Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0986

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/986 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 όσον αφορά την προσαρμογή των διοικητικών διατάξεων για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων στα όρια εκπομπών σταδίου V (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/1507

OJ L 182, 18.7.2018, p. 16–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/986/oj

18.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 182/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/986 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Απριλίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 όσον αφορά την προσαρμογή των διοικητικών διατάξεων για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων στα όρια εκπομπών σταδίου V

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 4, το άρθρο 25 παράγραφοι 2, 3 και 6, το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 33 παράγραφος 2 και το άρθρο 34 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/504 της Επιτροπής (2) καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα υποδείγματα ορισμένων εγγράφων που πρέπει να καταρτίζονται στο πλαίσιο της έγκρισης και της εποπτείας της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καταργεί την οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και θεσπίζει νέα όρια εκπομπών αέριων και σωματιδιακών ρύπων (στάδιο V) για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013, τα όρια εκπομπών του σταδίου V που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης στα γεωργικά και δασικά οχήματα. Η εφαρμογή των εν λόγω ορίων αναβάλλεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628.

(4)

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν τα υποδείγματα που παρατίθενται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/504, προκειμένου να αναπροσαρμοστούν τα εν λόγω υποδείγματα και να ευθυγραμμιστούν με εκείνα που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής (5).

(5)

Για να βελτιωθούν οι διοικητικές απαιτήσεις, θα πρέπει να γίνουν επιπλέον ήσσονες τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα έγκρισης των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών υποσυνόλων ως κατασκευαστικών στοιχείων και να απαιτηθούν πιο διεξοδικές πληροφορίες για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου των συστημάτων μετάδοσης κίνησης και πέδησης των ρυμουλκούμενων οχημάτων.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 12α:

«Άρθρο 12a

Μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τους κινητήρες

Όσον αφορά τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 στην περίπτωση κινητήρων των υποκατηγοριών NRE-v-5 και NRE-c-5, οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, στην έκδοση που ίσχυε την 6η Αυγούστου 2018, εξακολουθούν να ισχύουν:

Παράρτημα I μέρος Α·

Παράρτημα I μέρος Β σημείο 4.2·

Παράρτημα I μέρος B σημείο 5, καταχωρίσεις 2.2.2, 2.5 έως 2.5.4.2, 5.2 έως 5.5 και 6 έως 8.22.4.2·

Παράρτημα I προσαρτήματα 1 έως 9·

Παράρτημα I προσάρτημα 10 καταχώριση 2.2.2·

Παράρτημα I προσαρτήματα 11 έως 14·

Παράρτημα I προσάρτημα 15 καταχώριση 2.2.2·

Παράρτημα I προσαρτήματα 16 έως 23·

Παράρτημα I, επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με το δελτίο πληροφοριών (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) και (56)·

Παράρτημα II σημείο 2.1.1·

Παράρτημα II, επεξηγηματική σημείωση (4) του παραρτήματος II·

Παράρτημα III προσάρτημα 1, υπόδειγμα 1 του μέρους 2, οι καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Γενικά χαρακτηριστικά συστήματος ισχύος»·

Παράρτημα III προσάρτημα 1, υπόδειγμα 1 του μέρους 2, οι καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Κινητήρας»·

Παράρτημα III προσάρτημα 1, υπόδειγμα 1 του μέρους 2, κείμενο υπό τον τίτλο «Αποτελέσματα δοκιμών εκπομπής καυσαερίων (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς)», η δεύτερη και η τέταρτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου·

Παράρτημα III προσάρτημα 1, υπόδειγμα 1 του μέρους 2, κείμενο υπό τον τίτλο «Αποτελέσματα δοκιμών εκπομπής καυσαερίων (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς)», ο πίνακας·

Παράρτημα III προσάρτημα 1, επεξηγηματικές σημειώσεις του προσαρτήματος 1, με εξαίρεση την επεξηγηματική σημείωση (32)·

Παράρτημα IV·

Παράρτημα V προσάρτημα 2, επεξηγηματικές σημειώσεις του προσαρτήματος 2·

Παράρτημα V προσάρτημα 4·

Παράρτημα V προσάρτημα 5·

Παράρτημα VII προσάρτημα 1, εξαιρουμένου του σημείου 1 και της πρώτης περίπτωσης του κειμένου στο σημείο 2·

Παράρτημα VIII, εξαιρουμένου του σημείου 3.2, πίνακας 8-1, δεύτερη γραμμή.»·

2)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

3)

Το παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

4)

Το προσάρτημα 1 του παραρτήματος III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·

5)

Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·

6)

Το παράρτημα V τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·

7)

Το παράρτημα VI τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού·

8)

Το προσάρτημα 1 του παραρτήματος VII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού·

9)

Το παράρτημα VIII τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/504 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 85 της 28.3.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53).

(4)  Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για τον καθορισμό των διοικητικών απαιτήσεων σχετικά με τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου κινητήρων εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 13.4.2017, σ. 364).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

στον κατάλογο των προσαρτημάτων, η σειρά που αφορά το προσάρτημα 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10

Υπόδειγμα δελτίου πληροφοριών σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών υποσυνόλων ως κατασκευαστικού στοιχείου/ΧΤΜ»

 

2)

το μέρος A τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1.4:

«1.4.

Για κινητήρες, παρέχεται ο φάκελος πληροφοριών και το δελτίο πληροφοριών που απαιτούνται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 (*1) της Επιτροπής.

(*1)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για τον καθορισμό των διοικητικών απαιτήσεων σχετικά με τα όρια εκπομπών και την έγκριση τύπου κινητήρων εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 102 της 13.4.2017, σ. 364).»·"

β)

το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο υπόδειγμα του φακέλου πληροφοριών, η καταχώριση 2.5.2 διαγράφεται·

ii)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τη δήλωση του φακέλου πληροφοριών, η επεξηγηματική σημείωση (5) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(5)

Για κινητήρες, αναγράφεται η ονομασία τύπου του κινητήρα ή, στην περίπτωση τύπων κινητήρων της ίδιας σειράς κινητήρων, ο τύπος σειράς (FT) σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους Β του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής.»·

3)

το μέρος B τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 3.1, ο πίνακας 1-1 τροποποιείται ως εξής:

i)

ο κατάλογος I αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ I — Απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης

Προσάρτημα

Σύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο/χωριστή τεχνική μονάδα (ΧΤΜ)

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 (*2)

Αριθμός παραρτήματος

Όπως τροποποιήθηκε και/ή στο στάδιο της υλοποίησης

1

Σύστημα: εγκατάσταση κινητήρα/σειρά κινητήρων

I

 

2

Σύστημα: εξωτερική ηχοστάθμη

II

 

3

Κατασκευαστικό στοιχείο/ΧΤΜ: κινητήρας/σειρά κινητήρων

I

 

ii)

στον κατάλογο II, η σειρά 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

«10

Κατασκευαστικό στοιχείο/ΧΤΜ: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών υποσυνόλων

XV»

 

γ)

το σημείο 4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.2.

Για τα αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4) ή τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 (εγκρίσεις ΟΕΕ/ΗΕ), ή που βασίζονται σε πλήρεις εκθέσεις δοκιμών οι οποίες εκδίδονται με βάση τους τυποποιημένους κωδικούς του ΟΟΣΑ αντί των εκθέσεων δοκιμών που καταρτίζονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού και των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού, ο κατασκευαστής παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο 5 μόνο εάν οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στο αντίστοιχο πιστοποιητικό έγκρισης και/ή στην έκθεση δοκιμής. Ωστόσο, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (παράρτημα III του παρόντος κανονισμού) δηλώνονται σε κάθε περίπτωση.

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα όρια εκπομπών για τους αέριους και σωματιδιακούς ρύπους και την έγκριση τύπου για κινητήρες εσωτερικής καύσης για μη οδικά κινητά μηχανήματα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 και (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και για την τροποποίηση και κατάργηση της οδηγίας 97/68/ΕΚ (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 53)."

(*4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, και για την κατάργηση των οδηγιών 80/1269/ΕΟΚ, 2005/55/ΕΚ και 2005/78/ΕΚ (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 1).»·"

δ)

το σημείο 5 τροποποιείται ως εξής:

i)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

ii)

οι καταχωρίσεις 2.5 έως 2.5.4.2 απαλείφονται·

iii)

οι καταχωρίσεις 5.2 έως 5.5 απαλείφονται·

iv)

οι καταχωρίσεις 6 έως 8.22.4.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6.1.7.   Κατηγορία και υποκατηγορία του κινητήρα (7): …

6.2.1.   Κύκλος καύσης: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός/άλλος (να προσδιοριστεί) (4): …

6.2.2.   Τύπος ανάφλεξης: ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (4)

6.2.3.1.   Αριθμός κυλίνδρων: … και διαμόρφωση (26):

6.2.8.   Καύσιμο

6.2.8.1.   Τύπος καυσίμου (9): …

6.2.8.3.   Κατάλογος πρόσθετων καυσίμων, μειγμάτων καυσίμων ή γαλακτωμάτων συμβατών για χρήση από τον κινητήρα που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το σημείο 1.4 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654 (παραπομπή σε αναγνωρισμένα πρότυπα ή προδιαγραφές): …

6.3.2.1.   Δηλούμενες ονομαστικές στροφές: … rpm

6.3.2.1.2.   Δηλούμενη ονομαστική καθαρή ισχύς: … kW

6.3.2.2.   Στροφές μέγιστης ισχύος: … rpm

6.3.2.2.2.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW

6.3.6.4.   Ολικός πληρούμενος όγκος κινητήρα: … cm3»·

v)

η καταχώριση 10.4.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10.4.2.

Περιγραφή και/ή σχέδιο των στοιχείων του συστήματος εξαγωγής που δεν αποτελούν μέρος του κινητήρα: …»·

vi)

οι καταχωρίσεις 11.1 έως 11.2.3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

11.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος μετάδοσης κίνησης του οχήματος και του συστήματος ελέγχου του (συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης, συμπλέκτη ή κάθε άλλου στοιχείου του συστήματος μετάδοσης κίνησης): …

11.2.   Σύστημα μετάδοσης

11.2.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος ή των συστημάτων αλλαγής σχέσης μετάδοσης και του ελέγχου τους: …

11.2.2.   Περιγραφή και/ή σχέδιο της μετάδοσης ισχύος: …

11.2.3.   Τύπος μετάδοσης ισχύος: κιβώτιο ταχυτήτων (συμπεριλαμβανομένων των πλανητικών συστημάτων οδοντοτροχών)/ιμάντας/υδροστατική/ηλεκτρική/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)»·

vii)

η καταχώριση 11.2.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.2.8.

Τύπος συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης: μηχανική (αλλαγή ταχύτητας)/διπλός συμπλέκτης (αλλαγή ταχύτητας)/ημιαυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/αυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/συνεχώς μεταβαλλόμενη/υδραυλική/άνευ αντικειμένου/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)»·

viii)

η καταχώριση 43.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.2.

Προδιαγραφές του οχήματος σε σχέση με τα κυκλώματα ελέγχου των πνευματικών, υδραυλικών και/ή ηλεκτρικών σωληνώσεων ελέγχου του ή των συστημάτων πέδησης και παράθεση των υποστηριζόμενων μηνυμάτων και παραμέτρων: …»·

ix)

οι καταχωρίσεις 43.5. και 43.5.1. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.5.   Σύστημα μετάδοσης πέδησης (στο έλκον όχημα)

43.5.1.   Σύστημα μετάδοσης πέδησης του συστήματος πέδησης πορείας του έλκοντος οχήματος: μηχανικό/πνευματικό/υδραυλικό/υδροστατικό/χωρίς υποβοήθηση/υποβοηθούμενο/πλήρως υποβοηθούμενο σύστημα μετάδοσης (4)»·

x)

η καταχώριση 43.5.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.5.3.

Ασφάλιση οργάνων χειρισμού αριστερής και δεξιάς πέδησης: ναι/όχι (4)»·

xi)

η καταχώριση 43.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.6.

Συσκευές χειρισμού πέδησης του ρυμουλκούμενου οχήματος (στο έλκον όχημα)»·

xii)

οι καταχωρίσεις 43.6.2 έως 43.6.5 απαλείφονται.

xiii)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις 43.6.2. έως 43.7.3.2.1:

43.6.2.   Περιγραφή των συνδέσμων, των ζεύξεων και των διατάξεων ασφάλειας (να συμπεριληφθούν σχέδια, σκαριφήματα και τα χαρακτηριστικά τυχόν ηλεκτρονικών εξαρτημάτων): …

43.6.2.1.   Τύπος πνευματικής σύνδεσης: διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.6.2.1.1.   Πίεση πνευματικής τροφοδοσίας (διπλή σωλήνωση): … kPa

43.6.2.1.2.   Σωλήνωση ηλεκτρικού χειρισμού: ναι/όχι (4)

43.6.2.2.   Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: μονή σωλήνωση/διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.6.2.2.1.   Πίεση υδραυλικής τροφοδοσίας: μονή σωλήνωση: … kPa, διπλή σωλήνωση: … kPa

43.6.2.2.2.   Παρουσία συνδέσμου ISO 7638:2003 (15): ναι/όχι (4)

43.7.   Συσκευές πέδησης του ρυμουλκούμενου οχήματος (στο ρυμουλκούμενο όχημα)

43.7.1.   Τεχνολογία συστήματος χειρισμού πέδησης του ρυμουλκούμενου οχήματος: υδραυλική/πνευματική/ηλεκτρική/αδρανειακή/ουδεμία (4)

43.7.2.   Διάταξη ενεργοποίησης πέδης ρυμουλκούμενου οχήματος: τύμπανο/δίσκος/άλλη (4)

43.7.2.1.   Περιγραφή και χαρακτηριστικά: …

43.7.3.   Περιγραφή των συνδέσμων, των ζεύξεων και των διατάξεων ασφάλειας (να συμπεριληφθούν σχέδια, σκαριφήματα και τα χαρακτηριστικά τυχόν ηλεκτρονικών εξαρτημάτων): …

43.7.3.1.   Τύπος πνευματικής σύνδεσης: διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.7.3.1.1.   Σωλήνωση ηλεκτρικού χειρισμού: ναι/όχι (4)

43.7.3.2.   Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.7.3.2.1.   Παρουσία συνδέσμου ISO 7638:2003 (15): ναι/όχι (4)»·

4)

το προσάρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

β)

οι καταχωρίσεις 2.5 έως 2.5.4.2 απαλείφονται·

γ)

οι καταχωρίσεις 5.2 έως 5.5 απαλείφονται·

δ)

οι καταχωρίσεις 6 έως 8.22.4.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6.1.7.   Κατηγορία και υποκατηγορία του κινητήρα (7):

6.2.1.   Κύκλος καύσης: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός/άλλος (να προσδιοριστεί) (4): …

6.2.2.   Τύπος ανάφλεξης: ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (4)

6.2.3.1.   Αριθμός κυλίνδρων: … και διαμόρφωση (26):

6.2.8.   Καύσιμο

6.2.8.1.   Τύπος καυσίμου (9):

6.2.8.3.   Κατάλογος πρόσθετων καυσίμων, μειγμάτων καυσίμων ή γαλακτωμάτων συμβατών για χρήση από τον κινητήρα που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το σημείο 1.4 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654 (παραπομπή σε αναγνωρισμένα πρότυπα ή προδιαγραφές): …

6.3.2.1.   Δηλούμενες ονομαστικές στροφές: … rpm

6.3.2.1.2.   Δηλούμενη ονομαστική καθαρή ισχύς: … kW

6.3.2.2.   Στροφές μέγιστης ισχύος: … rpm

6.3.2.2.2.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW

6.3.6.4.   Ολικός πληρούμενος όγκος κινητήρα: …… cm3»·

5)

το προσάρτημα 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

β)

οι καταχωρίσεις 2.5 έως 2.5.4.2 απαλείφονται·

γ)

οι καταχωρίσεις 5.2 έως 5.5 απαλείφονται·

δ)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις 6 έως 6.3.6.4 παρεμβάλλονται πριν από την καταχώριση 10:

«6.   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6.1.7.   Κατηγορία και υποκατηγορία του κινητήρα (7):

6.2.1.   Κύκλος καύσης: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός/άλλος (να προσδιοριστεί) (4): …

6.2.2.   Τύπος ανάφλεξης: Ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (4)

6.2.3.1.   Αριθμός κυλίνδρων: … και διαμόρφωση (26):

6.3.2.1.   Δηλούμενες ονομαστικές στροφές: … rpm

6.3.2.1.2.   Δηλούμενη ονομαστική καθαρή ισχύς: … kW

6.3.2.2.   Στροφές μέγιστης ισχύος: … rpm

6.3.2.2.2.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW

6.3.6.4.   Ολικός πληρούμενος όγκος κινητήρα: …… cm3»·

ε)

προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις 11 έως 11.4:

«11.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ (13)

11.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος μετάδοσης κίνησης του οχήματος και του συστήματος ελέγχου του (συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης, συμπλέκτη ή κάθε άλλου στοιχείου του συστήματος μετάδοσης κίνησης): …

11.2.   Σύστημα μετάδοσης

11.2.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος ή των συστημάτων αλλαγής σχέσης μετάδοσης και του ελέγχου τους: …

11.2.2.   Περιγραφή και/ή σχέδιο της μετάδοσης ισχύος: …

11.2.3.   Τύπος μετάδοσης ισχύος: κιβώτιο ταχυτήτων (συμπεριλαμβανομένων των πλανητικών συστημάτων οδοντοτροχών)/ιμάντας/υδροστατική/ηλεκτρική/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)

11.2.4.   Συνοπτική περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων (αν υπάρχουν): …

11.2.5.   Θέση ως προς τον κινητήρα: …

11.2.6.   Μέθοδος χειρισμού: …

11.2.7.   Ενδιάμεσο κιβώτιο: με/χωρίς (4)

11.2.8.   Τύπος συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης: μηχανική (αλλαγή ταχύτητας)/διπλός συμπλέκτης (αλλαγή ταχύτητας)/ημιαυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/αυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/συνεχώς μεταβαλλόμενη/υδραυλική/άνευ αντικειμένου/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)

11.3.   Συμπλέκτης (εάν υπάρχει)

11.3.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συμπλέκτη και του συστήματος ελέγχου του:

11.3.2.   Μέγιστη μετατροπή ροπής:

11.4.   Σχέσεις μετάδοσης

Κιβώτιο ταχυτήτων

Εσωτερικές σχέσεις του κιβωτίου ταχυτήτων (σχέσεις στροφών κινητήρα προς στροφές του άξονα εξόδου από το κιβώτιο ταχυτήτων)

Εσωτερικές σχέσεις του ενδιάμεσου κιβωτίου (σχέσεις στροφών κινητήρα προς στροφές του άξονα εξόδου από το ενδιάμεσο κιβώτιο)

Τελική/-ές σχέση/-εις μετάδοσης (σχέση στροφών του άξονα εξόδου από το κιβώτιο προς τις στροφές του κινητήριου τροχού)

Συνολικές σχέσεις μετάδοσης

Σχέση (στροφές κινητήρα/ταχύτητα οχήματος) μόνο για χειροκίνητη μετάδοση

Μέγιστη για CVT (*5)

1

2

3

Ελάχιστη για CVT (*5)

Όπισθεν

1

 

 

 

 

 

6)

το προσάρτημα 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

β)

οι καταχωρίσεις 2.5 έως 2.5.4.2 απαλείφονται·

γ)

οι καταχωρίσεις 5.2 έως 5.5 απαλείφονται·

δ)

οι καταχωρίσεις 6 έως 8.22.4.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6.1.7.   Κατηγορία και υποκατηγορία του κινητήρα (7):

6.2.1.   Κύκλος καύσης: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός/άλλος (να προσδιοριστεί) (4): …

6.2.2.   Τύπος ανάφλεξης: Ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (4)

6.2.3.1.   Αριθμός κυλίνδρων: … και διαμόρφωση (26):

6.2.8.   Καύσιμο

6.2.8.1.   Τύπος καυσίμου (9): …

6.2.8.3.   Κατάλογος πρόσθετων καυσίμων, μειγμάτων καυσίμων ή γαλακτωμάτων συμβατών για χρήση από τον κινητήρα που έχει δηλώσει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το σημείο 1.4 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654 (παραπομπή σε αναγνωρισμένα πρότυπα ή προδιαγραφές): …

6.3.2.1.   Δηλούμενες ονομαστικές στροφές: … rpm

6.3.2.1.2.   Δηλούμενη ονομαστική καθαρή ισχύς: … kW

6.3.2.2.   Στροφές μέγιστης ισχύος: … rpm

6.3.2.2.2.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW

6.3.6.4.   Ολικός πληρούμενος όγκος κινητήρα: …… cm3»·

7)

στο προσάρτημα 4, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

8)

στο προσάρτημα 5, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

9)

στο προσάρτημα 6, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

10)

στο προσάρτημα 7, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

11)

στο προσάρτημα 8, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

12)

στο προσάρτημα 9, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

13)

το προσάρτημα 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα 10

Υπόδειγμα δελτίου πληροφοριών σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών υποσυνόλων ως κατασκευαστικού στοιχείου/ΧΤΜ»·

β)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

14)

στο προσάρτημα 11, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

15)

στο προσάρτημα 12, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

16)

στο προσάρτημα 13, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

17)

στο προσάρτημα 14, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

18)

το προσάρτημα 15 τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

β)

οι καταχωρίσεις 5.2 έως 5.4 απαλείφονται·

γ)

οι καταχωρίσεις 6 έως 7.1.1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6.1.7.   Κατηγορία και υποκατηγορία του κινητήρα (7): …

6.2.1.   Κύκλος καύσης: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός/άλλος (να προσδιοριστεί) (4): …

6.2.2.   Τύπος ανάφλεξης: ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (4)

6.2.3.1.   Αριθμός κυλίνδρων: … και διαμόρφωση (26):

6.3.2.1.   Δηλούμενες ονομαστικές στροφές: … rpm

6.3.2.1.2.   Δηλούμενη ονομαστική καθαρή ισχύς: … kW

6.3.2.2.   Στροφές μέγιστης ισχύος: … rpm

6.3.2.2.2.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW

6.3.6.4.   Ολικός πληρούμενος όγκος κινητήρα: …… cm3»·

δ)

οι καταχωρίσεις 11.1 έως 11.2.3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

11.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος μετάδοσης κίνησης του οχήματος και του συστήματος ελέγχου του (συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης, συμπλέκτη ή κάθε άλλου στοιχείου του συστήματος μετάδοσης κίνησης): …

11.2.   Σύστημα μετάδοσης

11.2.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος ή των συστημάτων αλλαγής σχέσης μετάδοσης και του ελέγχου τους: …

11.2.2.   Περιγραφή και/ή σχέδιο της μετάδοσης ισχύος: …

11.2.3.   Τύπος μετάδοσης ισχύος: κιβώτιο ταχυτήτων (συμπεριλαμβανομένων των πλανητικών συστημάτων οδοντοτροχών)/ιμάντας/υδροστατική/ηλεκτρική/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)»·

ε)

η καταχώριση 11.2.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.2.8.

Τύπος συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης: μηχανική (αλλαγή ταχύτητας)/διπλός συμπλέκτης (αλλαγή ταχύτητας)/ημιαυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/αυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/συνεχώς μεταβαλλόμενη/υδραυλική/άνευ αντικειμένου/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)»·

στ)

η καταχώριση 43.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.2.

Προδιαγραφές του οχήματος σε σχέση με τα κυκλώματα ελέγχου των πνευματικών, υδραυλικών και/ή ηλεκτρικών σωληνώσεων ελέγχου του ή των συστημάτων πέδησης και παράθεση των υποστηριζόμενων μηνυμάτων και παραμέτρων: …»·

ζ)

οι καταχωρίσεις 43.5 και 43.5.1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.5.   Σύστημα μετάδοσης πέδησης (στο έλκον όχημα)

43.5.1.   Σύστημα μετάδοσης πέδησης του συστήματος πέδησης πορείας του έλκοντος οχήματος: μηχανικό/πνευματικό/υδραυλικό/υδροστατικό/χωρίς υποβοήθηση/υποβοηθούμενο/πλήρως υποβοηθούμενο σύστημα μετάδοσης (4)»·

η)

οι καταχωρίσεις 43.5.3. και 43.6. αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.5.3.

Ασφάλιση οργάνων χειρισμού αριστερής και δεξιάς πέδησης: ναι/όχι (4)

43.6.

Συσκευές χειρισμού πέδησης του ρυμουλκούμενου οχήματος (στο έλκον όχημα)»·

θ)

οι καταχωρίσεις 43.6.2 έως 43.6.5 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις 43.6.2 έως 43.7.3.2.1:

43.6.2.   Περιγραφή των συνδέσμων, των ζεύξεων και των διατάξεων ασφάλειας (να συμπεριληφθούν σχέδια, σκαριφήματα και τα χαρακτηριστικά τυχόν ηλεκτρονικών εξαρτημάτων): …

43.6.2.1.   Τύπος πνευματικής σύνδεσης: διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.6.2.1.1.   Πίεση πνευματικής τροφοδοσίας (διπλή σωλήνωση): … kPa

43.6.2.1.2.   Σωλήνωση ηλεκτρικού χειρισμού: ναι/όχι (4)

43.6.2.2.   Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: μονή σωλήνωση/διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.6.2.2.1.   Πίεση υδραυλικής τροφοδοσίας: μονή σωλήνωση: … kPa, διπλή σωλήνωση: … kPa

43.6.2.2.2.   Παρουσία συνδέσμου ISO 7638:2003 (15): ναι/όχι (4)

43.7.   Συσκευές πέδησης του ρυμουλκούμενου οχήματος (στο ρυμουλκούμενο όχημα)

43.7.1.   Τεχνολογία συστήματος χειρισμού πέδησης του ρυμουλκούμενου οχήματος: υδραυλική/πνευματική/ηλεκτρική/αδρανειακή/ουδεμία (4)

43.7.2.   Διάταξη ενεργοποίησης πέδης ρυμουλκούμενου οχήματος: τύμπανο/δίσκος/άλλη (4)

43.7.2.1.   Περιγραφή και χαρακτηριστικά: …

43.7.3.   Περιγραφή των συνδέσμων, των ζεύξεων και των διατάξεων ασφάλειας (να συμπεριληφθούν σχέδια, σκαριφήματα και τα χαρακτηριστικά τυχόν ηλεκτρονικών εξαρτημάτων): …

43.7.3.1.   Τύπος πνευματικής σύνδεσης: διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.7.3.1.1.   Σωλήνωση ηλεκτρικού χειρισμού: ναι/όχι (4)

43.7.3.2.   Τύπος υδραυλικής σύνδεσης: διπλή σωλήνωση/ουδεμία (4)

43.7.3.2.1.   Παρουσία συνδέσμου ISO 7638:2003 (15): ναι/όχι (4)»·

19)

το προσάρτημα 16 τροποποιείται ως εξής:

α)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

β)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις 6 έως 6.3.6.4 παρεμβάλλονται πριν από την καταχώριση 48:

«6.   ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

6.1.7.   Κατηγορία και υποκατηγορία του κινητήρα (7): …

6.2.1.   Κύκλος καύσης: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός/άλλος (να προσδιοριστεί) (4): …

6.2.2.   Τύπος ανάφλεξης: ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (4)

6.2.3.1.   Αριθμός κυλίνδρων: … και διαμόρφωση (26):

6.3.2.1.   Δηλούμενες ονομαστικές στροφές: … rpm

6.3.2.1.2.   Δηλούμενη ονομαστική καθαρή ισχύς: … kW

6.3.2.2.   Στροφές μέγιστης ισχύος: … rpm

6.3.2.2.2.   Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW

6.3.6.4.   Ολικός πληρούμενος όγκος κινητήρα: …… cm3»·

γ)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις 11 έως 11.4 παρεμβάλλονται πριν από την καταχώριση 48:

«11.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ (13)

11.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος μετάδοσης κίνησης του οχήματος και του συστήματος ελέγχου του (συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης, συμπλέκτη ή κάθε άλλου στοιχείου του συστήματος μετάδοσης κίνησης): …

11.2.   Σύστημα μετάδοσης

11.2.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συστήματος ή των συστημάτων αλλαγής σχέσης μετάδοσης και του ελέγχου τους: …

11.2.2.   Περιγραφή και/ή σχέδιο της μετάδοσης ισχύος: …

11.2.3.   Τύπος μετάδοσης ισχύος: κιβώτιο ταχυτήτων (συμπεριλαμβανομένων των πλανητικών συστημάτων οδοντοτροχών)/ιμάντας/υδροστατική/ηλεκτρική/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)

11.2.4.   Συνοπτική περιγραφή των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων (αν υπάρχουν): …

11.2.5.   Θέση ως προς τον κινητήρα: …

11.2.6.   Μέθοδος χειρισμού: …

11.2.7.   Ενδιάμεσο κιβώτιο: με/χωρίς (4)

11.2.8.   Τύπος συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης: μηχανική (αλλαγή ταχύτητας)/διπλός συμπλέκτης (αλλαγή ταχύτητας)/ημιαυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/αυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/συνεχώς μεταβαλλόμενη/υδραυλική/άνευ αντικειμένου/άλλη (4) (να προσδιοριστεί: …)

11.3.   Συμπλέκτης (εάν υπάρχει)

11.3.1.   Συνοπτική περιγραφή και σχέδιο αναπαράστασης του συμπλέκτη και του συστήματος ελέγχου του:

11.3.2.   Μέγιστη μετατροπή ροπής:

11.4.   Σχέσεις μετάδοσης

Κιβώτιο ταχυτήτων

Εσωτερικές σχέσεις του κιβωτίου ταχυτήτων (σχέσεις στροφών κινητήρα προς στροφές του άξονα εξόδου από το κιβώτιο ταχυτήτων)

Εσωτερικές σχέσεις του ενδιάμεσου κιβωτίου (σχέσεις στροφών κινητήρα προς στροφές του άξονα εξόδου από το ενδιάμεσο κιβώτιο)

Τελική/-ές σχέση/-εις μετάδοσης (σχέση στροφών του άξονα εξόδου από το κιβώτιο προς τις στροφές του κινητήριου τροχού)

Συνολικές σχέσεις μετάδοσης

Σχέση (στροφές κινητήρα/ταχύτητα οχήματος) μόνο για χειροκίνητη μετάδοση

Μέγιστη για CVT (*6)

1

2

3

Ελάχιστη για CVT (*6)

Όπισθεν

1

 

 

 

 

 

20)

στο προσάρτημα 17, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

21)

στο προσάρτημα 18, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

22)

στο προσάρτημα 19, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

23)

στο προσάρτημα 20, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

24)

στο προσάρτημα 21, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

25)

στο προσάρτημα 22, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

26)

στο προσάρτημα 23, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (6): …»·

27)

οι επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με το δελτίο πληροφοριών τροποποιούνται ως εξής:

α)

οι επεξηγηματικές σημειώσεις (6) έως (7) αντικαθίστανται από το ακόλουθο:

«(6)

Για κινητήρες, αναγράφεται η ονομασία τύπου του κινητήρα ή, στην περίπτωση των τύπων κινητήρων της ίδιας σειράς κινητήρων, ο τύπος σειράς (FT) σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους Β του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής.

(7)

Αναφέρεται η κατηγορία και η υποκατηγορία κινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 και το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628»·

β)

η επεξηγηματική σημείωση (9) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(9)

Ο τύπος καυσίμου να δηλωθεί με βάση τους παρακάτω κωδικούς:

B5

:

Ντίζελ (μη οδικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης)

E85

:

Αιθανόλη

ED95

:

Αιθανόλη για ειδικούς κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση

E10

:

βενζίνη

NG

:

Φυσικό αέριο/Βιομεθάνιο

LPG

:

Υγραέριο

O […]

:

Λοιπά (προσδιορίστε)

Το επιμέρους είδος καυσίμου με τους ακόλουθους κωδικούς (μόνο για φυσικό αέριο/βιομεθάνιο):

U

:

Σύνηθες καύσιμο – υψηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας H) και χαμηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας L)

RH

:

Καύσιμο περιορισμένης κλίμακας – καύσιμο υψηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας H)

RL

:

Καύσιμο περιορισμένης κλίμακας – καύσιμο χαμηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας L)

LNG

:

Ανάλογα με το καύσιμο

Η διάταξη τροφοδοσίας καυσίμου με βάση τους παρακάτω κωδικούς:

L

:

Μόνο υγρά καύσιμα

G

:

Μόνο αέρια καύσιμα

D1A

:

Τύπος διπλού καυσίμου 1A

D1B

:

Τύπος διπλού καυσίμου 1B

D2A

:

Τύπος διπλού καυσίμου 2A

D2B

:

Τύπος διπλού καυσίμου 2B

D3B

:

Τύπος διπλού καυσίμου 3B»·

γ)

η επεξηγηματική σημείωση (26) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(26)

Η διάταξη των κυλίνδρων να δηλωθεί με βάση τους παρακάτω κωδικούς:

LI

:

σε σειρά

V

:

σε V

O

:

αντιτιθέμενου εμβόλου

S

:

μονή

R

:

ακτινικοί

O […]

:

άλλη (να προσδιοριστεί)»·

δ)

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις (12), (24), (29), (39), (40) και (56) διαγράφονται.


(*2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης των γεωργικών και δασικών οχημάτων και των κινητήρων τους και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής (ΕΕ L 182 της 18.7.2018, σ. 1)»·

(*5)  Συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης»·

(*6)  Συνεχώς μεταβαλλόμενη σχέση μετάδοσης»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο σημείο 2.1.1., στο υπόδειγμα της προσθήκης 1, η φράση «Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον κινητήρα (4):» και η καταχώριση 2.5.2 απαλείφονται·

2)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος II, η επεξηγηματική σημείωση (4) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(4)

Για κινητήρες, αναγράφεται η ονομασία τύπου του κινητήρα ή, στην περίπτωση των τύπων κινητήρων της ίδιας σειράς κινητήρων, ο τύπος σειράς (FT) σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους Β του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το προσάρτημα 1 του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο μέρος 2, το υπόδειγμα 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στον τίτλο «Γενικά χαρακτηριστικά συστήματος ισχύος», οι καταχωρίσεις 5.2, 5.3 και 5.5 απαλείφονται.

β)

οι καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Κινητήρας» τροποποιούνται ως εξής:

i)

η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (37): …..»·

ii)

η καταχώριση 2.5.2 απαλείφεται·

iii)

οι καταχωρίσεις 6.1 έως 7.1.1 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.1.7.

Κατηγορία και υποκατηγορία του κινητήρα (12): …

6.2.1.

Κύκλος καύσης: τετράχρονος/δίχρονος/περιστροφικός/άλλος (να προσδιοριστεί) (1): …

6.2.2.

Τύπος ανάφλεξης: ανάφλεξη με συμπίεση/επιβαλλόμενη ανάφλεξη (1)

6.2.3.1.

Αριθμός κυλίνδρων: … και διαμόρφωση (24):…

6.2.8.1.

Τύπος καυσίμου (20): Τύπος καυσίμου/επιμέρους είδος καυσίμου/διάταξη τροφοδοσίας καυσίμου

6.2.8.3.

Κατάλογος συμπληρωματικών καυσίμων συμβατών για χρήση από τον κινητήρα (21):

6.3.2.1.2.

Δηλούμενη ονομαστική καθαρή ισχύς: … kW

6.3.2.2.2.

Μέγιστη καθαρή ισχύς: … kW

6.3.6.4.

Ολικός πληρούμενος όγκος κινητήρα: …… cm3»·

γ)

η καταχώριση 11.2.8 υπό τον τίτλο «Κιβώτιο ταχυτήτων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.2.8.

Τύπος συστήματος αλλαγής σχέσης μετάδοσης: μηχανική (αλλαγή ταχύτητας)/διπλός συμπλέκτης (αλλαγή ταχύτητας)/ημιαυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/αυτόματη (αλλαγή ταχύτητας)/συνεχώς μεταβαλλόμενη/υδραυλική/άνευ αντικειμένου/άλλη (1) (να προσδιοριστεί: …)»·

δ)

οι καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Πέδηση» τροποποιούνται ως εξής:

i)

η καταχώριση 43.5.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.5.1.

Σύστημα μετάδοσης πέδησης: μηχανικό/πνευματικό/υδραυλικό/υδροστατικό/χωρίς υποβοήθηση/υποβοηθούμενο/πλήρως υποβοηθούμενο σύστημα μετάδοσης (1)»·

ii)

η καταχώριση 43.5.3 απαλείφεται·

ε)

στο κείμενο υπό τον τίτλο «Αποτελέσματα δοκιμών (εξωτερικής) ηχοστάθμης», η φράση «Μετρήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής» αντικαθίσταται από τη φράση «Μετρήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) …/… (1) (28)»·

στ)

το κείμενο υπό τον τίτλο «Αποτελέσματα δοκιμών εκπομπής καυσαερίων (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς)» τροποποιείται ως εξής:

i)

η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) …/… (1) (28): ναι/όχι (1)· ή

Κανονισμός (ΕΚ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον (κατ' εξουσιοδότηση)(1) κανονισμό (ΕΕ) …/… (της Επιτροπής) (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) (1) (29): ναι/όχι (1)· ή»·

ii)

η τελευταία περίπτωση διαγράφεται·

iii)

ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα

«Εκπομπές

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC + NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Δοκιμή

Κύκλος (1)

NRSC (2)/ESC/WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

NR δοκιμή υπό μεταβατικές συνθήκες (3)/ETC/WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα CO2  (4):

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Για κινητήρες που υποβάλλονται σε κύκλους δοκιμών βαρέος τύπου, να αναφέρετε τα τελικά αποτελέσματα της δοκιμής (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς) και το αποτέλεσμα CO2 της δοκιμής ESC/WHSC ή ETC/WHTC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009.

Για κινητήρες που υποβάλλονται σε κύκλους δοκιμών μη οδικών οχημάτων, να αναφέρετε τις εφαρμοστέες πληροφορίες της έκθεσης δοκιμής για μη οδικούς κινητήρες που ορίζονται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής, σύμφωνα με τις ακόλουθες επεξηγηματικές σημειώσεις:

ζ)

ο τίτλος «Παρατηρήσεις (32)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παρατηρήσεις:»·

2)

στο μέρος 2, το υπόδειγμα 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Σύστημα πέδησης» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«43.4.6.

Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης: ναι/όχι/προαιρετικό (1)

43.7.1.

Τεχνολογία συστήματος χειρισμού πέδησης του ρυμουλκούμενου οχήματος: υδραυλική/πνευματική/ηλεκτρική/αδρανειακή/ουδεμία (1)

43.7.4.

Τύπος σύνδεσης: διπλή σωλήνωση/ουδεμία (1)

43.7.5.

Σωλήνωση ηλεκτρικού χειρισμού: ναι/όχι (1)

43.7.6.

Παρουσία συνδέσμου ISO 7638:2003 (33p): ναι/όχι (1)»·

β)

ο τίτλος «Παρατηρήσεις (32)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παρατηρήσεις:»·

3)

οι επεξηγηματικές σημειώσεις του προσαρτήματος 1 τροποποιούνται ως εξής:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση (12):

«(12)

Αναφέρεται η κατηγορία και η υποκατηγορία κινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 και το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628»·

β)

οι επεξηγηματικές σημειώσεις (20) και (21) αντικαθίστανται από το ακόλουθο:

«(20)

Ο τύπος καυσίμου να δηλωθεί με βάση τους παρακάτω κωδικούς:

B5

:

Ντίζελ (μη οδικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης)

E85

:

Αιθανόλη

ED95

:

Αιθανόλη για ειδικούς κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση

E10

:

βενζίνη

NG

:

Φυσικό αέριο/Βιομεθάνιο

LPG

:

Υγραέριο

O […]

:

Λοιπά (προσδιορίστε)

Το επιμέρους είδος καυσίμου με τους ακόλουθους κωδικούς (μόνο για φυσικό αέριο/βιομεθάνιο):

U

:

Σύνηθες καύσιμο – υψηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας H) και χαμηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας L)

RH

:

Καύσιμο περιορισμένης κλίμακας – καύσιμο υψηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας H)

RL

:

Καύσιμο περιορισμένης κλίμακας – καύσιμο χαμηλής θερμογόνου δύναμης (αέριο ομάδας L)

LNG

:

Ανάλογα με το καύσιμο

Η διάταξη τροφοδοσίας καυσίμου με βάση τους παρακάτω κωδικούς:

L

:

Μόνο υγρά καύσιμα

G

:

Μόνο αέρια καύσιμα

D1A

:

Τύπος διπλού καυσίμου 1A

D1B

:

Τύπος διπλού καυσίμου 1B

D2A

:

Τύπος διπλού καυσίμου 2A

D2B

:

Τύπος διπλού καυσίμου 2B

D3B

:

Τύπος διπλού καυσίμου 3B

(21)

Όπως έχει δηλώσει ο κατασκευαστής σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/654 της Επιτροπής (παραπομπή σε αναγνωρισμένα πρότυπα ή προδιαγραφές)»·

γ)

η επεξηγηματική σημείωση (22) απαλείφεται·

δ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση (24):

«(24)

Η διάταξη των κυλίνδρων να δηλωθεί με βάση τους παρακάτω κωδικούς:

LI

:

σε σειρά

V

:

σε V

O

:

αντιτιθέμενου εμβόλου

S

:

μονή

R

:

ακτινική

O […]

:

Άλλη (να καθοριστεί)»·

ε)

η επεξηγηματική σημείωση (29) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(12)

Να σημειωθεί μόνο η τελευταία τροποποίηση.»·

στ)

η επεξηγηματική σημείωση (31) απαλείφεται·

ζ)

η επεξηγηματική σημείωση (32) απαλείφεται·

η)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση (37):

«(37)

Αναγράφεται η ονομασία τύπου του κινητήρα ή, στην περίπτωση των τύπων κινητήρων της ίδιας σειράς κινητήρων, ο τύπος σειράς (FT) σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους Β του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής.».

(1)  Για NRSC, σημειώστε τον κύκλο που αναφέρεται στο σημείο 9.1 (πίνακας 4)· για δοκιμή υπό μεταβατικές συνθήκες, σημειώστε τον κύκλο που αναφέρεται στο σημείο 10.1 (πίνακας 8).

(2)  Αντιγράψτε τα αποτελέσματα «Τελικό αποτέλεσμα δοκιμής με DF» από τον πίνακα 6.

(3)  Αντιγράψτε τα αποτελέσματα «Τελικό αποτέλεσμα δοκιμής με DF» από τον πίνακα 9 ή, κατά περίπτωση, από τον πίνακα 10.

(4)  Για τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων που δοκιμάζεται τόσο με τον NRSC όσο και με έναν κύκλο μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες, αναγράψτε τις τιμές εκπομπών CO2 κύκλου θερμής εκκίνησης από τον NRTC που αναφέρεται στο σημείο 10.3.4 ή τις τιμές εκπομπών CO2 από τον LSI-NRTC που αναφέρεται στο σημείο 10.4.4. Για κινητήρα που δοκιμάζεται μόνο με NRSC, αναγράψτε τις τιμές εκπομπών CO2 που δίνονται για αυτόν τον κύκλο, από το σημείο 9.3.3.»·


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο 4.2.1.7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«4.2.1.7.

Για οχήματα κατηγορίας C, επιπλέον, μέγιστη αποδεκτή μάζα ανά σύνολο ερπυστριών και, στην ίδια γραμμή, μέση πίεση επαφής με το έδαφος ανά σύνολο ερπυστριών· τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνδυάζονται με τα στοιχεία που παρέχονται για το σημείο 4.2.1.6 και η σειρά με την οποία αναγράφονται πρέπει να ξεκινά από τον μπροστινό άξονα και να καταλήγει στον πίσω άξονα, με την εξής μορφή: «S-1: … kg P: …… kPa»«S-2: … kg P: …… kPa»«S-…: … kg P: …… kPa». Κάθε καταχώριση χωρίζεται από ένα τουλάχιστον κενό.»·

(2)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.1.1.10.:

«2.1.1.10.

Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες μετάβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, η ημερομηνία παραγωγής του οχήματος με την ακόλουθη μορφή: «MM/ΕΕΕΕ». Εναλλακτικά, η ημερομηνία παραγωγής του οχήματος πρέπει να αναφέρεται σε πρόσθετη χωριστή υποχρεωτική πινακίδα όπου αναφέρεται επίσης ο αριθμός VIN.»·

(3)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 5.4:

«5.4.   Ειδικές απαιτήσεις για επισήμανση κινητήρων

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 5.2, η υποχρεωτική επισήμανση του κινητήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α)

για τους κινητήρες που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζεται στον πίνακα 6-1 του παραρτήματος VI αντί του αριθμού έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζεται στο παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656·

β)

για τους κινητήρες αντικατάστασης που έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του κεφαλαίου Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2) αντί του αριθμού έγκρισης ΕΚ τύπου που εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3).

(*1)  Οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 173 της 12.7.2000, σ. 1)."

(*2)  Οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1)."

(*3)  Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα (ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1).»."ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο προσάρτημα 2, στις επεξηγηματικές σημειώσεις του προσαρτήματος 2, η επεξηγηματική σημείωση (10) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(10)

Να σημειωθούν μόνο τα αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1628 ή με τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 (εγκρίσεις ΟΕΕ/ΗΕ), ή που βασίζονται σε πλήρεις εκθέσεις δοκιμής οι οποίες εκδίδονται με βάση τους τυποποιημένους κωδικούς του ΟΟΣΑ αντί των εκθέσεων δοκιμής που καταρτίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.»·

2)

στο προσάρτημα 3, στον κατάλογο των κανονιστικών πράξεων προς τις οποίες συμμορφώνεται ο τύπος του οχήματος, οι σειρές 75, 76 και 77 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«75

Έγκριση τύπου ΕΕ τύπου κινητήρα ή σειράς κινητήρων για τύπο γεωργικού και δασικού οχήματος ως κατασκευαστικού στοιχείου/χωριστής τεχνικής μονάδας όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 παράρτημα I

 

 

76

Έγκριση τύπου ΕΕ τύπου γεωργικού και δασικού οχήματος που διαθέτει τύπο κινητήρα ή σειρά κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 παράρτημα I

 

 

77

Εξωτερικές εκπομπές ήχου

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 παράρτημα III»

 

 

3)

το προσάρτημα 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος I, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (11): …»·

β)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του προσαρτήματος 4, προστίθεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση (11):

«(11)

Αναγράφεται η ονομασία τύπου του κινητήρα ή, στην περίπτωση των τύπων κινητήρων της ίδιας σειράς κινητήρων, η σειρά τύπου (FT) σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους Β του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής.»·

4)

το προσάρτημα 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο μέρος I, η καταχώριση 2.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.

Τύπος (7): …»·

β)

στις επεξηγηματικές σημειώσεις του προσαρτήματος 5, προστίθεται η ακόλουθη επεξηγηματική σημείωση (7):

«(7)

Αναγράφεται η ονομασία τύπου του κινητήρα ή, στην περίπτωση των τύπων κινητήρων της ίδιας σειράς κινητήρων, ο τύπος σειράς (FT) σύμφωνα με το σημείο 4 του μέρους Β του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656 της Επιτροπής.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Το παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο 2.2.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.3.

Αν πρόκειται για έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, αναγράφεται ο αριθμός του αντίστοιχου κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013: αναγράφεται “2015/208”, “2015/68”, “1322/2014”, “2015/96” ή “2018/985”.»·

2)

στο σημείο 4, ο πίνακας 6-1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο κατάλογος I αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ I — Απαιτήσεις για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις επιδόσεις της μονάδας πρόωσης

Σύστημα ή κατασκευαστικό στοιχείο/χωριστή τεχνική μονάδα (ΧΤΜ)

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής

Αλφαριθμητικός χαρακτήρας

Σύστημα: εγκατάσταση κινητήρα/σειράς κινητήρων

2015/96

A

Σύστημα: εγκατάσταση κινητήρα/σειράς κινητήρων σταδίου V

2018/985

A1

Σύστημα: εξωτερική ηχοστάθμη

2015/96 ή 2018/985

B

Κατασκευαστικό στοιχείο/ΧΤΜ: κινητήρας/σειρά κινητήρων

2015/96

C

Κατασκευαστικό στοιχείο/ΧΤΜ: κινητήρας/σειρά κινητήρων σταδίου V

2018/985

C1»·

β)

Η έβδομη σειρά του καταλόγου II αντικαθίσταται από τα εξής:

«Κατασκευαστικό στοιχείο/ΧΤΜ: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών υποσυνόλων

2015/208

J».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Το προσάρτημα 1 του παραρτήματος VII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο σημείο 1, η φράση «Μετρήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/96 της Επιτροπής» αντικαθίσταται από τη φράση «Μετρήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) …/… (1) (3)»·

2)

το σημείο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/985 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) …/… (1) (3): ναι/όχι (1)· ή

Κανονισμός (ΕΚ) 2016/1628 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον (κατ' εξουσιοδότηση) (1) κανονισμό (ΕΕ) …/… (της Επιτροπής) (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) (1) (4): ναι/όχι (1)· ή»·

β)

η τελευταία περίπτωση διαγράφεται·

3)

τα σημεία 2.1 και 2.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.

Τελικά αποτελέσματα δοκιμής NRSC (2): …/ESC/WHSC (1) (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς) (6):

Παραλλαγή/έκδοση

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Τελικά αποτελέσματα κύκλου δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες (7): …/ESC/WHSC (1) (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς) (8):

Παραλλαγή/έκδοση

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh»·

4)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 2.3:

«2.3.   CO2 (9)

Παραλλαγή/έκδοση

CO2

…»·

5)

οι επεξηγηματικές σημειώσεις του προσαρτήματος 1 τροποποιούνται ως εξής:

α)

η επεξηγηματική σημείωση (2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(2)

Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό σταθερές συνθήκες, αναγράψτε τον κύκλο δοκιμής σύμφωνα με το σημείο 9.1 (πίνακας 4) του υποδείγματος για την ενιαία μορφή της έκθεσης δοκιμών που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656.»·

β)

η επεξηγηματική σημείωση (4) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(4)

Να σημειωθεί μόνο η τελευταία τροποποίηση.»·

γ)

η επεξηγηματική σημείωση (6) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(6)

Για κάθε τύπο κινητήρα που τοποθετείται σε κάθε παραλλαγή/έκδοση, αναφέρετε:

α)

για κινητήρες που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό σταθερές συνθήκες, αντιγράψτε τα αποτελέσματα “Αποτέλεσμα τελικών δοκιμών με DF” από τον πίνακα 6 του υποδείγματος για την ενιαία μορφή της έκθεσης δοκιμών που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656,

β)

για κινητήρες που υποβάλλονται σε κύκλους δοκιμών βαρέος τύπου, να αναφέρετε τα τελικά αποτελέσματα της δοκιμής (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς) της δοκιμής ESC/WHSC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009.»·

δ)

προστίθενται οι ακόλουθες επεξηγηματικές σημειώσεις (7) έως (9):

«(7)

Για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με κινητήρες που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες, αναγράψτε τον κύκλο δοκιμής σύμφωνα με το σημείο 10.1 (πίνακας 8) του υποδείγματος για την ενιαία μορφή της έκθεσης δοκιμών που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656.

(8)

Για κάθε τύπο κινητήρα που τοποθετείται σε κάθε παραλλαγή/έκδοση, να αναφέρετε:

α)

για κινητήρες που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες, αντιγράψτε τα αποτελέσματα “Αποτέλεσμα τελικών δοκιμών με DF” από τον πίνακα 9 ή, κατά περίπτωση, από τον πίνακα 10 του υποδείγματος για την ενιαία μορφή της έκθεσης δοκιμών που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656,

β)

για κινητήρες που υποβάλλονται σε κύκλους δοκιμών βαρέος τύπου, να αναφέρετε τα τελικά αποτελέσματα της δοκιμής (λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής φθοράς) της δοκιμής ETC/WHTC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009.

(9)

Για κάθε τύπο κινητήρα που τοποθετείται σε κάθε παραλλαγή/έκδοση, να αναφέρετε:

α)

για τύπο ή σειρά κινητήρων που δοκιμάστηκαν με τον NRSC και με έναν κύκλο δοκιμής μη οδικών οχημάτων υπό μεταβατικές συνθήκες, κατά περίπτωση, αντιγράψτε τις εξής τιμές από το υπόδειγμα για την ενιαία μορφή της έκθεσης δοκιμών που παρατίθεται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656: τιμές εκπομπών CO2 κύκλου θερμής εκκίνησης από τον NRTC που σημειώνεται στο σημείο 10.3.4· τιμές εκπομπών CO2 από τον κύκλο δοκιμών LSI-NRTC που σημειώνεται στο σημείο 10.4.4· ή, για κινητήρα που δοκιμάζεται μόνο με NRSC, τις τιμές εκπομπών CO2 που δίνονται για αυτόν τον κύκλο, από το σημείο 9.3.3,

β)

για κινητήρες που υποβάλλονται σε κύκλους δοκιμών βαρέος τύπου, αναφέρετε το αποτέλεσμα CO2 της δοκιμής ESC/WHSC ή ETC/WHTC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Το παράρτημα VIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/504 τροποποιείται ως εξής:

1)

το σημείο 3.2 τροποποιείται ως εξής:

α)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι εκθέσεις δοκιμών που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 595/2009, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ ή διεθνών κανονισμών που αναφέρονται στο κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 και στις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού γίνονται δεκτές για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 όσον αφορά τα εξής κατασκευαστικά στοιχεία και τις εξής χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τους όρους του πίνακα 8-1:»·

β)

Στον πίνακα 8-1, οι δύο πρώτες σειρές αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατασκευαστικό στοιχείο/ΧΤΜ: κινητήρας/σειρά κινητήρων

Έκθεση δοκιμής που εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 2000/25 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2014/43/ΕΕ της Επιτροπής·

Έκθεση δοκιμής που εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1628 και

Έκθεση δοκιμής που εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Κατασκευαστικό στοιχείο/ΧΤΜ: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών υποσυνόλων

Έκθεση δοκιμής που εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 2009/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), στον βαθμό που ανανεώθηκε ο εξοπλισμός δοκιμής όσον αφορά τα ακόλουθα:

Ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών στενής ζώνης και ευρείας ζώνης από οχήματα

Ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών στενής ζώνης και ευρείας ζώνης από ηλεκτρονικά υποσύνολα

Ο εξοπλισμός μέτρησης και ο τόπος διεξαγωγής της δοκιμής συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σειράς εντύπων αριθ. 16-1 της Διεθνούς Ειδικής Επιτροπής για τις Ηλεκτρομαγνητικές Παρεμβολές (CISPR):

Ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών στενής ζώνης και ευρείας ζώνης από οχήματα

Η βαθμονόμηση της κεραίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο έντυπο της επιτροπής CISPR αριθ. 12, έκδοση 6, παράρτημα Γ, και

Έκθεση δοκιμής βάσει του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 10, σειρά τροποποιήσεων 04, διορθωτικό 1 της αναθεώρησης 4, συμπλήρωμα 1 της σειράς τροποποιήσεων 04 (ΕΕ L 254 της 20.9.2012, σ. 1.)

2)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3.5:

«3.5.   Έκθεση δοκιμών για κινητήρες

Οι εκθέσεις δοκιμών για κινητήρες συντάσσονται σύμφωνα με την ενιαία μορφή της έκθεσης δοκιμής που ορίζεται στο παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/656.».


(*1)  Οδηγία 2009/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) που προέρχονται από γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες (ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 1).»·


Top