Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0395

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/395 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για τη λειτουργία των αερόστατων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

C/2018/1428

OJ L 71, 14.3.2018, p. 10–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/395/oj

14.3.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 71/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/395 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Μαρτίου 2018

σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για τη λειτουργία των αερόστατων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει τους εκτελεστικούς κανόνες που απαιτούνται για τη θέσπιση των προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας των αερόστατων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, στις περιπτώσεις στις οποίες τα εν λόγω αεροσκάφη πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Δεδομένης της ιδιαίτερης φύσης των πτητικών λειτουργιών των αερόστατων, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ειδικών κανόνων λειτουργίας στο πλαίσιο αυτοτελούς κανονισμού. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να βασίζονται στους γενικούς κανόνες πτητικών λειτουργιών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής (2), αλλά θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν και να απλουστευθούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι αναλογικοί και ότι στηρίζονται σε προσέγγιση βάσει κινδύνου, ενώ εξασφαλίζουν παράλληλα την ασφαλή εκτέλεση των πτητικών λειτουργιών αερόστατου.

(3)

Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες πτητικών λειτουργιών με αερόστατα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την εποπτεία των πτητικών λειτουργιών από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι εν λόγω απαιτήσεις δεν αφορούν συγκεκριμένη δραστηριότητα πτητικής λειτουργίας, αλλά είναι οριζόντιας εφαρμογής για το σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά, επομένως, την εποπτεία, οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 και στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται και στο πλαίσιο των πτητικών λειτουργιών με αερόστατα.

(4)

Για λόγους ασφάλειας και με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης αερόστατων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, εξαιρουμένων των φορέων σχεδιασμού ή παραγωγής οι οποίοι εκτελούν ορισμένες λειτουργίες, υπόκεινται σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων.

(5)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επιπλέον προστασία για τους επιβάτες των αερόστατων, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης που ενέχονται σε εμπορικές δραστηριότητες με αερόστατα, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπλέον των βασικών απαιτήσεων.

(6)

Οι εν λόγω πρόσθετες απαιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον λιγότερο σύνθετο χαρακτήρα των εμπορικών δραστηριοτήτων με αερόστατα σε σύγκριση με άλλες μορφές εμπορικών αεροπορικών μεταφορών, να είναι αναλογικές και να βασίζονται σε προσέγγιση βάσει κινδύνου. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται η αντικατάσταση της απαίτησης έκδοσης πιστοποιητικού για τις εμπορικές δραστηριότητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, με την απαίτηση εκ των προτέρων υποβολής δήλωσης στην αρμόδια αρχή και ο καθορισμός των λεπτομερών κανόνων για την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων, καθώς και η πρόβλεψη ορισμένων άλλων πρόσθετων απαιτήσεων.

(7)

Λαμβανομένου, ωστόσο, υπόψη του συγκριτικά χαμηλού βαθμού πολυπλοκότητας και στο πλαίσιο της εφαρμογής προσέγγισης βάσει κινδύνου, οι φορείς εκμετάλλευσης που ενέχονται σε ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες με αερόστατα θα πρέπει να απαλλάσσονται από την απαίτηση πιστοποίησης και από τις εν λόγω πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης εκ των προτέρων υποβολής δήλωσης. Αντ' αυτού, θα πρέπει να υπόκεινται μόνο στις βασικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες με αερόστατα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(8)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και να αποφευχθούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τυχόν διαταραχές κατά τη θέσπιση του νέου ειδικού καθεστώτος για τις δραστηριότητες αερόστατου που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, όλα τα πιστοποιητικά, οι άδειες και οι εγκρίσεις που εκδίδονται σε φορείς εκμετάλλευσης αερόστατων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν και να θεωρείται ότι συνιστούν δήλωση υποβαλλόμενη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για περιορισμένη χρονική περίοδο. Μετά την παρέλευση της εν λόγω περιόδου, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που ενέχονται σε εμπορικές δραστηριότητες με αερόστατα θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(9)

Για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και να δοθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την εφαρμογή του εν λόγω νέου καθεστώτος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται σε κατάλληλη μεταγενέστερη ημερομηνία.

(10)

Ο Οργανισμός κατάρτισε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και το υπέβαλε ως γνωμοδότηση (3) στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις πτητικές λειτουργίες με αερόστατα, στις περιπτώσεις στις οποίες τα εν λόγω αεροσκάφη πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις πτητικές λειτουργίες με προσδεδεμένα αερόστατα αερίου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «αερόστατο»: επανδρωμένο, ελαφρύτερο από τον αέρα αεροσκάφος που δεν είναι μηχανοκίνητο και πετάει με τη χρήση είτε ελαφρύτερου από τον αέρα αερίου είτε αερομεταφερόμενου θερμαντήρα, συμπεριλαμβανομένων των αερόστατων αερίου, των αερόστατων θερμού αέρα, των μεικτών αερόστατων και των αερόπλοιων θερμού αέρα, μολονότι τα τελευταία είναι μηχανοκίνητα·

2)   «αερόστατο αερίου»: ελεύθερο αερόστατο στο οποίο η άντωση παράγεται από ελαφρύτερο από τον αέρα αέριο·

3)   «προσδεδεμένο αερόστατο αερίου»: αερόστατο αερίου με σύστημα πρόσδεσης που διατηρεί συνεχώς αγκιστρωμένο το αερόστατο σε σταθερό σημείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας·

4)   «ελεύθερο αερόστατο»: αερόστατο το οποίο δεν διατηρείται συνεχώς αγκιστρωμένο σε σταθερό σημείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας·

5)   «αερόστατο θερμού αέρα»: ελεύθερο αερόστατο στο οποίο η άντωση παράγεται από θερμαινόμενο αέρα·

6)   «μεικτό αερόστατο»: ελεύθερο αερόστατο στο οποίο η άντωση παράγεται από τον συνδυασμό θερμαινόμενου αέρα και ελαφρύτερου από τον αέρα, άφλεκτου αερίου·

7)   «αερόπλοιο θερμού αέρα»: μηχανοκίνητο αερόστατο θερμού αέρα, στο οποίο ο κινητήρας δεν δημιουργεί καμία συνισταμένη άντωσης·

8)   «αγωνιστική πτήση»: οποιαδήποτε πτητική λειτουργία με αερόστατο η οποία εκτελείται για σκοπούς συμμετοχής σε αεροπορικούς αγώνες ή διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των προπονήσεων ενόψει τέτοιας δραστηριότητας, καθώς και των πτήσεων προς και από τις αγωνιστικές διοργανώσεις·

9)   «πτητικές επιδείξεις»: οποιαδήποτε πτητική λειτουργία με αερόστατο η οποία εκτελείται για σκοπούς επίδειξης ή ψυχαγωγίας στο πλαίσιο διαφημιζόμενης εκδήλωσης ανοικτής στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των προπονήσεων ενόψει τέτοιας δραστηριότητας και των πτήσεων από και προς τη διαφημιζόμενη εκδήλωση·

10)   «εισαγωγική πτήση»: οποιαδήποτε πτητική λειτουργία έναντι αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος η οποία συνίσταται σε εναέρια διαδρομή μικρής διάρκειας, με στόχο την προσέλκυση νέων εκπαιδευόμενων ή νέων μελών, εκτελούμενη είτε από εκπαιδευτικό φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (4) είτε από φορέα που έχει συσταθεί με σκοπό την προώθηση του εναέριου αθλητισμού ή της αεροπορίας αναψυχής·

11)   «κύρια εγκατάσταση»: η έδρα ή το εγγεγραμμένο γραφείο του φορέα εκμετάλλευσης του αερόστατου, εντός του οποίου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

12)   «συμφωνία μίσθωσης χωρίς πλήρωμα»: συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων βάσει της οποίας το αερόστατο χρησιμοποιείται υπό την ευθύνη του μισθωτή.

Άρθρο 3

Πτητικές λειτουργίες

1.   Οι φορείς εκμετάλλευσης αερόστατων εκμεταλλεύονται το αερόστατο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο υποτμήμα BAS του παραρτήματος II.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε φορείς σχεδιασμού ή παραγωγής οι οποίοι συμμορφώνονται με τα άρθρα 8 και 9, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής (5) και εκμεταλλεύονται το αερόστατο εντός του πεδίου εφαρμογής των προνομίων τους, για τους σκοπούς της εισαγωγής ή της τροποποίησης τύπων αερόστατου.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η οριζόμενη σε αυτό απαίτηση πιστοποίησης δεν εφαρμόζεται σε φορείς εκμετάλλευσης που ενέχονται σε εμπορικές δραστηριότητες με αερόστατα.

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικαιούνται να εκτελούν τις εν λόγω εμπορικές δραστηριότητες μόνον αφού δηλώσουν στην αρμόδια αρχή την ικανότητα και τα μέσα που διαθέτουν για την ανάληψη των ευθυνών που συνδέονται με την εκμετάλλευση του αερόστατου. Υποβάλλουν την εν λόγω δήλωση και εκμεταλλεύονται το αερόστατο σύμφωνα και με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο υποτμήμα ADD του παραρτήματος II, επιπλέον των προβλεπόμενων απαιτήσεων του υποτμήματος BAS.

Ωστόσο, το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε φορείς εκμετάλλευσης που ενέχονται στις ακόλουθες δραστηριότητες με αερόστατα:

α)

δραστηριότητες επιμερισμένου κόστους εκτελούμενες από μέγιστο αριθμό τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του χειριστή, υπό τον όρο ότι το άμεσο κόστος της πτήσης του αερόστατου, καθώς και η αναλογική συνεισφορά στο ετήσιο κόστος αποθήκευσης, ασφάλισης και συντήρησης του αερόστατου, επιμερίζεται σε όλα τα προαναφερόμενα άτομα·

β)

αγωνιστικές πτήσεις ή πτητικές επιδείξεις, υπό τον όρο ότι η αμοιβή ή το πιθανό αντάλλαγμα που δίδεται έναντι των εν λόγω πτήσεων περιορίζεται στην ανάκτηση του άμεσου κόστους της πτήσης του αερόστατου και σε αναλογική συνεισφορά στο ετήσιο κόστος αποθήκευσης, ασφάλισης και συντήρησης του αερόστατου, καθώς και σε έπαθλα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει την αξία που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή·

γ)

εισαγωγικές πτήσεις με μέγιστο αριθμό τεσσάρων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του χειριστή, και πτήσεις για σκοπούς πτώσης με αλεξίπτωτο, που εκτελούνται είτε από εκπαιδευτικό φορέα που έχει την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος μέλος και είναι εγκεκριμένος σύμφωνα προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 είτε από φορέα που έχει συσταθεί με σκοπό την προώθηση του εναέριου αθλητισμού ή της αεροπορίας αναψυχής, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω φορέας εκμεταλλεύεται το αερόστατο κατά κυριότητα ή δυνάμει συμφωνίας μίσθωσης χωρίς πλήρωμα, ότι η πτήση δεν παράγει κέρδη που διανέμονται εκτός του φορέα και ότι οι εν λόγω πτήσεις αποτελούν περιθωριακή μόνο δραστηριότητα του φορέα·

δ)

εκπαιδευτικές πτήσεις, οι οποίες εκτελούνται από εκπαιδευτικό φορέα που έχει την κύρια εγκατάστασή του σε κράτος μέλος και είναι εγκεκριμένος σύμφωνα προς τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

Τα πιστοποιητικά, οι άδειες και οι εγκρίσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε φορείς εκμετάλλευσης αερόστατων πριν από τις 8 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 ή σύμφωνα με διατάξεις του εθνικού δικαίου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφοι 2, 3 και παράγραφος 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012, εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 8 Οκτωβρίου 2019.

Έως τις 8 Οκτωβρίου 2019, κάθε αναφορά του παρόντος κανονισμού σε δήλωση νοείται επίσης ως αναφορά στα πιστοποιητικά, στις άδειες ή στις εγκρίσεις που εκδίδονται από τα κράτη μέλη πριν από τις 8 Απριλίου 2019.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή από τις 8 Απριλίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 296 της 25.10.2012, σ. 1).

(3)  Γνωμοδότηση αριθ. 01/2016 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, της 6ης Ιανουαρίου 2016 γιακανονισμό της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων πτητικής λειτουργίας για τα αερόστατα).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2012, σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (ΕΕ L 224 της 21.8.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΙΣΜΟΙ

[ΜΕΡΟΣ DEF]

Για τους σκοπούς του παραρτήματος II ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC)»: τα μη δεσμευτικά πρότυπα που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός για να αποδεικνύεται ο τρόπος συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του·

2.

«εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης (AltMOC)»: τα μέσα που παρέχουν εναλλακτική δυνατότητα αντί κάποιου υφιστάμενου αποδεκτού μέσου συμμόρφωσης ή εκείνα που παρέχουν νέα μέσα για την επίτευξη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και τους εκτελεστικούς κανόνες του, για τα οποία ο Οργανισμός δεν έχει καταρτίσει σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης·

3.

«κυβερνήτης»: ο χειριστής που ορίζεται υπεύθυνος και αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης·

4.

«μέλος του πληρώματος»: πρόσωπο στο οποίο φορέας εκμετάλλευσης αναθέτει την άσκηση καθηκόντων εντός του αερόστατου ή, εάν τα καθήκοντα συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία του αερόστατου, στο έδαφος·

5.

«μέλος πληρώματος πτήσης»: αδειοδοτημένο μέλος του πληρώματος επιφορτισμένο με ουσιώδη καθήκοντα για τη λειτουργία του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια περιόδου πτητικής υπηρεσίας·

6.

«ψυχοδραστικές ουσίες»: το οινόπνευμα, τα οπιοειδή, τα κανναβινοειδή, τα ηρεμιστικά και τα υπνωτικά, η κοκαΐνη, άλλα ψυχοδιεγερτικά, παραισθησιογόνα και πτητικοί διαλύτες, πλην της καφεΐνης και του καπνού·

7.

«ατύχημα»: γεγονός συνδεόμενο με τη λειτουργία αερόστατου, το οποίο συντελείται μεταξύ της στιγμής έναρξης της εμφύσησης του αερόστατου και της στιγμής ολοκλήρωσης της αποφύσησης του αερόστατου, εφόσον:

α)

επέλθει θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός ενός προσώπου λόγω του γεγονότος ότι αυτό βρισκόταν στο αερόστατο ή λόγω άμεσης επαφής του με οποιοδήποτε μέρος του αερόστατου, περιλαμβανομένων μερών που τυχόν αποσπάστηκαν από το αερόστατο, εκτός αν πρόκειται για κακώσεις οφειλόμενες σε φυσικά αίτια, για αυτοτραυματισμούς ή τραυματισμούς από άλλα πρόσωπα·

β)

το αερόστατο υποστεί βλάβη ή εκδηλωθεί δομική αστοχία η οποία αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά που αφορούν τη δομική αντοχή του, τις επιδόσεις του ή τα πτητικά του χαρακτηριστικά και για την οποία απαιτείται σημαντική επισκευή ή αντικατάσταση του συστατικού μέρους που έχει υποστεί βλάβη· ή

γ)

το αερόστατο απολεσθεί ή είναι τελείως απρόσιτο·

8.

«συμβάν», γεγονός, εκτός ατυχήματος, που συνδέεται με τη λειτουργία αερόστατου, το οποίο επηρεάζει ή θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια της λειτουργίας του·

9.

«σοβαρό συμβάν»: γεγονός που συνδέεται με τη λειτουργία του αερόστατου, το οποίο συντελείται μεταξύ της στιγμής έναρξης της εμφύσησης του αερόστατου και της στιγμής ολοκλήρωσης της αποφύσησης του αερόστατου, και χαρακτηρίζεται από υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ατυχήματος·

10.

«κρίσιμα στάδια της πτήσης»: η απογείωση, η τελική προσέγγιση, η αποτυχημένη προσέγγιση, η προσγείωση και κάθε άλλο στάδιο της πτήσης που, κατά την κρίση του κυβερνήτη, είναι κρίσιμο για την ασφαλή λειτουργία του αερόστατου·

11.

«εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους (AFM)»: το έγγραφο που περιέχει τους εφαρμοστέους και εγκεκριμένους περιορισμούς πτητικής λειτουργίας και τις λοιπές πληροφορίες που αφορούν το αερόστατο·

12.

«επικίνδυνα εμπορεύματα»: αντικείμενα ή ουσίες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, τα περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον και περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικινδύνων αντικειμένων των τεχνικών οδηγιών ή πρέπει να χαρακτηριστούν τέτοια σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες·

13.

«τεχνικές οδηγίες»: η τελευταία ισχύουσα έκδοση των τεχνικών οδηγιών για την ασφαλή εναέρια μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων του παραρτήματος και οποιασδήποτε προσθήκης, εγκεκριμένης και δημοσιευμένης από τη ΔΟΠΑ, στο έγγραφο αριθ. 9284-AN/905·

14.

«χώρος λειτουργίας»: χώρος τον οποίο επιλέγει ο κυβερνήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης για την προσγείωση, απογείωση ή εξωτερική φόρτωση·

15.

«ανεφοδιασμός με καύσιμα»: αναπλήρωση των φιαλών καυσίμου ή των δεξαμενών καυσίμου από εξωτερική πηγή, εξαιρουμένης της αντικατάστασης των φιαλών καυσίμου·

16.

«νύχτα»: το χρονικό διάστημα από το τέλος του αστικού λυκόφωτος έως την αρχή του αστικού λυκαυγούς. Το αστικό λυκόφως τελειώνει το απόγευμα όταν το κέντρο του δίσκου του ήλιου βρίσκεται 6 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα και αρχίζει το πρωί όταν το κέντρο του δίσκου του ήλιου βρίσκεται 6 μοίρες κάτω από τον ορίζοντα·

17.

«ειδικευμένη πτητική λειτουργία αερόστατου»: οποιαδήποτε δραστηριότητα, εμπορική ή μη εμπορική, με αερόστατο κύριος σκοπός της οποίας δεν είναι η μεταφορά επιβατών για λόγους ξενάγησης ή εμπειρίας της πτήσης, αλλά οι ρίψεις με αλεξίπτωτο, ο αιωροπτερισμός, οι πτητικές επιδείξεις, οι αγωνιστικές πτήσεις ή παρόμοιες εξειδικευμένες δραστηριότητες·

18.

«φορτίο κίνησης»: η συνολική μάζα των επιβατών, των αποσκευών και του μεταφερόμενου ειδικού εξοπλισμού·

19.

«απόβαρο αερόστατου»: το βάρος που προσδιορίζεται από τη ζύγιση του αερόστατου με ολόκληρο τον εγκατεστημένο εξοπλισμό, όπως προβλέπεται στο AFM·

20.

«συμφωνία πλήρους μίσθωσης»: συμφωνία μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης με βάση την οποία το αερόστατο χρησιμοποιείται υπό την ευθύνη του εκμισθωτή·

21.

«εμπορική επιβατική πτητική λειτουργία αερόστατου (CPB)»: μορφή εμπορικής αερομεταφοράς με αερόστατο, κατά την οποία οι επιβάτες μεταφέρονται για λόγους ξενάγησης ή εμπειρίας της πτήσης έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος·

22.

«λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς (CAT)»: η πτητική λειτουργία αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ

[ΜΕΡΟΣ BOP]

ΥΠΟΤΜΗΜΑ BAS

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενότητα 1

Γενικές απαιτήσεις

BOP.BAS.001   Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με το άρθρο 3, στο παρόν υποτμήμα καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από κάθε φορέα εκμετάλλευσης αερόστατων, πλην των φορέων σχεδιασμού ή παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

BOP.BAS.005   Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή νοείται η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την κύρια εγκατάστασή του ή, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει κύρια επιχειρηματική έδρα, ο τόπος εγκατάστασης ή διαμονής του. Η εν λόγω αρχή υπόκειται στις απαιτήσεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού.

BOP.BAS.010   Απόδειξη συμμόρφωσης

α)

Όταν τους ζητείται από την αρμόδια αρχή που ελέγχει τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.300 στοιχείο α) σημείο 2) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012, οι φορείς εκμετάλλευσης αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

β)

Για την απόδειξη της εν λόγω συμμόρφωσης, οι φορείς εκμετάλλευσης χρησιμοποιούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέσα:

1)

αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC)·

2)

εναλλακτικά μέσα συμμόρφωσης (AltMoC).

BOP.BAS.015   Εισαγωγικές πτήσεις

Οι εισαγωγικές πτήσεις:

α)

εκτελούνται με κανόνες πτήσης εξ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της ημέρας· και

β)

επιβλέπονται, όσον αφορά την ασφαλή εκτέλεσή τους, από άτομο που διορίζεται από τον φορέα που εκτελεί τις εισαγωγικές πτήσεις.

BOP.BAS.020   Άμεση αντίδραση σε πρόβλημα ασφάλειας

Ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει:

α)

τα μέτρα ασφαλείας που ορίζει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.135 στοιχείο γ) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012· και

β)

τις οδηγίες αξιοπλοΐας και άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες που εκδίδει ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

BOP.BAS.025   Ορισμός κυβερνήτη

Ο φορέας εκμετάλλευσης ορίζει κυβερνήτη ο οποίος διαθέτει τα προσόντα να ενεργεί ως κυβερνήτης σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

BOP.BAS.030   Ευθύνες του κυβερνήτη

α)

Ο κυβερνήτης:

1)

είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του αερόστατου και των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αερόστατου·

2)

είναι υπεύθυνος για την έναρξη, τη συνέχιση ή τον τερματισμό πτήσης για λόγους ασφαλείας·

3)

διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι εφαρμοστέες επιχειρησιακές διαδικασίες και οι κατάλογοι ελέγχου·

4)

αρχίζει την πτήση μόνον εφόσον βεβαιωθεί ότι πληρούνται όλοι οι κάτωθι περιορισμοί πτητικής λειτουργίας:

i)

το αερόστατο είναι αξιόπλοο·

ii)

το αερόστατο είναι δεόντως νηολογημένο·

iii)

τα όργανα και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση της πτήσης έχουν εγκατασταθεί στο αερόστατο και λειτουργούν·

iv)

η μάζα του αερόστατου είναι τέτοια ώστε η πτήση να είναι δυνατόν να εκτελεστεί εντός των ορίων που ορίζονται στο AFM·

v)

όλος ο εξοπλισμός και οι αποσκευές έχουν φορτωθεί και αποθηκευτεί ασφαλώς· και

vi)

σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια της πτήσης δεν σημειώνεται υπέρβαση των περιορισμών πτητικής λειτουργίας του αερόστατου, όπως ορίζονται στο AFM·

5)

διασφαλίζει ότι έχει εκτελεστεί η προ της εκτέλεσης της πτήσης επιθεώρηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 (1)·

6)

είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των προσώπων που παρίστανται στην εμφύσηση και την αποφύσηση του φακέλου·

7)

διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που παρίστανται στην εμφύσηση και την αποφύσηση του φακέλου φέρουν προστατευτική ένδυση.

8)

διασφαλίζει ότι ο σχετικός εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης παραμένει εύκολα προσπελάσιμος για άμεση χρήση·

9)

διασφαλίζει ότι δεν καπνίζει κανείς επιβαίνων στο αερόστατο και κανένα πρόσωπο που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με αυτό·

10)

δεν επιτρέπει τη μεταφορά με το αερόστατο προσώπου το οποίο φαίνεται να βρίσκεται υπό την επήρεια ψυχοδραστικών ουσιών σε βαθμό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αερόστατου ή των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει·

11)

διατηρεί συνεχώς τον έλεγχο του αερόστατου, εκτός εάν αναλάβει καθήκοντα άλλος χειριστής·

12)

σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης που απαιτεί άμεση λήψη απόφασης και ανάληψη δράσης, προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει απαραίτητη σύμφωνα με τις περιστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να παρεκκλίνει από τους κανόνες, τις επιχειρησιακές διαδικασίες και μεθόδους στον βαθμό που κρίνεται αναγκαίο προς το συμφέρον της ασφαλείας·

13)

δεν συνεχίζει πτήση πέραν του πλησιέστερου αποδεκτού χώρου λειτουργίας λόγω καιρού, όταν έχει μειωθεί σημαντικά η ικανότητά του να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω κόπωσης, ασθένειας, έλλειψης οξυγόνου ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας·

14)

κατά τον τερματισμό της πτήσης, ή σειράς πτήσεων, καταγράφει τα δεδομένα χρήσης και όλα τα γνωστά ή ύποπτα ελαττώματα του αερόστατου στο ημερολόγιο του αερόστατου·

15)

κοινοποιεί στην αρχή διερεύνησης ασφαλείας του κράτους στην επικράτεια του οποίου συντελέστηκε το γεγονός, χωρίς καθυστέρηση και με τα ταχύτερα δυνατά μέσα, κάθε σοβαρό συμβάν ή ατύχημα που σχετίζεται με το αερόστατο·

16)

υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση αναφορά στην αρμόδια αρχή για έκνομη ενέργεια και ενημερώνει την τοπική αρχή που ορίζεται από το κράτος στην επικράτεια του οποίου τελέστηκε η έκνομη ενέργεια· και

17)

αναφέρει, χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια μονάδα υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (ATS) τυχόν αντιμετωπιζόμενες επικίνδυνες καιρικές συνθήκες ή συνθήκες πτήσης, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς την ασφάλεια άλλου αεροσκάφους.

β)

Ο κυβερνήτης δεν εκτελεί καθήκοντα σε αερόστατο σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1)

εάν δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο, όπως τραυματισμό, ασθένεια, θεραπευτική αγωγή, κόπωση ή εξαιτίας της επήρειας ψυχοδραστικών ουσιών, ή εάν άλλως αισθάνεται ανίκανος προς εργασία·

2)

εάν δεν πληρούνται οι ισχύουσες ιατρικές απαιτήσεις.

γ)

Σε περίπτωση που η πτητική λειτουργία του αερόστατου συνεπάγεται τη συμμετοχή μελών του πληρώματος, ο κυβερνήτης:

1)

διασφαλίζει ότι, σε κρίσιμα στάδια της πτήσης ή όποτε κρίνει αναγκαίο για την ασφάλεια, όλα τα μέλη του πληρώματος βρίσκονται στις καθορισμένες θέσεις τους και δεν ασκούν δραστηριότητες άλλες από εκείνες που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του αερόστατου·

2)

δεν αρχίζει πτήση εφόσον μέλος του πληρώματος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει καθήκοντα για οποιοδήποτε λόγο, όπως τραυματισμό, ασθένεια, θεραπευτική αγωγή, κόπωση ή εξαιτίας της επήρειας ψυχοδραστικών ουσιών, ή εάν άλλως αισθάνεται ανίκανο προς εργασία·

3)

δεν συνεχίζει πτήση πέραν του πλησιέστερου αποδεκτού χώρου λειτουργίας λόγω καιρού, όταν έχει μειωθεί σημαντικά η ικανότητα μέλους του πληρώματος να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω ασθένειας, κόπωσης, έλλειψης οξυγόνου ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας· και

4)

διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή γλώσσα.

BOP.BAS.035   Εξουσία του κυβερνήτη

Ο κυβερνήτης έχει την εξουσία να:

α)

δίνει κάθε εντολή και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας του αερόστατου και των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει· και

β)

αρνηθεί την επιβίβαση ή τη μεταφορά οποιουδήποτε προσώπου ή αποσκευής που ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια του αερόστατου ή των προσώπων η ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει.

BOP.BAS.040   Ευθύνες των μελών του πληρώματος

α)

Κάθε μέλος του πληρώματος είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση, κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο, των καθηκόντων του όσον αφορά τη λειτουργία του αερόστατου.

β)

Μέλη του πληρώματος δεν εκτελούν καθήκοντα στο αερόστατο εάν δεν είναι σε θέση να το πράξουν για οποιοδήποτε λόγο, όπως τραυματισμό, ασθένεια, θεραπευτική αγωγή, κόπωση ή εξαιτίας της επήρειας ψυχοδραστικών ουσιών, ή εάν άλλως αισθάνονται ανίκανα προς εργασία.

γ)

Μέλη του πληρώματος αναφέρουν στον κυβερνήτη αμφότερες τα ακόλουθα:

1)

κάθε έλλειψη, βλάβη, δυσλειτουργία ή ελάττωμα που πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεάσει την αξιοπλοΐα ή την ασφαλή λειτουργία του αερόστατου και των συστημάτων έκτακτης ανάγκης·

2)

κάθε συμβάν.

δ)

Κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης που αναλαμβάνει καθήκοντα για περισσότερους του ενός φορείς εκμετάλλευσης:

1)

τηρεί τα ατομικά του αρχεία όσον αφορά τους χρόνους πτήσης και τις περιόδους ανάπαυσης, ανάλογα με την περίπτωση· και

2)

υποβάλλει σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης.

BOP.BAS.045   Συμμόρφωση προς νόμους, κανονισμούς και διαδικασίες

α)

Ο κυβερνήτης και όλα τα άλλα μέλη του πληρώματος συμμορφώνονται προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες των κρατών στα οποία διεξάγονται οι πτητικές λειτουργίες.

β)

Ο κυβερνήτης είναι εξοικειωμένος με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που άπτονται των καθηκόντων του, διέπουν τις περιοχές από τις οποίες πρόκειται να διέλθει το αερόστατο, τους χώρους πτητικής λειτουργίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και με τις αεροναυτιλιακές διευκολύνσεις.

BOP.BAS.050   Έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες που πρέπει να μεταφέρονται

α)

Όλα τα ακόλουθα έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες μεταφέρονται σε κάθε πτήση, ως πρωτότυπα ή αντίγραφα:

1)

οι περιορισμοί πτητικής λειτουργίας, οι κανονικές και μη κανονικές διαδικασίες και οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν ειδικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του αερόστατου·

2)

λεπτομέρειες του υποβληθέντος σχεδίου πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας (ATS), εάν απαιτούνται σύμφωνα με την ενότητα 4 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής (2)·

3)

επικαιροποιημένοι και κατάλληλοι αεροπορικοί χάρτες για την περιοχή της σχεδιαζόμενης πτήσης.

β)

Όλα τα ακόλουθα έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες μεταφέρονται σε κάθε πτήση ή αποθηκεύονται στο όχημα συνοδείας, ως πρωτότυπα ή αντίγραφα:

1)

το πιστοποιητικό νηολόγησης·

2)

το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων·

3)

το AFM ή ισοδύναμο/-α έγγραφο/-α·

4)

η άδεια ασυρμάτου αεροσκάφους, εάν το αερόστατο είναι εφοδιασμένο με εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας σύμφωνα με την παράγραφο BOP.BAS.355 στοιχείο α)·

5)

το/τα πιστοποιητικό/-ά ασφάλισης για αστική ευθύνη·

6)

το ημερολόγιο του αερόστατου ή ισοδύναμο/-α έγγραφο/-α·

7)

κάθε άλλο έγγραφο που μπορεί να είναι σχετικό με την πτήση ή να απαιτείται από το κράτος ή τα κράτη τα οποία αφορά η πτήση.

γ)

Εάν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, ο κυβερνήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης θέτει στη διάθεση της εν λόγω αρχής τα πρωτότυπα έγγραφα εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την αρχή, η οποία δεν είναι μικρότερη των 24 ωρών.

BOP.BAS.055   Επικίνδυνα εμπορεύματα

α)

Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με αερόστατο διεξάγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 18 της σύμβασης του Σικάγου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις τεχνικές οδηγίες.

β)

Ο κυβερνήτης λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποτραπεί η ακούσια φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων στο αερόστατο.

γ)

Εύλογες ποσότητες αντικειμένων και ουσιών που σε διαφορετική περίπτωση θα κατατάσσονταν στα επικίνδυνα είδη και τα οποία χρησιμοποιούνται για την ασφάλειας της πτήσης όταν η μεταφορά εντός του αερόστατου ενδείκνυται ως προς τη διασφάλιση της έγκαιρης διάθεσής τους για τους σκοπούς της λειτουργίας, θεωρούνται εγκεκριμένες σύμφωνα με το μέρος 1 παράγραφος 2.2.1 στοιχείο α) των τεχνικών οδηγιών. Τούτο ισχύει είτε απαιτείται η μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων ή ουσιών είτε αυτά προορίζονται για χρήση στο πλαίσιο συγκεκριμένης πτήσης. Ο κυβερνήτης διασφαλίζει ότι η συσκευασία και η φόρτωση στο αερόστατο των προαναφερθέντων αντικειμένων και ουσιών πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα μέλη του πληρώματος, οι επιβάτες και το αερόστατο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

δ)

Ο κυβερνήτης ή, εάν ο κυβερνήτης δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει, χωρίς καθυστέρηση, κάθε ατύχημα ή συμβάν που συνδέεται με επικίνδυνα εμπορεύματα στην αρχή διερεύνησης ασφαλείας του κράτους στην επικράτεια του οποίου συντελέστηκε το γεγονός, στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του εν λόγω κράτους, σε κάθε άλλη αρχή που ορίζεται από το εν λόγω κράτος, καθώς και στην αρμόδια αρχή.

BOP.BAS.060   Ελευθέρωση επικίνδυνων προϊόντων

α)

Κατά την ελευθέρωση επικίνδυνων προϊόντων, ο κυβερνήτης δεν εκτελεί πτητικές λειτουργίες αερόστατου πάνω από πυκνοκατοικημένες περιοχές πόλεων, κωμοπόλεων ή οικισμών ή πάνω από υπαίθριες συναθροίσεις ατόμων.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), από το αερόστατο μπορούν να εξέλθουν αλεξιπτωτιστές για σκοπούς επίδειξης αλεξίπτωτου πάνω από τις εν λόγω πυκνοκατοικημένες περιοχές ή πάνω από υπαίθρια συγκέντρωση ατόμων φέροντας συσκευή καπνού, υπό τον όρο ότι έχει κατασκευαστεί για αυτόν τον σκοπό.

BOP.BAS.065   Ημερολόγιο αερόστατου

Για κάθε πτήση ή σειρά πτήσεων, στοιχεία του αερόστατου, του πληρώματός του και κάθε πτήσης τηρούνται με τη μορφή ημερολογίου αερόστατου ή ισοδύναμου εγγράφου.

Ενότητα 2

Διαδικασίες λειτουργίας

BOP.BAS.100   Χρήση χώρων λειτουργίας

Ο κυβερνήτης χρησιμοποιεί μόνο χώρους λειτουργίας που αρμόζουν στον τύπο του αερόστατου και στη σχετική πτητική λειτουργία.

BOP.BAS.105   Διαδικασίες μείωσης του θορύβου

Ο κυβερνήτης λαμβάνει υπόψη τις διαδικασίες λειτουργίας ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση του θορύβου από το σύστημα θέρμανσης και να εξασφαλίζεται παράλληλα ότι η ασφάλεια έχει προτεραιότητα έναντι της μείωσης του θορύβου.

BOP.BAS.110   Εφοδιασμός με καύσιμα και έρμα και σχεδιασμός

Ο κυβερνήτης αρχίζει την πτήση μόνον εφόσον τα εφεδρικά καύσιμα ή το έρμα που βρίσκονται στο αερόστατο επαρκούν για την εξασφάλιση ασφαλούς προσγείωσης.

BOP.BAS.115   Ενημέρωση επιβατών

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι πριν από την απογείωση ή, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι επιβάτες ενημερώνονται για τις κανονικές και μη κανονικές διαδικασίες και για τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

BOP.BAS.120   Μεταφορά ειδικών κατηγοριών επιβατών

Ο κυβερνήτης διασφαλίζει ότι η μεταφορά προσώπων που απαιτούν ειδικές συνθήκες, βοήθεια ή συσκευές, όταν μεταφέρονται σε πτήση με αερόστατο, πραγματοποιείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του αερόστατου και των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει.

BOP.BAS.125   Υποβολή σχεδίου πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας

α)

Εάν δεν υποβληθεί σχέδιο πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας (ATS) επειδή δεν απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο SERA.4001 στοιχείο β) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012, ο κυβερνήτης υποβάλλει πληροφορίες επαρκείς ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση των υπηρεσιών συναγερμού εφόσον χρειαστεί.

β)

Σε περίπτωση πτητικής λειτουργίας από χώρο από τον οποίον δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχεδίου πτήσης υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας (ATS), παρότι απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο SERA.4001 στοιχείο β) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012, ο κυβερνήτης υποβάλλει το εν λόγω σχέδιο πτήσης το συντομότερο δυνατόν έπειτα από την απογείωση.

BOP.BAS.130   Προετοιμασία πτήσης

Πριν από την έναρξη της πτήσης, ο κυβερνήτης λαμβάνει δέουσα γνώση όλων των διαθέσιμων μετεωρολογικών και αεροναυτικών πληροφοριών για τη σχεδιαζόμενη πτήση, στις οποίες περιλαμβάνονται αμφότερα τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:

α)

μελέτη των διαθέσιμων τρεχόντων μετεωρολογικών δελτίων και προγνώσεων·

β)

σχεδιασμός εναλλακτικού σχεδίου δράσης σε περίπτωση που η πτήση δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί όπως σχεδιάστηκε λόγω καιρικών συνθηκών.

BOP.BAS.135   Κάπνισμα στο αερόστατο

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε καμία φάση της πτήσης στους επιβαίνοντες στο αερόστατο, αλλά ούτε και στα πρόσωπα που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτό.

BOP.BAS.140   Μεταφορά και χρήση όπλων

α)

Ο κυβερνήτης εξασφαλίζει ότι κανείς επιβαίνων στο αερόστατο δεν μεταφέρει ούτε χρησιμοποιεί όπλο.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), ο κυβερνήτης δύναται να επιτρέπει τη μεταφορά και χρήση όπλων στο αερόστατο εάν απαιτείται για την ασφάλεια των μελών του πληρώματος ή των επιβατών. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο κυβερνήτης λαμβάνει μέριμνα ώστε τα όπλα να παραμένουν ασφαλισμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται.

BOP.BAS.145   Καιρικές συνθήκες

Ο κυβερνήτης αρχίζει ή συνεχίζει πτήση VFR μόνον εφόσον οι πλέον πρόσφατες διαθέσιμες μετεωρολογικές πληροφορίες δείχνουν ότι, κατά τη διαδρομή και στον σχεδιαζόμενο προορισμό την εκτιμώμενη ώρα χρήσης, οι καιρικές συνθήκες είναι:

α)

τουλάχιστον στα ισχύοντα επιχειρησιακά ελάχιστα για πτήσεις εξ όψεως· και

β)

εντός των μετεωρολογικών περιορισμών που καθορίζονται στο AFM.

BOP.BAS.150   Συνθήκες απογείωσης

Πριν από την έναρξη της απογείωσης του αερόστατου, ο κυβερνήτης βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, οι καιρικές συνθήκες στον χώρο λειτουργίας επιτρέπουν την ασφαλή απογείωση και αναχώρηση.

BOP.BAS.155   Συνθήκες προσέγγισης και προσγείωσης

Εκτός εάν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πριν αρχίσει την προσέγγιση στο έδαφος, ο κυβερνήτης βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες που διαθέτει, οι συνθήκες στον χώρο λειτουργίας που προτίθεται να προσεγγίσει επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση και προσγείωση.

BOP.BAS.160   Προσομοίωση καταστάσεων εν πτήσει

α)

Ο κυβερνήτης, όταν μεταφέρει επιβάτες, δεν προβαίνει σε προσομοίωση καταστάσεων που απαιτούν την εφαρμογή μη κανονικών διαδικασιών ή διαδικασιών έκτακτης ανάγκης.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), ο κυβερνήτης επιτρέπεται να προβαίνει σε προσομοίωση τέτοιων καταστάσεων, κατά τη διάρκεια άλλων δραστηριοτήτων πέραν των εμπορικών δραστηριοτήτων του αερόστατου, κατά την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών πτήσεων με την παρουσία είτε εκπαιδευόμενων χειριστών είτε επιβατών, υπό τον όρο ότι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί δεόντως και έχουν παράσχει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους για την προσομοίωση.

BOP.BAS.165   Διαχείριση καυσίμων κατά την πτήση

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο κυβερνήτης ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η εναπομένουσα ποσότητα χρησιμοποιήσιμων καυσίμων ή έρματος εν πτήσει δεν είναι μικρότερη των καυσίμων ή του έρματος που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης πτήσης και των προγραμματισμένων εφεδρικών καυσίμων για την προσγείωση.

BOP.BAS.170   Ανεφοδιασμός με καύσιμα ενώ οι επιβαίνοντες βρίσκονται στο αερόστατο

α)

Δεν πραγματοποιείται ανεφοδιασμός αερόστατων με καύσιμα ενώ οι επιβαίνοντες βρίσκονται στο αερόστατο.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός με καύσιμα του κινητήρα αερόπλοιων θερμού αέρα ενώ ο κυβερνήτης βρίσκεται στο αερόπλοιο.

BOP.BAS.175   Χρήση συστήματος συγκράτησης

Εάν απαιτείται σύστημα συγκράτησης σύμφωνα με την παράγραφο BOP.BAS.320, ο κυβερνήτης φοράει το σύστημα συγκράτησης τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.

BOP.BAS.180   Χρήση συμπληρωματικού οξυγόνου

Ο κυβερνήτης διασφαλίζει ότι:

α)

όλα τα μέλη του πληρώματος πτήσης στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση ουσιωδών καθηκόντων για την ασφαλή λειτουργία του αερόστατου χρησιμοποιούν συμπληρωματικό οξυγόνο συνεχώς οποτεδήποτε ο κυβερνήτης κρίνει ότι η έλλειψη οξυγόνου στο ύψος που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η σχεδιαζόμενη πτήση ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια των ικανοτήτων των μελών του πληρώματος· και

β)

διατίθεται συμπληρωματικό οξυγόνο για χρήση των επιβατών σε περίπτωση που η έλλειψη οξυγόνου ενδέχεται να επηρεάσει τους επιβάτες.

BOP.BAS.185   Περιορισμοί πτητικής λειτουργίας τη νύχτα

α)

Αερόστατα θερμού αέρα:

1)

δεν επιτρέπεται η προσγείωση τη νύχτα, εκτός εάν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης· και

2)

επιτρέπεται η απογείωση τη νύχτα, με την προϋπόθεση ότι φέρουν επαρκές καύσιμο ή έρμα για προσγείωση την ημέρα.

β)

Αερόστατα αερίου και μεικτά αερόστατα:

1)

δεν επιτρέπεται η προσγείωση τη νύχτα, εκτός εάν πρόκειται για κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για προληπτική προσγείωση· και

2)

επιτρέπεται η απογείωση τη νύχτα, με την προϋπόθεση ότι φέρουν επαρκές καύσιμο ή έρμα για προσγείωση την ημέρα.

γ)

Τα αερόπλοια θερμού αέρα λειτουργούν σύμφωνα με τους οικείους εγκεκριμένους περιορισμούς λειτουργίας υπό VFR τη νύχτα και τις αντίστοιχες πληροφορίες.

BOP.BAS.190   Ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες αερόστατου — Αξιολόγηση κινδύνου και κατάλογος ελέγχου

α)

Πριν από την έναρξη ειδικευμένης πτητικής λειτουργίας αερόστατου, ο κυβερνήτης διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου, αποτιμώντας την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας, ώστε να προσδιοριστούν οι εγγενείς και παρεπόμενοι κίνδυνοι της σχεδιαζόμενης πτητικής λειτουργίας και να ληφθούν μέτρα μετριασμού αυτών, όπου απαιτείται.

β)

Η ειδικευμένη πτητική λειτουργία αερόστατου εκτελείται σύμφωνα με κατάλογο ελέγχου. Ο κυβερνήτης καταρτίζει τον εν λόγω κατάλογο ελέγχου και εξασφαλίζει ότι ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη ειδικευμένη δραστηριότητα και για το αερόστατο που χρησιμοποιείται, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα. Σε κάθε πτήση, ο κατάλογος ελέγχου είναι άμεσα διαθέσιμος στον κυβερνήτη και στα λοιπά μέλη του πληρώματος, όταν αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

γ)

Ο κυβερνήτης επανεξετάζει και επικαιροποιεί τον κατάλογο ελέγχου ανά τακτά χρονικά διαστήματα όταν απαιτείται ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αξιολόγηση του κινδύνου.

Ενότητα 3

Επιδόσεις και περιορισμοί πτητικής λειτουργίας

BOP.BAS.200   Περιορισμοί πτητικής λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης της πτητικής λειτουργίας, ο κυβερνήτης διασφαλίζει ότι το αερόστατο δεν υπερβαίνει τυχόν περιορισμούς που καθορίζονται στο AFM ή σε ισοδύναμο/-α έγγραφο/-α.

BOP.BAS.205   Ζύγιση

α)

Η ζύγιση του αερόστατου πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή του αερόστατου ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014.

β)

Ο φορέας εκμετάλλευσης εξασφαλίζει ότι η μάζα του αερόστατου έχει καθοριστεί με τη ζύγιση του αερόστατου πριν από την πρώτη θέση του σε λειτουργία. Τα συσσωρευμένα αποτελέσματα των τροποποιήσεων και των επισκευών στη μάζα λαμβάνονται υπόψη και τεκμηριώνονται κατάλληλα. Τα εν λόγω στοιχεία διατίθενται στον κυβερνήτη. Το αερόστατο ζυγίζεται εκ νέου, εφόσον δεν είναι γνωστή η επίδραση που έχουν στη μάζα οι τροποποιήσεις ή οι επισκευές.

BOP.BAS.210   Επιδόσεις — Γενικά

Ο κυβερνήτης χειρίζεται αερόστατο μόνον εφόσον οι επιδόσεις του αερόστατου είναι οι κατάλληλες ώστε να πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 και κάθε άλλον περιορισμό που ισχύει για την πτήση, τον εναέριο χώρο ή τους χώρους λειτουργίας που χρησιμοποιούνται, διασφαλίζοντας ότι χρησιμοποιείται η τελευταία διαθέσιμη έκδοση κάθε χρησιμοποιούμενου αεροναυτικού και γεωγραφικού χάρτη.

Ενότητα 4

Όργανα και εξοπλισμός

BOP.BAS.300   Όργανα και εξοπλισμός — Γενικά

α)

Τα όργανα και ο εξοπλισμός που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα ενότητα εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)

χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους BOP.BAS.355 και BOP.BAS.360·

2)

έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο αερόστατο.

β)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), δεν χρειάζεται έγκριση για όλα τα ακόλουθα όργανα ή εξοπλισμό των οποίων η ύπαρξη απαιτείται βάσει της παρούσας ενότητας:

1)

όργανα ή εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται από το πλήρωμα πτήσης για τον προσδιορισμό του ίχνους πτήσης·

2)

ανεξάρτητοι φορητοί φανοί·

3)

ρολόι ακριβείας·

4)

κυτίο πρώτων βοηθειών·

5)

σωσίβιο εξοπλισμό και εξοπλισμό σηματοδότησης·

6)

συσκευή αποθήκευσης και παροχής συμπληρωματικού οξυγόνου·

7)

εναλλακτική πηγή ανάφλεξης·

8)

πυρίμαχη κουβέρτα ή πυρίμαχο κάλυμμα·

9)

πυροσβεστήρα χειρός·

10)

σχοινί·

11)

μαχαίρι.

γ)

Τα όργανα και ο εξοπλισμός που δεν απαιτούνται βάσει της παρούσας ενότητας, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός δεν απαιτείται βάσει του παρόντος παραρτήματος, αλλά μεταφέρονται κατά την πτήση, πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)

τα στοιχεία που παρέχουν τα εν λόγω όργανα ή ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται από το πλήρωμα πτήσης για τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008·

2)

τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του αερόστατου, ακόμη και στην περίπτωση βλαβών ή δυσλειτουργίας.

δ)

Τα όργανα και ο εξοπλισμός είναι εύκολα στον χειρισμό τους ή την πρόσβαση από τη θέση από την οποία το μέλος του πληρώματος πτήσης πρέπει να τα χρησιμοποιεί.

ε)

Όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης παραμένει εύκολα προσπελάσιμος για άμεση χρήση.

BOP.BAS.305   Ελάχιστα όργανα και εξοπλισμός για την πτήση

Η πτήση με αερόστατο δεν αρχίζει σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα όργανα και τα στοιχεία εξοπλισμού που απαιτούνται για τη σχεδιαζόμενη πτήση απουσιάζει, βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες λειτουργίες.

BOP.BAS.310   Φώτα πτητικής λειτουργίας

Τα αερόστατα που ίπτανται κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι εξοπλισμένα με όλα τα ακόλουθα:

α)

σύστημα φώτων αποφυγής σύγκρουσης·

β)

μέσο που παρέχει κατάλληλο φωτισμό για όλα τα όργανα και τον εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία του αερόστατου·

γ)

ανεξάρτητο φορητό φανό.

BOP.BAS.315   Όργανα και εξοπλισμός πτήσης και πλοήγησης

Τα αερόστατα που ίπτανται υπό VFR την ημέρα είναι εξοπλισμένα με όλα τα ακόλουθα:

α)

μέσο απεικόνισης της διεύθυνσης ολίσθησης·

β)

μέσο μέτρησης και οπτικής απεικόνισης:

1)

του χρόνου σε ώρες, πρώτα λεπτά και δευτερόλεπτα,

2)

της κατακόρυφης ταχύτητας, εφόσον απαιτείται από το AFM, και

3)

του απόλυτου ύψους πίεσης, εφόσον απαιτείται από το AFM και από τις απαιτήσεις του εναερίου χώρου ή όταν το απόλυτο ύψος πίεσης πρέπει να είναι γνωστό για τη χρήση οξυγόνου.

BOP.BAS.320   Συστήματα συγκράτησης

Τα αερόστατα είναι εξοπλισμένα με σύστημα συγκράτησης για τον κυβερνήτη, εάν διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

χωριστό διαμέρισμα κυβερνήτη·

β)

περιστροφική/-ες οπή/-ές.

BOP.BAS.325   Συμπληρωματικό οξυγόνο

Τα αερόστατα που εκτελούν πτήση κατά την οποία απαιτείται συμπληρωματικό οξυγόνο σύμφωνα με την παράγραφο BOP.BAS.180 είναι εξοπλισμένα με συσκευή αποθήκευσης και παροχής οξυγόνου, ικανή να αποθηκεύει και να παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου.

BOP.BAS.330   Κυτίο πρώτων βοηθειών

α)

Τα αερόστατα είναι εφοδιασμένα με κυτίο πρώτων βοηθειών.

β)

Το κυτίο πρώτων βοηθειών:

1)

είναι άμεσα προσπελάσιμο για χρήση· και

2)

επικαιροποιείται κατάλληλα.

BOP.BAS.335   Πυροσβεστήρες χειρός

Τα αερόστατα, εξαιρουμένων των αερόστατων αερίου, είναι εφοδιασμένα με τουλάχιστον έναν πυροσβεστήρα χειρός.

BOP.BAS.340   Σωσίβιος εξοπλισμός και εξοπλισμός σηματοδότησης – Πτήσεις πάνω από ύδατα

Πριν από την έναρξη της πτήσης, ο κυβερνήτης αερόστατου που ίπταται πάνω από ύδατα προσδιορίζει τους κινδύνους για την επιβίωση των επιβαινόντων στο αερόστατο σε περίπτωση προσθαλάσσωσης. Βάσει των εν λόγω κινδύνων, αποφαίνεται αν είναι αναγκαίος ο εφοδιασμός με σωσίβιο εξοπλισμό και με εξοπλισμό σηματοδότησης.

BOP.BAS.345   Σωσίβιος εξοπλισμός και εξοπλισμός σηματοδότησης – Δυσκολίες έρευνας και διάσωσης

Τα αερόστατα που ίπτανται πάνω από περιοχές όπου η έρευνα και η διάσωση (SAR) είναι εξαιρετικά δυσχερείς είναι εφοδιασμένα με σωσίβιο εξοπλισμό και εξοπλισμό σηματοδότησης κατάλληλο για την περιοχή επάνω από την οποία ίπτανται.

BOP.BAS.350   Διάφορα στοιχεία εξοπλισμού

α)

Τα αερόστατα είναι εφοδιασμένα με προστατευτικά γάντια για κάθε μέλος του πληρώματος.

β)

Τα μεικτά αερόστατα, τα αερόστατα θερμού αέρα και τα αερόπλοια θερμού αέρα είναι εξοπλισμένα με όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

1)

εναλλακτική και ανεξάρτητη πηγή ανάφλεξης·

2)

μέσο μέτρησης και ένδειξης της ποσότητας καυσίμου·

3)

πυρίμαχη κουβέρτα ή πυρίμαχο κάλυμμα·

4)

σχοινί μήκους τουλάχιστον 25 m.

γ)

Τα αερόστατα αερίου είναι εφοδιασμένα με αμφότερα τα ακόλουθα στοιχεία:

1)

μαχαίρι·

2)

συρόμενο σχοινί μήκους τουλάχιστον 20 m από φυσικές ίνες ή ηλεκτροστατικό αγώγιμο υλικό.

BOP.BAS.355   Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας

α)

Τα αερόστατα διαθέτουν εξοπλισμό ραδιοεπικοινωνίας ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία που απαιτείται σύμφωνα με το προσάρτημα 4 του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 και, εάν η πτήση εκτελείται στον εναέριο χώρο τρίτης χώρας, σύμφωνα με το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας.

β)

Ο εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας στην αεροναυτική συχνότητα έκτακτης ανάγκης των 121,5 MHz.

BOP.BAS.360   Αναμεταδότης

Τα αερόστατα είναι εξοπλισμένα με αναμεταδότη δευτερεύοντος ραντάρ επιτήρησης (SSR) που διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ικανότητες σύμφωνα με την παράγραφο SERA.6005 στοιχείο β) του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 και, εάν η πτήση εκτελείται στον εναέριο χώρο τρίτης χώρας, σύμφωνα με το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ADD

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ενότητα 1

Γενικές οργανωτικές απαιτήσεις

BOP.ADD.001   Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με το άρθρο 3, στο παρόν υποτμήμα καθορίζονται οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται, επιπλέον των απαιτήσεων του υποτμήματος BAS, από οποιονδήποτε φορέα εκμετάλλευσης που εκτελεί εμπορικές δραστηριότητες με αερόστατα, εκτός των φορέων εκμετάλλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο.

BOP.ADD.005   Ευθύνες του φορέα εκμετάλλευσης

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ευθύνεται για τη λειτουργία του αερόστατου σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, με τις απαιτήσεις του παρόντος υποτμήματος και με την οικεία δήλωση.

β)

Κάθε πτήση διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας.

γ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι το αερόστατο είναι εξοπλισμένο και όλα τα μέλη του πληρώματος διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την περιοχή και τον τύπο της λειτουργίας.

δ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος που ορίζονται ή εμπλέκονται άμεσα σε πτητικές λειτουργίες πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)

είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα και λαμβάνουν τις σωστές οδηγίες·

2)

είναι ενήμερα σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους·

3)

έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στα συγκεκριμένα καθήκοντά τους·

4)

γνωρίζουν τις ευθύνες τους και τη σχέση των εν λόγω καθηκόντων με τη λειτουργία του αερόστατου στο σύνολό της.

ε)

Ο φορέας εκμετάλλευσης καταρτίζει διαδικασίες και οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία κάθε τύπου αερόστατου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των μελών του πληρώματος, για όλους τους τύπους λειτουργίας. Αυτές οι διαδικασίες και οδηγίες δεν απαιτούν από τα μέλη του πληρώματος να εκτελούν σε κρίσιμα στάδια της πτήσης δραστηριότητες άλλες από τις απαιτούμενες για την ασφαλή λειτουργία του αερόστατου.

στ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει σε ρυθμίσεις για την εποπτεία μελών πληρωμάτων και προσωπικού που εμπλέκονται στη λειτουργία του αερόστατου από πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή πείρα και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την επίτευξη των προτύπων που προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

ζ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος που εμπλέκονται στη λειτουργία του αερόστατου είναι ενήμερα για την υποχρέωση συμμόρφωσης προς τους νόμους, τους κανονισμούς και τις σχετικές με την εκτέλεση των καθηκόντων τους διαδικασίες των κρατών όπου εκτελούνται πτητικές λειτουργίες.

η)

Ο φορέας εκμετάλλευσης καθορίζει διαδικασίες σχεδιασμού πτήσεων ώστε να μεριμνά για την ασφαλή εκτέλεση της πτήσης βάσει των επιδόσεων του αερόστατου, άλλων περιορισμών πτητικής λειτουργίας και των σχετικών αναμενόμενων συνθηκών κατά τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί και στους σχετικούς χώρους λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

BOP.ADD.010   Κοινοποίηση εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης

Κατά την υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με την παράγραφο BOP.ADD.100, ο φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τον κατάλογο εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης (AltMoC), σε περίπτωση που σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει για την απόδειξη της συμμόρφωσης, εφόσον του ζητηθεί σύμφωνα με την παράγραφο BOP.BAS.010. Ο εν λόγω κατάλογος περιέχει αναφορές στα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (AMC) τα οποία αντικαθιστούν, σε περίπτωση που ο Οργανισμός έχει θεσπίσει συναφή αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης.

BOP.ADD.015   Πρόσβαση

α)

Για να διαπιστώνεται η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, καθώς και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει πάντοτε, σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή, δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα αερόστατα, τα έγγραφα, τα αρχεία, τα δεδομένα, τις διαδικασίες ή σε κάθε άλλο υλικό σχετικό με τις δραστηριότητες του φορέα εκμετάλλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ανεξαρτήτως αν οι εν λόγω δραστηριότητες έχουν ανατεθεί με σύμβαση.

β)

Σε περίπτωση εμπορικής επιβατικής λειτουργίας αερόστατου, η πρόσβαση στο αερόστατο περιλαμβάνει τη δυνατότητα εισόδου και παραμονής στο αερόστατο κατά τη διάρκεια των πτητικών λειτουργιών, εκτός εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο την πτήση.

BOP.ADD.020   Ευρήματα

Κατόπιν παραλαβής της κοινοποίησης των ευρημάτων που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις παραγράφους ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 και ARO.GEN.360 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012, ο φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει σε όλες τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

καθορίζει τη βασική αιτία της μη συμμόρφωσης·

β)

καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών μέτρων·

γ)

αποδεικνύει ότι εφάρμοσε το σχέδιο διορθωτικών μέτρων στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που ορίζει η εν λόγω αρχή σύμφωνα με την παράγραφο ARO.GEN.350 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012.

BOP.ADD.025   Αναφορά περιστατικών

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει, στο πλαίσιο του οικείου συστήματος διαχείρισης, σύστημα αναφοράς περιστατικών, το οποίο πρέπει να προβλέπει διαδικασίες εθελοντικής και υποχρεωτικής αναφοράς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

β)

Με την επιφύλαξη του στοιχείου α), ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει στην αρμόδια αρχή και στον φορέα που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό του αερόστατου κάθε δυσλειτουργία, τεχνικό ελάττωμα, υπέρβαση τεχνικών περιορισμών ή γεγονός που αναδεικνύει ανακριβείς, ατελείς ή αμφισβητήσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα δεδομένα τα οποία ορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 και κάθε άλλο γεγονός που συνιστά συμβάν αλλά όχι ατύχημα ή σοβαρό συμβάν.

γ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του κυβερνήτη, όλων των άλλων μελών του πληρώματος, καθώς και του προσωπικού του, προς το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) όσον αφορά τυχόν σοβαρά συμβάντα ή ατυχήματα που συνδέονται με τη λειτουργία αερόστατου.

BOP.ADD.030   Σύστημα διαχείρισης

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί σύστημα διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα:

1)

σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες της ιεραρχίας και καταμερισμό ευθυνών στο εσωτερικό της οργανωτικής δομής του φορέα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου καταμερισμού ευθυνών ασφάλειας στον υπόλογο διευθυντή·

2)

περιγραφή της γενικής φιλοσοφίας και των αρχών του φορέα εκμετάλλευσης αναφορικά με την ασφάλεια, η οποία καλείται πολιτική ασφαλείας·

3)

τον καθορισμό των κινδύνων για την ασφάλεια της αεροπορίας που προκαλούνται από τις δραστηριότητες του φορέα εκμετάλλευσης, την αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων και τη διαχείριση των συναφών δυσμενών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης ενεργειών για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων και της εξακρίβωσης της αποτελεσματικότητας των εν λόγω ενεργειών·

4)

διατήρηση προσωπικού εκπαιδευμένου και ικανού για την άσκηση των καθηκόντων του·

5)

τεκμηρίωση όλων των βασικών διαδικασιών του συστήματος διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενημέρωσης του προσωπικού σχετικά με τις ευθύνες του και της διαδικασίας για την τροποποίηση της εν λόγω τεκμηρίωσης·

6)

λειτουργία παρακολούθησης της συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος. Η εν λόγω παρακολούθηση της συμμόρφωσης περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης των ευρημάτων στον υπόλογο διευθυντή του φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να εξασφαλίζονται τα όποια αναγκαία διορθωτικά μέτρα·

7)

τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

β)

Το σύστημα διαχείρισης ανταποκρίνεται στο μέγεθος του φορέα εκμετάλλευσης και στη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του, λαμβανομένων υπόψη των εγγενών και παρεπόμενων κινδύνων των δραστηριοτήτων αυτών.

BOP.ADD.035   Δραστηριότητες που ανατίθενται με σύμβαση

Κατά την ανάθεση με σύμβαση οποιουδήποτε μέρους των δραστηριοτήτων του που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι ο συμβαλλόμενος φορέας ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει επίσης ότι παρέχεται στην αρμόδια αρχή δικαίωμα πρόσβασης στον συμβαλλόμενο φορέα για να διαπιστώνει τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης προς τις εν λόγω απαιτήσεις.

BOP.ADD.040   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης διορίζει υπόλογο διευθυντή, ο οποίος έχει την εξουσία να εξασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ο υπόλογος διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τη διατήρηση αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης.

β)

Ο φορέας εκμετάλλευσης:

1)

προσδιορίζει τις ευθύνες του προσωπικού του για το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελούνται·

2)

διαθέτει επαρκές ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών και δραστηριοτήτων· και

3)

τηρεί κατάλληλα αρχεία σχετικά με την πείρα, τα προσόντα και την εκπαίδευση του προσωπικού του.

γ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα υπεύθυνα για τη διαχείριση και την εποπτεία όλων των ακόλουθων τομέων:

1)

πτητικές λειτουργίες,

2)

λειτουργίες εδάφους,

3)

διαρκής αξιοπλοΐα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014.

BOP.ADD.045   Απαιτήσεις που αφορούν τις εγκαταστάσεις

Ο φορέας εκμετάλλευσης διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση και η διαχείριση όλων των εργασιών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ενότητα 2

Δήλωση, αξιοπλοΐα, πλήρης μίσθωση και μίσθωση χωρίς πλήρωμα

BOP.ADD.100   Δήλωση

α)

Στη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, ο φορέας εκμετάλλευσης βεβαιώνει ότι συμμορφώνεται και θα συνεχίσει να συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

β)

Ο φορέας εκμετάλλευσης περιλαμβάνει στη δήλωση όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

1)

την επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης·

2)

τον τόπο της κύριας εγκατάστασής του·

3)

το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόλογου διευθυντή του φορέα εκμετάλλευσης·

4)

την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής πτητικής λειτουργίας και, κατά περίπτωση, την ημερομηνία πιθανής μεταβολής της υφιστάμενης εμπορικής δραστηριότητας·

5)

όσον αφορά το σύνολο των αερόστατων που χρησιμοποιούνται για την εμπορική δραστηριότητα, τον τύπο του αερόστατου, τα στοιχεία νηολόγησης, την κύρια βάση, τον τύπο πτητικής λειτουργίας και τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

γ)

Κατά περίπτωση, ο φορέας εκμετάλλευσης επισυνάπτει στη δήλωση τον κατάλογο εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης (AltMoC), σύμφωνα με την παράγραφο BOP.ADD.010.

δ)

Κατά την υποβολή της δήλωσης, ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί το έντυπο που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος.

BOP.ADD.105   Αλλαγές στη δήλωση και διακοπή εμπορικών δραστηριοτήτων

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή τυχόν μεταβολές των περιστάσεων που επηρεάζουν τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, όπως δηλώνεται στην αρμόδια αρχή, καθώς και τυχόν αλλαγές όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο BOP.ADD.100 στοιχείο β) και στον κατάλογο εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης (AltMoC) που αναφέρονται στην παράγραφο BOP.ADD.100 στοιχείο γ), όπως περιλαμβάνονται ή προσαρτώνται στη δήλωση.

β)

Ο φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή την ημερομηνία κατά την οποία παύει πλέον να εκτελεί εμπορικές δραστηριότητες με αερόστατα.

BOP.ADD.110   Απαιτήσεις αξιοπλοΐας

Τα αερόστατα διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ή, στην περίπτωση αερόστατου νηολογημένου σε τρίτη χώρα, υπόκεινται είτε σε συμφωνία πλήρους μίσθωσης είτε σε συμφωνία μίσθωσης χωρίς πλήρωμα, σύμφωνα με την παράγραφο BOP.ADD.115.

BOP.ADD.115   Πλήρης μίσθωση και μίσθωση χωρίς πλήρωμα αερόστατου νηολογημένου σε τρίτη χώρα

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε συμφωνία πλήρους μίσθωσης ή συμφωνία μίσθωσης χωρίς πλήρωμα που αφορά αερόστατο νηολογημένο σε τρίτη χώρα.

β)

Σε περίπτωση που αερόστατο νηολογημένο σε τρίτη χώρα υπόκειται σε συμφωνία πλήρους μίσθωσης, ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι το επίπεδο ασφάλειας που προκύπτει από την εφαρμογή των προτύπων ασφάλειας όσον αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα και τις πτητικές λειτουργίες στα οποία υπόκειται ο φορέας εκμετάλλευσης του αερόστατου τρίτης χώρας, είναι τουλάχιστον ισοδύναμο του επιπέδου ασφάλειας που προκύπτει από την εφαρμογή των απαιτήσεων του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 και του παρόντος κανονισμού.

γ)

Στην περίπτωση αερόστατου νηολογημένου σε τρίτη χώρα που υπόκειται σε συμφωνία μίσθωσης χωρίς πλήρωμα, ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις περί διαρκούς αξιοπλοΐας που καθορίζονται στα παραρτήματα I και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Ενότητα 3

Εγχειρίδια και αρχεία

BOP.ADD.200   Εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης καταρτίζει εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

β)

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα και δεν πρέπει να έρχεται σε αντίφαση με καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης.

γ)

Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας μπορεί να καταρτιστεί σε χωριστά μέρη.

δ)

Το σύνολο του προσωπικού του φορέα εκμετάλλευσης διαθέτει ευχερή πρόσβαση σε όλα τα τμήματα του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που σχετίζονται με τα καθήκοντά του.

ε)

Το εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας επικαιροποιείται. Το σύνολο του προσωπικού του φορέα εκμετάλλευσης ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

στ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ως βάση για το περιεχόμενο του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας, καθώς και όλες οι τροποποιήσεις του, αποτυπώνονται με ορθό τρόπο στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

ζ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό κατανοεί τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί τα μέρη του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας που αφορούν τα καθήκοντά τους. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας έχει τέτοια μορφή ώστε να είναι δυνατή η ευχερής χρήση του.

BOP.ADD.205   Τήρηση αρχείων

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης καθιερώνει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο επιτρέπει κατάλληλη αποθήκευση και αξιόπιστη ιχνηλασιμότητα των δραστηριοτήτων του.

β)

Η μορφή των αρχείων καθορίζεται στις διαδικασίες ή στα εγχειρίδια του φορέα εκμετάλλευσης.

Ενότητα 4

Πλήρωμα πτήσης

BOP.ADD.300   Σύνθεση του πληρώματος πτήσης

α)

Η σύνθεση του πληρώματος πτήσης είναι, κατ' ελάχιστον, η σύνθεση που καθορίζεται στο AFM ή στους περιορισμούς πτητικής λειτουργίας που καθορίζονται για το αερόστατο.

β)

Το πλήρωμα πτήσης περιλαμβάνει και πρόσθετα μέλη, εφόσον απαιτείται από τον τύπο της λειτουργίας. Το πλήρωμα πτήσης δεν είναι αριθμητικά κατώτερο του αριθμού που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

γ)

Όλα τα μέλη του πληρώματος πτήσης κατέχουν άδεια και ικανότητες που έχουν εκδοθεί ή έχουν γίνει αποδεκτές σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1178/2011 και κατάλληλες για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται.

δ)

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, μέλη του πληρώματος πτήσης επιτρέπεται να αντικατασταθούν, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους στα χειριστήρια, από άλλα μέλη του εν λόγω πληρώματος, τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προς τούτο προσόντα.

ε)

Σε περίπτωση πρόσληψης μελών πληρώματος πτήσης τα οποία εργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες ή με μερική απασχόληση, ο φορέας εκμετάλλευσης βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1)

οι απαιτήσεις του παρόντος υποτμήματος·

2)

οι απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν την πρόσφατη πείρα·

3)

οι περιορισμοί χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και οι απαιτήσεις ανάπαυσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την κύρια εγκατάστασή του, λαμβανομένων υπόψη όλων των υπηρεσιών που το μέλος πληρώματος πτήσης παρέχει σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης.

BOP.ADD.305   Ορισμός κυβερνήτη

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ορίζει έναν χειριστή από τα μέλη του πληρώματος πτήσης ως κυβερνήτη.

β)

Ο φορέας εκμετάλλευσης ορίζει μόνο έναν χειριστή να ενεργεί ως κυβερνήτης, εάν αυτός:

1)

διαθέτει τα προσόντα να ενεργεί ως κυβερνήτης σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011·

2)

έχει το ελάχιστο επίπεδο πείρας που καθορίζεται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας· και

3)

έχει επαρκή γνώση της περιοχής στην οποία θα εκτελεστεί η πτήση.

BOP.ADD.310   Παροχή εκπαίδευσης και διενέργεια ελέγχων

Η παροχή εκπαίδευσης και η διενέργεια ελέγχων για το σύνολο των μελών πληρώματος πτήσης που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου BOP.ADD.315 πραγματοποιείται ως εξής:

α)

σύμφωνα με τα προγράμματα εκπαίδευσης και τα αναλυτικά προγράμματα που καθορίζει ο φορέας εκμετάλλευσης στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας·

β)

από πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα και, όσον αφορά την πτητική εκπαίδευση και τους ελέγχους, από πρόσωπα με κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011.

BOP.ADD.315   Περιοδική εκπαίδευση και έλεγχοι

α)

Ανά διετία, κάθε μέλος του πληρώματος πτήσης ολοκληρώνει την περιοδική πτητική εκπαίδευση και εκπαίδευση εδάφους ανάλογα με την κατηγορία αερόστατου που χειρίζεται, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για τη θέση και τη χρήση όλου του μεταφερόμενου εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης.

β)

Κάθε μέλος πληρώματος πτήσης υποβάλλεται σε περιοδικούς ελέγχους ικανοτήτων από τον φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να αποδεικνύει τις ικανότητές του στην εκτέλεση κανονικών και μη κανονικών διαδικασιών, καθώς και διαδικασιών έκτακτης ανάγκης, καλύπτοντας τις συναφείς πτυχές που συνδέονται με τις ειδικές εργασίες οι οποίες περιγράφονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέλη του πληρώματος που αναλαμβάνουν καθήκοντα λειτουργίας υπό VFR τη νύχτα.

γ)

Η περίοδος ισχύος του περιοδικού ελέγχου ικανοτήτων του φορέα εκμετάλλευσης είναι 24 ημερολογιακοί μήνες, υπολογιζόμενη από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος ή, σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε εντός των τελευταίων 3 μηνών από την περίοδο ισχύος του προηγούμενου ελέγχου, από την τελευταία ημέρα της περιόδου ισχύος του εν λόγω προηγούμενου ελέγχου.

Ενότητα 5

Γενικές απαιτήσεις λειτουργίας

BOP.ADD.400   Ευθύνες του κυβερνήτη

Ο κυβερνήτης συμμορφώνεται προς αμφότερες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

τις σχετικές απαιτήσεις των συστημάτων αναφοράς περιστατικών του φορέα εκμετάλλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο BOP.ADD.025·

β)

όλους τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης που διέπουν τις δραστηριότητές του σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την κύρια εγκατάστασή του.

BOP.ADD.405   Εξουσία του κυβερνήτη

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο BOP.BAS.035, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα άτομα που επιβαίνουν στο αερόστατο υπακούουν σε όλες τις νόμιμες εντολές που δίνονται από τον κυβερνήτη προς εξασφάλιση της ασφάλειας του αερόστατου και των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει ή κάθε προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου στο έδαφος.

BOP.ADD.410   Επιπρόσθετα μέλη πληρώματος αερόστατου

Όταν στο αερόστατο επιβαίνουν περισσότεροι από 19 επιβάτες, παρίσταται στο αερόστατο τουλάχιστον ένα επιπρόσθετο μέλος πληρώματος, επιπλέον του πληρώματος πτήσης, όπως απαιτείται βάσει της παραγράφου BOP.ADD.300 στοιχεία α) και β), για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το εν λόγω επιπρόσθετο μέλος πληρώματος διαθέτει την κατάλληλη πείρα και εκπαίδευση.

BOP.ADD.415   Καλή φυσική κατάσταση έπειτα από κατάδυση σε μεγάλο βάθος ή έπειτα από αιμοδοσία

Τα μέλη του πληρώματος δεν εκτελούν καθήκοντα στο αερόστατο εάν η φυσική τους κατάσταση ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από κατάδυση σε μεγάλο βάθος ή από αιμοδοσία.

BOP.ADD.420   Κοινή γλώσσα

Ο φορέας εκμετάλλευσης εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του πληρώματος μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κοινή γλώσσα.

BOP.ADD.425   Ψυχοδραστικές ουσίες

Ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται ούτε παραμένει σε αερόστατο εάν βρίσκεται υπό την επήρεια ψυχοδραστικών ουσιών σε βαθμό που η παρουσία του εν λόγω ατόμου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αερόστατου ή των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει ή των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων στο έδαφος.

BOP.ADD.430   Διακύβευση

Ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν ενεργεί σκόπιμα, απερίσκεπτα ή απρόσεκτα, ούτε ενεργεί εξ αμελείας κατά τρόπο που να έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

α)

θέτει σε κίνδυνο το αερόστατο ή επιβαίνοντα ή άτομο στο έδαφος·

β)

προκαλεί κίνδυνο ή επιτρέπει τη δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών για πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία.

BOP.ADD.435   Έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες που πρέπει να μεταφέρονται

α)

Σε κάθε πτήση μεταφέρονται, ως πρωτότυπα ή αντίγραφα, όλα τα ακόλουθα έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες:

1)

η δήλωση που υποβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης·

2)

πληροφορίες για υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στην περιοχή της σχεδιαζόμενης πτήσης·

3)

το επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης.

β)

Κατά τη διάρκεια πτήσης, αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, εκτός του αεροστάτου, ως πρωτότυπα όλα τα ακόλουθα έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες:

1)

τα έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν αντίγραφά τους βρίσκονται στο αερόστατο κατά τη διάρκεια της πτήσης·

2)

τα ισχύοντα μέρη του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας ή των τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOP) που αφορούν τα καθήκοντα των μελών του πληρώματος, τα οποία είναι εύκολα προσπελάσιμα από αυτά·

3)

καταστάσεις επιβατών, όταν μεταφέρονται επιβάτες·

4)

τα έγγραφα τεκμηρίωσης των στοιχείων μάζας που αναφέρονται στην παράγραφο BOP.ADD.600 στοιχείο γ).

γ)

Εάν ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, ο κυβερνήτης ή ο φορέας εκμετάλλευσης θέτει στη διάθεση της εν λόγω αρχής τα πρωτότυπα έγγραφα, εγχειρίδια και πληροφορίες εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την αρχή, η οποία δεν είναι μικρότερη των 24 ωρών.

BOP.ADD.440   Επικίνδυνα εμπορεύματα

Ο φορέας εκμετάλλευσης:

α)

καθιερώνει διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την αποτροπή ακούσιας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων με το αερόστατο· και

β)

παρέχει στα μέλη του πληρώματος τις απαραίτητες πληροφορίες που επιτρέπουν τη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων τους όσον αφορά τη μεταφορά ή τη σχεδιαζόμενη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με το αερόστατο.

Ενότητα 6

Διαδικασίες λειτουργίας

BOP.ADD.500   Υπολογισμός καυσίμων ή έρματος

Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι οι υπολογισμοί όσον αφορά τα εφεδρικά καύσιμα ή το έρμα τεκμηριώνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης.

BOP.ADD.505   Μεταφορά ειδικών κατηγοριών επιβατών

Ο φορέας εκμετάλλευσης καθορίζει διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζει ότι η μεταφορά προσώπων που απαιτούν ειδικές συνθήκες, βοήθεια ή συσκευές, όταν μεταφέρονται σε πτήση με αερόστατο, πραγματοποιείται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του αερόστατου και των προσώπων ή των περιουσιακών στοιχείων που αυτό μεταφέρει.

BOP.ADD.510   Εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες αερόστατου — Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο BOP.BAS.190:

α)

Πριν από την έναρξη εμπορικής ειδικευμένης πτητικής λειτουργίας αερόστατου, ο φορέας εκμετάλλευσης διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου, αποτιμώντας την περιπλοκότητα της σχεδιαζόμενης πτητικής λειτουργίας ώστε να προσδιοριστούν οι εγγενείς και οι παρεπόμενοι κίνδυνοι της πτητικής λειτουργίας και να ληφθούν μέτρα μετριασμού αυτών, όπου απαιτείται.

β)

Βάσει της αξιολόγησης κινδύνου, και πριν από την έναρξη της εμπορικής ειδικευμένης πτητικής λειτουργίας αερόστατου, ο φορέας εκμετάλλευσης καθιερώνει τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOP) κατάλληλες για τη σχεδιαζόμενη λειτουργία και το αερόστατο που χρησιμοποιείται. Οι SOP είτε ενσωματώνονται στο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας είτε εκδίδονται σε χωριστό έγγραφο. Ο φορέας εκμετάλλευσης επανεξετάζει και επικαιροποιεί τις SOP ανά τακτά χρονικά διαστήματα όταν απαιτείται ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αξιολόγηση κινδύνου.

γ)

Ο φορέας εκμετάλλευσης εξασφαλίζει ότι οι εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες εκτελούνται σύμφωνα με τις SOP.

Ενότητα 7

Επιδόσεις και περιορισμοί πτητικής λειτουργίας

BOP.ADD.600   Σύστημα υπολογισμού μάζας

α)

Ο φορέας εκμετάλλευσης καθιερώνει σύστημα καθορισμού του τρόπου με τον οποίο τα ακόλουθα στοιχεία προσδιορίζονται με ακρίβεια για κάθε πτήση, ώστε ο κυβερνήτης να είναι σε θέση να ελέγχει ότι οι ακόλουθες παράμετροι συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς του AFM:

1)

απόβαρο αερόστατου·

2)

μάζα του ωφέλιμου φορτίου·

3)

μάζα φορτίου καυσίμου ή έρματος·

4)

μάζα απογείωσης·

5)

η φόρτωση του αερόστατου πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του κυβερνήτη ή ειδικευμένου προσωπικού·

6)

προετοιμασία και διάθεση όλων των εγγράφων τεκμηρίωσης.

β)

Ο προσδιορισμός της μάζας βάσει ηλεκτρονικών υπολογισμών αναπαράγεται από τον κυβερνήτη.

γ)

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης των στοιχείων μάζας, για τον προσδιορισμό των στοιχείων που απαριθμούνται στο στοιχείο α), καταρτίζονται πριν από κάθε πτήση και τεκμηριώνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο πτήσης.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1).

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, για καθορισμό των κοινών κανόνων αέρος και των επιχειρησιακών διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αεροναυτιλίας και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1035/2011 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1265/2007, (ΕΚ) αριθ. 1794/2006, (ΕΚ) αριθ. 730/2006, (ΕΚ) αριθ. 1033/2006 και (ΕΕ) αριθ. 255/2010 (ΕΕ L 281 της 13.10.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1321/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 18).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 12.11.2010, σ. 35).


Προσάρτημα

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας

Top