EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0815

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/815 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2018, για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/3303

OJ L 137, 4.6.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/815/oj

4.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 137/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/815 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2018

για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 497 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την αποφυγή της διατάραξης των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και την πρόληψη της δυσμενέστερης μεταχείρισης των ιδρυμάτων, με την υποβολή τους σε υψηλότερες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αναγνώρισης υφιστάμενων κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών, το άρθρο 497 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όρισε μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών με τους οποίους εκκαθαρίζουν συναλλαγές ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ένωση μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμοι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι από τα εν λόγω ιδρύματα.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) όσον αφορά ορισμένες παραμέτρους που υπεισέρχονται στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων ιδρυμάτων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, το άρθρο 89 παράγραφος 5α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 επιβάλλει σε ορισμένους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών την υποχρέωση να κοινοποιούν, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου που έχουν εισπράξει από τα εκκαθαριστικά μέλη τους. Η εν λόγω μεταβατική περίοδος αντιστοιχεί στην οριζόμενη στο άρθρο 497 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(3)

Και οι δύο μεταβατικές περίοδοι επρόκειτο να λήξουν στις 15 Ιουνίου 2014.

(4)

Το άρθρο 497 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδώσει εκτελεστική πράξη για την παράταση της ισχύος της μεταβατικής περιόδου για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων κατά έξι μήνες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί όσον αφορά τις προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 89 παράγραφος 5α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Οι εν λόγω μεταβατικές περίοδοι έχουν πρόσφατα παραταθεί έως τις 15 Ιουνίου 2018, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2241 της Επιτροπής (3).

(5)

Από τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες και έχουν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης, κατά το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, έχουν ήδη αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών 32 κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι. Οι υπόλοιποι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι τρίτων χωρών αναμένουν ακόμη την αναγνώρισή τους, η δε διαδικασία αναγνώρισής τους δεν θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2018. Εάν δεν παραταθεί η μεταβατική περίοδος, θα απαιτηθεί από τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση (ή οι θυγατρικές τους που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ένωσης) και έχουν ανοίγματα έναντι αυτών των υπολοίπων κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών να προβούν σε σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τους για τα ανοίγματα αυτά, γεγονός που θα οδηγούσε δυνητικά στην παύση της άμεσης συμμετοχής των εν λόγω ιδρυμάτων στους εν λόγω κεντρικούς αντισυμβαλλομένους ή, τουλάχιστον προσωρινά, στην παύση της παροχής υπηρεσιών εκκαθάρισης σε πελάτες των εν λόγω ιδρυμάτων και, συνεπώς, θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή διατάραξη στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εν λόγω κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι.

(6)

Η ανάγκη να αποφευχθεί η διατάραξη των αγορών εκτός της Ένωσης, που οδήγησε στις προηγούμενες παρατάσεις της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 497 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, θα εξακολουθήσει επομένως να υπάρχει μετά τη λήξη της παράτασης της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2241. Η νέα παράταση της μεταβατικής περιόδου αναμένεται ότι θα δώσει τη δυνατότητα στα εγκατεστημένα στην Ένωση ιδρύματα (ή στις θυγατρικές τους που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ένωσης) να αποφύγουν τη σημαντική αύξηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναγνώρισης για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρέχουν, με βιώσιμο και προσιτό τρόπο, το συγκεκριμένο είδος υπηρεσιών εκκαθάρισης το οποίο απαιτείται από τα εγκατεστημένα στην Ένωση ιδρύματα (ή τις θυγατρικές τους που είναι εγκατεστημένες εκτός της Ένωσης). Συνεπώς, είναι σκόπιμο να υπάρξει νέα εξάμηνη παράταση των μεταβατικών περιόδων.

(7)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν από τις 16 Ιουνίου 2018 προκειμένου οι υφιστάμενες μεταβατικές περίοδοι να παραταθούν πριν από τη λήξη τους. Μεταγενέστερη έναρξη ισχύος θα μπορούσε να προκαλέσει διατάραξη στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, στις αγορές στις οποίες αυτοί δραστηριοποιούνται και στα ιδρύματα που διατηρούν ανοίγματα έναντι των εν λόγω κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι μεταβατικές περίοδοι των 15 μηνών που προβλέπονται στο άρθρο 497 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο άρθρο 89 παράγραφος 5α δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, όπως παρατάθηκαν πρόσφατα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2241, παρατείνονται κατά έξι ακόμη μήνες, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2018.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Ιουνίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2241 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίουίου 2017, για την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 322 της 7.12.2017, σ. 27).


Top