Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Απόφαση (ΕΕ) 2018/229της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2018, για τον καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των τιμών των ταξινομήσεων στα συστήματα παρακολούθησης των κρατών μελών, βάσει των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης, και για την κατάργηση της απόφασης 2013/480/ΕΕ της Επιτροπής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 696]Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 47/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/229ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Φεβρουαρίου 2018

για τον καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των τιμών των ταξινομήσεων στα συστήματα παρακολούθησης των κρατών μελών, βάσει των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης, και για την κατάργηση της απόφασης 2013/480/ΕΕ της Επιτροπής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 696]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (1) και ιδιαίτερα το τμήμα 1.4.1 σημείο ix) του παραρτήματος V,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να προστατεύουν, να αναβαθμίζουν και να αποκαθιστούν όλα τα συστήματα επιφανειακών υδάτων με σκοπό την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης. Επιπλέον, απαιτεί από τα κράτη μέλη να προστατεύουν και να αναβαθμίζουν όλα τα τεχνητά και ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα με σκοπό την επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού και καλής χημικής κατάστασης.

(2)

Προκειμένου να οριστεί ένας από τους βασικούς περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, συγκεκριμένα η καλή οικολογική κατάσταση, η εν λόγω οδηγία ορίζει μια διαδικασία για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας μεταξύ των αποτελεσμάτων της βιολογικής παρακολούθησης των κρατών μελών και των ταξινομήσεων των συστημάτων παρακολούθησης. Απαιτείται σύγκριση των αποτελεσμάτων της βιολογικής παρακολούθησης των κρατών μελών και των ταξινομήσεων των συστημάτων παρακολούθησής τους, μέσω ενός δικτύου διαβαθμονόμησης απαρτιζόμενο από τόπους παρακολούθησης σε κάθε κράτος μέλος και σε κάθε οικοπεριοχή της Ένωσης. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη συλλέγουν, όπου ενδείκνυται, τις απαραίτητες πληροφορίες για τους τόπους που περιλαμβάνονται στο δίκτυο διαβαθμονόμησης, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της συνέπειας των ταξινομήσεων των εθνικών συστημάτων παρακολούθησης με τους κανονιστικούς ορισμούς του τμήματος 1.2 του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Προκειμένου να διεξαχθεί η διαβαθμονόμηση, τα κράτη μέλη χωρίστηκαν σε γεωγραφικές ομάδες διαβαθμονόμησης, οι οποίες περιλαμβάνουν κράτη μέλη που διαθέτουν κοινούς τύπους συστημάτων επιφανειακών υδάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα 2 του παραρτήματος της απόφασης 2005/646/ΕΚ (2).

(3)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/610/ΕΚ, η διαβαθμονόμηση θα πρέπει να διεξάγεται σε επίπεδο βιολογικού στοιχείου με σύγκριση των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης των εθνικών συστημάτων παρακολούθησης για κάθε βιολογικό στοιχείο και για κάθε κοινό τύπο συστημάτων επιφανειακών υδάτων μεταξύ των κρατών μελών και με διασφάλιση της συνέπειας των αποτελεσμάτων με τους κανονιστικούς ορισμούς που προβλέπονται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος V της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Η Επιτροπή διευκόλυνε τη διεξαγωγή τριών φάσεων της διαβαθμονόμησης μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, συντάχθηκαν τέσσερα καθοδηγητικά έγγραφα [αριθ. 6 (3), 14 (δύο εκδόσεις (4)) και 30 (5)] ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβαθμονόμησης. Στα έγγραφα αυτά παρέχεται επισκόπηση των βασικών αρχών της διαδικασίας διαβαθμονόμησης και των επιλογών για τη διεξαγωγή της, συμπεριλαμβανομένων χρονοδιαγραμμάτων και απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων αναφοράς. Ορίζεται επίσης διαδικασία για να προσαρμοστούν νέες ή αναθεωρημένες εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης στον ενοποιημένο ορισμό της καλής οικολογικής κατάστασης.

(5)

Μέχρι το 2007 η Επιτροπή είχε λάβει αποτελέσματα διαβαθμονόμησης για ορισμένα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριελήφθησαν στην απόφαση 2008/915/ΕΚ της Επιτροπής (6), η οποία ορίζει τις τιμές των ορίων μεταξύ των κλάσεων που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη στις ταξινομήσεις στα εθνικά συστήματα παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της διαβαθμονόμησης ήταν ελλιπή, καθώς δεν καλύπτονταν όλα τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία. Χρειάστηκε, ωστόσο, να ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των πρώτων προγραμμάτων μέτρων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και των πρώτων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 13 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

(6)

Για την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης εγκαίρως για τον δεύτερο κύκλο σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που αναμένονταν για το 2015, η Επιτροπή κίνησε μια δεύτερη φάση διαβαθμονόμησης. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβαθμονόμησης συμπεριελήφθησαν στην απόφαση 2013/480/ΕΕ της Επιτροπής (7). Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαβαθμονόμηση είχε ολοκληρωθεί μόνο εν μέρει. Υπήρχαν επίσης γεωγραφικές ομάδες διαβαθμονόμησης και βιολογικά ποιοτικά στοιχεία για τα οποία δεν υφίσταντο αποτελέσματα διαβαθμονόμησης που να μπορούν να συμπεριληφθούν στην εν λόγω οδηγία.

(7)

Για την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης εγκαίρως για τον τρίτο κύκλο σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που αναμένονται για το 2021, κρίθηκε απαραίτητο να κινηθεί μια τρίτη φάση διαβαθμονόμησης. Τα αποτελέσματα αυτής της φάσης διαβαθμονόμησης συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

(8)

Το παράρτημα της παρούσας απόφασης παρουσιάζει τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης. Για τα αποτελέσματα στο μέρος 1 του παραρτήματος έχουν ολοκληρωθεί όλα τα βήματα για τη διαδικασία διαβαθμονόμησης που ορίζεται στα έγγραφα καθοδήγησης. Το μέρος 2 του παραρτήματος περιλαμβάνει τις εθνικές μεθόδους ταξινόμησης και τις αντίστοιχες τιμές ορίων για τις οποίες δεν κατέστη τεχνικώς δυνατό να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της συγκρισιμότητας λόγω έλλειψης κοινών τύπων, διαφορετικών εξεταζόμενων πιέσεων ή διαφορετικών αντιλήψεων αξιολόγησης. Καθώς τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο μέρος 1 και το μέρος 2 του παραρτήματος συμβαδίζουν με τους κανονιστικούς ορισμούς που παρατίθενται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, στις ταξινομήσεις στα συστήματα παρακολούθησης των κρατών μελών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες τιμές ορίων.

(9)

Όπου τα υδατικά συστήματα που αντιστοιχούν στους διαβαθμονομημένους τύπους χαρακτηρίζονται ως τεχνητά ή ιδιαίτερα τροποποιημένα υδατικά συστήματα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης για τον προσδιορισμό του καλού οικολογικού δυναμικού τους, λαμβανομένων υπόψη των φυσικών αλλοιώσεών τους και της σχετικής χρήσης του ύδατος τους σύμφωνα με τους κανονιστικούς ορισμούς που προβλέπονται στο τμήμα 1.2.5 του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

(10)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης στα εθνικά τους συστήματα ταξινόμησης, ώστε να θέσουν τα όρια μεταξύ της υψηλής και καλής κατάστασης και μεταξύ της καλής και μέτριας κατάστασης για όλους τους εθνικούς τύπους τους.

(11)

Από τις πληροφορίες που γίνονται διαθέσιμες μέσα από την καθιέρωση των προγραμμάτων παρακολούθησης δυνάμει του άρθρου 8 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της αναθεώρησης και επικαιροποίησης των χαρακτηριστικών κάθε περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού δυνάμει του άρθρου 5 της εν λόγω οδηγίας, θα μπορούσαν να προκύψουν νέα στοιχεία που να οδηγήσουν ενδεχομένως στην προσαρμογή των συστημάτων παρακολούθησης και ταξινόμησης των κρατών μελών με βάση την επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναπτύξουν νέες εθνικές μεθόδους ταξινόμησης οι οποίες καλύπτουν βιολογικά ποιοτικά στοιχεία ή επιμέρους βιολογικά ποιοτικά στοιχεία και τις αντίστοιχες τιμές ορίων για τις οποίες θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνέπεια με τους κανονιστικούς ορισμούς που παρατίθενται στο τμήμα 1.2.5 του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης για την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης, που μπορεί με τη σειρά της να επιβάλει την αναθεώρηση των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

(12)

Συνεπώς, η απόφαση 2013/480/ΕΕ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί αναλόγως.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Για τους σκοπούς του τμήματος 1.4.1 σημείο iii) του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν στα εθνικά τους συστήματα παρακολούθησης και ταξινόμησης τις τιμές των ορίων μεταξύ κλάσεων που ορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

2.   Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει ολοκληρωθεί εκτίμηση της συγκρισιμότητας για ένα βιολογικό ποιοτικό στοιχείο εντός μιας γεωγραφικής ομάδας διαβαθμονόμησης, τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του τμήματος 1.4.1 σημείο iii) του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ χρησιμοποιούν στα εθνικά τους συστήματα παρακολούθησης και ταξινόμησης τις μεθόδους και τις τιμές των ορίων μεταξύ κλάσεων που ορίζονται στο μέρος 2 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τις τιμές των ορίων μεταξύ κλάσεων που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας προκειμένου να καθορίσουν το καλό οικολογικό δυναμικό υδατικών συστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως τεχνητά ή ιδιαιτέρως τροποποιημένα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η απόφαση 2013/480/ΕΕ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2005/646/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2005, για την κατάρτιση πίνακα καταγραφής των τόπων που θα σχηματίσουν το δίκτυο διαβαθμονόμησης σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 243 της 19.9.2005, σ. 1).

(3)  Κοινή στρατηγική για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), Έγγραφο καθοδήγησης αριθ. 6, Προς μια καθοδήγηση για τη σύσταση του δικτύου διαβαθμονόμησης και την εφαρμογή της διαδικασίας διαβαθμονόμησης, Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003. ISBN 92-894-5126-2

(4)  Κοινή στρατηγική για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), Έγγραφο καθοδήγησης αριθ. 14. Έγγραφο καθοδήγησης για τη διαδικασία διαβαθμονόμησης για την περίοδο 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9·

Κοινή στρατηγική για την εφαρμογή της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), Έγγραφο καθοδήγησης αριθ. 14. Έγγραφο καθοδήγησης για τη διαδικασία διαβαθμονόμησης για την περίοδο 2008-2011, ISBN: 978-92-79-18997-5

(5)  Διαδικασία για την προσαρμογή νέων ή αναθεωρημένων μεθόδων ταξινόμησης στα αποτελέσματα ολοκληρωμένης διαβαθμονόμησης, έγγραφο καθοδήγησης αριθ. 30. Τεχνική έκθεση 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9

(6)  Απόφαση 2008/915/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2008, για καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των τιμών των ταξινομήσεων στα συστήματα παρακολούθησης των κρατών μελών, βάσει των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης (ΕΕ L 332 της 10.12.2008, σ. 20).

(7)  Απόφαση 2013/480/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2013, για τον καθορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των τιμών των ταξινομήσεων στα συστήματα παρακολούθησης των κρατών μελών, βάσει των αποτελεσμάτων της διαβαθμονόμησης και την κατάργηση της απόφασης 2008/915/ΕΚ (ΕΕ L 266 της 8.10.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος 1 του παρόντος παραρτήματος περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης για την οποία ολοκληρώθηκαν όλα τα βήματα της διαδικασίας διαβαθμονόμησης, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων οριακών τιμών τους.

Το μέρος 2 περιλαμβάνει τις εθνικές μεθόδους και τις οριακές τιμές τους οι οποίες συνάδουν με τον κανονιστικό ορισμό που καθορίζεται στο τμήμα 1.2 του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά για τις περιπτώσεις που δεν κατέστη τεχνικώς δυνατό να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της συγκρισιμότητας εντός μιας ομάδας γεωγραφικής διαβαθμονόμισης λόγω έλλειψης κοινών τύπων, διαφορετικών εξεταζόμενων πιέσεων ή διαφορετικών αντιλήψεων αξιολόγησης.

ΜΕΡΟΣ 1

Κατηγορία υδάτων

Ποταμοί

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Αλπικοί ποταμοί

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός ποταμού

Λεκάνη απορροής (km2)

Υψόμετρο (m από τη στάθμη της θάλασσας) και γεωμορφολογία

Αλκαλικότητα

Καθεστώς ροής

R-A1

Προαλπικός, μικρός έως μεσαίος, μεγάλου υψομέτρου, ασβεστολιθικός

10 — 1 000

800 — 2 500  m (λεκάνη απορροής), ογκόλιθοι/χαλίκια

Υψηλής (αλλά όχι εξαιρετικά υψηλής) αλκαλικότητας

 

R-A2

Μικρός έως μεσαίος, μεγάλου υψομέτρου, πυριτικός

10 — 1 000

500 — 1 000  m (μέγιστο υψόμετρο λεκάνης απορροής 3 000  m, μέσο 1 500  m), ογκόλιθοι

Μη ασβεστολιθικός (γρανίτης, μεταμορφικός) μέσης έως χαμηλής αλκαλικότητας

Καθεστώς ροής από λιώσιμο χιονιού-πάγου

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύπος R-A1:

Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία

Τύπος R-A2:

Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΑΛΠΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος R-A1

 

 

 

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — βενθικά ασπόνδυλα [Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Γαλλία

Γαλλική ταξινόμηση DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 και arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Γερμανία

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Ιταλία

MacrOper, με βάση τον κοινό μετρικό δείκτη διαβαθμονόμησης STAR (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Τύπος R-A2

 

 

 

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — βενθικά ασπόνδυλα [Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Γαλλία (Άλπεις)

Γαλλική ταξινόμηση DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 και arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Γαλλία (Πυρηναία)

Γαλλική ταξινόμηση DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 και arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Ιταλία

MacrOper, με βάση τον κοινό μετρικό δείκτη διαβαθμονόμησης STAR (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Ισπανία

Ιβηρικός BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΑΛΠΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοβένθος

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος και χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος R-A1

 

 

 

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — φυτοβένθος [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Γαλλία

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Δεκέμβριος 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Τύπος R-A2

 

 

 

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — φυτοβένθος [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Γαλλία

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Δεκέμβριος 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Ισπανία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Κατηγορία υδάτων

Ποταμοί

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Ποταμοί της κεντρικής Βαλτικής

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός ποταμού

Λεκάνη απορροής (km2)

Υψόμετρο και γεωμορφολογία

Αλκαλικότητα (meq/l)

R-C1

Μικρός πεδινός πυριτική άμμος

10 — 100

Πεδινή, κυριαρχείται από αμμώδες υπόστρωμα (μικρό μέγεθος κόκκων), πλάτος 3 — 8 m (μέγεθος φουσκωμένου ποταμού)

> 0,4

R-C2

Μικρός πεδινός πυριτικός βράχος

10 — 100

Πεδινή, βραχώδες υλικό

Πλάτος 3 — 8 m (μέγεθος φουσκωμένου ποταμού)

< 0,4

R-C3

Μικρός μεσαίου υψομέτρου πυριτικός

10 — 100

Μεσαίου υψομέτρου, βραχώδης (γρανίτης) — χαλικώδες υπόστρωμα, πλάτος 2 — 10 m (μέγεθος φουσκωμένου ποταμού)

< 0,4

R-C4

Μεσαίος πεδινός μεικτός

100 — 1 000

Πεδινή, υπόστρωμα αμμώδες έως χαλικώδες, πλάτος 8 — 25 m (μέγεθος φουσκωμένου ποταμού)

> 0,4

R-C5

Πλατύς πεδινός μεικτός

1 000  — 10 000

Πεδινή, ζώνη κυπρινοειδών, διακύμανση ταχύτητας, μέγιστο υψόμετρο στη λεκάνη απορροής: 800 m από τη στάθμη της θάλασσας, > 25 m πλάτος (μέγεθος φουσκωμένου ποταμού)

> 0,4

R-C6

Μικρός, πεδινός, ασβεστολιθικός

10 — 300

Πεδινή, υπόστρωμα χαλικώδες (ασβεστόλιθος), πλάτος 3 — 10 m (μέγεθος φουσκωμένου ποταμού)

> 2

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύπος R-C1:

Βέλγιο (Φλάνδρα), Βέλγιο (Βαλλονία), Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος R-C2:

Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος R-C3:

Αυστρία, Βέλγιο (Βαλλονία), Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος R-C4:

Βέλγιο (Φλάνδρα), Βέλγιο (Βαλλονία), Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος R-C5:

Βέλγιο (Βαλλονία), Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιρλανδία. Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος R-C6:

Βέλγιο (Βαλλονία), Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ — ΒΑΛΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — βενθικά ασπόνδυλα

0,80

0,60

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Πολυμετρικός δείκτης μακροασπονδύλων Φλάνδρας (MMIF)

0,90

0,70

Βέλγιο (Βαλλονία)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(τύπος R-C1)

0,97

(τύποι R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(τύπος R-C1)

0,74

(τύποι R-C3, R-C5, R-C6)

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής κατάστασης ποταμών με χρήση βενθικών μακροασπόνδυλων

0,80

0,60

Δανία

Δείκτης πανίδας ρευμάτων Δανίας (DSFI)

1,00

0,71

Εσθονία

Εσθονικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής ποιότητας επιφανειακών υδάτων — μακροασπόνδυλα ποταμών

0,90

0,70

Γερμανία

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Γαλλία

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Ιρλανδία

Σύστημα βαθμολόγησης ποιότητας (Q-value)

0,85

0,75

Ιταλία

MacrOper, με βάση τον υπολογισμό του δείκτη διαβαθμονόμησης STAR_ICMi

0,96

0,72

Λετονία

Δείκτης μακροασπονδύλων Λετονίας (LMI)

0,92

0,72

Λιθουανία

Δείκτης μακροασπονδύλων για ποταμούς, Λιθουανία (LRMI)

0,80

0,60

Λουξεμβούργο

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 και XP T 90-388

0,96

0,72

Κάτω Χώρες

KRW-maatlat

0,80

0,60

Πολωνία

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91 (Τύπος R-C1)

0,72 (Τύπος R-C1)

Ισπανία

METI

0,93

0,70

Σουηδία

Δείκτης DJ (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Ηνωμένο Βασίλειο

Εργαλείο ταξινόμησης ασπονδύλων ποταμών (River Invertebrate Classification Tool, RICT) — WHPT

0,97

0,86

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ — ΒΑΛΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

AIM ποταμών (Αυστριακός δείκτης μακροφύτων ποταμών)

RC-3

0,875

0,625

Βέλγιο (Φλάνδρα)

MAFWAT — Φλαμανδικό σύστημα εκτίμησης μακροφύτων

R-C1

0,80

0,60

Βέλγιο (Βαλλονία)

IBMR-WL — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Τσεχική Δημοκρατία

Μέθοδος αξιολόγησης υδάτινων όγκων επιφανειακής ροής στην Τσεχική Δημοκρατία με τη χρήση του βιολογικού ποιοτικού στοιχείου «μακρόφυτα»

R-C3 (εθνικός τύπος 1)

0,83

0,67

R-C3 (εθνικός τύπος 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Δανία

Δείκτης χλωρίδας ρευμάτων Δανίας (DSFI)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Γερμανία

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Γαλλία

IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière γαλλικό πρότυπο NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Ιρλανδία

MTR — IE — Μέση τροφική κατάταξη

R-C4

0,74

0,62

Ιταλία

IBMR-ΙΤ — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Λιθουανία

RMI — Λιθοανικός δείκτης μακροφύτων ποταμών

R-C4

0,61

0,41

Λετονία

Λετονική μέθοδος αξιολόγησης με τη χρήση μακρόφυτων

R-C4

0,75

0,55

Λουξεμβούργο

IBMR-LU — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

R-C3, R-C4, R-C5 και R-C6

0,89

0,79

Κάτω Χώρες

Αναθεωρημένη μέθοδος αξιολόγησης με τη χρήση μακροφύτων στις Κάτω Χώρες

R-C1 και R-C

0,80

0,60

Πολωνία

MIR — δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Ηνωμένο Βασίλειο

LEAFPACS 2 Ποταμοί

R-C1, R-C3 και R-C4 (*1)

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ — ΒΑΛΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοβένθος

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — Φυτοβένθος [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 -Fließgewässer/Phytobenthos]

Όλοι οι τύποι, υψόμετρο < 500 m

0,70

0,42

Όλοι οι τύποι, υψόμετρο > 500 m

0,71

0,43

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Αναλογίες ευαίσθητων στις επιπτώσεις και συναφών με τις επιπτώσεις διατόμων (PISIAD)

Όλοι οι τύποι

0,80

0,60

Βέλγιο (Βαλλονία)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Όλοι οι τύποι

0,98

0,73

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικό σύστημα εκτίμησης ποταμών με χρήση φυτοβένθους

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Εσθονία

Δείκτης ειδικής ευαισθησίας στη ρύπανση (IPS)

Όλοι οι τύποι

0,85

0,70

Γαλλία

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Δεκέμβριος 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Όλοι οι τύποι

0,94

0,78

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Ιρλανδία

Αναθεωρημένη μορφή τροφικού δείκτη διατόμων (TDI)

Όλοι οι τύποι

0,93

0,78

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Όλοι οι τύποι

0,89

0,70

Ιρλανδία

Αναθεωρημένη μορφή τροφικού δείκτη διατόμων (TDI)

Όλοι οι τύποι

0,93

0,78

Λιθουανία

Λιθουανικός δείκτης μακροασπονδύλων

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Λουξεμβούργο

Δείκτης ειδικής ευαισθησίας στη ρύπανση (IPS)

R-C3, R-C4 (χαμηλής αλκαλικότητας)

0,98

0,78

R-C4 (υψηλής αλκαλικότητας), R-C5 και R-C6

0,99

0,78

Κάτω Χώρες

KRW Maatlat

Όλοι οι τύποι

0,80

0,60

Πολωνία

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (Δείκτης διατόμων για ποταμούς)

Όλοι οι τύποι

0,80

0,58

Ισπανία

Πολυμετρικός δείκτης διατόμων (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Σουηδία

Σουηδικές μέθοδοι εκτίμησης, Σουηδικοί κανονισμοί EPA (NFS 2008:1) βάσει του Δείκτη ειδικής ευαισθησίας στη ρύπανση (IPS)

Όλοι οι τύποι

0,89

0,74

Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτίμηση διατόμων για την οικολογική κατάσταση ποταμών (DARLEQ2)

Όλοι οι τύποι

1,00

0,75

Κατηγορία υδάτων

Ποταμοί

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Ανατολικοί ηπειρωτικοί ποταμοί

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός ποταμού

Οικοπεριοχή

Λεκάνη απορροής (km2)

Υψόμετρο (m από τη στάθμη της θάλασσας)

Γεωλογία

Υπόστρωμα

R-E1a

Καρπάθια: μικρός έως μέτριος, ενδιάμεσο υψόμετρο

10

10 — 1 000

500 — 800

Μεικτή

 

R-E1b

Καρπάθια: μικρός έως μέτριος, ενδιάμεσο υψόμετρο

10

10 — 1 000

200 — 500

Μεικτή

 

R-E2

Πεδιάδες: μεσαίου μεγέθους, πεδινός

11 και 12

100 — 1 000

< 200

Μεικτή

άμμος και ιλύς

R-E3

Πεδιάδες: μεγάλου μεγέθους, πεδινός

11 και 12

> 1 000

< 200

Μεικτή

άμμος, ιλύς και χαλίκια

R-E4

Πεδιάδες: μεσαίου μεγέθους, ενδιάμεσο υψόμετρο

11 και 12

100 — 1 000

200 — 500

Μεικτή

Άμμος και χαλίκια

R-EX4

μεγάλου μεγέθους, ενδιάμεσο υψόμετρο

10, 11 και 12

> 1 000

200 — 500

Μεικτή

χαλίκια και βράχοι

R-EX5

Πεδιάδες: μικρού μεγέθους, πεδινός

11 και 12

10 — 100

< 200

Μεικτή

άμμος και ιλύς

R-EX6

Πεδιάδες: μικρού μεγέθους, ενδιάμεσο υψόμετρο

11 και 12

10 — 100

200 — 500

Μεικτή

Χαλίκια

R-EX7

Βαλκάνια: μικρού μεγέθους, ασβεστολιθικός, ενδιάμεσο υψόμετρο

5

10 — 100

200 — 500

Ασβεστολιθικός

Χαλίκια

R-EX8

Βαλκάνια: μικρού ως μεσαίου μεγέθους, ασβεστολιθική καρστική πηγή

5

10 — 1 000

 

Ασβεστολιθικός

Χαλίκια, άμμος και ιλύς

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

R-E1a:

Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία

R-E1b:

Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία

R-E2:

Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία

R-E3:

Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία

R-E4:

Αυστρία, Τσεχική Δημοκρατία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία

R-EX4:

Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία

R-EX5:

Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία

R-EX6:

Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία

R-EX7:

Σλοβενία

R-EX8:

Σλοβενία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ — ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — βενθικά ασπόνδυλα

R-E4

0,80

0,60

Βουλγαρία

IBI (BG) [Ιρλανδικός βιοτικός δείκτης (BG)]

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής κατάστασης ποταμών με χρήση βενθικών μακροασπονδύλων

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Ουγγαρία

Πολυμετρικός δείκτης μακροασπονδύλων της Ουγγαρίας

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Ρουμανία

Μέθοδος εκτίμησης οικολογικής κατάστασης υδατικών συστημάτων με βάση τα μακροασπόνδυλα

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Σλοβακία

Σλοβακική εκτίμηση βενθικών ασπονδύλων σε ποταμούς

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ — ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

AIM (Αυστριακός δείκτης μακροφύτων ποταμών)

R-E4

0,875

0,625

Βουλγαρία

Δείκτης αναφοράς

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Τσεχική Δημοκρατία

Μέθοδος αξιολόγησης υδάτινων όγκων επιφανειακής ροής στην Τσεχική Δημοκρατία με τη χρήση του βιολογικού ποιοτικού στοιχείου «μακρόφυτα»

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Τσεχική Δημοκρατία

Μέθοδος αξιολόγησης υδάτινων όγκων επιφανειακής ροής στην Τσεχική Δημοκρατία με τη χρήση του βιολογικού ποιοτικού στοιχείου «μακρόφυτα»

R-E4

0,770

0,560

Ουγγαρία

Δείκτης αναφοράς

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Ρουμανία

Ρουμανικό σύστημα αξιολόγησης για τους ποταμούς με βάση τα μακρόφυτα [δείκτης μακροφύτων για ποταμούς (MARI)]

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 και R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Όλοι οι τύποι: 0,625

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Σλοβακία

Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ — ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοβένθος

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — φυτοβένθος

R-E4

0,70

0,42

Βουλγαρία

Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης ποταμών στη Βουλγαρία με βάση τον δείκτη διατόμων IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (εθνικός τύπος R2, R4)

0,85 (εθνικός τύπος R7, R8)

0,66 (εθνικός τύπος R2, R4)

0,64 (εθνικός τύπος R7, R8)

Τσεχική Δημοκρατία

Σύστημα εκτίμησης ποταμών με χρήση φυτοβένθους

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Ουγγαρία

Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης για ποταμούς με βάση τα διάτομα

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Ρουμανία

Εθνική (ρουμανική) μέθοδος αξιολόγησης για το οικολογικό καθεστώς ποταμών με βάση το φυτοβένθος (διάτομα) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Σλοβακία

Σύστημα εκτίμησης οικολογικής κατάστασης για ποταμούς με χρήση φυτοβένθους

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Κατηγορία υδάτων

Ποταμοί

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Μεσογειακοί ποταμοί

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός ποταμού

Λεκάνη απορροής (km2)

Γεωλογία

Καθεστώς ροής

R-M1

Μικρά μεσογειακά ρεύματα

< 100

Μεικτή (εκτός πυριτικής)

Εξαιρετικά εποχιακή

R-M2

Μεσαία μεσογειακά ρεύματα

100 — 1 000

Μεικτή (εκτός πυριτικής)

Εξαιρετικά εποχιακή

R-M4

Ορεινά μεσογειακά ρεύματα

 

Μη πυριτική

Εξαιρετικά εποχιακή

R-M5

Προσωρινά ρεύματα

 

 

Προσωρινή

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

R-M1:

Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία

R-M2:

Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία

R-M4:

Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία

R-M5:

Κύπρος, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος και χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

R-M1

 

 

 

Γαλλία

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Ελλάδα

Ελληνικό σύστημα αξιολόγησης 2 (HESY-2)

0,943

0,750

Ιταλία

MacrOper, με βάση τον κοινό μετρικό δείκτη διαβαθμονόμησης STAR (ICMi)

0,970

0,720

Πορτογαλία

Μέθοδος εκτίμησης βιολογικής ποιότητας ποταμών — Βενθικά ασπόνδυλα (IPtIN, IPtIS)

0,870 (Τύπος 1)

0,678 (Τύπος 1)

0,850 (Τύπος 3)

0,686 (Τύπος 3)

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Ισπανία

Ιβηρική ομάδα εργασίας βιολογικής παρακολούθησης (IBMWP)

0,845

0,698

Ισπανία

Ιβηρικός Μεσογειακός Πολυμετρικός Δείκτης — με χρήση ποσοτικών δεδομένων (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Βουλγαρία

IBI (BG) [Ιρλανδικός βιοτικός δείκτης (BG)]

0,800

0,600

Γαλλία

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Ελλάδα

Ελληνικό σύστημα αξιολόγησης 2 (HESY-2)

0,944

0,708

Ιταλία

MacrOper, με βάση τον κοινό μετρικό δείκτη διαβαθμονόμησης STAR (ICMi)

0,940

0,700

Πορτογαλία

Μέθοδος εκτίμησης βιολογικής ποιότητας ποταμών — Βενθικά ασπόνδυλα (IPtIN, IPtIS)

0,830 (Τύπος 2)

0,693 (Τύπος 2)

0,880 (Τύπος 4)

0,676 (Τύπος 4)

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Ισπανία

Ιβηρική ομάδα εργασίας βιολογικής παρακολούθησης (IBMWP)

0,845

0,698

Ισπανία

Ιβηρικός Μεσογειακός Πολυμετρικός Δείκτης — με χρήση ποσοτικών δεδομένων (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Κύπρος

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης STAR (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Γαλλία

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Ελλάδα

Ελληνικό σύστημα αξιολόγησης 2 (HESY-2)

0,850

0,637

Ιταλία

MacrOper, με βάση τον κοινό μετρικό δείκτη διαβαθμονόμησης STAR (ICMi)

0,940

0,700

Ισπανία

Ιβηρική ομάδα εργασίας βιολογικής παρακολούθησης (IBMWP)

0,840

0,700

Ισπανία

Ιβηρικός Μεσογειακός Πολυμετρικός Δείκτης — με χρήση ποσοτικών δεδομένων (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Κύπρος

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης STAR (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Ελλάδα

Ελληνικό σύστημα αξιολόγησης 2 (HESY-2)

0,963

0,673

Ιταλία

MacrOper, με βάση τον κοινό μετρικό δείκτη διαβαθμονόμησης STAR (ICMi)

0,970

0,730

Πορτογαλία

Μέθοδος εκτίμησης βιολογικής ποιότητας ποταμών — Βενθικά ασπόνδυλα (IPtIN, IPtIS)

0,973 (Τύπος 5)

0,705 (Τύπος 5)

0,961 (Τύπος 6)

0,708 (Τύπος 6)

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Ισπανία

Ιβηρική ομάδα εργασίας βιολογικής παρακολούθησης (IBMWP)

0,830

0,630

Ισπανία

Ιβηρικός Μεσογειακός Πολυμετρικός Δείκτης — με χρήση ποσοτικών δεδομένων (IMMi-T)

0,830

0,620

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος και χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

R-M1, M2, M4

 

 

 

Βουλγαρία (R-M1 και R-M2)

RI (BG) [Δείκτης αναφοράς (BG)]

0,640

0,350

Κύπρος

IBMR — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

0,795

0,596

Γαλλία

IBMR — Indice Biologique Macrophytique en Rivière γαλλικό πρότυπο NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Ελλάδα

IBMR — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

0,750

0,560

Ιταλία

IBMR — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

0,900

0,800

Πορτογαλία

IBMR — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

0,920

0,690

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Ισπανία

IBMR — Βιολογικός δείκτης μακροφύτων για ποταμούς

0,950

0,740

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοβένθος

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος και χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

R-M1

 

 

 

Βουλγαρία

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Γαλλία

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Δεκέμβριος 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Ελλάδα

IPS (Coste in Cemagref, 1982) διαβαθμονομημένο (EQR IPS)

0,956

0,717

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Πορτογαλία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (Τύπος 1)

0,730 (Τύπος 1)

0,910 (Τύπος 3)

0,680 (Τύπος 3)

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Ισπανία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Βουλγαρία

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Γαλλία

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Δεκέμβριος 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Ελλάδα

IPS (Coste in Cemagref, 1982) διαβαθμονομημένο (EQR IPS)

0,953

0,732

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης STAR (STAR_ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Πορτογαλία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910 (Τύπος 2)

0,680 (Τύπος 2)

0,970 (Τύπος 4)

0,730 (Τύπος 4)

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Ισπανία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Κύπρος

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Γαλλία

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, Δεκέμβριος 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Ελλάδα

IPS (Coste in Cemagref, 1982) διαβαθμονομημένο (EQR IPS)

0,932

0,716

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης STAR (STAR_ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Ισπανία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Κύπρος

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης STAR (STAR_ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Πορτογαλία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (Τύπος 5)

0,651 (Τύπος 5)

0,940 (Τύπος 6)

0,700 (Τύπος 6)

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Ισπανία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Κατηγορία υδάτων

Ποταμοί

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Βόρειοι ποταμοί

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός ποταμού

Λεκάνη απορροής

τμήματος (km2)

Υψόμετρο και γεωμορφολογία

Αλκαλικότητα

(meq/l)

Οργανικά υλικά

(mg Pt/l)

R-N1

Μικρός, πεδινός, πυριτικός, μέτρια αλκαλικότητα

10 — 100

< 200 m από τη στάθμη της θάλασσας ή κάτω της υψηλότερης ακτογραμμής

0,2  — 1

< 30

(< 150 στην Ιρλανδία)

R-N3

Μικρός/Μέτριος, πεδινός, οργανικός, χαμηλή αλκαλικότητα

10 — 1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Μέτριος, πεδινός, πυριτικός, μέτρια αλκαλικότητα

100 — 1 000

0,2  — 1

< 30

R-N5

Μικρός μεσαίου υψομέτρου, πυριτικός, χαμηλή αλκαλικότητα

10 — 100

Μεταξύ πεδιάδων και υψιπέδων

< 0,2

< 30

R-N9

Μικρός/μεσαίος μεσαίου υψομέτρου, πυριτικός, χαμηλή αλκαλικότητα (χουμικός)

10 — 1 000

Μεταξύ πεδιάδων και υψιπέδων

< 0,2

> 30

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

R-N1:

Φινλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

R-N3:

Φινλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

R-N4:

Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

R-N5:

Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

R-N9:

Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΒΟΡΕΙΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων (μέθοδοι για την ανίχνευση οργανικού εμπλουτισμού και γενικής υποβάθμισης)

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Φινλανδία

Αναθεωρημένη φινλανδική μέθοδος αξιολόγησης πανίδας ποτάμιων ασπονδύλων

0,80

0,60

Ιρλανδία

Σύστημα βαθμολόγησης ποιότητας (Q-value)

0,85

0,75

Νορβηγία

ASPT

0,99

0,87

Σουηδία

Δείκτης DJ (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Ηνωμένο Βασίλειο

Εργαλείο ταξινόμησης ασπονδύλων ποταμών (RICT) — WHPT

0,97

0,86

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων (μέθοδοι για την ανίχνευση οξίνισης)

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για τύπους διαυγών ποταμών χαμηλής αλκαλικότητας

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Νορβηγία

AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (οξίνιση ποταμών)

0,675

0,515

Ηνωμένο Βασίλειο — Σκωτία

WFD-AWIC

0,910

0,830

Ηνωμένο Βασίλειο — Αγγλία και Ουαλία

WFD-AWIC

0,980

0,890

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για χουμικούς τύπους ποταμών χαμηλής αλκαλικότητας

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Σουηδία

MISA: Πολυμετρικός δείκτης οξίνισης ρευμάτων με βάση τα ασπόνδυλα

0,550

0,400

Ηνωμένο Βασίλειο

WFD-AWIC

0,930

0,830

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΒΟΡΕΙΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος και χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

R-N3 και R-N9

 

 

 

Φινλανδία

Τροφικός δείκτης (TIc)

0,889

0,610

Σουηδία

Τροφικός δείκτης (TIc)

0,889

0,610

Νορβηγία

Τροφικός δείκτης (TIc)

0,889

0,610

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ: ΒΟΡΕΙΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοβένθος

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Φινλανδία

Φινλαδική μέθοδος φυτοβένθους ποταμών

0,80

0,60

Σουηδία

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Ιρλανδία

Αναθεωρημένη μορφή τροφικού δείκτη διατόμων (TDI)

0,93

0,78

Ηνωμένο Βασίλειο

DARLEQ 2

1,00

0,75

Νορβηγία

Δείκτης περιφύτου για την τροφική κατάσταση (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Κατηγορία υδάτων

Ποταμοί

Γεωγραφικές ομάδες διαβαθμονόμησης

Όλες

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Ιχθυοπανίδα

Επισκόπηση των περιφερειακών ομάδων που συστήθηκαν για τη διαβαθμονόμηση ποτάμιων ιχθύων:

Ομάδα πεδινών — ημιπεδινών περιοχών  — Βέλγιο (Φλάνδρα), Βέλγιο (Βαλλονία), Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ουαλία), Πολωνία, Λετονία, Εσθονία, Δανία, Ουγγαρία

Ομάδα βορείων χωρών  — Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία), Νορβηγία

Ομάδα οροσειρών αλπικού τύπου  — Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Σλοβενία, Ιταλία

Ομάδα μεσογειακών χωρών και νότιων χωρών που βρέχονται από τον Ατλαντικό  — Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία

Ομάδα παραδουνάβιων χωρών  — Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία, Βουλγαρία

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Ομάδα πεδινών — ημιπεδινών περιοχών

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Δείκτης βιοτικής ακεραιότητας (ΙΒΙ) για τις ανάντη και πεδινές περιοχές

0,850

0,650

Βέλγιο (Βαλλονία)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Γαλλία

FBI (δείκτης με βάση τους ιχθύες): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Γερμανία

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Λετονία

Λετονικός δείκτης ιχθύων

0,880

0,660

Λιθουανία

Λιθουανικός δείκτης ιχθύων ποταμών

0,940

0,720

Λουξεμβούργο

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Κάτω Χώρες

NLFISR

0,800

0,600

Πολωνία

Δείκτης EFI+PL

0,800

0,600

Ομάδα βόρειων χωρών

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Φινλανδία

Φινλανδικός δείκτης ιχθύων (FiFi) — τύπος L2

0,665

0,499

Φινλανδία

Φινλανδικός δείκτης ιχθύων (FiFi) — τύπος L3

0,658

0,493

Φινλανδία

Φινλανδικός δείκτης ιχθύων (FiFi) — τύπος M1

0,709

0,532

Φινλανδία

Φινλανδικός δείκτης ιχθύων (FiFi) — τύπος M2

0,734

0,550

Φινλανδία

Φινλανδικός δείκτης ιχθύων (FiFi) — τύπος M3

0,723

0,542

Ιρλανδία

Ιρλανδία — Σύστημα ταξινόμησης ιχθύων 2 (FCS2)

0,845

0,540

Σουηδία

Σουηδική μέθοδος VIX

0,739

0,467

Ηνωμένο Βασίλειο — Βόρεια Ιρλανδία

IR_FCS2

0,845

0,540

Ηνωμένο Βασίλειο — Σκωτία

FCS2 Σκωτία

0,850

0,600

Μεσογειακή ομάδα

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Ελλάδα

Ελληνικός δείκτης ιχθύων (HeFI)

0,800

0,600

Πορτογαλία

F-IBIP — Δείκτης βάσει ιχθύων για τη βιοτική ακεραιότητα των πορτογαλικών ρηχών ρευμάτων

0,850

0,675

Ισπανία

IBIMED — τύπος T2

0,816

0,705

Ισπανία

IBIMED — τύπος T3

0,929

0,733

Ισπανία

IBIMED — τύπος T4

0,864

0,758

Ισπανία

IBIMED — τύπος T5

0,866

0,650

Ισπανία

IBIMED — τύπος T6

0,916

0,764

Αλπική ομάδα

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

FIA

0,875

0,625

Γαλλία

FBI (δείκτης με βάση τους ιχθύες): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Γερμανία

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Ιταλία

Δείκτης NISECI (Νέος δείκτης οικολογικού καθεστώτος κοινοτήτων ιχθύων)

0,800

0,520

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Ομάδα παραδουνάβιων χωρών

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βουλγαρία

TsBRI (Βουλγαρικός δείκτης τύπου ιχθύων)

0,860

0,650

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχική πολυμετρική μέθοδος CZI

0,780

0,585

Ρουμανία

EFI+ Ευρωπαϊκός δείκτης ιχθύων (κυπρινίδες)

0,939

0,700

Ρουμανία

EFI+ Ευρωπαϊκός δείκτης ιχθύων (σαλμονίδες)

0,911

0,755

Σλοβακία

Δείκτης ιχθύων Σλοβακίας FIS

0,710

0,570

Κατηγορία υδάτων

Ποταμοί

Γεωγραφικές ομάδες διαβαθμονόμησης

Όλες — Πολύ μεγάλοι ποταμοί

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός ποταμού

Λεκάνη απορροής τμήματος (km2)

Αλκαλικότητα (meq/l)

R-L1

Πολύ μεγάλοι ποταμοί χαμηλής αλκαλικότητας

> 10 000

< 0,5

R-L2

Πολύ μεγάλοι ποταμοί μέτριας έως υψηλής αλκαλικότητας

> 10 000

> 0,5

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

R-L1:

Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία

R-L2:

Αυστρία, Βέλγιο (Φλάνδρα), Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — βενθικά ασπόνδυλα (για μεγάλους αλπικούς ποταμούς)

0,80

0,60

Αυστρία

Σλοβακική εκτίμηση βενθικών ασπονδύλων σε μεγάλους ποταμούς (για μεγάλους πεδινούς ποταμούς)

0,80

0,60

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Πολυμετρικός δείκτης μακροασπονδύλων Φλάνδρας (MMIF)

0,90

0,70

Βουλγαρία

mRBA — Τροποποιημένη σύντομη βιολογική εκτίμηση

0,80

0,60

Κροατία

Σύστημα εκτίμησης οικολογικής κατάστασης για λίμνες, με χρήση βενθικών ασπονδύλων σε πολύ μεγάλους ποταμούς

0,80

0,60

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής κατάστασης μεγάλων και βαθέων ποταμών με χρήση βενθικών μακροασπόνδυλων

0,80

0,60

Γερμανία

PTI Γερμανίας — Δείκτης Potamon-Typie

0,80

0,60

Εσθονία

Εσθονικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής ποιότητας επιφανειακών υδάτων — μακροασπόνδυλα ποταμών

0,90

0,70

Ισπανία

IBMWP — Ιβηρική ομάδα εργασίας βιολογικής παρακολούθησης

0,79

0,48

Φινλανδία

Αναθεωρημένη φινλανδική μέθοδος αξιολόγησης πανίδας ποτάμιων ασπονδύλων

0,80

0,60

Ουγγαρία

HMMI_II Ουγγαρίας — Ουγγρικός πολυμετρικός δείκτης μακροασπονδύλων για μεγάλους και πολύ μεγάλους ποταμούς

0,80

0,60

Ιταλία

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — μεσογειακοί ποταμοί

0,94

0,70

Ιταλία

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — μη μεσογειακοί ποταμοί

0,96

0,72

Λιθουανία

Λιθουανικός δείκτης μακροασπονδύλων για ποταμούς

0,80

0,60

Λετονία

LRMI — Λετονικός δείκτης μακροασπονδύλων για μεγάλους ποταμούς

0,88

0,63

Κάτω Χώρες

Μετρήσεις βάσει ΟΠΥ για τα φυσικά υδατικά συστήματα

0,80

0,60

Νορβηγία

ASPT Νορβηγίας — Μέση βαθμολογία ανά ταξινομική βαθμίδα

0,99

0,87

Πολωνία

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91

0,71

Ρουμανία

ECO-BENT — Μέθοδος εκτίμησης οικολογικής κατάστασης υδατικών συστημάτων με βάση τα μακροασπόνδυλα

0,79

0,53

Σουηδία

Μέση βαθμολογία ανά ταξινομική βαθμίδα (ASPT) και δείκτης DJ

0,80

0,60

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Σλοβακία

Σλοβακική εκτίμηση βενθικών ασπονδύλων σε μεγάλους ποταμούς

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

Γερμανικός δείκτης PhytoFluss 4.0

0,80

0,60

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Γερμανικός δείκτης PhytoFluss 2.0

0,80

0,60

Βουλγαρία

Γερμανικός δείκτης PhytoFluss 4.0

0,80

0,60

Κροατία

HRPI — Ουγγρικός δείκτης φυτοπλαγκτού ποταμών

0,80

0,60

Τσεχική Δημοκρατία

CZ — Μέθοδος εκτίμησης οικολογικής κατάστασης υδατικών συστημάτων με βάση το φυτοπλαγκτόν

0,80

0,60

Γερμανία

Γερμανικός δείκτης PhytoFluss

0,80

0,60

Εσθονία

EST_PHYPLA_R — Εσθονικός δείκτης φυτοπλαγκτού μεγάλων ποταμών

0,85

0,65

Ουγγαρία

HRPI — Ουγγρικός δείκτης φυτοπλαγκτού ποταμών

0,80

0,60

Λιθουανία

Γερμανικός δείκτης PhytoFluss για πεδινούς ποταμούς τύπου 15.2

0,80

0,60

Λετονία

Λετονικός δείκτης φυτοπλαγκτού μεγάλων ποταμών

0,80

0,60

Πολωνία

Παράμετρος IFPL — Μέθοδος για εκτίμηση μεγάλων ποταμών με τη χρήση φυτοπλαγκτόν

1,08

0,92

Ρουμανία

ECO-FITO — Μέθοδος εκτίμησης οικολογικής κατάστασης υδατικών συστημάτων με βάση το φυτοπλαγκτόν

0,92

0,76

Σλοβακία

Φυτοπλαγκτόν-SK — Σλοβακική εκτίμηση του φυτοπλαγκτού σε μεγάλους ποταμούς

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοβένθος

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

R-L1

 

 

 

Φινλανδία

Φινλαδική μέθοδος φυτοβένθους ποταμών

0,80

0,60

Σουηδία

Βενθικά φύκη σε τρεχούμενα ύδατα — ανάλυση διατόμων

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Αυστρία

Εκτίμηση των βιολογικών ποιοτικών στοιχείων — φυτοβένθος

0,85

0,57

Βουλγαρία

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Τσεχική Δημοκρατία

Σύστημα εκτίμησης ποταμών με χρήση φυτοβένθους

0,80

0,60

Εσθονία

Εσθονικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής ποιότητας επιφανειακών υδάτων — φυτοβένθος ποταμών

0,83

0,64

Γαλλία

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, Απρίλιος 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Ισπανία

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Κροατία

Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης για το φυτοβένθος σε ποταμούς με βάση τα διάτομα

0,8

0,61

Ουγγαρία

Εκτίμηση οικολογικής κατάστασης για ποταμούς με βάση τα διάτομα

0,762

0,60

Ιταλία

Κοινός μετρικός δείκτης διαβαθμονόμησης (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,89 (εθνικός τύπος C)

0,70 (εθνικός τύπος C)

0,82 (εθνικός τύπος M3)

0,62 (εθνικός τύπος M3)

Κάτω Χώρες

Μετρήσεις βάσει ΟΠΥ για τα φυσικά υδατικά συστήματα

0,80

0,60

Πορτογαλία

IPS — Ειδικός δείκτης ευαισθησίας στη μόλυνση

0,90 (εθνικός τύπος R_GRS/ποταμός Guadiana)

0,67 (εθνικός τύπος R_GRS/ποταμός Guadiana)

Σλοβακία

Σύστημα εκτίμησης οικολογικής κατάστασης για ποταμούς με χρήση φυτοβένθους

0,90

0,70

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Κατηγορία υδάτων

Λίμνες

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Αλπικές λίμνες

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Υψόμετρο (m από την επιφάνεια της θάλασσας)

Μέσο βάθος (m)

Αλκαλικότητα (meq/l)

Μέγεθος λίμνης (km2)

L-AL3

Πεδινή ή μικρού υψομέτρου, βαθιά, μέτριας έως υψηλής αλκαλικότητας (αλπική επιρροή) μεγάλη

50 — 800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Μεσαίου υψομέτρου, αβαθής, μέτριας έως υψηλής αλκαλικότητας (αλπική επιρροή) μεγάλη

200 — 800

3 — 15

> 1

> 0,5

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύποι L-AL3:

Αυστρία, Γαλλία. Γερμανία, Ιταλία και Σλοβενία

Τύποι L-AL4:

Αυστρία, Γαλλία. Γερμανία, Ιταλία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΛΠΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

Εκτίμηση βιολογικών ποιοτικών στοιχείων, τμήμα Β2 — φυτοπλαγκτόν

0,80

0,60

Γαλλία

Δείκτης φυτοπλαγκτού για τις λίμνες (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Γερμανία

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Ιταλία

Ιταλική μέθοδος εκτίμησης φυτοπλαγκτού (IPAM)

0,80

0,60

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΛΠΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος ΔΒ

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

AIM για λίμνες (Αυστριακός δείκτης μακροφύτων λιμνών)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Γαλλία

Γαλλικός δείκτης μακροφύτων για λίμνες (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Ιταλία

MacroIMMI (Δείκτης μακροφύτων για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των λιμνών της Ιταλίας)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΛΠΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Γερμανία

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΛΠΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Ιχθυοπανίδα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Αυστρία

ALFI (Αυστριακός δείκτης ιχθύων που ζουν σε λίμνες): Πολυμετρικός δείκτης για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης αλπικών λιμνών με βάση την ιχθυοπανίδα

0,80

0,60

Γερμανία

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Ιταλία

Δείκτης ιχθύων λιμνών (LFI)

0,82

0,64

Κατηγορία υδάτων

Λίμνες

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Λίμνες, Κεντρικές/Βαλτικής

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Υψόμετρο (m από την επιφάνεια της θάλασσας)

Μέσο βάθος (m)

Αλκαλικότητα (meq/l)

Χρόνος παραμονής (έτη)

L-CB1

Πεδινή, αβαθής, ασβεστολιθική

< 200

3 — 15

> 1

1 — 10

L-CB2

Πεδινή, πολύ αβαθής, ασβεστολιθική

< 200

< 3

> 1

0,1  — 1

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύποι L-CB1:

Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύποι L-CB2:

Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΒΑΛΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Φλαμανδική μέθοδος εκτίμησης φυτοπλαγκτού για λίμνες

0,80

0,60

Δανία

Δείκτης φυτοπλαγκτού λιμνών της Δανίας

0,80

0,60

Εσθονία

Εσθονικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής ποιότητας επιφανειακών υδάτων — φυτοπλαγκτόν λιμνών

0,80

0,60

Γερμανία

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland — Γερμανικός δείκτης για το φυτοπλαγκτόν στις λίμνες (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Ιρλανδία

Δείκτης φυτοπλαγκτού για λίμνες της Ιρλανδίας

0,80

0,60

Λετονία

Δείκτης φυτοπλαγκτού για λίμνες της Λετονίας

0,81

0,61

Λιθουανία

Γερμανικός δείκτης για το φυτοπλαγκτόν (PSI)

0,81

0,61

Κάτω Χώρες

Μετρήσεις βάσει ΟΠΥ για τα φυσικά υδατικά συστήματα

0,80

0,60

Πολωνία

Μέθοδος εκτίμησης φυτοπλαγκτού για τις λίμνες της Πολωνίας (PMPL)

0,80

0,60

ΗΒ

Εργαλείο εκτίμησης φυτοπλαγκτού στις λίμνες με ενότητα αβεβαιότητας (PLUTO)

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΒΑΛΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος ΔΒ

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Φλαμανδικό σύστημα εκτίμησης μακροφύτων

Όλοι οι τύποι

0,80

0,60

Δανία

Δείκτης μακροφύτων λιμνών της Δανίας

Όλοι οι τύποι

0,80

0,60

Εσθονία

Εσθονικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής ποιότητας επιφανειακών υδάτων — μακρόφυτα λιμνών

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Όλοι οι τύποι

0,80

0,60

Λετονία

Λετονική μέθοδος εκτίμησης μακροφύτων

Όλοι οι τύποι

0,80

0,60

Λιθουανία

Λιθουανικός δείκτης μακροφύτων για λίμνες

Όλοι οι τύποι

0,75

0,50

Κάτω Χώρες

Μετρήσεις βάσει ΟΠΥ για τα φυσικά υδατικά συστήματα

Όλοι οι τύποι

0,80

0,60

Πολωνία

Μέθοδος ενδείξεων λιμνών με βάση τα μακρόφυτα — ESMI: Δείκτης οικολογικής κατάστασης με βάση τα μακρόφυτα (πολυμετρικός)

Όλοι οι τύποι

0,68

0,41

ΗΒ

LEAFPACS 2 (*2) Λίμνες

Όλοι οι τύποι

0,80

0,66

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΒΑΛΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Καλή — μέτρια

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Πολυμετρικός δείκτης μακροασπονδύλων Φλάνδρας (MMIF)

0,90

0,70

Εσθονία

Εσθονικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής ποιότητας επιφανειακών υδάτων — μακροασπόνδυλα λιμνών

0,86

0,70

Γερμανία

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Λετονία

Λετονικός πολυμετρικός δείκτης μακροασπονδύλων στις λίμνες (LMI)

0,85

0,52

Λιθουανία

Λιθουανικός δείκτης μακροασπονδύλων για λίμνες

0,74

0,50

Κάτω Χώρες

Μετρήσεις βάσει διαβαθμονόμησης ΟΠΥ για τους φυσικούς τύπους υδάτων

0,80

0,60

ΗΒ

Τεχνική με βάση την έκδυση νυμφών της οικογένειας Chironomidae (CPET)

0,77

0,64

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΒΑΛΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Ιχθυοπανίδα

Περιγραφή των κοινών τύπων διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Υψόμετρο (m από την επιφάνεια της θάλασσας)

Μέσο βάθος (m)

Αλκαλικότητα (meq/l)

Χρόνος παραμονής (έτη)

L-CB1

Πεδινή, αβαθής, ασβεστολιθική

< 200

3 — 15

> 1

1 — 10

L-CB2

Πεδινή, πολύ αβαθής, ασβεστολιθική

< 200

< 3

> 1

0,1  — 1

L-CB3

Πεδινή, αβαθής, μικρή, πυριτική (μέτρια αλκαλικότητα)

< 200

3 — 15

0,2  — 1

1 — 10

L-CB4

Ιδιαίτερα τροποποιημένα υδατικά συστήματα

200 — 700

3 — 30

> 0,2

0,1  — 5

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύποι L-CB1:

Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύποι L-CB2:

Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύποι L-CB3:

Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Λετονία, Πολωνία

Τύποι L-CB4:

Τσεχική Δημοκρατία

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Καλή — μέτρια

Τσεχική Δημοκρατία

CZ-FBI

0,870

0,619

Δανία

Δείκτης μακροφύτων λιμνών της Δανίας

0,75

0,54

Εσθονία

LAFIEE

0,80

0,61

Γερμανία

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Γαλλία

ELFI (ευρωπαϊκός δείκτης ιχθύων που ζουν σε λίμνες): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Λετονία

Λετονικός δείκτης ιχθύων για λίμνες

0,76

0,57

Λιθουανία

Λιθουανικός δείκτης ιχθύων για λίμνες

0,865

0,605

Κάτω Χώρες

VISMAATLAT

0,80

0,60

Πολωνία

LFI+

0,866

0,595

Πολωνία

LFI EN

0,804

0,557

Κατηγορία υδάτων

Λίμνες

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Ανατολικές ηπειρωτικές λίμνες

Περιγραφή των κοινών τύπων διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Υψόμετρο (m από την επιφάνεια της θάλασσας)

Μέσο βάθος (m)

Αλκαλικότητα (meq/l)

Αγωγιμότητα (μS/cm)

L-EC1

Πεδινή, πολύ αβαθής, σκληρό νερό

< 200

< 6

1 — 4

300 — 1 000

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύποι L-EC1:

Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ — ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βουλγαρία

HLPI-Δείκτης φυτοπλαγκτού για λίμνες της Ουγγαρίας

0,80

0,60

Ουγγαρία

HLPI-Δείκτης φυτοπλαγκτού για λίμνες της Ουγγαρίας

0,80

0,60

Ρουμανία

HLPI-Δείκτης φυτοπλαγκτού για λίμνες της Ουγγαρίας

0,80

0,60

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ — ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης -

καλής

Όριο καλής -

μέτριας

Βουλγαρία

RI-BG — Προσαρμοσμένος δείκτης αναφοράς

0,83

0,58

Ουγγαρία

HU-RI — Προσαρμοσμένος δείκτης αναφοράς

0,89

0,67

Ρουμανία

MIRO — Δείκτης μακροφύτων για τις ρουμανικές λίμνες (προσαρμοσμένος δείκτης αναφοράς)

0,86

0,66

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ — ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης - καλής

Όριο καλής - μέτριας

Βουλγαρία

HMMI_λίμνες (Ουγγρικός πολυμετρικός δείκτης μακροζωοβένθους για λίμνες)

0,85

0,65

Ουγγαρία

HMMI_λίμνες (Ουγγρικός πολυμετρικός δείκτης μακροζωοβένθους για λίμνες)

0,85

0,65

Ρουμανία

ECO-NL-BENT Ρουμανικό σύστημα εκτίμησης οικολογικής κατάστασης για φυσικές λίμνες με τη χρήση βενθικών ασπονδύλων

0,93

0,60

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Ιχθυοπανίδα

Η ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Κατηγορία υδάτων

Λίμνες

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Μεσογειακές λίμνες

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Υψόμετρο

(m)

Μέση ετήσια βροχόπτωση (mm) και θερμοκρασία ( oC)

Μέσο βάθος (m)

Έκταση (km2)

Λεκάνη απορροής(km2)

Αλκαλικότητα (meq/l)

L-M5/7

Ταμιευτήρες, βαθιές, μεγάλες, πυριτικές, «υγρότοποι»

< 1 000

> 800 και/ή < 15

> 15

0,5  — 50

< 20 000

< 1

L-M8

Ταμιευτήρες, βαθιές, μεγάλες, ασβεστολιθικές,

< 1 000

> 15

0,5  — 50

< 20 000

> 1

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύποι L-M5/7:

Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία

Τύποι L-M8:

Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Χώρα και τύπος

Εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης

που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης - καλής

καλής

Όριο καλής -

μέτριας

LM 5/7

Γαλλία

Δείκτης φυτοπλαγκτού για τις λίμνες (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Ελλάδα

Νέο μεσογειακό σύστημα εκτίμησης για ταμιευτήρες (ΝΜASRP)

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Ιταλία

Νέα ιταλική μέθοδος (NITMET)

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Πορτογαλία

Μέθοδος εκτίμησης βιολογικής ποιότητας ταμιευτήρων — Φυτοπλαγκτόν (Νέο μεσογειακό σύστημα εκτίμησης για φυτοπλαγκτόν ταμιευτήρων: NMASRP).

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Ισπανία

Μεσογειακό σύστημα εκτίμησης για φυτοπλαγκτόν ταμιευτήρων (MASRP).

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,58

L-M8

Κύπρος

Νέο μεσογειακό σύστημα εκτίμησης για φυτοπλαγκτόν ταμιευτήρων (ΝΜASRP).

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Γαλλία

Δείκτης φυτοπλαγκτού για τις λίμνες (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Ελλάδα

Νέο μεσογειακό σύστημα εκτίμησης για ταμιευτήρες (ΝΜASRP)

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Ιταλία

Νέα ιταλική μέθοδος (NITMET)

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Ισπανία

Μεσογειακό σύστημα εκτίμησης για φυτοπλαγκτόν ταμιευτήρων (MASRP).

δεν έχει καθοριστεί (*3)

0,60

Κατηγορία υδάτων

Λίμνες

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Βόρειες λίμνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΒΟΡΕΙΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Υψόμετρο (m από την επιφάνεια της θάλασσας)

Μέσο βάθος (m)

Αλκαλικότητα (meq/l)

Χρώμα

(mg Pt/l)

L-N1

Πεδινή, αβαθής, μέτρια αλκαλικότητα, διαφανής

< 200

3 — 15

0,2  — 1

< 30

L-N2a

Πεδινή, αβαθής, χαμηλή αλκαλικότητα, διαφανής

< 200

3 — 15

< 0,2

< 30

L-N2b

Πεδινή, βαθιά, χαμηλή αλκαλικότητα, διαφανής

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Πεδινή, αβαθής, χαμηλή αλκαλικότητα, μεσο-χουμική

< 200

3 — 15

< 0,2

30 — 90

L-N5

Μεσαίου υψομέτρου, αβαθής, χαμηλή αλκαλικότητα, διαφανής

200 — 800

3 — 15

< 0,2

< 30

L-N6a

Μεσαίου υψομέτρου, αβαθής, χαμηλή αλκαλικότητα, μεσο-χουμική

200 — 800

3 — 15

< 0,2

30 — 90

L-N8a

Πεδινή, αβαθής, μεσαία αλκαλικότητα, μεσο-χουμική

< 200

3 — 15

0,2  — 1

30 — 90

Τύποι L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Ιρλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος L-N2b:

Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύποι L-N5, L-N6a:

Νορβηγία, Σουηδία

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης

που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης - καλής

καλής

Όριο καλής -

μέτριας

Φινλανδία

Φινλανδική μέθοδος εκτίμησης φυτοπλαγκτού για λίμνες

0,80

0,60

Ιρλανδία

Δείκτης φυτοπλαγκτού για λίμνες της Ιρλανδίας

0,80

0,60

Νορβηγία

Μέθοδος ταξινόμησης οικολογικής κατάστασης με βάση το φυτοπλαγκτόν λιμνών

0,80

0,60

Σουηδία

Μέθοδοι οικολογικής εκτίμησης για λίμνες — παράγοντας ποιότητας: φυτοπλαγκτόν

0,80

0,60

ΗΒ

Εργαλείο εκτίμησης φυτοπλαγκτού στις λίμνες με ενότητα αβεβαιότητας (PLUTO)

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΒΟΡΕΙΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα και φυτοβένθος

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακρόφυτα

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Αλκαλικότητα (meq/l)

Χρώμα (mg Pt/l)

L-N-M 101

Χαμηλή αλκαλικότητα, διαφανής

0,05  — 0,2

< 30

L-N-M 102

Χαμηλή αλκαλικότητα, χουμική

0,05  — 0,2

> 30

L-N-M 201

Μέτρια αλκαλικότητα, διαφανής

0,2  — 1,0

< 30

L-N-M 202

Μέτρια αλκαλικότητα, χουμική

0,2  — 1,0

> 30

L-N-M 301a

Υψηλή αλκαλικότητα, διαφανής, επιμέρους τύπος Ατλαντικού

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

Υψηλή αλκαλικότητα, χουμική, επιμέρους τύπος Ατλαντικού

> 1,0

< 30

Τύποι 101, 102, 201 and 202:

Ιρλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος 301a:

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος 302 a:

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης

που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Φινλανδία

Φινλανδικό σύστημα ταξινόμησης μακροφύτων (Finnmac)

0,8 (όλοι οι τύποι)

0,6 (όλοι οι τύποι)

Ιρλανδία

Δείκτης ελεύθερων μακροφύτων

0,9 (όλοι οι τύποι)

0,68 (όλοι οι τύποι)

Νορβηγία

Εθνικός δείκτης μακροφύτων (Τροφικός δείκτης — TIc)

Τύπος 101: 0,98

Τύπος 102: 0,96

Τύπος 201: 0,95

Τύπος 202: 0,99

Τύπος 101: 0,87

Τύπος 102: 0,87

Τύπος 201: 0,75

Τύπος 202: 0,77

Σουηδία

Τροφικός δείκτης μακροφύτων (TMI)

Τύπος 101: 0,93

Τύπος 102: 0,93

Τύπος 201: 0,89

Τύπος 202: 0,91

Τύπος 101: 0,80

Τύπος 102: 0,83

Τύπος 201: 0,78

Τύπος 202: 0,78

ΗΒ

LEAFPACS 2 (*4) Λίμνες

0,8 (όλοι οι τύποι)

0,66 (όλοι οι τύποι)

ΗΒ

Δείκτης ελεύθερων μακροφύτων (*5)

0,9 (όλοι οι τύποι)

0,68 (όλοι οι τύποι)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΒΟΡΕΙΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Οικοπεριοχή

Υψόμετρο

(m από την επιφάνεια της θάλασσας)

Αλκαλικότητα (meq/l)

Χρώμα (mg Pt/l)

Οξίνιση στην παραλιακή ζώνη λιμνών

 

 

 

 

L-N-BF1

Πεδινή/μεσαίου υψομέτρου, χαμηλή αλκαλικότητα, διαφανής

δεν έχει καθοριστεί

< 800

0,05  — 0,2

< 30

Ευτροφισμός στη βαθυπαραλιακή ζώνη λιμνών

 

 

 

 

L-N-BF2

Οικοπεριοχή 22, χαμηλής αλκαλικότητας, διαφανές και χουμικό

22

Έκταση > 1 km2, μέγιστο βάθος > 6 m

< 0,2

δεν έχει καθοριστεί

Τύποι L-N-BF1:

Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Φινλανδία

Τύποι L-N-BF2:

Φινλανδία, Σουηδία

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης

που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

 

Οξίνιση στην παραλιακή ζώνη λιμνών

 

 

Νορβηγία

MultiClear: Πολυμετρικός δείκτης ασπονδύλων για διαφανείς λίμνες

0,95

0,74

Σουηδία

MILA: Πολυμετρικός δείκτης οξίνισης λιμνών με βάση τα ασπόνδυλα

0,85

0,60

ΗΒ

LAMM (Μετρικός δείκτης οξίνισης λιμνών με βάση τα μακροασπόνδυλα)

0,86

0,70

 

Ευτροφισμός στη βαθυπαραλιακή ζώνη λιμνών

 

 

Φινλανδία

Αναθεωρημένη φινλανδική μέθοδος αξιολόγησης πανίδας ασπονδύλων των λιμνών (PICM)

0,80

0,60

Σουηδία

BQI (Δείκτης βενθικής ποιότητας)

0,84

0,67

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ: ΒΟΡΕΙΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Ιχθυοπανίδα

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Μέγεθος λίμνης (km2)

Αλκαλικότητα (meq/l)

Χρώμα (mg Pt/l)

L-N-F1

Διμεικτικές λίμνες διαφανών υδάτων

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Διμεικτικές λίμνες χουμικών υδάτων

< 5

< 0,2

30 — 90

Τύποι L-N-F1:

Ιρλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύποι L-N-F2:

Ιρλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης

που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Ευτροφισμός

Φινλανδία

EQR4

0,80

0,60

Ιρλανδία

FIL2

0,76

0,53

ΗΒ (Βόρεια Ιρλανδία)

FIL2

0,76

0,53

Νορβηγία

EindexW3

0,75

0,56

Σουηδία

EindexW3

0,75

0,56

Οξίνιση

Νορβηγία

AindexW5

0,74

0,55

Σουηδία

AindexW5

0,74

0,55

Κατηγορία υδάτων

Λίμνες

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Διαγεωγραφική ΟΔ — Φυτοβένθος

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός λίμνης

Αλκαλικότητα (meq/l)

Οικοπεριοχές

HA

Λίμνες υψηλής αλκαλικότητας

> 1

Αλπικές, κεντρικές/βαλτικές, ανατολικές ηπειρωτικές, μεσογειακές

MA

Λίμνες μέτριας αλκαλικότητας

0,2  — 1

Αλπικές, κεντρικές/βαλτικές, ανατολικές ηπειρωτικές, μεσογειακές, βόρειες

LA

Λίμνες χαμηλής αλκαλικότητας

< 0,2

Βόρεια

Τύποι HA:

Βέλγιο, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύποι MA:

Βέλγιο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύποι LA:

Φινλανδία, Ιρλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Χώρα και τύπος

Εθνικές μέθοδοι ταξινόμησης

που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος ΗΑ

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Αναλογίες ευαίσθητων στις επιπτώσεις και συναφών με τις επιπτώσεις διατόμων (PISIAD)

0,80

0,60

Γερμανία

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Ουγγαρία

MIL — Πολυμετρικός δείκτης για λίμνες

0,80

0,69

Ιρλανδία

Τροφικός δείκτης διατόμων λιμνών (IE)

0,90

0,63

Ιταλία

Ιταλική εθνική μέθοδος για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των λιμνών με τη χρήση βενθικών διατόμων (EPI-L)

0,75

0,5

Λιθουανία

Λιθουανικός δείκτης φυτοβένθους για λίμνες

0,63

0,47

Πολωνία

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Πολυμετρικός δείκτης διατόμων για λίμνες)

0,91

0,76

Σουηδία

IPS

0,89

0,74

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

ΗΒ

DARLEQ 2

0,92

0,70

Τύπος ΜΑ

Βέλγιο (Φλάνδρα)

Αναλογίες ευαίσθητων στις επιπτώσεις και συναφών με τις επιπτώσεις διατόμων (PISIAD)

0,80

0,60

Φινλανδία

Φινλαδική μέθοδος φυτοβένθους λιμνών

0,80

0,60

Ιρλανδία

Τροφικός δείκτης διατόμων λιμνών (IE)

0,90

0,63

Ιταλία

Ιταλική εθνική μέθοδος για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των λιμνών με τη χρήση βενθικών διατόμων (EPI-L)

0,75

0,5

Ρουμανία

Εθνική (ρουμανική) μέθοδος αξιολόγησης για το οικολογικό καθεστώς φυσικών λιμνών με βάση το φυτοβένθος (διάτομα) RO-AMLP

0,80

0,60

Σουηδία

IPS

0,89

0,74

ΗΒ

DARLEQ 2

0,93

0,66

Τύπος LA

Ιρλανδία

Τροφικός δείκτης διατόμων λιμνών (IE)

0,90

0,66

ΗΒ

DARLEQ 2

0,92

0,70

Κατηγορία υδάτων

Παράκτια ύδατα

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Βαλτική Θάλασσα

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Αλατότητα επιφάνειας (psu)

Αλατότητα βυθού

(psu)

Έκθεση

Ημέρες πάγου

Λοιπά χαρακτηριστικά:

BC1

0,5  — 6 Μικρής αλατότητας

1 — 6

Εκτεθειμένα

90 — 150

Περιοχές στο Quark και τη Βοθνιακή θάλασσα που εκτείνονται έως τη θάλασσα Αρχιπελάγους (για το φυτοπλαγκτόν η δεύτερη περίπτωση αποκλείεται και ενσωματώνεται στον τύπο BC9) Επίδραση χουμικών ουσιών

BC2

6 — 22 μέσης αλατότητας

2 — 6

Πολύ προφυλαγμένα

 

Λιμνοθάλασσες

BC3

3 — 6 Μικρής αλατότητας

3 — 6

Προφυλαγμένα

90 — 150

Φινλανδικές και εσθονικές ακτές του κόλπου της Φινλανδίας

BC4

5 — 8 Χαμηλής — μέσης αλατότητας

5 — 8

Προφυλαγμένα

< 90

Εσθονικές και λετονικές θέσεις στον κόλπο της Ρίγας

BC5

6 — 8 Κατώτερη κλίμακα μέσης αλατότητας

6 — 12

Εκτεθειμένα

< 90

Περιοχές στη νοτιοανατολική Βαλτική θάλασσα κατά μήκος της ακτής της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας.

BC6

8 — 12 Μεσαία κλίμακα μέσης αλατότητας

8 — 12

Προφυλαγμένα

< 90

Περιοχές κατά μήκος της ακτής της δυτικής Βαλτικής θάλασσας στη νότια ακτή της Σουηδίας και τη νοτιοανατολική ακτή της Δανίας

BC7

6 — 8 Μεσαία κλίμακα μέσης αλατότητας

8 — 11

Εκτεθειμένα

< 90

Δυτική πολωνική ακτή και ανατολική γερμανική ακτή

BC8

13 — 18 Ανώτερη κλίμακα μέσης αλατότητας

18 — 23

Προφυλαγμένα

< 90

Ακτές της Δανίας και της Γερμανίας στη δυτική Βαλτική θάλασσα

BC9

3 — 6 Κατώτερη κλίμακα μέσης αλατότητας

3 — 6

Μετρίως εκτεθειμένα έως εκτεθειμένα

90 — 150

Περιοχές στον δυτικό κόλπο της Φινλανδίας, τη θάλασσα Αρχιπελάγους και το αρχιπέλαγος του Asko (μόνο φυτοπλαγκτόν)

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύπος BC1:

Φινλανδία, Σουηδία

Τύπος BC2:

Γερμανία

Τύπος BC3:

Εσθονία, Φινλανδία

Τύπος BC4:

Εσθονία, Λετονία

Τύπος BC5:

Λετονία, Λιθουανία

Τύπος BC6:

Σουηδία, Δανία

Τύπος BC7:

Γερμανία, Πολωνία

Τύπος BC8:

Γερμανία, Δανία

Τύπος BC9:

Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία (ο εν λόγω τύπος αφορά μόνο το φυτοπλαγκτόν)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

BC7

Γερμανία

Γερμανική μέθοδος παράκτιου φυτοπλαγκτού

0,8

0,6

Πολωνία

Πολωνική μέθοδος παράκτιου φυτοπλαγκτού

0,8

0,6

BC8

Δανία

Δανική μέθοδος παράκτιου φυτοπλαγκτού

0,8

0,6

Γερμανία

Γερμανική μέθοδος παράκτιου φυτοπλαγκτού

0,8

0,6

Αποτελέσματα παραμέτρου ενδεικτικής της βιομάζας (χλωροφύλλη a):

Χώρα και τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Τιμές (μg/l)

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

BC1

Φινλανδία (εξωτερικό Quark)

0,76

0,59

1,7

2,2

Φινλανδία (εξωτερική Βοθνιακή θάλασσα)

0,78

0,60

1,6

2,1

Σουηδία (εξωτερικό Quark)

0,75

0,58

1,6

2,1

Σουηδία (εξωτερική Βοθνιακή θάλασσα)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Εσθονία

0,830

0,670

2,4

3,0

Λετονία

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Λετονία

0,650

0,390

1,85

3,1

Λιθουανία

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Δανία

0,78

0,62

1,36

1,72

Σουηδία

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Εσθονία

0,82

0,67

2,20

2,70

Φινλανδία

0,79

0,65

1,90

2,30

Σουηδία

0,80

0,67

1,50

1,80

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη και αγγειόσπερμα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

BC3

Εσθονία

ΕΡΙ — Εσθονικός δείκτης φυτοβένθους παράκτιων υδάτων (μακροφύκη και αγγειόσπερμα)

0,98

0,86

Φινλανδία

Οριακό βάθος φυκών (μακροφύκη)

0,92

0,79

BC4

Εσθονία

ΕΡΙ — Εσθονικός δείκτης φυτοβένθους (μακροφύκη και αγγειόσπερμα)

0,91

0,70

Λετονία

PEQI — Δείκτης βιολογικής ποιότητας φυτοβένθους

0,90

0,75

BC5

Λετονία

MDFLD — Μέγιστο βάθος κατανομής του ερυθροφύκους Furcellaria lumbricalis (μακροφύκη)

0,90

0,75

Λιθουανία

MDFLD — Μέγιστο βάθος κατανομής του ερυθροφύκους Furcellaria lumbricalis (μακροφύκη) στη Λιθουανία

0,84

0,68

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

BC1

Φινλανδία

BBI — Φινλανδικός δείκτης βενθικών υφάλμυρων υδάτων

0,96

0,56

Σουηδία

BQI — Σουηδικός πολυμετρικός δείκτης βιολογικής ποιότητας (ενδοπανίδα μαλακού ιζήματος)

0,77

0,31

BC3

Εσθονία

ΖΚΙ — Εσθονικός δείκτης κοινότητας μακροζωοβένθους σε παράκτια ύδατα

0,39

0,24

Φινλανδία

BBI — Φινλανδικός δείκτης βενθικών υφάλμυρων υδάτων

0,94

0,56

BC5

Λετονία

BQI — Δείκτης βενθικής ποιότητας

0,87

0,61

Λιθουανία

BQI — Λιθουανικός δείκτης βενθικής ποιότητας

0,94

0,81

BC6

Δανία

Δείκτης ποιότητας της Δανίας έκδοση 2 (DKI ver2)

0,84

0,68

Σουηδία

BQI — Σουηδικός πολυμετρικός δείκτης βιολογικής ποιότητας (ενδοπανίδα μαλακού ιζήματος)

0,76

0,27

BC7

Γερμανία

MarBIT — Εργαλείο θαλάσσιου βιοτικού δείκτη

0,60

Πολωνία

Εκτίμηση BQE του Β-μακροζωοβένθους μέσω πολυμετρικού δείκτη

0,58

BC8

Δανία

Δείκτης ποιότητας της Δανίας έκδοση 2 (DKI ver2)

0,86

0,72

Γερμανία

MarBIT — Εργαλείο θαλάσσιου βιοτικού δείκτη

0,80

0,60

Κατηγορία υδάτων

Παράκτια ύδατα

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Βορειοανατολικού Ατλαντικού

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός

Αλατότητα (psu)

Παλιρροϊκό εύρος (m)

Βάθος (m)

Ταχύτητα ρεύματος (κόμβοι) Έκθεση

Ανάμειξη

Χρόνος παραμονής

Τύπος για ευκαιριακά μακροφύκη σε άνθηση, θαλάσσια βλάστηση, βλάστηση αλιπέδων και βενθική πανίδα ασπονδύλων

NEA 1/26

Ανοικτά ωκεάνια ύδατα ή περίκλειστες θάλασσες, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, κανονικής αλατότητας, αβαθή

< 30

Μεσοπαλιρροιακό 1 — 5

< 30

Μεσαία 1 — 3

Εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα

Πλήρως αναμειγμένα

Ημέρες (έως εβδομάδες στη θάλασσα Wadden)

Επιμέρους τύποι για διαπαλιρροιακά μακροφύκη

NEA 1/26 A2

Ανοικτά ωκεάνια, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, κανονικής αλατότητας, αβαθή ύδατα εύκρατων περιοχών (συνήθως > 13 oC) και μεγάλη ένταση ακτινοβολίας (συνήθως PAR > 29 Mol/m2 ανά ημέρα)

> 30

Μεσοπαλιρροιακό 1 — 5

< 30

Μεσαία 1 — 3

Εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες

NEA 1/26 B21

Ανοικτά ωκεάνια ύδατα ή περίκλειστες θάλασσες, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, κανονικής αλατότητας, αβαθή Ψυχρά ύδατα (συνήθως < 13 oC) και μέτρια ένταση ακτινοβολίας (συνήθως PAR < 29 Mol/m2 ανά ημέρα)

> 30 Κυρίως μεσοπαλιρροιακό 1 — 5 < 30

Μεσαία 1 — 3 Εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες

Επιμέρους τύποι φυτοπλαγκτού

NEA 1/26a

Ανοικτά ωκεάνια, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, κανονικής αλατότητας, αβαθή

> 30 Μεσοπαλιρροιακό 1 — 5 < 30

Μεσαία 1 -3 Εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες

NEA 1/26b

Περίκλειστες θάλασσες, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, κανονικής αλατότητας, αβαθή

> 30 Μεσοπαλιρροιακό 1 — 5 < 30

Μεσαία 1 — 3 Εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες

NEA 1/26c

Περίκλειστες θάλασσες, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, μερικώς στρωματώδη

> 30 Μικροπαλιρροιακό/Μεσοπαλιρροιακό < 1 — 5 < 30

Μεσαία 1 — 3 Εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα

Μερική στρωμάτωση Ημέρες έως εβδομάδες

NEA 1/26d

Σκανδιναβική ακτή, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, αβαθή

> 30 Μικροπαλιρροιακό < 1 < 30

Μικρή < 1 Εκτεθειμένα ή μερικώς εκτεθειμένα

Μερική στρωμάτωση Ημέρες έως εβδομάδες

NEA 1/26e

Περιοχές ανάβλυσης, εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα, κανονικής αλατότητας, αβαθή

> 30 Μεσοπαλιρροιακό < 1 < 30

Μεσαία 1 — 3 Εκτεθειμένα ή προφυλαγμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες

Τύποι για φυτοπλαγκτόν, μακροφύκη, θαλάσσια βλάστηση, βλάστηση αλιπέδων και βενθική πανίδα ασπονδύλων

NEA 5

Helgoland (κόλπος της Ελιγολάνδης), βραχώδης, εκτεθειμένος και μερικώς στρωματώδης

> 30

Μεσοπαλιρροιακό

< 30

Μεσαία 1 — 3 Εκτεθειμένα

Μερική στρωμάτωση Ημέρες

NEA 3/4

Υψηλής αλατότητας, εκτεθειμένα ή μερικώς εκτεθειμένα (Τύπος θάλασσας Wadden)

Υψηλής αλατότητας 18 — 30 Μεσοπαλιρροιακό 1 — 5 < 30

Μεσαία 1 — 3 Εκτεθειμένα ή μερικώς εκτεθειμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες

NEA 7

Συστήματα βαθέων φιόρδ και θαλάσσιων όρμων (loch)

> 30 Μεσοπαλιρροιακό 1 -5 > 30

Μικρή < 1 Προφυλαγμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες

NEA 8a

Τύπου εσωτερικού τόξου Skagerrak, υψηλής αλατότητας, μικροπαλιρροιακά, μερικώς εκτεθειμένα, αβαθή

Υψηλής αλατότητας 25 — 30 Μικροπαλιρροιακό < 1 > 30

Μικρή < 1 Μερικώς εκτεθειμένα

Πλήρως αναμειγμένα Ημέρες έως εβδομάδες

NEA 8b

Τύπου εσωτερικού τόξου Skagerrak, υψηλής αλατότητας, μικροπαλιρροιακά, μερικώς προφυλαγμένα, αβαθή

Υψηλής αλατότητας 10 — 30 Μικροπαλιρροιακό < 1 < 30

Μικρή < 1 Προφυλαγμένα έως μερικώς εκτεθειμένα

Μερική στρωμάτωση Ημέρες έως εβδομάδες

NEA 9

Φιόρδ με αβαθή είσοδο στο στόμιο και με πολύ μεγάλο μέγιστο βάθος στο κέντρο με μικρή ανταλλαγή βαθέος ύδατος

Υψηλής αλατότητας 25 — 30 Μικροπαλιρροιακό < 1 > 30

Μικρή < 1 Προφυλαγμένα

Μερική στρωμάτωση Εβδομάδες

NEA 10

Τύπου εξωτερικού τόξου Skagerrak, υψηλής αλατότητας, μικροπαλιρροιακά, εκτεθειμένα, βαθιά

Υψηλής αλατότητας 25 — 30 Μικροπαλιρροιακό < 1 > 30

Μικρή < 1 Εκτεθειμένα

Μερική στρωμάτωση Ημέρες

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύπος ΝΕΑ1/26 για ευκαιριακά μακροφύκη σε άνθηση, θαλάσσια βλάστηση, βλάστηση αλιπέδων και βενθική πανίδα ασπονδύλων Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος NEA1/26 Α2 για διαπαλιρροιακά μακροφύκη: Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία

Τύπος NEA1/26 B21 για διαπαλιρροιακά μακροφύκη: Γαλλία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος NEA1/26a για φυτοπλαγκτόν: Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος NEA1/26b για φυτοπλαγκτόν: Βέλγιο, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος NEA1/26c για φυτοπλαγκτόν: Γερμανία, Δανία

Τύπος NEA1/26d για φυτοπλαγκτόν: Δανία

Τύπος NEA1/26e για φυτοπλαγκτόν: Πορτογαλία, Ισπανία

Τύπος NEA 5: Γερμανία

Τύπος NEA3/4: Γερμανία, Κάτω Χώρες

Τύπος NEA7: Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο

Τύπος NEA8a: Νορβηγία, Σουηδία

Τύπος NEA8b: Δανία, Σουηδία

Τύπος NEA9: Νορβηγία, Σουηδία

Τύπος NEA10: Νορβηγία, Σουηδία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Φυτοπλαγκτόν:

παράμετρος ενδεικτική της βιομάζας (χλωροφύλλη α)

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας και τιμές παραμέτρων

Οι τιμές των παραμέτρων εκφράζονται σε μg/l ως τιμή του 90ου εκατοστημορίου που υπολογίζεται για την προκαθορισμένη εποχή ανάπτυξης και για εξαετή περίοδο.

Χώρα και τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Τιμές (μg/l)

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

NEA 1/26a

Γαλλία

0,76

0,33

4,40

10,00

Ιρλανδία

0,82

0,60

9,90

15,00

Νορβηγία

0,67

0,33

2,50

5,00

Ισπανία (ανατολική ακτή Κανταβρίας)

0,67

0,33

1,50

3,00

Ισπανία (δυτική-κεντρική ακτή Κανταβρίας)

0,67

0,33

3,00

6,00

Ισπανία (ακτή του κόλπου του Κάδικα)

0,67

0,33

5,00

10,00

Ηνωμένο Βασίλειο

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Βέλγιο

0,80

0,67

12,50

15,00

Γαλλία

0,67

0,44

10,00

15,00

Κάτω Χώρες

0,67

0,44

10,00

15,00

Ηνωμένο Βασίλειο (νότιο)

0,82

0,63

9,80

14,30

Ηνωμένο Βασίλειο (βόρειο)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Γερμανία

0,67

0,44

5,0

7,5

Δανία

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Πορτογαλία (ιβηρική ισχυρή ανάβλυση-Α5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Πορτογαλία (ανάβλυση — Α6, Α7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Ισπανία (δυτική ιβηρική ακτή ανάβλυσης)

0,67

0,44

6,00

9,00

Ισπανία (δυτική ιβηρική ακτή ανάβλυσης — rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Γερμανία (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Γερμανία (θάλασσα Wadden)

0,80

0,60

7,00

11,00

Κάτω Χώρες (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Κάτω Χώρες (θάλασσα Wadden)

0,80

0,60

9,60

14,40

Κάτω Χώρες (Βόρεια Θάλασσα)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Νορβηγία

0,79

0,57

3,95

5,53

Σουηδία

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (The Sound)

Δανία

0,79

0,59

1,22

1,63

Σουηδία

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat και Storebælt)

Δανία

0,83

0,64

1,22

1,58

Σουηδία

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Νορβηγία

0,76

0,43

3,92

6,90

Σουηδία

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Νορβηγία

0,73

0,49

3,53

5,26

Σουηδία

0,71

0,46

1,39

2,14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη και αγγειόσπερμα

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη

Διαπαλιρροιακά ή υποπαλιρροιακά μακροφύκη βραχωδών βυθών

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος NEA1/26 Α2 — διαπαλιρροιακά μακροφύκη

Γαλλία

CCO — Κάλυψη, χαρακτηριστικά είδη, ευκαιριακά είδη σε διαπαλιρροιακούς βραχώδεις βυθούς

0,80

0,60

Πορτογαλία

PMarMAT — Εργαλείο εκτίμησης θαλάσσιων μακροφυκών

0,80

0,61

Ισπανία

CFR — Ποιότητα βραχωδών βυθών

0,81

0,60

Ισπανία

RICQI — Δείκτης ποιότητας βραχώδους διαπαλιρροιακής κοινότητας

0,82

0,60

Ισπανία

RSL — Κατάλογος μείωσης ειδών

0,75

0,48

Τύπος NEA1/26 B21 — διαπαλιρροιακά μακροφύκη

Ιρλανδία

RSL — Περιορισμένος κατάλογος ειδών βραχωδών ακτών

0,80

0,60

Νορβηγία

RSLΑ — Περιορισμένος κατάλογος ειδών βραχωδών ακτών συμπεριλαμβανομένης της αφθονίας

0,80

0,60

Ηνωμένο Βασίλειο

RSL — Περιορισμένος κατάλογος ειδών βραχωδών ακτών

0,80

0,60

Τύπος NEA7 — διαπαλιρροιακά μακροφύκη

 

Νορβηγία

RSLΑ — Περιορισμένος κατάλογος ειδών βραχωδών ακτών συμπεριλαμβανομένης της αφθονίας

0,80

0,60

Ηνωμένο Βασίλειο

RSL — Περιορισμένος κατάλογος ειδών βραχωδών ακτών

0,80

0,60

Τύπος NEA8a/9/10 — Υποπαλιρροιακά μακροφύκη

Νορβηγία

MSMDI — Δείκτης μέγιστου βάθους πολλαπλών ειδών

0,80

0,60

Σουηδία

MSMDI — Δείκτης μέγιστου βάθους πολλαπλών ειδών

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη και αγγειόσπερμα

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη

Διαπαλιρροιακά μακροφύκη σε άνθηση, μαλακού βυθού, ενδεικτική της αφθονίας

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος NEA 1/26

Γερμανία

OMAI — Ευκαιριακά μακροφύκη — κάλυψη/έκταση σε διαπαλιρροιακό μαλακό ίζημα σε παράκτια ύδατα

0,78

0,59

Γαλλία

CWOGA — Εκτίμηση της άνθησης των μακροφυκών

0,825

0,617

Ιρλανδία

Εργαλείο OGA — Αφθονία ευκαιριακών πράσινων μακροφυκών

0,80

0,60

Ηνωμένο Βασίλειο

OMBT — Εργαλείο ευκαιριακών μακροφυκών σε άνθηση

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη και αγγειόσπερμα

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Αγγειόσπερμα

Θαλάσσια βλάστηση

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος NEA 1/26

Γερμανία

SG — Εργαλείο εκτίμησης για διαπαλιρροιακή θαλάσσια βλάστηση σε παράκτια και μεταβατικά ύδατα

0,80

0,60

Γαλλία

SBQ — Ποιότητα υποθαλάσσιων λιβαδιών σε παράκτια και μεταβατικά υδατικά συστήματα

0,80

0,645

Ιρλανδία

Εργαλείο για τη διαπαλιρροιακή θαλάσσια βλάστηση

0,80

0,61

Κάτω Χώρες

SG — Παρακολούθηση υποθαλάσσιων λιβαδιών με αεροφωτογραφίες, άμεση παρατήρηση και αναφορά έκτασης και πυκνότητας ανά είδος

0,80

0,60

Πορτογαλία

SQI — Δείκτης ποιότητας θαλάσσιας βλάστησης

0,80

0,60

Ηνωμένο Βασίλειο

Εργαλείο για τη διαπαλιρροιακή θαλάσσια βλάστηση

0,80

0,61

Τύπος NEA 3/4

Γερμανία

SG — Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Κάτω Χώρες

SG — Παρακολούθηση υποθαλάσσιων λιβαδιών με αεροφωτογραφίες, άμεση παρατήρηση και αναφορά έκτασης και πυκνότητας ανά είδος

0,80

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα και τύπος

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος NEA 1/26

Βέλγιο

BQI — Δείκτης ποιότητας βενθικού οικοσυστήματος

0,80

0,60

Δανία

Δανικός δείκτης ποιότητας (DKI)

0,80

0,60

Γερμανία

M-AMBI — Θαλάσσιος βιοτικός δείκτης πολλαπλών μεταβλητών ΑΖΤΙ

0,85

0,70

Γαλλία

M-AMBI — Θαλάσσιος βιοτικός δείκτης πολλαπλών μεταβλητών ΑΖΤΙ

0,77

0,53

Ιρλανδία

AQI — Δείκτης ποιότητας ενδοπανίδας

0,75

0,64

Κάτω Χώρες

BEQI2 — Δείκτης ποιότητας βενθικού οικοσυστήματος 2

0,80

0,60

Νορβηγία

ΝQI — Νορβηγικός δείκτης ποιότητας

0,72

0,63

Πορτογαλία

ΒΑΤ — Εργαλείο εκτίμησης βένθους

0,79

0,58

Ισπανία

M-AMBI — Θαλάσσιος βιοτικός δείκτης πολλαπλών μεταβλητών ΑΖΤΙ

0,77

0,63

Ηνωμένο Βασίλειο

AQI — Δείκτης ποιότητας ενδοπανίδας

0,75

0,64

Τύπος NEA 3/4

Γερμανία

M-AMBI — Θαλάσσιος βιοτικός δείκτης πολλαπλών μεταβλητών ΑΖΤΙ

0,85

0,70

Κάτω Χώρες

BEQI2 — Δείκτης ποιότητας βενθικού οικοσυστήματος 2

0,80

0,60

Τύπος NEA 7

Νορβηγία

ΝQI — Νορβηγικός δείκτης ποιότητας

0,72

0,63

Ηνωμένο Βασίλειο

AQI — Δείκτης ποιότητας ενδοπανίδας

0,75

0,64

Τύπος NEA 8b

Δανία

Δανικός δείκτης ποιότητας (DKI)

0,84

0,68

Σουηδία

BQI — Σουηδικός πολυμετρικός δείκτης βιολογικής ποιότητας (ενδοπανίδα μαλακού ιζήματος)

0,71

0,54

Τύπος NEA 8a/9/10

Νορβηγία

ΝQI — Νορβηγικός δείκτης ποιότητας

0,82

0,63

Σουηδία

BQI — Σουηδικός πολυμετρικός δείκτης βιολογικής ποιότητας (ενδοπανίδα μαλακού ιζήματος)

0,71

0,54

Κατηγορία υδάτων

Παράκτια ύδατα

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Μεσόγειος Θάλασσα

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης (μόνο για φυτοπλαγκτόν)

Στην περίπτωση της πανίδας βενθικών ασπονδύλων, των μακροφυκών και της θαλάσσιας βλάστησης τα αποτελέσματα της διαβαθμονόμησης ισχύουν για ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα που καλύπτει η χώρα.

Τύπος

Περιγραφή

Πυκνότητα (kg/m3)

Μέση ετήσια αλατότητα (psu)

Τύπος I

Ιδιαίτερα επηρεαζόμενος από είσοδο γλυκέων υδάτων

< 25

< 34,5

Τύπος IIA, ΙΙΑ Αδριατικής

Μετρίως επηρεαζόμενος από είσοδο γλυκέων υδάτων (ηπειρωτική επιρροή)

25 — 27

34,5  — 37,5

Τύπος IIIW

Ηπειρωτική ακτή μη επηρεαζόμενη από είσοδο γλυκέων υδάτων (Δυτική λεκάνη)

> 27

> 37,5

Τύπος IIIE:

Μη επηρεαζόμενος από είσοδο γλυκέων υδάτων (Ανατολική λεκάνη)

> 27

> 37,5

Τύπος Νήσος-W*

Νησιωτική ακτή (Δυτική λεκάνη)

Πλήρες εύρος

Πλήρες εύρος

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Τύπος I:

Γαλλία, Ιταλία

Τύπος IIA:

Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία

Τύπος IIA Αδριατικής:

Ιταλία, Σλοβενία

Τύπος Νήσος-W* (δεν υπάρχουν σύνορα για τον συγκεκριμένο τύπο και δεν μπόρεσε να γίνει διαβαθμονόμηση εξαιτίας δεόντως αιτιολογημένων λόγων):

Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία

Τύπος IIIW:

Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία

Τύπος IIIE:

Ελλάδα, Κύπρος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Φυτοπλαγκτόν:

παράμετρος ενδεικτική της βιομάζας (χλωροφύλλη α)

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας και τιμές παραμέτρων

Οι τιμές των παραμέτρων εκφράζονται σε μg/l χλωροφύλλης α ως τιμή του 90ου εκατοστημορίου που υπολογίζεται για την προκαθορισμένη εποχή ανάπτυξης και για πενταετή περίοδο τουλάχιστον.

Χώρα και τύπος

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Τιμές (μg/l)

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Τύπος II A

Γαλλία

0,67

0,37

1,92

3,50

Ισπανία

0,67

0,37

1,92

3,50

Τύπος II A Αδριατικής

Κροατία

0,82

0,61

1,70

4,00

Ιταλία

0,82

0,61

1,70

4,00

Σλοβενία

0,82

0,61

1,70

4,00

Τύπος IIIW

Γαλλία

0,67

0,42

1,18

1,89

Ισπανία

0,67

0,42

1,18

1,89

Τύπος IIIE:

Κύπρος

0,66

0,37

0,29

0,53

Ελλάδα

0,66

0,37

0,29

0,53

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη και αγγειόσπερμα

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τα ακόλουθα αποτελέσματα ισχύουν για την ανώτερη υποπαραλιακή ζώνη (βάθος 3,5 — 0,2 m) σε βραχώδεις ακτές:

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Κύπρος

EEI-c — Δείκτης οικολογικής εκτίμησης

0,76

0,48

Γαλλία

CARLIT — Χαρτογράφηση κοινοτήτων της παράλιας και ανώτερης υποπαράλιας ζώνης σε βραχώδεις ακτές

0,75

0,60

Ελλάδα

EEI-c — Δείκτης οικολογικής εκτίμησης

0,76

0,48

Κροατία

CARLIT — Χαρτογράφηση κοινοτήτων της παράλιας και ανώτερης υποπαράλιας ζώνης σε βραχώδεις ακτές

0,75

0,60

Ιταλία

CARLIT — Χαρτογράφηση κοινοτήτων της παράλιας και ανώτερης υποπαράλιας ζώνης σε βραχώδεις ακτές

0,75

0,60

Μάλτα

CARLIT — Χαρτογράφηση κοινοτήτων της παράλιας και ανώτερης υποπαράλιας ζώνης σε βραχώδεις ακτές

0,75

0,60

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Ισπανία

CARLIT — Χαρτογράφηση κοινοτήτων της παράλιας και ανώτερης υποπαράλιας ζώνης σε βραχώδεις ακτές

0,75

0,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη και αγγειόσπερμα

Επιμέρους βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Αγγειόσπερμα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Κροατία

POMI — Δείκτης πολλαπλών μεταβλητών για το είδος Posidonia oceanica

0,775

0,55

Κύπρος

PREI — Rapid Easy Index για το είδος Posidonia oceanica

0,775

0,55

Γαλλία

PREI — Rapid Easy Index για το είδος Posidonia oceanica

0,775

0,55

Ιταλία

PREI — Rapid Easy Index για το είδος Posidonia oceanica

0,775

0,55

Μάλτα

PREI — Rapid Easy Index για το είδος Posidonia oceanica

0,775

0,55

Ισπανία

POMI — Δείκτης πολλαπλών μεταβλητών για το είδος Posidonia oceanica

0,775

0,55

Ισπανία

Valencian-CS

0,775

0,55

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπόνδυλων

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

 

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Ιταλία

M-AMBI — Θαλάσσιος βιοτικός δείκτης πολλαπλών μεταβλητών ΑΖΤΙ

0,81

0,61

Σλοβενία

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Κύπρος

Bentix

0,75

0,58

Γαλλία

AMBI

0,83

0,58

Ελλάδα

Bentix

0,75

0,58

Ισπανία

BOPA

0,95

0,54

Ισπανία

MEDOCC

0,73

0,47

Κατηγορία υδάτων

Παράκτια ύδατα

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Μαύρη θάλασσα

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Περιγραφή

CW-BL1

Μέσης αλατότητας, μικροπαλιρροιακά (< 1 m), αβαθή (< 30 m), μερικώς εκτεθειμένα έως πολύ εκτεθειμένα, μεικτό υπόστρωμα (λεπτή άμμος και ζωοβένθος)

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι: Βουλγαρία και Ρουμανία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βουλγαρία

IBI

0,80

0,63

Ρουμανία

IBI

0,80

0,63

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Μακροφύκη και αγγειόσπερμα

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βουλγαρία

EI-Οικολογικός δείκτης

0,837

0,644

Ρουμανία

EI-Οικολογικός δείκτης

0,837

0,644

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Πανίδα βενθικών ασπονδύλων

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Χώρα

Εθνικά συστήματα ταξινόμησης τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Βουλγαρία

M-AMBI(n) — Κανονικοποιημένος θαλάσσιος βιοτικός δείκτης πολλαπλών μεταβλητών ΑΖΤΙ

0,90

0,68

Ρουμανία

M-AMBI(n) — Κανονικοποιημένος θαλάσσιος βιοτικός δείκτης πολλαπλών μεταβλητών ΑΖΤΙ

0,90

0,68

Κατηγορία υδάτων

Μεταβατικά ύδατα

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

ΓΟΔ Βαλτικής θάλασσας

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Αλατότητα επιφάνειας psu

Αλατότητα βυθού (psu)

Έκθεση

Ημέρες πάγου

Λοιπά χαρακτηριστικά:

BT1

0 — 8 Μικρής αλατότητας

0 — 8

Πολύ προφυλαγμένα

Πολωνική λιμνοθάλασσα Βιστούλα και λιθουανική λιμνοθάλασσα της Κουρλάνδης

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Λιθουανία και Πολωνία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο

Φυτοπλαγκτόν

Αποτελέσματα παραμέτρου ενδεικτικής της βιομάζας (χλωροφύλλη α)

Τα ακόλουθα αποτελέσματα αναφέρονται στον θερινό μέσο όρο Μαΐου/Ιουνίου — Σεπτεμβρίου

Χώρα

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Τιμές (μg/l)

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Λιθουανία

0,83

0,57

31,70

46,60

Πολωνία

0,77

0,61

33,46

42,20

Κατηγορία υδάτων

Μεταβατικά ύδατα

Γεωγραφική ομάδα διαβαθμονόμησης

Βορειοανατολικού Ατλαντικού

Περιγραφή των τύπων που απετέλεσαν αντικείμενο διαβαθμονόμησης

Τύπος

Χαρακτηρισμός

Αλατότητα (psu),

παλιρροϊκό εύρος (m), βάθος (m)

Ταχύτητα ρεύματος (κόμβοι), έκθεση

Ανάμειξη

Χρόνος παραμονής

NEA 11

Μεταβατικά ύδατα

0 — 35 Μικρο- έως μακροπαλιρροιακό < 30

Μεταβλητή Προφυλαγμένα ή μερικώς εκτεθειμένα

Μερική μόνιμη στρωμάτωση Ημέρες έως εβδομάδες

Χώρες στις οποίες απαντώνται οι διαβαθμονομηθέντες τύποι:

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή κοινών υποτύπων διαβαθμονόμησης για το βιολογικό ποιοτικό στοιχείο «Βενθική πανίδα ασπονδύλων»:

Υποτύπος

Χαρακτηρισμός

Κράτη μέλη όπου απαντάται ο υποτύπος

Α

Λιμνοθάλασσες

Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Β

Γλυκά ύδατα — χαμηλής αλατότητας, μεσαία ροή ποταμού

Ιρλανδία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Γ

Μεσοπαλιρροϊκός ποταμόκολπος με μη ομαλή ροή ποταμού

Πορτογαλία, Ισπανία

Δ

Μεγάλοι ποταμόκολποι

Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Ε

Μικρός-μεσαίος ποταμόκολπος με > 50 % διαπαλιρροϊκή περιοχή

Ιρλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Στ

Μικρός-μεσαίος ποταμόκολπος με < 50 % διαπαλιρροϊκή περιοχή

Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Βιολογικό ποιοτικό στοιχείο:

Φυτοπλαγκτόν

Φυτοπλαγκτόν:

παράμετρος ενδεικτική της βιομάζας (χλωροφύλλη-α)

Αποτελέσματα:

Λόγοι οικολογικής ποιότητας και τιμές παραμέτρων

Οι τιμές των παραμέτρων εκφράζονται σε μg/l μετρούμενες ως το εθνικό σύστημα μέτρησης χλωροφύλλης-α που υπολογίζεται σε μια εξαετή περίοδο. Τα εθνικά συστήματα μετρήσεων για τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και την Ισπανία συνήθως χρησιμοποιούν τη μέτρηση της χλωροφύλλης α Ρ90 με όρια προσαρμοσμένα βάσει της αλατότητας, η Ιρλανδία χρησιμοποιεί συνδυασμό της χλωροφύλλης α Ρ90 και διάμεσων τιμών, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί σύστημα μέτρησης βάσει υπερβάσεων ορισμένων στατιστικών παραμέτρων. Στην περίπτωση του ΗΒ, οι τιμές Ρ90 υπολογίστηκαν μόνο για τους σκοπούς της διαβαθμονόμησης.

Χώρα

Λόγοι οικολογικής ποιότητας

Τιμές (μg/l)

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Όριο άριστης — καλής

Όριο καλής — μέτριας

Γαλλία

0,67

0,397

5,33

8,88

Ιρλανδία

0,80

0,60

12,96

25,96

Κάτω Χώρες

0,80

0,60

12,00

18,00

Πορτογαλία — βόρεια

0,667

0,467

10,000

14,288

Ισπανία — ποταμόκολποι της κεντρικής Κανταβρίας και της Γαλικίας — Ζώνη ανάμειξης (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Ισπανία — ποταμόκολποι της κεντρικής Κανταβρίας και της Γαλικίας — κανονικής αλατότητας (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Ισπανία — ποταμόκολποι της ανατολικής