EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2018/546 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10)

ΕΕ L 90 της 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 90/105


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 15ης Μαρτίου 2018

σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 και τα άρθρα 28, 29, 77 και 78,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2017/933 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό γενικού πλαισίου για την κατ' εξουσιοδότηση λήψη αποφάσεων όσον αφορά εποπτικές νομικές πράξεις (ΕΚΤ/2016/40) (3), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ως αρμόδια αρχή για τις σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες, είναι υπεύθυνη για να αξιολογεί αν οι εκδόσεις μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 πληρούν τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες μπορούν να ταξινομούν κεφαλαιακά μέσα στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από την ΕΚΤ.

(2)

Κατ' επιταγή της τρίτης υποπαραγράφου του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) κατάρτισε κατάλογο όλων των ειδών κεφαλαιακών μέσων που χαρακτηρίζονται ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σε κάθε κράτος μέλος, τον οποίο και ενημερώνει τακτικά. Η προσθήκη ορισμένου είδους κεφαλαιακού μέσου στον κατάλογο της ΕΑΤ υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο μέσο πληροί τα σχετικά κριτήρια του άρθρου 28 ή, κατά περίπτωση, του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Λαμβανομένων υπόψη, αφενός, του ελέγχου των ειδών κεφαλαιακών μέσων από τις αρμόδιες αρχές και, μετά την 28η Ιουνίου 2013, από την ΕΑΤ και, αφετέρου, του δημόσιου χαρακτήρα του καταλόγου της ΕΑΤ και των τακτικών ενημερώσεών του, κρίνεται σκόπιμη η χρήση του συγκεκριμένου καταλόγου για τον καθορισμό της έκτασης της εξουσιοδότησης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(3)

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο εν λόγω κανονισμός δεν εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να τηρούν διαδικασίες χορήγησης πρότερης άδειας αναφορικά με τις συμβάσεις που διέπουν πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 και μέσα της κατηγορίας 2. Έτσι, η νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών θεσπίζει διαδικασίες ταξινόμησης κεφαλαιακών μέσων στα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή στα μέσα της κατηγορίας 2. Η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας σε σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ είναι επίσης υπεύθυνη για τη χορήγηση πρότερης άδειας σε σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες για τη μείωση, εξόφληση ή επαναγορά μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 που οι εν λόγω οντότητες εκδίδουν υπό όρους που επιτρέπει το εθνικό δίκαιο, καθώς και για την εξάσκηση του δικαιώματος αγοράς, εξόφληση, αποπληρωμή ή επαναγορά πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 ή μέσων της κατηγορίας 2 πριν από την ημερομηνία λήξης της διάρκειάς τους.

(5)

Όταν η ΕΚΤ αξιολογεί αιτήματα σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων για τη χορήγηση πρότερης άδειας ενόψει της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων, εφαρμόζει το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις διατάξεις του τμήματος 2 του κεφαλαίου IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 (4).

(6)

Ως αρμόδια αρχή η ΕΚΤ καλείται να εκδίδει έναν σημαντικό αριθμό αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια κάθε χρόνο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης των εν λόγω αποφάσεων απαιτείται εξουσιοδοτική απόφαση. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της εξουσιοδότησης ως μέσου που επιτρέπει σε όργανα τα οποία καλούνται να εκδίδουν σημαντικό αριθμό αποφάσεων να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Ομοίως, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να εξασφαλίζεται η ικανότητα λειτουργίας των αποφασιστικών οργάνων, η οποία αντιστοιχεί σε αρχή συμφυή σε κάθε θεσμικό σύστημα (5).

(7)

Η εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας, η δε έκτασή της να ορίζεται με σαφήνεια.

(8)

Η απόφαση (ΕΕ) 2017/933 (ΕΚΤ/2016/40) καθορίζει την τηρητέα διαδικασία ενόψει της έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση εποπτικών αποφάσεων και τα πρόσωπα στα οποία μπορεί να παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση. Η εν λόγω απόφαση δεν επηρεάζει την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ ούτε θίγει την αρμοδιότητα του εποπτικού συμβουλίου να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο ολοκληρωμένα σχέδια αποφάσεων.

(9)

Εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση, οι αποφάσεις θα πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων του άρθρου 26 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και των διατάξεων του άρθρου 13ζ της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 (6). Εξάλλου, η διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων θα πρέπει να εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που, λόγω της παροχής ανεπαρκών πληροφοριών εκ μέρους σημαντικής εποπτευόμενης οντότητας ή της πολυπλοκότητας της αξιολόγησης, οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων διατηρούν επιφυλάξεις ως προς την πλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν ίδια κεφάλαια.

(10)

Οι εποπτικές αποφάσεις της ΕΚΤ υπόκεινται σε διοικητική επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση ΕΚΤ/2014/16 (7). Στις περιπτώσεις διοικητικής επανεξέτασης το εποπτικό συμβούλιο θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης, να υποβάλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο νέο σχέδιο απόφασης με βάση τη διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «απόφαση που αφορά ίδια κεφάλαια»: απόφαση της ΕΚΤ που αφορά τη χορήγηση πρότερης άδειας για την ταξινόμηση ορισμένου μέσου στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, στα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή στα μέσα της κατηγορίας 2 και τις μειώσεις των ιδίων κεφαλαίων·

2)   «μείωση ιδίων κεφαλαίων»: οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

3)   «μειώσεις με αντικατάσταση»: μειώσεις ιδίων κεφαλαίων κατά την αναφορά του άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

4)   «μειώσεις χωρίς αντικατάσταση»: μειώσεις ιδίων κεφαλαίων κατά την αναφορά του άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

5)   «κατάλογος της ΕΑΤ»: κατάλογος που καταρτίζεται, τηρείται και δημοσιεύεται (8) από την ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 τρίτη υποπαράγραφος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβάνει δε όλα τα είδη κεφαλαιακών μέσων που χαρακτηρίζονται ως μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σε κάθε κράτος μέλος με βάση πληροφορίες παρεχόμενες από την εκάστοτε αρμόδια αρχή·

6)   «μέσο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1», «πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1» και «μέσο της κατηγορίας 2»: κεφαλαιακό μέσο που χαρακτηρίζεται ως μέσο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, ως πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 ή ως μέσο της κατηγορίας 2, αντίστοιχα, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013·

7)   «μέσο αντικατάστασης»: κεφαλαιακό μέσο που αντικαθιστά το κεφαλαιακό μέσο το οποίο προορίζεται να αποτελέσει αντικείμενο μείωσης, επαναγοράς, άσκησης δικαιώματος αγοράς ή εξόφλησης κατά την έννοια του άρθρου 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

8)   «αντικαθιστάμενο μέσο»: κεφαλαιακό μέσο το οποίο προορίζεται να αποτελέσει αντικείμενο ενέργειας εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και να αντικατασταθεί από μέσο αντικατάστασης στο πλαίσιο μείωσης με αντικατάσταση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού·

9)   «δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1», «δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1» και «συνολικός δείκτης κεφαλαίου»: δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και συνολικός δείκτης κεφαλαίου, αντίστοιχα, κατά τις αναφορές του άρθρου 92 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

10)   «απόφαση βάσει διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης» («απόφαση SREP»): απόφαση η οποία εκδίδεται από την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, κατόπιν της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 97 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), και η οποία θεσπίζει απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας·

11)   «εξουσιοδοτική απόφαση» και «κατ' εξουσιοδότηση απόφαση»: νοούνται όπως στα σημεία 2) και 4), αντίστοιχα, του άρθρου 3 της απόφασης (ΕΕ) 2017/933 (ΕΚΤ/2016/40)·

12)   «προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων»: προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της ΕΚΤ οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν αποφάσεις που αφορούν ίδια κεφάλαια·

13)   «διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων»: η διαδικασία του άρθρου 26 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 13ζ της απόφασης ΕΚΤ/2004/2·

14)   «αρνητική απόφαση»: απόφαση η οποία δεν χορηγεί ή δεν χορηγεί ανεπιφύλακτα την άδεια την οποία ζητεί σημαντική εποπτευόμενη οντότητα. Απόφαση η οποία περιέχει παρεπόμενες διατάξεις, όπως όρους ή υποχρεώσεις, θεωρείται ως αρνητική απόφαση, εκτός εάν οι εν λόγω παρεπόμενες διατάξεις α) έχουν συνομολογηθεί γραπτώς και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της εποπτευόμενης οντότητας με τις απαιτήσεις της συναφούς ενωσιακής νομοθεσίας κατά τις αναφορές του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 5 παράγραφος 6 ή β) απλώς επαναδιατυπώνουν μία ή περισσότερες εκ των υφιστάμενων απαιτήσεων με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται το ίδρυμα δυνάμει διατάξεων αναφερόμενων στο άρθρο 3 παράγραφος 4, στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 6, ή απαιτούν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με μία ή περισσότερες εκ των εν λόγω απαιτήσεων·

15)   «σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κατά τον ορισμό του άρθρου 2 σημείο 16) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (10).

Άρθρο 2

Εξουσιοδότηση σχετικά με αποφάσεις που αφορούν ίδια κεφάλαια

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης (ΕΕ) 2017/933 (ΕΚΤ/2016/40), με την παρούσα απόφαση το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους προϊστάμενους υπηρεσιακών μονάδων που ορίζονται από την εκτελεστική επιτροπή κατά το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης να εκδίδουν αποφάσεις σχετικές με α) τη χορήγηση πρότερης άδειας για την ταξινόμηση κεφαλαιακών μέσων στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατά το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013· β) τη χορήγηση πρότερης άδειας για την ταξινόμηση κεφαλαιακών μέσων στα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή στα μέσα της κατηγορίας 2, όταν αυτό απαιτείται βάσει του εθνικού δικαίου· και γ) τη χορήγηση πρότερης άδειας για μειώσεις ιδίων κεφαλαίων κατά το άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Η κατ' εξουσιοδότηση έκδοση των αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια της παραγράφου 1 είναι δυνατή εφόσον πληρούνται τα κριτήρια έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων των άρθρων 3, 4 και 5.

3.   Οι αποφάσεις που αφορούν ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση εάν λόγω της ανεπάρκειας των σχετικών πληροφοριών ή της πολυπλοκότητας της αξιολόγησης απαιτείται η έκδοσή τους σύμφωνα με τη διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων.

Άρθρο 3

Κριτήρια έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων σχετικά με την πρότερη άδεια για την ταξινόμηση κεφαλαιακών μέσων στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

1.   Οι αποφάσεις ταξινόμησης κεφαλαιακών μέσων στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση, εφόσον το είδος του μέσου για το οποίο ζητείται η πρότερη άδεια συμπεριλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο της ΕΑΤ κατά το χρόνο περιέλευσης της σχετικής αίτησης στην ΕΚΤ.

2.   Αρνητικές αποφάσεις και αποφάσεις λαμβανόμενες σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δεν μπορούν να εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση.

3.   Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση κατ' εξουσιοδότηση απόφασης ταξινόμησης κεφαλαιακών μέσων στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων.

4.   Η αξιολόγηση της ταξινόμησης κεφαλαιακών μέσων στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 4 έως 11 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014.

Άρθρο 4

Κριτήρια έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων σχετικά με την πρότερη άδεια για την ταξινόμηση κεφαλαιακών μέσων στα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή στα μέσα της κατηγορίας 2

1.   Οι αποφάσεις ταξινόμησης κεφαλαιακών μέσων στα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή στα μέσα της κατηγορίας 2 εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση, εφόσον απαιτείται πρότερη άδεια σύμφωνα με το οικείο εθνικό δίκαιο.

2.   Αρνητικές αποφάσεις δεν μπορούν να εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση, αλλά εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων.

3.   Η αξιολόγηση της ταξινόμησης κεφαλαιακών μέσων στα πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 ή στα μέσα της κατηγορίας 2 διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 54 και το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 20 έως 24α του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014.

Άρθρο 5

Κριτήρια έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεων σχετικά με την πρότερη άδεια για μειώσεις ιδίων κεφαλαίων

1.   Η κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων σχετικά με την πρότερη άδεια για μειώσεις ιδίων κεφαλαίων είναι δυνατή, εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 ή της παραγράφου 3.

2.   Αποφάσεις που αφορούν μειώσεις με αντικατάσταση εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση, εφόσον:

α)

το μέσο αντικατάστασης είναι μέσο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 συνολικού ονομαστικού ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ονομαστικού ποσού του αντικαθιστάμενου μέσου· ή

β)

το μέσο αντικατάστασης είναι πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 συνολικού ονομαστικού ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ονομαστικού ποσού του αντικαθιστάμενο μέσου, εάν το τελευταίο είναι πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1· ή

γ)

το μέσο αντικατάστασης είναι πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 ή μέσο της κατηγορίας 2 συνολικού ονομαστικού ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ονομαστικού ποσού του αντικαθιστάμενο μέσου, εάν το τελευταίο είναι μέσο της κατηγορίας 2.

3.   Αποφάσεις που αφορούν μειώσεις χωρίς αντικατάσταση εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση, εφόσον:

α)

τα ίδια κεφάλαια μετά από τη μείωση υπερβαίνουν, και εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να υπερβαίνουν τουλάχιστον για τα τρία οικονομικά έτη που έπονται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, το άθροισμα των απαιτήσεων του άρθρου 92 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, της συνδυασμένης απαίτησης αποθεμάτων ασφαλείας κατά τον ορισμό του άρθρου 128 σημείο 6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και της κεφαλαιακής καθοδήγησης του πυλώνα 2, όπως καθορίζεται στην τελευταία διαθέσιμη απόφαση SREP·

β)

ο αντίκτυπος της μείωσης στον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, στον δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και στον συνολικό δείκτη κεφαλαίου υπολείπεται των 100 μονάδων βάσης.

4.   Αρνητικές αποφάσεις δεν μπορούν να εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση.

5.   Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση κατ' εξουσιοδότηση απόφασης που αφορά μείωση ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, η απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία μη διατύπωσης αντιρρήσεων.

6.   Η αξιολόγηση της μείωσης ιδίων κεφαλαίων διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις διατάξεις του τμήματος 2 του κεφαλαίου IV του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014.

Άρθρο 6

Μεταβατική διάταξη

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΚΤ πριν από την έναρξη ισχύος της.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 15 Μαρτίου 2018.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(3)  ΕΕ L 141 της 1.6.2017, σ. 14.

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 8).

(5)  Απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου 1986, AKZO Chemie κατά Επιτροπής, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, σκέψη 37, και απόφαση της 26ης Μαΐου 2005, Carmine Salvatore Tralli κατά ΕΚΤ, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, σκέψη 59.

(6)  Απόφαση ΕΚΤ/2004/2, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33).

(7)  Απόφαση ΕΚΤ/2014/16, της 14ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΕ L 175 της 14.6.2014, σ. 47).

(8)  Δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ (www.eba.europa.eu).

(9)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).


Top