EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1978

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1978 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όσον αφορά τα εχινόδερμα που συλλέγονται εκτός κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/7212

OJ L 285, 1.11.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1978/oj

1.11.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 285/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1978 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2017

για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όσον αφορά τα εχινόδερμα που συλλέγονται εκτός κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. Προβλέπει δε, μεταξύ άλλων, ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ζωικής προέλευσης μόνον εφόσον τα προϊόντα αυτά έχουν παρασκευασθεί και υποστεί χειρισμούς αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις που ικανοποιούν ορισμένες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του παραρτήματος III.

(2)

Το τμήμα VII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 προβλέπει ότι το εν λόγω τμήμα εφαρμόζεται στα ζώντα δίθυρα μαλάκια και, με την εξαίρεση των διατάξεων για τον καθαρισμό, εφαρμόζεται επίσης στα ζώντα εχινόδερμα, τα ζώντα χιτωνοφόρα και τα ζώντα θαλάσσια γαστερόποδα. Επίσης, διευκρινίζει ότι εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις για τα χτένια και τα θαλάσσια γαστερόποδα που δεν είναι διηθηματοφάγα, τα οποία συλλέγονται εκτός των ζωνών παραγωγής.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) καθορίζει ειδικές διατάξεις για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά ζώντων δίθυρων μαλακίων, ζώντων εχινοδέρμων, ζώντων χιτωνοζώων και ζώντων θαλασσίων γαστεροπόδων υποβάλλεται σε επίσημους ελέγχους σύμφωνα με το παράρτημα II. Το κεφάλαιο II του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 προβλέπει ότι οι περιοχές παραγωγής κατατάσσονται ανάλογα με το επίπεδο περιττωματικής μόλυνσης. Τα διηθηματοφάγα ζώα, όπως τα δίθυρα μαλάκια, μπορούν να συσσωρεύουν μικροοργανισμούς που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

(4)

Τα εχινόδερμα, γενικά, δεν είναι διηθηματοφάγα ζώα. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος συσσώρευσης μικροοργανισμών που συνδέονται με ζώα αυτών των ειδών περιττωματικής μόλυνσης είναι περιορισμένος. Επιπλέον, δεν έχουν αναφερθεί επιδημιολογικές πληροφορίες που να συνδέουν τις διατάξεις για την ταξινόμηση των ζωνών παραγωγής που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με τα εχινόδερμα, τα οποία δεν είναι διηθηματοφάγα. Για τον λόγο αυτό, τέτοιου είδους εχινόδερμα θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται από τις διατάξεις για την κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο II του τμήματος VII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

(5)

Επιπλέον, το κεφάλαιο IX του τμήματος VII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 προβλέπει ειδικές απαιτήσεις για τα χτένια και τα ζώντα θαλάσσια γαστερόποδα που δεν είναι διηθηματοφάγα, τα οποία συλλέγονται εκτός των κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν και για τα εχινόδερμα, τα οποία δεν είναι διηθηματοφάγα.

(6)

Το τμήμα VII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το τμήμα VII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/20004 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο εισαγωγικό μέρος, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στα ζώντα δίθυρα μαλάκια. Με την εξαίρεση των διατάξεων για τον καθαρισμό, εφαρμόζεται επίσης στα ζώντα εχινόδερμα, τα ζώντα χιτωνόζωα και τα ζώντα θαλάσσια γαστερόποδα. Οι διατάξεις για την κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής που προβλέπονται στο κεφάλαιο II μέρος A του εν λόγω τμήματος δεν εφαρμόζονται στα θαλάσσια γαστερόποδα και στα εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα.»·

2)

το κεφάλαιο IX αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX:   ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΤΕΝΙΑ, ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΗΘΗΜΑΤΟΦΑΓΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που συλλέγουν χτένια, θαλάσσια γαστερόποδα και εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα, εκτός κατηγοριοποιημένων ζωνών παραγωγής ή που χειρίζονται τέτοια χτένια και/ή θαλάσσια γαστερόποδα και/ή εχινόδερμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

Τα χτένια, τα θαλάσσια γαστερόποδα και τα εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα, δεν δύνανται να διατίθενται στην αγορά παρά μόνον αν έχουν συλλεγεί και υποβληθεί σε περαιτέρω χειρισμούς σύμφωνα με το κεφάλαιο II μέρος Β και πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στο κεφάλαιο V, όπως αποδεικνύεται από σύστημα αυτοελέγχων.

2.

Επιπλέον του σημείου 1, στις περιπτώσεις που υπάρχουν στοιχεία από επίσημα προγράμματα παρακολούθησης, τα οποία επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να κατηγοριοποιεί τους τόπους αλίευσης —ενδεχομένως, σε συνεργασία με τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων— οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ μέρος Α ισχύουν κατ' αναλογία και για τα χτένια.

3.

Τα χτένια, τα θαλάσσια γαστερόποδα και τα εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα, πρέπει να διατίθενται στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση μόνον μέσω αγοράς χονδρικής πώλησης, κέντρου αποστολής ή μονάδας επεξεργασίας. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που εκμεταλλεύονται τέτοιες μονάδες, όταν εκτελούν εργασίες με χτένια και/ή θαλάσσια γαστερόποδα και/ή εχινόδερμα, ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή και, όσον αφορά τα κέντρα αποστολής, συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις των κεφαλαίων ΙΙΙ και IV.

4.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, που εκτελούν εργασίες με χτένια, ζώντα θαλάσσια γαστερόποδα και εχινόδερμα που δεν είναι διηθηματοφάγα, πρέπει να τηρούν:

α)

τις απαιτήσεις του κεφαλαίου I σημεία 3 έως 7, κατά περίπτωση, για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Στην περίπτωση αυτήν, στο έγγραφο καταγραφής πρέπει να αναφέρεται σαφώς η γεωγραφική θέση της περιοχής όπου έχουν συλλεχθεί τα χτένια και/ή τα θαλάσσια γαστερόποδα και/ή εχινόδερμα· ή

β)

τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VI σημείο 2 σχετικά με τη σφράγιση όλων των συσκευασιών ζώντων χτενιών, ζώντων θαλάσσιων γαστεροπόδων και ζώντων εχινόδερμων που προορίζονται για λιανική πώληση και τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VΙΙ σχετικά με την αναγνωριστική σήμανση και επισήμανση.».


Top