EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2055 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2017, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/4250

OJ L 294, 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 294/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/2055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 2017

για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών ως προς την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών και να διασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική διαδικασία κοινοποίησης των ιδρυμάτων πληρωμών που σκοπεύουν να ασκήσουν το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών σε διασυνοριακή βάση, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το πλαίσιο για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και των κρατών μελών υποδοχής, καθορίζοντας τον τρόπο, τα μέσα και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας, και ιδίως το πεδίο εφαρμογής και τη διαχείριση των υποβαλλόμενων πληροφοριών, περιλαμβανομένων της κοινής ορολογίας και των τυποποιημένων υποδειγμάτων κοινοποίησης.

(2)

Για τους σκοπούς της εξασφάλισης κοινής ορολογίας και τυποποιημένων υποδειγμάτων κοινοποίησης, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν ορισμένοι τεχνικοί όροι ώστε να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των αιτήσεων υποκαταστημάτων, υπηρεσιών και αντιπροσώπων όσον αφορά τα ιδρύματα πληρωμών που επιθυμούν να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους σε άλλο κράτος μέλος.

(3)

Η καθιέρωση τυποποιημένων διαδικασιών που καλύπτουν τη γλώσσα και τα μέσα γνωστοποίησης των αιτήσεων διαβατηρίου μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης των αντίστοιχων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής.

(4)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης θα πρέπει να απαιτείται να αξιολογούν την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που υποβάλλονται από ιδρύματα πληρωμών τα οποία σκοπεύουν να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των κοινοποιήσεων διαβατηρίου. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν τα ιδρύματα πληρωμών σχετικά με τα συγκεκριμένα σημεία ως προς τα οποία οι αιτήσεις διαβατηρίου θεωρούνται ελλιπείς ή ανακριβείς, προς διευκόλυνση της διαδικασίας εντοπισμού, επικοινωνίας και υποβολής των ελλιπών ή εσφαλμένων στοιχείων. Επιπλέον, η αξιολόγηση της πληρότητας και της ακρίβειας θα πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματική διαδικασία κοινοποίησης προσδιορίζοντας με σαφήνεια ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών του ενός μηνός και των τριών μηνών, που αναφέρονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, την ημερομηνία παραλαβής αίτησης διαβατηρίου η οποία περιέχει πληροφορίες που αξιολογούνται ως πλήρεις και ακριβείς από τις αρμόδιες αρχές προέλευσης.

(5)

Σε περίπτωση που έχει κινηθεί διαδικασία επίλυσης διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχει αναβληθεί η λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση διαβατηρίου εν αναμονή επίλυσης διαφωνίας βάσει της εν λόγω διάταξης.

(6)

Προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική και ομαλή διαδικασία κοινοποίησης, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής να διενεργούν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366, οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εκάστοτε αίτηση διαβατηρίου θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια για τις αιτήσεις διαβατηρίου υποκαταστημάτων, αντιπροσώπων και υπηρεσιών, αντιστοίχως. Είναι επίσης σκόπιμο να παρέχονται τυποποιημένα υποδείγματα για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών. Τα εν λόγω υποδείγματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας, εάν διατίθεται.

(7)

Για τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης των ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν διασυνοριακά σε διάφορα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί ο μορφότυπος του αντίστοιχου μοναδικού αριθμού αναγνώρισης που χρησιμοποιείται σε κάθε κράτος μέλος για την ταυτοποίηση των ιδρυμάτων πληρωμών, των υποκαταστημάτων τους ή των αντιπροσώπων που προσλαμβάνουν τα ιδρύματα πληρωμών για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής.

(8)

Σε περίπτωση που ένα ίδρυμα πληρωμών το οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του σε άλλο κράτος μέλος τροποποιήσει τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στην αρχική αίτηση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης θα πρέπει να διαβιβάσουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής μόνον τις πληροφορίες που επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), εκτός από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας, οι διαδικασίες για την κοινοποίηση διαβατηρίου των ιδρυμάτων πληρωμών εφαρμόζονται στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τηρουμένων των αναλογιών. Το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ ορίζει επίσης ότι οι διατάξεις που αφορούν τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου των ιδρυμάτων πληρωμών εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που διανέμουν ηλεκτρονικό χρήμα σε άλλο κράτος μέλος μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους. Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ προβλέπει ότι τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω πρακτόρων, ενώ έχουν την άδεια να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών μέσω πρακτόρων υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. Ως εκ τούτου, οι κοινοποιήσεις μεταξύ αρμόδιων αρχών θα πρέπει να διευκολύνονται όσον αφορά τις πληροφορίες που συνδέονται με την αίτηση διαβατηρίου ενός ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με την πρόσληψη αντιπροσώπου για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών ή με τη διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος μέσω διανομέων που ενεργούν εξ ονόματός του σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που δικαιούνται να ασκούν τα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

(10)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Επιτροπή.

(11)

Η ΕΑΤ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής όσον αφορά τις κοινοποιήσεις για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στις κοινοποιήσεις μεταξύ αρμόδιων αρχών των κρατών μελών προέλευσης και υποδοχής για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που διανέμουν ηλεκτρονικό χρήμα με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1, 4 και 5 της οδηγίας 2009/110/ΕΚ και το άρθρο 111 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

3.   Το πεδίο εφαρμογής και η διαχείριση των ανταλλασσόμενων πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο συνεργασίας που προσδιορίζεται στον παρόντα κανονισμό δεν έχει επιπτώσεις στις αρμοδιότητες των αρχών προέλευσης και υποδοχής, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «αίτηση διαβατηρίου»: κάθε αίτηση διαβατηρίου υποκαταστήματος, αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών ή αίτηση διαβατηρίου αντιπροσώπου·

β)   «αίτηση διαβατηρίου υποκαταστήματος»: αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και το οποίο επιθυμεί να εγκαταστήσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος·

γ)   «αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών»: αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και το οποίο επιδιώκει να παράσχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος·

δ)   «αίτηση διαβατηρίου αντιπροσώπου»: αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 από ίδρυμα πληρωμών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και το οποίο επιδιώκει να παράσχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος με πρόσληψη αντιπροσώπου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 3

Γενικές απαιτήσεις

1.   Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 διαβιβάζονται μέσω των υποδειγμάτων που παρατίθενται στα παραρτήματα II, III, V και VI.

2.   Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 διαβιβάζονται μέσω των υποδειγμάτων που παρατίθενται στα παραρτήματα II, III, V και VI.

3.   Οι κοινοποιήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 σε περίπτωση που ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος διανέμουν ηλεκτρονικό χρήμα με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου διαβιβάζονται μέσω των υποδειγμάτων που παρατίθενται στα παραρτήματα IV και VI.

4.   Τα υποδείγματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(a)

παρέχονται γραπτώς σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές τόσο του κράτους μέλους προέλευσης όσο και του κράτους μέλους υποδοχής·

(b)

διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, όταν τα εν λόγω μέσα είναι αποδεκτά από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών, και ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής εκ μέρους των εν λόγω αρμόδιων αρχών, ή διαβιβάζονται ταχυδρομικώς με βεβαίωση παραλαβής.

5.   Κάθε αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες στις άλλες αρμόδιες αρχές τις ακόλουθες πληροφορίες:

(a)

τις γλώσσες που γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α)·

(b)

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται οι πληροφορίες και τα υποδείγματα, εάν υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, ή τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται οι πληροφορίες και τα υποδείγματα, εάν υποβάλλονται ταχυδρομικώς.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της πληρότητας και της ακρίβειας

1.   Μετά την παραλαβή της αίτησης διαβατηρίου από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης αξιολογούν την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

2.   Όταν οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση αξιολογούνται ως ελλιπείς ή ανακριβείς σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνει το ίδρυμα πληρωμών, χωρίς καθυστέρηση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι πληροφορίες θεωρούνται ελλιπείς ή ανακριβείς.

3.   Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 θεωρείται ότι αρχίζουν από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου.

Άρθρο 5

Επίλυση διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών

Σε περίπτωση κίνησης διαδικασίας επίλυσης διαφορών μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 27 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με αίτηση διαβατηρίου από ίδρυμα πληρωμών δυνάμει του άρθρου 28 της εν λόγω οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών για την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την αίτηση, εν αναμονή της επίλυσης της διαφωνίας βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε περίπτωση υποβολής αίτησης διαβατηρίου υποκαταστήματος από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου από το ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)

το κράτος μέλος στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να δραστηριοποιηθεί·

γ)

το είδος της αίτησης διαβατηρίου·

δ)

την επωνυμία, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό άδειας λειτουργίας και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα I·

ε)

εάν υπάρχει, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών·

στ)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών που υποβάλλει την κοινοποίηση υποκαταστήματος·

ζ)

τη διεύθυνση του υποκαταστήματος που θα εγκατασταθεί στο κράτος μέλος υποδοχής·

η)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήματος που θα ιδρυθεί στο κράτος μέλος υποδοχής·

θ)

τις υπηρεσίες πληρωμών που θα παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής·

ι)

την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος που θα ιδρυθεί στο κράτος μέλος υποδοχής·

ια)

επιχειρηματικό σχέδιο που περιλαμβάνει πρόβλεψη προϋπολογισμού για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη, το οποίο καταδεικνύει την ικανότητα του υποκαταστήματος να χρησιμοποιεί κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, πόρους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του στο κράτος μέλος υποδοχής·

ιβ)

περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διοικητικής οργάνωσης και διαχείρισης κινδύνου, η οποία να καταδεικνύει ότι το εν λόγω οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης, οι μηχανισμοί ελέγχου και οι διαδικασίες είναι αναλογικά, κατάλληλα, ορθά και επαρκή για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής και πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

2.   Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης για την πρόθεσή του να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε άλλες οντότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 7

Διαβίβαση πληροφοριών

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες του άρθρου 6 μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα II και ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχουν διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες.

2.   Σε περίπτωση γνωστοποίησης πολλαπλών κοινοποιήσεων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, χρησιμοποιώντας τα πεδία που παρατίθενται στο παράρτημα II.

Άρθρο 8

Γνωστοποίηση αλλαγών στην αίτηση

1.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν τις εν λόγω σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τις σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής συμπληρώνοντας μόνον τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού τα οποία επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές.

Άρθρο 9

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος

Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος πληρωμών στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Άρθρο 10

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε περίπτωση υποβολής αίτησης διαβατηρίου αντιπροσώπου από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου από το ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)

το κράτος μέλος στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να δραστηριοποιηθεί με πρόσληψη αντιπροσώπου·

γ)

το είδος της αίτησης διαβατηρίου·

δ)

τη φύση της αίτησης διαβατηρίου και, σε περίπτωση που η χρήση του αντιπροσώπου στο κράτος μέλος υποδοχής δεν συνεπάγεται εγκατάσταση, περιγραφή των περιστάσεων που λαμβάνει υπόψη η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης κατά την αξιολόγηση που διενεργεί·

ε)

την επωνυμία, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό άδειας λειτουργίας και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα I·

στ)

εάν υπάρχει, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών·

ζ)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών που υποβάλλει την κοινοποίηση διαβατηρίου αντιπροσώπου·

η)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου που προσλαμβάνεται από το ίδρυμα πληρωμών·

θ)

τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του αντιπροσώπου στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα I·

ι)

κατά περίπτωση, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων διαχείρισης για το κεντρικό σημείο επαφής, σε περίπτωση που έχει οριστεί κεντρικό σημείο επαφής σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366·

ια)

τις υπηρεσίες πληρωμών που θα παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής με την πρόσληψη του αντιπροσώπου·

ιβ)

περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που θα εφαρμόζει ο αντιπρόσωπος προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που προβλέπει η οδηγία (ΕΕ) 2015/849·

ιγ)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και, για τους αντιπροσώπους που δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, αποδείξεις καταλληλότητας και εντιμότητας αυτών.

2.   Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος προέλευσης για την πρόθεσή του να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε άλλες οντότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 11

Διαβίβαση πληροφοριών

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες του άρθρου 10 μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα III και ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχουν διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες.

2.   Σε περίπτωση γνωστοποίησης πολλαπλών κοινοποιήσεων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, χρησιμοποιώντας τα πεδία που παρατίθενται στο παράρτημα III.

Άρθρο 12

Γνωστοποίηση αλλαγών στην αίτηση

1.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση διαβατηρίου αντιπροσώπου, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν τις εν λόγω σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τις σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής συμπληρώνοντας μόνον τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος III τα οποία επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές.

Άρθρο 13

Πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των δραστηριοτήτων του αντιπροσώπου

Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος πληρωμών μέσω αντιπροσώπου στο εν λόγω κράτος μέλος υποδοχής, μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 14

Πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε περίπτωση υποβολής αίτησης διαβατηρίου υπηρεσιών από ίδρυμα πληρωμών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την ημερομηνία παραλαβής πλήρους και ακριβούς αίτησης διαβατηρίου από το ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 4·

β)

το κράτος μέλος στο οποίο το ίδρυμα πληρωμών προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες·

γ)

το είδος της αίτησης διαβατηρίου·

δ)

την επωνυμία, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, τον αριθμό άδειας λειτουργίας και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών στο κράτος μέλος προέλευσης σύμφωνα με τους μορφότυπους που παρατίθενται στο παράρτημα I·

ε)

εάν υπάρχει, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών·

στ)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών που υποβάλλει την αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών·

ζ)

την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών στο κράτος μέλος υποδοχής·

η)

την/τις υπηρεσία(-ες) πληρωμών που θα παρέχεται(-ονται) στο κράτος μέλος υποδοχής.

2.   Σε περίπτωση που ίδρυμα πληρωμών έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης για την πρόθεσή του να αναθέσει λειτουργικές δραστηριότητες υπηρεσιών πληρωμών σε άλλες οντότητες στο κράτος μέλος υποδοχής, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

Άρθρο 15

Διαβίβαση πληροφοριών

1.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής τις πληροφορίες του άρθρου 14 μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρτημα V και ενημερώνουν το ίδρυμα πληρωμών ότι έχουν διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες.

2.   Σε περίπτωση γνωστοποίησης πολλαπλών κοινοποιήσεων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, χρησιμοποιώντας τα πεδία που παρατίθενται στο παράρτημα V.

Άρθρο 16

Γνωστοποίηση αλλαγών σε αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών

1.   Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, ίδρυμα πληρωμών ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση διαβατηρίου υπηρεσιών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης γνωστοποιούν τις εν λόγω σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζουν τις σημαντικές αλλαγές στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής συμπληρώνοντας μόνον τα μέρη του υποδείγματος του παραρτήματος V τα οποία επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(3)  Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μορφότυπος του αντίστοιχου μοναδικού αριθμού αναγνώρισης σε κάθε κράτος μέλος

Κράτος μέλος

Νομικό πρόσωπο

Φυσικό πρόσωπο

Είδος αριθμού αναγνώρισης

Μορφότυπος αριθμού αναγνώρισης

Είδος αριθμού αναγνώρισης

Μορφότυπος αριθμού αναγνώρισης

Αυστρία

Εάν είναι εγγεγραμμένο:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Κατ' ανώτατο όριο: έξι ψηφία συν ένα γράμμα ελέγχου

Εάν δεν είναι εγγεγραμμένο:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Βέλγιο

Αριθμός KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen· BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + αριθμός μητρώου ΦΠΑ (0XXX.XXX.XXX)

Αριθμός KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen· BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 ψηφία (0 + 9ψήφιος αριθμός μητρώου ΦΠΑ)

Βουλγαρία

«Ενιαίος κωδικός αναγνώρισης» βάσει των ρυθμιστικών διατάξεων του άρθρου 23 παράγραφος 1 του βουλγαρικού νόμου περί εμπορικού μητρώου

9 ψηφία

«Ενιαίος κωδικός αναγνώρισης» βάσει των ρυθμιστικών διατάξεων του άρθρου 23 παράγραφος 1 του βουλγαρικού νόμου περί εμπορικού μητρώου

9 ψηφία

Κροατία

OIB

(Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης· Osobni identifikacijski broj — Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)

11 ψηφία

(10 τυχαία ψηφία + 1 ψηφίο ελέγχου)

OIB

(Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης· Osobni identifikacijski broj — Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)

11 ψηφία

(10 τυχαία ψηφία + 1 ψηφίο ελέγχου)

Κύπρος

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=el

8 ψηφία και 1 γράμμα (π.χ.: 99999999L)

Αριθμός φορολογικής ταυτότητας (ΑΦΤ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=el

8 ψηφία και 1 γράμμα (το πρώτο ψηφίο είναι πάντοτε το 0)

Τσεχική Δημοκρατία

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης [Identifikační číslo osoby (IČO)]

8 ψηφία (π.χ.: 12345678)

Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 ψηφία (π.χ. 12345678)

Δανία

Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων (αριθμός CVR)

8ψήφιος αριθμός (π.χ. 12345678)

Προσωπικός αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης (ΑΦΤ, αριθμός CPR)

10ψήφιος αριθμός με τον μορφότυπο «123456-7890»

Εσθονία

Κωδικός μητρώου επιχειρήσεων, προσβάσιμος μέσω του δικτυακού τόπου του εμπορικού μητρώου επιχειρήσεων. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8ψήφιος αριθμός

Ατομικός κωδικός ταυτοποίησης (κωδικός αναγνώρισης)

Ατομικός κωδικός ταυτοποίησης (κωδικός αναγνώρισης)

Φινλανδία

Ταυτότητα τοπικής επιχείρησης (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

ή

διεθνής αριθμός μητρώου ΦΠΑ

Ταυτότητα τοπικής επιχείρησης: 7 ψηφία, παύλα και σημείο ελέγχου, π.χ. 1234567-8

Αριθμός μητρώου ΦΠΑ: 8 ψηφία — π.χ. FI12345678

Γαλλία

SIREN

9 ψηφία

SIREN

9 ψηφία

Γερμανία

Εάν είναι εγγεγραμμένο:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (Αριθμός εμπορικού μητρώου· https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), συμπεριλαμβανομένου του τόπου εγγραφής

HRA· HRB· GnR· PR· VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Επιλογή του εφαρμοστέου μορφότυπου, ανάλογα με το είδος του (νομικού) προσώπου, ακολουθούμενου από αριθμό διαφορετικού μήκους

Εάν δεν είναι εγγεγραμμένο:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(Αριθμός μητρώου ΦΠΑ)

DExxxxxxxxx

ακολουθούμενο από 9ψήφιο αριθμό

Ελλάδα

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/el/TIN_-_country_sheet_EL_el.pdf

9 ψηφία

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/el/TIN_-_country_sheet_EL_el.pdf

9 ψηφία

Ουγγαρία

Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων

Αριθμοί (##-##-######)

Αριθμός μητρώου επιχειρηματιών

Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων για ατομικές επιχειρήσεις

Αριθμοί (########)·

Αριθμοί (##-##-######)

Ισλανδία

Ιρλανδία

Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων

https://www.cro.ie/

6 ψηφία

Ιταλία

Αριθμός μητρώου

5 ψηφία

Φορολογικός κωδικός, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του οργανισμού OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Αλφαριθμητικός κωδικός 16 χαρακτήρων («SP», ακολουθούμενο από ψηφία)

Λετονία

Αριθμός φορολογικού μητρώου (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 ψηφία

Ατομικός κωδικός ταυτοποίησης (XXXXXX-XXXXX) ή, εάν το πρόσωπο είναι φορολογούμενος-ανεξάρτητος επιχειρηματίας, αριθμός φορολογικού μητρώου (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Αριθμός φορολογικού μητρώου: 11 ψηφία

Λιχτενστάιν

Εάν υπάρχει, ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας της οντότητας ή, εάν δεν υπάρχει:

Αριθμός εμπορικού μητρώου (Handelsregister-Nummer)

Πρόθεμα FL + 11 ψηφία (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)

12 ψηφία κατ' ανώτατο όριο

Λιθουανία

Κωδικός επιχείρησης από το μητρώο νομικών οντοτήτων που τελεί υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Δημόσιου Μητρώου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/)·

ή

9 ψηφία (ήταν 7 έως το 2004)

Κωδικός φορολογουμένου — Ονοματεπώνυμο (ο κωδικός φορολογουμένου είναι πανομοιότυπος με τον ατομικό κωδικό· ωστόσο, για λόγους προστασίας των δεδομένων, συνήθως δεν δημοσιοποιείται) ή

Ονοματεπώνυμο (γράμματα)

Λουξεμβούργο

Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων

Το γράμμα B ακολουθούμενο από 6 ψηφία (π.χ. B 123456)

Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης

13 ψηφία (τα πρώτα 8 ψηφία είναι η ημερομηνία γέννησης του προσώπου: ΕΕΕΕΜΜΗΗ)

Μάλτα

Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Το γράμμα C ακολουθούμενο από 5 ψηφία — π.χ. C 28938

Αριθμός δελτίου ταυτότητας Ή αριθμός διαβατηρίου:

http://www.consilium.europa.eu/prado/el/prado-documents/mlt/all/index.html

6 ψηφία και ένα κεφαλαίο γράμμα — Παράδειγμα: 034976M

Ή

6 ψηφία — π.χ. 728349

Κάτω Χώρες

Αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου (KvK)

8 ψηφία

Αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου (KvK)

8 ψηφία

Νορβηγία

Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων (Αριθμός οργάνωσης)

9 ψηφία (για παράδειγμα 981 276 957)

Αριθμός εθνικού δελτίου ταυτότητας/Αριθμός ταυτότητας:

11 ψηφία (τα πρώτα 6 ψηφία είναι η ημερομηνία γέννησης του προσώπου: (ΗΗ.ΜΜ.ΕΕ.)

Πολωνία

Πολωνικό NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Πολωνικό NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Πορτογαλία

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 ψηφία

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 ψηφία

Ρουμανία

Σλοβακική Δημοκρατία

Identifikačné číslo organizácie/Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων (IČO)

8 ψηφία

IČO — 00 000 000

Ο αριθμός μητρώου επιχειρήσεων (IČO) χορηγείται σε νομικά πρόσωπα και επιχειρηματίες

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 ψηφία

IČO — 00 000 000

Σλοβενία

Ο αριθμός ταυτοποίησης (καταχώρισης) χορηγείται από τον Οργανισμό Δημόσιου Μητρώου και Συναφών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (www.ajpes.si)

10 ψηφία

Ο αριθμός ταυτοποίησης (καταχώρισης) χορηγείται από τον Οργανισμό Δημόσιου Μητρώου και Συναφών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (www.ajpes.si)

10 ψηφία

Ισπανία

Κωδικός αναγνώρισης νομικής οντότητας

Ελλείψει αυτού:

NIF («Número de Identificación Fiscal»), επίσης γνωστός ως αριθμός φορολογικού μητρώου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του αριθμού φορολογικού μητρώου παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

NIF (Νομικές οντότητες):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Αποτελείται από 20 χαρακτήρες και έχει ως εξής:

Χαρακτήρες 1-4: Πρόθεμα 4 χαρακτήρων που χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε κάθε τοπική λειτουργική μονάδα.

Χαρακτήρες 5-6: 2 χαρακτήρες οι οποίοι είναι πάντα ο αριθμός 0.

Χαρακτήρες 7-18: Το τμήμα του κωδικού που αφορά ειδικά την οντότητα παράγεται και χορηγείται από τις τοπικές λειτουργικές μονάδες σύμφωνα με πολιτικές διαφανούς, χρηστής και αξιόπιστης χορήγησης αριθμών μητρώου.

Χαρακτήρες 19-20: Δύο ψηφία ελέγχου όπως περιγράφονται στο πρότυπο ISO 17442.

Αποτελείται από 9 χαρακτήρες και έχει ως εξής:

α)

ένα γράμμα το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νομική μορφή:

Α.

Εταιρείες

Β.

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Γ.

Ομόρρυθμες εταιρείες

Δ.

Ετερόρρυθμες εταιρείες

Ε.

Συνιδιοκτησίες και σχολάζουσες κληρονομίες

ΣΤ.

Συνεταιρισμοί

Ζ.

Ενώσεις

Η.

Ενώσεις ιδιοκτητών κατοικιών

Ι.

Αστικές εταιρείες

ΙΔ.

Αλλοδαπές οντότητες

ΙΣΤ.

Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης

ΙΖ.

Δημόσιοι οργανισμοί

ΙΗ.

Θρησκευτικές οργανώσεις και θρησκευτικά ιδρύματα

ΙΘ.

Φορείς κεντρικής διοίκησης και αυτόνομων περιφερειών

ΚΑ.

Κοινοπραξίες με νομική προσωπικότητα

ΚΒ.

Άλλες μη οριζόμενες στον ως άνω κατάλογο

ΚΓ.

Μόνιμες εγκαταστάσεις που ιδρύονται από μη ημεδαπές οντότητες

β)

ένας τυχαίος 7ψήφιος αριθμός.

γ)

ένα γράμμα ή αριθμός, ανάλογα με τη νομική μορφή (κωδικός ελέγχου).

NIF («Número de Identificación Fiscal») ή αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης.

Για φυσικά πρόσωπα ισπανικής ιθαγένειας που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για φυσικά πρόσωπα ισπανικής ιθαγένειας ηλικίας κάτω των 14 ετών και για φυσικά πρόσωπα αλλοδαπής ιθαγένειας που είναι κάτοικοι εξωτερικού και πραγματοποιούν συναλλαγές υποκείμενες σε φόρο:

Για αλλοδαπούς: NIE («Número de Identidad de Extranjero»).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του αριθμού φορολογικού μητρώου παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

NIF (φυσικά πρόσωπα) και NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Αποτελείται από 9 χαρακτήρες:

8 ψηφία και ένα τελικό γράμμα ως κωδικός ελέγχου στο τέλος.

Αποτελείται από ένα γράμμα («L» για Ισπανούς κατοίκους εξωτερικού, «K» για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 14 ετών και «M» για πρόσωπα αλλοδαπής ιθαγένειας που είναι κάτοικοι εξωτερικού),

7 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες και ένα γράμμα (κωδικός ελέγχου)

Αποτελείται από 9 χαρακτήρες: ένα αρχικό γράμμα, το «Χ», ακολουθούμενο από 7 ψηφία, και ένα τελικό γράμμα ως κωδικό ελέγχου.

Αφού εξαντληθεί η δυνατότητα αρίθμησης με τη χρήση του γράμματος «X», η ακολουθία συνεχίζεται κατά αλφαβητική σειρά (πρώτα με το γράμμα «Y» και στη συνέχεια με το γράμμα «Z»).

Σουηδία

Αριθμός μητρώου (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης

ΕΕΜΜΗΗ-XXXX

Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης (ΑΦΤ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/el/TIN_-_country_sheet_UK_el.pdf

Αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης (ΑΦΤ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/el/TIN_-_country_sheet_UK_el.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα κοινοποίησης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις διαβατηρίου υποκαταστήματος από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

1)

Κράτος μέλος προέλευσης

 

2)

Όνομα των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης

 

3)

Ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης της πλήρους και ακριβούς αίτησης του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

ΗΗ/MM/ΕΕ

4)

Κράτος μέλος όπου πρόκειται να ιδρυθεί το υποκατάστημα

 

5)

Είδος αίτησης

☐ Πρώτη αίτηση

☐ Αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση

☐ Λήξη επιχειρηματικής δραστηριότητας/διακοπή

6)

Είδος ιδρύματος

☐ Ίδρυμα πληρωμών

☐ Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος

7)

Όνομα του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

8)

Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

9)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στον μορφότυπο του κράτους μέλους προέλευσης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

 

10)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (εάν υπάρχει)

 

11)

Αριθμός άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από το κράτος μέλος προέλευσης (κατά περίπτωση)

 

12)

Υπεύθυνος επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

13)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

14)

Αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

15)

Διεύθυνση υποκαταστήματος

 

16)

Ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήματος

 

17)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήματος

 

18)

Αριθμός τηλεφώνου των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση του υποκαταστήματος

 

19)

Υπηρεσίες πληρωμών που θα παρέχονται

1.

☐ Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών

2.

☐ Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών

3.

Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

α)

εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης· ☐

β)

εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο· ☐

γ)

εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών· ☐

4.

Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

α)

εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης· ☐

β)

εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή· ☐

γ)

εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών· ☐

Συμπεριλαμβάνεται η παροχή πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366: ☐ ναι ☐ όχι

5.

☐ Έκδοση μέσων πληρωμής

☐ Αποδοχή πράξεων πληρωμής

Συμπεριλαμβάνεται η παροχή πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366: ☐ ναι ☐ όχι

6.

☐ Υπηρεσίες εμβασμάτων

7.

☐ Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής

8.

☐ Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού

20)

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος που θα παρέχονται (ισχύει μόνο για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος)

☐ Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος

☐ Διανομή και/ή εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος

21)

Περιγραφή της οργανωτικής δομής του υποκαταστήματος

 

22)

Επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο καταδεικνύει την ικανότητα του υποκαταστήματος να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα και ανάλογα συστήματα, πόρους και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του στο κράτος μέλος υποδοχής και το οποίο περιλαμβάνει:

α)

τους βασικούς στόχους και την επιχειρηματική στρατηγική του υποκαταστήματος, καθώς και εξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα συμβάλει το υποκατάστημα στη στρατηγική του ιδρύματος και, κατά περίπτωση, του ομίλου του·

β)

πρόβλεψη προϋπολογισμού για τα τρία πρώτα πλήρη οικονομικά έτη.

 

23)

Οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης και μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

α)

περιγραφή της δομής διακυβέρνησης του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών και νομικών διαύλων αναφοράς, της θέσης και του ρόλου του υποκαταστήματος στην εταιρική δομή του ιδρύματος και, κατά περίπτωση, του ομίλου του·

β)

περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του υποκαταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

i)

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου κινδύνου του υποκαταστήματος, σύνδεση με τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου κινδύνου του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος και, κατά περίπτωση, του ομίλου του·

ii)

λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις εσωτερικού ελέγχου του υποκαταστήματος·

iii)

λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες που θα εφαρμόζει το υποκατάστημα στο κράτος μέλος υποδοχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

 

24)

Σε περίπτωση ανάθεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών/ηλεκτρονικού χρήματος σε εξωτερικούς φορείς:

α)

Όνομα και διεύθυνση της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

β)

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου) υπεύθυνου επικοινωνίας της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

γ)

Είδος και αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υπόδειγμα κοινοποίησης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις διαβατηρίου από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που χρησιμοποιούν αντιπροσώπους

1)

Κράτος μέλος προέλευσης

 

2)

Κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο ο αντιπρόσωπος θα παρέχει υπηρεσίες πληρωμών

 

3)

Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης

 

4)

Ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης της πλήρους και ακριβούς αίτησης του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

ΗΗ/MM/ΕΕ

5)

Είδος αίτησης

☐ Πρώτη αίτηση

☐ Αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση

☐ Πρόσθετοι αντιπρόσωποι

☐ Παύση αντιπροσώπου

6)

Φύση της αίτησης (αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης)

☐ Δικαίωμα εγκατάστασης

☐ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, βάσει των ακόλουθων περιστάσεων:

7)

Είδος ιδρύματος

☐ Ίδρυμα πληρωμών

☐ Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος

8)

Όνομα του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

9)

Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών/ηλεκτρονικού χρήματος

 

10)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στον μορφότυπο του κράτους μέλους προέλευσης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

 

11)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (εάν υπάρχει)

 

12)

Αριθμός άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από το κράτος μέλος προέλευσης (κατά περίπτωση)

 

13)

Υπεύθυνος επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

14)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

15)

Αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

16)

Στοιχεία αντιπροσώπου:

α)

Εάν είναι νομικό πρόσωπο:

i)

Επωνυμία

ii)

Καταχωρισμένη(-ες) διεύθυνση(-εις)

iii)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στον μορφότυπο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο αντιπρόσωπος, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

iv)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντιπροσώπου (εάν υπάρχει)

v)

Αριθμός τηλεφώνου

vi)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

vii)

Ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης των νόμιμων εκπροσώπων

β)

Εάν είναι φυσικό πρόσωπο:

i)

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης

ii)

Καταχωρισμένη(-ες) επαγγελματική(-ές) διεύθυνση(-εις)

iii)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στον μορφότυπο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο αντιπρόσωπος, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

iv)

Αριθμός τηλεφώνου

v)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

17)

Εάν η περίπτωση εμπίπτει στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης, κεντρικό σημείο επαφής, εάν έχει ήδη οριστεί και/ή απαιτείται από τις αρχές προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366:

α)

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου

β)

Διεύθυνση

γ)

Αριθμός τηλεφώνου

δ)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

18)

Υπηρεσίες πληρωμών που θα παρέχονται από τον αντιπρόσωπο

1.

☐ Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών

2.

☐ Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών

3.

Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

α)

εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης· ☐

β)

εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή· ☐

γ)

εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών· ☐

4.

Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

α)

εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης· ☐

β)

εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή· ☐

γ)

εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών· ☐

Συμπεριλαμβάνεται η παροχή πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366: ☐ ναι ☐ όχι

5.

☐ Έκδοση μέσων πληρωμής

☐ Αποδοχή πράξεων πληρωμής

Συμπεριλαμβάνεται η παροχή πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366: ☐ ναι ☐ όχι

6.

☐ Υπηρεσίες εμβασμάτων

7.

☐ Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής

8.

☐ Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού

19)

Περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου τους οποίους θα χρησιμοποιεί το ίδρυμα πληρωμών/το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος/ο αντιπρόσωπος για να τηρεί τις υποχρεώσεις σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

 

20)

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα χρησιμοποιηθεί

 

21)

Για τους αντιπροσώπους που δεν είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, τα κριτήρια που εξετάστηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και εντιμότητα των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

α)

☐ Αποδείξεις που συγκεντρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών για τη βεβαίωση της καταλληλότητας και εντιμότητας των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων διαχείρισης του αντιπροσώπου που θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.

β)

☐ Ενέργειες στις οποίες προέβη η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 για την επαλήθευση των στοιχείων που παρασχέθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών.

22)

Σε περίπτωση ανάθεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών/ηλεκτρονικού χρήματος σε εξωτερικούς φορείς:

α)

Όνομα και διεύθυνση της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

β)

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου) υπεύθυνου επικοινωνίας της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

γ)

Είδος και αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υπόδειγμα κοινοποίησης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις διαβατηρίου από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που χρησιμοποιούν διανομείς

1)

Κράτος μέλος προέλευσης

 

2)

Κράτος μέλος υποδοχής στο οποίο πρόκειται να παρασχεθούν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος

 

3)

Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης

 

4)

Ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης της πλήρους και ακριβούς αίτησης από το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος

ΗΗ/MM/ΕΕ

5)

Είδος αίτησης

☐ Πρώτη αίτηση

☐ Αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση

☐ Πρόσθετοι διανομείς

☐ Παύση διανομέα

6)

Φύση της αίτησης (αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης)

☐ Δικαίωμα εγκατάστασης

☐ Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, βάσει των ακόλουθων περιστάσεων:

7)

Όνομα του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

8)

Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

9)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στον μορφότυπο του κράτους μέλους προέλευσης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

 

10)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (εάν υπάρχει)

 

11)

Αριθμός άδειας λειτουργίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από το κράτος μέλος προέλευσης (κατά περίπτωση)

 

12)

Υπεύθυνος επικοινωνίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

13)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

14)

Αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

15)

Στοιχεία διανομέα:

α)

Εάν είναι νομικό πρόσωπο:

i)

Επωνυμία

ii)

Καταχωρισμένη(-ες) διεύθυνση(-εις)

iii)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στον μορφότυπο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο διανομέας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

iv)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του διανομέα (εάν υπάρχει)

v)

Αριθμός τηλεφώνου

vi)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

vii)

Ονοματεπώνυμο, τόπος και ημερομηνία γέννησης των νόμιμων εκπροσώπων

β)

Εάν είναι φυσικό πρόσωπο:

i)

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης

ii)

Καταχωρισμένη(-ες) επαγγελματική(-ές) διεύθυνση(-εις)

iii)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στον μορφότυπο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο διανομέας, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

iv)

Αριθμός τηλεφώνου

v)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

16)

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος που θα παρέχονται από τον διανομέα

☐ Διανομή

☐ Εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος

17)

Περιγραφή των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου τους οποίους θα χρησιμοποιεί το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος/ο διανομέας προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις σχετικά με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

 

18)

Σε περίπτωση ανάθεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος σε εξωτερικούς φορείς:

α)

Όνομα και διεύθυνση της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

β)

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου) υπεύθυνου επικοινωνίας της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

γ)

Είδος και αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Υπόδειγμα κοινοποίησης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις ελεύθερης παροχής υπηρεσιών χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου ή διανομέα

1)

Κράτος μέλος προέλευσης

 

2)

Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης

 

3)

Ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης της πλήρους και ακριβούς αίτησης του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

ΗΗ/MM/ΕΕ

4)

Κράτος μέλος όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες

 

5)

Είδος αίτησης

☐ Πρώτη αίτηση

☐ Αλλαγή σε προηγούμενη αίτηση

☐ Λήξη επιχειρηματικής δραστηριότητας/διακοπή

6)

Είδος ιδρύματος

☐ Ίδρυμα πληρωμών

☐ Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος

7)

Όνομα του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

8)

Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

9)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στον μορφότυπο του κράτους μέλους προέλευσης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

 

10)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (εάν υπάρχει)

 

11)

Αριθμός άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από το κράτος μέλος προέλευσης (κατά περίπτωση)

 

12)

Υπεύθυνος επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

13)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

14)

Αριθμός τηλεφώνου του υπεύθυνου επικοινωνίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

15)

Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της παροχής υπηρεσιών πληρωμών/ηλεκτρονικού χρήματος (δεν πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας γνωστοποίησης της απόφασης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366

ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ

16)

Υπηρεσίες πληρωμών που θα παρέχονται

1.

☐ Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών

2.

☐ Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών

3.

Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

α)

εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης· ☐

β)

εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή· ☐

γ)

εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών· ☐

4.

Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

α)

εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης· ☐

β)

εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή· ☐

γ)

εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών· ☐

Συμπεριλαμβάνεται η παροχή πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366: ☐ ναι ☐ όχι

5.

☐ Έκδοση μέσων πληρωμής

☐ Αποδοχή πράξεων πληρωμής

Συμπεριλαμβάνεται η παροχή πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366: ☐ ναι ☐ όχι

6.

☐ Υπηρεσίες εμβασμάτων

7.

☐ Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής

8.

☐ Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού

17)

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος που θα παρέχονται (ισχύει μόνο για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος)

☐ Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος

☐ Διανομή και/ή εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος

18)

Σε περίπτωση ανάθεσης λειτουργικών δραστηριοτήτων υπηρεσιών πληρωμών/ηλεκτρονικού χρήματος σε εξωτερικούς φορείς:

α)

Όνομα και διεύθυνση της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

β)

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου) υπεύθυνου επικοινωνίας της οντότητας στην οποία θα ανατεθούν λειτουργικές δραστηριότητες

γ)

Είδος και αναλυτική περιγραφή των λειτουργικών δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υπόδειγμα κοινοποίησης για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων υποκαταστήματος/αντιπροσώπου/διανομέα βάσει διαβατηρίου από ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος

Έναρξη δραστηριότητας

1)

Κράτος μέλος προέλευσης

 

2)

Όνομα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προέλευσης

 

3)

Ημερομηνία αρχικής αίτησης σύμφωνα με το παράρτημα II ή III ή IV.

 

4)

Κράτος μέλος όπου το υποκατάστημα/ο αντιπρόσωπος/ο διανομέας θα αρχίσει να ασκεί δραστηριότητες

 

5)

Είδος ιδρύματος

☐ Ίδρυμα πληρωμών

☐ Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος

6)

Όνομα του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

7)

Διεύθυνση της έδρας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

 

8)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος στον μορφότυπο του κράτους μέλους προέλευσης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

 

9)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (εάν υπάρχει)

 

10)

Αριθμός άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών/ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από το κράτος μέλος προέλευσης (κατά περίπτωση)

 

11)

Είδος μηχανισμού διαβατηρίου

☐ Υποκατάστημα

☐ Αντιπρόσωπος

☐ Διανομέας

12)

Για τους αντιπροσώπους/διανομείς

α)

Εάν είναι νομικό πρόσωπο:

i)

Επωνυμία

ii)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στον μορφότυπο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο αντιπρόσωπος/διανομέας, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

iii)

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας του αντιπροσώπου/διανομέα (εάν υπάρχει)

iv)

Αριθμός τηλεφώνου

β)

Εάν είναι φυσικό πρόσωπο:

i)

Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης

ii)

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στον μορφότυπο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο αντιπρόσωπος/διανομέας, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα I (κατά περίπτωση)

13)

Για τους αντιπροσώπους και τα υποκαταστήματα, ημερομηνία καταχώρισης στο μητρώο των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους προέλευσης

ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ

14)

Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποκαταστήματος/αντιπροσώπου/διανομέα (για αντιπροσώπους και υποκαταστήματα, η ημερομηνία δεν πρέπει είναι προγενέστερη της ημερομηνίας καταχώρισης του αντιπροσώπου/υποκαταστήματος στο μητρώο του κράτους μέλους προέλευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366)

ΗΗ/MM/ΕΕΕΕ


Top