EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2279 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, IV, VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2279 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2017

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, IV, VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής, 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 83/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 93/113/ΕΚ του Συμβουλίου, 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2 και το άρθρο 27 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να μπορεί να γίνει ουσιαστική επισήμανση, επιτρέπονται σε ορισμένες γλώσσες της Ένωσης ειδικές εκφράσεις για τις ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς. Νέες εξελίξεις στον τομέα των ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς σε δύο κράτη μέλη δείχνουν ότι ορισμένες ειδικές εκφράσεις για τα ζώα συντροφιάς είναι επίσης κατάλληλες στη γλώσσα των εν λόγω κρατών μελών.

(2)

Συνεπώς, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Τα περιθώρια ανοχής για τα αναλυτικά συστατικά και τα πρόσθετα ζωοτροφών στις πρώτες ύλες ζωοτροφών και στις σύνθετες ζωοτροφές θα πρέπει να αναθεωρηθούν, λαμβανομένων υπόψη της τεχνολογικής προόδου στις αναλυτικές μεθόδους και των εμπειριών με τις ορθές εργαστηριακές πρακτικές. Συνεπώς, το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός αδειών για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) καθορίζει μέγιστες τιμές περιεκτικοτήτων για τις πρόσθετες ύλες στις σύνθετες ζωοτροφές και στις πρώτες ύλες ζωοτροφών για τις οποίες δεν είχαν προηγουμένως καθοριστεί τέτοιες τιμές, ενώ για άλλες καθορίστηκε προσφάτως η έννοια της μέγιστης συνιστώμενης περιεκτικότητας της πρόσθετης ύλης σε πλήρεις ζωοτροφές. Επιπλέον, η τεχνολογία παρασκευής ζωοτροφών ενδέχεται να οδηγήσει σε μειώσεις της προστιθέμενης ποσότητας προσθέτων, όπως βιταμινών, που ενδέχεται επίσης να περιέχονται στο τελικό προϊόν από τη φύση του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, στην πράξη, σε ασάφειες αν ο οικείος υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών προβεί σε επισήμανση της προστιθέμενης ποσότητας, αλλά η ελεγκτική αρχή μπορεί να αναλύσει και να ελέγξει μόνο την ποσότητα στο τελικό προϊόν. Για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω εξελίξεις και για να εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη, κατάλληλη και ουσιαστική επισήμανση των πρώτων υλών ζωοτροφών και των σύνθετων ζωοτροφών, τα παραρτήματα VI και VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(5)

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν την αυξημένη χρήση των τροφίμων που δεν προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο ως ζωοτροφών. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 της Επιτροπής (3) απαριθμεί τα εν λόγω «πρώην τρόφιμα» ως πρώτες ύλες ζωοτροφών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ποιότητα των εν λόγω πρώην τροφίμων μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις ζωοτροφές, στην επισήμανση των εν λόγω πρώην τροφίμων θα πρέπει να αναφέρεται ότι η χρήση τους ως ζωοτροφών επιτρέπεται μόνον κατόπιν μεταποίησης. Συνεπώς, το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Επειδή λόγοι ασφάλειας δεν απαιτούν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των παραρτημάτων, προκειμένου να αποφευχθούν περιττές διαταραχές των εμπορικών πρακτικών και να μη δημιουργηθεί περιττή διοικητική επιβάρυνση για τους υπευθύνους επιχειρήσεων, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα που θα επιτρέπουν την ομαλή μετατροπή της επισήμανσης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II, IV, VI, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών και οι σύνθετες ζωοτροφές που έχουν επισημανθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγικά ζώα.

2.   Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών και οι σύνθετες ζωοτροφές που έχουν επισημανθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγικά ζώα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 68/2013 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2013, για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (ΕΕ L 29 της 30.1.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

στο σημείο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

στον προσδιορισμό των ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς επιτρέπονται οι εξής εκφράσεις: στα βουλγαρικά “храна”· στα ισπανικά “alimento”· στα τσεχικά η έκφραση “kompletní krmná směs” μπορεί να αντικατασταθεί από την έκφραση “kompletní krmivo” και η έκφραση “doplňková krmná směs” από την “doplňkové krmivo”· στα αγγλικά “pet food”· στα ιταλικά “alimento”· στα ουγγρικά “állateledel”· στα ολλανδικά “samengesteld voeder”· στα πολωνικά “karma”· στα σλοβενικά “hrana za hišne živali”· στα φιλανδικά “lemmikkieläinten ruoka” στα εσθονικά “lemmikloomatoit”· στα κροατικά “hrana za kućne ljubimce”».

2)

Το παράρτημα IV τροποποιείται ως εξής:

το μέρος Α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μέρος A: Περιθώρια ανοχής για τα αναλυτικά συστατικά που παρατίθενται στα παραρτήματα I, V, VI και VII

1)

Τα περιθώρια ανοχής που καθορίζονται στο παρόν μέρος περιλαμβάνουν τεχνικές και αναλυτικές αποκλίσεις. Όταν καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης τα αναλυτικά περιθώρια ανοχής που καλύπτουν τις αβεβαιότητες μέτρησης και τις αποκλίσεις ως προς τη διαδικασία, οι τιμές που ορίζονται στο σημείο 2 πρέπει να προσαρμοστούν αντιστοίχως ώστε να καλύπτονται μόνο τα τεχνικά περιθώρια ανοχής.

2)

Όταν διαπιστώνεται ότι η σύνθεση μιας πρώτης ύλης ζωοτροφών ή των σύνθετων ζωοτροφών αποκλίνει από την αναγραφόμενη στην επισήμανση τιμή των αναλυτικών συστατικών που παρατίθενται στα παραρτήματα I, V, VI και VII, επιτρέπονται τα ακόλουθα περιθώρια ανοχής:

Συστατικό

Δηλωμένη περιεκτικότητα του συστατικού

Περιθώριο ανοχής (1)

 

[%]

Κάτω από την αναγραφόμενη στην επισήμανση τιμή

Πάνω από την αναγραφόμενη στην επισήμανση τιμή

ακατέργαστες λιπαρές ουσίες

< 8

1

2

8 - 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

ακατέργαστες λιπαρές ουσίες, ζωοτροφές για τα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων

< 16

2

4

16 - 24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

ακατέργαστη πρωτεΐνη

< 8

1

1

8 - 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

ακατέργαστη πρωτεΐνη, ζωοτροφές για τα ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων

< 16

2

2

16 - 24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

ακατέργαστη τέφρα

< 8

2

1

8 - 32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

ακατέργαστες ινώδεις ουσίες

< 10

1,75

1,75

10 - 20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

ζάχαρη

< 10

1,75

3,5

10 - 20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

άμυλο

< 10

3,5

3,5

10 - 20

35 %

35 %

> 20

7

7

ασβέστιο

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

μαγνήσιο

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

νάτριο

< 1

0,3

0,6

1 - 5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

ολικός φωσφόρος

< 1

0,3

0,3

1 - 5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ

< 1

δεν καθορίζονται όρια

0,3

1 - < 5

30 %

> 5

1,5

κάλιο

< 1

0,2

0,4

1 - 5

20 %

40 %

> 5

1

2

υγρασία

< 2

δεν καθορίζονται όρια

0,4

2 - < 5

20 %

5 - 12,5

1

> 12,5

8 %

ενεργειακή τιμή (2)

 

5 %

10 %

πρωτεϊνική τιμή (2)

 

10 %

20 %

3)

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ενδείξεις επισήμανσης για πρώτες ύλες ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών για ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων

Κεφάλαιο I: Υποχρεωτική και προαιρετική επισήμανση πρόσθετων υλών ζωοτροφών κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 15 στοιχείο στ) και 22 παράγραφος 1

1.

Οι ακόλουθες πρόσθετες ύλες παρατίθενται στον κατάλογο με την ειδική ονομασία τους, την προστιθέμενη ποσότητα και την αντίστοιχη ονομασία της λειτουργικής ομάδας όπως προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ή την κατηγορία που εμφαίνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού:

α)

πρόσθετες ύλες, εάν ορίζεται μέγιστη περιεκτικότητα για τουλάχιστον ένα είδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων·

β)

πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις κατηγορίες “ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες” και “κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά”·

γ)

πρόσθετες ύλες για τις οποίες υπερβαίνεται η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα που ορίζεται στη νομική πράξη δυνάμει της οποίας χορηγείται άδεια στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών.

Οι ενδείξεις στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται σύμφωνα με τη νομική πράξη δυνάμει της οποίας χορηγείται άδεια στην εν λόγω πρόσθετη ύλη ζωοτροφών.

Η προστιθέμενη ποσότητα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκφράζεται ως το ποσό της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εκτός εάν η νομική πράξη δυνάμει του οποίου χορηγείται άδεια στην οικεία πρόσθετη ύλη ζωοτροφών εμφανίζει μια ουσία στη στήλη “ελάχιστη/μέγιστη περιεκτικότητα”. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προστιθέμενη ποσότητα εκφράζεται ως το ποσό της εν λόγω ουσίας.

2.

Για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της λειτουργικής ομάδας “βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος” που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το σημείο 1, η επισήμανση μπορεί να αναφέρει τη συνολική εγγυημένη ποσότητα καθ' όλη τη διάρκεια της διατήρησης υπό τον τίτλο “Αναλυτικά συστατικά” αντί να αναφέρεται η προστιθέμενη ποσότητα υπό τον τίτλο “Πρόσθετα”.

3.

Η ονομασία της λειτουργικής ομάδας όπως αναφέρεται στα σημεία 1, 4 και 6 μπορεί να αντικαθίσταται από την ακόλουθη συντομογραφία, αν δεν καθορίζεται αντίστοιχη συντομογραφία στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003·

Λειτουργική ομάδα

Ονομασία και περιγραφή

Συντομογραφία ονομασίας

Ουσίες για τον έλεγχο της ραδιονουκλεϊδικής μόλυνσης: ουσίες που καταστέλλουν την απορρόφηση των ραδιονουκλεϊδίων ή προωθούν την απέκκρισή τους

Ουσίες για τον έλεγχο των ραδιονουκλεϊδίων

1ιγ

Ουσίες για τη μείωση της μόλυνσης των ζωοτροφών από μυκοτοξίνες: ουσίες που μπορούν να καταστέλλουν ή μειώνουν την απορρόφηση των μυκοτοξινών, να προωθούν την απέκκρισή τους ή τροποποιούν τον τρόπο δράσης τους

Ουσίες που μειώνουν τις μυκοτοξίνες

1ιδ

Βελτιωτικά υγιεινής: ουσίες ή, κατά περίπτωση, μικροοργανισμοί που επηρεάζουν θετικά τα χαρακτηριστικά υγιεινής των ζωοτροφών μειώνοντας τη συγκεκριμένη μικροβιακή επιμόλυνση

Βελτιωτικά υγιεινής

Αρωματικές σύνθετες ουσίες: ουσίες οι οποίες όταν ενσωματώνονται στις ζωοτροφές αυξάνουν την οσμή ή τη γευστικότητά τους.

Αρωματικές ύλες

Βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος

Βιταμίνες

Ενώσεις ιχνοστοιχείων

Ιχνοστοιχεία

Αμινοξέα, άλατα αμινοξέων και ανάλογες ουσίες

Αμινοξέα

Ουρία και τα παράγωγά της

Ουρία

Ουσίες οι οποίες επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον

Βελτιωτικά περιβάλλοντος

4.

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που τονίζονται στην επισήμανση με λέξεις, εικόνες ή γραφικά προσδιορίζονται σύμφωνα με το σημείο 1 ή 2, κατά περίπτωση:

5.

Ο αρμόδιος για την επισήμανση αποκαλύπτει στον αγοραστή εάν το ζητήσει τις ονομασίες, τον αριθμό αναγνώρισης και τη λειτουργική ομάδα των πρόσθετων υλών ζωοτροφών που δεν αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 4 τοη αγοραστεί κατά αίτημά του. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις αρωματικές σύνθετες ύλες.

6.

Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που δεν αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 4 μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά τουλάχιστον με την ονομασία ή, στην περίπτωση των αρωματικών σύνθετων ουσιών, τουλάχιστον με τη λειτουργική ομάδα στην οποία ανήκουν.

7.

Με την επιφύλαξη του σημείου 6, στην περίπτωση αισθητικής ή θρεπτικής πρόσθετης ύλης ζωοτροφών της οποίας η επισήμανση είναι προαιρετική, η προστιθέμενη ποσότητά της αναγράφεται σύμφωνα με τα σημεία 1 ή 2, κατά περίπτωση.

8.

Εάν μια πρόσθετη ύλη ανήκει σε περισσότερες από μία λειτουργικές ομάδες, αναγράφεται η λειτουργική ομάδα ή κατηγορία που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία της στην περίπτωση των υπό εξέταση ζωοτροφών.

9.

Αναφέρονται τα στοιχεία της επισήμανσης που αφορούν την ορθή χρήση των πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προβλέπονται στη νομική πράξη δυνάμει της οποίας χορηγείται άδεια στην εν λόγω πρόσθετη ύλη ζωοτροφών.

Κεφάλαιο II: Επισήμανση των αναλυτικών συστατικών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 22 παράγραφος 1

1.

Τα αναλυτικά συστατικά σύνθετων ζωοτροφών για ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων αναγράφονται στην ετικέτα μετά τον τίτλο “Αναλυτικά συστατικά” (3), ως εξής

Σύνθετες ζωοτροφές

Στοχευόμενο είδος

Αναλυτικά συστατικά και επίπεδα

Πλήρεις ζωοτροφές

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Χοίροι και πουλερικά

Χοίροι και πουλερικά

Ακατέργαστη πρωτεΐνη

Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες

ακατέργαστες λιπαρές ουσίες

Ακατέργαστη τέφρα

Ασβέστιο

Νάτριο

Φωσφόρος

Λυσίνη

Μεθειονίνη

Συμπληρωματικές ζωοτροφές - Ανόργανες

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Χοίροι και πουλερικά

Χοίροι και πουλερικά

Μηρυκαστικά

Ασβέστιο

Νάτριο

Φωσφόρος

Λυσίνη

Μεθειονίνη

Μαγνήσιο

Συμπληρωματικές ζωοτροφές - Ανόργανες

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Χοίροι και πουλερικά

Χοίροι και πουλερικά

Μηρυκαστικά

Ακατέργαστη πρωτεΐνη

Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες

ακατέργαστες λιπαρές ουσίες

Ακατέργαστη τέφρα

Ασβέστιο ≥ 5 %

Νάτριο

Φώσφορος ≥ 2 %

Λυσίνη

Μεθειονίνη

Μαγνήσιο ≥ 0,5 %

2.

Ουσίες που αναγράφονται στον παρόντα τίτλο, οι οποίες είναι επίσης αισθητηριακές ή διατροφικές πρόσθετες ύλες, δηλώνονται με τη συνολική ποσότητά τους.

3.

Αν αναγράφονται η ενεργειακή τιμή ή/και η πρωτεϊνική τιμή, η αναγραφή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

».

4)

Το παράρτημα VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ενδείξεις επισήμανσης για πρώτες ύλες ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων

Κεφάλαιο I: Υποχρεωτική και προαιρετική επισήμανση πρόσθετων υλών ζωοτροφών κατά τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 15 στοιχείο στ) και 22 παράγραφος 1

1.

Οι ακόλουθες πρόσθετες ύλες παρατίθενται στον κατάλογο με την ειδική ονομασία τους, την προστιθέμενη ποσότητα και την αντίστοιχη ονομασία της λειτουργικής ομάδας όπως προβλέπεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ή την κατηγορία που εμφαίνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού:

α)

πρόσθετες ύλες, εάν ορίζεται μέγιστη περιεκτικότητα για τουλάχιστον ένα είδος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων·

β)

πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις κατηγορίες “ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες” και “κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά”·

γ)

πρόσθετες ύλες για τις οποίες υπερβαίνεται η συνιστώμενη μέγιστη περιεκτικότητα που ορίζεται στη νομική πράξη δυνάμει της οποίας χορηγείται άδεια στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών.

Οι ενδείξεις στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται σύμφωνα με τη νομική πράξη δυνάμει της οποίας χορηγείται άδεια στην εν λόγω πρόσθετη ύλη ζωοτροφών.

Η προστιθέμενη ποσότητα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκφράζεται ως το ποσό της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών εκτός εάν η νομική πράξη δυνάμει του οποίου χορηγείται άδεια στην οικεία πρόσθετη ύλη ζωοτροφών εμφανίζει μια ουσία στη στήλη “ελάχιστη/μέγιστη περιεκτικότητα”. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η προστιθέμενη ποσότητα εκφράζεται ως το ποσό της εν λόγω ουσίας.

2.

Για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της λειτουργικής ομάδας “βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς προσδιορισμένες ουσίες παρόμοιου αποτελέσματος” που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με το σημείο 1, η επισήμανση μπορεί να αναφέρει τη συνολική εγγυημένη ποσότητα καθ' όλη τη διάρκεια της διατήρησης υπό τον τίτλο “Αναλυτικά συστατικά” αντί να αναφέρεται η προστιθέμενη ποσότητα υπό τον τίτλο “Πρόσθετα”.

3.

Η ονομασία της λειτουργικής ομάδας όπως αναφέρεται στα σημεία 1, 5 και 7 μπορεί να αντικαθίσταται από την ακόλουθη συντομογραφία, αν δεν πρόκειται για καθιερωμένη συντομογραφία του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003·

4.

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που τονίζονται στην επισήμανση με λέξεις, εικόνες ή γραφικά προσδιορίζονται σύμφωνα με το σημείο 1 ή 2, κατά περίπτωση:

5.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για πρόσθετες ύλες των λειτουργικών ομάδων “συντηρητικά”, “αντιοξειδωτικά”, και “χρωστικές ουσίες” αναγράφεται μόνον η αντίστοιχη λειτουργική ομάδα. Στην περίπτωση αυτή η πληροφορία σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2 αποκαλύπτεται από τον αρμόδιο για την επισήμανση στον αγοραστή εάν το ζητήσει.

6.

Ο αρμόδιος για την επισήμανση αποκαλύπτει στον αγοραστή εάν το ζητήσει τις ονομασίες, τον αριθμό αναγνώρισης και τη λειτουργική ομάδα των πρόσθετων υλών ζωοτροφών που δεν αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 4. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις αρωματικές σύνθετες ύλες.

7.

Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που δεν αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 4 μπορούν να αναγράφονται προαιρετικά τουλάχιστον με την ονομασία ή, στην περίπτωση των αρωματικών σύνθετων ουσιών, τουλάχιστον με τη λειτουργική ομάδα στην οποία ανήκουν.

8.

Η προστιθέμενη ποσότητα μιας αισθητικής ή θρεπτικής πρόσθετης ύλη ζωοτροφών αναγράφεται σύμφωνα με τα σημεία 1 ή 2, κατά περίπτωση, αν επισημαίνονται σε εθελοντική βάση.

9.

Εάν μια πρόσθετη ύλη ανήκει σε περισσότερες από μία λειτουργικές ομάδες, αναγράφεται η λειτουργική ομάδα ή κατηγορία που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία της στην περίπτωση των υπό εξέταση ζωοτροφών.

10.

Αναφέρονται τα στοιχεία της ετικέτας που αφορούν την ορθή χρήση των πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών που προβλέπονται στη νομική πράξη δυνάμει της οποίας χορηγείται άδεια στην εν λόγω πρόσθετη ύλη ζωοτροφών.

Κεφάλαιο II: Επισήμανση των αναλυτικών συστατικών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και στο άρθρο 22 παράγραφος 1

1.

Τα αναλυτικά συστατικά σύνθετων ζωοτροφών για ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων καταχωρίζονται υπό τον τίτλο “αναλυτικά συστατικά” (4) και επισημαίνονται

Σύνθετες ζωοτροφές

Στοχευόμενο είδος

Αναλυτικά συστατικά

Πλήρεις ζωοτροφές

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Ακατέργαστη πρωτεΐνη

Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες

Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες

Ακατέργαστη τέφρα

Συμπληρωματικές ζωοτροφές - Ανόργανες

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Όλα τα είδη

Ασβέστιο

Νάτριο

Φωσφόρος

Συμπληρωματικές ζωοτροφές - Ανόργανες

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Γάτες, σκύλοι και γουνοφόρα ζώα

Ακατέργαστη πρωτεΐνη

Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες

Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες

Ακατέργαστη τέφρα

2.

Ουσίες που αναγράφονται στον παρόντα τίτλο, οι οποίες είναι επίσης αισθητηριακές ή διατροφικές πρόσθετες ύλες, δηλώνονται με τη συνολική ποσότητά τους.

3.

Αν αναγράφονται η ενεργειακή τιμή ή/και η πρωτεϊνική τιμή, η αναγραφή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

».

5)

Το παράρτημα VIII τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Οι μολυσμένες πρώτες ύλες επισημαίνονται ως “ζωοτροφές με υπερβολικά επίπεδα … (μνεία της ανεπιθύμητης ουσίας ή των ανεπιθύμητων ουσιών σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ), οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές μόνο μετά από αποτοξικοποίηση σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις”. Η έγκριση αυτών των εγκαταστάσεων βασίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005.»

β)

Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«3.

Με την επιφύλαξη των σημείων 1 και 2, πρώην τρόφιμα που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία προτού χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές επισημαίνονται ως εξής: “πρώην τρόφιμα. μόνον για χρήση ως υλικό ζωοτροφών μετά την… (μνεία της κατάλληλης διαδικασίας σύμφωνα με το μέρος Β του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 68/2013)” .».


(1)  Τα περιθώρια ανοχής παρατίθενται είτε ως απόλυτο ποσοστιαία τιμή (η τιμή αυτή πρέπει να αφαιρείται από/να προστίθεται στη δηλούμενη περιεκτικότητα) είτε ως σχετική αξία που σημειώνεται με “%” μετά την αξία (το ποσοστό πρέπει να εφαρμόζεται στη δηλούμενη περιεκτικότητα για να υπολογιστεί η αποδεκτή απόκλιση).

(2)  Τα περιθώρια ανοχές ισχύουν όταν δεν έχει καθοριστεί περιθώριο ανοχής σύμφωνα με μέθοδο της ΕΕ ή σύμφωνα με την επίσημη εθνική μέθοδο στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου την αγορά διατίθενται οι ζωοτροφές ή σύμφωνα με μέθοδο που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).».

(3)  Στη γερμανική γλώσσα η έκφραση “analytische Bestandteile” μπορεί να αντικατασταθεί από την έκφραση “Inhaltsstoffe”. Στη σουηδική γλώσσα η έκφραση “Analytiska beståndsdelar” μπορεί να αντικατασταθεί από την έκφραση “Analyserat innehåll”.

(4)  Στη γερμανική γλώσσα η έκφραση “analytische Bestandteile” μπορεί να αντικατασταθεί από την έκφραση “Inhaltsstoffe”. Στη σουηδική γλώσσα η έκφραση “Analytiska beståndsdelar” μπορεί να αντικατασταθεί από την έκφραση “Analyserat innehåll”.


Top