Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1234

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1234 της Επιτροπής, της 3ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

C/2017/4753

OJ L 177, 8.7.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1234/oj

8.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 177/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1234 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Ιουλίου 2017

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 4 και το άρθρο 58 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2), είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν επίσης και για κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν οποιαδήποτε νέα υποδιαίρεση και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα θα πρέπει να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ που εμφαίνεται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο δικαιούχος των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, οι οποίες έχουν εκδοθεί σχετικά με τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται επί μια ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον κωδικό ΣΟ που αναφέρεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2017.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Stephen QUEST

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη (κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Σύνθετο προϊόν, αποτελούμενο από τα ακόλουθα στοιχεία:

μια κάθετη στήλη από αλουμίνιο ύψους περίπου 95 cm, με άξονα στη βάση και έναν πλαστικό τροχό τοποθετημένο εκατέρωθεν στα άκρα του άξονα,

μια αναδιπλούμενη, οριζόντια επιφάνεια από αλουμίνιο σχεδιασμένη για να στέκεσαι επάνω, με πλαστικό τροχό στερεωμένο στο τέλος της επιφάνειας και μηχανισμό πέδησης προσαρτημένο σε αυτήν,

μια βαλίτσα με εξωτερική επιφάνεια από καλουπωμένη πλαστική ύλη, διαστάσεων περίπου 55 cm × 30 cm × 20 cm, και στερεωμένη στην κάθετη στήλη με σφιγκτήρες που μπορούν να ανοίγουν.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω. Η λειτουργία του ως μέσου μεταφοράς αγαθών μπορεί να συνδυαστεί με τη λειτουργία του ως σκούτερ ή μπορεί να σύρεται ή να ωθείται προκειμένου να μεταφέρει τη βαλίτσα επί των τροχών, όταν η οριζόντια επιφάνεια είναι ανυψωμένη.

Βλέπε εικόνες του είδους (*1).

4202 12 50

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1, 3 β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 4202 , 4202 12 και 4202 12 50 .

Το προϊόν είναι σύνθετο είδος. Η κύρια λειτουργία του είναι ουσιαστικά η μεταφορά αγαθών στη βαλίτσα. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε από κάποιον που στέκεται στην οριζόντια επιφάνεια και προωθεί το προϊόν (με ανοιγμένη την επιφάνεια) είτε από κάποιον που το ωθεί ή το έλκει κατά τον ίδιο τρόπο όπως μια συμβατική βαλίτσα με τροχούς (με διπλωμένη την επιφάνεια).

Τα συστατικά στοιχεία του σκούτερ [συστατικά στοιχεία που δεν είναι μέρη της συνηθισμένης βαλίτσας με τροχούς, ήτοι η αναδιπλούμενη οριζόντια επιφάνεια με πλαστικό τροχό (με πέδη)] είναι δευτερεύοντος χαρακτήρα και διευκολύνουν τη μεταφορά αγαθών που περιέχονται στη βαλίτσα. Επομένως, η βαλίτσα είναι αυτή που προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη χαρακτήρα του. Κατά συνέπεια, αποκλείεται η κατάταξη στην κλάση 8716 ως άλλο όχημα ή στην κλάση 9503 ως σκούτερ.

Ως εκ τούτου, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στον κωδικό ΣΟ 4202 12 50 ως βαλίτσα με εξωτερική επιφάνεια από καλουπωμένη πλαστική ύλη.

Image


(*1)  Οι εικόνες έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.


Top