Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0907

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/907 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2018, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

ST/8849/2018/INIT

OJ L 161, 26.6.2018, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/907/oj

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 161/27


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/907 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2018

για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 13 Νοεμβρίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2071 (1) για τον διορισμό του κ. Toivo KLAAR ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία. Η εντολή του ΕΕΕΕ λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.

(2)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα 20 μηνών.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εντολή του κ. Toivo KLAAR ως ΕΕΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία παρατείνεται έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τερματιστεί νωρίτερα η εντολή του ΕΕΕΕ, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένων των στόχων που καθορίζονται στα συμπεράσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο συνήλθε στις Βρυξέλλες την 1η Σεπτεμβρίου 2008 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2008 και της 27ης Φεβρουαρίου 2012. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

σύμφωνα με τους υπάρχοντες μηχανισμούς, μεταξύ άλλων τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και την Ομάδα του Μινσκ, πρόληψη των συγκρούσεων στην περιοχή, συμβολή στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στη Γεωργία και της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με την προώθηση της επιστροφής των προσφύγων και των εντός της χώρας εκτοπισμένων και με άλλα ενδεδειγμένα μέσα, και υποστήριξη της εφαρμογής της εν λόγω διευθέτησης σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου·

β)

δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων με τους κύριους ενδιαφερομένους σχετικά με την περιοχή·

γ)

ενθάρρυνση και περαιτέρω στήριξη της συνεργασίας μεταξύ Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργίας και, κατά περίπτωση, των γειτονικών τους χωρών·

δ)

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της Ένωσης στην περιοχή.

Άρθρο 3

Εντολή

Για να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής, ο ΕΕΕΕ έχει εντολή να:

α)

αναπτύξει επαφές με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, άλλους βασικούς πολιτικούς φορείς, τον δικαστικό κλάδο και την κοινωνία των πολιτών στην περιοχή·

β)

ενθαρρύνει τις χώρες της περιοχής να συνεργάζονται σε περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι απειλές κατά της κοινής ασφάλειας, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου και του οργανωμένου εγκλήματος·

γ)

συμβάλει στην ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και να διευκολύνει την εφαρμογή της εν λόγω διευθέτησης σε στενό συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΑΣΕ και την Ομάδα του Μινσκ·

δ)

όσον αφορά την κρίση στη Γεωργία:

i)

συνδράμει στην προετοιμασία των διεθνών συνομιλιών οι οποίες διεξάγονται βάσει του σημείου 6 του σχεδίου διευθέτησης της 12ης Αυγούστου 2008, τις Διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης και των σχετικών εκτελεστικών μέτρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2008, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, του ζητήματος των προσφύγων και των εντός της χώρας εκτοπισθέντων βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών, και κάθε άλλου θέματος με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών·

ii)

συμβάλει στον καθορισμό της θέσης της Ένωσης και να την εκπροσωπήσει, στο επίπεδο του ΕΕΕΕ, κατά τις αναφερόμενες στο σημείο i) συνομιλίες· και

iii)

διευκολύνει την εφαρμογή του σχεδίου διευθέτησης της 12ης Αυγούστου 2008 καθώς και των σχετικών εκτελεστικών μέτρων της 8ης Σεπτεμβρίου 2008·

ε)

διευκολύνει την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε συντονισμό με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, όπου υπάρχουν και χρειάζεται·

στ)

συνδράμει στην κατά περίπτωση προετοιμασία συμβολών της Ένωσης στην εφαρμογή ενδεχόμενης διευθέτησης της σύγκρουσης·

ζ)

ενισχύει τον διάλογο σχετικά με την περιοχή μεταξύ της Ένωσης και των κυριότερων ενδιαφερομένων·

η)

παράσχει βοήθεια στην Ένωση για την περαιτέρω ανάπτυξη συνολικής πολιτικής έναντι του Νοτίου Καυκάσου·

θ)

στο πλαίσιο των καθοριζόμενων στο παρόν άρθρο δραστηριοτήτων, να συμβάλει στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τις γυναίκες σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ειδικότερα παρακολουθώντας και μελετώντας τις εξελίξεις από αυτήν την άποψη.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία της ΥΕ.

2.   Η ΕΠΑ διατηρεί προνομιακό δεσμό με τον ΕΕΕΕ και είναι το κύριο σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής, με την επιφύλαξη των εξουσιών της ΥΕ.

3.   Ο ΕΕΕΕ εργάζεται σε στενό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες της.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2018 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020 ανέρχεται σε 4 340 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η διαχείριση των δαπανών υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη σε ειδικά ζητήματα πολιτικής, όπως απαιτεί η εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη σύνθεση της ομάδας.

2.   Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι μισθοί αυτού του αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το εκάστοτε κράτος μέλος, το εκάστοτε θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ, αντίστοιχα. Στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ μπορούν επίσης να τοποθετούνται εμπειρογνώμονες αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του αποστέλλοντος θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ, και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.

4.   Το προσωπικό του ΕΕΕΕ συστεγάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΕΔ ή τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλίζονται η συνοχή και η συνέπεια των αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του καθορίζονται, κατά περίπτωση, σε συμφωνία με τις χώρες υποδοχής. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό της ομάδας του ΕΕΕΕ τηρούν τις αρχές ασφάλειας και τις ελάχιστες προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και υλικοτεχνική στήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή ή/και τα κράτη μέλη παρέχουν, εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική υποστήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σε συμφωνία με την εντολή του και ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης του, για την ασφάλεια του συνόλου του προσωπικού υπό την άμεση εξουσία του ΕΕΕΕ, κυρίως δε:

α)

καταρτίζει ειδικό σχέδιο ασφάλειας, βάσει καθοδήγησης της ΕΥΕΔ, με ειδικά μέτρα ασφάλειας από υλική, οργανωτική και διαδικαστική άποψη που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή ευθύνης και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, προνοεί δε για σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σχέδιο εκκένωσης·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στην περιοχή ευθύνης·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του ΕΕΕΕ που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια πριν ή μόλις φθάσουν στον τόπο της περιοχής ευθύνης, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που ορίζονται για την εν λόγω περιοχή από την ΕΥΕΔ·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των συμφωνημένων συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο των τακτικών αξιολογήσεων ασφαλείας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου και της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της εντολής στο Συμβούλιο στον ΥΕ και την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στην ΥΕ και την ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, ανάλογα με τις ανάγκες, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ μπορεί επίσης να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετέχει στη συνοπτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προωθεί την ενότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέσα της Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών χρησιμοποιούνται συνεκτικά, προς επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Αν χρειαστεί, θα επιδιωχθεί συνεννόηση με τα κράτη μέλη. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

2.   Επιτόπου, διατηρείται στενή επαφή με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης και τους αρχηγούς αποστολών των κρατών μελών οι οποίοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς επικουρία του ΕΕΕΕ στην εκτέλεση της εντολής του. Ο ΕΕΕΕ, σε στενό συντονισμό με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ένωσης στη Γεωργία, παρέχει επιτόπου πολιτική καθοδήγηση στον αρχηγό της αποστολής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία (EUMM Georgia). Ο ΕΕΕΕ και ο Διοικητής Μη Στρατιωτικής Επιχείρησης της αποστολής EUMM Georgia διαβουλεύονται, ανάλογα με την περίπτωση. Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης σε επαφή επιτόπου με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 13

Συνεργασία επί αξιώσεων

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό του συμβάλλουν στην παροχή στοιχείων προκειμένου να απαντήσουν στις προσφυγές και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εντολές των προηγούμενων ΕΕΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, παρέχουν δε διοικητική συνδρομή και πρόσβαση στους οικείους φακέλους για τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 14

Επανεξέταση

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ θα υποβάλει στο Συμβούλιο, στον ΥΕ και την Επιτροπή έκθεση προόδου πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2018 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής έως τις 30 Νοεμβρίου 2019.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 25 Ιουνίου 2018.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2071 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία (ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 55).

(2)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).


Top