EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0072

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας από την άποψη της λογιστικής, της οργάνωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/6652

OJ L 13, 18.1.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/72/oj

18.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 13/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/72 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Οκτωβρίου 2017

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει των οποίων θεσπίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας από την άποψη της λογιστικής, της οργάνωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (1) και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6 αυτού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που διασφαλίζουν τον διαχωρισμό των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας, είναι σκόπιμο να δοθούν ορισμοί σε ορισμένους όρους σε σχέση με τη λογιστική, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας, άσχετα από τη νομική μορφή που έχουν επιλέξει οι εν λόγω οντότητες.

(2)

Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας θα πρέπει να θεσπίζουν λογιστικές διαδικασίες που θα τους επιτρέπουν να παρέχουν ετήσια οικονομικά στοιχεία για χωριστούς λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και επεξηγηματικές σημειώσεις για αυτά τα οικονομικά στοιχεία. Αυτές οι απαιτήσεις δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν ή να τροποποιούν λογιστικές αρχές και πρότυπα ή απαιτήσεις σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ισχύουν ήδη για τα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας.

(3)

Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να κατανέμονται οι δαπάνες και τα έσοδα δυνάμει των εν λόγω λογιστικών διαδικασιών. Αυτές οι λογιστικές διαδικασίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται δεόντως, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ συστημάτων καρτών πληρωμής και φορέων επεξεργασίας.

(4)

Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, θα πρέπει τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι συμμετέχοντες φορείς επεξεργασίας να παρέχουν οικονομικά στοιχεία τουλάχιστον σε ετήσια βάση, και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή. Τα εν λόγω στοιχεία καθώς και οι εκθέσεις ελέγχου τους θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματός τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας.

(5)

Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας που δεν είναι διακριτά νομικά πρόσωπα θα πρέπει τουλάχιστον να οργανώνονται ως διαφορετικές εσωτερικές επιχειρηματικές μονάδες. Το προσωπικό των συστημάτων καρτών πληρωμής και το προσωπικό των φορέων επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης διοίκησης, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να στεγάζονται σε χωριστούς χώρους εργασίας με περιορισμένη ελεγχόμενη πρόσβαση. Για να προωθηθεί η ανεξαρτησία των ανώτατων στελεχών στην περίπτωση που οι δύο οντότητες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, και προκειμένου να αποφεύγεται η πρακτική της μεταπήδησης από τη μία εταιρεία στην άλλη, τα ανώτατα στελέχη θα πρέπει να απαγορεύεται να αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας στην άλλη πλευρά της επιχείρησης για τουλάχιστον ένα έτος μετά την αποχώρησή τους από την οντότητα για την οποία εργάζονταν.

(6)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στο προσωπικό των συστημάτων καρτών πληρωμής να εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την επικαιροποίηση ή την εκτέλεση υπηρεσιών επεξεργασίας, μόνο εφόσον πληρούνται ειδικοί όροι που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας.

(7)

Για να μη δίνονται κίνητρα στα συστήματα καρτών πληρωμών και στους φορείς επεξεργασίας να παρέχουν, μέσω του προσωπικού τους, αμοιβαία προτιμησιακή μεταχείριση ή προνομιακές πληροφορίες που δεν είναι στη διάθεση των ανταγωνιστών τους, τα πλαίσια αποδοχών για το προσωπικό των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας δεν θα πρέπει να βασίζονται άμεσα ή έμμεσα στις οικονομικές επιδόσεις των φορέων επεξεργασίας ή των συστημάτων καρτών πληρωμής. Οι πολιτικές αποδοχών θα πρέπει να τίθενται πλήρως στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

(8)

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι, όταν τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας ανήκουν στο ίδιο νομικό πρόσωπο ή όμιλο, θα πρέπει να θεσπίζονται κανόνες διασφάλισης της συμμόρφωσης του προσωπικού με τον παρόντα κανονισμό μέσω κώδικα δεοντολογίας, στον οποίο θα προβλέπονται αποτελεσματικές κυρώσεις και μηχανισμοί επιβολής που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

(9)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας να χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες υπό τον όρο ότι η εν λόγω χρήση δεν έχει ως αποτέλεσμα να ανταλλάσσουν ευαίσθητες πληροφορίες μεταξύ τους και ότι οι όροι κοινής χρήσης αυτών των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών όρων υπό τους οποίους προσφέρονται οι εν λόγω υπηρεσίες, τεκμηριώνονται δεόντως σε ενιαίο έγγραφο. Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματός τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί όροι για την κοινή χρήση του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών. Θα πρέπει, εντούτοις, να απαγορεύεται η ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας, οι οποίες μπορεί να προσφέρουν, είτε στο σύστημα πληρωμών είτε στον φορέα επεξεργασίας, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(10)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν προϋποθέσεις για τη σύνθεση των διοικητικών οργάνων των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και τις οργανωτικές ρυθμίσεις τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αντιμετωπίζονται καταλλήλως. Οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και να υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, τα συστήματα καρτών πληρωμής και φορέων επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν χωριστά ετήσια επιχειρησιακά σχέδια, εγκεκριμένα από τα αρμόδια διοικητικά όργανά τους. Τα εν λόγω χωριστά ετήσια επιχειρησιακά σχέδια θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματός τους, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας.

(11)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ») στην Επιτροπή.

(12)

Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τα οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΆΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμής και τους φορείς επεξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «διοικητικό όργανο»: το όργανο ενός συστήματος καρτών πληρωμής ή φορέα επεξεργασίας το οποίο ορίζεται δυνάμει του εθνικού δικαίου και εξουσιοδοτείται να καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση της οντότητας, και το οποίο επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση και περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της οντότητας·

2)   «ανώτατη διοίκηση»: τα φυσικά πρόσωπα εντός ενός συστήματος καρτών πληρωμής ή φορέα επεξεργασίας που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα και τα οποία είναι υπεύθυνα και υπόλογα έναντι του διοικητικού οργάνου για την καθημερινή διοίκηση του συστήματος καρτών πληρωμής ή του φορέα επεξεργασίας·

3)   «αποδοχές»: κάθε μορφή σταθερών ή μεταβλητών αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών που καταβάλλονται ή παροχών, χρηματικών ή μη, που χορηγούνται άμεσα στους εργαζόμενους από τα συστήματα καρτών πληρωμής ή τους φορείς επεξεργασίας ή εξ ονόματος αυτών·

4)   «κοινές υπηρεσίες»: κάθε δραστηριότητα, λειτουργία ή υπηρεσία που επιτελείται είτε από εσωτερική μονάδα συστήματος καρτών πληρωμής ή φορέα επεξεργασίας είτε από ξεχωριστή νομική οντότητα, και η οποία εκτελείται προς όφελος τόσο του συστήματος καρτών πληρωμής όσο και του φορέα επεξεργασίας·

5)   «όμιλος»: μητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

ΚΕΦΆΛΑΙΟ II

ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ

Άρθρο 3

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

1.   Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι συμμετέχοντες φορείς επεξεργασίας θεσπίζουν λογιστικές διαδικασίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν ετήσιες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για χωριστούς λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης και επεξηγηματικές σημειώσεις για αυτά τα οικονομικά στοιχεία.

2.   Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνάδουν με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας.

Άρθρο 4

Κατανομή εξόδων και εσόδων

1.   Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 βασίζονται στην κατανομή εξόδων και εσόδων μεταξύ του συστήματος καρτών πληρωμής και του φορέα επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)

τα έξοδα και τα έσοδα που είναι άμεσα καταλογιστέα στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας κατανέμονται στον φορέα επεξεργασίας·

β)

τα έξοδα και τα έσοδα που είναι άμεσα καταλογιστέα στο σύστημα καρτών πληρωμής κατανέμονται στο σύστημα καρτών πληρωμής·

γ)

τα έξοδα και τα έσοδα που δεν είναι άμεσα καταλογιστέα στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας ή στο σύστημα καρτών πληρωμής κατανέμονται με κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, η οποία συνίσταται στην κατανομή των έμμεσων εξόδων και εσόδων ανάλογα με την πραγματική κατανάλωση από τον φορέα υπηρεσιών επεξεργασίας ή από το σύστημα καρτών πληρωμής·

δ)

τα έξοδα και τα έσοδα που δεν είναι άμεσα καταλογιστέα και δεν μπορούν να κατανεμηθούν με κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων κατανέμονται σύμφωνα με λογιστική μεθοδολογία που τεκμηριώνεται με επεξηγηματική σημείωση.

2.   Στην επεξηγηματική σημείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) επισημαίνονται τα εξής για κάθε έξοδο και έσοδο που κατανέμεται βάσει της εν λόγω μεθοδολογίας:

α)

η βάση κατανομής·

β)

το σκεπτικό για την εν λόγω βάση.

Άρθρο 5

Τεκμηρίωση της μεταφοράς οικονομικών πόρων μεταξύ συστημάτων καρτών πληρωμής και φορέων επεξεργασίας

1.   Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας συντάσσουν ειδικές επεξηγηματικές σημειώσεις για οποιαδήποτε μεταφορά οικονομικών πόρων που πραγματοποιείται μεταξύ τους για την παροχή υπηρεσιών ή τη χρήση κοινών υπηρεσιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12. Στις εν λόγω επεξηγηματικές σημειώσεις καθορίζονται οι τιμές και οι προμήθειες για τις εν λόγω υπηρεσίες, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείμενη υποχρέωση ή οργανωτική ρύθμιση που ενδέχεται να υφίσταται μεταξύ τους. Αυτές οι επεξηγηματικές σημειώσεις συμπεριλαμβάνονται στα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

2.   Σε περίπτωση που τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας ανήκουν στην ίδια νομική οντότητα ή όμιλο, στις ειδικές επεξηγηματικές σημειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι τιμές και οι προμήθειες για τη μεταξύ τους παροχή υπηρεσιών ή τη χρήση κοινών υπηρεσιών δεν διαφέρουν από τις τιμές και τις προμήθειες για ίδιες, ή, εφόσον δεν υπάρχουν, για συγκρίσιμες υπηρεσίες τις οποίες χρεώνουν μεταξύ τους συστήματα καρτών πληρωμής και φορείς επεξεργασίας που δεν ανήκουν στην ίδια νομική οντότητα ή όμιλο.

Άρθρο 6

Έλεγχος και συχνότητα υποβολής χρηματοοικονομικών πληροφοριών

1.   Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 ελέγχονται από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο ελεγκτή.

2.   Ο έλεγχος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται με τη μορφή έκθεσης η οποία εξασφαλίζει:

α)

αξιόπιστη και πιστή εικόνα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχουν τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας·

β)

συνέπεια και συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τα λογιστικά πλαίσια για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας·

γ)

συνέπεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τις πολιτικές κατανομής του προηγούμενου έτους ή, εφόσον δεν υπάρχει συνέπεια, επεξήγηση του λόγου για τον οποίο η πολιτική κατανομής άλλαξε, και επαναδιατύπωση των αριθμητικών στοιχείων του προηγούμενου έτους.

3.   Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 υποβάλλονται ετησίως στον ελεγκτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και τίθενται πλήρως στη διάθεση των αρμόδιων αρχών κατόπιν αιτήματός τους, μαζί με την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ελεγκτή.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ III

ΟΡΓΆΝΩΣΗ

Άρθρο 7

Λειτουργικός διαχωρισμός

Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας που δεν έχουν συσταθεί ως δύο διακριτές νομικές οντότητες οργανώνονται ως δύο χωριστές εσωτερικές επιχειρηματικές μονάδες.

Άρθρο 8

Διαχωρισμός χώρων εργασίας

Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας που βρίσκονται στις ίδιες εγκαταστάσεις οργανώνονται σε χωριστούς χώρους εργασίας, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση.

Άρθρο 9

Ανεξαρτησία της ανώτατης διοίκησης

Η ανώτατη διοίκηση των συστημάτων καρτών πληρωμής ή της επιχειρηματικής μονάδας των συστημάτων καρτών πληρωμής δεν συμπίπτει με την ανώτατη διοίκηση των φορέων επεξεργασίας ή της επιχειρηματικής μονάδας του φορέα επεξεργασίας και ενεργεί αυτόνομα. Τα μέλη της ανώτατης διοίκησης των συστημάτων καρτών πληρωμής ή των επιχειρηματικών μονάδων των συστημάτων καρτών πληρωμής δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν εργασιακά καθήκοντα για λογαριασμό φορέων επεξεργασίας ή επιχειρηματικών μονάδων των φορέων επεξεργασίας, και αντίστροφα, για τουλάχιστον ένα έτος μετά την αποχώρηση των εν λόγω μελών της ανώτατης διοίκησης από την οντότητα για την οποία εργάζονταν.

Άρθρο 10

Ανεξαρτησία του προσωπικού

1.   Το προσωπικό των συστημάτων καρτών πληρωμής δεν συμπίπτει με το προσωπικό των φορέων επεξεργασίας.

2.   Το προσωπικό των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας μπορεί να επιτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με την παροχή κοινών υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12.

3.   Το προσωπικό των φορέων επεξεργασίας μπορεί να επιτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με την εκπόνηση της ενιαίας δέσμης κανόνων, πρακτικών, προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών εφαρμογής για την εκτέλεση συναλλαγών όπου η πληρωμή γίνεται με κάρτα, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εκπόνηση της ενιαίας δέσμης κανόνων μπορούν να επιτελούνται από άλλους φορείς επεξεργασίας, χωρίς διακρίσεις·

β)

για την εκπόνηση αυτών των κανόνων λαμβάνεται υπόψη αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των φορέων επεξεργασίας που συμμετέχουν στο σύστημα καρτών πληρωμής.

Άρθρο 11

Αποδοχές

1.   Οι φορείς επεξεργασίας θεσπίζουν πολιτικές αποδοχών οι οποίες δεν δημιουργούν κίνητρα ώστε το προσωπικό τους να παρέχει στο σύστημα καρτών πληρωμής προτιμησιακή μεταχείριση ή προνομιακές πληροφορίες που δεν διατίθενται σε άλλους ανταγωνιστές. Οι αποδοχές του προσωπικού τους αντικατοπτρίζουν επομένως, τις επιδόσεις του φορέα επεξεργασίας και δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις επιδόσεις του συστήματος καρτών πληρωμής στο οποίο παρέχει υπηρεσίες ο φορέας επεξεργασίας.

2.   Τα συστήματα καρτών πληρωμής θεσπίζουν πολιτικές αποδοχών οι οποίες δεν δημιουργούν κίνητρα ώστε το προσωπικό τους να παρέχει στον φορέα επεξεργασίας προτιμησιακή μεταχείριση ή προνομιακές πληροφορίες που δεν διατίθενται σε άλλους ανταγωνιστές. Οι αποδοχές του προσωπικού τους αντικατοπτρίζουν, επομένως, τις επιδόσεις του συστήματος καρτών πληρωμής και δεν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις επιδόσεις του φορέα επεξεργασίας.

3.   Οι πολιτικές αποδοχών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να τίθενται πλήρως στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

Άρθρο 12

Χρήση κοινών υπηρεσιών

1.   Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας που χρησιμοποιούν κοινές υπηρεσίες περιγράφουν σε ενιαίο έγγραφο τον κατάλογο των κοινών υπηρεσιών και τους όρους, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών όρων, υπό τους οποίους παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες.

2.   Το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

Άρθρο 13

Χρήση κοινού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών

Κάθε σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που είναι κοινό για το σύστημα καρτών πληρωμής και τον φορέα επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίζει ότι:

α)

η πιστοποίηση της ταυτότητας, μέσω της διαδικασίας επιβεβαίωσης γνησιότητας, του προσωπικού τού συστήματος καρτών πληρωμής και του φορέα επεξεργασίας όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών γίνεται χωριστά·

β)

οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, ενός φορέα επεξεργασίας από το προσωπικό του συστήματος καρτών πληρωμής και, αντίστοιχα, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ενός συστήματος καρτών πληρωμής από το προσωπικό του φορέα επεξεργασίας.

Άρθρο 14

Ευαίσθητες πληροφορίες

Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα που παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είτε στο σύστημα πληρωμής είτε στον φορέα επεξεργασίας, όταν οι εν λόγω πληροφορίες δεν κοινοποιούνται σε άλλους ανταγωνιστές.

Άρθρο 15

Κώδικας δεοντολογίας

1.   Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας που ανήκουν στην ίδια νομική οντότητα ή όμιλο θεσπίζουν και δημοσιοποιούν στον δικτυακό τόπο τους κώδικα δεοντολογίας, όπου ορίζεται πώς πρέπει να ενεργεί το οικείο προσωπικό τους ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Ο κώδικας δεοντολογίας θεσπίζει επίσης αποτελεσματικούς μηχανισμούς επιβολής.

2.   Ειδικότερα, ο κώδικας δεοντολογίας ορίζει κανόνες για την αποφυγή ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, μεταξύ συστημάτων καρτών πληρωμής και φορέων επεξεργασίας. Ο κώδικας δεοντολογίας υπόκειται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΛΉΨΗΣ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ

Άρθρο 16

Ανεξαρτησία διοικητικών οργάνων

1.   Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας μεριμνούν ώστε η σύνθεση των διοικητικών οργάνων τους να αμβλύνει τις συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ανάμεσα στο σύστημα καρτών πληρωμής και τον φορέα επεξεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω του ορισμού σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων βάσει των οποίων το ίδιο πρόσωπο μπορεί να κατέχει συγχρόνως θέσεις στο διοικητικό όργανο τόσο του συστήματος καρτών πληρωμής όσο και του φορέα επεξεργασίας. Τα εν λόγω κριτήρια δημοσιοποιούνται και υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

2.   Τα διοικητικά όργανα των συστημάτων καρτών πληρωμής και των φορέων επεξεργασίας που ανήκουν στην ίδια νομική οντότητα ή όμιλο εγκρίνουν και επανεξετάζουν σε περιοδική βάση τις πολιτικές σύγκρουσης συμφερόντων με σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, και σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο μπορεί να κατέχει συγχρόνως θέσεις στο διοικητικό όργανο τόσο του συστήματος καρτών πληρωμής όσο και του φορέα επεξεργασίας, τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας θεσπίζουν:

α)

χωριστό διοικητικό όργανο για τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του συστήματος καρτών πληρωμής, με εξαίρεση τις κοινές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12, και το οποίο απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού οργάνου που δεν επιτελούν κανένα εκτελεστικό καθήκον σε σχέση με δραστηριότητες επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέλη παρέχουν συμβουλές στο διοικητικό όργανο σχετικά με τη στρατηγική του συστήματος καρτών πληρωμής, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και επικουρούν το διοικητικό όργανο όσον αφορά την επίβλεψη της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής από την ανώτατη διοίκηση·

β)

χωριστό διοικητικό όργανο για τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του φορέα επεξεργασίας, με εξαίρεση τις κοινές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12, και το οποίο απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού οργάνου που δεν επιτελούν κανένα εκτελεστικό καθήκον σε σχέση με δραστηριότητες του συστήματος καρτών πληρωμής. Τα εν λόγω μέλη παρέχουν συμβουλές στο διοικητικό όργανο σχετικά με τη στρατηγική του φορέα επεξεργασίας, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και επικουρούν το διοικητικό όργανο όσον αφορά την επίβλεψη της εφαρμογής αυτής της στρατηγικής από την ανώτατη διοίκηση·

γ)

ανεξάρτητους διαύλους αναφοράς της ανώτατης διοίκησης είτε της επιχειρηματικής μονάδας του συστήματος καρτών πληρωμής είτε της επιχειρηματικής μονάδας του φορέα επεξεργασίας, κατά περίπτωση, προς το διοικητικό όργανο.

4.   Οι οργανωτικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

5.   Το διοικητικό όργανο φέρει τη συνολική ευθύνη να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 17

Ανεξαρτησία των επίσημων ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων

1.   Τα συστήματα καρτών πληρωμής και οι φορείς επεξεργασίας διαθέτουν χωριστά ετήσια επιχειρησιακά σχέδια για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών και ενδεχομένων εκχωρήσεων εξουσιών για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, τα οποία υποβάλλονται στο οικείο διοικητικό όργανό τους προς έγκριση, ή, κατά περίπτωση, στο διοικητικό όργανο που αναφέρεται στο άρθρο 16.

2.   Τα χωριστά ετήσια επιχειρησιακά σχέδια τίθενται πλήρως στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ V

ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(3)  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).


Top