EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Απόφαση (ΕΕ) 2019/46 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/26 (ΕΚΤ/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; καταργήθηκε από 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 9/190


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/46 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2018

σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/26 (ΕΚΤ/2018/30)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 30,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση (ΕΕ) 2019/43 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2018/27) (1) προβλέπει την αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) (εφεξής η «κλείδα κατανομής») σύμφωνα με το άρθρο 29.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής «καταστατικό του ΕΣΚΤ») και καθορίζει, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, τις νέες σταθμίσεις που αποδίδονται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) στην αναπροσαρμοσμένη κλείδα κατανομής (εφεξής οι «σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής»).

(2)

Οι αναπροσαρμογές στις σταθμίσεις στην κλείδα κατανομής και οι μεταβολές τις οποίες αυτές συνεπάγονται όσον αφορά τα μερίδια των ΕθνΚΤ στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων οι οποίες έχουν πιστωθεί από την ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (εφεξής οι «ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ») δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και οι οποίες είναι ισοδύναμες προς τις εισφορές των εν λόγω ΕθνΚΤ στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ (εφεξής οι «απαιτήσεις»). Επομένως, οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, οι απαιτήσεις των οποίων αυξάνονται λόγω αύξησης των οικείων σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής από την 1η Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει να προβούν σε αντισταθμιστική μεταβίβαση ποσών προς την ΕΚΤ, ενώ η τελευταία θα πρέπει με τη σειρά της να προβεί σε αντισταθμιστική μεταβίβαση προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, οι απαιτήσεις των οποίων μειώνονται λόγω μείωσης των οικείων σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής.

(3)

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της δικαιοσύνης, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που διέπουν το καταστατικό του ΕΣΚΤ, και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, το μερίδιο των οποίων στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ αυξάνεται λόγω των ως άνω αναπροσαρμογών, θα πρέπει να προβούν σε αντισταθμιστική μεταβίβαση προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ, τα μερίδια των οποίων μειώνονται.

(4)

Προκειμένου να υπολογιστεί η αναπροσαρμογή της αξίας του μεριδίου κάθε ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της ΕΚΤ, οι σταθμίσεις κάθε μίας εξ αυτών στην κλείδα κατανομής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να εκφράζονται ως ποσοστό επί του συνολικού κεφαλαίου της ΕΚΤ, στο οποίο έχουν εγγραφεί όλες οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ.

(5)

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης της ΕΚΤ για την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/26 (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α)   «συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων»: το σύνολο των αποθεματικών, των εξομοιωμένων προς αυτά λογαριασμών και των λογαριασμών αναπροσαρμογής της ΕΚΤ, όπως υπολογίζεται από την ίδια την 31η Δεκεμβρίου 2018. Με την επιφύλαξη της γενικότητας του όρου «συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων», τα αποθεματικά και οι εξομοιωμένοι προς αυτά λογαριασμοί της ΕΚΤ περιλαμβάνουν το γενικό αποθεματικό και τον εξομοιωμένο προς τα αποθεματικά λογαριασμό προβλέψεων για κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, τις πιστώσεις και την τιμή του χρυσού·

β)   «ημερομηνία μεταβίβασης»: η δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα έγκρισης των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΕΚΤ από το διοικητικό συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2018.

Άρθρο 2

Εισφορά στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της ΕΚΤ

1.   Εάν το μερίδιο ορισμένης ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων αυξηθεί λόγω αύξησης της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής από την 1η Ιανουαρίου 2019, αυτή υποχρεούται να μεταβιβάσει στην ΕΚΤ το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

2.   Εάν το μερίδιο ορισμένης ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων μειωθεί λόγω μείωσης της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής από την 1η Ιανουαρίου 2019, αυτή υποχρεούται να λάβει από την ΕΚΤ το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

3.   Το αργότερο την ημέρα της έγκρισης των χρηματοοικονομικών λογαριασμών της από το διοικητικό συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2018, η ΕΚΤ υπολογίζει και επιβεβαιώνει έναντι κάθε ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ το ποσό που η εν λόγω ΕθνΚΤ υποχρεούται να της μεταβιβάσει, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 1, ή το ποσό που αυτή δικαιούται να λάβει από την ΕΚΤ εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2. Με την επιφύλαξη στρογγυλοποίησης, τα ως άνω μεταβιβαζόμενα ποσά υπολογίζονται με πολλαπλασιασμό της συσσωρευμένης αξίας ιδίων κεφαλαίων με την απόλυτη διαφορά μεταξύ της στάθμισης της οικείας ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στην κλείδα κατανομής, όπως αυτή ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2018, και της στάθμισής της στην κλείδα κατανομής, όπως αυτή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019, και διαίρεση του γινομένου με το 100.

4.   Τα ποσά της παραγράφου 3 καθίστανται απαιτητά σε ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2019, η μεταβίβασή τους όμως πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

5.   Κατά την ημερομηνία μεταβίβασης η ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ ή η ΕΚΤ που υποχρεούται σε μεταβίβαση ποσού κατά την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2, αντίστοιχα, υποχρεούται να μεταβιβάσει χωριστά και τυχόν τόκους επί του οικείου ποσού για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Τα πρόσωπα που μεταβιβάζουν και τα πρόσωπα που λαμβάνουν τα ποσά των τόκων ταυτίζονται με εκείνα που μεταβιβάζουν και λαμβάνουν τα ποσά από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι, αντίστοιχα.

6.   Εάν η συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων είναι μικρότερη του μηδενός, ο διακανονισμός των εκατέρωθεν μεταβιβαζόμενων ποσών κατά τις παραγράφους 3 και 5 είναι αντίστροφος σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους αυτές.

Άρθρο 3

Αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων

1.   Με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι απαιτήσεις των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ προσαρμόζονται στις αναπροσαρμοσμένες σταθμίσεις τους στην κλείδα κατανομής. Η αξία των εν λόγω απαιτήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2019 αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

2.   Δυνάμει της παρούσας διάταξης και χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή ενέργειες, την 1η Ιανουαρίου 2019 κάθε ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ θεωρείται ότι έχει μεταβιβάσει ή ότι έχει λάβει την απόλυτη αξία της απαίτησης σε ευρώ που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, όπου το σύμβολο «–» υποδηλώνει απαίτηση που η εν λόγω ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ και το σύμβολο «+» απαίτηση που λαμβάνει από την ΕΚΤ.

3.   Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, κάθε ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ μεταβιβάζει ή λαμβάνει την απόλυτη αξία του ποσού σε ευρώ που αναγράφεται παραπλεύρως της επωνυμίας της στην τέταρτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος της παρούσας απόφασης, όπου το σύμβολο «+» υποδηλώνει ποσό που η εν λόγω ΕθνΚΤ μεταβιβάζει στην ΕΚΤ και το σύμβολο «–» ποσό που λαμβάνει από την ΕΚΤ.

4.   Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του TARGET2 μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, η ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ ή η ΕΚΤ που υποχρεούται σε μεταβίβαση ποσού σύμφωνα με την παράγραφο 3, υποχρεούται να μεταβιβάσει χωριστά και τυχόν τόκους επί του οικείου ποσού για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Τα πρόσωπα που μεταβιβάζουν και τα πρόσωπα που λαμβάνουν τα ποσά των τόκων ταυτίζονται με εκείνα που μεταβιβάζουν και λαμβάνουν τα ποσά από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι.

Άρθρο 4

Γενικές διατάξεις

1.   Οι τόκοι που τυχόν προκύπτουν κατά το άρθρο 2 παράγραφος 5 και το άρθρο 3 παράγραφος 4 υπολογίζονται σε ημερήσια βάση με τη μέθοδο υπολογισμού του πραγματικού αριθμού των ημερολογιακών ημερών και του έτους των 360 ημερών, βάσει επιτοκίου που ισούται με το οριακό επιτόκιο το οποίο εφαρμόζει το Ευρωσύστημα στην πιο πρόσφατη πράξη κύριας αναχρηματοδότησής του.

2.   Κάθε μεταβίβαση κατά τις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 2 και τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 πραγματοποιείται χωριστά μέσω του TARGET2.

3.   Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ που υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση μεταβίβασης ποσών κατά την παράγραφο 2 δίνουν έγκαιρα τις απαραίτητες οδηγίες για τη δέουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση της μεταβίβασης.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και κατάργηση

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2019.

2.   Η απόφαση ΕΚΤ/2013/26 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

3.   Κάθε αναφορά στην απόφαση ΕΚΤ/2013/26 θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Φρανκφούρτη, 29 Νοεμβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2019/43 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 29ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/28 (ΕΚΤ/2018/27) (βλ. σελίδα 178 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(2)  Απόφαση ΕΚΤ/2013/26, της 29ης Αυγούστου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΕ L 16 της 21.1.2014, σ. 47).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΕθνΚΤ ζώνης ευρώ

Απαίτηση ισοδύναμη προς τα μεταβιβασθέντα στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα, την 31η Δεκεμβρίου 2018

(σε ευρώ)

Απαίτηση ισοδύναμη προς τα μεταβιβασθέντα στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα, από την 1η Ιανουαρίου 2019

(σε ευρώ)

Ποσό μεταβίβασης

(σε ευρώ)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Τράπεζα της Ελλάδος

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Σύνολο  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Λόγω στρογγυλοποίησης, τα σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο άθροισμα των επιμέρους αναγραφόμενων ποσών.


Top