Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0909

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/909 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για έργα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

ST/9660/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/909/oj

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/37


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/909 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2018

σχετικά με τη θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για έργα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 6,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη θεσμοθέτηση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) και την κατάρτιση του καταλόγου των συμμετεχόντων κρατών μελών (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315.

(2)

Το άρθρο 4, παράγραφος 2 σημείο στ) της απόφασης αυτής προβλέπει ότι το Συμβούλιο καταρτίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων διακυβέρνησης για έργα, που τα συμμετέχοντα σε μεμονωμένο έργο κράτη μέλη θα μπορούσαν να προσαρμόσουν, όσο χρειάζεται, στο εν λόγω έργο.

(3)

Κατά τα προβλεπόμενα στην αιτιολογική παράγραφο 5 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 του Συμβουλίου (2), προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια, η υλοποίηση όλων των έργων της PESCO θα βασίζεται στο κοινό σύνολο κανόνων διακυβέρνησης για έργα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων κανόνων για το ρόλο των παρατηρητών κατά περίπτωση.

(4)

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 της σύστασης του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2018, σχετικά με χάρτη πορείας για την εφαρμογή της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) (3), το κοινό σύνολο κανόνων διακυβέρνησης για έργα θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο μέχρι τον Ιούνιο 2018. Θα πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει τη συνεπή και συνεκτική εφαρμογή των έργων PESCO και να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την τακτική ενημέρωση του Συμβουλίου αναφορικά με την ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, καθώς και να επιτρέπει την αναγκαία εποπτεία από το Συμβούλιο. Εν προκειμένω, οι ρόλοι και οι ευθύνες των συμμετεχόντων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του ρόλου των κρατών παρατηρητών, κατά περίπτωση, καθώς και της Γραμματείας της PESCO που παρέχεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), περιλαμβανομένου και του Στρατιωτικού επιτελείου της ΕΕ (ΣΕΕΕ), και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ), θα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να παρέχει γενικές οδηγίες προς τους συμμετέχοντες για την εκπόνηση των κατάλληλων ρυθμίσεων για τη διαχείριση κάθε έργου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο θα επανέλθει επίσης ως τον Ιούνιο του 2018 στο θέμα του συντονισμού των λειτουργιών των συμμετεχόντων κρατών μελών στο πλαίσιο των έργων.

(5)

Στο άρθρο 7 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315 προβλέπεται ότι η ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένων του ΣΕΕΕ, και ο ΕΟΑ, παρέχουν από κοινού τις αναγκαίες γραμματειακές λειτουργίες για την PESCO, και αποσαφηνίζονται περαιτέρω οι ρόλοι και οι ευθύνες των οντοτήτων αυτών στην υποστήριξη της λειτουργίας της PESCO, συμπεριλαμβανομένων των έργων PESCO.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, το Συμβούλιο θα πρέπει να εκδώσει απόφαση με την οποία θα θεσπίζει, σε εύθετο χρόνο, τις γενικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν εξαιρετικά να κληθούν τρίτα κράτη να συμμετάσχουν σε μεμονωμένα έργα, σύμφωνα με το άρθρο 9 και ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 1, και με την παράγραφο 13 της σύστασης του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2018.

(7)

Θα πρέπει συνεπώς το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση για τη θέσπιση κοινού συνόλου κανόνων διακυβέρνησης για έργα PESCO,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης «διαχειριστής έργου» είναι το συμμετέχον κράτος μέλος που λαμβάνει μέρος σε έργο PESCO.

Άρθρο 2

Ενημέρωση και εποπτεία από μέρους του Συμβουλίου

1.   Μέχρι το Νοέμβριο εκάστου έτους, το Συμβούλιο αναθεωρεί και επικαιροποιεί καταλλήλως την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/340. Ο ενημερωμένος κατάλογος των μελών του κάθε έργου, αποτελούμενος από τα μέλη που υπέβαλαν την πρόταση έργου και από τα μέλη που έγιναν δεκτά στο έργο κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, δημοσιεύεται μαζί με την ενημερωμένη απόφαση του Συμβουλίου.

2.   Το Συμβούλιο ενημερώνεται καταλλήλως από τα μέλη του σχεδίου σχετικά με την εξέλιξη των αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο της PESCO ετησίως. Προς τον σκοπό αυτό, τα μέλη του σχεδίου, μέσω των συντονιστών των έργων, ενημερώνουν τη γραμματεία της PESCO σχετικά με πρόοδο των αντίστοιχων έργων PESCO στα οποία συμμετέχουν, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα περιγραφής έργων PESCO που αναφέρεται στην παράγραφο 11 της σύστασης του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2018, μέσω κοινού ηλεκτρονικού χώρου εργασίας. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής του έργου, τον χάρτη πορείας του, τους στόχους και τα ορόσημα, καθώς και τη συμβολή του στην εκπλήρωση των οικείων πλέον δεσμευτικών υποχρεώσεων. Κατά την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (4), τα μέρη του έργου συμφωνούν σχετικά με την ενδεχόμενη διαβάθμιση των σχετικών μερών των πληροφοριών που παρέχονται.

Η γραμματεία της PESCO εκδίδει πρόσκληση, παρέχοντας προθεσμία έξι εβδομάδων στους συντονιστές έργων για να υποβάλουν τις εκθέσεις τους και να συλλέξουν τις ενοποιημένες πληροφορίες των έργων PESCO προκειμένου να τις διαβιβάσουν στο Συμβούλιο. Η διαβίβαση στο Συμβούλιο θα πρέπει κατ' αρχήν να γίνεται πριν την υποβολή της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την PESCO από τον Ύπατο Εκπρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους 14, 15 και 16 της σύστασης του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2018.

3.   Κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, τα μέλη του έργου υποβάλλουν, μέσω των συντονιστών έργων, επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα έργα, πέραν των κατά την παράγραφο 2 τακτικά υποβαλλόμενων πληροφοριών.

4.   Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη υποβάλλουν εξάλλου πληροφορίες σχετικά με την ατομική τους συμβολή στα έργα PESCO στα οποία συμμετέχουν μέσω των εθνικών τους σχεδίων εφαρμογής που πρέπει να επανεξετάζονται και να επικαιροποιούνται ετησίως, αν χρειαστεί, σύμφωνα με το άρθρο3, παράγραφος 2 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315.

5.   Ο κοινός ηλεκτρονικός χώρος εργασίας χρησιμοποιείται από τους συντονιστές του έργου προκειμένου να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με άλλα στοιχεία που αφορούν τη σημειωθείσα πρόοδο και αλλαγές όσον αφορά το έργο, περιλαμβανομένης της αποδοχής νέων μελών έργου και παρατηρητών και της ημερομηνίας αποδοχής τους. Ο κοινός ηλεκτρονικός χώρος εργασίας χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια των παρεχόμενων πληροφοριών για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στην PESCO.

Άρθρο 3

Γραμματεία της PESCO

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, και προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές της, η γραμματεία της PESCO:

α)

παρέχει ένα ενιαίο σημείο επαφής στο πλαίσιο της Ένωσης για όλα τα ζητήματα PESCO,

β)

παρέχει ένα ενιαίο σημείο επαφής και για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ώστε να ανταλλάσσονται πληροφορίες μέσω εύχρηστης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινού διαδικτυακού χώρου εργασίας. Η γραμματεία PESCO διανέμει επίσης τα έγγραφά της μέσω του χώρου αυτού.

γ)

προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης και συντονισμού για την αξιολόγηση των προτάσεων έργων PESCO και συμβάλλει στην κατά δομημένο τρόπο υποβολή από μέρους των κρατών μελών των απαιτούμενων πληροφοριών για την αξιολόγηση των έργων και την υποβολή εκθέσεων στο Συμβούλιο,

δ)

υποστηρίζει, κατόπιν αιτήματός τους, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη τα οποία προτίθενται να προτείνουν έργο, κατά την ενημέρωση των υπόλοιπων συμμετεχόντων κρατών μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, η ενημέρωση αυτή κυκλοφορεί σε εύθετο χρόνο προκειμένου να συγκεντρώνεται στήριξη και να παρέχεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η ευκαιρία να συμμετάσχουν συλλογικώς στην υποβολή της πρότασης,

ε)

υποστηρίζει δεόντως τα μέλη του έργου κατά την ενημέρωση που παρέχουν σχετικά με τα έργα τους στα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου και στο πλαίσιο του ΕΟΑ,

στ)

υποβάλλει τα αιτήματα που λαμβάνει από τα μέλη του έργου στις οικείες υπηρεσίες της ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του ΣΕΕΕ, και στον ΕΟΑ, για υποστήριξη των αντιστοίχων έργων στα οποία συμμετέχουν και της εφαρμογής τους.

Άρθρο 4

Μέλη του έργου

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, τα μέλη του έργου συμφωνούν μεταξύ τους με ομοφωνία σχετικά με τις ρυθμίσεις και το πεδίο της συνεργασίας τους, καθώς και με τη διαχείριση του έργου.

2.   Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες συμβολές για τη συμμετοχή στο έργο και τις σχετικές απαιτήσεις, τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο του έργου, τις προϋποθέσεις αποχώρησης από το έργο ή της συμμετοχής άλλων κρατών μελών σε αυτό, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με το καθεστώς παρατηρητή. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να καλύπτουν και θέματα του άρθρου 7.

3.   Κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, τα μέλη του έργου μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους ομοφώνως να δεχθούν στο έργο και άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη που το ζητούν. Ενημερώνουν το Συμβούλιο για την αποδοχή των νέων μελών.

4.   Τα μέλη του έργου μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους ομοφώνως ότι ορισμένες αποφάσεις, όπως αποφάσεις σχετικές με διοικητικά ζητήματα, θα λαμβάνονται σύμφωνα με διαφορετικούς κανόνες ψηφοφορίας.

5.   Τα μέλη του έργου συμβάλλουν σε αυτό με ιδίους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη τους. Αναλόγως του πεδίου του έργου, κάθε μέλος του έργου προσδιορίζει τη φύση της συμβολής, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπινους πόρους, χρηματοοικονομικούς πόρους, εμπειρογνωμοσύνη, εξοπλισμό ή συμβολές σε είδος. Οι εν λόγω συμβολές ή εμπειρογνωμοσύνη συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου του έργου και έχουν αντίκτυπο στο έργο.

6.   Τα μέλη του έργου επιδιώκουν να σχεδιάζουν κάθε έργο κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνοχή του αποτελέσματος και των χρονοδιαγραμμάτων με άλλα έργα PESCO και για να είναι το έργο συνεπές προς τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε άλλα σχετικά θεσμικά πλαίσια, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την άνευ διακρίσεων συμμετοχή και αποφεύγοντας τις περιττές επικαλύψεις.

7.   Σύμφωνα με τις δεσμευτικότερες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν ως συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα μέλη των έργων επιδιώκουν να παρέχουν λειτουργικές δυνάμεις και δυνατότητες, καλά εξοπλισμένες, εκπαιδευμένες και διαλειτουργικές, με τις κατάλληλες δομές, εφόδια και εφεδρείες ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται, να εκτελούν και να υποστηρίζουν επιχειρήσεις.

8.   Κάθε μέλος έργου διορίζει εθνικό σημείο επαφής για κάθε έργο PESCO στο οποίο συμμετέχει.

Άρθρο 5

Συντονιστές σχεδίου

1.   Σε κάθε έργο PESCO, τα μέλη του έργου προσδιορίζουν και ορίζουν μεταξύ τους έναν ή περισσότερους συντονιστές του έργου που θα αναλάβουν τα καθήκοντα συντονισμού. Ο ή οι εισηγητές ενός έργου μπορούν κατ' αρχήν να αναλαμβάνουν το ρόλο συντονιστή.

2.   Ειδικότερα, οι συντονιστές έργων:

α)

επικαιροποιούν τουλάχιστον άπαξ ετησίως τις πληροφορίες περί του έργου σε κοινό ηλεκτρονικό χώρο εργασίας που δημιουργεί η γραμματεία της PESCO, βάσει του υποδείγματος περιγραφής έργων PESCO,

β)

διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μελών του έργου, καθώς και με άλλους συντονιστές, άλλων έργων PESCO και ενεργούν ως σημείο εστίασης για θέματα που αφορούν το έργο,

γ)

μπορούν να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ρυθμίσεων που διέπουν το έργο που αναφέρεται στο άρθρο 4, καθώς και την απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων. Προς το σκοπό αυτό, οι συντονιστές έργων μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαχειριστικά εργαλεία στήριξης του έργου που διατίθενται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΟΑ,

δ)

προάγουν καταλλήλως τις επιχειρησιακές δυνατότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάπτυξης δυνατοτήτων και τη συντονισμένη ετήσια επανεξέταση στον τομέα της άμυνας, και συμβάλλουν στην πλήρωση των δεσμευτικότερων υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων εν όψει των πλέον απαιτητικών αποστολών, καθώς και στην επίτευξη του συμφωνηθέντος στόχου της Ένωσης.

3.   Τα μέλη του έργου μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους επιπρόσθετες ρυθμίσεις σχετικά με τις λειτουργίες και τις ευθύνες του συντονιστή του έργου, οι οποίες αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες του έργου. Ειδικότερα, όπου τα μέλη του έργου συμφωνούν να δώσουν τον ρόλο του συντονιστή έργου σε περισσότερα μέλη, διατηρείται ένα ενιαίο σημείο επαφής με τη γραμματεία PESCO.

Άρθρο 6

Παρατηρητές

1.   Τα μέλη του έργου μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους να επιτρέπουν σε άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη να γίνονται παρατηρητές του έργου.

2.   Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορούν κατ' αρχήν να γίνονται παρατηρητές μόνον υπό ορισμένους όρους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διάρκεια, που θα καθορισθεί από τα μέλη του σχεδίου σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του. Οι όροι αυτοί παρέχονται κατόπιν αιτήματος από τους συντονιστές του έργου.

3.   Τα μέλη του έργου μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους επιπρόσθετες ρυθμίσεις όσον αφορά τη θέση του παρατηρητή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις διαφορετικές φάσεις του.

4.   Οι παρατηρητές δεν έχουν υποχρέωση να συμβάλουν σε έργο με ιδίους πόρους και εμπειρογνωμοσύνη. Μπορούν να επιδιώξουν να καταστούν μέλη σε μεταγενέστερο στάδιο του έργου χωρίς να καθυστερούν την πρόοδο στην υλοποίηση του έργου.

Άρθρο 7

Λοιπά θέματα έργων

1.   Οι ρυθμίσεις που τα μέλη των έργων μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους γραπτώς, αν χρειάζεται, στο πλαίσιο κάθε έργου PESCO για την εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 3 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315, μπορούν να περιλαμβάνουν μερικούς ή και όλους τους εξής τομείς:

προετοιμασία, προεδρία και συντονισμό των συνεδριάσεων των μελών του έργου,

κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του έργου,

πρόσκληση στην Επιτροπή να συμμετάσχει καταλλήλως στις εργασίες σχετικά με το έργο,

κανόνες σχετικά με τον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση,

παρουσία παρατηρητών στις εργασίες του έργου,

κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που μέλος του έργου αποφασίσει να αποχωρήσει από το έργο, συμπεριλαμβανομένων των νομικών και χρηματοοικονομικών πτυχών, ή όταν συμμετέχοντα κράτη μέλη επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε έργο,

προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να ζητηθεί η υποστήριξη της ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του ΣΕΕΕ, και του ΕΟΑ,

προδιαγραφές, στρατηγική αγορών, επιλογή φορέα υποστήριξης διαχείρισης έργου και επιλογή βιομηχανικών εταιρειών. Από την άποψη αυτή, τα μέλη του έργου μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους να εφαρμόζουν τα εργαλεία διαχείρισης έργου που χρησιμοποιεί ο ΕΟΑ, όπως οι ρυθμίσεις έργου, οι στόχοι κοινού προσωπικού, οι απαιτήσεις κοινού προσωπικού, ή περιπτώσεις που αφορούν επιχειρήσεις.

2.   Τα μέλη του σχεδίου μπορούν να συμφωνήσουν ομοφώνως να λάβουν αποφάσεις επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4.

Άρθρο 8

Χρήση δυνάμεων και μέσων

Οι δυνάμεις και τα μέσα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο ενός έργου PESCO μπορούν, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιούνται ατομικά από μέλη του έργου ή συλλογικά, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ ή άλλοι φορείς.

Άρθρο 9

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση θα αναθεωρηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η παρούσα απόφαση αναπροσαρμόζεται ενδεχομένως για να συνεκτιμήσει τους γενικούς όρους συμμετοχής τρίτων κρατών σε συγκεκριμένα έργα. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο ζ) και το άρθρο 9 παράγραφος 1 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2315.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2018.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 331 της 14.12.2017, σ. 57.

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2018, για την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) (ΕΕ L 65 της 8.3.2018, σ. 24).

(3)  ΕΕ C 88 της 8.3.2018, σ. 1.

(4)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).


Top