EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2454

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

OJ L 348, 29.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2454/oj

29.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2454 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου (3) θεσπίζει κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών από τα κράτη μέλη προκειμένου να καθοριστούν τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (4).

(2)

Η επέκταση, από την 1η Ιανουαρίου 2021, των εν λόγω ειδικών καθεστώτων στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εξ αποστάσεως διαφορετικών από τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων ή τις ηλεκτρονικώς παρεχόμενες υπηρεσίες απαιτεί τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων του εν λόγω κανονισμού που αφορούν την παροχή πληροφοριών και τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ του κράτους μέλους εγγραφής και των κρατών μελών κατανάλωσης.

(3)

Λόγω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων ώστε να καλύπτουν επίσης τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και όλων των υπηρεσιών, ο αριθμός των συναλλαγών που πρέπει να αναφέρονται στη δήλωση ΦΠΑ θα αυξηθεί σημαντικά. Προκειμένου να δοθεί στο κράτος μέλος εγγραφής επαρκής χρόνος για την επεξεργασία των δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται από τους υποκειμένους στον φόρο στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος, η προθεσμία για τη μεταφορά των πληροφοριών της δήλωσης ΦΠΑ και του ποσού του ΦΠΑ που καταβάλλεται σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης θα πρέπει να παραταθεί κατά 10 ημέρες.

(4)

Η επέκταση των ειδικών καθεστώτων στις πωλήσεις εξ αποστάσεως αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες προϋποθέτει ότι η τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους εισαγωγής είναι σε θέση να εντοπίζει τις εισαγωγές αγαθών σε μικροδέματα για τις οποίες ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) πρέπει να καταβληθεί μέσω ενός από τα ειδικά καθεστώτα. Ως εκ τούτου, ο αριθμός φορολογικού μητρώου βάσει του οποίου καταβάλλεται ΦΠΑ θα πρέπει να κοινοποιείται εκ των προτέρων ώστε να ελέγχουν οι τελωνειακές αρχές την εγκυρότητά του κατά την εισαγωγή των αγαθών.

(5)

Όσον αφορά τους υποκειμένους στον φόρο που κάνουν χρήση των εν λόγω ειδικών καθεστώτων, μπορεί να τους ζητείται η παροχή δεδομένων ή να υπόκεινται σε διοικητικές έρευνες από το κράτος μέλος εγγραφής, καθώς και από όλα τα κράτη μέλη κατανάλωσης στα οποία παρέχονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και τις φορολογικές αρχές από τις πολλαπλές αιτήσεις για δεδομένα και διοικητικές έρευνες και για να αποφευχθεί η επανάληψη των ίδιων εργασιών, οι εν λόγω αιτήσεις και έρευνες θα πρέπει να συντονίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο από το κράτος μέλος εγγραφής.

(6)

Για την απλούστευση της συλλογής στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να αντλεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και για διαγνωστικούς σκοπούς, όπως ο αριθμός των διαφόρων τύπων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών, σχετικά με τα ειδικά καθεστώτα, με εξαίρεση τα στοιχεία που αφορούν μεμονωμένους υποκειμένους στον φόρο.

(7)

Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται από τον υποκείμενο στον φόρο και να διαβιβάζονται μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για την υποβολή από τον υποκείμενο στον φόρο ή τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπολογίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(8)

Λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και προκειμένου τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους ΤΠ για την εγγραφή στο μητρώο, τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που εισάγονται με το άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου (5), ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω τροποποιήσεων.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Στον παρόντα κανονισμό προβλέπονται επίσης κανόνες και διαδικασίες για την ανταλλαγή με ηλεκτρονικά μέσα πληροφοριών για τον ΦΠΑ σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς επίσης για κάθε επακόλουθη ανταλλαγή πληροφοριών και, όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τα εν λόγω ειδικά καθεστώτα, για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.».

2)

Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στα άρθρα 358, 358α, 369α και 369ιβ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ για τους σκοπούς καθενός ειδικού καθεστώτος ισχύουν επίσης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.».

3)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγει δυνάμει των άρθρων 360, 361, 364, 365, 369γ, 369στ, 369ζ, 369ιε, 369ιστ, 369ιθ και 369κ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.».

4)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ε)

τα δεδομένα σχετικά με τους αριθμούς φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρονται στο άρθρο 369ιζ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και τους οποίους έχει χορηγήσει και, ανά αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί από οποιοδήποτε κράτος μέλος, τη συνολική αξία των εισαγωγών αγαθών που έχουν εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 143 παράγραφος 1 στοιχείο γα) κατά τη διάρκεια κάθε μηνός.».

5)

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι τεχνικές λεπτομέρειες όσον αφορά την αυτόματη αναζήτηση των πληροφοριών για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2.».

6)

Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους μεριμνούν ώστε τα πρόσωπα τα οποία αφορούν οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών ή ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών και οι μη εγκατεστημένοι υποκείμενοι στον φόρο που παρέχουν υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν, για τις ανάγκες του συγκεκριμένου τύπου πράξης, επιβεβαίωση με ηλεκτρονικά μέσα της εγκυρότητας του αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ οποιουδήποτε συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και του ονόματος και της διεύθυνσης που αντιστοιχούν σε αυτό. Οι πληροφορίες αυτές αντιστοιχούν στα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 17.»,

β)

η παράγραφος 3 διαγράφεται.

7)

Το κεφάλαιο XI τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος του τμήματος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Διατάξεις εφαρμοστέες από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020»,

β)

προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«ΤΜΗΜΑ 3

Διατάξεις εφαρμοστέες από την 1η Ιανουαρίου 2021

Υποτμήμα 1

Γενική διάταξη

Άρθρο 47α

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Υποτμήμα 2

Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 47β

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον υποκείμενο στον φόρο που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 2της οδηγίας 2006/112/ΕΚ στο κράτος μέλος εγγραφής κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων του, δυνάμει του άρθρου 361 της εν λόγω οδηγίας, υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Τα αντίστοιχα στοιχεία για την ταυτοποίηση του υποκειμένου στον φόρο που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων του, δυνάμει του άρθρου 369γ της εν λόγω οδηγίας, υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 361 παράγραφος 2 και το άρθρο 369γ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ υποβάλλονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει με ηλεκτρονικά μέσα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός δέκα ημερών από το τέλος του μήνα στη διάρκεια του οποίου έλαβε τις πληροφορίες από τον υποκείμενο στο φόρο που κάνει χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήματα 2 και 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Με τον ίδιο τρόπο, το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τους αριθμούς φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που αναφέρονται στα εν λόγω τμήματα 2 και 3.

3.   Το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει αμελλητί, με ηλεκτρονικά μέσα, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εάν ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήματα 2 και 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ έχει εξαιρεθεί από το εν λόγω ειδικό καθεστώς.

Άρθρο 47γ

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τον υποκείμενο στον φόρο που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή τον μεσάζοντά του στο κράτος μέλος εγγραφής κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 369ιστ παράγραφοι 1, 2 και 2α της εν λόγω οδηγίας, υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Τυχόν αλλαγές στις εν λόγω πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 369ιστ παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ υποβάλλονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει, με ηλεκτρονικά μέσα, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός δέκα ημερών από το τέλος του μήνα στη διάρκεια του οποίου οι πληροφορίες ελήφθησαν από τον υποκείμενο στον φόρο που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, τον μεσάζοντά του. Με τον ίδιο τρόπο, το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τον χορηγηθέντα ατομικό αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ για την εφαρμογή αυτού του ειδικού καθεστώτος.

3.   Το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει αμελλητί, με ηλεκτρονικά μέσα, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εάν ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος του τίτλου XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο μεσάζων του, έχει διαγραφεί από το φορολογικό μητρώο.

Άρθρο 47δ

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η δήλωση ΦΠΑ, με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στα άρθρα 365, 369ζ και 369κ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, με ηλεκτρονικά μέσα, στην αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους κατανάλωσης το αργότερο εντός είκοσι ημερών από το τέλος του μηνός στη διάρκεια του οποίου έλαβε τη δήλωση.

Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει επίσης τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 369ζ παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου κράτους μέλους από το οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται αγαθά, καθώς και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 369ζ παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ στην αρμόδια αρχή κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους εγκατάστασης.

Τα κράτη μέλη που έχουν απαιτήσει τη συμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ σε εθνικό νόμισμα εκτός του ευρώ μετατρέπουν τα ποσά σε ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου. Η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ημέρα εκείνη ή, εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, τις ισοτιμίες της επόμενης ημέρας δημοσίευσης.

Άρθρο 47ε

Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει αμελλητί, με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος κατανάλωσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση κάθε πληρωμής με την αντίστοιχη δήλωση ΦΠΑ.

Άρθρο 47στ

1.   Το κράτος μέλος εγγραφής διασφαλίζει ότι το ποσό που έχει καταβάλει ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο μεσάζων του, μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ που έχει υποδείξει το κράτος μέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ο φόρος.

Τα κράτη μέλη που είχαν απαιτήσει την καταβολή του φόρου σε εθνικό νόμισμα εκτός του ευρώ μετατρέπουν τα ποσά σε ευρώ με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την τελευταία ημέρα της φορολογικής περιόδου. Η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ημέρα εκείνη ή, εάν δεν υπήρξε δημοσίευση τη συγκεκριμένη ημέρα, τις ισοτιμίες της επόμενης ημέρας δημοσίευσης.

Η μεταφορά πραγματοποιείται το αργότερο εντός 20 ημερών μετά το τέλος του μήνα στη διάρκεια του οποίου ελήφθη η πληρωμή.

2.   Εάν ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση ενός εκ των ειδικών καθεστώτων ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο μεσάζων του δεν καταβάλει το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου, το κράτος μέλος εγγραφής διασφαλίζει ότι τα ποσά μεταφέρονται στα κράτη μέλη κατανάλωσης κατ' αναλογία με τον φόρο που οφείλεται σε κάθε κράτος μέλος. Το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει, με ηλεκτρονικά μέσα, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατανάλωσης.

Άρθρο 47ζ

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τους σχετικούς αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών για την κατάθεση των ποσών σύμφωνα με το άρθρο 47στ.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί, με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τις μεταβολές των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικά καθεστώτα.

Υποτμήμα 3

Έλεγχος συναλλαγών και υποκειμένων στον φόρο

Άρθρο 47η

Τα κράτη μέλη, κατά την εισαγωγή αγαθών σε σχέση με τα οποία δηλώνεται ΦΠΑ στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, πραγματοποιούν ηλεκτρονική επαλήθευση της εγκυρότητας του ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 369ιζ της εν λόγω οδηγίας και έχει κοινοποιηθεί το αργότερο κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής.

Άρθρο 47θ

1.   Για την απόκτηση των δεδομένων υποκειμένου στον φόρο ή μεσάζοντος δυνάμει των άρθρων 369, 369ια και 369κδ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, το κράτος μέλος κατανάλωσης υποβάλλει προηγουμένως αίτηση, με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος εγγραφής.

2.   Όταν το κράτος μέλος εγγραφής λάβει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τη διαβιβάζει αμελλητί, με ηλεκτρονικά μέσα, στον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα.

3.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος, ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων υποβάλλει τα ζητηθέντα δεδομένα, με ηλεκτρονικά μέσα, στο κράτος μέλος εγγραφής. Τα κράτη μέλη δέχονται ότι τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου.

4.   Το κράτος μέλος εγγραφής διαβιβάζει αμελλητί τα δεδομένα που έλαβε με ηλεκτρονικά μέσα στο αιτούν κράτος μέλος κατανάλωσης.

5.   Εάν το αιτούν κράτος μέλος κατανάλωσης δεν λάβει τα δεδομένα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να λάβει οποιοδήποτε μέτρο σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία για την απόκτηση των εν λόγω δεδομένων.

Άρθρο 47ι

1.   Εάν το κράτος μέλος εγγραφής αποφασίσει να διενεργήσει στην επικράτειά του διοικητική έρευνα επί υποκειμένου στον φόρο που κάνει χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή, ανάλογα με την περίπτωση, επί μεσάζοντος, ενημερώνει πριν από την έρευνα τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με διοικητική έρευνα που αφορά τα ειδικά καθεστώτα.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 4, εάν το κράτος μέλος κατανάλωσης αποφασίσει ότι απαιτείται διοικητική έρευνα, διαβουλεύεται προηγουμένως με το κράτος μέλος εγγραφής σχετικά με την ανάγκη να διενεργηθεί έρευνα.

Σε περιπτώσεις συμφωνίας σχετικά με την ανάγκη για διοικητική έρευνα, το κράτος μέλος εγγραφής ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη.

Αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

3.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα στοιχεία της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των διοικητικών ερευνών εντός του εν λόγω κράτους μέλους.

Υποτμήμα 4

Στατιστικά στοιχεία

Άρθρο 47ια

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες απευθείας από τα μηνύματα που προέρχονται από το αυτοματοποιημένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 53 για σκοπούς που αφορούν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και για διαγνωστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε). Στα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με μεμονωμένους υποκειμένους στον φόρο.

Υποτμήμα 5

Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων

Άρθρο 47ιβ

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίσει τα ακόλουθα μέτρα, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2:

α)

τις τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος, για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47β παράγραφος 1, στο άρθρο 47γ παράγραφος 1 και στο άρθρο 47δ παράγραφος 1 και το τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 47θ παράγραφος 3,

β)

τις τεχνικές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος, για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47β παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 47γ παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 47δ παράγραφος 2, στο άρθρο 47ε, στο άρθρο 47στ παράγραφος 2, στο άρθρο 47θ παράγραφοι 1, 2 και 4 και στο άρθρο 47ι παράγραφοι 1, 2 και 4, καθώς και τα τεχνικά μέσα για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών,

γ)

τις τεχνικές λεπτομέρειες για τη διαβίβαση μεταξύ των κρατών μελών των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47ζ,

δ)

τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την επαλήθευση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 47η από το κράτος μέλος εισαγωγής,

ε)

τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και για διαγνωστικούς σκοπούς που θα αντλούνται από την Επιτροπή, όπως αναφέρονται στο άρθρο 47ια, καθώς και τα τεχνικά μέσα για την άντληση των εν λόγω πληροφοριών.».

8)

Στο παράρτημα I, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

πωλήσεις εξ αποστάσεως (άρθρο 33 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ)·».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

T. TÕNISTE


(1)  Γνώμη της 30ής Νοεμβρίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

(2)  ΕΕ C 345 της 13.10.2017, σ. 79.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 268 της 12.10.2010, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(5)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως (βλέπε σελίδα 7 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας ).


Top