Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0056

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/56 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια

C/2018/0046

OJ L 10, 13.1.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/56/oj

13.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 10/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/56 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιανουαρίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 6, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 57 παράγραφος 2 και τα άρθρα 104 και 114,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής (2), ο οργανισμός πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο δειγματοληψίας κατά την εκτέλεση των ελέγχων επαλήθευσης των δαπανών. Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου κατά τα πρώτα δύο έτη, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί τι εννοείται με τον όρο ολοκληρωμένη μέθοδος δειγματοληψίας κατά την επιδίωξη των διαφόρων στόχων του λογιστικού ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(2)

Το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θέτει το ανώτατο όριο για κάθε δήλωση δαπανών των οργανισμών πληρωμών, οι οποίες περιέχουν αιτήσεις πληρωμών σχετιζόμενες με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, στο 25 % του συνολικού ποσού συνεισφορών στο πρόγραμμα που έχουν δεσμευθεί για το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής. Το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 προβλέπει ότι η τριμηνιαία δήλωση πρέπει να προσδιορίζει το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που έχει πράγματι καταβληθεί από τον οργανισμό πληρωμών κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον οργανισμό πληρωμών στο πλαίσιο των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής θα πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή με τήρηση του ορίου του 25 % και υπό τον όρο ότι έχει επιτευχθεί ο αντίστοιχος ενδιάμεσος στόχος εκτέλεσης. Η πρώτη δήλωση προς την Επιτροπή εντός του ορίου του 25 % πρέπει να ξεκινάει από την υπογραφή της συμφωνίας χρηματοδότησης και την επακόλουθη πληρωμή στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής. Οι επόμενες δόσεις πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή μόλις επιτευχθεί το αντίστοιχο ποσοστό εκταμίευσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»), αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός πληρωμών μπορεί να δηλώνει μόνο το 25 % της συνολικής προγραμματισμένης συνεισφοράς ανά τρίμηνο. Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι οι κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 δεν είναι κατάλληλοι για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διαχειρίζονται τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και ότι πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(3)

Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των κρατών μελών όσον αφορά την ανάκτηση των σχετικών ποσών, η πείρα δείχνει ότι θα πρέπει να καθοριστεί ένα κατώτατο όριο μη είσπραξης των τόκων.

(4)

Το άρθρο 30 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ορίζει ότι τα έγγραφα και τα λογιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των λογαριασμών πρέπει να αποστέλλονται στην Επιτροπή τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, να εξορθολογιστεί η ανάλυση των εγγράφων και να περιοριστεί ο κίνδυνος ασυνεπειών στα χρησιμοποιούμενα δεδομένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά έγγραφα, με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει επίσης να αποτυπώνεται στο κείμενο της διαχειριστικής δήλωσης που ορίζεται στο παράρτημα I του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού. Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στη διαβίβαση των εγγράφων σε περίπτωση τεχνικών δυσκολιών που σχετίζονται με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, για το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας απαίτησης, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπογεγραμμένων εγγράφων διαβιβαζόμενων σε ηλεκτρονική μορφή.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014, η μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού και ο τρόπος διαβίβασής τους στην Επιτροπή πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/1758 της Επιτροπής (4). Η πείρα δείχνει ότι η μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων πρέπει να τροποποιούνται κάθε έτος, με τη διοικητική επιβάρυνση και τον κίνδυνο καθυστερήσεων που αυτό συνεπάγεται. Για λόγους απλούστευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος καθορισμός των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, είναι συνεπώς σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, από το οικονομικό έτος 2019 και εξής, η Επιτροπή θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμα και να επικαιροποιεί τα υποδείγματα και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για τα λογιστικά στοιχεία, αφού ενημερώσει την επιτροπή των γεωργικών ταμείων πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους. Είναι επίσης σκόπιμο να καθοριστούν οι γενικές απαιτήσεις για τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές.

(6)

Το άρθρο 34 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ορίζει ότι, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, πρέπει να κοινοποιεί τα πορίσματά της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και ότι η κοινοποίηση περιέχει επίσης χρονοδιάγραμμα διμερούς σύσκεψης εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την απάντηση του κράτους μέλους. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ορισμένες διοικητικές ενέργειες, όπως η μετάφραση της απάντησης του κράτους μέλους, η ανάλυση, εκ μέρους της Επιτροπής, των στοιχείων που διαβίβασε το κράτος μέλος, η προετοιμασία της πρόσκλησης στη διμερή σύσκεψη στην εθνική γλώσσα του κράτους μέλους και η προετοιμασία της σύσκεψης. Η πείρα των τελευταίων δύο ετών δείχνει ότι το διάστημα των τεσσάρων μηνών τις περισσότερες φορές δεν επαρκεί για τη διοργάνωση αποτελεσματικών συσκέψεων. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη προετοιμασία της διμερούς σύσκεψης, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση θα πρέπει να παραταθεί στους πέντε μήνες. Για να μην παρακωλυθούν έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, η εν λόγω παράταση θα εφαρμόζεται μόνο σε έρευνες για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, δεν έχει αποσταλεί ακόμη η κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 η Επιτροπή οφείλει να κοινοποιεί τα συμπεράσματά της στο κράτος μέλος εντός έξι μηνών από την αποστολή των πρακτικών της διμερούς σύσκεψης. Η προθεσμία προσδιορίζεται μόνο σε σχέση με τα πρακτικά της διμερούς σύσκεψης, πράγμα που σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί διμερής σύσκεψη. Ο εν λόγω εκτελεστικός κανονισμός δεν ορίζει ρητά προθεσμία για την αποστολή της κοινοποίησης σε περίπτωση που κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν απαιτείται διμερής σύσκεψη. Συνεπώς η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να διευκρινιστεί από την άποψη αυτή και να οριστεί ένα σημείο εκκίνησης για το διάστημα των έξι μηνών σε περίπτωση που δεν απαιτήθηκε διμερής σύσκεψη.

(8)

Το άρθρο 34 παράγραφος 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ορίζει ότι, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, δύναται να παραταθεί η προθεσμία που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου. Το άρθρο 34 παράγραφος 2 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού προβλέπει χρονική περίοδο για την πραγματοποίηση της διμερούς σύσκεψης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι αναγκαία η παράταση της εν λόγω χρονικής περιόδου. Κατά συνέπεια, το άρθρο 34 παράγραφος 9 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Δυνάμει του άρθρου 111 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα κράτη μέλη οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων («ΕΓΤΕ») και του ΕΓΤΑΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ποσό της ενίσχυσης που έχουν λάβει για κάθε χρηματοδοτούμενο από τα παραπάνω ταμεία μέτρο, καθώς και η φύση και η περιγραφή του κάθε μέτρου. Το άρθρο 57 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 προσδιορίζει τα στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται σχετικά με τα εν λόγω μέτρα και παραπέμπει στο παράρτημα XIII του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο των εν λόγω μέτρων.

(10)

Το παράρτημα XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι στα μέτρα που απαριθμούνται σε αυτό θα πρέπει επίσης να περιληφθούν τα έκτακτα μέτρα που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης της αγοράς με βάση το άρθρο 220 παράγραφος 1 και το άρθρο 221 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Τα εν λόγω έκτακτα μέτρα θεωρούνται μέτρα για τη στήριξη των γεωργικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το σημείο 10 του παραρτήματος XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014. Επιπλέον, οι ενισχύσεις στον τομέα της εκτροφής μεταξοσκωλήκων που αναφέρονται στο σημείο 3 του καταλόγου του εν λόγω παραρτήματος δεν ισχύουν πλέον, λαμβανομένου υπόψη ότι το άρθρο 111 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (6) καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 από την 1η Ιανουαρίου 2014 και ότι όλες οι σχετικές χρηματοδοτικές δεσμεύσεις και οι πληρωμές στους δικαιούχους έχουν πλέον λήξει. Η αναφορά στις ενισχύσεις στον τομέα της εκτροφής μεταξοσκωλήκων θα πρέπει, επομένως, να διαγραφεί από τον εν λόγω κατάλογο.

(11)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 τροποποιείται ως εξής:

(1)

στο άρθρο 7 παράγραφος 3, η τέταρτη περίοδος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Όσον αφορά τους ελέγχους επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δειγματοληψίας, οι οργανισμοί πιστοποίησης δύνανται να εφαρμόζουν δοκιμές διπλού σκοπού μεταξύ των στόχων του λογιστικού ελέγχου.»·

(2)

στο άρθρο 22 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

«Όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι δαπάνες δηλώνονται στο πλαίσιο των περιόδων αναφοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάθε μεταγενέστερη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.»·

(3)

στο άρθρο 27 παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να μην ανακτούν τους τόκους όταν το ποσό των τόκων δεν υπερβαίνει τα 5 ευρώ.»·

(4)

στο άρθρο 30, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 έγγραφα και λογιστικά στοιχεία αποστέλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους μετά το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται. Τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και δ) της εν λόγω παραγράφου υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον μορφότυπο και υπό τους όρους που θεσπίζει η Επιτροπή κατ' εφαρμογή του άρθρου 24.

Τα εν λόγω έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1). Για τα έγγραφα που σχετίζονται με το οικονομικό έτος 2017, η Επιτροπή δύναται να δεχθεί υπογεγραμμένα έγγραφα διαβιβαζόμενα σε ηλεκτρονική μορφή.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73)» ·"

(5)

στο άρθρο 31, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών από την Επιτροπή με υποδείγματα μέσω μηχανογραφικών συστημάτων.

Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμα και επικαιροποιεί τα υποδείγματα και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για τα λογιστικά στοιχεία, αφού ενημερώσει την επιτροπή των γεωργικών ταμείων, πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

τις ετήσιες απαιτήσεις δεδομένων για τα μεμονωμένα λογιστικά στοιχεία (X πίνακας)·

β)

την προδιαγραφή για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών αρχείων που αφορούν τις δαπάνες του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ·

γ)

τις περιγραφές των πεδίων δεδομένων (υπόμνημα)·

δ)

τη δομή των κωδικών του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ.»·

(6)

το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν, ως αποτέλεσμα έρευνας, η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, κοινοποιεί τα πορίσματά της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, προσδιορίζοντας τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η μελλοντική συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και αναφέροντας το προσωρινό ύψος της δημοσιονομικής διόρθωσης που θεωρεί ότι αντιστοιχεί στα εν λόγω πορίσματα σε εκείνο το στάδιο της διαδικασίας. Η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης χρονοδιάγραμμα διμερούς σύσκεψης εντός πέντε μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την απάντηση του κράτους μέλους. Η κοινοποίηση περιέχει παραπομπή στο παρόν άρθρο.»·

β)

στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο τέταρτο εδάφιο:

«Εάν ένα κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν απαιτείται διμερής σύσκεψη, η εξάμηνη περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από την Επιτροπή.»·

γ)

η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.   Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να κοινοποιούνται στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή δύναται να παρατείνει τις προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.»·

(7)

το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

(8)

το παράρτημα XIII τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 3 απαλείφεται·

β)

το σημείο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«10.

Τα μέτρα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 1, το άρθρο 220 παράγραφος 1 και το άρθρο 221 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ως μέτρα στήριξης των γεωργικών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1758 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων που υποβάλλονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, καθώς και για την παρακολούθηση και τις προβλέψεις (ΕΕ L 250 της 28.9.2017, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

(Άρθρο 3)

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …, διευθυντής/διευθύντρια του Οργανισμού Πληρωμών …, αποδίδω τους λογαριασμούς του παρόντος Οργανισμού Πληρωμών για το οικονομικό έτος 16/10/xx έως 15/10/xx+1.

Δηλώνω, κατά την κρίση μου και με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των εργασιών της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, ότι:

οι λογαριασμοί που αποδόθηκαν και υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, παρέχουν αληθή, πλήρη και ακριβή εικόνα των δαπανών και των εσόδων για το προαναφερθέν οικονομικό έτος. Ειδικότερα, όλες οι οφειλές, οι προκαταβολές, οι εγγυήσεις και τα αποθέματα που περιήλθαν εις γνώσιν μου έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς, και όλα τα έσοδα που εισπράχθηκαν για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ έχουν δεόντως πιστωθεί στα σχετικά Ταμεία.

Έχω θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών και παράλληλα διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και, όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη, η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης, αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες.

Οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Επίσης, επιβεβαιώνω ότι λαμβάνονται αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.

Η παρούσα δήλωση αξιοπιστίας υπόκειται ωστόσο στις ακόλουθες επιφυλάξεις:

Τέλος, βεβαιώνω ότι δεν έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου οιεσδήποτε απόρρητες πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Υπογραφή

»

Top