Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0291

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/291 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας bifenthrin (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 55, 27.2.2018, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/291/oj

27.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 55/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/291 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Φεβρουαρίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας bifenthrin

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2012 της Επιτροπής (2) ενέκρινε την ουσία bifenthrin ως δραστική ουσία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και ζήτησε από τον αιτούντα, κατόπιν αιτήματος του οποίου είχε εγκριθεί η ουσία bifenthrin, να παράσχει, μεταξύ άλλων, επιβεβαιωτικές πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα των καταλοίπων για τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα και τη δυνατότητα επαναποικισμού τους και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης για την αξιολόγηση της πιθανότητας βιοσυσσώρευσης και βιομεγέθυνσης στο υδάτινο και το χερσαίο περιβάλλον.

(2)

Ο αιτών υπέβαλε το πρόγραμμα παρακολούθησης στις 29 Ιουλίου 2013 και τα αποτελέσματα του προγράμματος στις 31 Ιουλίου 2015. Στις 29 Ιουλίου 2014 ο αιτών υπέβαλε τα συμπληρωματικά στοιχεία, ανταποκρινόμενος στις λοιπές απαιτήσεις παροχής επιβεβαιωτικών πληροφοριών. Οι τρεις αυτές πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο κράτος μέλος-εισηγητή, τη Γαλλία, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους.

(3)

Η Γαλλία αξιολόγησε τα συμπληρωματικά στοιχεία και το πρόγραμμα παρακολούθησης που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα. Η Γαλλία υπέβαλε την αξιολόγησή της, με τη μορφή προσθήκης στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης, στα άλλα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στις 17 Δεκεμβρίου 2014 όσον αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των λοιπών απαιτήσεων για επιβεβαιωτικές πληροφορίες, και στις 3 Νοεμβρίου 2015 όσον αφορά το πρόγραμμα παρακολούθησης.

(4)

Ζητήθηκε η γνώμη των λοιπών κρατών μελών, του αιτούντος και της Αρχής και τους ζητήθηκε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την αξιολόγηση του κράτους μέλους-εισηγητή. Η Αρχή δημοσίευσε τις τεχνικές εκθέσεις στις οποίες συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για την ουσία bifenthrin στις 26 Μαρτίου 2015 (3) όσον αφορά τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των λοιπών απαιτήσεων για επιβεβαιωτικές πληροφορίες και στις 14 Απριλίου 2016 (4) όσον αφορά το πρόγραμμα παρακολούθησης.

(5)

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης, η προσθήκη και οι τεχνικές εκθέσεις της Αρχής εξετάστηκαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών και οριστικοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2018 με τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για την ουσία bifenthrin. Η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης για την ουσία bifenthrin. Ο αιτών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά.

(6)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν είναι ανεπαρκή και δεν επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι πραγματοποιείται επαρκής επαναποικισμός από ορισμένα είδη μη στοχευόμενων αρθροπόδων στους αγρούς, ενώ δεν είναι δυνατή η ρεαλιστική εφαρμογή άλλων δυνατοτήτων άμβλυνσης του εν λόγω κινδύνου. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρακολούθησης δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον τα αποτελέσματά του, με βάση την υπέρθεση τεχνικών άμβλυνσης, είναι αντιπροσωπευτικά για τη γεωργική πρακτική και επαρκή για την εκτίμηση της πιθανότητας βιοσυσσώρευσης και βιομεγέθυνσης στο υδάτινο και το χερσαίο περιβάλλον.

(7)

Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποτραπεί ο διαπιστωμένος υψηλός κίνδυνος για τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα και να συνεκτιμηθεί επίσης η πιθανότητα βιοσυσσώρευσης και βιομεγέθυνσης στο υδάτινο και το χερσαίο περιβάλλον, είναι σκόπιμο να περιοριστούν περαιτέρω οι όροι χρήσης της ουσίας bifenthrin και να επιτρέπεται η χρήση της μόνο σε μόνιμα θερμοκήπια.

(8)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (5) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη ώστε να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν τις άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία bifenthrin.

(10)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία bifenthrin, αν τα κράτη μέλη χορηγήσουν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να λήξει το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2019.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, τροποποιούν ή ανακαλούν, εφόσον απαιτείται, τις ισχύουσες άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την bifenthrin ως δραστική ουσία το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2018.

Άρθρο 3

Περίοδος χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2019

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 582/2012 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2012, για την έγκριση της δραστικής ουσίας bifenthrin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (ΕΕ L 173 της 3.7.2012, σ. 3).

(3)  EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. Σχετική δημοσίευση EFSA 2015:EN-780. 23 σ.

(4)  EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin. Σχετική δημοσίευση EFSA 2016:EN-1019. 39 σ.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος Β του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η στήλη «Ειδικοί όροι» της σειράς 23, bifenthrin, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ Α

Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως εντομοκτόνο σε μόνιμα θερμοκήπια.

ΜΕΡΟΣ Β

Για την εφαρμογή των ενιαίων αρχών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης ανασκόπησης για την ουσία bifenthrin, και ιδίως τα προσαρτήματα I και II αυτής, όπως οριστικοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών.

Σε αυτή τη γενική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη δίνουν ιδιαίτερη προσοχή:

α)

στη διαφυγή από θερμοκήπια, όπως ύδατα συμπύκνωσης, ύδατα αποστράγγισης, στο έδαφος ή σε τεχνητό υπόστρωμα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς και άλλους μη στοχευόμενους οργανισμούς·

β)

στην προστασία των γονιμοποιητικών αποικιών που τοποθετούνται μέσα στο θερμοκήπιο για σκοπούς επικονίασης·

γ)

στην προστασία των χειριστών και των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας ότι οι όροι χρήσης προβλέπουν τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, όπου χρειάζεται.

Στους όρους της άδειας περιλαμβάνονται μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και προβλέπεται η κατάλληλη επισήμανση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.»


Top