμπλέκονται στη λειτουργία αεροσκαφών αναφερόμενων στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή έχει εκδώσει για τους φορείς αυτούς έγκριση που βεβαιώνει ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, φορείς δύνανται να παρέχουν την εκπαίδευση που αναφέρεται στην DTO.GEN.110 του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού χωρίς την έγκριση αυτή, εφόσον δηλωθούν στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο DTO.GEN.115 του εν λόγω παραρτήματος και, εφόσον απαιτείται από το DTO.GEN.230 στοιχείο γ) του εν λόγω παραρτήματος, εγκρίνει η αρμόδια αρχή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι εκπαιδευτικοί φορείς χειριστών που συμμορφώνονται προς τους κοινούς κανόνες αεροπλοΐας επιτρέπεται να παρέχουν εκπαίδευση για πτυχίο χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών (PPL) του Μέρους-FCL, για τις συναφείς ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην καταχώριση και για πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) έως τις 8 Απριλίου 2019, χωρίς να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραρτημάτων VII και VIΙΙ, εφόσον είχαν καταχωρισθεί πριν από τις 8 Απριλίου 2015.»·

3)

το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν έως τις 8 Απριλίου 2020:

1.

τις διατάξεις του παραρτήματος I που αφορούν τα πτυχία χειριστή ανεμοπτέρου και αερόστατου·

2.

τις διατάξεις των παραρτημάτων VII και VIII σε εκπαιδευτικούς φορείς που παρέχουν εκπαίδευση μόνον για εθνικό πτυχίο το οποίο είναι επιλέξιμο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, για μετατροπή σε πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) του Μέρους-FCL για ανεμόπτερα ή αερόστατα, σε πτυχίο χειριστή ανεμόπτερου (SPL) του Μέρους-FCL ή σε πτυχίο χειριστή αερόστατου (BPL) του Μέρους-FCL·

3.

τις διατάξεις του τμήματος Β του παραρτήματος I.».

β)

προστίθεται η κάτωθι νέα παράγραφος 8:

«8.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η FCL.315.A, η δεύτερη πρόταση του εδαφίου α) της FCL.410.A και το εδάφιο γ) της FCL.725.A του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) εφαρμόζονται από τις 8 Απριλίου 2019.»·

4)

το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

5)

το παράρτημα VI τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

6)

το παράρτημα VII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

7)

προστίθεται το παράρτημα VIII όπως προβλέπεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών καονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).

(3)  http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (Μέρος-FCL) τροποποιείται ως εξής:

1)

στην FCL.010, ο ορισμός της «συσκευής βασικής εκπαίδευσης με όργανα» απαλείφεται.

2)

η FCL.025 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), τα σημεία 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Αιτούντες υποβάλλονται σε εξέταση θεωρητικών γνώσεων όταν συνιστάται από δηλωμένο εκπαιδευτικό φορέα (DTO) ή από εγκεκριμένο εκπαιδευτικό φορέα (ATO) υπεύθυνο για την εκπαίδευσή τους, μόλις ολοκληρώσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα κατάλληλα στοιχεία της εκπαιδευτικής σειράς θεωρητικών γνώσεων.

3.

Η σύσταση από DTO ή ATO είναι 12μηνης ισχύος. Αν ο αιτών δεν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία εξέταση θεωρητικών γνώσεων εντός της εν λόγω περιόδου ισχύος, η ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης καθορίζεται από τον DTO ή τον ATO βάσει των αναγκών του αιτούντος.»·

β)

το στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

i)

στο πρώτο εδάφιο, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Αν υποψήφιος αποτύχει τέσσερις φορές σε μία από τις εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων ή δεν επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις είτε έξι φορές είτε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο 2, επαναλαμβάνει όλες τις εξετάσεις.

Πριν υποβληθεί σε νέες εξετάσεις θεωρητικών γνώσεων, ο αιτών εκπαιδεύεται εκ νέου από DTO ή ATO. Η έκταση και το περιεχόμενο της απαιτούμενης εκπαίδευσης καθορίζονται από τον DTO ή τον ATO βάσει των αναγκών του αιτούντος.»·

ii)

η δεύτερη παράγραφος απαλείφεται·

3)

η FCL.115 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.115   LAPL — Εκπαιδευτική σειρά

α)

Οι αιτούντες πτυχίο χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL) ολοκληρώνουν εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO.

β)

Η εκπαιδευτική σειρά περιλαμβάνει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση κατάλληλη για τα εφαρμοστέα δικαιώματα πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών (LAPL).

γ)

Η εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και η πτητική εκπαίδευση επιτρέπεται να ολοκληρώνεται σε DTO ή σε ΑΤΟ διαφορετικό από αυτόν στον οποίο οι αιτούντες άρχισαν την εκπαίδευσή τους.»·

4)

στην FCL.110.A, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες κατόχους πτυχίου χειριστή ελαφρών αεροσκαφών LAPL(S) ή πτυχίου χειριστή ανεμοπτέρων (SPL) με επέκταση σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG). Οι αιτούντες πτυχίο LAPL(A), κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) ή πτυχίου χειριστή ανεμοπτέρου (SPL) με επέκταση σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG), έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 21 ώρες χρόνο πτήσης σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG) έπειτα από την καταχώριση της επέκτασης σε μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG) και πληρούν τις απαιτήσεις της FCL.135.A στοιχείο α) για αεροπλάνα.

γ)

Αναγνώριση. Αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες (PIC) μπορούν να λάβουν αναγνώριση για τις απαιτήσεις του στοιχείου α).

Ο χρόνος για τον οποίο χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον DTO ή τον ATO στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί την εκπαιδευτική σειρά, βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει τον συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης (PIC)·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στο στοιχείο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του στοιχείου α) σημείο 2.»·

5)

στην FCL.110.H, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Αναγνώριση. Αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες (PIC) μπορούν να λάβουν αναγνώριση για τις απαιτήσεις του στοιχείου α).

Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον DTO ή τον ATO στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί την εκπαιδευτική σειρά, βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει τον συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης (PIC)·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στο στοιχείο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του στοιχείου α) σημείο 2.»·

6)

στην FCL.110.S, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Αναγνώριση. Αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες (PIC) μπορούν να λάβουν αναγνώριση για τις απαιτήσεις του στοιχείου α).

Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον DTO ή τον ATO στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί την εκπαιδευτική σειρά, βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει τον συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης (PIC)·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στο στοιχείο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του στοιχείου α) σημεία 2, 3 και 4.»·

7)

στην FCL.135.S, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα δικαιώματα πτυχίου LAPL(S) επεκτείνονται στα μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG) εφόσον ο χειριστής ολοκληρώσει σε DTO ή σε ATO τουλάχιστον:»·

8)

στην FCL.110.Β, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Αναγνώριση. Αιτούντες που διαθέτουν προηγούμενη πείρα ως κυβερνήτες (PIC) αερόστατων μπορούν να λάβουν αναγνώριση για τις απαιτήσεις του στοιχείου α).

Ο χρόνος για τον οποίον χορηγείται αναγνώριση αποφασίζεται από τον DTO ή τον ATO στον οποίο ο χειριστής παρακολουθεί την εκπαιδευτική σειρά, βάσει προεισαγωγικής πτητικής δοκιμής, αλλά σε καμία περίπτωση:

1.

δεν υπερβαίνει τον συνολικό χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης σε αερόστατα·

2.

δεν υπερβαίνει το 50 % των ωρών που απαιτούνται στο στοιχείο α)·

3.

δεν περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις του στοιχείου α) σημεία 2 και 3.»·

9)

στην FCL.135.Β, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα δικαιώματα του πτυχίου LAPL(B) περιορίζονται στην κατηγορία αερόστατων στην οποία πραγματοποιήθηκε η δοκιμασία δεξιοτήτων. Ο περιορισμός αυτός επιτρέπεται να αρθεί εφόσον ο χειριστής ολοκληρώσει εκπαίδευση σε άλλη κατηγορία, σε DTO ή σε ATO, τουλάχιστον:»·

10)

η FCL.210 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.210   Εκπαιδευτική σειρά

α)

Οι αιτούντες πτυχίο BPL, SPL ή PPL ολοκληρώνουν εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO.

β)

Η εκπαιδευτική σειρά περιλαμβάνει εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση κατάλληλη για τα εφαρμοστέα δικαιώματα πτυχίου BPL, SPL ή PPL.

γ)

Η εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και η πτητική εκπαίδευση επιτρέπεται να ολοκληρώνεται σε DTO ή σε ΑΤΟ διαφορετικό από αυτόν στον οποίο οι αιτούντες άρχισαν την εκπαίδευσή τους.»·

11)

στην FCL.210.A, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες κατόχους πτυχίου LAPL(A). Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(A) που αιτούνται πτυχίο PPL(A) έχουν συμπληρώσει μετά την έκδοση του πτυχίου LAPL(A) τουλάχιστον 15 ώρες χρόνου πτήσης σε αεροπλάνα, από τις οποίες τουλάχιστον 10 είναι πτητική εκπαίδευση που ολοκληρώθηκε σε εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO. Η εν λόγω εκπαιδευτική σειρά περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις ώρες χρόνου πτήσης σόλο υπό επίβλεψη, από τις οποίες τουλάχιστον δύο ώρες πτήσης ναυτιλιακού ταξιδιού σόλο σε τουλάχιστον μία πτήση ναυτιλιακού ταξιδιού τουλάχιστον 270 χιλιομέτρων (150 ναυτικών μιλίων), κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης.

γ)

Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες κατόχους πτυχίου LAPL(S) ή πτυχίου (SPL) με επέκταση TMG. Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(S) ή πτυχίου SPL με επέκταση TMG που αιτούνται πτυχίο PPL(A) έχουν συμπληρώσει:

1.

τουλάχιστον 24 ώρες χρόνου πτήσης σε TMG μετά την καταχώριση της επέκτασης TMG· και

2.

τουλάχιστον 15 ώρες πτητικής εκπαίδευσης σε αεροπλάνα σε εκπαιδευτική σειρά DTO ή ATO, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των απαιτήσεων του στοιχείου α) σημείο 2.»·

12)

στην FCL.210.Η, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Ειδικές απαιτήσεις για αιτούντες κατόχους πτυχίου LAPL(Η). Οι κάτοχοι πτυχίου LAPL(H) που αιτούνται πτυχίο PPL(H) ολοκληρώνουν εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO. Η εκπαιδευτική σειρά περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ώρες χρόνου πτητικής εκπαίδευσης σε διπλό χειρισμό και τουλάχιστον μία πτήση ναυτιλιακού ταξιδιού σόλο υπό επίβλεψη τουλάχιστον 185 χιλιομέτρων (100 ναυτικών μιλίων), με προσγειώσεις πλήρους ακινητοποίησης σε δύο αεροδρόμια διαφορετικά από το αεροδρόμιο αναχώρησης.»·

13)

στην FCL.725, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Εκπαιδευτική σειρά. Οι αιτούντες ειδικότητα κατηγορίας ή τύπου ολοκληρώνουν εκπαιδευτική σειρά σε ΑΤΟ. Αιτών ειδικότητα κατηγορίας μονοκινητήριων αεροσκαφών μη υψηλών επιδόσεων με εμβολοφόρο κινητήρα, ειδικότητα κατηγορίας TMG ή ειδικότητα μονοκινητήριου τύπου για ελικόπτερα κατά την DTO.GEN.110 στοιχείο α) 2 γ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO), επιτρέπεται να ολοκληρώνουν την εκπαιδευτική σειρά σε DTO. Η εκπαιδευτική σειρά για ειδικότητα τύπου περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά στοιχεία για τους αντίστοιχους τύπους όπως ορίζονται στα δεδομένα επιχειρησιακής καταλληλότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής.»·

14)

στην FCL.740, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Ανανέωση. Αν μια ειδικότητα κατηγορίας ή τύπου έχει λήξει, ο αιτών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1.

ολοκληρώνει επιτυχώς έλεγχο επάρκειας σύμφωνα με το προσάρτημα 9 του παρόντος παραρτήματος·

2.

πριν από τον έλεγχο επάρκειας κατά το σημείο 1, παρακολουθεί ανανεωτική εκπαίδευση σε ΑΤΟ, εφόσον απαιτείται για την επίτευξη του επιπέδου επάρκειας που είναι αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργία της σχετικής κατηγορίας ή τύπου αεροσκαφών· Ωστόσο, ο αιτών μπορεί να παρακολουθήσει την εκπαίδευση:

(i)

σε DTO ή σε ATO, εφόσον η λήξασα ειδικότητα αφορούσε κατηγορία μη υψηλών επιδόσεων μονοκινητήριων αεροσκαφών με εμβολοφόρο κινητήρα, ειδικότητα κατηγορίας TMG ή ειδικότητα μονοκινητήριου τύπου για ελικόπτερα κατά την DTO.GEN.110 στοιχείο α) 2 γ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO)·

(ii)

σε DTO, σε ATO ή με εκπαιδευτή, εφόσον η ειδικότητα έχει λήξει το πολύ τρία έτη και η ειδικότητα αφορούσε κατηγορία μονοκινητήριων αεροσκαφών μη υψηλών επιδόσεων με εμβολοφόρο κινητήρα ή ειδικότητα κατηγορίας TMG.»·

15)

στην FCL.800 στοιχείο β) 2, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO, η οποία περιλαμβάνει:»·

16)

η FCL.805 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο β) σημείο 2, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO, η οποία περιλαμβάνει:»·

β)

στο στοιχείο γ) σημείο 2, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO, η οποία περιλαμβάνει:»·

17)

η FCL.810 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α) σημείο 1, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Εάν τα δικαιώματα πτυχίου LAPL, SPL ή PPL για αεροπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμόπτερα περιήγησης (TMG) ή αερόπλοια πρόκειται να ασκηθούν σε συνθήκες VFR τη νύκτα, οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO. Η εκπαιδευτική σειρά περιλαμβάνει:»·

β)

στο στοιχείο β) σημείο 2, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO. Η εκπαιδευτική σειρά ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου και περιλαμβάνει:»·

18)

στην FCL.815, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Εκπαιδευτική σειρά. Οι αιτούντες ειδικότητα ορεινής πτήσης έχουν ολοκληρώσει εντός περιόδου 24 μηνών εκπαιδευτική σειρά θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση σε DTO ή σε ATO. Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής σειράς είναι κατάλληλο για τα εφαρμοστέα δικαιώματα της ειδικότητας ορεινής πτήσης.»·

19)

στην FCL.830 στοιχείο β) 2, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά σε DTO ή σε ATO, η οποία περιλαμβάνει:»·

20)

η FCL.930 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«FCL.930   Εκπαιδευτική σειρά

α)

Οι αιτούντες πιστοποιητικό εκπαιδευτή έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση σε ΑΤΟ. Οι αιτούντες πιστοποιητικό εκπαιδευτή σε ανεμόπτερα ή αερόστατα έχουν ολοκληρώσει εκπαιδευτική σειρά θεωρητικών γνώσεων και πτητική εκπαίδευση σε DTO.

β)

Επιπλέον των ειδικών στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα (Μέρος-FCL) για κάθε κατηγορία εκπαιδευτών, η εκπαιδευτική σειρά περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται στην FCL.920.»·

21)

στην FCL.910.FI στοιχείο α), η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Τα δικαιώματα εκπαιδευτή πτήσεων (FI) περιορίζονται στην πτητική εκπαίδευση υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή πτήσεων για την ίδια κατηγορία αεροσκαφών για την οποία έχει διορισθεί από DTO ή ATO προς τον σκοπό αυτόν, στις εξής περιπτώσεις:»·

22)

στην FCL.1015, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Οι αιτούντες πιστοποιητικό εξεταστή παρακολουθούν εκπαιδευτική σειρά τυποποίησης, την οποία παρέχει η αρμόδια αρχή ή ATO και εγκρίνει η αρμόδια αρχή. Οι αιτούντες πιστοποιητικό εξεταστή για ανεμόπτερα ή αερόστατα επιτρέπεται να παρακολουθήσουν εκπαιδευτική σειρά τυποποίησης την οποία παρέχει DTO και έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή.»·

23)

στην FCL.1025 στοιχείο β), το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

έχει παρακολουθήσει, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της περιόδου ισχύος, ανανεωτική εκπαίδευση εξεταστή, την οποία παρέχει η αρμόδια αρχή ή ATO και εγκρίνει η αρμόδια αρχή. Εξεταστής κάτοχος πιστοποιητικού για ανεμόπτερα ή αερόστατα επιτρέπεται να έχει παρακολουθήσει, κατά το τελευταίο έτος της περιόδου ισχύος, ανανεωτική εκπαίδευση εξεταστή την οποία παρέχει DTO και έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (Μέρος-ARA) τροποποιείται ως εξής:

1)

η ARA.GEN.105 απαλείφεται·

2)

στην ARA.GEN.200, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Η αρμόδια αρχή καθορίζει διαδικασίες συμμετοχής με αμοιβαία ανταλλαγή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και συνδρομής με άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με όλα τα διαπιστωθέντα ευρήματα, τα διορθωτικά μέτρα παρακολούθησης που λαμβάνονται βάσει των εν λόγω ευρημάτων και τα μέτρα επιβολής που λαμβάνονται συνεπεία της εποπτείας προσώπων και φορέων που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια κράτους μέλους αλλά έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή τον Οργανισμό ή έχουν υποβάλει δηλώσεις στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή στον Οργανισμό.»·

3)

η ARA.GEN.220 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

διαδικασίες πιστοποίησης και δήλωσης, καθώς και εποπτεία πιστοποιηθέντων και δηλωμένων φορέων·»·

β)

το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Η αρμόδια αρχή καταρτίζει και διατηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο των πιστοποιητικών όλων των φορέων, των πιστοποιητικών καταλληλότητας FSTD και των πτυχίων, των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων προσωπικού που εκδίδει, των δηλώσεων των DTO που έχει παραλάβει και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των DTO που έχει ελέγξει ή εγκρίνει ως προς τη συμμόρφωσή τους με το παράρτημα I (Μέρος-FCL).»·

4)

στην ARA.GEN.300 στοιχείο α), το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«2.

τη διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα πρόσωπα κατόχους πτυχίων, ειδικοτήτων και πιστοποιητικών, τους φορείς που έχει πιστοποιήσει, τους κατόχους καταλληλότητας FSTD και τους φορείς από τους οποίους έχει παραλάβει δήλωση·»·

5)

στην ARA.GEN.305, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο στ):

«στ)

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία β), γ) και γα), το πρόγραμμα εποπτείας των DTO καταρτίζεται λαμβανομένων υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του φορέα, της περιπλοκότητας των δραστηριοτήτων του και των αποτελεσμάτων προηγούμενων δραστηριοτήτων εποπτείας, και βασίζεται στην αξιολόγηση διακινδύνευσης που συνδέεται με τον τύπο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες εποπτείας περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις, καθώς και αιφνίδιες επιθεωρήσεις, και είναι δυνατόν, εφόσον το κρίνει αναγκαίο η αρμόδια αρχή, να περιλαμβάνουν ελέγχους.»·

6)

στην ARA.GEN.330, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α), β) και γ), σε περίπτωση μεταβολών των πληροφοριών που περιέχουν οι δηλώσεις που παραλαμβάνονται από DTO ή του εκπαιδευτικού προγράμματος του DTO, που έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την DTO.GEN.116 του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO), η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ARA.DTO.105 και ARA.DTO.110, αναλόγως.»·

7)

η ARA.GEN.350 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο δα):

«δα)

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) έως δ), όσον αφορά τους DTO, εάν κατά τη διάρκεια εποπτείας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, η αρμόδια αρχή διαπιστώσει σε DTO περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ή με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) και του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή:

1.

καταγράφει το εύρημα, το καταχωρίζει, το κοινοποιεί εγγράφως στον εκπρόσωπο του DTO και καθορίζει εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο DTO πρέπει να λάβει τα μέτρα που καθορίζονται στην DTO.GEN.150 του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO)·

2.

αναλαμβάνει άμεση και ενδεδειγμένη δράση για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από την περίπτωση μη συμμόρφωσης, μέχρις ότου ο DTO λάβει τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 1, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:

i)

διαπιστώθηκε πρόβλημα ασφάλειας·

ii)

ο DTO δεν έλαβε διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την DTO.GEN.150·

3.

όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά την DTO.GEN.230 στοιχείο γ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO), περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος·

4.

λαμβάνει τυχόν περαιτέρω μέτρα επιβολής, αναγκαία για να εξασφαλιστεί η λήξη της περίπτωσης μη συμμόρφωσης και, αναλόγως, επανορθώνει τις συνέπειές της.»·

β)

το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

Με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων μέτρων επιβολής, όταν η αρχή κράτους μέλους που ενεργεί σύμφωνα με την ARA.GEN.300 στοιχείο δ) διαπιστώσει περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ή με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) και του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) του παρόντος κανονισμού από φορέα που έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή από τον Οργανισμό ή έχει υποβάλει δήλωση στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ή στον Οργανισμό, ενημερώνει σχετικά την εν λόγω αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη περίπτωση μη συμμόρφωσης.»·

8)

το ακόλουθο τμήμα DTO προστίθεται μετά το τμήμα MED:

«ΤΜΗΜΑ DTO

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (DTO)

ARA.DTO.100   Δήλωση στην αρμόδια αρχή

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή παραλάβει δήλωση από DTO, εξακριβώνει ότι η δήλωση περιέχει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στην DTO.GEN.115 του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) και βεβαιώνει την παραλαβή της δήλωσης στον εκπρόσωπο του DTO, και του εκχωρεί ατομικό αριθμό μητρώου DTO.

β)

Εάν η δήλωση δεν περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή περιέχει πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει μη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ή με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) και του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με την ARA.GEN.350 στοιχείο δα).

ARA.DTO.105   Αλλαγές στις δηλώσεις

Αφού λάβει η αρμόδια αρχή κοινοποίηση σχετικά με μεταβολή των πληροφοριών που περιέχει η δήλωση DTO, ενεργεί σύμφωνα με την ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110   Εξακρίβωση της συμμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος

α)

Μόλις η αρμόδια αρχή παραλάβει από DTO το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και τυχόν αλλαγές του, το οποίο της έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την DTO.GEN.115 στοιχείο γ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO), ή αίτηση έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος DTO που της έχει υποβληθεί σύμφωνα με την DTO.GEN.230 στοιχείο γ) του εν λόγω παραρτήματος, εξακριβώνει τη συμμόρφωση αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL).

β)

Όταν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DTO, καθώς και οι τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές του, πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις, ενημερώνει τον εκπρόσωπο του DTO εγγράφως ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο DTO.GEN.230 στοιχείο γ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO), εγκρίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Για την εν λόγω έγκριση κάνει χρήση του εντύπου που περιέχει το προσάρτημα VIII του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-ARA).

γ)

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με την ARA.GEN.350 στοιχείο δα) ή, στην περίπτωση που αναφέρεται στην DTO.GEN.230 στοιχείο γ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO), απορρίπτει την αίτηση έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος.»·

9)

προστίθεται το ακόλουθο προσάρτημα VIII:

«

Προσάρτημα VIII του παραρτήματος VI (Μέρος-ARA)

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος

για δηλωμένο εκπαιδευτικό φορέα (DTO)

Ευρωπαϊκή Ένωση (*1)

Αρμόδια αρχή

Εκδίδουσα αρχή:

Ονομασία DTO:

Αριθμός μητρώου του DTO:

 

Εγκριθέν/-έντα εκπαιδευτικό/-ά πρόγραμμα/-τα

 

Τυποποίηση εξεταστή — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

 

Σεμινάριο ανανεωτικής εκπαίδευσης εξεταστή — FE(S), FIE(S), FE(B), FIE(B) (*2)

Έγγραφο αναφοράς:

Παρατηρήσεις:

Το/τα ως άνω εκπαιδευτικό/-ά πρόγραμμα/-τα ελέγχθηκε/-καν από την ως άνω αρμόδια αρχή και κρίθηκε ότι πληροί/-ούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής.

Ημερομηνία έκδοσης:

Υπογραφή: [Αρμόδια αρχή]

Έντυπο XXX του EASA έκδοση 1 — Σελίδα 1/1

».

(*1)  Η ένδειξη «Ευρωπαϊκή Ένωση» διαγράφεται για χώρες μη κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(*2)  Αναπροσαρμόζεται αναλόγως.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 (Μέρος-ORA), η εισαγωγική φράση στην ORA.ATO.120 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ακόλουθα αρχεία τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σειράς και φυλάσσονται για περίοδο τριών ετών μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης:».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (DTO)

[ΜΕΡΟΣ-DTO]

DTO.GEN.100   Γενικά

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10α παράγραφος 1, το παρόν παράρτημα (Μέρος-DTO) καθορίζει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς φορείς χειριστών που παρέχουν την εκπαίδευση που αναφέρεται στην DTO.GEN.110 με βάση δήλωση την οποία υποβάλλουν σύμφωνα με την DTO.GEN.115.

DTO.GEN.105   Αρμόδια Αρχή

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-DTO), αρμόδια αρχή για DTO είναι η αρχή που ορίζει το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου ο DTO έχει τον κύριο τόπο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

DTO.GEN.110   Περιεχόμενο της εκπαίδευσης

α)

DTO δύναται να παρέχει την ακόλουθη εκπαίδευση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβάλει δήλωση σύμφωνα με την DTO.GEN.115:

1.

για αεροπλάνα:

α)

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο LAPL(A) και πτυχίο PPL(A)·

β)

πτητική εκπαίδευση για πτυχίο LAPL(A) και πτυχίο PPL(A)·

γ)

εκπαίδευση σε ειδικότητα κατηγορίας SEP(ξηράς), SEP(θαλάσσης) και TMG·

δ)

εκπαίδευση σε πρόσθετες ειδικότητες: νυκτερινή πτήση, ακροβατική πτήση, ορεινή πτήση, πτήση με ανεμόπτερο και ρυμούλκηση διαφημιστικών·

2.

Για ελικόπτερα:

α)

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο LAPL(Η) και πτυχίο PPL(Η)·

β)

πτητική εκπαίδευση για πτυχίο LAPL(Η) και πτυχίο PPL(Η)·

γ)

ειδικότητα τύπου για μονοκινητήρια ελικόπτερα των οποίων η μέγιστη πιστοποιημένη διαμόρφωση καθημένων δεν υπερβαίνει τις πέντε θέσεις·

δ)

εκπαίδευση στην ειδικότητα νυκτερινής πτήσης·

3.

για ανεμόπτερα:

α)

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο LAPL(S) και πτυχίο SPL·

β)

πτητική εκπαίδευση για πτυχίο LAPL(S) και πτυχίο SPL·

γ)

εκπαίδευση για την επέκταση των δικαιωμάτων σε TMG σύμφωνα με την FCL.135.S·

δ)

εκπαίδευση σε πρόσθετες μεθόδους εκτόξευσης σύμφωνα με την FCL.130.S·

ε)

εκπαίδευση σε πρόσθετες ειδικότητες: ακροβατική πτήση, ρυμούλκηση ανεμοπτέρου και πτήση ανεμοπτέρου εντός νεφών·

στ)

σε ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσης FI(S)·

ζ)

σεμινάριο ανανεωτικής εκπαίδευσης FI(S).

4.

για αερόστατα:

α)

εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων για πτυχίο LAPL(Β) και πτυχίο ΒΡL·

β)

πτητική εκπαίδευση για πτυχίο LAPL(Β) και πτυχίο ΒΡL·

γ)

εκπαίδευση για την επέκταση δικαιωμάτων σε άλλη κατηγορία σύμφωνα με την FCL.135.Β·

δ)

εκπαίδευση για την επέκταση δικαιωμάτων σε άλλη κατηγορία ή ομάδα σύμφωνα με την FCL.225.Β·

ε)

εκπαίδευση για την επέκταση των δικαιωμάτων σε προσδεδεμένη πτήση σύμφωνα με την FCL.130.Β·

στ)

εκπαίδευση στην ειδικότητα νυκτερινής πτήσης·

ζ)

εκπαίδευση σε ειδικότητα εκπαιδευτή πτήσης FI(Β)·

η)

σεμινάριο ανανεωτικής εκπαίδευσης FI(Β).

β)

DTO δικαιούται να παρέχει επίσης εκπαιδευτικές σειρές εξεταστή κατά την FCL.1015 στοιχείο α) και την FCL.1025 στοιχείο β) σημείο 2 του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) για τα πτυχία FE(S), FIE(S), FE(B) και FIE(B), υπό την προϋπόθεση ότι ο DTO έχει υποβάλει δήλωση σύμφωνα με την DTO.GEN.115 και ότι η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με την DTO.GEN.230 στοιχείο γ).

DTO.GEN.115   Δήλωση

α)

Πριν αρχίσει την εκπαίδευση που καθορίζεται στην DTO.GEN.110, φορέας που προτίθεται να παρέχει τέτοιου είδους εκπαίδευση υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια αρχή. Η δήλωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

1.

την επωνυμία του DTO·

2.

τα στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του DTO και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία επικοινωνίας των αεροδρομίων και των τοποθεσιών λειτουργίας του DTO·

3.

τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ακόλουθων προσώπων:

i)

του εκπροσώπου του DTO·

ii)

του προϊσταμένου εκπαίδευσης του DTO· και

iii)

όλων των αναπληρωτών προϊσταμένων εκπαίδευσης, εάν αυτό απαιτείται από την DTO.GEN.250 στοιχείο β) σημείο 1·

4.

τον τύπο εκπαίδευσης, όπως προδιαγράφεται στην DTO.GEN.110, που παρέχεται σε κάθε αεροδρόμιο και/ή τοποθεσία λειτουργίας·

5.

κατάλογο όλων των αεροσκαφών και των FSTD που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, αναλόγως·

6.

την ημερομηνία της προβλεπόμενης έναρξης της εκπαίδευσης·

7.

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι ο DTO έχει αναπτύξει πολιτική ασφάλειας και ότι θα την εφαρμόζει σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλύπτει η δήλωση, σύμφωνα με το σημείο DTO.GEN.210 στοιχείο α) 1 ii)·

8.

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι ο DTO συμμορφώνεται και ότι, καθ' όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η δήλωση, θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) και του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) του παρόντος κανονισμού.

β)

Η δήλωση και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις της υποβάλλονται με χρήση του εντύπου που περιέχει το προσάρτημα 1.

γ)

Μαζί με τη δήλωση ο DTO υποβάλλει στην αρμόδια αρχή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή προγράμματα που χρησιμοποιεί ή προτίθεται να χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση, καθώς και την αίτηση έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος ή προγραμμάτων, εφόσον η εν λόγω έγκριση απαιτείται σύμφωνα με την DTO.GEN.230 στοιχείο γ).

δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ), φορέας κάτοχος έγκρισης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα ATO (Μέρος-ORA) μπορεί, μαζί με τη δήλωση, να καταθέσει μόνον την παραπομπή στο ήδη εγκεκριμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ή εγχειρίδια.

DTO.GEN.116   Κοινοποίηση αλλαγών και παύση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

DTO κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα ακόλουθα:

α)

τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που περιέχει η δήλωση που αναφέρεται στην DTO.GEN.115 στοιχείο α) και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή προγράμματα ή το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ή εγχειρίδια που αναφέρονται στην DTO.GEN.115 στοιχεία γ) και δ), αντιστοίχως·

β)

την παύση ορισμένων ή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η δήλωση.

DTO.GEN.135   Λήξη του δικαιώματος εκπαίδευσης

DTO δεν δικαιούται πλέον να παρέχει βάσει της δήλωσής του ορισμένες ή όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιέχει η δήλωση, εφόσον συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα:

α)

ο DTO έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή την παύση ορισμένων ή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η δήλωση σύμφωνα με την DTO.GEN.116 στοιχείο β)·

β)

ο DTO δεν έχει παράσχει εκπαίδευση επί περισσότερους από 36 συναπτούς μήνες.

DTO.GEN.140   Πρόσβαση

Για να προσδιορίζεται κατά πόσον DTO ενεργεί σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο DTO χορηγεί πάντοτε πρόσβαση σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή σε όλες τις εγκαταστάσεις, αεροσκάφη, έγγραφα, αρχεία, δεδομένα, διαδικασίες ή σε οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλύπτει η δήλωση.

DTO.GEN.150   Ευρήματα

Μετά την κοινοποίηση ευρήματος σε DTO από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την ARA.GEN.350 στοιχείο δα) σημείο 1, ο DTO λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα εντός της χρονικής περιόδου που ορίζει η αρμόδια αρχή:

α)

προσδιορίζει τη γενεσιουργό αιτία της περίπτωσης μη συμμόρφωσης·

β)

λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να τερματισθεί η περίπτωση μη συμμόρφωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, αντιμετωπίζει τις συνέπειές της·

γ)

ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε.

DTO.GEN.155   Αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας

Αντιδρώντας σε πρόβλημα ασφάλειας, ο DTO εφαρμόζει:

α)

τα μέτρα ασφάλειας που όρισε η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την ARO.GEN.135 στοιχείο γ)·

β)

τις σχετικές υποχρεωτικές πληροφορίες ασφάλειας που εκδίδει ο Οργανισμός, καθώς και τις οδηγίες αξιοπλοΐας.

DTO.GEN.210   Απαιτήσεις για το προσωπικό

α)

Ο DTO ορίζει:

1.

έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είναι αρμόδιος και δεόντως εξουσιοδοτημένος να προβαίνει τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

i)

να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του DTO και των δραστηριοτήτων του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και με τη δήλωσή του·

ii)

να αναπτύσσει και να καθιερώνει πολιτική ασφάλειας που εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες του DTO διεξάγονται με ασφάλεια, να διασφαλίζει ότι ο DTO παραμένει προσηλωμένος στην εν λόγω πολιτική ασφάλειας και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω πολιτικής ασφάλειας·

iii)

να προωθεί την ασφάλεια εντός του DTO·

iv)

να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα επαρκών πόρων εντός του DTO ώστε οι δραστηριότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις i), ii) και iii) να είναι δυνατόν να εκτελούνται με αποτελεσματικό τρόπο.

2.

έναν προϊστάμενο εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος και δεόντως ειδικευμένος να διασφαλίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i)

τη συμμόρφωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) και του εκπαιδευτικού προγράμματος του DTO·

ii)

τον ικανοποιητικό συνδυασμό της πτητικής εκπαίδευσης σε αεροσκάφος ή σε προσομοιωτική συσκευή πτητικής εκπαίδευσης (FSTD) με την εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων·

iii)

την επίβλεψη της προόδου των μαθητευόμενων·

iv)

στην περίπτωση που αναφέρεται στην DTO.GEN.250 στοιχείο β), την επίβλεψη του αναπληρωτή προϊσταμένου εκπαίδευσης.

β)

DTO μπορεί να ορίσει το ίδιο πρόσωπο ως εκπρόσωπό του και ως προϊστάμενο εκπαίδευσης.

γ)

DTO δεν ορίζει ως εκπρόσωπό του ή ως προϊστάμενο εκπαίδευσης πρόσωπο για το οποίο υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν είναι αξιόπιστο να εκτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο α) κατά τρόπο που να διασφαλίζει και να προάγει την ασφάλεια της αεροπορίας. Το γεγονός ότι για πρόσωπο έχει ληφθεί μέτρο επιβολής κατά την ARA.GEN.355 κατά τα τρία τελευταία έτη θεωρείται ότι αποτελεί τέτοια αντικειμενική ένδειξη, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποδείξει ότι το εύρημα που οδήγησε στην επιβολή του μέτρου, λόγω της φύσης, της κλίμακας ή των επιπτώσεών του στην ασφάλεια πτήσεων, δεν συνιστά ένδειξη ότι δεν είναι αξιόπιστο να εκτελεί αυτά τα καθήκοντα κατ' αυτόν τον τρόπο.

δ)

Ο DTO διασφαλίζει ότι οι οικείοι εκπαιδευτές θεωρητικών γνώσεων είναι ειδικευμένοι σε κάποιο από τα ακόλουθα:

3.

διαθέτουν πρακτικό υπόβαθρο στην αεροπορία σε πεδία συναφή με την παρεχόμενη εκπαίδευση και ότι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτική σειρά σχετική με τις τεχνικές εκπαίδευσης·

4.

διαθέτουν πείρα στην εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων και κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο στη θεματική ενότητα στην οποία θα παρέχουν εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων.

ε)

Οι εκπαιδευτές πτήσης και οι εκπαιδευτές προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης έχουν τις ειδικεύσεις που απαιτούνται στο παράρτημα I (Μέρος-FCL) για τον τύπο εκπαίδευσης που παρέχουν.

DTO.GEN.215   Απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις

Ο DTO διαθέτει εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την εκτέλεση και τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-DTO).

DTO.GEN.220   Τήρηση αρχείων

α)

Ο DTO τηρεί για κάθε μαθητευόμενο τα ακόλουθα αρχεία καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σειράς και τα φυλάσσει επί τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας εκπαιδευτικής συνεδρίας:

1.

τα στοιχεία της εκπαίδευσης εδάφους, της πτητικής εκπαίδευσης και της προσομοιωτικής πτητικής εκπαίδευσης·

2.

πληροφορίες σχετικά με την ατομική του πρόοδο·

3.

πληροφορίες σχετικά με τα πτυχία και τις συναφείς ειδικότητες που σχετίζονται με την παρασχεθείσα εκπαίδευση, καθώς και τις ημερομηνίες λήξης των ειδικοτήτων και των ιατρικών πιστοποιητικών.

β)

Ο DTO φυλάσσει την έκθεση της ετήσιας εσωτερικής ανασκόπησης και την έκθεση δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην DTO.GEN.270 στοιχεία α) και β), αντιστοίχως, επί τρία έτη από την ημερομηνία σύνταξης των εν λόγω εκθέσεων από τον DTO.

γ)

Ο DTO φυλάσσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα επί τρία έτη από την ημερομηνία κατά την οποία παρέσχε την τελευταία εκπαιδευτική σειρά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.

δ)

Ο DTO αποθηκεύει, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αρχεία που αναφέρονται στο στοιχείο α) κατά τρόπο που εξασφαλίζει προστασία με κατάλληλα εργαλεία και πρωτόκολλα και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να περιορίζει την πρόσβαση στα αρχεία αυτά σε πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα προς τον σκοπό αυτόν.

DTO.GEN.230   Εκπαιδευτικό πρόγραμμα DTO

α)

Ο DTO καταρτίζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε παρεχόμενη εκπαίδευση που αναφέρεται στην DTO.GEN.110.

β)

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL).

γ)

Ο DTO δύναται να παρέχει την εκπαίδευση που αναφέρεται στην DTO.GEN.110 στοιχείο β) μόνον εφόσον το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, καθώς και κάθε τροποποίησή του, έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή, έπειτα από αίτηση του DTO, με έγκριση που βεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι τυχόν αλλαγές του, πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL), σύμφωνα με την ARA.DTO.110. Ο DTO αιτείται την έγκριση αυτή με την υποβολή της δήλωσής του σύμφωνα με την DTO.GEN.115.

δ)

Το στοιχείο γ) δεν εφαρμόζεται για φορέα κάτοχο έγκρισης εκδοθείσας σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα ATO (Μέρος-ORA) η οποία περιλαμβάνει δικαιώματα για την εν λόγω εκπαίδευση.

DTO.GEN.240   Εκπαιδευτικά αεροσκάφη και προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης

α)

Ο DTO χρησιμοποιεί επαρκή στόλο εκπαιδευτικών αεροσκαφών ή προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης κατάλληλες για την εκπαίδευση που παρέχει.

β)

Ο DTO καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των αεροσκαφών, με τα σήματα νηολόγησής τους, που χρησιμοποιεί στην παρεχόμενη εκπαίδευση.

DTO.GEN.250   Αεροδρόμια και τοποθεσίες λειτουργίας

α)

Όταν ο DTO παρέχει πτητική εκπαίδευση σε αεροσκάφος, χρησιμοποιεί μόνον αεροδρόμια ή τοποθεσίες λειτουργίας που διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και χαρακτηριστικά για να καθίσταται δυνατή η εκπαίδευση στους σχετικούς ελιγμούς, με βάση την παρεχόμενη εκπαίδευση και την κατηγορία και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους.

β)

Όταν ο DTO χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα αεροδρόμια για οποιαδήποτε εκπαίδευση κατά την DTO.GEN.110 στοιχείο α) σημεία 1 και 2:

1.

για κάθε επιπλέον αεροδρόμιο, ορίζει αναπληρωτή προϊστάμενο εκπαίδευσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αναφέρονται στην DTO.GEN.210 στοιχείο α) σημείο 2 περιπτώσεις i) έως iii) για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο· και

2.

εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για ασφαλή πτητική λειτουργία σε όλα τα αεροδρόμια, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-DTO).

DTO.GEN.260   Εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων

α)

Κατά την εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων, ο DTO μπορεί να χρησιμοποιεί επιτόπου ή εξ αποστάσεως μάθηση.

β)

Ο DTO παρακολουθεί και καταγράφει την πρόοδο κάθε μαθητευόμενου που παρακολουθεί εκπαίδευση θεωρητικών γνώσεων.

DTO.GEN.270   Ετήσια εσωτερική ανασκόπηση και ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων

Ο DTO προβαίνει στα εξής:

α)

διενεργεί ετήσια εσωτερική ανασκόπηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στην DTO.GEN.210 και συντάσσει έκθεση σχετικά με την εν λόγω ανασκόπηση·

β)

συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

γ)

υποβάλλει την έκθεση της ετήσιας εσωτερικής ανασκόπησης και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στην αρμόδια αρχή έως την ημερομηνία που ορίζει η αρμόδια αρχή.

Προσάρτημα 1 του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO)

ΔΗΛΩΣΗ

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής.

☐ Αρχική δήλωση

☐ Κοινοποίηση αλλαγών (1) — Αριθμός μητρώου DTO:

1.

Δηλωμένος εκπαιδευτικός φορέας (DTO)

Επωνυμία:

2.

Τόπος/-οι επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου, ηλεκτρ. ταχυδρομείο) του/των τόπου/-ων επιχειρηματικής δραστηριότητας του DTO:

3.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρ. ταχυδρομείο) του εκπροσώπου του DTO:

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου, ηλεκτρ. ταχυδρομείο) του προϊσταμένου εκπαίδευσης του DTO και, αναλόγως, του/των αναπληρωτή/ών προϊσταμένου/ων εκπαίδευσης του DTO:

4.

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Κατάλογος όλων των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων:

Κατάλογος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση (έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην παρούσα δήλωση) ή, για την περίπτωση που αναφέρεται στην DTO.GEN.230 στοιχείο δ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, παραπομπή σε όλα τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση:

5.

Εκπαιδευτικά αεροσκάφη και προσομοιωτικές συσκευές πτητικής εκπαίδευσης (FSTD)

Κατάλογος των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση:

Κατάλογος των κατάλληλων FSTD που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση (κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού γραμμάτων που αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταλληλότητας):

6.

Αεροδρόμιο/-α και τοποθεσία/-ες λειτουργίας

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου, ηλεκτρ. ταχυδρομείο) όλων των αεροδρομίων και των τοποθεσιών λειτουργίας που χρησιμοποιεί ο DTO για την εκπαίδευση:

7.

Ημερομηνία προβλεπόμενης έναρξης της εκπαίδευσης:

8.

Αίτηση έγκρισης εκπαιδευτικής σειράς τυποποίησης και σεμιναρίων ανανεωτικής εκπαίδευσης εξεταστή (αναλόγως)

☐ Ο DTO με την παρούσα δήλωση υποβάλλει αίτηση έγκρισης του/των ανωτέρω εκπαιδευτικού/-ών προγράμματος/-ων της εκπαιδευτικής σειράς εξεταστή για ανεμόπτερα ή αερόστατα σύμφωνα με την DTO.GEN.110 στοιχείο β) και την DTO.GEN.230 στοιχείο γ) του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

9.

Δηλώσεις

Ο DTO έχει αναπτύξει πολιτική ασφάλειας σύμφωνα με το παράρτημα VIII (Μέρος-DTO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, και ιδίως σύμφωνα με την DTO.GEN.210 στοιχείο α) σημείο 1 περίπτωση ii), και θα την εφαρμόζει σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλύπτει η δήλωση.

Ο DTO συμμορφώνεται και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται, καθ' όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η δήλωση, με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I (Μέρος-FCL) και του παραρτήματος VIII (Μέρος-DTO) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

Βεβαιώνουμε την πληρότητα και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που περιέχει η παρούσα δήλωση, καθώς και τα παραρτήματά της.

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και υπογραφή του εκπροσώπου του DTO

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και υπογραφή του προϊσταμένου εκπαίδευσης του DTO

»

(1)  Σε περίπτωση μεταβολών, χρειάζεται να συμπληρωθούν μόνο το σημείο 1 και τα πεδία που περιέχουν αλλαγές.


Top