Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0051

Απόφαση (ΕΕ) 2018/51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

OJ L 7, 12.1.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/51/oj

12.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 7/37


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/51 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Οκτωβρίου 2017

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (1), και ιδίως το σημείο 12,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το μέσο ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθέσιμων ανώτατων ορίων για έναν ή περισσότερους άλλους τομείς.

(2)

Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού που είναι διαθέσιμο για το μέσο ευελιξίας ανέρχεται σε 600 000 000 EUR (σε τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (2).

(3)

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες προκλήσεις της μετανάστευσης, των προσφυγικών εισροών και των απειλών κατά της ασφάλειας, είναι αναγκαία η κατεπείγουσα κινητοποίηση σημαντικών συμπληρωματικών ποσών για τη χρηματοδότηση κατάλληλων μέτρων.

(4)

Αφού εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου δαπανών του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), είναι αναγκαία η κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας, για να συμπληρωθεί η χρηματοδότηση που διατίθεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, πέραν των ανώτατων ορίων του τομέα 4, με ποσό ύψους 275 000 000 EUR για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ). Το ποσό αυτό περιλαμβάνει ποσά του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που ακυρώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και που διατίθενται στο μέσον ευελιξίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.

(5)

Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας θα αφορούν μόνο το 2017,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, κινητοποιείται το μέσο ευελιξίας για τη χορήγηση ποσού ύψους 275 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο).

Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

2.   Με βάση την αναμενόμενη πορεία των πληρωμών, οι πιστώσεις πληρωμών που αντιστοιχούν στην κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας θα ανέρχονται σε 275 000 000 EUR το 2017. Το ποσό εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 25 Οκτωβρίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).


Top