EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1523

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1523 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2018, για τον καθορισμό υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/6559

OJ L 256, 12.10.2018, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 256/103


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1523 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Οκτωβρίου 2018

για τον καθορισμό υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 καθορίζονται κοινές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα και προβλέπονται οι απαιτήσεις για τις δηλώσεις προσβασιμότητας που πρέπει να παρέχουν οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς την εν λόγω οδηγία.

(2)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να παρέχουν δηλώσεις προσβασιμότητας με τη χρήση υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας το οποίο έχει καταρτίσει η Επιτροπή.

(3)

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα επανεξετάζουν και επικαιροποιούν τις οικείες δηλώσεις προσβασιμότητας σε τακτική και τουλάχιστον ετήσια βάση.

(4)

Για να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στη δήλωση προσβασιμότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να καθιστούν τις δηλώσεις τους προσβάσιμες από κάθε ιστοσελίδα του ιστότοπου. Οι δηλώσεις μπορούν επίσης να διατίθενται στην ίδια την εφαρμογή για φορητές συσκευές.

(5)

Για την αύξηση της ευρεσιμότητας και της προσβασιμότητας, καθώς και για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης των παρατιθέμενων πληροφοριών, η δήλωση προσβασιμότητας θα πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη, κατά περίπτωση, σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο όπως αναφέρεται στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας που πρέπει να χρησιμοποιείται από οργανισμούς του δημόσιου τομέα των κρατών μελών σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, όπως παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Μορφή της δήλωσης

Η δήλωση παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και, κατά περίπτωση, στο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/98/ΕΚ.

Άρθρο 3

Κατάρτιση της δήλωσης

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 είναι ακριβείς και βασίζονται σε ένα από τα ακόλουθα:

α)

πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές προς τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, όπως:

αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα,

αξιολόγηση διενεργηθείσα από τρίτο μέρος, για παράδειγμα, πιστοποίηση·

β)

τυχόν άλλα μέτρα που κρίνονται κατάλληλα από τα κράτη μέλη, τα οποία παρέχουν ισοδύναμη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση είναι ακριβείς.

2.   Η δήλωση διευκρινίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Προσαρμογή της δήλωσης

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να παρέχουν στις αντίστοιχες δηλώσεις τους τουλάχιστον τις υποχρεωτικές απαιτήσεις περιεχομένου που προβλέπονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προσθέτουν απαιτήσεις πέραν του προαιρετικού περιεχομένου που παρατίθεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες

Το κείμενο σε πλάγια γραφή διαγράφεται και/ή τροποποιείται, κατά περίπτωση, από τον οργανισμό του δημόσιου τομέα.

Όλες οι σημειώσεις που περιλαμβάνονται στο τέλος του εγγράφου διαγράφονται πριν από τη δημοσίευση της δήλωσης προσβασιμότητας.

Ο χρήστης θα πρέπει να βρίσκει εύκολα τη δήλωση προσβασιμότητας. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται σύνδεσμος προς τη δήλωση προσβασιμότητας σε εμφανές σημείο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου ή να διατίθεται σε κάθε ιστοσελίδα, π.χ. σε στατική κεφαλίδα ή στατικό υποσέλιδο. Επιτρέπεται η χρήση τυποποιημένης διεύθυνσης URL για τη δήλωση προσβασιμότητας. Όσον αφορά τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102. Η δήλωση μπορεί επίσης να διατίθεται στην ίδια την εφαρμογή για φορητές συσκευές.

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο/Η [ονομασία του οργανισμού του δημόσιου τομέα] δεσμεύεται να καθιστά τον/τους οικείο/-ους [ιστότοπο/-ους] [και την/τις οικεία/-ες] [εφαρμογή/-ές για φορητές συσκευές] προσβάσιμο/-ους/-η/-ες, σύμφωνα με [εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)].

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στα εξής: [εισαγάγετε το πεδίο εφαρμογής της δήλωσης, π.χ. ιστότοπος/-οι ή εφαρμογή/-ές για φορητές συσκευές i όπου εφαρμόζεται η δήλωση, κατά περίπτωση]

Κατάσταση συμμόρφωσης ii

α) iii

[Ο/Η παρών/-ούσα] [Οι παρόντες/-ούσες] [ιστότοπος/-οι] [εφαρμογή/-ές για φορητές συσκευές] [συνάδει] [συνάδουν] πλήρως με [xxx iv].

β) v

[Ο/Η παρών/-ούσα] [Οι παρόντες/-ούσες] [ιστότοπος/-οι] [εφαρμογή/-ές για φορητές συσκευές] [συνάδει] [συνάδουν] μερικώςvi με [xxx vii], λόγω των παρακάτω [περιπτώσεων μη συμμόρφωσης] [και/ή] [εξαιρέσεων].

γ) viii

[Ο/Η παρών/-ούσα] [Οι παρόντες/-ούσες] [ιστότοπος/-οι] [εφαρμογή/-ές για φορητές συσκευές] δεν [συνάδει] [συνάδουν] με [xxx ix]. Οι [περιπτώσεις μη συμμόρφωσης] [και/ή] [εξαιρέσεις] παρατίθενται παρακάτω.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο x

Το περιεχόμενο που παρατίθενται παρακάτω δεν είναι προσβάσιμο για τους εξής λόγους:

α)

δεν συμμορφώνεται προς την [εθνική νομοθεσία]

[Αναφέρατε τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του/των ιστότοπου/-ων ή εφαρμογής/-ών για φορητές συσκευές και/ή διευκρινίστε το/τα τμήμα/-τα, το περιεχόμενο ή την/τις λειτουργία/-ες που προς το παρόν δεν συμμορφώνεται/-ονται xi].

β)

συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση

[Αναφέρατε το/τα μη προσβάσιμο/-α τμήμα/-τα, το μη προσβάσιμο περιεχόμενο ή την/τις μη προσβάσιμη/-ες λειτουργία/-ες για το/τα/την/τις οποίο/-α/-ες γίνεται προσωρινή επίκληση της εξαίρεσης λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης, κατά την έννοια του άρθρου 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102]

γ)

το περιεχόμενο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εφαρμοστέας νομοθεσίας

[Αναφέρατε το/τα μη προσβάσιμο/-α τμήμα/-τα, το μη προσβάσιμο περιεχόμενο ή την/τις μη προσβάσιμη/-ες λειτουργία/-ες που δεν εμπίπτει/-ουν στο πεδίο εφαρμογής της εφαρμοστέας νομοθεσίας].

[Αναφέρατε προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες, κατά περίπτωση].

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την/στις [ημερομηνία xii]

[Αναφέρατε τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης (βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1523 της Επιτροπής (2)].

[Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις [εισαγάγετε την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης xiii ]].

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

[Περιγράψτε τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων —και αναφέρατε σχετικό σύνδεσμο— που χρησιμοποιείται για να ενημερώνεται ο οργανισμός του δημόσιου τομέα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και για να υποβάλλονται αιτήματα παροχής πληροφοριών και περιεχομένου που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας].

[Αναφέρατε τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων οντοτήτων/διοικητικών μονάδων/προσώπων για θέματα προσβασιμότητας και για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων].

Διαδικασία εκτέλεσης

[Περιγράψτε τη διαδικασία εκτέλεσης —και αναφέρατε σχετικό σύνδεσμο— που χρησιμοποιείται σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης σε ενημέρωση ή αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας].

[Αναφέρατε τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου για τη διαδικασία εκτέλεσης φορέα].

ΤΜΗΜΑ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το ακόλουθο προαιρετικό περιεχόμενο μπορεί να προστίθεται στη δήλωση προσβασιμότητας, κατά περίπτωση:

1.

περιγραφή της δέσμευσης που αναλαμβάνει ο οργανισμός του δημόσιου τομέα όσον αφορά την ψηφιακή προσβασιμότητα, για παράδειγμα:

η πρόθεση του οργανισμού να επιτύχει επίπεδο προσβασιμότητας υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτεί ο νόμος,

τα διορθωτικά μέτρα που θα ληφθούν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μη προσβάσιμου περιεχομένου των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

2.

η επίσημη έγκριση (σε διοικητικό ή πολιτικό επίπεδο) της δήλωσης προσβασιμότητας·

3.

η ημερομηνία δημοσίευσης του ιστότοπου και/ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές·

4.

η ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης του ιστότοπου και/ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές, έπειτα από ουσιώδη αναθεώρηση του περιεχομένου του/της·

5.

σύνδεσμος προς έκθεση αξιολόγησης, εφόσον είναι διαθέσιμος, ιδίως δε εάν περιλαμβάνει ένδειξη της κατάστασης συμμόρφωσης του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές ως «α) συνάδει πλήρως»·

6.

πρόσθετη τηλεφωνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και παροχή στήριξης σε χρήστες υποστηρικτικής τεχνολογίας·

7.

κάθε άλλο περιεχόμενο που κρίνεται σκόπιμο.

i

Όσον αφορά τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, αναφέρατε στοιχεία σχετικά με την έκδοση και την ημερομηνία.

ii

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές, π.χ. α), β) ή γ), και διαγράψτε όσες δεν ισχύουν.

iii

Επιλέξτε το α) μόνον εάν τηρούνται πλήρως όλες οι απαιτήσεις του προτύπου ή της τεχνικής προδιαγραφής χωρίς καμία εξαίρεση.

iv

Εισαγάγετε παραπομπή σε πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή παραπομπή σε εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας.

v

Επιλέξτε το β) εάν τηρείται η πλειονότητα των απαιτήσεων του προτύπου ή της τεχνικής προδιαγραφής, αλλά με ορισμένες εξαιρέσεις.

vi

Αυτό σημαίνει ότι οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές δεν συνάδουν ακόμη πλήρως και ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση.

vii

Εισαγάγετε παραπομπή σε πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή παραπομπή σε εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας.

viii

Επιλέξτε το γ) εάν δεν τηρείται η πλειονότητα των απαιτήσεων του προτύπου ή της τεχνικής προδιαγραφής.

ix

Εισαγάγετε παραπομπή σε πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή παραπομπή σε εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας.

x

Μπορεί να διαγραφεί, αν δεν ισχύει.

xi

Περιγράψτε με όσο το δυνατόν μη τεχνικούς όρους γιατί δεν είναι προσβάσιμο το περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, με παραπομπές στις εφαρμοστέες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και/ή τεχνικών προδιαγραφών που δεν τηρούνται ακόμη, για παράδειγμα:

«Η φόρμα σύνδεσης της εφαρμογής κοινής χρήσης εγγράφων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως με το πληκτρολόγιο (απαίτηση αριθ. XXX (κατά περίπτωση))»

xii

Εισαγάγετε την ημερομηνία της πρώτης κατάρτισης της δήλωσης προσβασιμότητας, ή μεταγενέστερης επικαιροποίησης αυτής, έπειτα από αξιολόγηση των ιστότοπων/εφαρμογών για φορητές συσκευές για τις οποίες ισχύει η δήλωση. Έπειτα από ουσιώδη αναθεώρηση του ιστότοπου/της εφαρμογής για φορητές συσκευές, συνιστάται η διενέργεια αξιολόγησης και η επικαιροποίηση της δήλωσης.

xiii

Συνιστάται να επανεξετάζονται ως προς την ακρίβειά τους οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση προσβασιμότητας, σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Εάν η εν λόγω αναθεώρηση έχει πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρη αξιολόγηση του ιστότοπου/της εφαρμογής για φορητές συσκευές, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η εν λόγω αναθεώρηση επέφερε αλλαγές στη δήλωση προσβασιμότητας, αναφέρατε την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης.

(1)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).

(2)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1523 της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2018, για τον καθορισμό υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 256 της 12.10.2018, σ. 103).


Top