Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1049

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1049 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/4799

OJ L 189, 26.7.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1049/oj

26.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 189/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1049 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων («ΑΟΚ») που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού αυτού, παρατίθενται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/62 της Επιτροπής (2).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/62 εισήγαγε, μεταξύ άλλων, το εμπόρευμα «φύλλα ραπανιού» στο μέρος Β του παραρτήματος Ι και το συνέδεσε με το εμπόρευμα «μη κεφαλωτές κράμβες» του μέρους Α του ίδιου παραρτήματος. Κατά συνέπεια, τα ΑΟΚ για τις κεφαλωτές κράμβες ισχύουν και για τα φύλλα ραπανιού.

(4)

Πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα ΑΟΚ για τις κεφαλωτές κράμβες μπορεί να μην είναι κατάλληλα για τα φύλλα ραπανιού σε όλες τις περιπτώσεις και ότι απαιτούνται ειδικές δοκιμές καταλοίπων στα φύλλα ραπανιού για να επιβεβαιωθούν τα κατάλληλα ΑΟΚ.

(5)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος πριν τα ΑΟΚ για τις κεφαλωτές κράμβες εφαρμοστούν στο εμπόρευμα «φύλλα ραπανιού», προκειμένου να καταστεί δυνατή η συλλογή των αναγκαίων δεδομένων. Για τον σκοπό αυτόν, στο μέρος Β του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 πρέπει να προστεθεί νέα υποσημείωση (3), που θα συνδέεται με το εμπόρευμα «φύλλα ραπανιού».

(6)

Επομένως, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν περιττές διαταραχές του εμπορίου από τις τροποποιήσεις των διατάξεων για τα φύλλα ραπανιού που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/62 και για να καταστεί δυνατή η εμπορία των προϊόντων για τα οποία η περίοδος συγκομιδής αρχίζει την άνοιξη του 2018, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2018.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο μέρος Β του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση (3), που συνδέεται με την καταχώριση για τα «φύλλα ραπανιού»:

«(3)

Τα ΑΟΚ εφαρμόζονται στα φύλλα ραπανιού από την 1η Ιανουαρίου 2022.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/62 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2018, για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 18 της 23.1.2018, σ. 1).


Top