EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0016

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2018/876 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 1ης Ιουνίου 2018, σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΚΤ/2018/16)

OJ L 154, 18.6.2018, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj

18.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 154/3


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ (ΕΕ) 2018/876 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 1ης Ιουνίου 2018

σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΚΤ/2018/16)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφοι 2 και 5,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5.1, 12.1 και 14.3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τηρεί το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Register of Institutions and Affiliates Data, εφεξής το «RIAD»). Το RIAD αποτελεί την κοινή δέσμη δεδομένων αναφοράς νομικών και λοιπών στατιστικών θεσμικών μονάδων, η συλλογή των οποίων υποστηρίζει τις διαδικασίες διεκπεραίωσης εργασιών σε επίπεδο Ευρωσυστήματος και την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ). Ακόμη, διευκολύνει την ενοποίηση ποικίλων δεσμών δεδομένων, ιδίως μέσω της εισαγωγής κοινών κωδικών αναγνώρισης. Ο συνδυασμός των δεδομένων του RIAD και άλλων βάσεων δεδομένων, όπως της κεντρικής βάσης δεδομένων για τίτλους (Centralised Securities Database, εφεξής η «CSDB»), της βάσης δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία διακρατήσεων τίτλων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, εφεξής η «SHSDB») και της κοινής βάσης αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (εφεξής η «AnaCredit»), ενισχύει τις αναλύσεις και μελέτες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, τον έγκαιρο εντοπισμό συστημικών κινδύνων, την άσκηση μακροπροληπτικών πολιτικών και τη μικροπροληπτική εποπτεία. Τα δεδομένα του RIAD χρησιμοποιούνται επίσης για την κατάρτιση των επίσημων καταλόγων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών οργανισμών, χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης, ιδρυμάτων που συνεισφέρουν στα στατιστικά στοιχεία πληρωμών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η καταχώριση και η επεξεργασία των δεδομένων αναφοράς οντοτήτων στο RIAD θα πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διαδικασιών.

(2)

Το RIAD περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που αφορούν μεμονωμένες οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις και καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό ομιλικών δομών. Οι δομές αυτές, περιλαμβανομένης εκείνης που βασίζεται στην ύπαρξη «στενών δεσμών», μπορούν να έχουν διαφορετική σύνθεση για τους σκοπούς λογιστικής ή εποπτικής ενοποίησης. Η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων και οι σχετικές αναλύσεις υποστηρίζουν τη διαχείριση ασφαλειών και κινδύνων, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μικροπροληπτική εποπτεία.

(3)

Κάθε εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) εισάγει επί του παρόντος δεδομένα και ενημερώσεις στο RIAD βάσει σειράς σχετικών νομικών διατάξεων της ΕΚΤ, όπως η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 (1), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) (2) και ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 (ΕΚΤ/2016/13) (3). Το ΕΣΚΤ χρησιμοποιεί επίσης τα στοιχεία του ισολογισμού που παρέχονται στο πλαίσιο της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής της ΕΚΤ σε σχέση με τους αντισυμβαλλομένους της, όπως αυτοί ορίζονται στο σημείο 11 του άρθρου 2 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60) (4). Μελλοντικά οι ΕθνΚΤ θα υποχρεούνται επίσης να εισάγουν και να ενημερώνουν στο RIAD στοιχεία για χρηματοοικονομικές εταιρείες και λοιπές οντότητες, ιδίως προς στήριξη της AnaCredit. Οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν και διασφαλίζουν την ποιότητα όλων των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ΕΚΤ σύμφωνα με τη Δημόσια δέσμευση του ΕΣΚΤ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και το Πλαίσιο ποιότητας στατιστικών της ΕΚΤ και τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) (5).

(4)

Σκοπός της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής είναι ο βέλτιστος συντονισμός των αρμοδιοτήτων κάθε ΕθνΚΤ και κάθε αρμόδιου τμήματος της οικείας ΕθνΚΤ όσον αφορά την παροχή, ενημέρωση και επικύρωση των δεδομένων αναφοράς.

(5)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου (6) θα πρέπει να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται βάσει των νομικών πράξεων που αναφέρονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή. Δεδομένα αναφοράς που δεν συλλέγονται βάσει του νομικού πλαισίου του ΕΣΚΤ για τις στατιστικές θα υπόκεινται στους όρους περί εμπιστευτικότητας της σύμβασης που συνάπτεται με την οντότητα που τα παρείχε.

(6)

Η ακρίβεια, η έγκαιρη παροχή και η πληρότητα των δεδομένων αναφοράς σχετικά με τις οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ΕΣΚΤ και του ΕΕΜ. Ως εκ τούτου, καθίστανται αναγκαίες η ενίσχυση της εν γένει διακυβέρνησης του RIAD και η ενοποίηση των απαιτήσεων ως προς τη συλλογή, τη διαχείριση της ποιότητας και τη διαβίβαση δεδομένων τόσο βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής που απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ προκειμένου για τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, όσο και βάσει διακριτής κατευθυντήριας γραμμής που απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές προκειμένου για τα καθήκοντα του ΕΕΜ.

(7)

Τα δεδομένα αναφοράς που επί του παρόντος παρέχονται βάσει της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/15 πρόκειται να παρέχονται βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Στο μέλλον, τα δεδομένα αναφοράς που παρέχονται βάσει της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2017/2335 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2017/38) (7) και άλλων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΚΤ θα παρέχονται βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

(8)

Και το επιτόκιο μίας ημέρας για μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις σε ευρώ (Euro Unsecured Overnight Interest Rate) το οποίο, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2017, θα υπολογίζεται καθημερινά από τον Ιανουάριο του 2019, θα βασίζεται στον εμπλουτισμό των αναγγελλόμενων κωδικών LEI με δεδομένα αναφοράς προερχόμενα από το RIAD. Λόγω της υψηλής κρισιμότητας και σημασίας του νεοεισαγόμενου αυτού επιτοκίου και της μελλοντικής δημοσίευσης επιπλέον δεδομένων σχετικών με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48), οι αρμόδιες ΕθνΚΤ καλούνται να καταβάλλουν εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας των εν λόγω δεδομένων.

(9)

Προκειμένου να επιτευχθεί μια στενή και αποτελεσματική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΣΚΤ για τη διαχείριση του RIAD, η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή θα πρέπει να συμπληρωθεί με την έκδοση σύστασης η οποία θα καλεί τις ΕθνΚΤ των κρατών μελών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ να συμβάλλουν ενεργά στην υποβολή και επικύρωση δεδομένων στο RIAD και, επί τη βάσει της αμοιβαιότητας, να ανταλλάσσουν δεδομένα σχετικά με τις εγχώριες οντότητές τους και να διαθέτουν πρόσβαση στη δέσμη δεδομένων της ζώνης του ευρώ.

(10)

Ακόμη, λόγω της συμπληρωματικότητας της σχέσης μεταξύ ΕΣΚΤ και ΕΕΜ όσον αφορά την επεξεργασία και ενημέρωση των δεδομένων που αφορούν τις ομιλικές δομές, οι σχετικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ θα πρέπει να θεσπιστούν στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, ενώ αυτές που αφορούν τα καθήκοντα του ΕΕΜ θα πρέπει να θεσπιστούν σε κατευθυντήρια γραμμή που θα απευθύνεται στον ΕΕΜ.

(11)

Η επεξεργασία τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο RIAD θα πρέπει να διέπεται από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (8) και (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

(12)

Είναι απαραίτητη η θέσπιση διαδικασίας για την αποτελεσματική τροποποίηση τεχνικών πτυχών των παραρτημάτων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το υφιστάμενο εννοιολογικό πλαίσιο και δεν επηρεάζεται ο φόρτος εργασίας όσον αφορά την παροχή στοιχείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή θεσπίζει τις υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ όσον αφορά την υποβολή δεδομένων αναφοράς στο RIAD και την τήρηση και διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων του, καθώς και ορισμένες υποχρεώσεις της ΕΚΤ όσον αφορά τους όρους τήρησής τους.

2.   Το RIAD αποτελεί την κοινή δέσμη δεδομένων αναφοράς του ΕΣΚΤ για μεμονωμένες οντότητες και τις μεταξύ τους σχέσεις. Το RIAD διευκολύνει την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων CSDB, SHSDB και (από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης των μονάδων παροχής στοιχείων να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/867 (ΕΚΤ/2016/13)) AnaCredit, καθώς και των δεσμών δεδομένων για νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικούς οργανισμούς, χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης, ιδρύματα που συνεισφέρουν στα στατιστικά στοιχεία πληρωμών και ασφαλιστικές εταιρείες, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με τις οικείες νομικές πράξεις της ΕΚΤ που διέπουν τις απαιτήσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τις αντίστοιχες οντότητες. Με τον τρόπο αυτόν το RIAD θα παρέχει στο ΕΣΚΤ τη δυνατότητα εξαγωγής, μεταξύ άλλων, στοιχείων για τραπεζικά ανοίγματα και χρέη των δανειοληπτών σε ενοποιημένη βάση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)

ως «οντότητα» νοείται i) νομική μονάδα· ii) υποκατάστημα νομικής μονάδας· (iii) οργανισμός συλλογικών επενδύσεων· και iv) κάθε θεσμική μονάδα που δεν εμπίπτει στα σημεία i), ii) ή iii)·

(2)

ως «νομική μονάδα» νοείται νομικό πρόσωπο το οποίο, βάσει του νόμου, διαθέτει αυτοτελή υπόσταση ανεξάρτητη από τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς στα οποία ανήκει ή τα οποία είναι μέλη του, καθώς και φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα για ίδιο λογαριασμό·

(3)

ως «νομικό πρόσωπο» νοείται νομική οντότητα κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 (ΕΚΤ/2016/13)·

(4)

ως «υποκατάστημα» νοείται μονάδα εκμετάλλευσης χωρίς νομική προσωπικότητα, η οποία αποτελεί τμήμα νομικής μονάδας εταιρικής μορφής·

(5)

ως «κεντρικό κατάστημα» νοείται οντότητα η οποία ελέγχει μία ή περισσότερες οντότητες μη εταιρικής μορφής που δεν είναι κάτοικοι·

(6)

ο όρος «οργανισμός συλλογικών επενδύσεων» ή «ΟΣΕΚΑ» νοείται όπως στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10)·

(7)

ο όρος «θεσμική μονάδα» νοείται όπως στα σημεία 2.12 και 2.13 του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11)·

(8)

ο όρος «επιχείρηση» νοείται όπως στο μέρος III σημείο A του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου (12)·

(9)

ο όρος «ομάδα επιχειρήσεων» νοείται όπως στο μέρος III σημείο Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93·

(10)

ως «τραπεζικός όμιλος» νοείται όμιλος χρηματοπιστωτικών οντοτήτων οι οποίες λειτουργούν ως ενιαία οικονομική οντότητα υπό τον κοινό έλεγχο πιστωτικού ιδρύματος που διαθέτει άδεια λειτουργίας ή χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και υπόκεινται σε λογιστική ενοποίηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 10 (13)·

(11)

ο όρος «έλεγχος» νοείται όπως στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

(12)

ως «δεδομένα αναφοράς» νοούνται βασικά δεδομένα τα οποία περιγράφουν συγκεκριμένη οντότητα καταχωρισμένη στο RIAD και τις σχέσεις της με άλλες τέτοιες οντότητες·

(13)

ως «κωδικός RIAD» νοείται αποκλειστικός κωδικός αναγνώρισης που αποδίδει αρμόδια ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ σε οντότητα καταγεγραμμένη στο RIAD για σκοπούς αναγνώρισής της·

(14)

ως «προσωρινός κωδικός RIAD» νοείται κωδικός αναγνώρισης με προκαθορισμένο μορφότυπο διαφορετικό από αυτόν του κωδικού RIAD, ο οποίος αποδίδεται από ορισμένη ΕθνΚΤ ή την ΕΚΤ σε νεοκαταχωριζόμενη οντότητα στο RIAD έως ότου της αποδοθεί κωδικός RIAD·

(15)

ως «αρμόδια ΕθνΚΤ» νοείται η ΕθνΚΤ κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση οντοτήτων οι οποίες είναι καταχωρισμένες στο RIAD και είναι κάτοικοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

(16)

ο όρος «εθνική αρμόδια αρχή» νοείται όπως στο άρθρο 2 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1024/2013 του Συμβουλίου (14)·

(17)

ως «κανόνας σύνθεσης» νοείται η σειρά προτεραιότητας κάθε μεμονωμένου χαρακτηριστικού γνωρίσματος που χρησιμοποιείται από τις ΕθνΚΤ σε περίπτωση αντιφατικών πηγών δεδομένων·

(18)

ως «κόμβος RIAD» νοείται κέντρο δραστηριοτήτων που αφορούν το RIAD εντός του ΕΣΚΤ, το οποίο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του άρθρου 3 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής·

(19)

ως «οντότητα κάτοικος» νοείται οντότητα που έχει την ιδιότητα κατοίκου κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

(20)

ως «εργάσιμη ημέρα» ή «εργάσιμη» νοείται κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή επίσημης αργίας για την ΕΚΤ ή για το οικείο κράτος μέλος·

(21)

ως «κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας» (Legal Entity Identifier) ή «LEI» νοείται αλφαριθμητικός κωδικός αναφοράς βάσει του προτύπου ISO 17442 (15) ο οποίος αποδίδεται σε νομική οντότητα·

(22)

ο όρος «νομισματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα» ή «ΝΧΙ» νοείται όπως στο άρθρο 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33) (16)·

(23)

ο όρος «επενδυτικός οργανισμός» ή «ΕΟ» νοείται όπως στο άρθρο 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38) (17)·

(24)

ο όρος «χρηματοοικονομική εταιρεία ειδικού σκοπού» ή «ΧΡΕΣ» νοείται όπως στο άρθρο 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/40) (18)·

(25)

ως «ιδρύματα που συνεισφέρουν στα στατιστικά στοιχεία πληρωμών» ή «ΙΣΣΣΠ» νοούνται πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19) και διαχειριστές συστημάτων πληρωμών, ήτοι νομικές οντότητες που φέρουν τη νομική ευθύνη για τη λειτουργία συστήματος πληρωμών·

(26)

ο όρος «ασφαλιστική εταιρεία» ή «ΑΕ» νοείται όπως στο άρθρο 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/50) (20)·

(27)

ως «χαρακτηριστικό γνώρισμα» νοείται χαρακτηριστικό γνώρισμα που αναγγέλλεται για τις δέσμες δεδομένων των παραρτημάτων I και II της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ RIAD ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ, ΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 3

Δημιουργία κόμβων RIAD

1.   Κάθε ΕθνΚΤ δημιουργεί έναν τοπικό κόμβο RIAD, ο οποίος περιλαμβάνει τοπικά κέντρα τεχνογνωσίας, γνώσεων και όλων των τεχνικών λειτουργιών σε σχέση με τα δεδομένα αναφοράς των οντοτήτων και των ομιλικών δομών τους.

2.   Οι τοπικοί κόμβοι RIAD: α) λειτουργούν ως το μοναδικό σημείο επαφής για όλα τα ζητήματα δεδομένων αναφοράς σε σχέση με το RIAD στο οικείο κράτος μέλος· β) καταβάλλουν εύλογη προσπάθεια για να συντονίζουν τις δραστηριότητες με άλλες εθνικές αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο, με τον κεντρικό κόμβο RIAD και άλλους κόμβους στο ΕΣΚΤ, προκειμένου να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η έγκαιρη παροχή και η συνοχή των δεδομένων αναφοράς όλων των καταγεγραμμένων στο RIAD οντοτήτων κατοίκων· και γ) καταβάλλουν εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίζουν τη συνεπή χρήση κωδικών αναγνώρισης οντοτήτων που περιλαμβάνονται σε άλλες βάσεις δεδομένων προκειμένου να καθίσταται δυνατή η σύνδεση και ο συγχρονισμός διαφορετικών δεσμών δεδομένων.

3.   Η ΕΚΤ δημιουργεί κεντρικό κόμβο RIAD, ο οποίος: α) συντονίζει τις εργασίες των τοπικών κόμβων RIAD· β) επιβλέπει και, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προτείνει τροποποιήσεις σχετικά με το πλαίσιο διακυβέρνησης του RIAD βάσει της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, οι οποίες υποβάλλονται προς εξέταση στην επιτροπή στατιστικής· γ) επαληθεύει την ποιότητα των δεδομένων· και δ) διαχειρίζεται τα δεδομένα αναφοράς οντοτήτων κατοίκων τρίτων χωρών.

Άρθρο 4

Καταχώριση δεδομένων αναφοράς στο RIAD

1.   Οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την ακριβή και συνεπή καταχώριση όλων των οντοτήτων στο RIAD με βάση τον οικείο κωδικό RIAD, ανεξαρτήτως της χώρας κατοικίας τους.

2.   Κάθε ΕθνΚΤ κράτους μέλους τηρεί τα δεδομένα αναφοράς των οντοτήτων που είναι κάτοικοι του εν λόγω κράτους μέλους και διασφαλίζει την ακριβέστερη δυνατή καταχώρισή τους στο RIAD εντός των προθεσμιών που τάσσει η ΕΚΤ. Τα ως άνω δεδομένα αναφοράς περιλαμβάνουν ιδίως την επωνυμία, τον κωδικό αναγνώρισης νομικής οντότητας ή άλλο σχετικό κωδικό αναγνώρισης, τον θεσμικό τομέα, τη χώρα κατοικίας και τα λοιπά υποχρεωτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα δεδομένων αναφοράς των παραρτημάτων I και II.

3.   Η ΕΚΤ καταβάλλει εύλογη προσπάθεια για να διαχειρίζεται τα δεδομένα αναφοράς οντοτήτων κατοίκων τρίτων χωρών. Η ίδια μπορεί να συνάπτει απευθείας διμερείς συμφωνίες με ΕθνΚΤ για περιοχές εκτός της Ένωσης, π.χ. για λόγους επαγγελματικής εμπειρογνωμοσύνης και γλώσσας.

4.   Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφοράς όλων των οντοτήτων κατοίκων που είναι καταγεγραμμένες στο RIAD είναι όσο το δυνατό πληρέστερα, ακριβή και επικαιροποιημένα. Οι ίδιες μπορούν να χρησιμοποιούν προς τούτο όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης που θεωρούν κατάλληλες, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό και στον βαθμό που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με την επιφύλαξη της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας κατά το άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού.

5.   Το RIAD επιτρέπει την επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν οντότητες και τυχόν επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προέρχονται από μία ή περισσότερες πηγές. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότερες αντιφατικές πηγές δεδομένων, αυτές κατατάσσονται βάσει συγκεκριμένου κανόνα σύνθεσης. Η αρμόδια ΕθνΚΤ μπορεί να αποδέχεται τυποποιημένο κανόνα σύνθεσης ή να αποφασίζει η ίδια σχετικά με τη σειρά προτεραιότητας των πηγών. Εάν αυτή υιοθετήσει διαφορετική σειρά προτεραιότητας, καταγράφει το γεγονός στο RIAD και η ΕΚΤ εγκρίνει τη νέα σειρά προτεραιότητας. Η αρμόδια ΕθνΚΤ μπορεί να θεσπίζει διαφορετικό κανόνα σύνθεσης για κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα και να τον τροποποιεί όποτε κρίνει σκόπιμο. Για κάθε ζήτημα ταξινόμησης που οι ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ θεωρούν δυνητικά αμφιλεγόμενο, ιδίως όσον αφορά τον τομέα των ΝΧΙ, οι ΕθνΚΤ μπορούν να επιδιώκουν συμφωνία με την ΕΚΤ μέσω του κεντρικού της κόμβου.

6.   Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι οποίες διέπουν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο RIAD, οι ΕθνΚΤ δεν διαγράφουν οντότητες καταγεγραμμένες στο RIAD, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταχώρισή τους και ο κύκλος ζωής τους. Η ΕΚΤ θεσπίζει διαδικασία διόρθωσης πραγματικών σφαλμάτων, την οποία γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ.

7.   Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ δεν υπέχουν ευθύνη για την κατάχρηση δεδομένων από άλλη κεντρική τράπεζα του ΕΣΚΤ.

Άρθρο 5

Απόδοση και διαχείριση κωδικού RIAD και κωδικών αναγνώρισης

1.   Με την πρώτη καταχώριση οντότητας κατοίκου στο RIAD η αρμόδια ΕθνΚΤ της αποδίδει κωδικό RIAD. Η ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ μπορεί να αποδίδει προσωρινό κωδικό RIAD σε οντότητες μη κατοίκους η ταυτοποίηση των οποίων στο RIAD εκκρεμεί. Ο κωδικός RIAD και ο προσωρινός κωδικός RIAD πρέπει να ανταποκρίνονται στον απαιτούμενο μορφότυπο που η ΕΚΤ γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ.

2.   Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι κάθε κωδικός RIAD είναι αποκλειστικός, υπό την έννοια ότι δεν αφορά περισσότερες της μίας οντότητες και δεν μεταβάλλεται. Οι οντότητες ταυτοποιούνται στο RIAD κατ' αποκλειστικότητα μέσω του κωδικού RIAD προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ανταλλαγή δεδομένων και η ομαλή λειτουργία άλλων συστημάτων επικοινωνίας, αφενός, μεταξύ του RIAD και του ΕΣΚΤ και, αφετέρου, μεταξύ του RIAD και του ΕΕΜ.

3.   Στην περίπτωση καταχώρισης οντοτήτων με προσωρινό κωδικό RIAD οι αρμόδιες ΕθνΚΤ αξιολογούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ταυτόσημων κωδικών και αποδίδουν κωδικό RIAD το αργότερο την τελευταία εργάσιμη του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία λήψης του καταλόγου των οντοτήτων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν ταυτόσημους κωδικούς, ο οποίος δημιουργείται αυτομάτως το RIAD.

4.   Η ΕΚΤ αποδίδει τον κωδικό RIAD και επεξεργάζεται τα απαραίτητα δεδομένα αναφοράς όσον αφορά διεθνείς οργανισμούς στο RIAD.

5.   Οι οντότητες που είναι καταγεγραμμένες στο RIAD μπορούν να έχουν πολλαπλούς κωδικούς αναγνώρισης ή κωδικούς «alias». Όταν οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με ορισμένο χαρακτηριστικό γνώρισμα, καταγράφουν το είδος του κωδικού αναγνώρισης (ή την περιγραφή του, εφόσον επιτρέπεται, όταν το είδος του κωδικού αναγνώρισης δεν υπάρχει στον προκαθορισμένο σχετικό κατάλογο στο RIAD) και τον αντίστοιχο κωδικό. Διασφαλίζουν επίσης ότι οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται στο RIAD με τον απαιτούμενο μορφότυπο που η ΕΚΤ τους γνωστοποιεί.

Άρθρο 6

Καταχώριση δημογραφικών γεγονότων, μεταβολών τομέα και εταιρικών πράξεων RIAD

1.   Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την καταχώριση κάθε δημογραφικού γεγονότος που αφορά οντότητες των οποίων τα δεδομένα αναφοράς έχουν καταχωριστεί στο RIAD. Τα εν λόγω γεγονότα περιλαμβάνουν:

α)

την ημερομηνία ίδρυσης της οντότητας·

β)

την ημερομηνία διακοπής λειτουργίας της οντότητας·

γ)

την ημερομηνία από την οποία η οντότητα καθίσταται μη ενεργή.

2.   Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να αναγγέλλουν τη δημιουργία χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή σχετικές ενημερώσεις τους και το αντίστοιχο φάσμα ισχύος τιμών.

3.   Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν ενημερώσεις σχετικά με την κατά τομέα αναταξινόμηση μιας οντότητας σύμφωνα με το παράρτημα I· τούτο γίνεται αμέσως μόλις εκείνες λάβουν γνώση της μεταβολής ή και σε καθημερινή βάση, εφόσον η μεταβολή αφορά αναταξινόμηση ΝΧΙ από μη ΝΧΙ σε ΝΧΙ ή το αντίστροφο.

Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ αιτιολογούν εγγράφως στην ΕΚΤ τυχόν καθυστερήσεις στην καταχώριση της αναταξινόμησης ορισμένου ΝΧΙ στο RIAD.

4.   Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να αναγγέλλουν όλες τις εταιρικές πράξεις που επηρεάζουν την κατάσταση ορισμένης οντότητας, π.χ. την ίδρυση, την τροποποίηση (π.χ. όταν η οντότητα καθίσταται ανενεργή) ή τη διακοπή λειτουργίας της.

Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ αναγγέλλουν στο RIAD τις ακόλουθες εταιρικές πράξεις όσον αφορά τις οντότητες κατοίκους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I αμέσως μόλις λάβουν γνώση αυτών και εντός των προθεσμιών του κεφαλαίου VI:

α)

συγχωνεύσεις με τη σύσταση νέας εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 90 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21)·

β)

συγχωνεύσεις με απορρόφηση κατά την έννοια του άρθρου 89 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132·

γ)

διασπάσεις μέσω απορρόφησης κατά την έννοια του άρθρου 136 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132·

δ)

διασπάσεις μέσω σύστασης νέων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 155 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132·

ε)

διάθεση θυγατρικής.

Άρθρο 7

Πολιτική διαχείρισης και αναθεώρησης

Οι ΕθνΚΤ καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζουν ότι όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υπόκεινται σε διαχείριση και επικαιροποίηση σε συνεχή βάση. Η έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνει και την έγκαιρη και αποτελεσματική διενέργεια αναθεωρήσεων.

Άρθρο 8

Πρότυπα διαβίβασης

1.   Η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων στο RIAD περιγράφεται στις προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων που γνωστοποιούνται στις ΕθνΚΤ. Αυτές εισάγουν πληροφορίες είτε μέσω της τυποποιημένης πλατφόρμας του ΕΣΚΤ είτε με online ενημερώσεις.

2.   Πριν από τη διαβίβαση δεδομένων στο RIAD οι ΕθνΚΤ διενεργούν ελέγχους επικύρωσης προκειμένου να διασφαλίζουν ότι αυτά πληρούν τις προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων. Οι ΕθνΚΤ εφαρμόζουν σειρά κατάλληλων ελέγχων προκειμένου να ελαχιστοποιούνται τα λειτουργικά σφάλματα και να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η συνοχή των καταχωριζόμενων δεδομένων.

3.   Σε περίπτωση που η πρόσβαση των ΕθνΚΤ στο RIAD καθίσταται αδύνατη εξαιτίας τεχνικής βλάβης, αυτές χρησιμοποιούν τη σχετική λειτουργία έκτακτης ανάγκης ή διαβιβάζουν τα δεδομένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση RIAD-Support@ecb.europa.eu. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

4.   Όταν διαβιβάζουν δεδομένα οι ΕθνΚΤ μπορούν να χρησιμοποιούν τη δέσμη χαρακτήρων του εθνικού αλφαβήτου, εφόσον αυτό είναι το λατινικό. Όταν λαμβάνουν πληροφορίες από την ΕΚΤ μέσω του RIAD χρησιμοποιούν το σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων «Unicode» (UTF-8), προκειμένου να εμφανίζονται σωστά όλες οι δέσμες ειδικών χαρακτήρων.

Άρθρο 9

Επιβεβαίωση λήψης και επιβεβαίωση σφάλματος

Με κάθε καταχώριση νέων δεδομένων στο RIAD διενεργούνται αυτομάτως έλεγχοι για την επικύρωση της ποιότητάς τους βάσει συμφωνημένων προτύπων και κανόνων επικύρωσης. Η ΕΚΤ αποστέλλει αυτομάτως στις ΕθνΚΤ τα ακόλουθα:

α)

επιβεβαίωση λήψης που περιέχει συνοπτικές πληροφορίες για την επεξεργασία και την επιτυχή εφαρμογή των ενημερώσεων στην οικεία δέσμη δεδομένων· και/ή

β)

επιβεβαίωση σφάλματος που περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις ενημερώσεις και τους αποτυχημένους ελέγχους επικύρωσης.

Αμέσως μόλις λάβουν επιβεβαίωση σφάλματος οι ΕθνΚΤ λαμβάνουν μέτρα για τη διαβίβαση διορθωμένων πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 10

Εμπιστευτικότητα τιμών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων

1.   Σύμφωνα με το καθεστώς εμπιστευτικότητας του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, εμπιστευτικά δεδομένα αναφοράς δεν δημοσιεύονται. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες προερχόμενες από πηγές οι οποίες είναι προσβάσιμες στο κοινό σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία. Οι πληροφορίες που καταχωρίζονται στο RIAD δημοσιεύονται συνήθως από τις νομικές οντότητες τις οποίες αφορούν. Δεδομένα αναφοράς η συλλογή των οποίων δεν καλύπτεται από το νομικό πλαίσιο του ΕΣΚΤ για τις στατιστικές θα διέπονται από τους όρους περί εμπιστευτικότητας της σύμβασης που συνάπτεται με την οντότητα που τα παρέχει.

2.   Οι ΕθνΚΤ δηλώνουν το καθεστώς εμπιστευτικότητας κάθε τιμής χαρακτηριστικού γνωρίσματος που περιγράφει μια οντότητα επιλέγοντας μία από τις τρεις προκαθορισμένες τιμές:

α)   «F»: σημαίνει ότι η παρεχόμενη πληροφορία μπορεί να ανακοινωθεί ελεύθερα, δηλαδή δεν είναι εμπιστευτική και επομένως μπορεί να δημοσιευθεί·

β)   «N»: σημαίνει ότι η παρεχόμενη πληροφορία μπορεί να ανακοινωθεί μόνο για σκοπούς χρήσης της από το ΕΣΚΤ και από ιδρύματα με τα οποία έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεννόησης, δηλαδή δεν μπορεί να ανακοινωθεί στο κοινό· ή

γ)   «C»: σημαίνει ότι η παρεχόμενη πληροφορία είναι εμπιστευτική.

3.   Κατά τη μεταχείριση των παρεχόμενων δεδομένων η ΕΚΤ προστατεύει δεόντως την εμπιστευτικότητά τους, μη δημοσιεύοντας όσα φέρουν την επισήμανση «C» ή «N». Μπορεί, πάντως, προκειμένου για ποσοτικά μέτρα που φέρουν την επισήμανση «C» ή «N», να δημοσιεύει ή να διαβιβάζει σειρά κατηγοριών μεγέθους,.

4.   Ο κωδικός LEI έχει πάντοτε την τιμή «F».

5.   Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχουν πάντοτε την τιμή «F» όσον αφορά οντότητες με κωδικό LEI:

α)

επωνυμία·

β)

διεύθυνση.

6.   Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχουν πάντοτε την τιμή «F» όσον αφορά οντότητες του παραρτήματος I:

α)

επωνυμία·

β)

θεσμικός τομέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 11

Ποιότητα δεδομένων και συγχρονισμός

1.   Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων επαλήθευσης της ΕΚΤ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), οι ΕθνΚΤ παρακολουθούν και διασφαλίζουν την ποιότητα όλων των πληροφοριών που της διαβιβάζουν σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη διακυβέρνηση και το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας στον τομέα της στατιστικής, όπως δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

2.   Εν όψει της σχεδιαζόμενης ενοποίησης των δεσμών δεδομένων οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την επάρκεια, πληρότητα και συνοχή των δεδομένων αναφοράς. Ειδικότερα, αυτές καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζουν τον συγχρονισμό των δεδομένων αναφοράς που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές δέσμες δεδομένων.

3.   Εφόσον υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, παραδείγματος χάριν όσον αφορά την ταυτοποίηση ή ταξινόμηση οντοτήτων ή άλλα θέματα που επηρεάζουν τη διαχείριση της ποιότητας δεδομένων, αποφασίζει η ΕΚΤ σχετικά αφού ζητήσει τη γνώμη της επιτροπής στατιστικής του ΕΣΚΤ.

4.   Εντός έτους από την έκδοση της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής η επιτροπή στατιστικής του ΕΣΚΤ θεσπίζει διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των δεδομένων και συντάσσει έκθεση ποιότητας για το RIAD. Στη συνέχεια επανεξετάζει τακτικά τις διαδικασίες ανά τριετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕθνΚΤ

Άρθρο 12

Συνεργασία με αρχές πλην των ΕθνΚΤ

1.   Εφόσον πηγές μέρους ή του συνόλου των δεδομένων των κεφαλαίων II, VI και VII εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εθνικών αρχών πλην των ΕθνΚΤ, οι ΕθνΚΤ επιδιώκουν τη θέσπιση μόνιμων ρυθμίσεων συνεργασίας με εκείνες προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαβίβαση των δεδομένων συνάδει με τα πρότυπα της ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και το καθεστώς εμπιστευτικότητας, καθώς και με τις απαιτήσεις τις παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, εκτός και αν το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται ήδη με την εφαρμογή της υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας. Ανάλογα με την περίπτωση, οι εν λόγω ρυθμίσεις μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή μνημονίων συνεννόησης με εθνικά ιδρύματα στατιστικής, εθνικές αρμόδιες αρχές ή άλλες εθνικές αρχές.

2.   Εφόσον στη διάρκεια της ως άνω συνεργασίας ορισμένη ΕθνΚΤ αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των κεφαλαίων II, VI και VII, επειδή η εθνική αρχή δεν της παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία ή πληροφορίες, η ίδια και η ΕΚΤ εξετάζουν το ζήτημα από κοινού με την εθνική αρχή με σκοπό να διασφαλιστεί η έγκαιρη παροχή τους σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα ποιότητας.

3.   Εάν πηγή των στατιστικών πληροφοριών που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές είναι εθνικές αρχές πλην των ΕθνΚΤ, η ΕΚΤ χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 13

Δημοσίευση καταλόγων οντοτήτων

Η ΕΚΤ δημοσιεύει καταλόγους οντοτήτων:

α)

στον βαθμό και υπό όρους που επιτρέπουν οι σχετικοί κανονισμοί του παρόντος κεφαλαίου· και

β)

σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά θεσμικό τομέα του παραρτήματος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013.

Άρθρο 14

Καταχώριση δεδομένων αναφοράς ΝΧΙ

1.   Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση και τήρηση του καταλόγου ΝΧΙ του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33), οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν στο RIAD σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

2.   Οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν στο RIAD ιδρύματα του καταλόγου των ΝΧΙ που υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς δραστηριότητες χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησής τους, π.χ. ως προς την αποδοχή καταθέσεων ή τη χορήγηση δανείων, ιδίως πριν από την εκκαθάρισή τους και/ή τη διαγραφή τους από τον τομέα των ΝΧΙ.

3.   Κατά διαστήματα η ΕΚΤ μπορεί να ζητεί περαιτέρω πληροφορίες από την οικεία ΕθνΚΤ, η οποία και πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί εάν τα δεδομένα του RIAD συμφωνούν με τη σχετική ταξινόμηση των ΝΧΙ σε εθνικό επίπεδο.

4.   Εφόσον ορισμένο ΝΧΙ αποτελεί υποκατάστημα, η σχέση του με το κεντρικό κατάστημα που δεν είναι κάτοικος καταγράφεται στο RIAD. Αντιστρόφως, εφόσον ορισμένο ΝΧΙ αποτελεί κεντρικό κατάστημα, οι σχέσεις του με τα υποκαταστήματα που είναι κάτοικοι άλλων κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ καταχωρίζονται στο RIAD.

5.   Αμέσως μόλις σημειωθούν μεταβολές στον τομέα των ΝΧΙ ή στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα υφιστάμενων ΝΧΙ κατά τα οριζόμενα στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I, οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν στο RIAD τις σχετικές ενημερώσεις. Εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, αιτιολογούν εγγράφως στην ΕΚΤ την καθυστέρηση στην καταχώριση.

Άρθρο 15

Καταχώριση δεδομένων αναφοράς ΕΟ

1.   Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση και τήρηση του καταλόγου ΕΟ του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38), οι ΕθνΚΤ καταχωρίζουν στο RIAD σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

2.   Οι σχέσεις, αφενός, μεταξύ ΕΟ και εταιρειών διαχείρισης και, αφετέρου, μεταξύ επιμέρους επενδυτικού οργανισμού (sub-fund) και επενδυτικού οργανισμού τύπου «μανδύα» (umbrella fund) καταχωρίζονται κατά περίπτωση στο RIAD.

3.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν ενημερώσεις των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των ΕΟ κατά τα οριζόμενα στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I, ιδίως όταν ορισμένος ΕΟ μεταπίπτει στον πληθυσμό των ΕΟ ή εξέρχεται από αυτόν και τις καταχωρίζουν στο RIAD τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, εντός δύο μηνών από το τέλος του οικείου τριμήνου. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της καθαρής αξίας ενεργητικού επικαιροποιείται για όλους τους ΕΟ σε ετήσια βάση, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία αναφοράς του τέλους του οικείου έτους.

Άρθρο 16

Καταχώριση δεδομένων αναφοράς ΧΡΕΣ

1.   Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση και τήρηση του καταλόγου των ΧΡΕΣ του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40), οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στο RIAD σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I.

2.   Οι σχέσεις μεταξύ ΧΡΕΣ, εταιρειών διαχείρισης και αρχικών δικαιούχων καταχωρίζονται κατά περίπτωση στο RIAD.

3.   Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν ενημερώσεις των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των ΧΡΕΣ κατά τα οριζόμενα στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I, ιδίως όταν ορισμένη ΧΡΕΣ μεταπίπτει στον πληθυσμό των ΧΡΕΣ ή εξέρχεται από αυτόν, και τις καταχωρίζουν στο RIAD τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, εντός 14 εργάσιμων ημερών από το τέλος του οικείου τριμήνου.

Άρθρο 17

Καταχώριση δεδομένων αναφοράς ΙΣΣΣΠ

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση και τήρηση του καταλόγου των ΙΣΣΣΠ του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/43) (22), οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στο RIAD σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν ενημερώσεις των εν λόγω χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ιδίως όταν ορισμένο ΙΣΣΣΠ μεταπίπτει στον πληθυσμό των ΙΣΣΣΠ ή εξέρχεται από αυτόν, και τις καταχωρίζουν στο RIAD ως έχουν στο τέλος του έτους, εντός τριών μηνών από το τέλος του οικείου έτους.

Άρθρο 18

Καταχώριση δεδομένων αναφοράς ΑΕ

1.   Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση και τήρηση του καταλόγου των ΑΕ του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 (ΕΚΤ/2014/50), οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν στο RIAD σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ορίζονται στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος I της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Οι ΕθνΚΤ διαβιβάζουν ενημερώσεις των εν λόγω χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, ιδίως όταν ορισμένη ΑΕ μεταπίπτει στον πληθυσμό των ΑΕ ή εξέρχεται από αυτόν, και τις καταχωρίζουν στο RIAD τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, εντός δύο μηνών από το τέλος του οικείου τριμήνου.

2.   Εφόσον ορισμένη ΑΕ αποτελεί υποκατάστημα, οι σχέσεις της με το κεντρικό κατάστημα που δεν είναι κάτοικος καταχωρίζονται στο RIAD. Αντιστρόφως, εφόσον ορισμένη ΑΕ αποτελεί κεντρικό κατάστημα, οι σχέσεις της με τα υποκαταστήματα που είναι κάτοικοι άλλων κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ καταχωρίζονται στο RIAD.

Άρθρο 19

Τακτική δημοσίευση δεσμών δεδομένων

1.   Κάθε εργάσιμη ημέρα η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΝΧΙ έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

2.   Την τέταρτη εργάσιμη από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΕΟ έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

3.   Τη δεύτερη εργάσιμη από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΧΡΕΣ έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

4.   Την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΙΣΣΣΠ έως τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

5.   Την τέταρτη εργάσιμη του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης ενημερώσεων η ΕΚΤ αναρτά στον δικτυακό της τόπο αντίγραφο της δέσμης δεδομένων των ΑΕ έως τις 18.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΩΝ

Άρθρο 20

Χρήση δεδομένων αναφοράς οντοτήτων σε σχέση με μη δημοσιευόμενες δέσμες δεδομένων

Επιπλέον των δεδομένων που απαιτούνται για τους δημοσιευμένους καταλόγους οντοτήτων, και στις μη δημοσιευόμενες δέσμες δεδομένων χρησιμοποιούνται δεδομένα αναφοράς οντοτήτων. Μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που αφορούν τις εν λόγω δέσμες δεδομένων παρατίθεται στο παράρτημα II. Στα άρθρα 21 έως 28 καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις διαβίβασης των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του παραρτήματος II. Ειδικότερα, οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την πληρότητα και τη συνέπεια των δεδομένων αναφοράς στις διάφορες δέσμες δεδομένων.

Άρθρο 21

Στοιχεία λογιστικής κατάστασης και στοιχεία επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ

Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την ακριβή καταχώριση στο RIAD των πληροφοριών που αφορούν την ομάδα πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ για την οποία οι ΕθνΚΤ απαιτείται να παρέχουν στην ΕΚΤ στοιχεία iBSI (Statistics on Individual Balance Sheet Items – iBSI) ή στοιχεία iMIR (Individual MFI Interest Rate – iMIR) σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ΕΚΤ γνωστοποιεί στις ΕθνΚΤ τη σύνθεση της ομάδας. Σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσής της οι ΕθνΚΤ προβαίνουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις των πληροφοριών που είναι καταχωρισμένες στο RIAD.

Άρθρο 22

Δεδομένα αναφοράς που αφορούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48)

Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την καταχώριση στο RIAD των δεδομένων αναφοράς οντοτήτων που φέρουν κωδικούς LEI, τα οποία αφορούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48). Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την καταχώριση τυχόν μη διαθέσιμων δεδομένων αναφοράς εντός δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση στην οποία προβαίνει η ΕΚΤ σε σχέση με στοιχεία που αφορούν τον ως άνω κανονισμό. Η ΕΚΤ προβαίνει σε γνωστοποίηση σχετικά με την επεξεργασία των κωδικών LEI που συνδέονται με δεδομένα που αφορούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) σε εβδομαδιαία βάση. Αμέσως μόλις ενημερωθούν για τη μεταβολή ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων δεδομένων αντισυμβαλλομένου που αφορούν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ΕΚΤ/2014/48) σε σχέση με τις οντότητες που είναι καταχωρισμένες στο RIAD, οι αρμόδιες ΕθνΚΤ ενημερώνουν περαιτέρω τα οικεία δεδομένα αναφοράς.

Άρθρο 23

Δεδομένα αναφοράς σχετικά με τη διαχείριση ασφαλειών

Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων αναφοράς οντοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση ασφαλειών και καταχωρίζουν στο RIAD όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραρτήματος II που αφορούν τις εν λόγω οντότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να επαληθεύουν δεόντως τη συμμόρφωση των αντισυμβαλλόμενων στις πράξεις νομισματικής πολιτικής με τις διατάξεις που διέπουν τους στενούς δεσμούς του τίτλου VIII του τέταρτου μέρους της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).

Άρθρο 24

Δεδομένα αναφοράς σχετικά με το σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων (Treasury Management System – TMS)

Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την καταχώριση στο RIAD όλων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του παραρτήματος II όσον αφορά οντότητες σχετιζόμενες με το TMS. Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την απόδοση κωδικού TMS στις εν λόγω οντότητες.

Άρθρο 25

Δεδομένα αναφοράς σχετικά με την SHSDB

Οι αρμόδιες ΕθνΚΤ καταχωρίζουν στο RIAD όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του παραρτήματος II όσον αφορά αντισυμβαλλομένους σχετιζόμενους με την SHSDB, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1384 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/22) (23) και την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 (24). Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οντότητες συνδέονται με την SHSDB μέσω κοινού, σταθερού κωδικού αναγνώρισης οντότητας ο οποίος καλύπτει όλες τις οντότητες σε όλους τους τομείς.

Άρθρο 26

Δεδομένα αναφοράς σχετικά με την CSDB

Οι ΕθνΚΤ καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την καταχώριση στο RIAD όλων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα II όσον αφορά εκδότες τίτλων οι οποίοι είναι κάτοικοι της χώρας τους και είναι καταγεγραμμένοι στην CSDB σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/21 (25). Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω οντότητες συνδέονται με την CSDB μέσω κοινού, σταθερού κωδικού αναγνώρισης οντότητας ο οποίος καλύπτει όλες τις οντότητες σε όλους τους τομείς.

Άρθρο 27

Δεδομένα αναφοράς σχετικά με την AnaCredit

Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αναφοράς αντισυμβαλλομένων που σχετίζονται με την AnaCredit σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/867 (ΕΚΤ/2016/13) και την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 (ΕΚΤ/2017/38) καταχωρίζονται στο RIAD. Στο παράρτημα II παρατίθεται επισκόπηση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που απαιτούνται σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό και την ως άνω κατευθυντήρια γραμμή, περιλαμβανομένης της αποκλειστικής αναγνώρισης στο RIAD όλων των αντισυμβαλλομένων κατοίκων.

Άρθρο 28

Καταχώριση δεδομένων αναφοράς ομίλων

1.   Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την καταχώριση των δεδομένων αναφοράς σχέσεων, τα οποία απαιτούνται για την παροχή στοιχείων για τους σκοπούς της SHSDB σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1384 (ΕΚΤ/2016/22), για τους σκοπούς της AnaCredit σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/867 (EKT/2016/13) και για την αξιολόγηση των στενών δεσμών σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60). Οι εν λόγω πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αναφοράς σχέσεων θα καταστήσουν δυνατή τη δυναμική δημιουργία ομιλικών δομών από το σύστημα.

2.   Οι ΕθνΚΤ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για τους τραπεζικούς ομίλους σε επίπεδο νομικής μονάδας, περιλαμβανομένων τυχόν οντοτήτων (την άμεση μητρική ή θυγατρική επιχείρηση) οι οποίες ανήκουν στον τραπεζικό όμιλο και είναι εγκατεστημένες εκτός της ζώνης του ευρώ.

3.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στην ΕΚΤ σχετικά με μη ελεγχόμενες οντότητες.

4.   Οι ΕθνΚΤ μπορούν να συμπληρώνουν τις πληροφορίες σχετικά με τους ομίλους με την καταχώριση οποιουδήποτε άλλου είδους μελών ομίλου και εξαρτώμενων οντοτήτων και καταβάλλοντας κάθε εύλογη προσπάθεια διατηρούν τις πληροφορίες επικαιροποιημένες.

5.   Στην περίπτωση αντιφατικών πληροφοριών σχετικά με οντότητες της ίδιας ομιλικής δομής η αρμόδια ή οι αρμόδιες ΕθνΚΤ λαμβάνουν υπόψη τις οδηγίες της ΕθνΚΤ της χώρας κατοικίας του επικεφαλής του ομίλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Απλοποιημένη διαδικασία τροποποίησης

Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ μπορεί να επιφέρει τεχνικές τροποποιήσεις στα παραρτήματα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν μεταβάλλουν το εννοιολογικό πλαίσιο ούτε επηρεάζουν τον φόρτο εργασίας των μονάδων παροχής στοιχείων των κρατών μελών. Η εκτελεστική επιτροπή ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για τυχόν τέτοιου είδους τροποποιήσεις χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Άρθρο 30

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Άρθρο 31

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ.

Φρανκφούρτη, 1η Ιουνίου 2018.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15, της 4ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (ΕΕ L 340 της 26.11.2014, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών (ΕΚΤ/2014/48) (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 97).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (ΕΚΤ/2016/13) (ΕΕ L 144 της 1.6.2016, σ. 44).

(4)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή γενικής τεκμηρίωσης) (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3).

(5)  Και τα δύο δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8).

(7)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2017/2335 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (ΕΚΤ/2017/38) (ΕΕ L 333 της 15.12.2017, σ. 66).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση στης οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 76 της 30.3.1993, σ. 1).

(13)  Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Ίδρυμα ΔΠΧΑ.

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(15)  Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) (www.iso.org).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107).

(19)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.)

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 36).

(21)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (ΕΕ L 169 της 30.6.2017, σ. 46).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2013, για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43) (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 18).

(23)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1384 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 2ας Αυγούστου 2016, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2016/22) (ΕΕ L 222 της 17.8.2016, σ. 24).

(24)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7, της 22ας Μαρτίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΕ L 125 της 7.5.2013, σ. 17).

(25)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/21, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας δεδομένων της κεντρικής βάση δεδομένων για τους τίτλους (ΕΕ L 307 της 7.11.2012, σ. 89).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (RIAD) – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΜΕΡΟΣ 1

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναγγέλλονται αναφορικά με δέσμες δεδομένων προοριζόμενες για δημοσίευση

Ονομασία χαρακτηριστικού γνωρίσματος (1)

Συνάφεια για τους σκοπούς του καταλόγου των

ΝΧΙ

ΕΟ

ΧΡΕΣ

ΙΣΣΣΠ (1)

ΑΕ

Είδος

Συχνότητα ενημέρωσης

Είδος

Συχνότητα ενημέρωσης

Είδος

Συχνότητα ενημέρωσης

Είδος

Συχνότητα ενημέρωσης

Είδος

Συχνότητα ενημέρωσης

 

Κωδικοί αναγνώρισης

κωδικός RIAD

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

εθνικός κωδικός αναγνώρισης (εφόσον είναι διαθέσιμος)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

κωδικός EGR

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

κωδικός LEI (εφόσον είναι διαθέσιμος)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

κωδικός ISIN (εφόσον είναι διαθέσιμος)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Επωνυμία

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Χώρα κατοικίας

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Διεύθυνση (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Νομική μορφή (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Κωδικός «εισηγμένη»

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Είδος εποπτείας

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Είδος άδειας λειτουργίας τράπεζας

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Νομική οργάνωση

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Κωδικός «συμμόρφωση με την οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ»

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Κωδικός «επιμέρους επενδυτικός οργανισμός» (sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Είδος μεταβίβασης

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Είδος επενδυτικών οργανισμών

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Επενδυτική πολιτική για ΕΟ

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Κωδικός «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» (Payment service provider – PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Κωδικός «διαχειριστής συστήματος πληρωμών» (Payment system operator – PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Κωδικός «μικρός PSP»

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Κωδικός «χορήγηση παρέκκλισης σε PSP»

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Είδος άδειας PSP

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Γεωγραφικό πεδίο PSP

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Θεσμικός τομέας

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Λεπτομέρειες θεσμικού τομέα

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Έλεγχος θεσμικού τομέα

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Κωδικός NACE

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Γεωγραφική θέση (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Εγχώρια απασχόληση (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Εγχώριο σύνολο ισολογισμού (κανονισμός ΕΚΤ) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

Ο (2)

a

Εγχώριο καθαρό ενεργητικό (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Εγχώρια εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Σύνολο απασχόλησης (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Σύνολο ισολογισμού (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

Ο (2)

a

Εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Ημερομηνία ίδρυσης

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Ημερομηνία διακοπής λειτουργίας

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Κωδικός «μη ενεργή»

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Κωδικός «υπό εκκαθάριση»

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Απαιτούμενοι αντισυμβαλλόμενοι

Αρχικός δικαιούχος της ΧΡΕΣ

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Εταιρεία διαχείρισης

(κατά περίπτωση)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Κεντρικό κατάστημα

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Συνάφεια: M (υποχρεωτικό), O (προαιρετικό), κενό (δεν έχει εφαρμογή).

Συχνότητα: a (ετήσια), q (τριμηνιαία), m (μηνιαία), d (καθημερινή/μόλις επέλθει μεταβολή).

Προθεσμίες: για ετήσια δεδομένα (εφόσον δεν καθορίζεται αλλού) ένας μήνας από την ημερομηνία αναφοράς.

ΜΕΡΟΣ 2

Είδη σχέσεων μεταξύ οντοτήτων

 

Είδος

Συχνότητα ενημέρωσης

1.   

Σχέσεις εντός επιχείρησης

Σχέση μεταξύ νομικής μονάδας (ή νομικών μονάδων) και επιχείρησης

O

2.   

Σχέσεις εντός ομίλων επιχειρήσεων

Σχέση ελέγχου μεταξύ νομικών μονάδων

Μ (c)

q

Σχέση ιδιοκτησίας (όχι ελέγχου) μεταξύ νομικών μονάδων

O

q

3.   

Λοιπές σχέσεις

Δεσμός μεταξύ αρχικού δικαιούχου και οικείας ΧΡΕΣ

M

q

Δεσμός μεταξύ εταιρείας διαχείρισης και οικείας ΧΡΕΣ/οικείου ΕΟ (f)  (***)

M

q

Δεσμός μεταξύ υποκαταστήματος μη κατοίκου και κεντρικού καταστήματος κατοίκου

M

q (d)

Δεσμός μεταξύ υποκαταστήματος κατοίκου και κεντρικού καταστήματος μη κατοίκου

M

q

Δεσμός μεταξύ επιμέρους επενδυτικού οργανισμού (sub-fund) και οργανισμού τύπου «μανδύα» (umbrella fund) (***)

M

q

Δεσμός μεταξύ οντότητας και επικεφαλής μητρικής της επιχείρησης (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

εξαιρουμένων των υποκαταστημάτων (ή κεντρικών καταστημάτων) μη κατοίκων.

(2)  

(++)

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων μη κατοίκων (κατά περίπτωση).

(***)  κατά περίπτωση.

(1)  Σημειώνεται ότι ο κατάλογος των ιδρυμάτων που συνεισφέρουν στα στατιστικά στοιχεία πληρωμών (ΙΣΣΣΠ) και ο κατάλογος των ΝΧΙ ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται.

(2)  Θα πρέπει να αναγγέλλεται τουλάχιστον για μία από τις μεταβλητές, ανάλογα με το σύστημα συλλογής στοιχείων.

(c)  μόνο για τραπεζικούς ομίλους με κεντρικό κατάστημα στη ζώνη του ευρώ και για αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/867 (ΕΚΤ/2016/13)· άλλως προαιρετικό.

(d)  τουλάχιστον τριμηνιαία, ανάλογα με τον τομέα.

(e)  μόνο για τις σχετιζόμενες με την AnaCredit οντότητες.

(f)  πλην αυτοδιαχειριζόμενων οντοτήτων.

(***)  κατά περίπτωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (RIAD) – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναγγέλλονται αναφορικά με δέσμες δεδομένων σύμφωνα με το οικείο νομικό πλαίσιο κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VII της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής

Ονομασία χαρακτηριστικού γνωρίσματος (attribute name)

Στοιχεία λογιστικής κατάστασης και στοιχεία επιτοκίων επιμέρους ΝΧΙ (iBSI-iMIR)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 (ECB/2014/48)

Οντότητες σχετιζόμενες με τη διαχείριση ασφαλειών

Σύστημα διαχείρισης διαθεσίμων (TMS)

Βάση δεδομένων για τα στατιστικά στοιχεία διακρατήσεων τίτλων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (SHSDB) (1)

Κεντρική βάση δεδομένων για τίτλους (CSDB)

Κοινή βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων (AnaCredit) (2)

Κωδικοί αναγνώρισης οντοτήτων

κωδικός RIAD

x

x

x

x

x

x

x

κωδικός LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

εθνικοί κωδικοί αναγνώρισης (*1)

 

 

x

 

x

x

x

λοιποί κωδικοί αναγνώρισης

 

 

x

x

x

x

x

Κωδικοί αναγνώρισης μέσων

κωδικός ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Επωνυμία

x

x

x

x

x

x

x

Χώρα κατοικίας

x

x

x

x

x

x

x

Διεύθυνση

 

 

 

 

 

 

x

Νομική μορφή

 

 

 

 

 

 

x

Θεσμικός τομέας

x

x

x

x

x

x

x

Λεπτομέρειες θεσμικού τομέα

x

x

x

x

x

x

x

Έλεγχος θεσμικού τομέα

x

x

x

x

x

x

x

Ομάδα ασφαλειών

 

 

x

 

 

 

 

Κωδικός NACE

 

 

 

 

x

x

x

Γεωγραφική θέση (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Κωδικός CCP

 

x

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις παροχής στοιχείων

 

 

 

 

 

 

x

Λογιστικό πλαίσιο

 

 

 

 

 

 

x

Σύνολο απασχόλησης

 

 

 

 

 

 

x

Σύνολο ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

x

Μέγεθος επιχείρησης

 

 

 

 

 

 

x

Ετήσιος κύκλος εργασιών

 

 

 

 

 

 

x

Στάδιο νομικών διαδικασιών

 

 

 

 

 

 

x

 

Ημερομηνία ίδρυσης

x

x

x

x

x

x

x

Ημερομηνία διακοπής λειτουργίας

x

x

x

x

x

x

x

Κωδικός «μη ενεργή»

x

x

x

x

x

x

 

 

Σχέσεις

Σχέση ιδιοκτησίας

 

 

x

 

 

 

 

Σχέση υποκαταστήματος

 

 

x

 

 

 

 

Δεσμός

με το κεντρικό κατάστημα

 

 

 

 

x

 

x

με την άμεση μητρική επιχείρηση που ασκεί έλεγχο

 

 

 

 

x

 

x

με την επικεφαλής μητρική επιχείρηση που ασκεί έλεγχο

 

 

 

 

x

 

x

με την εταιρεία διαχείρισης

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Ο κατάλογος των υποχρεωτικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όσον αφορά τον ρόλο των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς της SHSDB καθορίζεται στις οικείες νομικές πράξεις.

(2)  Ο κατάλογος των υποχρεωτικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όσον αφορά συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο για τους σκοπούς της AnaCredit εξαρτάται από τον ρόλο του (δανειστής, εγγυητής κ.λπ.), την κατοικία του (εντός/εκτός κράτους μέλους παροχής στοιχείων) και την ημερομηνία χορήγησης του δανείου κατά τα οριζόμενα στις οικείες νομικές πράξεις.

(*1)  Ο κωδικός LEI ή, εφόσον δεν είναι διαθέσιμος, οι εθνικοί κωδικοί αναγνώρισης θα πρέπει να αναγγέλλονται ως υποχρεωτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.


Top