EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1443

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1443 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2017/4419

OJ L 213, 17.8.2017, p. 1–527 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1443/oj

17.8.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 213/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1443 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2017

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 99 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 6 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 101 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 394 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής (2) καθορίζονται οι λεπτομέρειες σύμφωνα με τις οποίες τα ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Βάσει του άρθρου 99 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό ενιαίων μορφοτύπων για την υποβολή χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τα ιδρύματα που υπόκεινται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και τα πιστωτικά ιδρύματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο τα οποία καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Βάσει του άρθρου 99 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εξουσιοδοτείται επίσης η ΕΑΤ να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό ενιαίων μορφοτύπων για την υποβολή χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τα ιδρύματα που υπόκεινται σε λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4), στα οποία οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επεκτείνουν τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών. Καθεμία από τις διατάξεις αυτές αφορά πτυχές του πλαισίου για την υποβολή εποπτικών αναφορών στην Ένωση που χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν με τα νέα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα.

(2)

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 βασίζονται στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) που καταρτίζονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).

(3)

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» («ΔΠΧΑ 9») ως το νέο πρότυπο για τη λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων, με σκοπό τη διεθνή εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 9 εγκρίθηκε στην Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2067 της Επιτροπής (5).

(4)

Το ΔΠΧΑ 9 αναθεωρεί ριζικά τη λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων για τα ιδρύματα που υπόκεινται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει λογικό μοντέλο κατάταξης και επιμέτρησης, ενιαίο μακρόπνοο μοντέλο απομείωσης «αναμενόμενης ζημίας» και ουσιαστικά μεταρρυθμισμένη προσέγγιση στη λογιστική αντιστάθμισης: Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η υποβολή αναφορών από τα ιδρύματα.

(5)

Περαιτέρω, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση των υποδειγμάτων και των οδηγιών που αφορούν την υποβολή αναφορών για την ακαθάριστη λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τούτο οφείλεται στην ανάγκη να διευκρινιστεί ο ορισμός της «ακαθάριστης λογιστικής αξίας» για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα των δεδομένων των πληροφοριών που υποβάλλονται και να μειωθεί ο φόρτος υποβολής στοιχείων.

(6)

Είναι επίσης αναγκαίο να επικαιροποιηθούν τα υποδείγματα και οι οδηγίες για τα ιδρύματα που υπόκεινται σε λογιστικά πλαίσια βάσει της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που υποβάλλονται εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και ευθυγραμμισμένες μεταξύ όλων των ιδρυμάτων και να καλυφθούν τα κενά πληροφόρησης όσον αφορά συγκεκριμένα εθνικά λογιστικά πλαίσια, τα οποία προηγουμένως δεν αντικατοπτρίζονταν πλήρως στα υποδείγματα.

(7)

Δεδομένης της εγγενούς σύνδεσης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, είναι αναγκαίο να συμπίπτει η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με την ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Για τον ίδιο λόγο είναι επίσης αναγκαίο, για εκείνα τα ιδρύματα που εφαρμόζουν λογιστικό έτος διαφορετικό από το ημερολογιακό έτος, να συμπίπτει η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με την ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, η οποία είναι η ημερομηνία του ημερολογιακού έτους κατά την οποία αρχίζει το οικονομικό έτος για τα εν λόγω ιδρύματα.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Επιτροπή.

(9)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(10)

Θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 τροποποιείται ως εξής:

α)

το παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

β)

το παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

γ)

το παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Όσον αφορά τα κατωτέρω ιδρύματα, όταν αυτά τα ιδρύματα εφαρμόζουν λογιστικό έτος διαφορετικό από το ημερολογιακό έτος, τα παραρτήματα I και III του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από την αρχή της λογιστικής χρήσης που αρχίζει μετά την 1η Ιανουαρίου 2018:

α)

ιδρύματα που υπόκεινται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002·

β)

πιστωτικά ιδρύματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 τα οποία καταρτίζουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·

γ)

πιστωτικά ιδρύματα τα οποία εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα κατά τα ισχύοντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την υποβολή αναφορών σχετικά με τα ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(4)  Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2067 της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΕΕ L 323 της 29.11.2016, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ FINREP ΓΙΑ ΤΑ ΔΠΧΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

 

 

ΜΕΡΟΣ 1 [ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ]

 

Ισολογισμός [Κατάσταση οικονομικής θέσης]

1.1

F 01.01

Ισολογισμός: στοιχεία ενεργητικού

1.2

F 01.02

Ισολογισμός: υποχρεώσεις

1.3

F 01.03

Ισολογισμός: μετοχικό κεφάλαιο

2

F 02.00

Κατάσταση αποτελεσμάτων

3

F 03.00

Κατάσταση συνολικών εσόδων

 

Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου

4.1

F 04.01

Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

4.2.1

F 04.02.1

Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

4.2.2

F 04.02.2

Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

4.3.1

F 04.03.1

Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

4.4.1

F 04.04.1

Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου: χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος

4.5

F 04.05

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μειωμένης εξασφάλισης

5.1

F 05.01

Ανάλυση δανείων μη εμπορικής χρήσης και προκαταβολών ανά προϊόν

6.1

F 06.01

Ανάλυση δανείων και προκαταβολών, εκτός εκείνων που διακρατούνται για διαπραγμάτευση, προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανά κωδικό NACE

 

F 07.00

Ληξιπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στα οποία εφαρμόζεται απομείωση

7.1

F 07.01

Ληξιπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στα οποία εφαρμόζεται απομείωση

 

Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

8.1

F 08.01

Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ανά προϊόν και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου

8.2

F 08.02

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

 

Δανειακές δεσμεύσεις, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες δεσμεύσεις

9.1.1

F 09.01.1

Ανοίγματα εκτός ισολογισμού: αναληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις, δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες αναληφθείσες δεσμεύσεις

9.2

F 09.02

Απαιτήσεις από δανειακές δεσμεύσεις, ληφθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες αναληφθείσες δεσμεύσεις

10

F 10.00

Παράγωγα — Διαπραγμάτευση και οικονομικές αντισταθμίσεις

 

Λογιστική αντιστάθμισης

11.1

F 11.01

Παράγωγα – Λογιστική αντιστάθμισης: Ανάλυση ανά είδος κινδύνου και είδος αντιστάθμισης

11.3

F 11.03

Μη παράγωγα μέσα αντιστάθμισης: Ανάλυση ανά λογιστικό χαρτοφυλάκιο και είδος αντιστάθμισης

11.4

F 11.04

Αντισταθμισμένα στοιχεία σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας

 

Μεταβολές στις προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες

12.1

F 12.01

Μεταβολές στις προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες

12.2

F 12.02

Μεταφορές μεταξύ βαθμίδων απομείωσης (απεικόνιση σε ακαθάριστη βάση)

 

Ληφθείσες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις

13.1

F 13.01

Ανάλυση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων κατά δάνεια και προκαταβολές εκτός εκείνων που διακρατούνται για διαπραγμάτευση

13.2

F 13.02

Εξασφαλίσεις που λαμβάνονται με απόκτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου [υπό κατοχή κατά την ημερομηνία αναφοράς]

13.3

F 13.03

Εξασφαλίσεις που λαμβάνονται με απόκτηση [ενσώματα στοιχεία ενεργητικού] συσσωρευμένες

14

F 14.00

Ιεραρχία εύλογης αξίας: χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία

15

F 15.00

Παύση αναγνώρισης και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβιβασθέντα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

 

Ανάλυση επιλεγμένων στοιχείων της κατάστασης αποτελεσμάτων

16.1

F 16.01

Έσοδα και έξοδα από τόκους ανά μέσο και τομέα αντισυμβαλλομένου

16.2

F 16.02

Κέρδη ή ζημίες από την παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανά μέσο

16.3

F 16.03

Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση, και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπορικής χρήσης ανά μέσο

16.4

F 16.04

Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση, και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπορικής χρήσης ανά κίνδυνο

16.4.1

F 16.04.1

Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανά μέσο

16.5

F 16.05

Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανά μέσο

16.6

F 16.06

Κέρδη ή ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης

16.7

F 16.07

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

 

Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ: Ισολογισμός

17.1

F 17.01

Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ: Στοιχεία ενεργητικού

17.2

F 17.02

Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ: Ανοίγματα εκτός ισολογισμού – αναληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις, δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες αναληφθείσες δεσμεύσεις

17.3

F 17.03

Συμφωνία πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης μεταξύ λογιστικού πλαισίου και ΚΚΑ: Υποχρεώσεις

18

F 18.00

Εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

19

F 19.00

Ανοίγματα με ανοχή

 

 

ΜΕΡΟΣ 2 [ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕ ΟΡΙΟ: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ]

 

Γεωγραφική κατανομή

20.1

F 20.01

Γεωγραφική κατανομή στοιχείων ενεργητικού με βάση την τοποθεσία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων

20.2

F 20.02

Γεωγραφική κατανομή υποχρεώσεων με βάση την τοποθεσία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων

20.3

F 20.03

Γεωγραφική κατανομή κύριων στοιχείων της κατάστασης αποτελεσμάτων με βάση την τοποθεσία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων

20.4

F 20.04

Γεωγραφική κατανομή στοιχείων ενεργητικού με βάση τον τόπο κατοικίας του αντισυμβαλλομένου

20.5

F 20.05

Γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων εκτός ισολογισμού με βάση τον τόπο κατοικίας του αντισυμβαλλομένου

20.6

F 20.06

Γεωγραφική κατανομή υποχρεώσεων με βάση τον τόπο κατοικίας του αντισυμβαλλομένου

20.7.1

F 20.07.1

Γεωγραφική κατανομή δανείων και προκαταβολών, εκτός εκείνων που διακρατούνται για διαπραγμάτευση, προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανά κωδικό NACE με βάση τον τόπο κατοικίας του αντισυμβαλλομένου

21

F 21.00

Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού: στοιχεία ενεργητικού υποκείμενα σε λειτουργική μίσθωση

 

Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, φύλαξη και άλλες λειτουργίες παροχής υπηρεσιών

22.1

F 22.01

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και έξοδα ανά δραστηριότητα

22.2

F 22.02

Στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες

 

 

ΜΕΡΟΣ 3 [ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ]

 

Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού: συμμετοχές σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες

30.1

F 30.01

Συμμετοχές σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες

30.2

F 30.02

Ανάλυση συμμετοχών σε μη ενοποιημένες δομημένες οικονομικές οντότητες με βάση τη φύση των δραστηριοτήτων

 

Συνδεδεμένα μέρη

31.1

F 31.01

Συνδεδεμένα μέρη: ποσά πληρωτέα προς και εισπρακτέα από

31.2

F 31.02

Συνδεδεμένα μέρη: έξοδα και έσοδα από σχετικές συναλλαγές

 

 

ΜΕΡΟΣ 4 [ΕΤΗΣΙΑ]

 

Δομή ομίλου

40.1

F 40.1

Δομή ομίλου: “κάθε οντότητα χωριστά”

40.2

F 40.02

Δομή ομίλου: “κάθε μέσο χωριστά”

 

Εύλογη αξία

41.1

F 41.01

Ιεραρχία εύλογης αξίας: χρηματοοικονομικά μέσα στο αποσβεσμένο κόστος

41.2

F 41.02

Χρήση της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία

42

F 42.00

Ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού: λογιστική αξία με βάση τη μέθοδο επιμέτρησης

43

F 43.00

Προβλέψεις

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών και παροχές σε εργαζομένους

44.1

F 44.01

Συνιστώσες των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

44.2

F 44.02

Κινήσεις στις υποχρεώσεις βάσει προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

44.3

F 44.03

Υπομνηματικά στοιχεία [σχετικά με δαπάνες προσωπικού]

 

Ανάλυση επιλεγμένων στοιχείων της κατάστασης αποτελεσμάτων

45.1

F 45.01

Κέρδη ή ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία στα αποτελέσματα ανά λογιστικό χαρτοφυλάκιο

45.2

F 45.02

Κέρδη ή ζημίες από την παύση αναγνώρισης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού πλην αυτών που διακρατούνται προς πώληση και επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

45.3

F 45.03

Άλλα έσοδα και έξοδα εκμεταλλεύσεως

46

F 46.00

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

1.   Ισολογισμός [Κατάσταση οικονομικής θέσης]

1.1   Στοιχεία ενεργητικού

 

Παραπομπές

Ανάλυση σε πίνακα

Λογιστική αξία

Παράρτημα V.Μέρος 1.27

010

010

Μετρητά, διαθέσιμα υπόλοιπα σε κεντρικές τράπεζες και άλλες καταθέσεις όψεως

ΔΛΠ 1.54 (i)

 

 

020

Μετρητά στο ταμείο

Παράρτημα V.Μέρος 2.1

 

 

030

Διαθέσιμα υπόλοιπα σε κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 2.2

 

 

040

Άλλες καταθέσεις όψεως

Παράρτημα V.Μέρος 2.3

5

 

050

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

ΔΠΧΑ 9.Προσάρτημα Α

 

 

060

Παράγωγα

ΔΠΧΑ 9.Προσάρτημα Α

10

 

070

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΛΠ 32.11

4

 

080

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31

4

 

090

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32

4

 

096

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

ΔΠΧΑ 7.8(α)(ii), ΔΠΧΑ 9.4.1.4

4

 

097

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΛΠ 32.11

4

 

098

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31

4

 

099

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32

4

 

100

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

ΔΠΧΑ 7.8(α)(i), ΔΠΧΑ 9.4.1.5

4

 

120

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31

4

 

130

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32

4

 

141

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΠΧΑ 7.8(η), ΔΠΧΑ 9.4.1.2A

4

 

142

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΛΠ 32.11

4

 

143

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31

4

 

144

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32

4

 

181

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος

ΔΛΠ 7.8(στ), ΔΠΧΑ 9.4.1.2

4

 

182

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31

4

 

183

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32

4

 

240

Παράγωγα – Λογιστική αντιστάθμισης

ΔΠΧΑ 9.6.2.1, Παράρτημα V.Μέρος 1.22

11

 

250

Μεταβολές στην εύλογη αξία των αντισταθμισμένων στοιχείων στην αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου χαρτοφυλακίου

ΔΛΠ 39.89A(α), ΔΠΧΑ 9.6.5.8

 

 

260

Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

ΔΛΠ 1.54(ε), Παράρτημα V.Μέρος 1.21, Μέρος 2.4

40

 

270

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

280

Ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού

ΔΛΠ 16.6, ΔΛΠ 1.54(α)

21, 42

 

290

Επενδύσεις σε ακίνητα

ΔΛΠ 40.5, ΔΛΠ 1.54(β)

21, 42

 

300

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

ΔΛΠ 1.54(γ), Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 115) του ΚΚΑ

 

 

310

Υπεραξία

ΔΠΧΑ 3.B67(δ), Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 113) του ΚΚΑ

 

 

320

Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού

ΔΛΠ 38.8, 118

21, 42

 

330

Φορολογικές απαιτήσεις

ΔΛΠ 1.54(ιδ-ιε)

 

 

340

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

ΔΛΠ 1.54(ιδ), ΔΛΠ 12.5

 

 

350

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

ΔΛΠ 1.54(ιε), ΔΛΠ 12.5, Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 106) του ΚΚΑ

 

 

360

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

Παράρτημα V.Μέρος 2.5

 

 

370

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση

ΔΛΠ 1.54(ι), ΔΠΧΑ 5.38, Παράρτημα V.Μέρος 2.7

 

 

380

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΔΛΠ 1.9(α), ΟΕ 6

 

 

1.2   Υποχρεώσεις

 

Παραπομπές

Ανάλυση σε πίνακα

Λογιστική αξία

Παράρτημα V.Μέρος 1.27

010

010

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διακρατούμενες για διαπραγμάτευση

ΔΠΧΑ 7.8 (ε) (ii), ΔΠΧΑ 9.BA.6

8

 

020

Παράγωγα

ΔΠΧΑ 9.Προσάρτημα Α, ΔΠΧΑ 9.4.2.1(α), ΔΠΧΑ 9.BA.7(α)

10

 

030

Αρνητικές θέσεις

ΔΠΧΑ 9.BA7(β)

8

 

040

Καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9, Παράρτημα V.Μέρος 1.36

8

 

050

Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.37

8

 

060

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.38-41

8

 

070

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

ΔΠΧΑ 7.8 (ε)(i), ΔΠΧΑ 9.4.2.2

8

 

080

Καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9, Παράρτημα V.Μέρος 1.36

8

 

090

Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.37

8

 

100

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.38-41

8

 

110

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αποσβεσμένο κόστος

ΔΠΧΑ 7.8(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.1

8

 

120

Καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9, Παράρτημα V.Μέρος 1.36

8

 

130

Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.37

8

 

140

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.38-41

8

 

150

Παράγωγα – Λογιστική αντιστάθμισης

ΔΠΧΑ 9.6.2.1, Παράρτημα V.Μέρος 1.26

11

 

160

Μεταβολές στην εύλογη αξία των αντισταθμισμένων στοιχείων στην αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου χαρτοφυλακίου

ΔΛΠ 39.89A(β), ΔΠΧΑ 9.6.5.8

 

 

170

Προβλέψεις

ΔΛΠ 37.10, ΔΛΠ 1.54(ιβ)

43

 

180

Συντάξεις και άλλες υποχρεώσεις βάσει προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία

ΔΛΠ 19.63, ΔΛΠ 1.78(δ), Παράρτημα V.Μέρος 2.9

43

 

190

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους

ΔΛΠ 19.153, ΔΛΠ 1.78(δ), Παράρτημα V.Μέρος 2.10

43

 

200

Αναδιάρθρωση

ΔΛΠ 37.71, 84(α)

43

 

210

Εκκρεμείς νομικές υποθέσεις και φορολογικές διαφορές

ΔΛΠ 37.Προσάρτημα Γ. Παραδείγματα 6 και 10

43

 

220

Αναληφθείσες δεσμεύσεις και δοθείσες εγγυήσεις

ΔΠΧΑ 9.4.2.1(γ),(δ), 9.5.5, 9.B2.5, ΔΛΠ 37, ΔΠΧΑ 4, Παράρτημα V.Μέρος 2.11

9 12 43

 

230

Άλλες προβλέψεις

ΔΛΠ 37.14

43

 

240

Φορολογικές υποχρεώσεις

ΔΛΠ 1.54(ιδ-ιε)

 

 

250

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

ΔΛΠ 1.54(ιδ), ΔΛΠ 12.5

 

 

260

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

ΔΛΠ 1.54(ιε), ΔΛΠ 12.5, Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 108) του ΚΚΑ

 

 

270

Εταιρικό κεφάλαιο πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση

ΔΛΠ 32 IE 33, ΕΔΔΠΧΑ 2, Παράρτημα V.Μέρος 2.12

 

 

280

Άλλες υποχρεώσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.13

 

 

290

Υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενες προς πώληση

ΔΛΠ 1.54 (ιστ), ΔΠΧΑ 5.38, Παράρτημα V.Μέρος 2.14

 

 

300

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΛΠ 1.9(β), ΟΕ 6

 

 

1.3   Μετοχικό κεφάλαιο

 

Παραπομπές

Ανάλυση σε πίνακα

Λογιστική αξία

010

010

Κεφάλαιο

ΔΛΠ 1.54(ιη), άρθρο 22 της BAD

46

 

020

Καταβεβλημένο κεφάλαιο

ΔΛΠ 1.78(ε)

 

 

030

Μη καταβεβλημένο κεφάλαιο που ζητήθηκε να καταβληθεί

Παράρτημα V.Μέρος 2.14

 

 

040

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

ΔΛΠ 1.78(ε), Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 124) του ΚΚΑ

46

 

050

Εκδοθέντα μέσα μετοχικού κεφαλαίου εκτός κεφαλαίου

Παράρτημα V.Μέρος 2.18-19

46

 

060

Στοιχείο ιδίων κεφαλαίων των σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων

ΔΛΠ 32.28-29, Παράρτημα V.Μέρος 2.18

 

 

070

Άλλα εκδοθέντα μέσα μετοχικού κεφαλαίου

Παράρτημα V.Μέρος 2.19

 

 

080

Άλλα μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΠΧΑ 2.10, Παράρτημα V.Μέρος 2.20

 

 

090

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 100) του ΚΚΑ

46

 

095

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.82A(α)

 

 

100

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

ΔΛΠ 16.39-41

 

 

110

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

ΔΛΠ 38.85-87

 

 

120

Αναλογιστικά κέρδη ή (-) ζημίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

ΔΛΠ 1.7, ΟΕ6, ΔΛΠ 19.120(γ)

 

 

122

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση

ΔΠΧΑ 5.38, ΟΕ Παράδειγμα 12

 

 

124

Μέρος άλλων αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

ΔΛΠ 1.ΟΕ6, ΔΛΠ 28.10

 

 

320

Μεταβολές στην εύλογη αξία μέσων μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΛΠ 1.7(δ), ΔΛΠ 9 5.7.5, B5.7.1, Παράρτημα V.Μέρος 2.21

 

 

330

Αναποτελεσματικότητα της αντιστάθμισης αντισταθμίσεων εύλογης αξίας για μέσα μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΛΠ 1.7(ε), ΔΠΧΑ 9.5.7.5,.6.5.3, ΔΠΧΑ 7.24Γ, Παράρτημα V.Μέρος 2.22

 

 

340

Μεταβολές στην εύλογη αξία μέσων μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων [αντισταθμισμένο στοιχείο]

ΔΠΧΑ 9.5.7.5,.6.5.8(β), Παράρτημα V.Μέρος 2.22

 

 

350

Μεταβολές στην εύλογη αξία μέσων μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων [μέσο αντιστάθμισης]

ΔΛΠ 1.7(ε),ΔΠΧΑ 9.5.7.5,.6.5.8(α),Παράρτημα V.Μέρος 2.57

 

 

360

Μεταβολές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων οι οποίες αποδίδονται στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου τους

ΔΛΠ 1.7(στ), ΔΛΠ 9 5.7.7, Παράρτημα V.Μέρος 2.23

 

 

128

Στοιχεία που δύναται να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.82A(α) (ii)

 

 

130

Αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξωτερικού [αποτελεσματικό τμήμα]

ΔΠΧΑ 9.6.5.13(α), ΔΠΧΑ 7.24B(β)(ii)(iii), ΔΠΧΑ 7.24Γ(β)(i)(iv),.24E(α), Παράρτημα V.Μέρος 2.24

 

 

140

Μετατροπή συναλλάγματος

ΔΛΠ 21.52(β), ΔΛΠ 21.32, 38-49

 

 

150

Παράγωγα αντιστάθμισης. Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [αποτελεσματικό τμήμα]

ΔΛΠ 1.7(ε), ΔΠΧΑ 7.24B(β)(ii)(iii), ΔΠΧΑ 7.24Γ(β)(i),.24E, ΔΠΧΑ 9.6.5.11(β), Παράρτημα V.Μέρος 2.25

 

 

155

Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεωστικών μέσων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΛΠ 1.7(δα), ΔΠΧΑ 9.4.1.2A, 5.7.10, Παράρτημα V.Μέρος 2.26

 

 

165

Μέσα αντιστάθμισης [μη προσδιορισμένα στοιχεία]

ΔΛΠ 1.7(ζ)(η),ΔΠΧΑ 9.6.5.15,.6.5.16,ΔΠΧΑ 7.24 E (β)(γ), Παράρτημα V.Μέρος 2.60

 

 

170

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση

ΔΠΧΑ 5.38, ΟΕ Παράδειγμα 12

 

 

180

Μέρος άλλων αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

ΔΛΠ 1.ΟΕ6, ΔΛΠ 28.10

 

 

190

Κέρδη εις νέον

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 123) του ΚΚΑ

 

 

200

Αποθεματικά αναπροσαρμογής

ΔΠΧΑ 1.30, Δ5-Δ8, Παράρτημα V.Μέρος 2.28

 

 

210

Άλλα αποθεματικά

ΔΛΠ 1.54, ΔΛΠ 1.78(ε)

 

 

220

Αποθεματικά ή συσσωρευμένες ζημίες επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται με χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης

ΔΛΠ 28.11, Παράρτημα V.Μέρος 2.29

 

 

230

Άλλα

Παράρτημα V.Μέρος 2.29

 

 

240

(-) Ίδιες μετοχές

ΔΛΠ 1.79(α)(vi), ΔΛΠ 32.33-34, ΟΕ 14, ΟΕ 36, Παράρτημα V.Μέρος 2.30

46

 

250

Κέρδος ή ζημία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της μητρικής

ΔΛΠ 1.81B (β)(ii)

2

 

260

(-) Προκαταβολές επί μερισμάτων

ΔΛΠ 32.35

 

 

270

Δικαιώματα μειοψηφίας [μη ελέγχουσες συμμετοχές]

ΔΛΠ 1.54(ιζ)

 

 

280

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 100) του ΚΚΑ

46

 

290

Άλλα στοιχεία

 

46

 

300

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΛΠ 1.9(γ), ΟΕ 6

46

 

310

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΛΠ 1.ΟΕ6

 

 

2.   Κατάσταση αποτελεσμάτων

 

Παραπομπές

Ανάλυση σε πίνακα

Τρέχουσα περίοδος

010

010

Έσοδα από τόκους

ΔΛΠ 1.97, Παράρτημα V.Μέρος 2.31

16

 

020

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), B5(ε), Παράρτημα V.Μέρος 2.33, 34

 

 

025

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), B5(ε), ΔΠΧΑ 9.5.7.1

 

 

030

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), B5(ε)

 

 

041

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΠΧΑ 7.20(β), ΔΠΧΑ 9.5.7.10-11, ΔΠΧΑ 9.4.1.2A

 

 

051

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος

ΔΠΧΑ 7.20(β), ΔΠΧΑ 9.4.1.2, ΔΠΧΑ 9.5.7.2

 

 

070

Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης, κίνδυνος επιτοκίου

ΔΠΧΑ 9.Προσάρτημα Α, .B6.6.16, Παράρτημα V.Μέρος 2.35

 

 

080

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

Παράρτημα V.Μέρος 2.36

 

 

085

Έσοδα από τόκους επί υποχρεώσεων

ΔΠΧΑ 9.5.7.1, Παράρτημα V.Μέρος 2.37

 

 

090

(Έξοδα από τόκους)

ΔΛΠ 1.97, Παράρτημα V.Μέρος 2.31

16

 

100

(Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διακρατούμενες για διαπραγμάτευση)

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), B5(ε), Παράρτημα V.Μέρος 2.33, 34

 

 

110

(Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), B5(ε)

 

 

120

(Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αποσβεσμένο κόστος)

ΔΠΧΑ 7.20(β), ΔΠΧΑ 9.5.7.2

 

 

130

(Παράγωγα - Λογιστική αντιστάθμισης, κίνδυνος επιτοκίου)

ΔΛΠ 39.9, Παράρτημα V.Μέρος 2.35

 

 

140

(Άλλες υποχρεώσεις)

Παράρτημα V.Μέρος 2.38

 

 

145

(Έξοδα από τόκους επί στοιχείων του ενεργητικού)

ΔΠΧΑ 9.5.7.1, Παράρτημα V.Μέρος 2.39

 

 

150

(Έξοδα εταιρικού κεφαλαίου πληρωτέου σε πρώτη ζήτηση)

ΕΔΔΠΧΑ 2.11

 

 

160

Έσοδα από μερίσματα

Παράρτημα V.Μέρος 2.40

31

 

170

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), B5(ε), Παράρτημα V.Μέρος 2.40

 

 

175

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), B5(ε), ΔΠΧΑ 9.5.7.1Α, Παράρτημα V.Μέρος 2.40

 

 

191

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΠΧΑ 7.20(α)(ii), ΔΠΧΑ 9.4.1.2A, ΔΠΧΑ 9.5.7.1A, Παράρτημα V.Μέρος 2.41

 

 

192

Επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται με μέθοδο άλλη από τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Παράρτημα V Μέρος 2.42

 

 

200

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

ΔΠΧΑ 7.20(γ)

22

 

210

(Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες)

ΔΠΧΑ 7.20(γ)

22

 

220

Κέρδη ή (-) ζημίες από την παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά

Παράρτημα V.Μέρος 2.45

16

 

231

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΠΧΑ 9.4.12A, ΔΠΧΑ 9.5.7.10-11

 

 

241

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος

ΔΠΧΑ 7.20(α)(v),ΔΠΧΑ 9.4.1.2, ΔΠΧΑ 9.5.7.2

 

 

260

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρούμενες στο αποσβεσμένο κόστος

ΔΠΧΑ 7.20(α)(v), ΔΠΧΑ 9.5.7.2

 

 

270

Άλλα

 

 

 

280

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που διακρατούνται για διαπραγμάτευση, καθαρά

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), ΔΠΧΑ 9.5.7.1, Παράρτημα V.Μέρος 2.43, 46

16

 

287

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης που επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), ΔΠΧΑ 9.5.7.1, Παράρτημα V.Μέρος 2.46

 

 

290

Κέρδη ή (-) ζημίες από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθαρά

ΔΠΧΑ 7.20(α)(i), ΔΠΧΑ 9.5.7.1, Παράρτημα V.Μέρος 2.44

16, 45

 

300

Κέρδη ή (-) ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης, καθαρά

Παράρτημα V.Μέρος 2.47

16

 

310

Συναλλαγματικές διαφορές [κέρδος ή (-) ζημία], καθαρές

ΔΛΠ 21.28, 52 (α)

 

 

330

Κέρδη ή (-) ζημίες από την παύση αναγνώρισης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, καθαρά

ΔΛΠ 1.34, Παράρτημα V. Μέρος 2.48

45

 

340

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Παράρτημα V.Μέρος 2.314-316

45

 

350

(Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως)

Παράρτημα V.Μέρος 2.314-316

45

 

355

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΚΑΘΑΡΑ

 

 

 

360

(Διοικητικά έξοδα)

 

 

 

370

(Δαπάνες προσωπικού)

ΔΛΠ 19.7, ΔΛΠ 1.102, ΟΕ 6

44

 

380

(Άλλα διοικητικά έξοδα)

 

 

 

390

(Απόσβεση)

ΔΛΠ 1.102, 104

 

 

400

(Ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού)

ΔΛΠ 1.104, ΔΛΠ 16.73(ε)(vii)

 

 

410

(Επενδύσεις σε ακίνητα)

ΔΛΠ 1.104, ΔΛΠ 40.79(δ)(iv)

 

 

420

(Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού)

ΔΛΠ 1.104, ΔΛΠ 38.118(ε)(vi)

 

 

425

Κέρδη ή ζημίες τροποποίησης, καθαρά

ΔΠΧΑ 9.5.4.3, ΔΠΧΑ 9 Προσάρτημα Α, Παράρτημα V. Μέρος 2.49

 

 

426

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΠΧΑ 7.35Ι

 

 

427

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος

ΔΠΧΑ 7.35Ι

 

 

430

(Προβλέψεις ή (-) αντιλογισμός προβλέψεων)

ΔΛΠ 37.59, 84, ΔΛΠ 1.98(β)(στ)(ζ)

9 12 43

 

440

(Αναληφθείσες δεσμεύσεις και δοθείσες εγγυήσεις)

ΔΠΧΑ 9.4.2.1(γ),(δ), 9.B2.5, ΔΛΠ 37, ΔΠΧΑ 4, Παράρτημα V.Μέρος 2.50

 

 

450

(Άλλες προβλέψεις)

 

 

 

460

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επί χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που δεν επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων)

ΔΠΧΑ 7.20(α)(viii), ΔΠΧΑ 9.5.4.4, Παράρτημα V Μέρος 2.51, 53

12

 

481

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων)

ΔΠΧΑ 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος)

ΔΠΧΑ 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις)

ΔΛΠ 28.40-43

16

 

520

(Απομείωση αξίας ή (-) αντιλογισμός της απομείωσης αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού)

ΔΛΠ 36.126(α)(β)

16

 

530

(Ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού)

ΔΛΠ 16.73(ε)(v-vi)

 

 

540

(Επενδύσεις σε ακίνητα)

ΔΛΠ 40.79(δ)(v)

 

 

550

(Υπεραξία)

ΔΠΧΑ 3.Προσάρτημα B67(δ)(v), ΔΛΠ 36.124

 

 

560

(Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού)

ΔΛΠ 38.118 (ε)(iv)(v)

 

 

570

(Άλλα)

ΔΛΠ 36.126 (α)(β)

 

 

580

Αρνητική υπεραξία που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα

ΔΠΧΑ 3.Προσάρτημα B64(ιδ)(i)

 

 

590

Μέρος των κερδών ή (-) ζημιών από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται με χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης

Παράρτημα V.Μέρος 2.54

 

 

600

Κέρδη ή (-) ζημίες από μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που κατατάσσονται ως διακρατούμενα προς πώληση και δεν αποτελούν διακοπείσες δραστηριότητες

ΔΠΧΑ 5.37, Παράρτημα V.Μέρος 2.55

 

 

610

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΛΠ 1.102, ΟΕ 6, ΔΠΧΑ 5.33 A

 

 

620

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με τα αποτελέσματα συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων)

ΔΛΠ 1.82(δ), ΔΛΠ 12.77

 

 

630

ΚΕΡΔΗ Ή (-) ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΛΠ 1, ΟΕ 6

 

 

640

Κέρδη ή (-) ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες

ΔΛΠ 1.82(εα), ΔΠΧΑ 5.33(α), 5.33 A, Παράρτημα V. Μέρος 2.56

 

 

650

Κέρδη ή (-) ζημίες προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες

ΔΠΧΑ 5.33(β)(i)

 

 

660

(Έξοδα ή (-) έσοδα από φόρους σχετικά με διακοπείσες δραστηριότητες)

ΔΠΧΑ 5.33 (β)(ii),(iv)

 

 

670

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΛΠ 1.81 A(α)

 

 

680

Που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας [μη ελέγχουσες συμμετοχές]

ΔΛΠ 1.81B (β)(i)

 

 

690

Που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής

ΔΛΠ 1.81B (β)(ii)

 

 

3.   Κατάσταση συνολικών εσόδων

 

Παραπομπές

Τρέχουσα περίοδος

010

010

Αποτελέσματα χρήσης

ΔΛΠ 1.7, ΟΕ6

 

020

Λοιπά συνολικά έσοδα

ΔΛΠ 1.7, ΟΕ6

 

030

Στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.82A(α)(i)

 

040

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

ΔΛΠ 1.7, ΟΕ6, ΔΛΠ 16.39-40

 

050

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

ΔΛΠ 1.7, ΔΛΠ 38.85-86

 

060

Αναλογιστικά κέρδη ή (-) ζημίες συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

ΔΛΠ 1.7, ΟΕ6, ΔΛΠ 19.120(γ)

 

070

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που διακρατούνται προς πώληση

ΔΠΧΑ 5.38

 

080

Μερίδιο άλλων αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων οικονομικών οντοτήτων που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

ΔΛΠ 1.ΟΕ6, ΔΛΠ 28.10

 

081

Μεταβολές στην εύλογη αξία μέσων μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΛΠ 1.7(δ)

 

083

Κέρδη ή (-) ζημίες από λογιστική αντιστάθμισης μέσων μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, καθαρά

ΔΠΧΑ 9.5.7.5,.6.5.3, ΔΠΧΑ 7.24C, Παράρτημα V.Μέρος 2.57

 

084

Μεταβολές στην εύλογη αξία μέσων μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων [αντισταθμισμένο στοιχείο]

ΔΠΧΑ 9.5.7.5,.6.5.8(β), Παράρτημα V.Μέρος 2.57

 

085

Μεταβολές στην εύλογη αξία μέσων μετοχικού κεφαλαίου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων [μέσο αντιστάθμισης]

ΔΠΧΑ 9.5.7.5,.6.5.8(α), Παράρτημα V.Μέρος 2.57

 

086

Μεταβολές στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων οι οποίες αποδίδονται στις μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου τους

ΔΛΠ 1.7(στ)

 

090

Φόρος εισοδήματος που αφορά στοιχεία που δεν θα αναταξινομηθούν

ΔΛΠ 1.91(β), Παράρτημα V.Μέρος 2.66

 

100

Στοιχεία που δύναται να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.82A(α)(ii)

 

110

Αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις εξωτερικού [αποτελεσματικό τμήμα]

ΔΠΧΑ 9.6.5.13(α), ΔΠΧΑ 7.24Γ(β)(i)(iv),.24E(α), Παράρτημα V.Μέρος 2.58

 

120

Κέρδη ή (-) ζημίες από αναπροσαρμογή που μεταφέρθηκαν στα ίδια κεφάλαια

ΔΠΧΑ 1.ΟΕ6, ΔΠΧΑ 9.6.5.13(α), ΔΠΧΑ 7.24Γ(β)(i),.24E(α), Παράρτημα V.Μέρος 2.58

 

130

Που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.7, 92-95, ΔΛΠ 21.48-49, ΔΠΧΑ 9.6.5.14, Παράρτημα V.Μέρος 2.59

 

140

Άλλες αναταξινομήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.65

 

150

Μετατροπή συναλλάγματος

ΔΛΠ 1.7, ΟΕ6, ΔΛΠ 21.52(β)

 

160

Κέρδη ή (-) ζημίες από μετατροπή νομισμάτων που μεταφέρθηκαν στα ίδια κεφάλαια

ΔΛΠ 21.32, 38-47

 

170

Που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.7, 92-95, ΔΛΠ 21.48-49

 

180

Άλλες αναταξινομήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.65

 

190

Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών [αποτελεσματικό τμήμα]

ΔΛΠ 1.7, ΟΕ6, ΔΛΠ 39.95(α)-96 ΔΠΧΑ 9.6.5.11(β), ΔΠΧΑ 7.24Γ(β)(i),.24E(α),

 

200

Κέρδη ή (-) ζημίες από αναπροσαρμογή που μεταφέρθηκαν στα ίδια κεφάλαια

ΔΛΠ 1.7(ε), ΟΕ6, ΔΠΧΑ 9.6.5.11(α)(β)(δ), ΔΠΧΑ 7.24Γ(β)(i), .24E(α)

 

210

Που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.7, 92-95, ΟΕ6, ΔΠΧΑ 9.6.5.11(δ)(ii)(iii),ΔΠΧΑ 7.24Γ(β)(iv),.24E(α) Παράρτημα V.Μέρος 2.59

 

220

Που μεταφέρθηκαν στην αρχική λογιστική αξία των αντισταθμισμένων στοιχείων

ΔΠΧΑ 1.ΟΕ6, ΔΠΧΑ 9.6.5.11(δ)(i)

 

230

Άλλες αναταξινομήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.65

 

231

Μέσα αντιστάθμισης [μη προσδιορισμένα στοιχεία]

ΔΛΠ 1.7(ζ)(η),ΔΠΧΑ 9.6.5.15,.6.5.16,ΔΠΧΑ 7.24E(β)(γ), Παράρτημα V.Μέρος 2.60

 

232

Κέρδη ή (-) ζημίες από αναπροσαρμογή που μεταφέρθηκαν στα ίδια κεφάλαια

ΔΛΠ 1.7(ζ)(η),ΔΠΧΑ 9.6.5.15,.6.5.16,ΔΠΧΑ 7.24E (β)(γ)

 

233

Που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.7(ζ)(η),ΔΠΧΑ 9.6.5.15,.6.5.16,ΔΠΧΑ 7.24E(β)(γ), Παράρτημα V.Μέρος 2.61

 

234

Άλλες αναταξινομήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.65

 

241

Χρεωστικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

ΔΛΠ 1.7(δα), ΟΕ 6, ΔΛΠ 1.ΟΕ6, ΔΠΧΑ 9.5.6.4, Παράρτημα V.Μέρος 2.62-63

 

251

Κέρδη ή (-) ζημίες από αναπροσαρμογή που μεταφέρθηκαν στα ίδια κεφάλαια

ΔΠΧΑ 7.20(α)(ii), ΔΛΠ 1.ΟΕ6, ΔΠΧΑ 9.5.6.4

 

261

Που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.7, ΔΛΠ 1.92-95, ΔΛΠ 1.ΟΕ6, ΔΠΧΑ 9.5.6.7, Παράρτημα V.Μέρος 2.64

 

270

Άλλες αναταξινομήσεις

ΔΠΧΑ 5.ΟΕ Παράδειγμα 12, ΔΠΧΑ 9.5.6.5, Παράρτημα V.Μέρος 2.64-65

 

280

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και ομάδες διάθεσης που διακρατούνται προς πώληση

ΔΠΧΑ 5.38

 

290

Κέρδη ή (-) ζημίες από αναπροσαρμογή που μεταφέρθηκαν στα ίδια κεφάλαια

ΔΠΧΑ 5.38

 

300

Που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.7, 92-95, ΔΠΧΑ 5.38

 

310

Άλλες αναταξινομήσεις

ΔΠΧΑ 5.ΟΕ Παράδειγμα 12

 

320

Μέρος άλλων αναγνωρισμένων εσόδων και εξόδων από επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις

ΔΛΠ 1.ΟΕ6, ΔΛΠ 28.10

 

330

Φόρος εισοδήματος που αφορά στοιχεία που δύναται να αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα

ΔΛΠ 1.91(β), ΟΕ6, Παράρτημα V.Μέρος 2.66

 

340

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως

ΔΛΠ 1.7, 81A(α), ΟΕ6

 

350

Που αναλογούν σε δικαιώματα μειοψηφίας [μη ελέγχουσες συμμετοχές]

ΔΛΠ 1.83(β)(i), ΟΕ6

 

360

Που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής

ΔΛΠ 1.83(β)(ii), ΟΕ6

 

4.   Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ανά μέσο και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου

4.1   Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Παράρτημα V.Μέρος 1.27

010

005

Παράγωγα

 

 

010

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΛΠ 32.11, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(β)

 

030

εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

040

εκ των οποίων: άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

050

εκ των οποίων: μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

060

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31, 44(β)

 

070

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

080

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

090

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

100

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

110

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

120

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, 44(α)

 

130

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

140

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

150

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

160

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

170

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

180

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

190

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΔΠΧΑ 9.Προσάρτημα Α

 

4.2.1   Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μη εμπορικής χρήσης επιμετρούμενα υποχρεωτικά στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.27

Παράρτημα V.Μέρος 2.69

010

020

010

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΛΠ 32.11, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(β)

 

 

020

εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

030

εκ των οποίων: άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

040

εκ των οποίων: μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

050

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31, 44(β)

 

 

060

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

070

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

080

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

090

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

100

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

110

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, 44(α)

 

 

120

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

130

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

140

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

150

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

160

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

170

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

180

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΠΧΑ 7.8(α)(ii), ΔΠΧΑ 9.4.1.4

 

 

4.2.2   Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.27

Παράρτημα V.Μέρος 2.69

010

020

060

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31, 44(β)

 

 

070

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

080

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

090

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

100

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

110

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

120

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, 44(α)

 

 

130

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

140

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

150

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

160

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

170

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

180

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

190

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΠΧΑ 7.8(α)(i), ΔΠΧΑ 9.4.1.5

 

 

4.3.1   Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Ακαθάριστη λογιστική αξία Παράρτημα V.Μέρος 1.34(β)

Σωρευτική απομείωση αξίας Παράρτημα V.Μέρος 2.70(β), 71

Σωρευτικές μερικές διαγραφές

Σωρευτικές ολικές διαγραφές

 

Στοιχεία ενεργητικού με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)

Στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 3)

Στοιχεία ενεργητικού χωρίς σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση (βαθμίδα 1)

Στοιχεία ενεργητικού με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)

Στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 3)

Στοιχεία ενεργητικού χωρίς σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση (βαθμίδα 1)

εκ των οποίων: μέσα με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο

Παράρτημα V.Μέρος 1.27

ΔΠΧΑ 9.5.5.5, ΔΠΧΑ 7.35M(α)

ΔΠΧΑ 9.B5.5.22-24, Παράρτημα V.Μέρος 2.75

ΔΠΧΑ 9.5.5.3, ΔΠΧΑ 7.35Μ(β)(i)

ΔΠΧΑ 9.5.5.1, 7.35M(β)(ii)

ΔΠΧΑ 9.5.5.5, ΔΠΧΑ 7.35H(α), ΔΠΧΑ 7.16A

ΔΠΧΑ 9.5.5.3, ΔΠΧΑ 9.5.5.15, ΔΠΧΑ 7.35H(β)(i), ΔΠΧΑ 7.16A

ΔΠΧΑ 9.5.5.1, ΔΠΧΑ 9.5.5.15, ΔΠΧΑ 7.35H(β)(ii), ΔΠΧΑ 7.16A

ΔΠΧΑ 9.5.4.4 και Β5.4.9, Παράρτημα V.Μέρος 2.72-74

ΔΠΧΑ 9.5.4.4 και Β5.4.9, Παράρτημα V.Μέρος 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΛΠ 32.11, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

εκ των οποίων: πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

εκ των οποίων: άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

εκ των οποίων: μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31, 44(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, 44(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΠΧΑ 7.8(η), ΔΠΧΑ 9.4.1.2A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

εκ των οποίων: αγορασμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας

ΔΠΧΑ 9.5.5.13, ΔΠΧΑ 7.35M.(γ), Παράρτημα V.Μέρος 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1   Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Ακαθάριστη λογιστική αξία Παράρτημα V.Μέρος 1.34(β)

Σωρευτική απομείωση αξίας Παράρτημα V.Μέρος 2.70(α), 71

Σωρευτικές μερικές διαγραφές

Σωρευτικές ολικές διαγραφές

 

Στοιχεία ενεργητικού με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)

Στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 3)

Στοιχεία ενεργητικού χωρίς σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση (βαθμίδα 1)

Στοιχεία ενεργητικού με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)

Στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 3)

Στοιχεία ενεργητικού χωρίς σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση (βαθμίδα 1)

εκ των οποίων: μέσα με χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο

Παράρτημα V.Μέρος 1.27

ΔΠΧΑ 9.5.5.5, ΔΠΧΑ 7.35M(α)

ΔΠΧΑ 9.B5.5.22-24, Παράρτημα V.Μέρος 2.75

ΔΠΧΑ 9.5.5.3, ΔΠΧΑ 7.35Μ(β)(i)

ΔΠΧΑ 9.5.5.1, 7.35M(β)(ii)

ΔΠΧΑ 9.5.5.5, ΔΠΧΑ 7.35H(α)

ΔΠΧΑ 9.5.5.3, ΔΠΧΑ 9.5.5.15, ΔΠΧΑ 7.35H(β)(i)

ΔΠΧΑ 5.5.1, ΔΠΧΑ 9.5.5.15, ΔΠΧΑ 7.35H(β)(ii)

ΔΠΧΑ 9.5.4.4 και Β5.4.9, Παράρτημα V.Μέρος 2.72-74

ΔΠΧΑ 9.5.4.4 και Β5.4.9, Παράρτημα V.Μέρος 2.72-74

010

015

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31, 44(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, 44(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΛΠ 7.8(στ), ΔΠΧΑ 9.4.1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

εκ των οποίων: αγορασμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας

ΔΠΧΑ 9.5.13 και ΔΠΧΑ 7.35M(γ), Παράρτημα V.Μέρος 2.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5   Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού μειωμένης εξασφάλισης

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Παράρτημα V. Μέρος 1.27

010

010

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32

 

020

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31

 

030

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ [ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ]

Παράρτημα V.Μέρος 2.78, 100

 

5.   Ανάλυση δανείων μη εμπορικής χρήσης και προκαταβολών ανά προϊόν

5.1   Δάνεια και προκαταβολές εκτός εκείνων που διακρατούνται για διαπραγμάτευση και των στοιχείων ενεργητικού εμπορικής χρήσης ανά προϊόν

 

 

Παραπομπές

Ακαθάριστη λογιστική αξία

Λογιστική αξία Παράρτημα V.Μέρος 1.27

Κεντρικές τράπεζες

Γενικές κυβερνήσεις

Πιστωτικά ιδρύματα

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.34

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

005

010

020

030

040

050

060

Ανά προϊόν

010

Σε πρώτη ζήτηση [όψεως] και σύντομης προειδοποίησης [τρέχων λογαριασμός]

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(α)

 

 

 

 

 

 

 

020

Οφειλές πιστωτικών καρτών

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(β)

 

 

 

 

 

 

 

030

Εμπορικές απαιτήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(γ)

 

 

 

 

 

 

 

040

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(δ)

 

 

 

 

 

 

 

050

Δάνεια αγοράς και επαναπώλησης

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(ε)

 

 

 

 

 

 

 

060

Άλλα προθεσμιακά δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(στ)

 

 

 

 

 

 

 

070

Προκαταβολές που δεν είναι δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(ζ)

 

 

 

 

 

 

 

080

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, 44(α)

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την εξασφάλιση

090

εκ των οποίων: Δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

Παράρτημα V.Μέρος 2.86(α), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

εκ των οποίων: άλλα εξασφαλισμένα δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.86(β), 87

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τον σκοπό

110

εκ των οποίων: καταναλωτική πίστη

Παράρτημα V.Μέρος 2.88(α)

 

 

 

 

 

 

 

120

εκ των οποίων: στεγαστικά δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.88(β)

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση την εξοφλητική προτεραιότητα

130

εκ των οποίων: δάνεια χρηματοδότησης έργων

Παράρτημα V.Μέρος 2.89, Άρθρο 147 παράγραφος 8 του ΚΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

6.   Ανάλυση μη προοριζόμενων για διαπραγμάτευση δανείων και προκαταβολών προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανά κωδικό NACE

6.1   Ανάλυση δανείων και προκαταβολών, εκτός εκείνων που διακρατούνται για διαπραγμάτευση, προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες ανά κωδικό NACE

 

Παραπομπές

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε), Μέρος 2.91

 

Σωρευτική απομείωση αξίας

Σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Ακαθάριστη λογιστική αξία

εκ των οποίων: δάνεια και προκαταβολές που υπόκεινται σε απομείωση αξίας

Εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα

Παράρτημα V.Μέρος 1.34

Παράρτημα V.Μέρος 2.93

Παράρτημα V.Μέρος 2. 213-232

Παράρτημα V.Μέρος 2.70-71

Παράρτημα V.Μέρος 2.69

010

011

012

021

022

010

A

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

020

B

Ορυχεία και λατομεία

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

030

Γ

Μεταποίηση

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

040

Δ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

050

Ε

Ύδρευση

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

060

ΣΤ

Κατασκευές

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

070

Ζ

Χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

080

Η

Μεταφορές και αποθήκευση

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

090

Θ

Υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

100

Ι

Πληροφορίες και επικοινωνία

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

105

Κ

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Κανονισμός NACE, Παράρτημα V.Μέρος 2.92

 

 

 

 

 

110

Λ

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

120

Μ

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

130

Ν

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

140

Ξ

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

150

Ο

Εκπαίδευση

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

160

Π

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

170

Ρ

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

180

Σ

Άλλες υπηρεσίες

Κανονισμός NACE

 

 

 

 

 

190

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, Μέρος 2.90

 

 

 

 

 

7.   Ληξιπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στα οποία εφαρμόζεται απομείωση

7.1   Ληξιπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στα οποία εφαρμόζεται απομείωση

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία Παράρτημα V.Μέρος 1.27

Στοιχεία ενεργητικού χωρίς σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση (βαθμίδα 1)

Στοιχεία ενεργητικού με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)

Στοιχεία ενεργητικού απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 3)

≤ 30 ημέρες

> 30 ημέρες ≤ 90 ημέρες

> 90 ημέρες

≤ 30 ημέρες

> 30 ημέρες ≤ 90 ημέρες

> 90 ημέρες

≤ 30 ημέρες

> 30 ημέρες ≤ 90 ημέρες

> 90 ημέρες

ΔΠΧΑ 9.5.5.11, B5.5.37, ΔΠΧΑ 7.B8I, Παράρτημα V.Μέρος 2.96

010

020

030

040

050

060

070

080

090

060

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31, 44(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Δάνεια και προκαταβολές

Παράρτημα V.Μέρος 1.32, 44(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Παράρτημα V Μέρος 2.94-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάνεια και προκαταβολές ανά προϊόν, ανά εξασφάλιση και ανά εξοφλητική προτεραιότητα

 

200

Σε πρώτη ζήτηση [όψεως] και σύντομης προειδοποίησης [τρέχων λογαριασμός]

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Οφειλές πιστωτικών καρτών

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Εμπορικές απαιτήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Δάνεια αγοράς και επαναπώλησης

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Άλλα προθεσμιακά δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(στ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Προκαταβολές που δεν είναι δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.85(ζ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

εκ των οποίων: Δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία

Παράρτημα V.Μέρος 2.86(α), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

εκ των οποίων: άλλα εξασφαλισμένα δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.86(β), 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

εκ των οποίων: καταναλωτική πίστη

Παράρτημα V.Μέρος 2.88(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

εκ των οποίων: στεγαστικά δάνεια

Παράρτημα V.Μέρος 2.88(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

εκ των οποίων: δάνεια χρηματοδότησης έργων

Παράρτημα V.Μέρος 2.89, Άρθρο 147 παράγραφος 8 του ΚΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

8.1   Ανάλυση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ανά προϊόν και ανά τομέα αντισυμβαλλομένου

 

Παραπομπές Εθνικές ΓΑΛΑ συμβατές με τα ΔΠΧΑ

Λογιστική αξία Παράρτημα V.Μέρος 1.27

Σωρευτικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου

Διακρατούμενες για διαπραγμάτευση

Που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Αποσβεσμένο κόστος

Λογιστική αντιστάθμισης

ΔΠΧΑ 7.8(ε)(ii), ΔΠΧΠ 9 Προσάρτημα Α, ΔΠΧΠ 9.BA.6-BA.7, ΔΠΧΠ 9.6.7

ΔΠΧΑ 7.8(ε)(i), ΔΠΧΑ 9.4.2.2, ΔΠΧΑ 9.4.3.5

ΔΠΧΑ 7.8(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.1

ΔΠΧΑ 7.24Α(α), ΔΠΧΑ 9.6

Άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του ΚΚΑ, Παράρτημα V.Μέρος 2.101

010

020

030

037

040

010

Παράγωγα

ΔΠΧΑ 9.BA.7(α)

 

 

 

 

 

020

Αρνητικές θέσεις

ΔΠΧΑ 9.BA.7(β)

 

 

 

 

 

030

Μέσα μετοχικού κεφαλαίου

ΔΛΠ 32.11

 

 

 

 

 

040

Χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.31

 

 

 

 

 

050

Καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9, Παράρτημα V.Μέρος 1.36

 

 

 

 

 

060

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α), 44(γ)

 

 

 

 

 

070

Τρέχοντες λογαριασμοί / καταθέσεις μίας ημέρας

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Προθεσμιακές καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.3, Παράρτημα V.Μέρος 2.97

 

 

 

 

 

100

Συμφωνίες επαναγοράς

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β), 44(γ)

 

 

 

 

 

120

Τρέχοντες λογαριασμοί / καταθέσεις μίας ημέρας

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Προθεσμιακές καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.3, Παράρτημα V.Μέρος 2.97

 

 

 

 

 

150

Συμφωνίες επαναγοράς

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ), 44(γ)

 

 

 

 

 

170

Τρέχοντες λογαριασμοί / καταθέσεις μίας ημέρας

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Προθεσμιακές καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.3, Παράρτημα V.Μέρος 2.97

 

 

 

 

 

200

Συμφωνίες επαναγοράς

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ), 44(γ)

 

 

 

 

 

220

Τρέχοντες λογαριασμοί / καταθέσεις μίας ημέρας

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Προθεσμιακές καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.3, Παράρτημα V.Μέρος 2.97

 

 

 

 

 

250

Συμφωνίες επαναγοράς

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε), 44(γ)

 

 

 

 

 

270

Τρέχοντες λογαριασμοί / καταθέσεις μίας ημέρας

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Προθεσμιακές καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.3, Παράρτημα V.Μέρος 2.97

 

 

 

 

 

300

Συμφωνίες επαναγοράς

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ), 44(γ)

 

 

 

 

 

320

Τρέχοντες λογαριασμοί / καταθέσεις μίας ημέρας

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Προθεσμιακές καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Καταθέσεις υπό προειδοποίηση

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.3, Παράρτημα V.Μέρος 2.97

 

 

 

 

 

350

Συμφωνίες επαναγοράς

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.37, Μέρος 2.98

 

 

 

 

 

370

Πιστοποιητικά καταθέσεων

Παράρτημα V.Μέρος 2.98(α)

 

 

 

 

 

380

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με στοιχεία ενεργητικού

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 61) του ΚΚΑ

 

 

 

 

 

390

Καλυμμένα ομόλογα

Άρθρο 129 του ΚΚΑ

 

 

 

 

 

400

Υβριδικές συμβάσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.98(δ)

 

 

 

 

 

410

Άλλοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 2.98(ε)

 

 

 

 

 

420

Μετατρέψιμα σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα

ΔΛΠ 32.ΟΕ 31

 

 

 

 

 

430

Μη μετατρέψιμα

 

 

 

 

 

 

440

Άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.38-41

 

 

 

 

 

450

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

8.2   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης

 

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Στο αποσβεσμένο κόστος

ΔΠΧΑ 7.8(ε)(i), ΔΠΧΑ 9.4.2.2, ΔΠΧΑ 9.4.3.5

ΔΠΧΑ 7.8(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.1

010

020

010

Καταθέσεις

ΕΚΤ/2013/33 Παράρτημα 2.Μέρος 2.9, Παράρτημα V.Μέρος 1.36

 

 

020

Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι

Παράρτημα V.Μέρος 1.37

 

 

030

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Παράρτημα V.Μέρος 2.99-100

 

 

9.   Δανειακές δεσμεύσεις, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες δεσμεύσεις

9.1.1   Ανοίγματα εκτός ισολογισμού: Αναληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις, δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες αναληφθείσες δεσμεύσεις

 

Παραπομπές Εθνικές ΓΑΛΑ συμβατές με τα ΔΠΧΑ

Ονομαστικό ποσό δεσμεύσεων και χρηματοοικονομικών εγγυήσεων εκτός ισολογισμού βάσει του ΔΠΧΑ 9 - απομείωση αξίας Παράρτημα V.Μέρος 2.107-108, 118

Προβλέψεις για δεσμεύσεις και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις εκτός ισολογισμού βάσει του ΔΠΧΑ 9 - απομείωση αξίας Παράρτημα V Μέρος 2.106-109

Άλλες δεσμεύσεις που επιμετρώνται βάσει του ΔΛΠ 37 και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που επιμετρώνται βάσει του ΔΠΧΑ 4

Δεσμεύσεις και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Μέσα χωρίς σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση (βαθμίδα 1)

Μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)

Μέσα απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 3)

Μέσα χωρίς σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση (βαθμίδα 1)

Μέσα με σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση αλλά μη απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 2)

Μέσα απομειωμένης πιστωτικής αξίας (βαθμίδα 3)

Ονομαστικό ποσό

Προβλέψεις

Ονομαστικό ποσό

Σωρευτικές αρνητικές μεταβολές εύλογης αξίας λόγω πιστωτικού κινδύνου για μη εξυπηρετούμενες δεσμεύσεις

ΔΠΧΑ 9.2.1(ε),(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.(γ), ΔΠΧΑ 9.5.5, ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 7.35M

ΔΠΧΑ 9.2.1(ε),(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.(γ), ΔΠΧΑ 9.5.5, ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 7.35M

ΔΠΧΑ 9.2.1(ε),(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.(γ), ΔΠΧΑ 9.5.5, ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 7.35M

ΔΠΧΑ 9.2.1(ε),(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.(γ), ΔΠΧΑ 9.5.5, ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 7.35H(α)

ΔΠΧΑ 9.2.1(ε),(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.(γ), ΔΠΧΑ 9.5.5, ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 7.35H(β)(i)

ΔΠΧΑ 9.2.1(ε),(ζ), ΔΠΧΑ 9.4.2.(γ), ΔΠΧΑ 9.5.5, ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 7.35H(β)(ii)

ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 9.2.1(ε), ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 4, Παράρτημα V.Μέρος 2.111, 118

ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 9.2.1(ε), ΔΠΧΑ 9.B2.5, ΔΠΧΑ 4, Παράρτημα V.Μέρος 2.106, 111

ΔΠΧΑ 9.2.3(α), .9.B2.5, Παράρτημα V Μέρος 2.110, 118

Παράρτημα V. Μέρος 2.69

010

020

030

040

050

060

100

110

120

130

010

Αναληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις

Παράρτημα I του ΚΚΑ, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(ζ), Μέρος 2.102-105, 113, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα

Παράρτημα V.Μέρος 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Δοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις

ΔΠΧΑ 4 Προσάρτημα A, Παράρτημα I του ΚΚΑ, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(στ), Μέρος 2.102-105, 114, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα

Παράρτημα V.Μέρος 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Άλλες αναληφθείσες δεσμεύσεις

Παράρτημα I του ΚΚΑ, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(ζ), Μέρος 2.102-105, 115, 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

εκ των οποίων: μη εξυπηρετούμενα

Παράρτημα V.Μέρος 2.117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2   Απαιτήσεις από δανειακές δεσμεύσεις, ληφθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και άλλες ληφθείσες δεσμεύσεις

 

Παραπομπές

Μέγιστο ποσό εγγύησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη

Ονομαστικό ποσό

ΔΠΧΑ 7.36(β), Παράρτημα V.Μέρος 2.119

Παράρτημα V.Μέρος 2.119

010

020

010

Απαιτήσεις από ληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις

ΔΠΧΑ 9.2.1(ζ), .ΒΓΖ2.2, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(η), Μέρος 2.102-103, 113

 

 

020

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

030

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

040

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

050

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

060

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

070

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

080

Ληφθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις

ΔΠΧΑ 9.2.1(ε), .B2.5, .ΒΓ2.17, ΔΠΧΑ 8.Προσάρτημα A, ΔΠΧΑ 4 Προσάρτημα A, Παράρτημα V.Μέρος 1.44(η), Μέρος 2.102-103, 114

 

 

090

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

100

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

110

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

120

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

130

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

140

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

150

Άλλες ληφθείσες δεσμεύσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.44(η), Μέρος 2.102-103, 115

 

 

160

Κεντρικές τράπεζες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(α)

 

 

170

Γενικές κυβερνήσεις

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(β)

 

 

180

Πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ)

 

 

190

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ)

 

 

200

Μη χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(ε)

 

 

210

Νοικοκυριά

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(στ)

 

 

10.   Παράγωγα — Διαπραγμάτευση και οικονομικές αντισταθμίσεις

Ανά είδος κινδύνου/ Ανά προϊόν ή ανά είδος αγοράς

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Ονομαστικό ποσό

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για διαπραγμάτευση και εμπορικής χρήσης

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις διακρατούμενες για διαπραγμάτευση και εμπορικής χρήσης

Σύνολο διαπραγμάτευσης

εκ των οποίων: πωλήθηκαν

Παράρτημα V.Μέρος 2.120, 131

ΔΠΧΑ 9.BA.7(α), Παράρτημα V.Μέρος 2.120, 131

Παράρτημα V.Μέρος 2.133-135

Παράρτημα V.Μέρος 2.133-135

010

020

030

040

010

Επιτόκιο

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(α)

 

 

 

 

020

εκ των οποίων: οικονομικές αντισταθμίσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.137-139

 

 

 

 

030

Εξωχρηματιστηριακά (OTC) δικαιώματα προαίρεσης

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

040

Άλλα εξωχρηματιστηριακά

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

050

Δικαιώματα προαίρεσης οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

060

Άλλα οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

070

Μετοχικό κεφάλαιο

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(β)

 

 

 

 

080

εκ των οποίων: οικονομικές αντισταθμίσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.137-139

 

 

 

 

090

Εξωχρηματιστηριακά (OTC) δικαιώματα προαίρεσης

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

100

Άλλα εξωχρηματιστηριακά

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

110

Δικαιώματα προαίρεσης οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

120

Άλλα οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

130

Συνάλλαγμα και χρυσός

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(γ)

 

 

 

 

140

εκ των οποίων: οικονομικές αντισταθμίσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.137-139

 

 

 

 

150

Εξωχρηματιστηριακά (OTC) δικαιώματα προαίρεσης

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

160

Άλλα εξωχρηματιστηριακά

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

170

Δικαιώματα προαίρεσης οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

180

Άλλα οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

190

Πίστωση

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(δ)

 

 

 

 

195

εκ των οποίων: οικονομικές αντισταθμίσεις με χρήση της ευχέρειας αποτίμησης στην εύλογη αξία

ΔΠΧΑ 9.6.7.1, Παράρτημα V.Μέρος 2.140

 

 

 

 

201

εκ των οποίων: Άλλες οικονομικές αντισταθμίσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.137-140

 

 

 

 

210

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

 

 

 

 

 

220

Δικαίωμα προαίρεσης πιστωτικού περιθωρίου

 

 

 

 

 

230

Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης

 

 

 

 

 

240

Άλλα

 

 

 

 

 

250

Βασικό εμπόρευμα

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(ε)

 

 

 

 

260

εκ των οποίων: οικονομικές αντισταθμίσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.137-139

 

 

 

 

270

Άλλα

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(στ)

 

 

 

 

280

εκ των οποίων: οικονομικές αντισταθμίσεις

Παράρτημα V.Μέρος 2.137-139

 

 

 

 

290

ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΔΠΧΑ 9.Προσάρτημα Α

 

 

 

 

300

εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά - πιστωτικά ιδρύματα

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(γ), 44(ε), Μέρος 2.141(α), 142

 

 

 

 

310

εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά - άλλες χρηματοδοτικές εταιρείες

Παράρτημα V.Μέρος 1.42(δ), 44(ε), Μέρος 2.141(β)

 

 

 

 

320

εκ των οποίων: Εξωχρηματιστηριακά - υπόλοιπα

Παράρτημα V.Μέρος 1.44(ε), Μέρος 2.141(γ)

 

 

 

 

11.   Λογιστική αντιστάθμισης

11.1   Παράγωγα – Λογιστική αντιστάθμισης: Ανάλυση ανά είδος κινδύνου και είδος αντιστάθμισης

Ανά προϊόν ή ανά είδος αγοράς

Παραπομπές

Λογιστική αξία

Ονομαστικό ποσό

Στοιχεία ενεργητικού

Υποχρεώσεις

Συνολική αντιστάθμιση

εκ των οποίων: πωλήθηκαν

ΔΠΧΑ 7.24A, Παράρτημα V.Μέρος 2.120, 131

ΔΠΧΑ 7.24A, Παράρτημα V.Μέρος 2.120, 131

Παράρτημα V.Μέρος 2.133-135

Παράρτημα V.Μέρος 2.133-135

010

020

030

040

010

Επιτόκιο

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(α)

 

 

 

 

020

Εξωχρηματιστηριακά (OTC) δικαιώματα προαίρεσης

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

030

Άλλα εξωχρηματιστηριακά

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

040

Δικαιώματα προαίρεσης οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

050

Άλλα οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

060

Μετοχικό κεφάλαιο

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(β)

 

 

 

 

070

Εξωχρηματιστηριακά (OTC) δικαιώματα προαίρεσης

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

080

Άλλα εξωχρηματιστηριακά

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

090

Δικαιώματα προαίρεσης οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

100

Άλλα οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

110

Συνάλλαγμα και χρυσός

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(γ)

 

 

 

 

120

Εξωχρηματιστηριακά (OTC) δικαιώματα προαίρεσης

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

130

Άλλα εξωχρηματιστηριακά

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

140

Δικαιώματα προαίρεσης οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

150

Άλλα οργανωμένης αγοράς

Παράρτημα V.Μέρος 2.136

 

 

 

 

160

Πίστωση

Παράρτημα V.Μέρος 2.129(δ)

 

 

 

 

170

Συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

Παράρτημα V.Μέρος 2.136