Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0017

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/877 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2018, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (EKT/2018/17)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 22–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/17/oj

18.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 154/22


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ (ΕΕ) 2018/877 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 1ης Ιουνίου 2018

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (EKT/2018/17)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι αναγκαίο να παρακολουθεί τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, ιδίως τον αντίκτυπο που έχουν στους όρους δανεισμού των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών οι μεταβολές στα επιτόκια των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και οι αγορές βάσει των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων του ενεργητικού. Τούτο προϋποθέτει την παροχή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τιτλοποιήσεις και άλλες μεταβιβάσεις δανείων από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) προς νοικοκυριά σε μηνιαία βάση, αναλυόμενων κατά σκοπό. Απαιτούνται επίσης στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη θεωρητική συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διάκριση του αντίκτυπου των συγκεκριμένων θέσεων από τον αντίκτυπο των λοιπών καταθέσεων και δανείων στους ισολογισμούς των ΝΧΙ. Κατόπιν της σύστασης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2015, απαιτείται η υποβολή θέσεων και έναντι αυτού. Καθίσταται επομένως αναγκαίος ο καθορισμός των μορφότυπων και διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιούν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ για τους σκοπούς υποβολής των πληροφοριών αυτών στην ΕΚΤ.

(2)

Η ΕΚΤ τηρεί μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates Data - RIAD), το οποίο αποτελεί κεντρικό αρχείο των δεδομένων αναφοράς θεσμικών μονάδων που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στο RIAD αποθηκεύονται μεταξύ άλλων οι κατάλογοι των ΝΧΙ, των επενδυτικών οργανισμών (ΕΟ), των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού και των ιδρυμάτων που συνεισφέρουν στα στατιστικά στοιχεία πληρωμών. Καθώς οι κανόνες και διαδικασίες που εξειδικεύουν τον τρόπο με τον οποίο οι ΕθνΚΤ παρέχουν στην ΕΚΤ τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω του RIAD καθορίζονται σε άλλη κατευθυντήρια γραμμή, οι σχετικές διατάξεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 (1) πρέπει να διαγραφούν για λόγους ασφάλειας δικαίου.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38) (2) θεσπίζει τις απαιτήσεις που διέπουν την υποβολή στατιστικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των ΕΟ. Η ταξινόμηση και συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων είναι αναγκαία για τις ΕθνΚΤ. Ειδικότερα, καθίσταται απαραίτητη η ταυτοποίηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες στο πλαίσιο των στατιστικών για τους ΕΟ, αναφορικά με τους οποίους θα απαιτείται νέα ταξινόμηση των υφιστάμενων στοιχείων με βάση πληροφορίες προερχόμενες από το RIAD.

(4)

Για τους λόγους αυτούς η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1 η παράγραφος 4 διαγράφεται·

2)

στο άρθρο 3 η πέμπτη υποπαράγραφος της παραγράφου 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά. Ωστόσο, όσον αφορά τα πεδία των πινάκων 3 και 4 του τρίτου μέρους του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), τα οποία αφορούν τα κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ, ισχύουν ορισμένες ειδικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8. Αναφορικά με τον ως άνω πίνακα 3, μετά τη σύσταση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) το 2015, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), οι ΕθνΚΤ υποχρεούνται να υποβάλλουν και θέσεις έναντι του ΕΣΕ υπό το πεδίο “Επιλεγμένα όργανα ΕΕ”. Ακόμη, όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για τιτλοποιημένα δάνεια υπό τη διαχείριση ΝΧΙ που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται, σύμφωνα με τον πίνακα 5 του πέμπτου μέρους του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), οι ΕθνΚΤ μπορούν να διευρύνουν τις υποχρεώσεις παροχής των σχετικών στοιχείων, περιλαμβάνοντας σε αυτά και δάνεια υπό τη διαχείριση ΝΧΙ που έχουν με άλλο τρόπο μεταβιβαστεί. Εφόσον οι συγκεκριμένες πρόσθετες πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που παρέχονται βάσει του ως άνω πίνακα 5, αλλά βρίσκονται στη διάθεση των ΕθνΚΤ, τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στον πίνακα 4 του πρώτου μέρους του παραρτήματος II της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Εφόσον οι ΕθνΚΤ διαθέτουν πληροφορίες για τιτλοποιημένα δάνεια ή δάνεια που έχουν με άλλον τρόπο μεταβιβαστεί, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τη διαχείριση ΝΧΙ (π.χ. πληροφορίες προερχόμενες από ΛΕΧΟ ή επικουρικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φορείς που ενεργούν ως διαχειριστές των δανείων), τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται επίσης στον ως άνω πίνακα 4. Εφόσον οι ΕθνΚΤ διαθέτουν πληροφορίες για τη θεωρητική συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων, τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στον πίνακα 5 του πρώτου μέρους του παραρτήματος II.

(*1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στον πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).»·"

3)

στο άρθρο 8 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Συχνότητα και προθεσμίες παροχής στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία για τη βάση των αποθεματικών περιλαμβάνουν έξι χρονολογικές σειρές για τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αναφέρονται στα αριθμητικά μεγέθη που αφορούν υπόλοιπα του τέλους του μήνα και διαβιβάζονται στην ΕΚΤ έως την τελευταία εργάσιμη για την ΕθνΚΤ ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης, μέσω του συστήματος ανταλλαγής στοιχείων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν στις ΕθνΚΤ περιορισμένη ανάλυση σε τριμηνιαία βάση. Σε σχέση με τα μικρά αυτά πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούνται απλοποιημένα στατιστικά στοιχεία της βάσης των αποθεματικών για τις τρεις περιόδους τήρησης. Για τα μηνιαία αριθμητικά μεγέθη που παρέχουν στην ΕΚΤ κατά τις τρεις διαβιβάσεις στοιχείων, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τα τριμηνιαία στοιχεία της βάσης των αποθεματικών που λαμβάνουν από τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα, μετά τη δημοσίευσή τους.»·

4)

στο άρθρο 9 παράγραφος 2 η πρώτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι τρεις χρονολογικές σειρές που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και αναφέρονται σε αριθμητικά μεγέθη των υπολοίπων του τέλους του μήνα διαβιβάζονται στην ΕΚΤ έως την τελευταία εργάσιμη για την ΕθνΚΤ ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου τήρησης.»·

5)

στο άρθρο 17α παράγραφος 1 η πέμπτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ΕθνΚΤ προβαίνουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις των πληροφοριών που είναι καταχωρισμένες στη RIAD κάθε φορά που μεταβάλλεται η σύνθεση της ομάδας.»·

6)

στο άρθρο 19 η παράγραφος 1 στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

α)

η τρίτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όλα τα στοιχεία που αφορούν υπόλοιπα του τέλους του μήνα και μηνιαίες διορθώσεις ροών, καθώς και μηνιαίες πληροφορίες για τις νέες εκδόσεις/πωλήσεις και εξοφλήσεις μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών, παρέχονται και i) για τον υποτομέα των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ΔΑΚ), ως “εκ των οποίων” θέση του στοιχείου “σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων”, και ii) αρχής γενομένης από την περίοδο αναφοράς Δεκεμβρίου 2018, ξεχωριστά για τους ΕΟ που αποτελούν οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τους ΕΟ που δεν αποτελούν ΟΣΕΚΑ, για καθέναν από τους υποτομείς ΕΟ με βάση τη φύση της επένδυσης. Όσον αφορά τους ΕΟ που αποτελούν ΟΣΕΚΑ και τους ΕΟ που δεν αποτελούν ΟΣΕΚΑ οι ΕθνΚΤ μπορούν να υποβάλλουν εκτιμήσεις στοιχείων παραγόμενες με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια κατά το πρώτο έτος της παροχής στοιχείων, δηλαδή από την περίοδο αναφοράς Δεκεμβρίου 2018 έως την περίοδο αναφοράς Νοεμβρίου 2019.»·

β)

η τέταρτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ακόμη και αν αυτά βασίζονται στις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις, παρέχονται στοιχεία υπολοίπων του τέλους του τριμήνου, τριμηνιαίες διορθώσεις ροών και μηνιαίες πληροφορίες για τις νέες εκδόσεις/πωλήσεις και εξοφλήσεις μετοχών ή μεριδίων επενδυτικών οργανισμών και για τον υποτομέα των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (περιλαμβανομένων και των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών) ως “εκ των οποίων” θέση του στοιχείου “σύνολο αμοιβαίων κεφαλαίων”.»·

7)

στο άρθρο 20 η παράγραφος 6 διαγράφεται·

8)

στο άρθρο 20 παράγραφος 7 η πρώτη υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όταν οι ΕθνΚΤ καταρτίζουν στοιχεία για το ενεργητικό και το παθητικό των ΧΡΕΣ με βάση στοιχεία που λαμβάνουν απευθείας από τις ΧΡΕΣ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με βάση στοιχεία που παρέχουν τα εγχώρια ΝΧΙ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), ταυτόχρονα δε χορηγούν παρεκκλίσεις στις ΧΡΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40), κατά την κατάρτιση των τριμηνιαίων στοιχείων για το ενεργητικό και το παθητικό των ΧΡΕΣ που παρέχονται στην ΕΚΤ όσον αφορά ανεξόφλητα υπόλοιπα, χρηματοοικονομικές συναλλαγές και διαγραφές/υποτιμήσεις, προβαίνουν σε αναγωγή, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη 100 % ως προς όλες τις ΧΡΕΣ.»·

9)

το άρθρο 24 διαγράφεται·

10)

το άρθρο 25 διαγράφεται·

11)

τα παραρτήματα II, ΙΙΙ, και IV και το γλωσσάριο τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής·

12)

τα παραρτήματα V και VΙ διαγράφονται.

Άρθρο 2

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 1η Ιουνίου 2018.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2014/15, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, ΙΙΙ και IV και το γλωσσάριο της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 τροποποιούνται ως εξής:

1.

το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

το Πρώτο Μέρος τροποποιείται ως εξής:

i)

στην τρίτη παράγραφο η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όσον αφορά τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των λοιπών νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ), οι ΕθνΚΤ πρέπει να παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα σύμφωνα με τους πίνακες 1 έως 4 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), καθώς και για τις διορθώσεις ροών σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν.»·

ii)

η τέταρτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σχετικά με τιτλοποιήσεις και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων, οι ΕθνΚΤ πρέπει να παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία στην ΕΚΤ σύμφωνα με τους πίνακες 5α και 5β του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33). Οι ίδιες πρέπει να παρέχουν σε μηνιαία βάση στην ΕΚΤ, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για διορθώσεις δανείων προς νοικοκυριά με ανάλυση κατά σκοπό, προκειμένου για τιτλοποιήσεις και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων για τις οποίες απαιτείται παροχή στοιχείων σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα 5β. Ακόμη, πρέπει να παρέχουν στοιχεία για τις διορθώσεις ροών σύμφωνα με τους πίνακες 3α και 3β που ακολουθούν. Εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία για τιτλοποιήσεις και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων, αυτά πρέπει να παρέχονται με βάση τον πίνακα 4, στο μέτρο που η παροχή τους δεν απαιτείται με βάση τους ως άνω πίνακες 5α και 5β.»·

iii)

προστίθεται πέμπτη παράγραφος ως εξής:

«Όσον αφορά τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σχετικά με τη θεωρητική συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων, οι ΕθνΚΤ πρέπει να παρέχουν στην ΕΚ, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για ανεξόφλητα υπόλοιπα και για διορθώσεις ροών που αφορούν μεικτές θέσεις καταθέσεων και δανείων της θεωρητικής δεξαμενής ρευστών διαθεσίμων που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων κατά τους πίνακες 1 έως 4 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 5. Τα στοιχεία καταθέσεων της θεωρητικής δεξαμενής ρευστών διαθεσίμων πρέπει να υποβάλλονται ως “εκ των οποίων” θέση του στοιχείου “καταθέσεις μίας ημέρας”. Ανάλογα με την περίπτωση, τα δάνεια της θεωρητικής δεξαμενής ρευστών διαθεσίμων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως “ανακυκλούμενα δάνεια και υπεραναλήψεις” και ως “δάνεια έως 1 έτους” και να υποβάλλονται ως “εκ των οποίων” θέση του στοιχείου “δάνεια”. Δάνεια που δεν καλύπτονται από τους όρους της σύμβασης που διέπει τη ρύθμιση για τη συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων, αλλά χορηγούνται σε μέλη της δεξαμενής συγκέντρωσης, πρέπει να εξαιρούνται από την παροχή στοιχείων βάσει του πίνακα 5.»·

iv)

ο πίνακας 3α αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 3α

Τιτλοποιήσεις και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων: στοιχεία για τα οποία απαιτούνται μηνιαίες διορθώσεις ροών  (*1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A.

Εσωτερικό

B.

Ζώνη του ευρώ πλην της αλλοδαπής

Γ.

Υπόλοιπος κόσμος

ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”

ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”

Σύνολο

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης (S.1312+S.1313+S.1314)

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των AKXA (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125+S.126+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

 

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Σύνολο

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης (S.1312+S.1313+S.1314)

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των AKXA (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125+S.126+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

 

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Σύνολο

Καταναλωτική πίστη

Δάνεια για αγορά κατοικίας

 

Λοιπά δάνεια

Σύνολο

Καταναλωτική πίστη

Δάνεια για αγορά κατοικίας

 

Λοιπά δάνεια

 

ΑΤΕΠ/ΣΥΝΕΠ (2)

 

ΑΤΕΠ/ΣΥΝΕΠ (2)

1.

Ανεξόφλητα υπόλοιπα τιτλοποιημένων δανείων τα οποία δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

εκ των οποίων: τιτλοποιημένα μέσω ΧΡΕΣ της ζώνης του ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Τιτλοποιημένα δάνεια τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται και για τα οποία το ΝΧΙ ενεργεί ως διαχειριστής  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Ανεξόφλητα υπόλοιπα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν σε μηνιαία βάση, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για διορθώσεις δανείων προς νοικοκυριά με ανάλυση κατά σκοπό, για τα οποία απαιτείται παροχή στοιχείων σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με τον πίνακα 5 του παραρτήματος Ι του κανονισμού ΕΚΤ/2013/33.

v)

ο πίνακας 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 4

Τιτλοποιήσεις και λοιπές μεταβιβάσεις δανείων: δάνεια τα οποία έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στη λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A.

Εσωτερικό

B.

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

Γ.

Υπόλοιπος κόσμος

ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ

ΝΧΙ

Μη ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”

Σύνολο

Λοιποί τομείς γενικής κυβέρνησης (S.1312+S.1313+S.1314)

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των AKXA (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125+S.126+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Σύνολο

Λοιποί τομείς γενικής κυβέρνησης (S.1312+S.1313+S.1314)

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των AKXA (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125+S.126+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Καταναλωτική πίστη

Δάνεια για αγορά κατοικίας

 

Λοιπά δάνεια

Καταναλωτική πίστη

Δάνεια για αγορά κατοικίας

 

Λοιπά δάνεια

 

ΑΤΕΠ/ΣΥΝΕΠ (4)

 

ΑΤΕΠ/ΣΥΝΕΠ (4)

3.

Δάνεια που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται από ΝΧΙ  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ανεξόφλητα υπόλοιπα

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Σκοπός δανείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Τ

M / Τ

M / Τ

M / Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Τ

M / Τ

M / Τ

M / Τ

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εξαιρουμένης της επίδρασης των μεταβιβάσεων δανείων

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

 

M

M

 

M

M

M

M

M

M

M

Σκοπός δανείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Τ

M / Τ

M / Τ

M / Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M / Τ

M / Τ

M / Τ

M / Τ

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ

 

 

 

 

 

M

Υποχρεώσεις παροχής μηνιαίων στοιχείων.

Τ

Υποχρεώσεις παροχής τριμηνιαίων στοιχείων.

M / Τ

Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων σε τριμηνιαία βάση και/ή, εφόσον υπάρχουν, σε μηνιαία.

vi)

προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας 5:

«Πίνακας 5

Θεωρητική συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων: ανεξόφλητα υπόλοιπα και διορθώσεις ροών  (*2)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A.

Εσωτερικό

B.

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

Γ.

Υπόλοιπος κόσμος

ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”

ΝΧΙ

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

 

Τομείς “Λοιποί κάτοικοι”

Σύνολο

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης (S.1312+S.1313+S.1314)

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των AKXA (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125+S.126+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

Σύνολο

Λοιπές κατηγορίες γενικής κυβέρνησης (S.1312+S.1313+S.1314)

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των AKXA (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125+S.126+S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Καταθέσεις μίας ημέρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: Θέσεις θεωρητικής δεξαμενής ρευστών διαθεσίμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

Ξένο νόμισμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: Θέσεις θεωρητικής δεξαμενής ρευστών διαθεσίμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Δάνεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: Θέσεις θεωρητικής δεξαμενής ρευστών διαθεσίμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x

Ξένο νόμισμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων: Θέσεις θεωρητικής δεξαμενής ρευστών διαθεσίμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)

στο Τρίτο Μέρος η δεύτερη πρόταση της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ΕθνΚΤ πρέπει να παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία για τα ανεξόφλητα υπόλοιπα σύμφωνα με το σύστημα παροχής στοιχείων που καθορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 (ΕΚΤ/2013/39), καθώς και διορθώσεις ροών σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί.»·

γ)

το Τέταρτο Μέρος τροποποιείται ως εξής:

i)

ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 1  (*3)

Στοιχεία ΕΚΤ/ΕθνΚΤ

 

Εσωτερικό

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

Αλλοδαπή

Σύνολο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

8.

Νόμισμα σε κυκλοφορία

 

 

 

 

εκ του οποίου: τραπεζογραμμάτια

 

 

 

 

Τραπεζογραμμάτια ευρώ

 

 

 

#

Τραπεζογραμμάτια σε εθνικές υποδιαιρέσεις

 

 

 

#  (5)

εκ του οποίου: κέρματα

 

 

 

 

Κέρματα ευρώ

 

 

 

#

Κέρματα σε εθνικές υποδιαιρέσεις

 

 

 

#  (5)

11.

Εκδοθέντα χρεόγραφα  (6)

 

 

 

 

Έως 1 έτους

 

 

 

 

13.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

εκ των οποίων: αντληθέν μετοχικό κεφάλαιο

 

 

 

 

εκ των οποίων: συσσωρευμένα κέρδη ή ζημίες λογιστικής περιόδου

 

 

 

 

εκ των οποίων: έσοδα και έξοδα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

εκ των οποίων: κεφάλαια από εισοδήματα μη διανεμόμενα στους μετόχους

 

 

 

 

εκ των οποίων: προβλέψεις

 

 

 

 

14.

Λοιπά στοιχεία παθητικού

 

 

 

 

εκ των οποίων: δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων

 

 

 

εκ των οποίων: στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών

 

 

 

εκ των οποίων: εκκρεμή στοιχεία

 

 

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

 

 

εκ των οποίων: υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που σχετίζονται με την κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ

 (7)

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

7.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

εκ των οποίων: δεδουλευμένοι τόκοι δανείων

 

 

 

εκ των οποίων: στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών

 

 

 

εκ των οποίων: εκκρεμή στοιχεία

 

 

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

 

 

εκ των οποίων: απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που σχετίζονται με την κατανομή τραπεζογραμματίων ευρώ

 (7)

 

 

ii)

ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Πίνακας 2  (*4)

Στοιχεία λοιπών ΝΧΙ

 

Εσωτερικό

Ζώνη του ευρώ πλην της ημεδαπής

Αλλοδαπή

Σύνολο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

9.

Καταθέσεις

 

 

 

 

Αντίστοιχο στοιχείο του παθητικού όσον αφορά δάνεια που δεν έχουν παύσει να αναγνωρίζονται  (8)

 

11.

Εκδοθέντα χρεόγραφα  (9)

 

 

 

 

Έως 1 έτους

#

#

#

 

ευρώ

#

#

#

 

Ξένο νόμισμα

#

#

#

 

Άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

#

#

#

 

ευρώ

#

#

#

 

Ξένο νόμισμα

#

#

#

 

13.

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

 

εκ των οποίων: αντληθέν μετοχικό κεφάλαιο

 

 

 

 

εκ των οποίων: συσσωρευμένα κέρδη ή ζημίες λογιστικής περιόδου

 

 

 

 

εκ των οποίων: έσοδα και έξοδα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

εκ των οποίων: κεφάλαια από εισοδήματα μη διανεμόμενα στους μετόχους

 

 

 

 

εκ των οποίων: προβλέψεις

 

 

 

 

14.

Λοιπά στοιχεία παθητικού

 

 

 

 

εκ των οποίων: δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων

 

 

 

εκ των οποίων: στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών

 

 

 

εκ των οποίων: εκκρεμή στοιχεία

 

 

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

 

 

εκ των οποίων: προβλέψεις

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

 

3

Διακρατούμενα χρεόγραφα

 

 

 

 

εκ των οποίων: διακρατούμενα ίδια χρεόγραφα

 

 

 

 

4

Συμμετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

εκ των οποίων: διακρατούμενοι ίδιοι συμμετοχικοί τίτλοι

 

 

 

 

5

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών

 

 

 

 

εκ των οποίων: διακρατούμενες ίδιες μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

 

 

 

 (10)

7.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

 

εκ των οποίων: δεδουλευμένοι τόκοι δανείων

 

 

 

εκ των οποίων: στοιχεία μεταβατικών λογαριασμών

 

 

 

εκ των οποίων: εκκρεμή στοιχεία

 

 

 

εκ των οποίων: χρηματοοικονομικά παράγωγα

 

 

 

δ)

το Δέκατο Τρίτο μέρος τροποποιείται ως εξής:

i)

ο πίνακας 1 διαγράφεται.

ii)

η παράγραφος 1 διαγράφεται·

ε)

στο Μέρος 15Α, πρώτη παράγραφος, η πρόταση «Ειδικότερα, αναμένεται από τις ΕθνΚΤ να υποβάλλουν βοηθητικές σειρές με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια για ποσά άνω των 50 εκατ. ευρώ, αλλά μόνο όταν οι βοηθητικές σειρές είναι μεγαλύτερες του 1 % των ανεξόφλητων υπολοίπων του δείκτη, δηλαδή κατώτατο όριο = max (50 εκατ. ευρώ, 1 % υπολοίπων).» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ειδικότερα, οι ΕθνΚΤ πρέπει να υποβάλλουν βοηθητικές σειρές με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια για ποσά άνω των 50 εκατ. ευρώ, αλλά μόνο όταν οι βοηθητικές σειρές είναι μεγαλύτερες του 1 % των ανεξόφλητων υπολοίπων του δείκτη, δηλαδή κατώτατο όριο = max (50 εκατ. ευρώ, 1 % υπολοίπων).»·

στ)

στο Δέκατο Έκτο μέρος το τμήμα 3 διαγράφεται·

ζ)

στο Δέκατο Όγδοο μέρος ο πίνακας 3 διαγράφεται·

2.

το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

Το Μέρος Πρώτο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συνδέεται με ειδικό καθεστώς ανταλλαγής δεδομένων με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), τις ΕθνΚΤ των υπό ένταξη χωρών και ορισμένες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες της Ένωσης. Για την ανταλλαγή δεδομένων χρησιμοποιούνται τυποποιημένα μηνύματα τα οποία είναι ανεξάρτητα από την πλατφόρμα (SDMX (*5)) και τα οποία περιλαμβάνουν δεδομένα (αριθμητικές τιμές) και/ή χαρακτηριστικά γνωρίσματα (μεταδεδομένα που εξηγούν τα ανταλλασσόμενα δεδομένα).

Για τους σκοπούς της ανταλλαγής στατιστικών μηνυμάτων τα δεδομένα πρέπει να είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με ακριβείς ορισμούς δομής δεδομένων (ΟΔΔ (*6)), των οποίων οι σχετικές στατιστικές έννοιες και κατάλογοι κωδικών επιτρέπουν την περιγραφή του περιεχομένου τους με επάρκεια και σαφήνεια. Το σύνολο των ΟΔΔ, των συνδεόμενων εννοιών και των καταλόγων κωδικών απαρτίζει τους αποκαλούμενους “διαρθρωτικούς ορισμούς”.

Οι διαρθρωτικοί ορισμοί της ΕΚΤ περιλαμβάνουν τον κατάλογο των ΟΔΔ και τις σχετικές έννοιες και καταλόγους κωδικών της ΕΚΤ, χρησιμοποιούνται δε στις οικείες ανταλλαγές στατιστικών δεδομένων SDMX. Οι ορισμοί αποθηκεύονται στο μητρώο του ΕΣΚΤ (*7) και στον δικτυακό τόπο CIRCABC (*8) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι προσβάσιμοι από τα μέλη της ομάδας ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και στατιστικών [Electronic Data Interchange (EDI) and Statistics Interest Group] και τα μέλη της ομάδας διαχείρισης στατιστικών πληροφοριών [Working Group on Statistical Information Management (WGSIM)]]). Σχετικό αντίγραφο αποθηκεύεται συνήθως σε κάθε ΕθνΚΤ. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει, το αρμόδιο τμήμα της οικείας ΕθνΚΤ θα πρέπει να επικοινωνεί με το αντίστοιχο μέλος της WGSIM.

Το δεύτερο μέρος απαριθμεί τους ΟΔΔ της ΕΚΤ και τις συναφείς ροές στοιχείων/δέσμες στοιχείων που χρησιμοποιεί το ΕΣΚΤ στο πλαίσιο της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αφενός, για τους ΟΔΔ, περιλαμβανομένων των συγκεκριμένων διαστάσεων που συνθέτουν της κλείδες σειράς, τη μορφή τους και τους οικείους καταλόγους κωδικών και, αφετέρου, για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιγράφουν τα δεδομένα, τη μορφή και το επίπεδο ανάθεσής τους, συμβουλευτείτε το μητρώο του ΕΣΚΤ.

(*5)  Statistical Data and Metadata eXchange, μέσω μηνυμάτων SDMX- EDI ή SDMX-ML."

(*6)  Παλαιότερα αποκαλούμενοι “οικογένειες κλειδών”."

(*7)  https://sreg.escb.eu/."

(*8)  www.circabc.europa.eu.»·"

β)

το Δεύτερο Μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΔΔ και ροές στοιχείων/δέσμες στοιχείων

1.

Στα ανταλλασσόμενα μηνύματα SDMX οι στατιστικές έννοιες μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε ως διαστάσεις (κατά τη σύνθεση των “κλειδών” που προσδιορίζουν τις χρονολογικές σειρές) είτε ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα (που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα). Οι κωδικοποιημένες διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα λαμβάνουν τις τιμές τους από προκαθορισμένους καταλόγους κωδικών. Οι ΟΔΔ καθορίζουν τη διάρθρωση των ανταλλασσόμενων κλειδών σειράς, όσον αφορά τις έννοιες και τους συνδεόμενους καταλόγους κωδικών. Επιπροσθέτως, καθορίζουν και τη σχέση τους με τα συναφή χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Η ίδια διάρθρωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες ροές στοιχείων, οι οποίες διαφοροποιούνται από τις πληροφορίες της ροής στοιχείων/δέσμης στοιχείων.

2.

Στο πλαίσιο της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής η ΕΚΤ καθόρισε δώδεκα ΟΔΔ οι οποίοι χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων με το ΕΣΚΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Για την πλειονότητα των εν λόγω ΟΔΔ ανταλλάσσεται μία δέσμη στοιχείων με τη συγκεκριμένη διάρθρωση και, συνεπώς, το αναγνωριστικό του ΟΔΔ και το συνδεόμενο αναγνωριστικό της δέσμης στοιχείων (ΑΔΣ) που χρησιμοποιούνται στα μηνύματα δεδομένων SDMX είναι τα ίδια. Για σκοπούς στατιστικής μεταχείρισης, προθεσμιών ή/και αρμοδιότητας στο πλαίσιο της ανταλλαγής στοιχείων έχουν καθοριστεί δύο δέσμες στοιχείων με βάση τους ΟΔΔ “ECB_BSI1”, “ECB_SSI1” και “ECB_ICPF1” οι οποίες διαχωρίζονται σε επίπεδο ΑΔΣ. Καταρτίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ροών στοιχείων:

στοιχεία της λογιστικής κατάστασης (BSI), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_BSI1”,

στοιχεία της λογιστικής κατάστασης στο πλαίσιο του “Blue Book” (BSP), αναγνωριστικό ΟΔΔ “ECB_BSI1” και ΑΔΣ “ECB_BSP”,

τραπεζικοί διαρθρωτικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες (SSI), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_SSI1”,

τραπεζικοί διαρθρωτικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες στο πλαίσιο του “Blue Book” (BSP), αναγνωριστικό ΟΔΔ “ECB_BSI1” και ΑΔΣ “ECB_BSP”,

επιτόκια ΝΧΙ (MIR), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_MIR1”,

λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (OFI), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_OFI1”,

εκδόσεις τίτλων (SEC), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_SEC1”,

συστήματα πληρωμών και διακανονισμού (PSS), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_PSS1”,

επενδυτικοί οργανισμοί (IVF), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_IVF1”,

χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού (FVC), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_FVC1”,

ενοποιημένα τραπεζικά στοιχεία (CBD2), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_CBD2”,

διεθνή ενοποιημένα τραπεζικά στατιστικά στοιχεία (ΕΤΣΣ) (CBS), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “BIS_CBS”,

ενεργητικό και παθητικό ασφαλιστικών εταιρειών (ICB), αναγνωριστικό ΟΔΔ “ECB_ICPF1” και ΑΔΣ “ECB_ICB”,

δραστηριότητες ασφαλιστικών εταιρειών (ασφάλιστρα, απαιτήσεις, προμήθειες) (ICO), αναγνωριστικό ΟΔΔ και ΑΔΣ “ECB_ICO1”,

ενεργητικό και παθητικό συνταξιοδοτικών ταμείων (PFB), αναγνωριστικό ΟΔΔ “ECB_ICPF1” και ΑΔΣ “ECB_PFB”.»·

γ)

το Τρίτο και Τέταρτο Μέρος διαγράφονται·

3.

στο παράρτημα IV η δεύτερη πρόταση του τμήματος 2 του τρίτου μέρους αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι ΕθνΚΤ πρέπει να εκπληρώνουν τις σχετικές υποχρεώσεις με βάση τα στοιχεία που παρέχουν τα ΝΧΙ.»·

4.

στο γλωσσάριο προστίθενται τα ακόλουθα λήμματα:

«Κεφάλαιο και αποθεματικά (capital and reserves): περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποκατηγορίες:

α)

Αντληθέν μετοχικό κεφάλαιο (equity capital raised): περιλαμβάνει το σύνολο των κεφαλαίων που προέρχονται από τους ιδιοκτήτες στο πλαίσιο της αρχικής τους εισφοράς και κάθε μεταγενέστερης έκδοσης μορφών ιδιοκτησίας και αποτυπώνει το συνολικό ποσό του αντληθέντος κεφαλαίου.

β)

Συσσωρευμένα κέρδη ή ζημίες λογιστικής περιόδου (profit or loss accumulated in the accounting period): αποτελείται από το σύνολο των κερδών και ζημιών της κλειόμενης λογιστικής χρήσης, όπως καταγράφονται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στα κέρδη εις νέον.

γ)

Έσοδα και έξοδα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια (income and expenses recognised directly in equity): περιλαμβάνει το αντισταθμιστικό μέγεθος των καθαρών αναπροσαρμογών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που καταγράφονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο.

δ)

Κεφάλαια από εισοδήματα μη διανεμόμενα στους μετόχους (funds arising from income not distributed to shareholders): περιλαμβάνει τα αποθεματικά και λοιπά κεφάλαια που δεν διανέμονται στους μετόχους (π.χ. κέρδη ή ζημίες που εγγράφονται εις νέον μετά το τέλος της λογιστικής χρήσης και πριν από τη λήψη απόφασης για τη διανομή μερισμάτων ή τον σχηματισμό αποθεματικών).

ε)

Ειδικές και γενικές προβλέψεις (specific and general provisions) έναντι δανείων, τίτλων και άλλων κατηγοριών στοιχείων του ενεργητικού. Οι εν λόγω προβλέψεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις προβλέψεις για απομειώσεις και μη εξυπηρετήσεις δανείων στο βαθμό που δεν αφαιρούνται από την κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού της στατιστικής λογιστικής κατάστασης στην οποία αναφέρονται.

Διακρατούμενοι ίδιοι τίτλοι ΝΧΙ (holdings of own securities by MFIs): περιλαμβάνουν τίτλους που είχαν αγοραστεί από ορισμένο επενδυτή κατά την έκδοση και εν συνεχεία επαναγοράστηκαν από τον αρχικό εκδότη, καθώς και τίτλους που παραμένουν στην κατοχή του εκδότη κατά την έκδοση. Θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία για όλες τις κατηγορίες διακρατούμενων ίδιων τίτλων, δηλαδή για:

διακρατούμενα ίδια χρεόγραφα·

διακρατούμενους ίδιους συμμετοχικούς τίτλους·

διακρατούμενες ίδιες μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ.

Καθαρή θέση (net worth): το εξισωτικό μέγεθος ενός ισολογισμού (B.90) (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 7.02). Τα υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που καταγράφονται στον ισολογισμό αποτιμώνται με βάση τις κατάλληλες τιμές, οι οποίες είναι συνήθως οι αγοραίες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός. Πάντως, στην περίπτωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων παροχών το επίπεδο παροχών που υπόσχονται στους συμμετέχοντες σε αυτά εργαζόμενους καθορίζεται βάσει τύπου ο οποίος συμφωνείται εκ των προτέρων. Η υποχρέωση ενός τέτοιου συνταξιοδοτικού συστήματος ισούται με την παρούσα αξία των παροχών τις οποίες υπόσχεται και, ως εκ τούτου, η καθαρή θέση του μπορεί να μην είναι μηδενική. Στην περίπτωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών οι παροχές που καταβάλλονται εξαρτώνται από την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που αυτά αποκτούν. Η υποχρέωση ενός τέτοιου συνταξιοδοτικού συστήματος ισούται με την τρέχουσα αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων του. Η καθαρή θέση του συστήματος είναι πάντοτε μηδενική.

Θεωρητική συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων (notional cash pooling): για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής ορίζεται ως ρύθμιση για τη συγκέντρωση ρευστών διαθεσίμων την οποία παρέχουν ένα ή περισσότερα ΝΧΙ σε ομάδα οντοτήτων (εφεξής τα “μέλη της δεξαμενής συγκέντρωσης”) και στο πλαίσιο της οποίας: α) κάθε μέλος της δεξαμενής συγκέντρωσης τηρεί χωριστούς λογαριασμούς· β) οι τόκοι που καταβάλλονται ή εισπράττονται από το ΝΧΙ υπολογίζονται βάσει “θεωρητικής” καθαρής θέσης όλων των λογαριασμών της δεξαμενής· και γ) οποιοδήποτε μέλος της δεξαμενής συγκέντρωσης μπορεί να πραγματοποιεί υπεραναλήψεις εξασφαλιζόμενες από καταθέσεις άλλου μέλους της χωρίς μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών.».


(*1)  Οι διορθώσεις διαγραφών/υποτιμήσεων εφαρμόζονται μόνο ως προς το δεύτερο μέρος, ενώ οι διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης εφαρμόζονται παντού.

(1)  Οι ΕθνΚΤ μπορούν να περιλαμβάνουν στο εν λόγω στοιχείο και δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται με άλλο τρόπο και έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του ΝΧΙ το οποίο ενεργεί ως διαχειριστής τους, σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται στον πίνακα 5 του παραρτήματος I του κανονισμού ΕΚΤ/2013/33.

(2)  Ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα.»

(3)  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν διαθέσιμα στοιχεία για δάνεια που έχουν παύσει να αναγνωρίζονται από ΝΧΙ και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με τον πίνακα 5 του παραρτήματος I του κανονισμού ΕΚΤ/2013/33.

(4)  Ατομικές επιχειρήσεις/συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα.»

(*2)  Οι διορθώσεις διαγραφών/υποτιμήσεων εφαρμόζονται μόνο ως προς τα δάνεια, ενώ οι διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης εφαρμόζονται παντού.»

(*3)  Τα στοιχεία υπολοίπων διαβιβάζονται στην ΕΚΤ για όλα τα πεδία, ενώ οι διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης μόνο για τα πεδία που φέρουν το σύμβολο “#”. Τα πεδία που φέρουν το σύμβολο “†” αφορούν πληροφοριακά στοιχεία ήσσονος σημασίας.

(5)  Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκφρασμένα στα πρώην εθνικά νομίσματα τα οποία παραμένουν σε κυκλοφορία μετά την υιοθέτηση του ευρώ. Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται για δώδεκα τουλάχιστον μήνες μετά τη διεύρυνση.

(6)  Τα στοιχεία για τα εκδοθέντα από την ΕθνΚΤ χρεόγραφα παρέχονται μόνον εάν παρατηρείται το συγκεκριμένο φαινόμενο.

(7)  Οι καθαρές θέσεις έναντι του Ευρωσυστήματος που προκύπτουν από α) τη διανομή τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει η ΕΚΤ (8 % του συνόλου των εκδόσεων)· και β) την εφαρμογή του μηχανισμού μεριδίων συμμετοχής στο κεφάλαιο. Η καθαρή πιστωτική ή χρεωστική θέση κάθε ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ πρέπει να καταγράφεται στο ενεργητικό ή το παθητικό σκέλος της λογιστικής κατάστασης ανάλογα με το σχετικό σύμβολο, δηλαδή η θετική καθαρή θέση έναντι του Ευρωσυστήματος πρέπει να καταγράφεται στο σκέλος του ενεργητικού και η αρνητική καθαρή θέση στο σκέλος του παθητικού.»·

(*4)  Τα στοιχεία υπολοίπων διαβιβάζονται στην ΕΚΤ για όλα τα πεδία, ενώ οι διορθώσεις επανακατηγοριοποίησης μόνο για τα πεδία που φέρουν το σύμβολο “#”. Τα πεδία που φέρουν το σύμβολο “†” αφορούν πληροφοριακά στοιχεία ήσσονος σημασίας.

(8)  Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν το αντίστοιχο στοιχείο του παθητικού όσον αφορά δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί χωρίς να έχουν παύσει να αναγνωρίζονται στη λογιστική κατάσταση των ΝΧΙ σύμφωνα με τα εφαρμοστέα λογιστικά πρότυπα.

(9)  Κατόπιν συμφωνίας με την ΕΚΤ, οι ΕθνΚΤ δεν χρειάζεται να παρέχουν τη συγκεκριμένη δέσμη πληροφοριών στην περίπτωση που η πρώτη χρησιμοποιεί εναλλακτικές πηγές στοιχείων.

(10)  Τα στοιχεία για τις διακρατούμενες ίδιες μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ θα πρέπει να παρέχονται μόνον εάν παρατηρείται το συγκεκριμένο φαινόμενο.»·


Top