Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0518(01)

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος εργασίας του 2018 για την κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα»

C/2018/2846

OJ C 171, 18.5.2018, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

18.5.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 171/2


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Μαΐου 2018

σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος εργασίας του 2018 για την κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα»

(2018/C 171/02)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 84,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει γενικούς κανόνες σχετικά με τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων, ώστε να εξακριβώνεται η συμμόρφωση προς τους κανόνες που έχουν ως στόχο, ιδίως, την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη μείωση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων για τον άνθρωπο και τα ζώα και τη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών κατά το εμπόριο ζωοτροφών και τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Το άρθρο 51 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να οργανώνει μαθήματα κατάρτισης για το προσωπικό των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. Στα μαθήματα κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν άτομα από τρίτες χώρες, ιδίως δε από αναπτυσσόμενες χώρες. Τα εν λόγω μαθήματα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως, κατάρτιση για τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, καθώς και τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (4) παρέχει τη νομική βάση για τη διοργάνωση μαθημάτων στον τομέα της υγείας των φυτών.

(3)

Το πρόγραμμα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» θεσπίστηκε από την Επιτροπή το 2006, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με την «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (5) εξετάζει επιλογές για τη μελλοντική οργάνωση της κατάρτισης.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 θεσπίζει διατάξεις για τη διαχείριση των δαπανών που γίνονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς οι οποίοι καλύπτονται από τους κανόνες της Ένωσης που διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών. Το άρθρο 31 ορίζει ότι η Ένωση μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τους επίσημους ελέγχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, με σκοπό την υιοθέτηση εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών.

(5)

Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» στα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να εγκριθεί απόφαση χρηματοδότησης και το πρόγραμμα εργασίας του 2018 για την κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών. Στο άρθρο 94 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (6) ορίζονται λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αποφάσεις χρηματοδότησης.

(6)

Η εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής (7) θεσπίζει τον «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα» («ο Οργανισμός»). Με την απόφαση αυτή ανατίθενται στον Οργανισμό ορισμένα καθήκοντα διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος σχετικά με τα μέτρα κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας τροφίμων που εκτελούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και την οδηγία 2000/29/ΕΚ.

(7)

Πρέπει να προβλέπεται η καταβολή τόκων υπερημερίας βάσει του άρθρου 92 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και του άρθρου 111 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

(8)

Για να υπάρχει ευελιξία κατά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί ο όρος «ουσιώδης μεταβολή» κατά την έννοια του άρθρου 94 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το πρόγραμμα εργασίας

Εγκρίνεται το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» για το 2018, όπως καθορίζεται στο παράρτημα.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 2

Συνεισφορά της Ένωσης

1.   1. Η μέγιστη συνεισφορά για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας για το 2018 ανέρχεται σε 17 500 000 EUR, ποσό που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στη γραμμή 17 04 03 του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018.

2.   2. Οι πιστώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μπορούν επίσης να καλύπτουν τους τόκους υπερημερίας.

Άρθρο 3

Ρήτρα ευελιξίας

Σωρευτικές μεταβολές των πιστώσεων σε επιμέρους ενέργειες που δεν υπερβαίνουν το 20 % της μέγιστης συνεισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης δεν θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια του άρθρου 94 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μεταβολές δεν επηρεάζουν σημαντικά τη φύση των ενεργειών και τον στόχο του προγράμματος εργασίας. Η αύξηση της μέγιστης συνεισφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης δεν υπερβαίνει το 20 %.

Ο αρμόδιος διατάκτης μπορεί να εφαρμόζει το είδος των μεταβολών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν λόγω μεταβολές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της αναλογικότητας.

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2018.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(5)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα», COM(2006) 519 τελικό, της 20ής Σεπτεμβρίου 2006.

(6)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(7)  Εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ (ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Εισαγωγή

Σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και στην οδηγία 2000/29/ΕΚ, στο παρόν πρόγραμμα εργασίας οι ενέργειες που θα χρηματοδοτηθούν και η κατανομή του προϋπολογισμού για το έτος 2018 έχουν ως εξής:

1.1.

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων (με εφαρμογή απευθείας διαχείρισης): Εξωτερικές συμβάσεις για την εκτέλεση του προγράμματος κατάρτισης και άλλων εργαλείων μάθησης

17 500 000 EUR

ΣΥΝΟΛΟ

17 500 000 EUR

2.   Σύναψη δημόσιων συμβάσεων

Το συνολικό κονδύλιο του προϋπολογισμού που προορίζεται για τη σύναψη συμβάσεων το 2018 ανέρχεται σε 17 500 000 EUR.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004, άρθρο 51

Οδηγία 2000/29/ΕΚ, άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014, άρθρο 31 και άρθρο 36 παράγραφος 1

ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γραμμή προϋπολογισμού: 17 04 03

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για καθένα από τα τεχνικά ζητήματα που αναφέρονται παρακάτω θα υπογραφούν μία ή περισσότερες απευθείας συμβάσεις ή συμβάσεις-πλαίσια παροχής υπηρεσιών. Εκτιμάται ότι θα υπογραφούν περίπου 18 απευθείας ή ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Οι εξωτερικοί ανάδοχοι συμμετέχουν κυρίως στις οργανωτικές και υλικοτεχνικές πτυχές των δραστηριοτήτων κατάρτισης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ)

Για το 2018, οι δράσεις κατάρτισης θα αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

Δραστηριότητες

Ποσό σε EUR

Έλεγχοι για την υγεία των φυτών

1 280 000

Έρευνες για την υγεία των φυτών

630 000

Έλεγχοι εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων

350 000

Έλεγχοι σχετικά με τις διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικού

275 000

Έλεγχος επιμολυντών

765 000

Νομοθεσία για τις ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής των ζωοτροφών

865 000

Βιολογική γεωργία

995 000

Προστατευόμενες ονομασίες τροφίμων

970 000

Έλεγχοι στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

865 000

TRACES (υγειονομικές, φυτοϋγειονομικές και ποιοτικές πτυχές)

1 170 000

Έλεγχος μετακινήσεων σκύλων και γάτων

575 000

Υγιεινή των τροφίμων σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής

1 025 000

Εκτίμηση επικινδυνότητας

1 025 000

Υποστήριξη της επιβολής του νόμου στον υγειονομικό και τον φυτοϋγειονομικό τομέα

1 710 000

Προσέγγιση της ΕΕ για τα νέα τρόφιμα

980 000

Δοκιμές τροφίμων

2 090 000

Νέος κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους

480 000

Επιγραμμική μάθηση και διδασκαλία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων, της ακαδημίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα», της υποστήριξης και της συνδρομής

1 000 000

Κατάρτιση, συνέδρια, ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων και μέσα μάθησης και διάδοσης για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στους τομείς της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών και της ασφάλειας των τροφίμων

450 000

ΣΥΝΟΛΟ

17 500 000

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι επιδιωκόμενοι επιχειρησιακοί στόχοι είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση των προγραμμάτων κατάρτισης στους προσδιορισμένους τομείς, προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ικανοτήτων μεταξύ του προσωπικού ελέγχου, να γίνουν οι επίσημοι έλεγχοι πιο ομοιόμορφοι, αντικειμενικοί και αποδοτικοί σε όλη την ΕΕ και να συμβάλουν σε μεγαλύτερη ομοιομορφία των διαδικασιών ελέγχου μεταξύ εταίρων εντός και εκτός ΕΕ.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις προσδοκίες της Επιτροπής, είναι τα εξής:

α)

βελτίωση της ευαισθητοποίησης και των γνώσεων του προσωπικού ελέγχου στους προσδιορισμένους τομείς κατάρτισης·

β)

παροχή κοινής αντίληψης των υφιστάμενων διατάξεων και μέσων της ΕΕ που σχετίζονται με τους επίσημους ελέγχους στους προσδιορισμένους τομείς κατάρτισης·

γ)

διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τους επίσημους ελέγχους στους προσδιορισμένους τομείς κατάρτισης·

δ)

ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης και εναρμόνισης στην προσέγγιση για τους επίσημους ελέγχους στους προσδιορισμένους τομείς κατάρτισης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα θα διαχειριστεί και θα εκτελέσει το ποσό των 17 500 000 EUR [χρηματοδότηση των μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και της οδηγίας 2000/29/ΕΚ] (εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Περίπου κατά τη διάρκεια του 2ου - 3ου τριμήνου του 2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17 500 000 EUR


Top