Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1576

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1576 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος ακουστικής προειδοποίησης για έγκριση τύπου ΕΕ οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/4296

OJ L 239, 19.9.2017, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1576/oj

19.9.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 239/3


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1576 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Ιουνίου 2017

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος ακουστικής προειδοποίησης για έγκριση τύπου ΕΕ οχημάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων και την αντικατάσταση των σιγαστήρων τους, την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 καθορίζει τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΕ όλων των νέων οχημάτων κατηγοριών M (οχήματα για τη μεταφορά προσώπων) και N (οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων) όσον αφορά την ηχοστάθμη τους. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει επίσης μέτρα σχετικά με το σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος (AVAS) για τα υβριδικά ηλεκτρικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, με σκοπό την προειδοποίηση των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

(2)

Μετά την έκδοση, στην 168η σύνοδο του Παγκόσμιου φόρουμ για την Εναρμόνιση των Κανονισμών σχετικά με τα Οχήματα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΗΕ), που έλαβε χώρα στις 8-11 Μαρτίου 2016, του κανονισμού αριθ. 138 του ΟΗΕ σχετικά με την έγκριση των αθόρυβων οχήματα οδικών μεταφορών, το παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2014 θα πρέπει να επανεξεταστεί, προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των απαιτήσεων AVAS ως προς τον τύπο και τον όγκο του εκπεμπόμενου ήχου, τη μέθοδο παραγωγής ήχου, τον διακόπτη παύσης και την εν στάσει ηχοστάθμη.

(3)

Το έγγραφο πληροφοριών σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΕ ενός οχήματος όσον αφορά την επιτρεπτή ηχοστάθμη και την προσθήκη στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να περιλαμβάνει τις λεπτομερείς απαιτήσεις για το AVAS.

(4)

Επιπροσθέτως, για να καταστεί δυνατή η έγκριση για τα υβριδικά ηλεκτρικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα AVAS, είναι πρόσφορο να θεσπιστούν απαιτήσεις για τις δοκιμές για τα ελάχιστα επίπεδα εκπομπής θορύβου για το σύστημα AVAS στην εμπρόσθια και την οπίσθια κίνηση, καθώς και για τη μετατόπιση συχνότητας του εκπεμπόμενου ήχου.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2016 και δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως χωρίς τροποποιήσεις στο παράρτημα VIII που περιλαμβάνεται στην παρούσα πράξη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

α)

στο προσάρτημα 1, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 12.8:

«12.8.   AVAS

12.8.1.

Αριθμός έγκρισης τύπου οχήματος όσον αφορά την εκπομπές ήχου σύμφωνα με τον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138 (1)

ή

12.8.2.

Πλήρης αναφορά για τα αποτελέσματα των δοκιμών των επιπέδων εκπομπών ήχου του συστήματος AVAS, που μετριέται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2014 (1)»·

β)

στο προσάρτημα 2, η προσθήκη τροποποιείται ως ακολούθως:

i)

το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

τοποθετημένο σύστημα AVAS: ναι/όχι (1)»·

ii)

προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4:

«4.

Παρατηρήσεις …».

2)

Το παράρτημα VIII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 131.

(2)  Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (AVAS)

ΤΜΗΜΑ I

Το παρόν παράρτημα περιλαμβάνει μέτρα για το σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος (AVAS) για τα υβριδικά ηλεκτρικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα οδικών μεταφορών.

I.1.   Με την επιφύλαξη του σημείου 2 στοιχεία α) και β), οι διατάξεις του τμήματος II εφαρμόζονται σε εγκατεστημένο σύστημα AVAS:

α)

σε κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2019·

β)

σε κάθε νέο όχημα βάσει του τύπου που αναφέρεται στο στοιχείο α) πριν από την 1η Ιουλίου 2021.

I.2.   Οι διατάξεις του τμήματος III εφαρμόζονται σε εγκατεστημένο σύστημα AVAS:

α)

σε κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2019, σε περίπτωση που επιλέξει ο κατασκευαστής·

β)

σε κάθε νέο όχημα βάσει του τύπου που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

γ)

σε κάθε τύπο οχήματος που έχει εγκριθεί την ή μετά την 1η Ιουλίου 2019·

δ)

σε κάθε νέο όχημα βάσει του τύπου που αναφέρεται στο στοιχείο γ)·

ε)

σε κάθε νέο όχημα την ή μετά την 1η Ιουλίου 2021.

ΤΜΗΜΑ II

II.1.   Απόδοση του συστήματος

Εάν το σύστημα AVAS είναι εγκατεστημένο σε ένα όχημα, θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα σημεία ΙΙ.2 και ΙΙ.3.

II.2.   Συνθήκες λειτουργίας

α)

Μέθοδος παραγωγής ήχου

Το σύστημα AVAS παράγει αυτόματα ήχο στο κατώτατο εύρος ταχυτήτων του οχήματος από την εκκίνηση έως και περίπου τα 20 km/h και κατά την οπισθοπορία. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί εντός του εύρους ταχυτήτων του οχήματος που ορίζεται ανωτέρω, το σύστημα AVAS δεν παράγει ήχο.

Για τα οχήματα με σύστημα ηχητικής προειδοποίησης κατά την οπισθοπορία, το σύστημα AVAS δεν είναι απαραίτητο να παράγει ήχο κατά την οπισθοπορία.

β)

Διακόπτης

Το AVAS είναι εφοδιασμένο με διακόπτη ευπρόσιτο από τον οδηγό του οχήματος προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα συμπλοκής και αποσυμπλοκής. Κατά την επανεκκίνηση του οχήματος, το AVAS επανέρχεται στην ένδειξη της θέσης του διακόπτη.

γ)

Εξασθένηση

Η ηχοστάθμη του συστήματος AVAS μπορεί να εξασθενήσει κατά τη διάρκεια περιόδων λειτουργίας του οχήματος.

II.3.   Τύπος και ένταση ήχου

α)

Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS είναι ένας συνεχής ήχος που ενημερώνει τους πεζούς και τους λοιπούς χρήστες των οδών για την παρουσία ενός οχήματος. Ο ήχος θα πρέπει να παρέχει σαφή ένδειξη σχετικά με τη συμπεριφορά του οχήματος και να μοιάζει με τον ήχο οχήματος της ίδιας κατηγορίας που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης.

β)

Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS υποδεικνύει εύκολα τη συμπεριφορά του οχήματος, για παράδειγμα, μέσω της αυτόματης μεταβολής της ηχοστάθμης ή των χαρακτηριστικών σε συγχρονισμό με την ταχύτητα του οχήματος.

γ)

Η ηχοστάθμη που παράγεται από το σύστημα AVAS δεν υπερβαίνει την κατά προσέγγιση ηχοστάθμη οχήματος της κατηγορίας M1 που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης και λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες.

ΤΜΗΜΑ III

III.1.   Απόδοση του συστήματος

Το σύστημα AVAS πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα σημεία III.2 έως III.6.

III.2.   Συνθήκες λειτουργίας

α)

Μέθοδος παραγωγής ήχου

Το σύστημα AVAS παράγει αυτόματα έναν ήχο στο κατώτατο εύρος ταχυτήτων του οχήματος από την εκκίνηση έως και περίπου τα 20 km/ω και κατά την οπισθοπορεία. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί εντός του εύρους ταχυτήτων του εν λόγω οχήματος, το σύστημα AVAS δεν παράγει ήχο.

Τα οχήματα με συνολικά επίπεδα θορύβου που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.2.8 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138 (1) με περιθώριο + 3 dB(Α) δεν απαιτείται να είναι εξοπλισμένα με σύστημα AVAS. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6.2.8 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138 για τριτοοκταβικές ζώνες και οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6.2.3 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138 για τη μετατόπιση συχνότητας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4 του ίδιου κανονισμού ΟΕΕ/ΟΗΕ (“μετατόπιση συχνότητας”), δεν θα πρέπει να ισχύουν για τα εν λόγω οχήματα.

Για τα οχήματα με σύστημα ηχητικής προειδοποίησης κατά την οπισθοπορία, δεν είναι απαραίτητο το σύστημα AVAS να παράγει ήχο κατά την οπισθοπορία, με την προϋπόθεση ότι ο ήχος οπισθοπορίας της συσκευής προειδοποίησης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6.2 δεύτερο εδάφιο και στην παράγραφο 6.2.2 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

Ο ήχος που παράγεται από τον προς έγκριση τύπο οχήματος θα πρέπει να μετράται σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα 3, καθώς και στις παραγράφους 6.2.1.3 και 6.2.2.2 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

β)

Διακόπτης

Το σύστημα AVAS μπορεί να τοποθετείται με μηχανισμό που να επιτρέπει στον οδηγό να σταματήσει τη λειτουργία ενός AVAS (“παύση λειτουργίας”) που είναι εύκολα προσβάσιμος από τον οδηγό του οχήματος προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα συμπλοκής και αποσυμπλοκής. Όταν τοποθετείται η παύση λειτουργίας, το σύστημα AVAS επανέρχεται στην ένδειξη της θέσης του διακόπτη με την επανεκκίνηση του οχήματος.

Επίσης, η παύση λειτουργίας πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6.2.6 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

γ)

Εξασθένηση

Η ηχοστάθμη του συστήματος AVAS μπορεί να εξασθενήσει κατά τη διάρκεια περιόδων λειτουργίας του οχήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστημα AVAS συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6.2.8 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

III.3.   Τύπος και ένταση ήχου

α)

Ο ήχος που παράγεται από το σύστημα AVAS είναι ένας συνεχής ήχος που ενημερώνει τους πεζούς και τους λοιπούς χρήστες των οδών για την παρουσία ενός οχήματος. Ο ήχος υποδεικνύει εύκολα τη συμπεριφορά του οχήματος, για παράδειγμα, μέσω της αυτόματης μεταβολής της ηχοστάθμης ή των χαρακτηριστικών σε συγχρονισμό με την ταχύτητα του οχήματος. Ο ήχος θα πρέπει να μοιάζει με τον ήχο οχήματος της ίδιας κατηγορίας που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

όταν ο ήχος AVAS παράγεται ενώ το όχημα είναι εν κινήσει, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2 και 6.2.3 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138, ανάλογα με την περίπτωση·

ii)

το όχημα μπορεί να εκπέμπει ήχο όταν βρίσκεται εν στάσει, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2.4 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

β)

Ο κατασκευαστής του οχήματος μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα στον οδηγό να επιλέγει μεταξύ διαφόρων ήχων, οι οποίοι θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6.2.5 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

γ)

Η ηχοστάθμη που παράγεται από το σύστημα AVAS δεν υπερβαίνει την κατά προσέγγιση ηχοστάθμη οχήματος της κατηγορίας M1 που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης και λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες. Επιπλέον, ισχύουν οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6.2.7 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

δ)

Η συνολική ηχοστάθμη που εκπέμπεται από όχημα που συμμορφώνεται με το σημείο 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την κατά προσέγγιση ηχοστάθμη οχήματος της κατηγορίας M1 που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης και λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες.

III.4.   Απαιτήσεις στίβου δοκιμών

Έως τις 30 Ιουνίου 2019 το πρότυπο ISO 10844: 1994 μπορεί να εφαρμοστεί ως εναλλακτική επιλογή του ISO 10844:2014 για τον έλεγχο συμμόρφωσης του στίβου δοκιμών, όπως περιγράφεται στο παράρτημα 3 παράγραφος 2.1.2 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138.

III.5.   Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου

Ο κατασκευαστής του οχήματος θα πρέπει να παρέχει, συνημμένο στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα έγγραφα:

α)

η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5.3 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 138, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα 1 του εν λόγω κανονισμού·

β)

τα αποτελέσματα των δοκιμών των επιπέδων εκπομπών θορύβου του συστήματος AVAS σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

III.6.   Σημάνσεις

Κάθε στοιχείο του συστήματος AVAS πρέπει να φέρει τις ακόλουθες σημάνσεις:

α)

την εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή·

β)

καθορισμένο/-ους αριθμό/-ούς αναγνώρισης.

Οι σημάνσεις αυτές πρέπει να είναι ανεξίτηλες και ευανάγνωστες.

»

(1)  ΕΕ L 9 της 13.1.2017, σ. 33.


Top