EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1129

Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

OJ L 168, 30.6.2017, p. 12–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj

30.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 168/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2017/1129 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Ιουνίου 2017

σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο παρών κανονισμός αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η οποία προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών». Στόχος της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές κεφαλαίων οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Ένωση»), να επιτυγχάνει την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών και να προσφέρει στους επενδυτές και στους αποταμιευτές πρόσθετες ευκαιρίες αξιοποίησης των χρημάτων τους, ώστε να ενισχύεται η ανάπτυξη και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας.

(2)

Η οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καθόρισε εναρμονισμένες αρχές και κανόνες σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να καταρτίζεται, να εγκρίνεται και να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δεδομένων των νομοθετικών εξελίξεων και των εξελίξεων της αγοράς που έχουν ανακύψει μετά την έναρξη ισχύος της, η οδηγία αυτή θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(3)

Η γνωστοποίηση πληροφοριών σε περιπτώσεις δημόσιων προσφορών κινητών αξιών ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των επενδυτών, καθώς εξαλείφει την ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των επενδυτών και των εκδοτών. Η εναρμόνιση αυτής της γνωστοποίησης επιτρέπει την καθιέρωση ενός μηχανισμού διασυνοριακού διαβατηρίου που διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά ευρεία ποικιλία κινητών αξιών.

(4)

Οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις θα οδηγούσαν σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, καθώς οι εκδότες, οι προσφέροντες και πρόσωπα τα οποία ζητούν την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά θα υπόκειντο σε διαφορετικούς κανόνες στα διάφορα κράτη μέλη και θα μπορούσε να παρεμποδισθεί η χρήση των ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνονται σε ένα κράτος μέλος σε άλλα κράτη μέλη. Επομένως, εάν δεν υπάρχει εναρμονισμένο πλαίσιο που να εξασφαλίζει ομοιομορφία στη γνωστοποίηση πληροφοριών και τη λειτουργία του διαβατηρίου στην Ένωση, είναι πιθανόν οι διαφορές στη νομοθεσία των κρατών μελών να θέσουν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κινητών αξιών. Συνεπώς, για να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιαγορές, καθώς και για να διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των επενδυτών, θεωρείται σκόπιμο να θεσπισθεί κανονιστικό πλαίσιο για τα ενημερωτικά δελτία σε ενωσιακό επίπεδο.

(5)

Κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι κανόνες για τη γνωστοποίηση πληροφοριών είναι απαραίτητο και σκόπιμο να έχουν τη νομοθετική μορφή κανονισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή κατά τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την Ένωση των διατάξεων που επιβάλλουν απευθείας υποχρεώσεις σε πρόσωπα που συμμετέχουν σε δημόσιες προσφορές κινητών αξιών ή στην εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Δεδομένου ότι ένα νομικό πλαίσιο για τις διατάξεις περί ενημερωτικών δελτίων περιλαμβάνει απαραιτήτως μέτρα που προσδιορίζουν ακριβείς απαιτήσεις για όλα τα διαφορετικά ζητήματα που συνδέονται εγγενώς με τα ενημερωτικά δελτία, ακόμα και μικρές αποκλίσεις στην προσέγγιση που υιοθετείται αναφορικά με ένα από τα εν λόγω ζητήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή προσφορά κινητών αξιών, στην εισαγωγή σε ρυθμιζόμενες αγορές σε πολυεθνική βάση και στους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών της Ένωσης. Συνεπώς, η χρήση κανονισμού, που έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται εθνική νομοθετική πράξη, θα πρέπει να μειώνει την πιθανότητα λήψης αποκλινόντων μέτρων σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να διασφαλίζει συνεπή προσέγγιση και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να αποτρέπει τέτοια σημαντικά εμπόδια. Η χρήση κανονισμού θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη στη διαφάνεια των αγορών σε όλη την Ένωση και θα μειώσει την πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, καθώς και το κόστος αναζήτησης και συμμόρφωσης για τις εταιρείες.

(6)

Κατά την αξιολόγηση της οδηγίας 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) αποκαλύφθηκε ότι ορισμένες αλλαγές που θεσπίστηκαν με την οδηγία αυτή δεν πέτυχαν τους αρχικούς στόχους τους και ότι είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις στο καθεστώς ενημερωτικού δελτίου στην Ένωση για την απλούστευση και τη βελτίωση της εφαρμογής του, την αύξηση της αποδοτικότητάς του και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων.

(7)

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την εσωτερική αγορά κεφαλαίων. Η παροχή πληροφοριών που, ανάλογα με τον τύπο του εκδότη και των κινητών αξιών, είναι απαραίτητες για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων εν επιγνώσει από τους επενδυτές εξασφαλίζει, από κοινού με τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, την προστασία των επενδυτών. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές συνιστούν αποτελεσματικά μέσα για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις κινητές αξίες και, επομένως, συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των αγορών κινητών αξιών. Ο ενδεικνυόμενος τρόπος διάθεσης των εν λόγω πληροφοριών είναι με δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(8)

Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του παρόντος κανονισμού δεν παρεμποδίζουν ένα κράτος μέλος ή μια αρμόδια αρχή ή ένα χρηματιστήριο, μέσω των ρυθμίσεών του, να επιβάλλει άλλες ιδιαίτερες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κυρίως όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Οι απαιτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τη σύνταξη, το περιεχόμενο και τη διάδοση ενημερωτικού δελτίου που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

(9)

Οι μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος ή από μία από τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές κράτους μέλους, από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και επομένως δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό.

(10)

Η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μετοχικές και μη μετοχικές κινητές αξίες που προσφέρονται στο κοινό ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών. Ορισμένες από τις κινητές αξίες που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα να αποκτήσει μεταβιβάσιμες κινητές αξίες ή να εισπράξει χρηματικό ποσό μέσω εκκαθάρισης με ρευστά διαθέσιμα που καθορίζεται σε συνάρτηση με άλλα μέσα, συγκεκριμένα μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, συνάλλαγμα, τόκους και αποδόσεις, βασικά εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μέτρα. Ο παρών κανονισμός καλύπτει ιδίως παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, καλυπτόμενους τίτλους επιλογής, πιστοποιητικά, καταθετήρια και μετατρέψιμους τίτλους, π.χ. κινητές αξίες μετατρέψιμες κατ’ επιλογή του επενδυτή.

(11)

Για να εξασφαλίζεται η έγκριση και η δυνατότητα διασυνοριακής χρήσης του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και η εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να προσδιορίζεται μια αρμόδια αρχή για κάθε ενημερωτικό δελτίο. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με ακρίβεια το κράτος μέλος καταγωγής που είναι το πλέον ενδεδειγμένο να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο.

(12)

Για δημόσιες προσφορές κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη του 1 000 000 EUR, το κόστος σύνταξης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πιθανόν να είναι δυσανάλογο των πόρων που προσδοκώνται από την προσφορά. Επομένως, η υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύει για προσφορές τόσο μικρής κλίμακας. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επεκτείνουν την υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε δημόσιες προσφορές κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία χαμηλότερη από αυτό το όριο. Εντούτοις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε εθνικό επίπεδο, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις δεν συνιστούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση σε σχέση με αυτές τις προσφορές κινητών αξιών.

(13)

Επιπλέον, λόγω των διαφορετικών μεγεθών των χρηματοπιστωτικών αγορών σε ολόκληρη την Ένωση, ενδείκνυται να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εξαιρούν δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που δεν υπερβαίνουν τα 8 000 000 EUR από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να καθορίζουν στο εθνικό τους δίκαιο ένα κατώτατο όριο μεταξύ 1 000 000 EUR και 8 000 000 EUR, εκφραζόμενο ως συνολική ανταλλακτική αξία της προσφοράς στην Ένωση επί δωδεκάμηνης περιόδου, κάτω από το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται η εξαίρεση, λαμβάνοντας υπόψη το εγχώριο επίπεδο προστασίας των επενδυτών που κρίνουν κατάλληλο. Εντούτοις, αυτές οι εξαιρούμενες δημόσιες προσφορές κινητών αξιών δεν θα πρέπει να επωφελούνται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Κάτω από το εν λόγω κατώτατο όριο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε εθνικό επίπεδο, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις δεν αποτελούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση σε σχέση με αυτές τις εξαιρούμενες προσφορές κινητών αξιών. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα εν λόγω κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες που επιτρέπουν στους διαχειριστές πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) να καθορίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου εισαγωγής που πρέπει να καταρτίσει ο εκδότης κατά την αρχική εισαγωγή των κινητών του αξιών προς διαπραγμάτευση ή τις λεπτομέρειες της επανεξέτασής του.

(14)

Η απλή εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ ή η δημοσίευση τιμών αγοράς και πώλησης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δημόσια προσφορά κινητών αξιών αυτή καθαυτή και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται στην υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο μόνο όταν οι ανωτέρω περιπτώσεις συνοδεύονται από ανακοίνωση που αποτελεί «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(15)

Στις περιπτώσεις που μια προσφορά κινητών αξιών απευθύνεται αποκλειστικά σε έναν περιορισμένο κύκλο επενδυτών που δεν είναι ειδικοί επενδυτές, η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου συνιστά δυσανάλογη επιβάρυνση δεδομένου του μικρού αριθμού προσώπων στα οποία απευθύνεται η προσφορά και, επομένως, δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο. Αυτό θα ίσχυε, για παράδειγμα, σε περίπτωση που μια προσφορά απευθυνόταν σε περιορισμένο αριθμό συγγενών ή γνωστών των διαχειριστών μιας εταιρείας.

(16)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο συνεπή με την οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), ανάλογα με την περίπτωση, σε σχέση με δημόσιες προσφορές εξαγοράς, πράξεις συγχώνευσης και άλλες πράξεις σχετιζόμενες με την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο εταιρειών.

(17)

Η παροχή κινήτρων σε διοικητικούς συμβούλους και εργαζομένους για την κατοχή κινητών αξιών της εταιρείας τους μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη διοίκηση των εταιρειών και να βοηθά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας καθώς ενισχύει την αφοσίωση των εργαζομένων και την αίσθηση ιδιοκτησίας, ευθυγραμμίζει τα αντίστοιχα συμφέροντα μετόχων και εργαζομένων και παρέχει στους εργαζόμενους επενδυτικές ευκαιρίες. Η συμμετοχή των εργαζομένων στην ιδιοκτησία της εταιρείας τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις οποίες μεμονωμένοι εργαζόμενοι είναι πιθανόν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές που γίνονται στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους εντός της Ένωσης, εφόσον είναι διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό, τη φύση των κινητών αξιών και τους λόγους της προσφοράς, καθώς και με λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά ή τη διανομή, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών. Για να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των εργαζομένων σε προγράμματα προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του εάν ο εργοδότης τους εδρεύει εντός ή εκτός της Ένωσης, δεν θα πρέπει να απαιτείται πλέον απόφαση ισοτιμίας όσον αφορά αγορές τρίτης χώρας, εφόσον τέτοιο έγγραφο με πληροφορίες είναι διαθέσιμο. Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες σε προγράμματα προσφοράς μετοχών σε εργαζόμενους θα απολαμβάνουν ίση μεταχείριση και ίση πληροφόρηση.

(18)

Μειωτικές εκδόσεις μετοχών ή κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση σε μετοχές υποδηλώνουν συχνά συναλλαγές με σημαντικό αντίκτυπο στη διάρθρωση του κεφαλαίου, τις προοπτικές και την οικονομική κατάσταση του εκδότη, για τις οποίες απαιτούνται οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο. Αντιθέτως, όταν ένας εκδότης έχει μετοχές ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δεν θα πρέπει να απαιτείται ενημερωτικό δελτίο για οποιαδήποτε επόμενη εισαγωγή των μετοχών της ίδιας κατηγορίας στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω μετοχές προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, εφόσον οι νεοεισαχθείσες μετοχές αποτελούν μικρό ποσοστό των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένες στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, εκτός εάν η εν λόγω εισαγωγή συνδυάζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η ίδια αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται γενικότερα για κινητές αξίες ανταλλάξιμες —με τα ίδια χαρακτηριστικά— με κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

(19)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) σε σχέση με την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως τα άρθρα 53 παράγραφος 2, 59 παράγραφος 2 και 63 παράγραφοι 1 και 2, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

(20)

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μπορούν να συνδυαστούν για δημόσια προσφορά κινητών αξιών και/ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όταν οι προϋποθέσεις για τις εν λόγω εξαιρέσεις πληρούνται ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, όταν μια προσφορά απευθύνεται ταυτόχρονα σε ειδικούς επενδυτές, σε μη ειδικούς επενδυτές που δεσμεύονται να επενδύσουν τουλάχιστον 100 000 EUR έκαστος, στους υπαλλήλους του εκδότη και, επιπλέον, σε περιορισμένο αριθμό μη ειδικών επενδυτών που δεν υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, η εν λόγω προσφορά θα πρέπει να εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

(21)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς χονδρικής για μη μετοχικές κινητές αξίες και να αυξηθεί η ρευστότητα της αγοράς, είναι σημαντικό να οριστεί χωριστή και απλούστερη μεταχείριση των μη μετοχικών κινητών αξιών που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και σχεδιάζονται για ειδικούς επενδυτές. Η απλούστερη αυτή μεταχείριση θα πρέπει να περιλαμβάνει ελάχιστες απαιτήσεις πληροφόρησης που είναι λιγότερο επαχθείς από αυτές που ισχύουν για τις μη μετοχικές κινητές αξίες που προσφέρονται σε επενδυτές λιανικής, μη απαίτηση για συμπερίληψη περιληπτικού σημειώματος στο ενημερωτικό δελτίο και πιο ευέλικτες γλωσσικές απαιτήσεις. Η απλούστερη μεταχείριση θα πρέπει να ισχύει, αφενός, για μη μετοχικές κινητές αξίες, ανεξαρτήτως της ονομαστικής τους αξίας, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ειδικό μέρος της, όπου πρόσβαση μπορούν να έχουν μόνο ειδικοί επενδυτές για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης τέτοιων κινητών αξιών και, αφετέρου, για μη μετοχικές κινητές αξίες με ονομαστική αξία ανά μονάδα ύψους τουλάχιστον 100 000 EUR, που αντανακλά την υψηλότερη επενδυτική ικανότητα των επενδυτών που αφορά το ενημερωτικό δελτίο. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η μεταπώληση σε μη ειδικούς επενδυτές για μη μετοχικές κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ειδικό τμήμα αυτής, στο οποίο μόνο ειδικοί επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης τέτοιων κινητών αξιών, εκτός εάν καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατάλληλο για μη ειδικούς επενδυτές. Προς τούτο, είναι σημαντικό να μην επιτρέπουν οι διαχειριστές των αγορών, κατά τον καθορισμό τέτοιων ρυθμιζόμενων αγορών ή ειδικών τμημάτων αυτών, την άμεση ή έμμεση πρόσβαση μη ειδικών επενδυτών στην εν λόγω ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ειδικό τμήμα.

(22)

Στην περίπτωση διανομής κινητών αξιών χωρίς δυνατότητα ατομικής επιλογής για τον παραλήπτη, συμπεριλαμβανομένων των διανομών κινητών αξιών χωρίς δικαίωμα άρνησης της διανομής ή των αυτόματων διανομών κατόπιν απόφασης δικαστηρίου, όπως η διανομή κινητών αξιών σε υφιστάμενους πιστωτές κατά τη διάρκεια δικαστικής διαδικασίας αφερεγγυότητας, η διανομή αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

(23)

Εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα τα οποία ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να επωφελούνται του ενιαίου διαβατηρίου εφόσον επιλέγουν να συμμορφωθούν με τον παρόντα κανονισμό σε προαιρετική βάση.

(24)

Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων διαφορετικών ειδών κινητών αξιών, εκδοτών, προσφορών και εισαγωγών, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για διαφορετικούς τύπους ενημερωτικού δελτίου: τυποποιημένο ενημερωτικό δελτίο, ενημερωτικό δελτίο χονδρικής για μη μετοχικές κινητές αξίες, βασικό ενημερωτικό δελτίο, απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο για δευτερογενείς εκδόσεις και ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης EE. Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά σε «ενημερωτικό δελτίο» δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να νοείται ως αναφορά σε όλους τους εν λόγω τύπους ενημερωτικών δελτίων, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

(25)

Η γνωστοποίηση μέσω ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να απαιτείται σε περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές κινητών αξιών περιορίζονται σε ειδικούς επενδυτές. Αντίθετα, για τη μεταπώληση στο κοινό ή τη δημόσια διαπραγμάτευση μέσω εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(26)

Ένα έγκυρο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο καταρτίζεται από τον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και διατίθεται στο κοινό, κατά την τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών, παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν σε επενδυτικές αποφάσεις εν επιγνώσει. Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές που τοποθετούν ή στη συνέχεια μεταπωλούν τις κινητές αξίες θα πρέπει να δικαιούνται να βασίζονται στο αρχικό ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε από τον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, εφόσον το εν λόγω δελτίο είναι έγκυρο και δεόντως συμπληρωμένο και εφόσον ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη χρήση του. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξαρτά την εν λόγω συναίνεση υπό όρους. Η συναίνεση στη χρήση του ενημερωτικού δελτίου, συμπεριλαμβανομένων των όρων από τους οποίους εξαρτάται, θα πρέπει να παρέχεται υπό μορφή γραπτής συμφωνίας που δίνει τη δυνατότητα στα σχετικά μέρη να αξιολογούν κατά πόσον η μεταπώληση ή η τελική τοποθέτηση κινητών αξιών συμμορφώνεται προς τη συμφωνία. Στην περίπτωση που έχει δοθεί συναίνεση για τη χρήση του δελτίου, ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του αρχικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και, στην περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, για την παροχή και υποβολή των τελικών όρων και δεν θα πρέπει να απαιτείται κανένα άλλο ενημερωτικό δελτίο. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του εν λόγω αρχικού δελτίου δεν συναινεί στη χρήση του, θα πρέπει να απαιτείται από τον χρηματοοικονομικό μεσολαβητή να δημοσιεύσει νέο ενημερωτικό δελτίο. Στην περίπτωση αυτή, ο χρηματοοικονομικός μεσολαβητής θα πρέπει να φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής και, στην περίπτωση βασικού ενημερωτικού δελτίου, στους τελικούς όρους.

(27)

Η εναρμόνιση των πληροφοριών που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να διασφαλίζει την ισοδύναμη προστασία των επενδυτών σε επίπεδο Ένωσης. Προκειμένου να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτική απόφαση εν επιγνώσει, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι επαρκείς και αντικειμενικές, ενώ επίσης θα πρέπει να συντάσσονται και να παρουσιάζονται κατά τρόπο ευκόλως αναλύσιμο, συνοπτικό και κατανοητό. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να προσαρμόζονται στον τύπο του ενημερωτικού δελτίου, τη φύση και την κατάσταση του εκδότη, το είδος των κινητών αξιών και το αν οι επενδυτές τους οποίους αφορά η προσφορά είναι αποκλειστικά ειδικοί επενδυτές. Το ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες που δεν είναι ουσιώδεις ή δεν αφορούν συγκεκριμένα τον οικείο εκδότη και τις οικείες κινητές αξίες, καθώς αυτές θα μπορούσαν να επισκιάσουν πληροφορίες σχετικές με τη λήψη της επενδυτικής απόφασης και, συνεπώς, να υπονομεύσουν την προστασία των επενδυτών.

(28)

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να αποτελεί χρήσιμη πηγή πληροφοριών για τους επενδυτές και, ιδίως, για τους επενδυτές λιανικής. Θα πρέπει να είναι αυτόνομο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου και να εστιάζει σε βασικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται οι επενδυτές για να μπορούν να αποφασίζουν ποιες προσφορές και εισαγωγές προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών επιθυμούν να μελετήσουν περαιτέρω, εξετάζοντας το σύνολο του ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να λάβουν την απόφασή τους. Αυτές οι βασικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του εκδότη, οποιουδήποτε εγγυητή και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα ανωτέρω. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να παρέχει επίσης τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς.

(29)

Η παρουσίαση παραγόντων κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να συνίσταται σε περιορισμένη επιλογή συγκεκριμένων κινδύνων τους οποίους ο εκδότης θεωρεί ως πλέον σημαντικούς για τον επενδυτή όταν ο τελευταίος λαμβάνει επενδυτική απόφαση. H περιγραφή των παραγόντων κινδύνου στο περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη προσφορά και να προετοιμάζεται αποκλειστικά προς όφελος των επενδυτών και δεν θα πρέπει να περιέχει γενικές δηλώσεις σχετικά με τον επενδυτικό κίνδυνο ή να περιορίζει την ευθύνη του εκδότη, του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους. Οι εν λόγω παράγοντες κινδύνου θα πρέπει, κατά περίπτωση, να διασαφηνίζουν τους κινδύνους, ιδίως για τους επενδυτές λιανικής, στην περίπτωση κινητών αξιών που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε διάσωση με ίδια μέσα δυνάμει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

(30)

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι σύντομο και κατανοητό για τους επενδυτές. Θα πρέπει να συντάσσεται γραπτώς, σε απλή, μη τεχνική γλώσσα, παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με εύκολα προσβάσιμο τρόπο. Δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς παράθεση αποσπασμάτων του ενημερωτικού δελτίου. Θα πρέπει να καθορισθεί μέγιστη έκταση περιληπτικού σημειώματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτές δεν αποθαρρύνονται να το διαβάσουν και να παροτρύνονται οι εκδότες να επιλέγουν τις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για τους επενδυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, η μέγιστη έκταση του περιληπτικού σημειώματος θα πρέπει να αυξηθεί.

(31)

Για να εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη δομή του περιληπτικού σημειώματος του ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να παρέχονται γενικές ενότητες και υποκατηγορίες, με ενδεικτικό περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει ο εκδότης με σύντομες περιγραφές, συμπεριλαμβανομένων αριθμητικών στοιχείων, όπου ενδείκνυται. Οι εκδότες θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τις πληροφορίες που θεωρούν ουσιώδεις και σημαντικές, εφόσον τις παρουσιάζουν κατά τρόπο εύλογο και ισορροπημένο.

(32)

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να διαμορφώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο σύμφωνα με το μοντέλο του εγγράφου βασικών πληροφοριών που απαιτείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Στην περίπτωση που οι κινητές αξίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, ταυτόχρονα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, η πλήρης επαναχρησιμοποίηση στο περιληπτικό σημείωμα των περιεχομένων του εγγράφου βασικών πληροφοριών, θα ελαχιστοποιούσε το κόστος συμμόρφωσης και τις διοικητικές επιβαρύνσεις για τους εκδότες και ως εκ τούτου ο παρών κανονισμός διευκολύνει αυτή την επαναχρησιμοποίηση. Ωστόσο, θα πρέπει να διατηρείται η απαίτηση σύνταξης περιληπτικού σημειώματος στην περίπτωση που απαιτείται έγγραφο βασικών πληροφοριών, καθώς το δεύτερο δεν περιέχει βασικές πληροφορίες για τον εκδότη και τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά των οικείων κινητών αξιών.

(33)

Καμία αστική ευθύνη δεν θα πρέπει να αποδίδεται σε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασής του, εκτός εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή όταν δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες για να βοηθούνται οι επενδυτές όταν εξετάζουν αν θα επενδύσουν σε συγκεκριμένες κινητές αξίες. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να περιέχει σαφή σχετική προειδοποίηση.

(34)

Οι εκδότες που συγκεντρώνουν επανειλημμένα χρηματοδότηση από κεφαλαιαγορές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ειδικές μορφές εγγράφων αναφοράς και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και ειδικές διαδικασίες συμπλήρωσης και έγκρισής τους, ώστε να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία και να μπορούν να αξιοποιούν ευκαιρίες της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι μορφές και οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι προαιρετικές και να επιλέγονται από τους εκδότες.

(35)

Για όλες τις μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκδίδονται κατά συνεχή ή επαναλαμβανόμενο τρόπο ή στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς, θα πρέπει να επιτρέπεται η κατάρτιση από τους εκδότες ενημερωτικού δελτίου με τη μορφή βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(36)

Είναι σκόπιμο να αποσαφηνισθεί ότι οι τελικοί όροι σε ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιέχουν μόνο πληροφορίες για το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου που αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη έκδοση και μπορούν να καθορίζονται μόνο κατά τη χρονική στιγμή της συγκεκριμένης έκδοσης. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης χρεογράφων (ISIN), την τιμή έκδοσης, τη διάρκεια, οποιοδήποτε απόκομμα πληρωμής, την ημερομηνία άσκησης δικαιώματος, την τιμή άσκησης δικαιώματος και την τιμή εξόφλησης, καθώς και άλλους όρους που δεν είναι γνωστοί κατά τη σύνταξη του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Σε περίπτωση που οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, δεν θα πρέπει να απαιτείται έγκρισή τους από την αρμόδια αρχή, αλλά μόνο κατάθεσή τους σε αυτή. Περαιτέρω νέες πληροφορίες ικανές να επηρεάσουν την εκτίμηση για τον εκδότη και για τις κινητές αξίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμπλήρωμα του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Ούτε οι τελικοί όροι ούτε το συμπλήρωμα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση στο ενημερωτικό δελτίο οποιουδήποτε τύπου κινητών αξιών που δεν περιγράφονται ήδη στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

(37)

Στο πλαίσιο ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης θα πρέπει να καταρτίζει μόνο περιληπτικό σημείωμα σε σχέση με κάθε επιμέρους έκδοση, ώστε να μειώνονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις και να βελτιώνεται η αναγνωσιμότητα για τους επενδυτές. Αυτό το περιληπτικό σημείωμα που αφορά συγκεκριμένα την έκδοση θα πρέπει να συνοδεύει τους τελικούς όρους και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή μόνο όταν οι τελικοί όροι περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(38)

Για περισσότερη ευελιξία και οικονομική αποδοτικότητα στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, οι εκδότες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταρτίζουν βασικό ενημερωτικό δελτίο υπό μορφή χωριστών εγγράφων.

(39)

Στους συχνούς εκδότες θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα ώστε να καταρτίζουν τα ενημερωτικά δελτία τους ως χωριστά έγγραφα, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί το κόστος συμμόρφωσής τους με τον παρόντα κανονισμό και θα μπορούν να αντιδρούν γρήγορα στις ευκαιρίες της αγοράς. Συνεπώς, οι εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν σε κάθε οικονομικό έτος ένα γενικό έγγραφο αναφοράς, το οποίο περιέχει νομικές, επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές πληροφορίες και πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και περιγραφή του εκδότη για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος. Υπό την προϋπόθεση ότι ένας εκδότης πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να θεωρείται συχνός εκδότης από τη στιγμή που υποβάλει το γενικό έγγραφο αναφοράς στην αρμόδια αρχή προς έγκριση. Η σύνταξη γενικού εγγράφου αναφοράς θα πρέπει να παρέχει στον εκδότη τη δυνατότητα να επικαιροποιεί τις πληροφορίες και να καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο όταν οι συνθήκες της αγοράς καθίστανται ευνοϊκές για δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, προσθέτοντας σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και περιληπτικό σημείωμα. Το γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να είναι γενικής χρήσης, εφόσον το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι το ίδιο ανεξαρτήτως ενδεχόμενης επακόλουθης χρήσης του από τον εκδότη για δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχικών ή μη μετοχικών κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, τα πρότυπα γνωστοποίησης του γενικού εγγράφου αναφοράς θα πρέπει να βασίζονται στα πρότυπα γνωστοποίησης των μετοχικών κινητών αξιών. Το γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να χρησιμεύει ως πηγή αναφοράς για τον εκδότη, παρέχοντας στους επενδυτές και τους αναλυτές τις ελάχιστες πληροφορίες που χρειάζονται για να διαμορφώνουν άποψη εν επιγνώσει για την επιχείρηση, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη και τις προοπτικές, τη διοίκηση και τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(40)

Ένας εκδότης που έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς και έχει λάβει έγκριση για αυτό για δύο διαδοχικά έτη μπορεί να θεωρείται επαρκώς γνωστός στην αρμόδια αρχή. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπονται η κατάθεση όλων των επόμενων γενικών εγγράφων αναφοράς και τυχόν τροποποιήσεών τους χωρίς προηγούμενη έγκριση και ο έλεγχός τους εκ των υστέρων από την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που αυτή το θεωρεί απαραίτητο. Κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να αποφασίζει τη συχνότητα του εν λόγω ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, την αξιολόγηση των κινδύνων του εκδότη την οποία διενήργησε, την ποιότητα των προηγούμενων γνωστοποιήσεών του ή το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τον τελευταίο έλεγχο ενός κατατεθειμένου γενικού εγγράφου αναφοράς.

(41)

Εφόσον δεν έχει καταστεί μέρος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, το γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να μπορεί να τροποποιηθεί, είτε προαιρετικά από τον εκδότη (για παράδειγμα στην περίπτωση ουσιώδους αλλαγής στην οργάνωση ή στην οικονομική κατάσταση του εκδότη) είτε κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής στο πλαίσιο ελέγχου μετά την κατάθεση, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται τα πρότυπα πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το γενικό έγγραφο αναφοράς. Ειδικότερα, όταν η αρμόδια αρχή εντοπίζει ουσιώδη παράλειψη, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη ανακρίβεια, ο εκδότης θα πρέπει να τροποποιεί το γενικό έγγραφο αναφοράς του και να γνωστοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εν λόγω τροποποίηση. Δεδομένου ότι δεν λαμβάνει χώρα ούτε δημόσια προσφορά ούτε εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, η διαδικασία τροποποίησης γενικού εγγράφου αναφοράς θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη διαδικασία συμπλήρωσης ενημερωτικού δελτίου, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

(42)

Στην περίπτωση που ένας εκδότης καταρτίζει ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα, όλα τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του γενικού εγγράφου αναφοράς και τυχόν τροποποιήσεών του, όταν αυτά τα έγγραφα έχουν κατατεθεί προηγουμένως στην αρμόδια αρχή αλλά δεν έχουν εγκριθεί. Οι τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή κατά τη στιγμή της κατάθεσης αλλά θα πρέπει να εγκρίνονται μόνο όταν όλα τα συστατικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου υποβάλλονται προς έγκριση.

(43)

Για να επισπευτεί η διαδικασία κατάρτισης ενός ενημερωτικού δελτίου και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, στους συχνούς εκδότες που συντάσσουν γενικό έγγραφο αναφοράς θα πρέπει να παρέχεται ταχύτερη διαδικασία έγκρισης, καθώς το κύριο μέρος του ενημερωτικού δελτίου είτε έχει εγκριθεί ήδη είτε είναι ήδη διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια αρχή. Επομένως, ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να μειώνεται στην περίπτωση που το έγγραφο αναφοράς έχει τη μορφή γενικού εγγράφου αναφοράς.

(44)

Οι συχνοί εκδότες θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα γενικό έγγραφο αναφοράς και τις τυχόν τροποποιήσεις του ως συστατικό μέρος βασικού ενημερωτικού δελτίου. Όταν ένας συχνός εκδότης είναι επιλέξιμος για να συντάξει ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης EE, απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το απλοποιημένο καθεστώς ειδικών απαιτήσεων γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις ή ενημερωτικό δελτίο χονδρικής για μη μετοχικές κινητές αξίες, θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί το γενικό έγγραφο αναφοράς του και τις τυχόν τροποποιήσεις του ως συστατικό μέρος κάθε τέτοιου ενημερωτικού δελτίου, αντί του ειδικού εγγράφου αναφοράς που απαιτείται από το εν λόγω καθεστώς γνωστοποίησης.

(45)

Εφόσον ο εκδότης συμμορφώνεται με τις διαδικασίες κατάθεσης, διάδοσης και αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών και με τις προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει τις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που απαιτούνται δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ως μέρος του γενικού εγγράφου αναφοράς, εκτός εάν το κράτος μέλος καταγωγής του εκδότη είναι διαφορετικό για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και εκτός εάν η γλώσσα του γενικού εγγράφου αναφοράς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Αυτό θα πρέπει να μειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με πολλαπλές καταθέσεις, χωρίς να επηρεάζονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό ή η εποπτεία των εν λόγω εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

(46)

Θα πρέπει να καθορίζεται η σαφής διάρκεια ισχύος ενός ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να αποφεύγεται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων βάσει μη επικαιροποιημένων πληροφοριών. Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να αρχίζει να ισχύει με την έγκρισή του, χρονική στιγμή που είναι εύκολο να επαληθευθεί από την αρμόδια αρχή. Μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών δυνάμει βασικού ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να παρατείνεται πέραν της περιόδου ισχύος του βασικού ενημερωτικού δελτίου μόνο όταν εγκρίνεται και δημοσιεύεται επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο πριν από τη λήξη ισχύος του πρώτου και εφόσον το νέο βασικό ενημερωτικό δελτίο καλύπτει τη συνεχιζόμενη προσφορά.

(47)

Λόγω της φύσης τους, οι πληροφορίες για τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται για κινητές αξίες σε ένα ενημερωτικό δελτίο μπορούν να είναι μόνο γενικές και περιορισμένης πρόσθετης ενημερωτικής αξίας για τον εκάστοτε επενδυτή. Δεδομένου ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν πρέπει να καλύπτουν μόνο τη χώρα όπου βρίσκεται η εγγεγραμμένη έδρα του εκδότη αλλά και τις χώρες στις οποίες υποβάλλεται προσφορά ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, στην περίπτωση διασυνοριακής χρήσης ενός ενημερωτικού δελτίου, η δημοσίευσή τους είναι δαπανηρή και ενδέχεται να παρεμποδίζει διασυνοριακές προσφορές. Επομένως, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο μια προειδοποίηση ότι η φορολογική νομοθεσία στο κράτος μέλος του επενδυτή και στο κράτος μέλος σύστασης του εκδότη θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στο εισόδημα που αποκομίζεται από τις κινητές αξίες. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες πληροφορίες για τη φορολογία, στην περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση συνεπάγεται ειδικό φορολογικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση επενδύσεων σε κινητές αξίες που επιφυλάσσουν για τους επενδυτές ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση.

(48)

Μόλις μια κατηγορία κινητών αξιών εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο εκδότης πραγματοποιεί συνεχώς γνωστοποιήσεις προς τους επενδυτές δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Η ανάγκη δημοσίευσης πλήρους ενημερωτικού δελτίου είναι επομένως λιγότερο έντονη σε περιπτώσεις μεταγενέστερων δημόσιων προσφορών ή μεταγενέστερων εισαγωγών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά από τον εν λόγω εκδότη. Συνεπώς, θα πρέπει να διατίθεται προς χρήση ένα χωριστό απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο σε περιπτώσεις δευτερογενών εκδόσεων και το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι μειωμένο σε σύγκριση με το κανονικό καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν ενοποιημένες και σωστά διαρθρωμένες πληροφορίες, ιδίως όταν δεν απαιτείται γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών σε συνεχή βάση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

(49)

Το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για δημόσιες προσφορές από εκδότες κινητών αξιών που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, καθώς οι διαχειριστές τους οφείλουν δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) να καθιερώνουν και να εφαρμόζουν κανόνες οι οποίοι εξασφαλίζουν την κατάλληλη συνεχή γνωστοποίηση.

(50)

Το απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμο προς χρήση μόνο εφόσον έχει παρέλθει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα από την αρχική εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ μιας κατηγορίας κινητών αξιών ενός εκδότη. Μια καθυστέρηση 18 μηνών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εκδότης έχει συμμορφωθεί τουλάχιστον μία φορά με την υποχρέωσή του να δημοσιεύει ετήσια οικονομική έκθεση δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ ή σύμφωνα με τους κανόνες του διαχειριστή αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ.

(51)

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην Ένωση σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών. Είναι σκόπιμο να διευρυνθεί ο ορισμός των ΜΜΕ ώστε να περιλαμβάνει τις ΜΜΕ που ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, για να εξασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Δεδομένου ότι οι ΜΜΕ χρειάζονται συνήθως να συγκεντρώσουν σχετικά μικρότερα ποσά σε σύγκριση με άλλους εκδότες, το κόστος σύνταξης ενός τυποποιημένου ενημερωτικού δελτίου μπορεί να είναι δυσανάλογα υψηλό και θα μπορούσε να τις αποτρέπει να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο κοινό. Ταυτόχρονα, λόγω του μεγέθους τους και του δυνητικά βραχύτερου ιστορικού τους, οι ΜΜΕ μπορεί να ενέχουν ειδικό επενδυτικό κίνδυνο σε σύγκριση με μεγαλύτερους εκδότες και θα πρέπει να γνωστοποιούν επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις τους. Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση της χρηματοδότησης μέσω κεφαλαιαγορών από τις ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, οι οποίες ευνοούν τη συγκέντρωση κεφαλαίου από μικρότερες αναπτυσσόμενες εταιρείες. Ωστόσο, η επιτυχία τέτοιων χώρων εξαρτάται από την ικανότητά τους να ικανοποιούν τις χρηματοδοτικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων ΜΜΕ. Ομοίως, ορισμένες εταιρείες που προβαίνουν στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση που δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR θα επωφελούνται από την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών προκειμένου να μπορέσουν να αναπτυχθούν και θα πρέπει να είναι σε θέση να αντλούν κεφάλαια με κόστος που δεν είναι δυσανάλογα υψηλό. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται ο παρών κανονισμός να θεσπίσει ένα συγκεκριμένο αναλογικό καθεστώς για τα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης EE, διαθέσιμο στις εν λόγω εταιρείες. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ της οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές αγορές και της προστασίας των επενδυτών κατά τη διαμόρφωση του περιεχομένου ενός ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης EE. Όπως ισχύει για άλλους τύπους ενημερωτικού δελτίου του παρόντος κανονισμού, αφού εγκριθεί, το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης EE θα πρέπει να επωφελείται από το καθεστώς διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού και, συνεπώς, να ισχύει για κάθε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε ολόκληρη την Ένωση.

(52)

Οι μειωμένες πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στα ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης EE θα πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να επικεντρώνονται σε πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και προσήκουσες κατά την επένδυση στις προσφερόμενες κινητές αξίες και στην ανάγκη να διασφαλίζεται αναλογικότητα μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και των αναγκών της όσον αφορά τη συγκέντρωση κεφαλαίων, αφενός, και του κόστους σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αφετέρου.

(53)

Το αναλογικό καθεστώς γνωστοποίησης για ενημερωτικά δελτία ανάπτυξης EE δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όταν κινητές αξίες μιας επιχείρησης έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές, ώστε οι επενδυτές σε ρυθμιζόμενες αγορές να νιώθουν σίγουροι ότι οι εκδότες στων οποίων τις κινητές αξίες επενδύουν υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων γνωστοποίησης. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει διπλό πρότυπο γνωστοποίησης στις ρυθμιζόμενες αγορές αναλόγως του μεγέθους του εκδότη.

(54)

Πρωταρχικός σκοπός της καταγραφής παραγόντων κινδύνου σε ένα ενημερωτικό δελτίο είναι να εξασφαλισθεί η αξιολόγηση αυτών των κινδύνων από τους επενδυτές εν επιγνώσει και, επομένως, η λήψη επενδυτικών αποφάσεων από αυτούς εν πλήρη γνώσει των γεγονότων. Συνεπώς, οι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να περιορίζονται στους κινδύνους που είναι ουσιώδεις και αφορούν συγκεκριμένα τον εκδότη και τις κινητές αξίες του και που επιβεβαιώνονται από το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό δελτίο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει γενικούς παράγοντες κινδύνου που χρησιμεύουν μόνο για την αποποίηση της σχετικής νομικής ευθύνης, καθώς έτσι θα επισκιάζονταν πιο συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές, με αποτέλεσμα οι πληροφορίες να μην παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο κατά τρόπο ευκόλως αναλύσιμο, συνοπτικό και κατανοητό. Μεταξύ άλλων, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και οι συνθήκες διακυβέρνησης μπορούν επίσης να αποτελέσουν ειδικούς και ουσιώδεις κινδύνους για τον εκδότη και τις κινητές αξίες του και, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Για να μπορούν οι επενδυτές να αναγνωρίζουν τους πιο ουσιώδεις κινδύνους, ο εκδότης θα πρέπει να περιγράφει και να παρουσιάζει επαρκώς κάθε παράγοντα κινδύνου στο ενημερωτικό δελτίο. Το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό παραγόντων κινδύνου τους οποίους έχει επιλέξει ο εκδότης.

(55)

Η πρακτική της αγοράς κατά την οποία ένα εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο δεν περιλαμβάνει την τελική τιμή προσφοράς και/ή την ποσότητα των δημόσια προσφερόμενων κινητών αξιών, είτε εκφρασμένη σε αριθμό κινητών αξιών είτε ως συνολικό ονομαστικό ποσό, θα πρέπει να επιτρέπεται όταν αυτή η τελική τιμή προσφοράς και/ή η ποσότητα δεν μπορούν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, υπό την προϋπόθεση ότι, σε αυτή την περίπτωση, παρέχεται προστασία στους επενδυτές. Οι επενδυτές θα πρέπει είτε να έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις γνωστοποιηθεί η τελική τιμή προσφοράς ή η ποσότητα των κινητών αξιών ή, εναλλακτικά, το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να γνωστοποιεί την ανώτατη τιμή που ενδεχομένως να πρέπει να πληρώσουν οι επενδυτές για τις κινητές αξίες, ή τη μέγιστη ποσότητα κινητών αξιών, ή τις μεθόδους και τα κριτήρια αποτίμησης, ή/και προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να καθοριστεί η τιμή των κινητών αξιών και επεξήγηση των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, όπως η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, η ανάλυση ομάδων εφάμιλλων εταιρειών ή κάθε άλλη κοινώς αποδεκτή μέθοδος αποτίμησης. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αποτίμησης θα πρέπει να είναι αρκετά ακριβή ώστε να καθιστούν την τιμή προβλέψιμη και να διασφαλίζουν ένα επίπεδο προστασίας επενδυτών παρόμοιο με αυτό της γνωστοποίησης της ανώτατης τιμής της προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η απλή αναφορά στη μέθοδο ταχείας πώλησης εισηγμένων μετοχών (bookbuilding) δεν θα ήταν αποδεκτή ως μέθοδος ή κριτήριο αποτίμησης, εάν δεν περιλαμβάνεται ανώτατη τιμή στο ενημερωτικό δελτίο.

(56)

Η παράλειψη ευαίσθητων πληροφοριών σε ενημερωτικό δελτίο, ή σε συστατικά μέρη του, θα πρέπει να επιτρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω παρέκκλισης που χορηγεί η αρμόδια αρχή προκειμένου να αποφεύγονται επιζήμιες καταστάσεις για έναν εκδότη.

(57)

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, οι οποίες είναι γενικά διαθέσιμες στο κοινό. Επομένως, όταν ένα κράτος μέλος εγγυάται μια προσφορά κινητών αξιών, οι πληροφορίες αυτές δεν χρειάζεται να παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.

(58)

Η δυνατότητα των εκδοτών να ενσωματώνουν, μέσω παραπομπής, έγγραφα που περιέχουν τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο ενημερωτικό δελτίο –υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν δημοσιευθεί ηλεκτρονικά– θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου και να μειώνει το κόστος που αναλαμβάνουν οι εκδότες, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η προστασία των επενδυτών. Ωστόσο, η επιδιωκόμενη απλούστευση και μείωση του κόστους κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται εις βάρος των άλλων συμφερόντων που προορίζεται να προστατεύει το ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε πληροφορίες. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής θα πρέπει να ακολουθεί το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει για τα ενημερωτικά δελτία. Οι πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής θα πρέπει να είναι σε θέση να παραπέμπουν σε ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, εάν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλέον συναφείς λόγω ουσιώδους μεταβολής της κατάστασης, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο ενημερωτικό δελτίο και να παρέχονται οι επικαιροποιημένες πληροφορίες.

(59)

Οποιεσδήποτε ρυθμιζόμενες πληροφορίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν σε ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής. Οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ και οι εκδότες που εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, θα πρέπει επίσης να μπορούν να ενσωματώνουν στο ενημερωτικό δελτίο, μέσω παραπομπής, το σύνολο ή μέρος των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, εκθέσεων ελέγχου, οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης ή δηλώσεων εταιρικής διακυβέρνησής τους, εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα ηλεκτρονικά.

(60)

Δεν έχουν όλοι οι εκδότες πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης και τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την έγκριση ενός ενημερωτικού δελτίου, καθώς οι αρμόδιες αρχές στα διάφορα κράτη μέλη ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξαλείψει αυτές τις διαφορές εναρμονίζοντας τα κριτήρια ελέγχου του ενημερωτικού δελτίου και τους κανόνες που εφαρμόζονται στις διαδικασίες έγκρισης των αρμόδιων αρχών, μέσω εξορθολογισμού. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια συγκλίνουσα προσέγγιση από όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τον έλεγχο της πληρότητας, της συνέπειας και της δυνατότητας κατανόησης των πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για αναλογική προσέγγιση στον έλεγχο των ενημερωτικών δελτίων βάσει της κατάστασης του εκδότη και της έκδοσης. Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ζητείται η έγκριση ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να είναι δημοσίως διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) θα πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προαγωγή της εποπτικής σύγκλισης στον εν λόγω τομέα, χρησιμοποιώντας τις εξουσίες της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12). Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει ιδίως να διεξάγει αξιολογήσεις από ομοτίμους, οι οποίες θα καλύπτουν τις δραστηριότητες των αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου πριν από την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(61)

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές των κρατών μελών, είναι σημαντικό οι χρεώσεις που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές για την έγκριση και την κατάθεση ενημερωτικών δελτίων και των σχετικών εγγράφων τους να είναι εύλογες και αναλογικές και να γνωστοποιούνται.

(62)

Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο παρέχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και προκειμένου να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατότητα πρόσβασης στους επενδυτές, το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να δημοσιεύεται πάντα σε ηλεκτρονική μορφή. Το ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να δημοσιεύεται σε ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή, κατά περίπτωση, στον δικτυακό τόπο των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής, ή στον δικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία επιζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή του διαχειριστή του ΠΜΔ.

(63)

Όλα τα ενημερωτικά δελτία που έχουν εγκριθεί, ή εναλλακτικά ένας κατάλογος αυτών των ενημερωτικών δελτίων με υπερσυνδέσμους προς τα σχετικά ειδικά τμήματα δικτυακών τόπων, θα πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του εκδότη και κάθε ενημερωτικό δελτίο θα πρέπει να διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή στην ΕΑΚΑΑ, μαζί με τα σχετικά στοιχεία που καθιστούν δυνατή την ταξινόμησή του. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να παρέχει έναν κεντρικό μηχανισμό αποθήκευσης ενημερωτικών δελτίων, δωρεάν πρόσβαση σε αυτόν, καθώς και κατάλληλες δυνατότητες αναζήτησης για το κοινό. Για να εξασφαλιστεί ότι οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αναλυθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά, ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, όπως οι ISIN που προσδιορίζουν τις κινητές αξίες και οι κωδικοί νομικής οντότητας (LEI) που προσδιορίζουν τους εκδότες, τους προσφέροντες και τους εγγυητές, θα πρέπει να είναι μηχανικά αναγνώσιμες, μεταξύ άλλων, όταν χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα. Τα ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να παραμένουν στη διάθεση του κοινού για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη δημοσίευσή τους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η περίοδος διαθεσιμότητάς τους στο κοινό θα ευθυγραμμίζεται με την περίοδο διαθεσιμότητας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Τα ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμα στους επενδυτές σε σταθερό μέσο και δωρεάν, κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση που δυνητικός επενδυτής υποβάλει ειδικό αίτημα για έντυπο αντίγραφο, αυτός ο επενδυτής θα πρέπει να μπορεί να λάβει έντυπη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, δεν απαιτείται από τον εκδότη, τον προσφέροντα, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τον χρηματοοικονομικό μεσολαβητή να διατηρεί εφεδρικά έντυπα αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου προκειμένου να ικανοποιεί ενδεχόμενα τέτοια αιτήματα.

(64)

Είναι επίσης απαραίτητο να εναρμονισθούν οι διαφημίσεις, ώστε να μην υπονομεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού και να μην θίγεται η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο θεμιτός χαρακτήρας και η ακρίβεια των διαφημίσεων, καθώς και η συνοχή τους με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, είναι ύψιστης σημασίας για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών λιανικής. Με την επιφύλαξη του καθεστώτος διαβατηρίου δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η εποπτεία των εν λόγω διαφημίσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ρόλου των αρμόδιων αρχών. Οι απαιτήσεις σχετικά με τις διαφημίσεις στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να θίγουν άλλες εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

(65)

Οποιοδήποτε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την αξιολόγηση της επένδυσης και προκύπτει μετά τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου αλλά πριν από τη λήξη της προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να αξιολογείται κατάλληλα από τους επενδυτές και, επομένως, στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται η έγκριση και διανομή συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

(66)

Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να διασαφηνισθούν οι αντίστοιχες προθεσμίες εντός των οποίων ένας εκδότης πρέπει να δημοσιεύει συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και εντός των οποίων οι επενδυτές έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς μετά τη δημοσίευση συμπληρώματος. Αφενός, η υποχρέωση συμπλήρωσης του ενημερωτικού δελτίου θα πρέπει να ισχύει όταν το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια ανακύπτει πριν από την λήξη της περιόδου προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με το ποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη. Αφετέρου, το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή θα πρέπει να ασκείται μόνον εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια ανέκυψε ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να συνδέεται με τη χρονική στιγμή της εμφάνισης του σημαντικού νέου στοιχείου, του ουσιώδους σφάλματος ή της ουσιώδους ανακρίβειας που δικαιολογεί συμπλήρωμα και θα πρέπει να εφαρμόζεται εφόσον αυτό το γενεσιουργό αίτιο εμφανίζεται ενώ η προσφορά είναι ακόμη ανοιχτή και πριν από την παράδοση των κινητών αξιών. Το δικαίωμα υπαναχώρησης που χορηγείται στους επενδυτές λόγω σημαντικού νέου στοιχείου, ουσιώδους σφάλματος ή ουσιώδους ανακρίβειας που ανέκυψε ή επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι το αντίστοιχο συμπλήρωμα δημοσιεύεται μετά την περίοδο ισχύος του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου. Στην ειδική περίπτωση προσφοράς η οποία συνεχίζεται στο πλαίσιο δύο διαδοχικών βασικών ενημερωτικών δελτίων, το γεγονός ότι ο εκδότης βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης επόμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν αίρει την υποχρέωση συμπλήρωσης του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου μέχρι τη λήξη ισχύος του και χορήγησης των σχετικών δικαιωμάτων υπαναχώρησης. Για να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει στο συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου να προσδιορίζεται πότε παύει να ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να ενημερώνουν τους επενδυτές για τα δικαιώματά τους και να διευκολύνουν τις διαδικασίες στην περίπτωση που οι επενδυτές ασκούν το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή μιας προσφοράς.

(67)

Η ισχύουσα υποχρέωση των εκδοτών να μεταφράζουν το πλήρες περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου σε όλες τις οικείες επίσημες γλώσσες αποθαρρύνει τις διασυνοριακές προσφορές ή τη διαπραγμάτευση σε πολυεθνική βάση. Για να διευκολύνονται οι διασυνοριακές προσφορές, μόνο το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να διατίθεται στην επίσημη γλώσσα ή τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής ή σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.

(68)

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής θα πρέπει να δύναται να ζητεί και να λαμβάνει πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, στο οποίο θα αναφέρεται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θα πρέπει επίσης να κοινοποιεί στον εκδότη ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου που απευθύνεται στην αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ώστε ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου να γνωρίζει με βεβαιότητα εάν και πότε έχει όντως πραγματοποιηθεί κοινοποίηση. Όλες οι διαβιβάσεις εγγράφων μεταξύ των αρμόδιων αρχών για το σκοπό των κοινοποιήσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της πύλης κοινοποίησης που θα δημιουργήσει η ΕΑΚΑΑ.

(69)

Εφόσον ο παρών κανονισμός επιτρέπει στον εκδότη να επιλέξει το κράτος μέλος καταγωγής για τους σκοπούς της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου, είναι σκόπιμο να διασφαλισθεί ότι ο εν λόγω εκδότης μπορεί να χρησιμοποιήσει ως συστατικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου του έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς το οποίο έχει εγκριθεί ήδη από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Θα πρέπει συνεπώς να θεσπισθεί σύστημα κοινοποίησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών, ώστε να εξασφαλισθεί ότι το εν λόγω έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν υπόκειται σε έλεγχο ή έγκριση από την αρχή που είναι αρμόδια για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και ότι οι αρμόδιες αρχές εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες μόνο για το συστατικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου που έχουν εγκρίνει ήδη, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που καταρτίζεται στη συνέχεια συμπλήρωμα.

(70)

Για να διασφαλιστεί η πλήρης επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού, είναι επίσης απαραίτητο να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του οι κινητές αξίες που εκδίδονται από φορείς υπαγόμενους στα δίκαια τρίτων χωρών. Για να διασφαλίζονται οι ανταλλαγές πληροφοριών και η συνεργασία με αρχές τρίτων χωρών με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταρτίζουν συμφωνίες συνεργασίας με τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. Οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων η οποία πραγματοποιείται βάσει των ανωτέρω συμφωνιών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

(71)

Η ύπαρξη πολυάριθμων αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη, με διαφορετικές αρμοδιότητες, ενδέχεται να προκαλέσει περιττό κόστος και επικάλυψη αρμοδιοτήτων χωρίς να προσφέρει κανένα πρόσθετο όφελος. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίσει μια ενιαία αρμόδια αρχή για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και για την ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Αυτή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να θεσπισθεί ως διοικητική αρχή και με μορφή ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της από οικονομικούς φορείς και να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. Ο ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν θα πρέπει να αποκλείει τη συνεργασία μεταξύ αυτής της αρμόδιας αρχής και τρίτων μερών, όπως αρχών επιφορτισμένων με την εποπτεία τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών ή αρχών επιφορτισμένων με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών, με σκοπό να διασφαλίζονται ο αποτελεσματικός έλεγχος και η έγκριση των ενημερωτικών δελτίων προς το συμφέρον των εκδοτών, των επενδυτών, των φορέων της αγοράς καθώς και των ιδίων των αγορών. Η ανάθεση καθηκόντων από μια αρμόδια αρχή σε τρίτα μέρη θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο όταν αφορά τη δημοσίευση εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων.

(72)

Ένα σύνολο αποτελεσματικών εργαλείων, εξουσιών και πόρων για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εγγυάται την αποτελεσματικότητα της εποπτείας. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ειδικότερα ελάχιστο επίπεδο εποπτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να ανατεθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται στις περιπτώσεις που ορίζει το εθνικό δίκαιο, κατόπιν αιτήσεως προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές και η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ενεργούν με τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο, διατηρώντας την αυτονομία τους σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

(73)

Για τον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, είναι απαραίτητο για τις αρμόδιες αρχές να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους πέραν των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων, προκειμένου να προβούν σε κατάσχεση εγγράφων. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι υπάρχουν τέτοια έγγραφα καθώς και άλλα δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές είναι απαραίτητη στην περίπτωση που το πρόσωπο από το οποίο έχουν ζητηθεί οι πληροφορίες δεν έχει συμμορφωθεί με την απαίτηση ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι, εάν υποβληθεί αίτηση, δεν θα υπάρξει συμμόρφωση ή ότι τα έγγραφα ή οι πληροφορίες που σχετίζονται με την απαίτηση παροχής πληροφοριών θα απομακρυνθούν, θα παραποιηθούν ή θα καταστραφούν.

(74)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010 για την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις του παρόντος κανονισμού υπόκεινται σε κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα. Αυτές οι κυρώσεις και τα μέτρα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, να εξασφαλίζουν μια κοινή προσέγγιση στα κράτη μέλη και να λειτουργούν προληπτικά. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέψουν υψηλότερα επίπεδα διοικητικών κυρώσεων.

(75)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα και οι οποίες λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές λειτουργούν αποτρεπτικά για το κοινό γενικότερα, θα πρέπει κανονικά να δημοσιεύονται, εκτός εάν η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θεωρεί απαραίτητο να επιλέξει δημοσίευση σε ανώνυμη βάση, να καθυστερήσει τη δημοσίευση ή να μην δημοσιεύσει.

(76)

Μολονότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις ίδιες παραβάσεις, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες για διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να επιβάλουν τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις για το ίδιο αδίκημα, αλλά θα πρέπει να μπορούν να το πράξουν εφόσον το επιτρέπει το εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων αντί διοικητικών κυρώσεων για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να μειώνει ή να επηρεάζει με άλλον τρόπο την ικανότητα των αρμόδιων αρχών προς συνεργασία, πρόσβαση και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ακόμη και έπειτα από τυχόν παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη.

(77)

Οι πληροφοριοδότες ενδέχεται να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές νέες πληροφορίες οι οποίες τις διευκολύνουν στον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων επί υποθέσεων που αφορούν παράβαση του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται επαρκείς ρυθμίσεις που επιτρέπουν στους πληροφοριοδότες να ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις του κανονισμού και που τους προστατεύουν από τυχόν αντίποινα.

(78)

Για να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις όσον αφορά τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν ορισμένα έγγραφα που πρέπει να δημοσιεύονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, συγχώνευσης ή διάσπασης, την εξέταση, έγκριση, κατάθεση και έλεγχο του γενικού εγγράφου αναφοράς και τυχόν τροποποιήσεών του καθώς και των προϋποθέσεων απώλειας του καθεστώτος συχνού εκδότη, τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων, και τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο γενικό έγγραφο αναφοράς, τις μειωμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο σε περιπτώσεις δευτερογενών εκδόσεων και ΜΜΕ, το ειδικό μειωμένο περιεχόμενο και την τυποποιημένη μορφή και τη σειρά του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ και του ειδικού περιληπτικού σημειώματός του, τα κριτήρια για την εκτίμηση και την παρουσίαση των παραγόντων κινδύνου από τον εκδότη, τον έλεγχο και την έγκριση ενημερωτικών δελτίων και τα γενικά κριτήρια ισοδυναμίας για ενημερωτικά δελτία που καταρτίζονται από εκδότες τρίτης χώρας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (15). Πιο συγκεκριμένα, για να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(79)

Για να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ισοδυναμία των νόμων τρίτων χωρών περί ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την εν λόγω ισοδυναμία. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16).

(80)

Τα τεχνικά πρότυπα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ είναι φορέας με υψηλό βαθμό εξειδικευμένης πείρας, θα ήταν συμφέρον και σκόπιμο να της ανατεθεί η εκπόνηση των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που δεν ενέχουν επιλογές πολιτικής, τα οποία θα υποβάλλονται στην Επιτροπή.

(81)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων τα οποία εκπονεί η ΕΑΚΑΑ όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της παρουσίασης των βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που πρέπει να περιέχει το περιληπτικό σημείωμα, τις περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατό ορισμένες πληροφορίες να παραλειφθούν από το ενημερωτικό δελτίο, τις πληροφορίες που πρέπει να ενσωματώνονται μέσω παραπομπής και άλλους τύπους εγγράφων που απαιτούνται δυνάμει του δικαίου της Ένωσης, τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταξινόμηση ενημερωτικών δελτίων στον μηχανισμό αποθήκευσης που διαχειρίζεται η ΕΑΚΑΑ, τις διατάξεις σχετικά με τις διαφημίσεις, τις καταστάσεις κατά τις οποίες λόγω σημαντικού νέου στοιχείου, ουσιώδους σφάλματος ή ουσιώδους ανακρίβειας σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο απαιτείται δημοσίευση συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου, τις τεχνικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της πύλης κοινοποίησης της ΕΑΚΑΑ, το ελάχιστο περιεχόμενο των συμφωνιών συνεργασίας με εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες και τα υποδείγματα που θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές με την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο της υποχρέωσης συνεργασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 290 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(82)

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να εγκρίνει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, που εκπονεί η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά τα τυπικά έντυπα και υποδείγματα και τις τυπικές διαδικασίες για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης, του ενημερωτικού δελτίου, του εγγράφου αναφοράς, του γενικού εγγράφου αναφοράς, κάθε συμπληρώματός τους και των μεταφράσεών τους, του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου και της μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου και/ή του περιληπτικού σημειώματος, τα τυπικά έντυπα και υποδείγματα και τις τυπικές διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τις διαδικασίες και τα έντυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(83)

Κατά την άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αρχές:

την ανάγκη να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών λιανικής και των ΜΜΕ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με την προώθηση υψηλού επιπέδου διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές,

την ανάγκη να προσαρμόζονται οι απαιτήσεις γνωστοποίησης ενός ενημερωτικού δελτίου με βάση το μέγεθος του εκδότη και τις πληροφορίες που πρέπει ήδη να γνωστοποιεί ένας εκδότης δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,

την ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές και παράλληλα να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω εταιρείες,

την ανάγκη να παρέχεται στους επενδυτές ευρύ φάσμα ευκαιριών ανταγωνιστικών επενδύσεων και ένα προσαρμοσμένο στις περιστάσεις επίπεδο δημοσιότητας και προστασίας,

την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων με συνέπεια, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση αδικημάτων που διαπράττονται από διευθυντικά στελέχη,

την ανάγκη για υψηλό επίπεδο διαφάνειας και για διαβούλευση με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

την ανάγκη να ενθαρρύνεται η καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές αγορές προκειμένου αυτές να χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα,

την ανάγκη να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω στενού και στιγμιαίου ελέγχου των καινοτομιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα,

τη σπουδαιότητα της μείωσης του κόστους του κεφαλαίου και της αύξησης της πρόσβασης σε αυτό,

κατά τη λήψη κάθε εκτελεστικού μέτρου, την ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ κόστους και οφέλους για όλους τους φορείς της αγοράς σε μακροπρόθεσμη βάση,

την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ένωσης, χωρίς να θίγεται η ιδιαίτερα αναγκαία επέκταση της διεθνούς συνεργασίας,

την ανάγκη εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους φορείς της αγοράς, μέσω της καθιέρωσης, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, δικαίου της Ένωσης,

την ανάγκη να διασφαλίζεται η συνοχή με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης στον ίδιο τομέα, δεδομένου ότι τυχόν ανισότητες στο επίπεδο της πληροφόρησης και έλλειψη διαφάνειας θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη λειτουργία των αγορών και κυρίως να βλάψουν τους καταναλωτές και τους μικροεπενδυτές.

(84)

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως ανταλλαγή ή διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και οποιαδήποτε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

(85)

Η Επιτροπή θα πρέπει, έως τις 21 Ιουλίου 2022, να επανεξετάσει την εφαρμογή του και να αξιολογήσει ιδίως εάν τα καθεστώτα απαιτήσεων γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις και για το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ, το γενικό έγγραφο αναφοράς και το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου συνεχίζουν να είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η έκθεση θα πρέπει να αναλύει τα σχετικά στοιχεία και τάσεις όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ και να εκτιμά αν το νέο καθεστώς επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις εταιρείες που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν. Η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει κατά πόσον οι εκδότες, ιδίως οι ΜΜΕ, μπορούν να λαμβάνουν LEI και ISIN σε λογικό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

(86)

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές και οι συμμετέχοντες στην αγορά να αφομοιώσουν και να προγραμματίσουν την εφαρμογή των νέων μέτρων.

(87)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, παράλληλα με την καθιέρωση της Ένωσης κεφαλαιαγορών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς επίτευξη των στόχων αυτών.

(88)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αναγνωρισμένες, ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχές. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, τηρουμένων των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών.

(89)

Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και εξαιρέσεις

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις κατάρτισης, έγκρισης και διανομής του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες μορφές κινητών αξιών:

α)

στα μερίδια που εκδίδουν οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου·

β)

στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή κράτους μέλους, από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών·

γ)

στις μετοχές του κεφαλαίου των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών·

δ)

στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση ενός κράτους μέλους ή μιας περιφερειακής ή τοπικής αρχής κράτους μέλους·

ε)

στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από κράτος μέλος, με σκοπό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών·

στ)

στις μη ανταλλάξιμες μετοχές κεφαλαίου των οποίων βασικός σκοπός είναι να παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα να κάνει χρήση διαμερίσματος, ή άλλης μορφής ακίνητης περιουσίας ή μέρους αυτών, ενώ οι μετοχές δεν μπορούν να πωληθούν χωρίς παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα·

3.   Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 4, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών με συνολική ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 1 000 000 EUR, που υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα μηνών.

Τα κράτη μέλη δεν επεκτείνουν την υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Εντούτοις, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν άλλες απαιτήσεις γνωστοποίησης σε εθνικό επίπεδο, εφόσον οι εν λόγω απαιτήσεις δεν αποτελούν δυσανάλογη ή περιττή επιβάρυνση.

4.   Η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεν ισχύει σε καμία από τις ακόλουθες μορφές δημόσιων προσφορών κινητών αξιών:

α)

προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές·

β)

προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές·

γ)

προσφορά κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 000 EUR·

δ)

προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, με συνολική ανταλλακτική αξία τουλάχιστον 100 000 EUR ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους προσφορά·

ε)

μετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών μετοχών της ίδιας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση των νέων αυτών μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου·

στ)

κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παράγραφος 2, το οποίο περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

ζ)

κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παράγραφος 2, το οποίο περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

η)

μερίσματα καταβληθέντα σε υφιστάμενους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών, το οποίο παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς·

θ)

κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από εργοδότη ή από θυγατρική του εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της διανομής·

ι)

στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 75 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα υπολογισμένη σε περίοδο δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i)

δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες· και

ii)

δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών ούτε συνδέονται με παράγωγο μέσο.

5.   Η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εισαγωγής των κάτωθι προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)

ανταλλάξιμες κινητές αξίες με κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 % του αριθμού των κινητών αξιών που εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά·

β)

μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών ή από την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχουν άλλες κινητές αξίες, εφόσον οι προκύπτουσες μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι προκύπτουσες μετοχές αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό μικρότερο του 20 % του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου·

γ)

κινητές αξίες που προκύπτουν από τη μετατροπή ή την ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών, ιδίων κεφαλαίων ή επιλέξιμων υποχρεώσεων, από αρχή εξυγίανσης, λόγω της άσκησης εξουσίας που αναφέρεται στα άρθρα 53 παράγραφος 2, 59 παράγραφος 2 ή 63 παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

δ)

μετοχές που εκδίδονται προς αντικατάσταση μετοχών της ίδιας κατηγορίας οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών των μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου·

ε)

κινητές αξίες που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παράγραφος 2, το οποίο περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

στ)

κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης, υπό τον όρο ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παράγραφος 2, το οποίο περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν τη συναλλαγή και την επίπτωσή της στον εκδότη·

ζ)

μετοχές που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, και μερίσματα καταβληθέντα υπό μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή διανομής·

η)

κινητές αξίες που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν από τον εργοδότη ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά και ότι καθίσταται διαθέσιμο έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των κινητών αξιών καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή διανομής·

θ)

στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα εφόσον η συνολική αθροιστική ανταλλακτική αξία των προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη από 75 000 000 EUR ανά πιστωτικό ίδρυμα υπολογισμένη σε περίοδο δώδεκα μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες:

i)

δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες ή εναλλάξιμες· και

ii)

δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών ούτε συνδέονται με παράγωγο μέσο·

ι)

κινητές αξίες που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, υπό τους ακόλουθους όρους:

i)

ότι οι εν λόγω κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά για περισσότερο από 18 μήνες·

ii)

ότι, για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2005, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά συνοδεύθηκε από ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε και το οποίο κατέστη διαθέσιμο στο κοινό σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ·

iii)

ότι, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το σημείο ii), για τις κινητές αξίες που εισήχθησαν σε χρηματιστήριο για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου 1983, εγκρίθηκαν ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου (17) ή της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18)·

iv)

ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης σε αυτήν την άλλη ρυθμιζόμενη αγορά·

v)

ότι το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή κινητής αξίας προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δυνάμει της εξαίρεσης που ορίζεται στο στοιχείο ι), θέτει στη διάθεση του κοινού στο κράτος μέλος της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση της κινητής αξίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 παράγραφος 2, έγγραφο του οποίου το περιεχόμενο συνάδει με το άρθρο 7, με την εξαίρεση ότι το μέγιστο μέγεθος που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 αυξάνεται κατά δύο επιπλέον σελίδες Α4, και το οποίο έχει συνταχθεί σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ρυθμιζόμενης αγοράς στην οποία ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· και

vi)

το έγγραφο που αναφέρεται στο σημείο v) αναφέρει το σημείο διάθεσης του πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου και το σημείο όπου διατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσίευσε ο εκδότης σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

Η απαίτηση οι προκύπτουσες μετοχές να αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο 12 μηνών, λιγότερο από το 20 % του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή την οδηγία 2003/71/ΕΚ κατά τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά των κινητών αξιών που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές·

β)

εάν οι κινητές αξίες που παρέχουν πρόσβαση στις μετοχές εκδόθηκαν πριν από τις 20 Ιουλίου 2017·

γ)

εάν οι μετοχές μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, όπως ορίζονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19), ενός ιδρύματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 3 του εν λόγω κανονισμού και προκύπτουν από τη μετατροπή των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 που εκδίδει το εν λόγω ίδρυμα λόγω του γεγονότος ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού·

δ)

εάν οι μετοχές μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ή επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στον τίτλο Ι κεφάλαιο VI τμήμα 3 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20), και προκύπτουν από τη μετατροπή άλλων κινητών αξιών που ενεργοποιήθηκε για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συμμόρφωσης με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας ή τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως προβλέπεται στον τίτλο Ι κεφάλαιο VI τμήματα 4 και 5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή με την απαίτηση φερεγγυότητας ομίλου, όπως προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

6.   Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου που ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) δεν συνδυάζονται μεταξύ τους, αν ο συνδυασμός αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση ή μεταγενέστερη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε περίοδο 12 μηνών άνω του 20 % του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην ίδια ρυθμιζόμενη αγορά, χωρίς να δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο.

7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των ελάχιστων πληροφοριών που θα περιέχουν τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία στ) και ζ) και στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία ε) και στ) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «κινητές αξίες» νοούνται οι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εξαιρουμένων τίτλων της χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 17) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, διάρκειας μικρότερης των δώδεκα μηνών·

β)

ως «μετοχικές κινητές αξίες» νοούνται οι μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές σε εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο είδος μεταβιβάσιμης κινητής αξίας που παρέχει το δικαίωμα απόκτησης οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες κινητές αξίες ως αποτέλεσμα μετατροπής τους ή άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό το τελευταίο είδος κινητών αξιών εκδίδεται από τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή από οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη·

γ)

ως «μη μετοχικές κινητές αξίες» νοούνται όλες οι κινητές αξίες που δεν είναι μετοχικές κινητές αξίες·

δ)

ως «δημόσια προσφορά κινητών αξιών» νοείται ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της προσφοράς και τις προσφερόμενες κινητές αξίες, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την αγορά των εν λόγω κινητών αξιών. Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται επίσης στην τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών·

ε)

ως «ειδικοί επενδυτές» νοούνται φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ τμήμα Ι σημεία 1) έως 4) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και φυσικά πρόσωπα ή οντότητες που, κατόπιν αιτήματός τους, αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το τμήμα ΙΙ του εν λόγω παραρτήματος ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εκτός εάν έχουν συνάψει συμφωνία να αντιμετωπίζονται ως μη επαγγελματίες πελάτες, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του τμήματος Ι του εν λόγω παραρτήματος. Για τους σκοπούς εφαρμογής της πρώτης περιόδου του παρόντος στοιχείου, οι επενδυτικές εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα γνωστοποιούν, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, την ταξινόμηση των πελατών τους στον εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

στ)

ως «μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ» νοούνται οι ακόλουθες:

i)

εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς τους, πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της χρήσης μικρότερος των 250, συνολικός ισολογισμός που δεν υπερβαίνει τα 43 000 000 EUR και ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 000 000 EUR· ή

ii)

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 13) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ζ)

ως «πιστωτικό ίδρυμα» νοείται πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

η)

ως «εκδότης» νοείται νομική οντότητα που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες·

θ)

ως «προσφέρων» νοείται νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει κινητές αξίες στο κοινό·

ι)

ως «ρυθμιζόμενη αγορά» νοείται ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 21 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ια)

ως «διαφήμιση» νοείται ανακοίνωση και με τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i)

αφορά συγκεκριμένη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

ii)

αποσκοπεί ειδικά στην προώθηση της εγγραφής ή της απόκτησης κινητών αξιών·

ιβ)

ως «ρυθμιζόμενες πληροφορίες» νοούνται ρυθμιζόμενες πληροφορίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

ιγ)

ως «κράτος μέλος καταγωγής» νοείται:

i)

για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση και των οποίων οι κινητές αξίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το κράτος μέλος όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του εκδότη·

ii)

για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 000 EUR και για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή οντότητα ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη, το κράτος μέλος όπου ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα, ή όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή όπου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Το ίδιο ισχύει για μη μετοχικές κινητές αξίες σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι παρόμοια ελάχιστη ονομαστική αξία είναι ισοδύναμη με 1 000 EUR περίπου·

iii)

για όλους τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα και των οποίων οι κινητές αξίες δεν εμπίπτουν στο σημείο ii), το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά ή όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις:

όταν το κράτος μέλος καταγωγής δεν καθορίζεται στην επιλογή των εν λόγω εκδοτών,

σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) σημείο iii) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ·

ιδ)

ως «κράτος μέλος υποδοχής» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής·

ιε)

ως «αρμόδια αρχή» νοείται η αρχή την οποία ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 31, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό·

ιστ)

ως «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου» νοούνται τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρείες επενδύσεων που πληρούν αμφότερα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

i)

συγκεντρώνουν κεφάλαια από σειρά επενδυτών με σκοπό την επένδυσή τους σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των εν λόγω επενδυτών,

ii)

τα μερίδιά τους, κατ’ αίτηση των κομιστών, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με περιουσιακά στοιχεία τους·

ιζ)

ως «μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» νοούνται οι κινητές αξίες που εκδίδει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού·

ιη)

ως «έγκριση» νοείται η διαπίστωση κατά το πέρας του ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές·

ιθ)

ως «βασικό ενημερωτικό δελτίο» νοείται ενημερωτικό δελτίο που συνάδει με το άρθρο 8 και, κατ’ επιλογήν του εκδότη, με τους τελικούς όρους της προσφοράς·

κ)

ως «εργάσιμες ημέρες» νοούνται οι εργάσιμες ημέρες της σχετικής αρμόδιας αρχής, εξαιρουμένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών, όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία που ισχύει για την εν λόγω αρμόδια αρχή·

κα)

ως «πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ» νοείται πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

κβ)

ως «μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης» ή «ΜΟΔ» νοείται μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 23) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

κγ)

ως «αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ» νοείται αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 12) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

κδ)

ως «εκδότης τρίτης χώρας» νοείται εκδότης εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα·

κε)

ως «περίοδος προσφοράς» νοείται η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι δυνητικοί επενδυτές μπορούν να αγοράσουν κινητές αξίες ή να εγγραφούν για την αγορά των οικείων κινητών αξιών·

κστ)

ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο το οποίο:

i)

παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά και για χρονικό διάστημα ικανό για τους σκοπούς των πληροφοριών· και

ii)

επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

Άρθρο 3

Υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου και εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4, η δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ένωση επιτρέπεται μόνο μετά τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει να εξαιρέσει δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 1 εάν:

α)

τέτοιες προσφορές δεν υπόκεινται σε διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 25· και

β)

η συνολική αξία των επιμέρους προσφερόμενων κινητών αξιών στην Ένωση είναι μικρότερη των 8 000 000 ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ αν και πώς επιλέγουν να εφαρμόσουν την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού ποσού κάτω του οποίου ισχύει η εξαίρεση για τις προσφορές στο εν λόγω κράτος μέλος. Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του ανωτέρω χρηματικού ποσού.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 5, η εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά η οποία βρίσκεται ή λειτουργεί εντός της Ένωσης επιτρέπεται μόνο μετά τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Εθελοντικό ενημερωτικό δελτίο

1.   Όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3, ή εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 ή το άρθρο 3 παράγραφος 2, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει δικαίωμα να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο εθελοντικά σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο που έχει καταρτιστεί εθελοντικά και έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο ιγ), συνεπάγεται ότι ισχύουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για ενημερωτικό δελτίο του οποίου η κατάρτιση απαιτείται βάσει του παρόντος κανονισμού και υπόκειται σε όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπό την επίβλεψη της εν λόγω αρμόδιας αρχής.

Άρθρο 5

Μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών

1.   Οποιαδήποτε μεταπώληση κινητών αξιών οι οποίες προηγουμένως υπήρξαν αντικείμενο ενός ή περισσότερων ειδών δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως δ) θεωρείται ως επιμέρους προσφορά και εφαρμόζεται ο ορισμός του άρθρου 2 στοιχείο δ) προκειμένου να καθορισθεί εάν πρόκειται για δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Η τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών υπόκειται σε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, εκτός αν εφαρμόζεται μία από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία α) έως δ) για την τελική τοποθέτηση.

Δεν απαιτείται άλλο ενημερωτικό δελτίο σε οποιαδήποτε τέτοια μεταγενέστερη μεταπώληση κινητών αξιών ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, εφόσον διατίθεται έγκυρο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 12 και ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί στη χρήση του με γραπτή συμφωνία.

2.   Όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή σε ειδικό τμήμα αυτής, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο ειδικοί επενδυτές για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης τέτοιων κινητών αξιών, οι κινητές αξίες δεν μεταπωλούνται σε μη ειδικούς επενδυτές, εκτός αν καταρτιστεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, κατάλληλο για μη ειδικούς επενδυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 6

Το ενημερωτικό δελτίο

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 και του άρθρου 18 παράγραφος 1, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για να προβεί ο επενδυτής σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση σχετικά με τα εξής:

α)

τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τα κέρδη και τις απώλειες, τη χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή·

β)

τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες· και

γ)

τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στον εκδότη.

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα ακόλουθα:

α)

το είδος του εκδότη·

β)

τον τύπο των κινητών αξιών·

γ)

την κατάσταση του εκδότη·

δ)

κατά περίπτωση, το αν οι μη μετοχικές κινητές αξίες έχουν ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100 000 EUR ή όχι ή αν αυτές πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή σε ειδικό τμήμα αυτής, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο ειδικοί επενδυτές για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης τέτοιων κινητών αξιών.

2.   Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο συντάσσονται και παρουσιάζονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης, λαμβανομένων υπόψη των παραγόντων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.

3.   Ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό μορφή χωριστών εγγράφων.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 8 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει ένα έγγραφο αναφοράς, ένα σημείωμα εκδιδόμενων τίτλων και ένα περιληπτικό σημείωμα. Το έγγραφο αναφοράς περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη. Το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Άρθρο 7

Το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου

1.   Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει περιληπτικό σημείωμα το οποίο παρέχει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται οι επενδυτές προκειμένου να κατανοήσουν τον τύπο και τους κινδύνους του εκδότη, του εγγυητή και των κινητών αξιών που προσφέρονται ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο πρέπει να εκλαμβάνεται σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ώστε να διευκολύνει τους επενδυτές να εξετάσουν κατά πόσον θα επενδύσουν στις εν λόγω κινητές αξίες.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται περιληπτικό σημείωμα όταν το ενημερωτικό δελτίο αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κινητές αξίες:

α)

είτε πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή σε ειδικό τμήμα αυτής, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο ειδικοί επενδυτές για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης τέτοιων κινητών αξιών ή

β)

έχουν ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100 000 EUR.

2.   Το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος είναι ακριβές, ορθό και σαφές και δεν είναι παραπλανητικό. Πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο και χαρακτηρίζεται από συνοχή με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

3.   Το περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται υπό μορφή συνοπτικού εγγράφου που συντάσσεται με περιεκτικό τρόπο και η εκτύπωσή του έχει μέγιστο μέγεθος επτά σελίδων Α4. Το περιληπτικό σημείωμα:

α)

παρουσιάζεται και σελιδοποιείται με τρόπο που καθιστά εύκολη την ανάγνωση και χρησιμοποιεί χαρακτήρες αναγνώσιμου μεγέθους·

β)

συντάσσεται σε γλώσσα και ύφος που διευκολύνουν την κατανόηση των πληροφοριών, ιδίως δε σε γλώσσα σαφή, όχι τεχνική, συνοπτική και κατανοητή για τους επενδυτές.

4.   Το περιληπτικό σημείωμα απαρτίζεται από τις εξής τέσσερις ενότητες:

α)

εισαγωγή, που περιέχει προειδοποιήσεις·

β)

βασικές πληροφορίες για τον εκδότη·

γ)

βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες·

δ)

βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και/ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

5.   Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) περιλαμβάνει:

α)

την ονομασία και τον διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN) των κινητών αξιών·

β)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI)·

γ)

κατά περίπτωση, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος, συμπεριλαμβανομένου του LEI εάν ο προσφέρων διαθέτει νομική προσωπικότητα, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

δ)

την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο και, όταν αυτή είναι διαφορετική, της αρμόδιας αρχής που ενέκρινε το έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς·

ε)

την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

Περιέχει τις κάτωθι προειδοποιήσεις:

α)

ότι το περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου·

β)

ότι ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του ενημερωτικού δελτίου ως συνόλου·

γ)

κατά περίπτωση, ότι ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου και, σε περίπτωση που η ευθύνη του επενδυτή δεν περιορίζεται στο ποσό της επένδυσης, ότι ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει ποσό μεγαλύτερο του επενδυμένου κεφαλαίου και την έκταση της δυνητικής αυτής ζημίας·

δ)

ότι σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει του εθνικού δικαίου, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας·

ε)

ότι αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες·

στ)

κατά περίπτωση, την προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση, η οποία απαιτείται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

6.   Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)

στην υποενότητα με τίτλο «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;», συνοπτική περιγραφή του εκδότη των κινητών αξιών, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

i)

την έδρα και τη νομική μορφή του, τον LEI, το δίκαιο βάσει του οποίου λειτουργεί και τη χώρα ίδρυσής του·

ii)

τις κύριες δραστηριότητές του·

iii)

τους βασικούς μετόχους του, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα και σε/από ποιον·

iv)

την ταυτότητα των βασικών διευθυνόντων συμβούλων του·

v)

την ταυτότητα των ορκωτών ελεγκτών του.

β)

στην υποενότητα με τίτλο «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;», επιλεγμένες ιστορικές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Η υποβολή των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να ικανοποιείται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό. Οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

i)

άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

ii)

σύντομη περιγραφή τυχόν επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

γ)

στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;», συνοπτική περιγραφή των ουσιωδέστερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τον εκδότη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, χωρίς να υπερβαίνεται ο συνολικός αριθμός παραγόντων κινδύνου που καθορίζεται στην παράγραφο 10.

7.   Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)

Στην υποενότητα με τίτλο «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;», συνοπτική περιγραφή των κινητών αξιών που προσφέρονται δημόσια και/ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

i)

τον τύπο, την κατηγορία και τον ISIN,

ii)

κατά περίπτωση, το νόμισμά τους, την ονομαστική τους αξία, την αξία τους στο άρτιο (par value), τον αριθμό των κινητών αξιών που εκδόθηκαν και τη διάρκεια των κινητών αξιών·

iii)

τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες·

iv)

τη σχετική τάξη των κινητών αξιών στη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη στην περίπτωση αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο εξασφάλισης των κινητών αξιών και τον πιθανό αντίκτυπο στην επένδυση στην περίπτωση εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ·

v)

τυχόν περιορισμούς της ελεύθερης διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών·

vi)

κατά περίπτωση, την πολιτική μερισμάτων ή αποδόσεων·

β)

στην υποενότητα με τίτλο «Πού πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;», αναφορά του κατά πόσον έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ, καθώς και η ταυτότητα όλων των αγορών στις οποίες πραγματοποιείται ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών·

γ)

εάν έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες, στην υποενότητα με τίτλο «Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;», οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)

συνοπτική περιγραφή της φύσης και του εύρους της εγγύησης·

ii)

συνοπτική περιγραφή του εγγυητή, συμπεριλαμβανομένου του LEI·

iii)

οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του εγγυητή να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του βάσει της εγγύησης· και

iv)

συνοπτική περιγραφή των ουσιωδέστερων παραγόντων κινδύνου για τον εγγυητή, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, χωρίς να υπερβαίνεται ο συνολικός αριθμός παραγόντων κινδύνου που καθορίζεται στην παράγραφο 10·

δ)

Στην υποενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;», συνοπτική περιγραφή των ουσιωδέστερων παραγόντων κινδύνου που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, χωρίς να υπερβαίνεται ο συνολικός αριθμός παραγόντων κινδύνου που καθορίζεται στην παράγραφο 10.

Εάν απαιτείται σύνταξη εγγράφου βασικών πληροφοριών βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δύναται να υποκαταστήσει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο με τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία γ) έως θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Όπου εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, κάθε κράτος μέλος που ενεργεί ως κράτος μέλος καταγωγής για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού δύναται να υποχρεώνει τους εκδότες, τους προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να υποκαθιστούν το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο με τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία γ) έως θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 στα ενημερωτικά δελτία που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή του.

Όταν πραγματοποιείται υποκατάσταση περιεχομένου δυνάμει του δεύτερου εδαφίου, το μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης που ορίζεται στην παράγραφο 3 αυξάνεται κατά τρεις επιπλέον σελίδες A4. Το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή ενότητα του περιληπτικού σημειώματος. Η σελιδοποίηση αυτής της ενότητας προσδιορίζει σαφώς ότι πρόκειται για περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία γ) έως θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Όταν, σύμφωνα με άρθρο 8 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο, το ενιαίο περιληπτικό σημείωμα καλύπτει περισσότερες από μία κινητές αξίες οι οποίες διαφέρουν μόνο όσον αφορά πολύ λίγες λεπτομέρειες, όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, το μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης που ορίζεται στην παράγραφο 3 αυξάνεται κατά δύο επιπλέον σελίδες Α4. Ωστόσο, σε περίπτωση που πρέπει να καταρτιστεί έγγραφο βασικών πληροφοριών για τις εν λόγω κινητές αξίες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά προβεί στην υποκατάσταση περιεχομένου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, το μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης αυξάνεται κατά τρεις επιπλέον σελίδες μεγέθους A4 για κάθε πρόσθετη κινητή αξία.

Εάν το περιληπτικό σημείωμα περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, το μέγιστο μέγεθος εκτύπωσης που ορίζεται στην παράγραφο 3 αυξάνεται κατά μία επιπλέον σελίδα μεγέθους A4.

8.   Η ενότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ) περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

α)

στην υποενότητα με τίτλο «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω στην εν λόγω κινητή αξία;», κατά περίπτωση, τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της προσφοράς, τις λεπτομέρειες της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, το πρόγραμμα διανομής, το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά, καθώς και εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης και/ή της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμώμενων εξόδων που θα χρεώσει ο εκδότης ή ο προσφέρων στον επενδυτή·

β)

αν είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον εκδότη, στην υποενότητα με τίτλο «Ποιος είναι ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση;», συνοπτική περιγραφή του προσφέροντος τις κινητές αξίες και/ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία περιλαμβάνει την έδρα και τη νομική μορφή του, το δίκαιο βάσει του οποίου λειτουργεί και τη χώρα ίδρυσής του·

γ)

στην υποενότητα με τίτλο «Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;», συνοπτική περιγραφή των λόγων της προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και, κατά περίπτωση:.

i)

τη χρήση και το εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων·

ii)

αναφορά στο αν η προσφορά υπόκειται σε συμφωνία αναδοχής βασιζόμενη σε ανέκκλητη δέσμευση ανάληψης όπου δηλώνεται το τυχόν μη καλυπτόμενο μέρος·

iii)

αναφορά των ουσιωδέστερων συγκρούσεων συμφερόντων σχετικά με την πρόσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

9.   Στην καθεμιά από τις ενότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 6, 7 και 8, ο εκδότης δύναται να προσθέσει υποκατηγορίες εάν αυτό είναι απαραίτητο.

10.   Ο συνολικός αριθμός των παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνονται στις ενότητες του περιληπτικού σημειώματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 στοιχείο γ) και την παράγραφο 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iv) και στοιχείο δ) δεν υπερβαίνει τους 15.

11.   Το περιληπτικό σημείωμα δεν περιέχει παραπομπές σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ούτε ενσωματώνει πληροφορίες μέσω παραπομπής.

12.   Όταν πρέπει να καταρτιστεί έγγραφο βασικών πληροφοριών για κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και ένα κράτος μέλος καταγωγής υποχρεώνει τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά να υποκαταστήσει το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 7, δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίοδος του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι οι πάροχοι επενδυτικών συμβουλών για τις κινητές αξίες ή οι πωλητές των κινητών αξιών εκ μέρους του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχουν εκπληρώσει, κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, την υποχρέωση παροχής του εγγράφου βασικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, εφόσον παρέχουν, αντ’ αυτού, στους ενδιαφερόμενους επενδυτές το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου κατά τον χρόνο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 και 14 του εν λόγω κανονισμού.

13.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει το περιεχόμενο και τη μορφή της παρουσίασης των βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) και των σχετικών βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 7 στοιχείο γ) σημείο iii), λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη κινητών αξιών και εκδοτών και διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι συνοπτικές και κατανοητές.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 21 Ιουλίου 2018.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έγκρισης των κανονιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 8

Το βασικό ενημερωτικό δελτίο

1.   Για μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών οποιασδήποτε μορφής, το ενημερωτικό δελτίο μπορεί, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να περιλαμβάνει ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο με τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

2.   Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες:

α)

υπόδειγμα με τίτλο «μορφή τελικών όρων», το οποίο συμπληρώνεται για κάθε επιμέρους έκδοση, στο οποίο αναφέρονται οι διαθέσιμες επιλογές σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να καθοριστούν στους τελικούς όρους της προσφοράς·

β)

τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου στον οποίον θα δημοσιευτούν οι τελικοί όροι.

3.   Σε περίπτωση που ένα βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει επιλογές σχετικά με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το σχετικό σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, οι τελικοί όροι καθορίζουν ποια από τις επιλογές ισχύει για τη μεμονωμένη έκδοση παραπέμποντας στις σχετικές ενότητες του βασικού ενημερωτικού δελτίου ή επαναλαμβάνοντας αυτές τις πληροφορίες.

4.   Οι τελικοί όροι παρουσιάζονται υπό μορφή χωριστού εγγράφου ή συμπεριλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε κάθε συμπλήρωμά του. Οι τελικοί όροι διατυπώνονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανάλυση και την κατανόησή τους.

Οι τελικοί όροι περιέχουν μόνον πληροφορίες που έχουν σχέση με το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) εφαρμόζεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

5.   Εάν οι τελικοί όροι δεν περιλαμβάνονται ούτε στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ούτε σε συμπλήρωμα, ο εκδότης τους θέτει στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 και τα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής το συντομότερο δυνατόν μετά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και, όταν αυτό είναι δυνατόν, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Οι τελικοί όροι περιέχουν σαφή και ευδιάκριτη δήλωση που αναφέρει:

α)

ότι οι τελικοί όροι έχουν συνταχθεί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και πρέπει να εκλαμβάνονται σε συνάρτηση με το βασικό ενημερωτικό δελτίο και κάθε συμπλήρωμά του·

β)

πού έχουν δημοσιευθεί το βασικό ενημερωτικό δελτίο και κάθε συμπλήρωμά του σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 21·

γ)

ότι το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης προσαρτάται στους τελικούς όρους.

6.   Το βασικό ενημερωτικό δελτίο μπορεί να καταρτισθεί ως ενιαίο έγγραφο ή υπό μορφή χωριστών εγγράφων.

Εάν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει καταθέσει έγγραφο αναφοράς για μη μετοχικές κινητές αξίες ή γενικό έγγραφο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9, και επιλέγει να καταρτίσει βασικό ενημερωτικό δελτίο, το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει:

α)

τις πληροφορίες που περιέχονταν στο έγγραφο αναφοράς ή στο γενικό έγγραφο αναφοράς·

β)

τις πληροφορίες που διαφορετικά θα περιέχονταν στο σημείωμα της εκδιδόμενης κινητής αξίας, με την εξαίρεση των τελικών όρων εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

7.   Οι συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με καθεμιά από τις διάφορες κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε βασικό ενημερωτικό δελτίο είναι σαφώς διαχωρισμένες.

8.   Περιληπτικό σημείωμα καταρτίζεται μόνο αφού οι τελικοί όροι συμπεριληφθούν στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, ή σε συμπλήρωμα αυτού, ή κατατεθούν, και το εν λόγω περιληπτικό σημείωμα αφορά συγκεκριμένα τη μεμονωμένη έκδοση.

9.   Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης υπόκειται στις ίδιες απαιτήσεις με τους τελικούς όρους, όπως εκτίθενται στο παρόν άρθρο, και επισυνάπτεται σε αυτούς.

Το περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης συμμορφώνεται με το άρθρο 7 και παρέχει τα εξής:

α)

τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πληροφοριών για τον εκδότη·

β)

τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στους κατάλληλους τελικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πληροφοριών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

Σε περιπτώσεις που οι τελικοί όροι αφορούν αρκετές κινητές αξίες οι οποίες διαφέρουν μόνο ως προς ορισμένες ελάχιστες λεπτομέρειες, όπως η τιμή έκδοσης ή η ημερομηνία λήξης, μπορεί να επισυνάπτεται ενιαίο περιληπτικό σημείωμα της μεμονωμένης έκδοσης για το σύνολο αυτών των κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές κινητές αξίες είναι σαφώς διαχωρισμένες.

10.   Σύμφωνα με το άρθρο 23, οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνονται, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

11.   Μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών μπορεί να συνεχισθεί μετά τη λήξη του βασικού ενημερωτικού δελτίου βάσει του οποίου ξεκίνησε, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου. Οι τελικοί όροι της εν λόγω προσφοράς περιέχουν στην πρώτη σελίδα ευδιάκριτη προειδοποίηση που αναφέρει την τελευταία ημέρα ισχύος του προηγούμενου βασικού ενημερωτικού δελτίου και πού θα δημοσιευτεί το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο. Το επόμενο βασικό ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει ή ενσωματώνει μέσω παραπομπής τη μορφή των τελικών όρων από το αρχικό βασικό ενημερωτικό δελτίο και παραπέμπει στους τελικούς όρους που παρουσιάζουν συνάφεια προς την συνεχιζόμενη προσφορά.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 2 ισχύει επίσης για επενδυτές που έχουν συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή να εγγραφούν για την αγορά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του βασικού ενημερωτικού δελτίου, εκτός εάν οι κινητές αξίες έχουν ήδη παραδοθεί σε αυτούς.

Άρθρο 9

Το γενικό έγγραφο αναφοράς

1.   Οποιοσδήποτε εκδότης του οποίου οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ μπορεί να καταρτίζει κάθε οικονομική χρήση γενικό έγγραφο αναφοράς που περιγράφει την οργάνωση, τις εργασίες, τη χρηματοοικονομική θέση, τα κέρδη και τις προοπτικές, τη διακυβέρνηση και τη μετοχική δομή της εταιρείας.

2.   Οποιοσδήποτε εκδότης που επιλέγει να καταρτίζει γενικό έγγραφο αναφοράς κάθε οικονομική χρήση το υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 4.

Αφού εξασφαλίσει ο εκδότης την έγκριση του γενικού εγγράφου αναφοράς από την αρμόδια αρχή επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, τα επόμενα γενικά έγγραφα αναφοράς μπορούν να κατατεθούν στην αρμόδια αρχή χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Εάν ο εκδότης δεν καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς για μία οικονομική χρήση, χάνει το πλεονέκτημα κατάθεσης χωρίς προηγούμενη έγκριση, και όλα τα επόμενα γενικά έγγραφα αναφοράς υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή προς έγκριση έως ότου εκπληρωθεί και πάλι η προϋπόθεση που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο.

Ο εκδότης οφείλει να αναφέρει στην αίτησή του προς την αρμόδια αρχή κατά πόσον το γενικό έγγραφο αναφοράς υποβάλλεται προς έγκριση ή κατατίθεται χωρίς προηγούμενη έγκριση.

Όταν ο εκδότης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ζητεί την κοινοποίηση του γενικού του εγγράφου αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 26, το υποβάλλει προς έγκριση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεών του που έχουν κατατεθεί προηγουμένως.

3.   Οι εκδότες οι οποίοι κατάρτιζαν, πριν από τις 21 Ιουλίου 2019, έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (21), εγκεκριμένο από αρμόδια αρχή τουλάχιστον επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη και στη συνέχεια κατέθεσαν το εν λόγω έγγραφο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, ή εξασφάλιζαν έγκριση για αυτό κάθε έτος, επιτρέπεται να υποβάλλουν γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από τις 21 Ιουλίου 2019.

4.   Μετά την έγκριση ή την κατάθεση χωρίς προηγούμενη έγκριση, το γενικό έγγραφο αναφοράς, καθώς και οι τροποποιήσεις του που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 9 του παρόντος άρθρου τίθενται στη διάθεση του κοινού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 21.

5.   Το γενικό έγγραφο αναφοράς συμμορφώνεται με τις γλωσσικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 27.

6.   Στο γενικό έγγραφο αναφοράς μπορούν να ενσωματωθούν πληροφορίες μέσω παραπομπής, τηρουμένων των όρων που ορίζονται στο άρθρο 19.

7.   Μετά την κατάθεση ή την έγκριση γενικού εγγράφου αναφοράς, ο εκδότης μπορεί οποτεδήποτε να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο καταθέτοντας τροποποίησή του στην αρμόδια αρχή. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, για την κατάθεση της τροποποίησης στην αρμόδια αρχή δεν απαιτείται έγκριση.

8.   Η αρμόδια αρχή μπορεί οποτεδήποτε να εξετάζει το περιεχόμενο του γενικού εγγράφου αναφοράς που έχει κατατεθεί χωρίς προηγούμενη έγκριση, καθώς και το περιεχόμενο τυχόν τροποποιήσεών του.

Η εξέταση από την αρμόδια αρχή συνίσταται στον έλεγχο του κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο γενικό έγγραφο αναφοράς και στις τυχόν τροποποιήσεις του είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές.

9.   Όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει, κατά την εξέταση, ότι το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό βάσει των σχετικών προτύπων ή ότι απαιτούνται τροποποιήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει τον εκδότη σχετικά.

Όταν ο εκδότης λαμβάνει αίτημα τροποποίησης ή υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών από την αρμόδια αρχή, απαιτείται να το λάβει υπόψη του μόνο κατά την κατάθεση του επόμενου γενικού εγγράφου αναφοράς για την επόμενη οικονομική χρήση, εκτός εάν ο εκδότης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το γενικό έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης υποβάλλει τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς το αργότερο κατά την υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 6.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, εάν η αρμόδια αρχή ενημερώσει τον εκδότη ότι η τροποποίηση ή η υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών που ζητεί αφορά ουσιώδη παράλειψη ή ουσιώδες λάθος ή ουσιώδη ανακρίβεια που ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις που έχουν σημασία για να μπορέσει αυτό να προβεί σε εκτίμηση του εκδότη εν επιγνώσει, ο τελευταίος υποβάλλει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τροποποίηση του γενικού εγγράφου αναφοράς.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από τον εκδότη να παράγει ενοποιημένο κείμενο του τροποποιημένου γενικού εγγράφου αναφοράς, εάν το ενοποιημένο αυτό κείμενο είναι αναγκαίο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα κατανόησης των πληροφοριών που παρέχονται στο εν λόγω έγγραφο. Ο εκδότης μπορεί να συμπεριλάβει, εθελοντικά, ενοποιημένη έκδοση του τροποποιημένου γενικού εγγράφου αναφοράς του, σε παράρτημα της τροποποίησης.

10.   Οι παράγραφοι 7 και 9 εφαρμόζονται μόνο όταν το γενικό έγγραφο αναφοράς δεν χρησιμοποιείται ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείται γενικό έγγραφο αναφοράς ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου, εφαρμόζεται μόνον το άρθρο 23 για τη συμπλήρωση του ενημερωτικού δελτίου μεταξύ του χρόνου έγκρισης του δελτίου και του οριστικού κλεισίματος της δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή, κατά περίπτωση, του χρόνου έναρξης της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο.

11.   Ο εκδότης που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο πρώτο ή στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου υπάγεται σε καθεστώς συχνού χρήστη και επωφελείται από την ταχύτερη διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 6, υπό τον όρο ότι:

α)

κατά την κατάθεση ή υποβολή προς έγκριση κάθε γενικού εγγράφου αναφοράς, ο εκδότης επιβεβαιώνει γραπτώς στην αρμόδια αρχή ότι, εξ όσων γνωρίζει, όλες οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες που έπρεπε να γνωστοποιηθούν βάσει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, και βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, έχουν κατατεθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ως άνω πράξεις κατά τους τελευταίους 18 μήνες ή κατά το διάστημα από την έναρξη της υποχρέωσης κοινοποίησης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, εφόσον είναι συντομότερο· και

β)

σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει προβεί στην εξέταση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8, ο εκδότης έχει τροποποιήσει το γενικό έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 9.

Εάν ο εκδότης δεν πληροί οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις, χάνει το καθεστώς συχνού εκδότη.

12.   Εάν το γενικό έγγραφο αναφοράς που κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή ή εγκρίθηκε από αυτήν δημοσιοποιηθεί το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος της οικονομικής χρήσης και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στην ετήσια οικονομική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης της ετήσιας οικονομικής έκθεσης που απαιτεί το εν λόγω άρθρο.

Εάν το γενικό έγγραφο αναφοράς ή τροποποίησή του που κατατέθηκε στην αρμόδια αρχή ή εγκρίθηκε από αυτήν δημοσιοποιηθεί το αργότερο εντός τριών μηνών από το τέλος του πρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης, και περιέχει τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης που απαιτεί το εν λόγω άρθρο.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, ο εκδότης:

α)

συμπεριλαμβάνει στο γενικό έγγραφο αναφοράς κατάλογο παραπομπών που προσδιορίζουν πού μπορεί να βρεθεί στο γενικό έγγραφο αναφοράς το κάθε στοιχείο που απαιτείται να συμπεριληφθεί στην ετήσια και στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση·

β)

καταθέτει το γενικό έγγραφο αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και το καθιστά διαθέσιμο στον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας·

γ)

συμπεριλαμβάνει στο γενικό έγγραφο αναφοράς δήλωση ευθύνης με τους όρους που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

13.   Η παράγραφος 12 εφαρμόζεται μόνο εάν το κράτος μέλος καταγωγής του εκδότη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού είναι επίσης το κράτος μέλος υποδοχής για τους σκοπούς της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και εάν η γλώσσα του γενικού εγγράφου αναφοράς πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 της εν λόγω οδηγίας.

14.   Η Επιτροπή, έως τις 21 Ιανουαρίου 2019, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 44 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού καθορίζοντας τα κριτήρια για την εξέταση και τον έλεγχο του γενικού εγγράφου αναφοράς και των τυχόν τροποποιήσεών του, τις διαδικασίες έγκρισης και κατάθεσης των εν λόγω εγγράφων, καθώς και τις προϋποθέσεις απώλειας του καθεστώτος του συχνού εκδότη.

Άρθρο 10

Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα

1.   Ο εκδότης που διαθέτει ήδη έγγραφο αναφοράς εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή υποχρεούται να καταρτίζει μόνο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, κατά περίπτωση, όταν οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

Εάν, από την έγκριση του εγγράφου αναφοράς, έχει ανακύψει σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια στις πληροφορίες που περιέχει το έγγραφο αναφοράς, γεγονός που είναι ικανό να επηρεάσει την εκτίμηση για τις κινητές αξίες, υποβάλλεται προς έγκριση συμπλήρωμα του εγγράφου αναφοράς, το αργότερο ταυτόχρονα με το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αποδοχή σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2.

Το έγγραφο αναφοράς και το συμπλήρωμά του, κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, συνιστά ενημερωτικό δελτίο, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

2.   Αφού εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο, τίθεται στη διάθεση του κοινού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21.

3.   Ο εκδότης που διαθέτει ήδη γενικό έγγραφο αναφοράς εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, ή έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς προηγούμενη έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, υποχρεούται να καταρτίζει μόνο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα όταν οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Στην περίπτωση που το γενικό έγγραφο αναφοράς έχει ήδη εγκριθεί, το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου, το περιληπτικό σημείωμα και όλες οι τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς που έχουν κατατεθεί από την έγκριση του γενικού εγγράφου αναφοράς υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

Εάν ένας εκδότης έχει καταθέσει γενικό έγγραφο αναφοράς χωρίς προηγούμενη έγκριση, όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του γενικού εγγράφου αναφοράς, υποβάλλονται προς έγκριση, παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω έγγραφα παραμένουν χωριστά.

Το γενικό έγγραφο αναφοράς, τροποποιημένο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 ή 9, συνοδευόμενο από το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, συνιστά ενημερωτικό δελτίο, αφού εγκριθεί από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 11

Ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ενημερωτικό δελτίο και σε κάθε συμπλήρωμα αυτού, φέρει τουλάχιστον ο εκδότης ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα του εκδότη, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ο εγγυητής, ανάλογα με την περίπτωση. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο, και κάθε συμπλήρωμα αυτού, προσδιορίζονται σαφώς στο ενημερωτικό δελτίο με το όνομα και την ιδιότητά τους ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, με την επωνυμία και την καταστατική τους έδρα, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται δηλώσεις των εν λόγω προσώπων με τις οποίες βεβαιώνεται ότι, καθόσον γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενο του δελτίου.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις περί αστικής ευθύνης εφαρμόζονται στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κανένα πρόσωπο δεν υπέχει αστική ευθύνη αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος σύμφωνα με το άρθρο 7 ή βάσει του ειδικού περιληπτικού σημειώματος ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, εκτός αν το εν λόγω σημείωμα:

α)

είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου· ή

β)

δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να διευκολύνουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις κινητές αξίες.

3.   Η ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στο έγγραφο αναφοράς ή στο γενικό έγγραφο αναφοράς ανήκει στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες το έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς χρησιμοποιείται ως συστατικό μέρος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ εάν οι πληροφορίες που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα συμπεριλαμβάνονται σε γενικό έγγραφο αναφοράς.

Άρθρο 12

Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του εγγράφου αναφοράς και του γενικού εγγράφου αναφοράς

1.   Το ενημερωτικό δελτίο, είτε αποτελεί ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα, ισχύει επί δώδεκα μήνες μετά την έγκρισή του για δημόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι συμπληρώνεται με τυχόν συμπληρώματα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 23.

Εάν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα, η περίοδος ισχύος αρχίζει από την έγκριση του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου.

2.   Το έγγραφο αναφοράς που έχει ήδη εγκριθεί είναι έγκυρο για χρήση ως συστατικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου επί δώδεκα μήνες από την έγκρισή του.

Η λήξη της διάρκειας ισχύος ενός τέτοιου εγγράφου αναφοράς δεν επηρεάζει τη διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου του οποίου αποτελεί συστατικό μέρος.

3.   Ένα γενικό έγγραφο αναφοράς είναι έγκυρο για χρήση ως συστατικό μέρος του ενημερωτικού δελτίου επί 12 μήνες μετά την έγκρισή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο ή μετά την κατάθεσή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Η λήξη της διάρκειας ισχύος ενός τέτοιου γενικού εγγράφου αναφοράς δεν επηρεάζει τη διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου του οποίου αποτελεί συστατικό μέρος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 13

Ελάχιστες πληροφορίες και μορφή

1.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και των τελικών όρων και σχετικά με τα πρότυπα που ορίζουν τις ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των LEI και ISIN, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη των πληροφοριών όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα.

Ειδικότερα, κατά την κατάρτιση των διαφόρων προτύπων ενημερωτικών δελτίων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα διάφορα είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετοχικές κινητές αξίες ή για μη μετοχικές κινητές αξίες· η συνεπής προσέγγιση όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σε ενημερωτικό δελτίο για κινητές αξίες παρεμφερούς οικονομικής αιτιολογίας, κυρίως για παράγωγους τίτλους·

β)

τα διαφορετικά είδη και οι διαφορετικές φύσεις των προσφορών και των εισαγωγών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών·

γ)

η χρησιμοποιούμενη μορφή και οι απαιτούμενες σε ένα ενημερωτικό δελτίο πληροφορίες για μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών οποιασδήποτε μορφής·

δ)

εάν ισχύει, ο δημόσιος χαρακτήρας του εκδότη·

ε)

εάν ισχύει, ο δημόσιος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του εκδότη·

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του δεύτερου εδαφίου, κατά την κατάρτιση των διαφόρων προτύπων ενημερωτικών δελτίων, η Επιτροπή ορίζει ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης για τα ενημερωτικά δελτία που αφορούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών, οι οποίες:

α)

πρόκειται να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή σε ειδικό τμήμα της, στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο ειδικοί επενδυτές για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης τέτοιων κινητών αξιών· ή

β)

έχουν ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100 000 EUR.

Οι εν λόγω απαιτήσεις πληροφόρησης είναι κατάλληλες, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

2.   Η Επιτροπή, έως τις 21 Ιανουαρίου 2019, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44, προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση του προτύπου που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνει το γενικό έγγραφο αναφοράς.

Το πρότυπο αυτό διασφαλίζει ότι το γενικό έγγραφο αναφοράς περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο γενικό έγγραφο αναφοράς και για την επόμενη δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχικών ή μη μετοχικών κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά. Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, την εξέταση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και τις προοπτικές, καθώς και την εταιρική διακυβέρνηση, οι πληροφορίες αυτές ευθυγραμμίζονται όσο το δυνατόν καλύτερα με τις πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιηθούν στις ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2004/109/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

3.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 βασίζονται στα πρότυπα που έχουν καθορίσει διεθνείς οργανισμοί επιτροπών κινητών αξιών στον τομέα της χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ιδίως ο διεθνής οργανισμός επιτροπών κινητών αξιών (IOSCO) καθώς και στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Απλοποιημένο καθεστώς γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις

1.   Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος απαιτήσεων γνωστοποίησης για δευτερογενείς εκδόσεις, σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)

εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον και οι οποίοι εκδίδουν κινητές αξίες ανταλλάξιμες με υπάρχουσες κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί προηγουμένως·

β)

εκδότες των οποίων οι μετοχικές κινητές αξίες είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες τουλάχιστον και οι οποίοι εκδίδουν μη μετοχικές κινητές αξίες·

γ)

προσφέροντες κινητές αξίες που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 18 συναπτούς μήνες.

Το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο αποτελείται από το περιληπτικό σημείωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7, από ειδικό έγγραφο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου και από ειδικό σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) του εν λόγω εδαφίου.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 1, το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο περιέχει τις σχετικές μειωμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να κατανοήσουν:

α)

τις προοπτικές του εκδότη και τις σημαντικές αλλαγές στην επιχείρηση και τη χρηματοοικονομική θέση του εκδότη και του εγγυητή που προέκυψαν μετά τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης, εάν υπάρχουν· και

β)

τα δικαιώματα που συνδέονται με τις κινητές αξίες·

γ)

τους λόγους της έκδοσης και τον αντίκτυπό της στον εκδότη, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου επί της συνολικής διάρθρωσης του κεφαλαίου του και επί της χρήσης των προϊόντων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο, συντάσσονται και παρουσιάζονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και επιτρέπει στους επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις κατόπιν ενημέρωσης. Λαμβάνουν επίσης υπόψη τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί ήδη στο κοινό σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ, κατά περίπτωση, και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

3.   Η Επιτροπή εκδίδει, έως τις 21 Ιανουαρίου 2019, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 44, προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των προτύπων που προσδιορίζουν τις μειωμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος απαιτήσεων γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τα πρότυπα αυτά περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

τις ετήσιες και εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου·

β)

κατά περίπτωση, τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις κερδών·

γ)

συνοπτική παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών που γνωστοποιούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου·

δ)

τους παράγοντες κινδύνου·

ε)

για τις μετοχικές κινητές αξίες, τη δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης, τη δήλωση για το επίπεδο των ιδίων κεφαλαίων και του χρέους, γνωστοποίηση των σχετικών συγκρούσεων συμφερόντων και των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, τους κύριους μετόχους και, κατά περίπτωση, άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Κατά τον καθορισμό των μειωμένων πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται βάσει του απλοποιημένου καθεστώτος γνωστοποίησης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διευκολυνθεί η άντληση κεφαλαίων στις κεφαλαιαγορές και τη σημασία της μείωσης του κόστους του κεφαλαίου. Προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή περιττών επιβαρύνσεων στους εκδότες, κατά τον καθορισμό των μειωμένων πληροφοριών, η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη τις πληροφορίες που οφείλει ήδη να γνωστοποιεί ένας εκδότης δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ και, κατά περίπτωση, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014. Η Επιτροπή διαμορφώνει επίσης τις μειωμένες πληροφορίες κατά τρόπον ώστε να επικεντρώνονται στις πληροφορίες που είναι σημαντικές για τις δευτερογενείς εκδόσεις και να είναι αναλογικές.

Άρθρο 15

Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ

1.   Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να επιλέξουν να καταρτίσουν ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ βάσει του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισαχθεί κινητές τους αξίες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά:

α)

ΜΜΕ·

β)

εκδότες, εκτός των ΜΜΕ, οι κινητές αξίες των οποίων είναι εισηγμένες ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εκδότες έχουν μέση χρηματιστηριακή αξία μικρότερη από 500 000 000 EUR με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη·

γ)

εκδότες, εκτός των αναφερόμενων στα στοιχεία α) και β), όταν η δημόσια προσφορά κινητών αξιών έχει ανταλλακτική αξία στην Ένωση μικρότερη από 20 000 000 EUR, υπολογιζόμενη σε περίοδο δώδεκα μηνών, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισαχθεί κινητές αξίες των εν λόγω εκδοτών σε ΠΜΔ και ότι ο μέσος αριθμός των εργαζομένων σε αυτούς κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης δεν υπερβαίνει τους 499·

δ)

προσφέροντες κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί από εκδότες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

Το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ βάσει του αναλογικού καθεστώτος γνωστοποίησης αποτελεί έγγραφο σε τυποποιημένο μορφότυπο, το οποίο συντάσσεται σε απλή γλώσσα και συμπληρώνεται εύκολα από τους εκδότες. Αποτελείται από ειδικό περιληπτικό σημείωμα βάσει του άρθρου 7, από ειδικό έγγραφο αναφοράς και από ειδικό σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου. Οι πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ παρουσιάζονται με τυποποιημένη σειρά σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

2.   Η Επιτροπή, έως τις 21 Ιανουαρίου 2019, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 44, προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό του μειωμένου περιεχομένου και του τυποποιημένου μορφότυπου και της σειράς για το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ, καθώς και του μειωμένου περιεχομένου και του τυποποιημένου μορφότυπου του ειδικού περιληπτικού σημειώματος.

Το ειδικό περιληπτικό σημείωμα δεν επιβάλλει στους εκδότες καμία πρόσθετη επιβάρυνση ή κόστος, καθ’ όσον απαιτεί μόνο τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται ήδη στο ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ. Κατά τον καθορισμό του τυποποιημένου μορφοτύπου του ειδικού περιληπτικού σημειώματος, η Επιτροπή διαμορφώνει τις απαιτήσεις κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εν λόγω σημείωμα είναι μικρότερο από αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 7.

Κατά τον προσδιορισμό του μειωμένου περιεχομένου και του τυποποιημένου μορφότυπου και της σειράς του ενημερωτικού δελτίου ανάπτυξης ΕΕ, η Επιτροπή διαμορφώνει τις απαιτήσεις πληροφόρησης κατά τρόπο ώστε να επικεντρώνονται στα εξής:

α)

στις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις και προσήκουσες για τους επενδυτές κατά τη λήψη επενδυτικής απόφασης·

β)

στην ανάγκη να διασφαλιστεί η αναλογικότητα μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και του κόστους σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα:

α)

την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ είναι σημαντικά λιγότερο επαχθές από το κανονικό ενημερωτικό δελτίο, τόσο από την άποψη των διοικητικών επιβαρύνσεων όσο και από την άποψη του κόστους για τους εκδότες·

β)

την ανάγκη να διευκολύνεται η πρόσβαση των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές και να μειώνεται το κόστος για τις εν λόγω επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πραγματοποίηση επενδύσεων στις εν λόγω εταιρείες·

γ)

τα διάφορα είδη πληροφοριών που χρειάζονται οι επενδυτές ανάλογα με το αν πρόκειται για μετοχικές ή για μη μετοχικές κινητές αξίες.

Αυτές οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βασίζονται στα παραρτήματα ΙV και V.

Άρθρο 16

Παράγοντες κινδύνου

1.   Οι παράγοντες κινδύνου που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό δελτίο περιορίζονται στους κινδύνους που αφορούν ειδικά τον εκδότη και/ή τις κινητές αξίες και που είναι ουσιώδεις για τη λήψη επενδυτικής απόφασης κατόπιν ενημέρωσης, όπως επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του εγγράφου αναφοράς και του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου.

Κατά την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο το οποίο ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αξιολογεί το ουσιώδες των παραγόντων κινδύνου με βάση την πιθανότητα επέλευσής τους και την αναμενόμενη ένταση του αρνητικού τους αντικτύπου.

Κάθε παράγοντας κινδύνου περιγράφεται επαρκώς, με επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει τον εκδότη ή τις κινητές αξίες που προσφέρονται ή που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση. Η αξιολόγηση του ουσιώδους των παραγόντων κινδύνου που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο μπορεί επίσης να γνωστοποιηθεί χρησιμοποιώντας κλίμακα ποιότητας (χαμηλή, μέση ή υψηλή).

Οι παράγοντες κινδύνου εκτίθενται σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών, ανάλογα με τη φύση τους. Σε κάθε κατηγορία αναφέρονται πρώτα οι ουσιωδέστεροι παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με την αξιολόγηση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο.

2.   Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται και εκείνοι που προκύπτουν από το επίπεδο εξασφάλισης μιας κινητής αξίας και τον αντίκτυπο του αναμενόμενου μεγέθους ή του χρόνου των πληρωμών στους κατόχους των κινητών αξιών σε περίπτωση πτώχευσης, ή οποιασδήποτε άλλης ανάλογης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αφερεγγυότητας πιστωτικού ιδρύματος ή της αναδιάρθρωσης ή εξυγίανσής του σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ.

3.   Εφόσον υπάρχει εγγύηση που προσαρτάται στις κινητές αξίες, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει τους ειδικούς και ουσιώδεις παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον εγγυητή, στον βαθμό που σχετίζονται με την ικανότητα του εγγυητή να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που προβλέπει η εγγύηση.

4.   Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η κατάλληλη και εστιασμένη γνωστοποίηση των παραγόντων κινδύνου, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να επικουρήσει τις αρμόδιες αρχές κατά τον έλεγχο του ειδικού χαρακτήρα και του ουσιώδους των παραγόντων κινδύνου και της παρουσίασης των παραγόντων κινδύνου σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 44, προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό κριτηρίων για την αξιολόγηση του ειδικού χαρακτήρα και του ουσιώδους των παραγόντων κινδύνου και σχετικά με την παρουσίαση των παραγόντων κινδύνου σε κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους.

Άρθρο 17

Τελική τιμή προσφοράς και ποσότητα κινητών αξιών

1.   Όταν η τελική τιμή προσφοράς και/ή ποσότητα των κινητών αξιών που πρόκειται να προσφερθούν στο κοινό, είτε εκφράζεται σε αριθμό κινητών αξιών είτε ως συνολικό ονομαστικό ποσό, δεν μπορούν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο:

α)

η αποδοχή της αγοράς ή της εγγραφής για απόκτηση κινητών αξιών μπορεί να αποσύρεται εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο εργάσιμων ημερών μετά την κατάθεση της τελικής τιμής προσφοράς ή/και της ποσότητας των κινητών αξιών που πρέπει να προσφερθούν με δημόσια εγγραφή· ή

β)

το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i)

τη μέγιστη τιμή ή/και τη μέγιστη ποσότητα των κινητών αξιών, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα· ή

ii)

τις μεθόδους αποτίμησης και τα κριτήρια, και/ή τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να καθορίζεται η τελική τιμή προσφοράς και επεξήγηση των μεθόδων αποτίμησης που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν·

2.   Η τελική τιμή προσφοράς και η ποσότητα των κινητών αξιών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και διατίθενται στο κοινό σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Παράλειψη πληροφοριών

1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέπει να παραλείπονται από το ενημερωτικό δελτίο ή από συστατικά μέρη του ορισμένες πληροφορίες που θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε αυτό, εφόσον θεωρεί ότι πληρείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον·

β)

η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα του εκδότη ή του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των πληροφοριών αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστάσεις σημαντικά για μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη, ή του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, καθώς και των υποκείμενων δικαιωμάτων στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο·

γ)

οι πληροφορίες αυτές είναι ήσσονος σημασίας για μια συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και δεν θα επηρέαζαν την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη ή του εγγυητή, εφόσον υπάρχει.

Η αρμόδια αρχή υποβάλλει έκθεση στην ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση σχετικά με τις πληροφορίες των οποίων έχει επιτραπεί η παράλειψη.

2.   Με την επιφύλαξη της κατάλληλης ενημέρωσης των επενδυτών, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ενημερωτικό δελτίο ή συστατικά μέρη του, δεν είναι προσαρμοσμένες στο πεδίο δραστηριότητας ή στη νομική μορφή του εκδότη ή του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, ή στις κινητές αξίες τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο ή συστατικά μέρη του, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με τις απαιτούμενες πληροφορίες, εκτός εάν δεν υπάρχουν οι εν λόγω πληροφορίες.

3.   Όταν οι κινητές αξίες καλύπτονται από την εγγύηση κράτους μέλους, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, δικαιούται να παραλείπει, κατά τη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 4, πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω κράτος μέλος.

4.   Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει ή, εφόσον το ζητεί η Επιτροπή, καταρτίζει οπωσδήποτε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, προκειμένου να καθορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες μπορούν να παραληφθούν πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των αρμόδιων αρχών προς την ΕΑΚΑΑ οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 19

Ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής

1.   Είναι δυνατή η ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής σε ενημερωτικό δελτίο εάν έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως ή ταυτοχρόνως σε ηλεκτρονική μορφή, έχουν καταρτισθεί σε γλώσσα που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 27 και περιέχονται σε ένα από τα κάτωθι έγγραφα:

α)

έγγραφα που έχουν εγκριθεί από αρμόδια αρχή, ή έχουν κατατεθεί σε αυτήν, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή την οδηγία 2003/71/ΕΚ·

β)

έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχεία στ) έως θ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία ε) έως ζ), η) και στοιχείο ι) σημείο v)·

γ)

ρυθμιζόμενες πληροφορίες·

δ)

ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

ε)

εκθέσεις λογιστικού ελέγχου ή οικονομικές καταστάσεις·

στ)

εκθέσεις διαχείρισης, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22)·

ζ)

δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 20 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·

η)

εκθέσεις σχετικά με τον καθορισμό της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας εταιρείας·

θ)

εκθέσεις αμοιβών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9β της οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23)·

ι)

ετήσιες εκθέσεις ή τυχόν δημοσιοποίηση πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 22 και 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24)·

ια)

ιδρυτική πράξη και καταστατικό.

Οι πληροφορίες αυτές είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης.

Όταν ενσωματώνονται μέσω παραπομπής μόνο ορισμένα μέρη, συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο δήλωση που αναφέρει ότι τα μη ενσωματωμένα μέρη είτε δεν σχετίζονται με τον επενδυτή είτε καλύπτονται σε άλλο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου.

2.   Όταν ενσωματώνονται πληροφορίες μέσω παραπομπής, οι εκδότες, οι προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά διασφαλίζουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Συγκεκριμένα, παρέχεται κατάλογος των παραπομπών στο ενημερωτικό δελτίο, ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία, και το ενημερωτικό δελτίο περιέχει υπερσυνδέσμους προς όλα τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες ενσωματώνονται μέσω παραπομπής.

3.   Παράλληλα με το πρώτο προσχέδιο του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εάν είναι δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του ενημερωτικού δελτίου, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή και με δυνατότητα αναζήτησης τυχόν πληροφορίες που ενσωματώνονται στο ενημερωτικό δελτίο μέσω παραπομπής, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια αρχή που εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο ή έχουν κατατεθεί σε αυτήν.

4.   Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίσει ή, εφόσον το ζητεί η Επιτροπή, καταρτίζει οπωσδήποτε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την επικαιροποίηση του καταλόγου των εγγράφων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετους τύπους εγγράφων που απαιτείται να κατατίθενται σε δημόσια αρχή ή να εγκρίνονται από αυτήν βάσει του ενωσιακού δικαίου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άρθρο 20

Έλεγχος και έγκριση του ενημερωτικού δελτίου

1.   Το ενημερωτικό δελτίο δεν δημοσιεύεται, εκτός αν η σχετική αρμόδια αρχή εγκρίνει το εν λόγω δελτίο ή όλα τα συστατικά μέρη του σύμφωνα με το άρθρο 10.

2.   Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά την απόφασή της σχετικά με την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου.

Εάν η αρμόδια αρχή δεν λάβει απόφαση για το ενημερωτικό δελτίο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και στις παραγράφους 3 και 6, η παράλειψη αυτή δεν θεωρείται ότι συνιστά έγκριση της αίτησης.

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε συμπληρώματός του, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το πέρας της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την κοινοποίηση της έγκρισης αυτής στον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

3.   Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 παρατείνεται σε 20 εργάσιμες ημέρες, εάν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δεν διαθέτει κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και που δεν έχει προηγουμένως πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

Το όριο των 20 εργάσιμων ημερών εφαρμόζεται μόνο για την αρχική υποβολή του σχεδίου του ενημερωτικού δελτίου. Εάν απαιτούνται μεταγενέστερες υποβολές σύμφωνα με την παράγραφο 4, ισχύει η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.

4.   Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου δεν είναι πλήρες, κατανοητό και συνεκτικό βάσει των σχετικών προτύπων ώστε να εγκριθεί και/ή ότι απαιτούνται αλλαγές ή συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)

ενημερώνει σχετικά με το γεγονός αυτό τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αμέσως και το αργότερο εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ή, κατά περίπτωση, της παραγράφου 3, όπως υπολογίζονται από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου και/ή των συμπληρωματικών πληροφοριών και

β)

ορίζει σαφώς τις αλλαγές ή τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται·

Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ισχύει μόνο από την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια αρχή του τροποποιημένου σχεδίου ενημερωτικού δελτίου ή των συμπληρωματικών πληροφοριών που ζητήθηκαν.

5.   Όταν ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές ή να παράσχει τις συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα να αρνηθεί την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και να περατώσει τη διαδικασία εξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί την απόφασή της στον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και αναφέρει τους λόγους της άρνησης.

6.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 4, οι προθεσμίες για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 4 μειώνονται σε πέντε εργάσιμες ημέρες για ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα που συντάσσονται από συχνούς εκδότες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 11, μεταξύ των οποίων και συχνούς εκδότες που χρησιμοποιούν τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 26. Ο συχνός εκδότης ενημερώνει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης.

Ο συχνός εκδότης υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση που περιέχει τις απαραίτητες τροποποιήσεις του γενικού εγγράφου αναφοράς, κατά περίπτωση, του σημειώματος εκδιδόμενου τίτλου και του περιληπτικού σημειώματος που υποβάλλονται για έγκριση.

7.   Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους δικτυακούς τόπους τους οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου και έγκρισης προκειμένου να διευκολύνουν την αποδοτική και έγκαιρη έγκριση των ενημερωτικών δελτίων. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας για τους σκοπούς των εγκρίσεων. Ο εκδότης, ο προσφέρων, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με το προσωπικό της αρμόδιας αρχής καθ’ όλη τη διαδικασία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

8.   Κατόπιν αιτήματος του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να διαβιβάζει την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, με την επιφύλαξη της προηγούμενης κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ και της συμφωνίας της εν λόγω αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής διαβιβάζει την κατατεθειμένη τεκμηρίωση, συνοδευόμενη από την απόφασή της να δεχθεί τη διαβίβαση, σε ηλεκτρονική μορφή, στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους, κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Η διαβίβαση αυτή κοινοποιείται στον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής. Οι προθεσμίες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 εφαρμόζονται από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 δεν εφαρμόζεται στη διαβίβαση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου βάσει της παρούσας παραγράφου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαβίβαση της έγκρισης, η αρμόδια αρχή στην οποία διαβιβάσθηκε η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου θεωρείται ως η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής όσον αφορά το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

9.   Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την ευθύνη της αρμόδιας αρχής, η οποία εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το εθνικό δίκαιο.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους διατάξεις για την ευθύνη της αρμόδιας αρχής να εφαρμόζονται μόνο για τις εγκρίσεις ενημερωτικών δελτίων που παρέχει η εθνική τους αρχή.

10.   Το ύψος των τελών που χρεώνει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση ενημερωτικών δελτίων, εγγράφων προοριζόμενων να αποτελέσουν συστατικά μέρη ενημερωτικών δελτίων σύμφωνα με το άρθρο 10, ή συμπληρωμάτων ενημερωτικών δελτίων, καθώς και για την κατάθεση γενικών εγγράφων αναφοράς, τροποποιήσεών τους και τελικών όρων, είναι εύλογο και αναλογικό και δημοσιοποιείται τουλάχιστον στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής.

11.   Η Επιτροπή, έως τις 21 Ιανουαρίου 2019, εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των κριτηρίων για τον έλεγχο των ενημερωτικών δελτίων, ιδίως δε για να διαπιστωθεί αν οι πληροφορίες που περιέχουν είναι πλήρεις, κατανοητές και συνεκτικές, καθώς και των διαδικασιών έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

12.   Η ΕΑΚΑΑ ασκεί τις αρμοδιότητές της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 προκειμένου να προωθήσει την εποπτική σύγκλιση, σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές, κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον οι πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο είναι πλήρεις, συνεκτικές και κατανοητές. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτη τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την εποπτεία που ασκείται και την επιβολή των κανόνων όσον αφορά τα ενημερωτικά δελτία, οι οποίες καλύπτουν την εξέταση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με κάθε κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει αυτού. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΑΚΑΑ προάγει τη σύγκλιση όσον αφορά την αποδοτικότητα και τις μεθόδους και τον χρόνο διενέργειας του ελέγχου των πληροφοριών που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο από τις αρμόδιες αρχές, ιδίως μέσω της αξιολόγησης από ομοτίμους σύμφωνα με την παράγραφο 13.

13.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ οργανώνει και πραγματοποιεί τουλάχιστον μία αξιολόγηση από ομοτίμους για τις διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων έγκρισης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η αξιολόγηση από ομοτίμους εκτιμά επίσης τον αντίκτυπο που έχουν οι διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με την ικανότητα των εκδοτών να αντλούν κεφάλαια στην Ένωση. Η έκθεση για την εν λόγω αξιολόγηση από ομοτίμους δημοσιεύεται έως τις 21 Ιουλίου 2022. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης από ομοτίμους, η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει υπόψη γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές από την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 21

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου

1.   Αφού εγκριθεί, το ενημερωτικό δελτίο τίθεται στη διάθεση του κοινού από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο, κατά την έναρξη, της προσφοράς των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Σε περίπτωση αρχικής δημόσιας προσφοράς μιας κατηγορίας μετοχών η οποία εισάγεται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για πρώτη φορά, το ενημερωτικό δελτίο τίθεται στη διάθεση του κοινού το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της προσφοράς.

2.   Το ενημερωτικό δελτίο, είτε αποτελεί ενιαίο έγγραφο είτε απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα, θεωρείται ότι είναι διαθέσιμο στο κοινό όταν δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικτυακούς τόπους:

α)

στον δικτυακό τόπο του εκδότη, του προσφέροντα και του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά·

β)

στον δικτυακό τόπο των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών πληρωμής·

γ)

στον δικτυακό τόπο της ρυθμιζόμενης αγοράς όπου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή, εφόσον δεν ζητείται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, στον δικτυακό τόπο του διαχειριστή του ΠΜΔ.

3.   Το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου που είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την είσοδο στον δικτυακό τόπο. Είναι διαθέσιμο σε μορφή που επιτρέπει τη λήψη και εκτύπωσή του καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης, αλλά όχι την τροποποίησή του.

Τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες ενσωματωμένες μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο, τα συμπληρώματα και/ή οι τελικοί όροι που σχετίζονται με το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και χωριστό αντίγραφο του περιληπτικού σημειώματος, είναι προσβάσιμα από το ίδιο τμήμα δίπλα στο ενημερωτικό δελτίο, μεταξύ άλλων μέσω υπερσυνδέσμων εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Το χωριστό αντίγραφο του περιληπτικού σημειώματος αναφέρει σαφώς το ενημερωτικό δελτίο με το οποίο σχετίζεται.

4.   Η πρόσβαση στο ενημερωτικό δελτίο δεν απαιτεί τη διενέργεια διαδικασίας εγγραφής, την αποδοχή δήλωσης αποποίησης που περιορίζει τη νομική ευθύνη ή την καταβολή τέλους. Οι προειδοποιήσεις που αναφέρουν τη δικαιοδοσία ή τις δικαιοδοσίες στην οποία ή στις οποίες πραγματοποιείται μια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση δεν θεωρούνται δηλώσεις αποποίησης που περιορίζουν τη νομική ευθύνη.

5.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία ή τουλάχιστον τον κατάλογο των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβάνοντας υπερσύνδεσμο προς τα ειδικά τμήματα του δικτυακού τόπου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και προσδιορισμό του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25. Ο δημοσιευμένος κατάλογος, συμπεριλαμβανομένων των υπερσυνδέσμων, επικαιροποιείται διαρκώς, και το κάθε στοιχείο παραμένει στον δικτυακό τόπο τουλάχιστον για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ή τυχόν συμπληρώματός του, η αρμόδια αρχή χορηγεί στην ΕΑΚΑΑ ηλεκτρονικό αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου και τυχόν συμπληρώματός του, καθώς και τα δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να το ταξινομήσει στον μηχανισμό αποθήκευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 και για την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 47.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο πληροφορίες σχετικά με όλες τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 25.

6.   Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον δικτυακό της τόπο όλα τα ενημερωτικά δελτία που λαμβάνει από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων τους, τελικών όρων και σχετικών μεταφράσεων κατά περίπτωση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη υποδοχής όπου κοινοποιούνται τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με το άρθρο 25. Η δημοσίευση διασφαλίζεται μέσω μηχανισμού αποθήκευσης που παρέχει στο κοινό λειτουργίες δωρεάν πρόσβασης και αναζήτησης.

7.   Όλα τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία παραμένουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή για το κοινό τουλάχιστον για δέκα έτη από τη δημοσίευσή τους στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 6.

Όταν χρησιμοποιούνται υπερσύνδεσμοι για τις πληροφορίες που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής στο ενημερωτικό δελτίο και τα συμπληρώματα και/ή τους τελικούς όρους που σχετίζονται με το ενημερωτικό δελτίο, οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι λειτουργούν για την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

8.   Τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία περιλαμβάνουν ευδιάκριτη προειδοποίηση που δηλώνει πότε λήγει η ισχύς του ενημερωτικού δελτίου. Η προειδοποίηση αναφέρει επίσης ότι η υποχρέωση έκδοσης συμπληρώματος στο ενημερωτικό δελτίο σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες παύει να υφίσταται όταν λήξει η ισχύς του ενημερωτικού δελτίου.

9.   Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα και/ή περιλαμβάνει πληροφορίες ενσωματωμένες μέσω παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται στο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 2. Όταν ένα ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 10, κάθε ένα από τα εν λόγω συστατικά έγγραφα, με την εξαίρεση των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, αναφέρει ότι αποτελεί ένα μέρος μόνον του ενημερωτικού δελτίου και δηλώνει πού είναι δυνατόν να προμηθευτεί κανείς τα άλλα συστατικά έγγραφα.

10.   Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου, και κάθε συμπληρώματός του, όπως αυτά τίθενται στη διάθεση του κοινού, είναι πάντα πανομοιότυπα με την αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

11.   Αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου σε σταθερό μέσο χορηγείται σε οποιοδήποτε δυνητικό επενδυτή, ύστερα από σχετική αίτησή του και ατελώς, από τον εκδότη, τον προσφέροντα, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που τοποθετούν ή πωλούν τις κινητές αξίες. Σε περίπτωση που δυνητικός επενδυτής υποβάλει ειδικό αίτημα για χορήγηση έντυπου αντιγράφου, ο εκδότης, ο προσφέρων, το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ένας χρηματοπιστωτικός μεσολαβητής που τοποθετεί ή πωλεί τις κινητές αξίες χορηγεί το ενημερωτικό δελτίο σε έντυπη μορφή. Η χορήγηση περιορίζεται σε δικαιοδοσίες όπου η δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πραγματοποιείται βάσει του παρόντος κανονισμού.

12.   H ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει ή, εφόσον το ζητεί η Επιτροπή, καταρτίζει οπωσδήποτε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

13.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των δεδομένων που απαιτούνται για την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και των πρακτικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ISIN των κινητών αξιών και των LEI των εκδοτών, των προσφερόντων και των εγγυητών, είναι μηχανικά αναγνώσιμα.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 21 Ιουλίου 2018.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 22

Διαφημίσεις

1.   Κάθε διαφήμιση σχετικά με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά τηρεί τις αρχές των παραγράφων 2 έως 5. Οι παράγραφοι 2 έως 4 και η παράγραφος 5 στοιχείο β) εφαρμόζονται μόνον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που αιτείται την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά υπέχει την υποχρέωση να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο.

2.   Στις διαφημίσεις ανακοινώνεται ότι επίκειται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ή ότι το δελτίο αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί και υποδεικνύονται τα σημεία από τα οποία οι επενδυτές μπορούν ή θα μπορούν να το προμηθεύονται.

3.   Ο διαφημιστικός χαρακτήρας των ανακοινώσεων είναι σαφώς αναγνωρίσιμος. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε μια διαφήμιση δεν είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές και είναι συνεπείς προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει ήδη δημοσιευθεί, ή προς τις πληροφορίες που απαιτείται να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν το ενημερωτικό δελτίο δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.

4.   Όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε προφορική ή έγγραφη μορφή σχετικά με τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ακόμη και αν η πληροφόρηση αυτή δεν γίνεται για διαφημιστικούς σκοπούς, είναι συνεπείς προς τις πληροφορίες του ενημερωτικού δελτίου.

5.   Σε περίπτωση που γνωστοποιούνται, σε προφορική ή έγγραφη μορφή, ουσιώδεις πληροφορίες από εκδότη ή προσφέροντα με αποδέκτες έναν ή περισσότερους επιλεγμένους επενδυτές, οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, είτε:

α)

γνωστοποιούνται σε όλους τους άλλους επενδυτές στους οποίους απευθύνεται η προσφορά, στην περίπτωση που δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5· ή

β)

περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1, σε περίπτωση που απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

6.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις έχει την εξουσία να ελέγχει αν συνάδει με τις παραγράφους 2 έως 4 η διαφημιστική δραστηριότητα που αφορά δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Όπου είναι αναγκαίο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής επικουρεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των διαφημίσεων με τις πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 32 παράγραφος 1, ο έλεγχος των διαφημίσεων από την αρμόδια αρχή δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υποδοχής.

Η χρήση οποιασδήποτε εκ των εξουσιών εποπτείας και έρευνας που ορίζονται στο άρθρο 32 σχετικά με την επιβολή του παρόντος άρθρου από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους υποδοχής ανακοινώνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του εκδότη.

7.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής μπορούν να επιβάλλουν τέλη που συνδέονται με την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους κατά το παρόν άρθρο. Το ύψος των τελών δημοσιοποιείται στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών. Τα τέλη δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι εύλογα και αναλογικά προς το εποπτικό έργο. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν επιβάλλουν απαιτήσεις ή διοικητικές διαδικασίες, εκτός από εκείνες που απαιτούνται για την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων τους κατά το παρόν άρθρο.

8.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 6, δύο αρμόδιες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνία βάσει της οποίας, για τους σκοπούς της άσκησης ελέγχου συμμόρφωσης σχετικά με διαφημιστική δραστηριότητα σε διασυνοριακές καταστάσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής προβλέπεται να διατηρήσει τον έλεγχο σχετικά με τη συμμόρφωση αυτή. Κάθε τέτοια συμφωνία κοινοποιείται στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και επικαιροποιεί τακτικά κατάλογο των εν λόγω συμφωνιών.

9.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον περαιτέρω προσδιορισμό των διατάξεων σχετικά με τις διαφημίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4, μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό των διατάξεων που αφορούν τη διάδοση διαφημίσεων και για τον καθορισμό των διαδικασιών σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους όπου διαδίδονται οι διαφημίσεις.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 21 Ιουλίου 2018.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

10.   Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με αποδέκτη τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τον έλεγχο που ασκείται βάσει της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι ο έλεγχος αυτός δεν παρακωλύει τη διαδικασία κοινοποίησης του άρθρου 25, ενώ ελαχιστοποιούνται παράλληλα οι διοικητικές επιβαρύνσεις για τους εκδότες που πραγματοποιούν διασυνοριακές προσφορές στην Ένωση.

11.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει άλλες εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης.

Άρθρο 23

Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου

1.   Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια σχετικά με τις πληροφορίες εντός ενός ενημερωτικού δελτίου που μπορούν να επηρεάσουν την εκτίμηση για τις κινητές αξίες και ανακύπτουν ή διαπιστώνονται μεταξύ του χρόνου που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως τη λήξη της περιόδου προσφοράς ή έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά, εφόσον είναι μεταγενέστερη, αναφέρονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.

Το συμπλήρωμα αυτό εγκρίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και το ενημερωτικό δελτίο, εντός πέντε εργάσιμων ημερών κατ’ ανώτατο όριο, και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις τουλάχιστον ίδιες ρυθμίσεις με εκείνες που εφαρμόσθηκαν όταν δημοσιεύθηκε το αρχικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 21. Το περιληπτικό σημείωμα και οι ενδεχόμενες μεταφράσεις του επίσης συμπληρώνονται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπλήρωμα, όπου είναι απαραίτητο.

2.   Εάν το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών, επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, έχουν το δικαίωμα, το οποίο πρέπει να ασκηθεί εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, να υπαναχωρήσουν αποσύροντας την αποδοχή τους, εφόσον το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανέκυψε ή επισημάνθηκε πριν από τη λήξη της περιόδου προσφοράς ή την παράδοση των κινητών αξιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη ή τον προσφέροντα. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

Το συμπλήρωμα περιλαμβάνει ευδιάκριτη δήλωση σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η οποία αναφέρει σαφώς:

α)

ότι δικαίωμα υπαναχώρησης χορηγείται μόνον στους επενδυτές οι οποίοι είχαν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή να εγγραφούν πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος και εφόσον οι κινητές αξίες δεν είχαν ακόμη παραδοθεί στους επενδυτές κατά τη στιγμή που ανέκυψε ή επισημάνθηκε το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια·

β)

την περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης· και

γ)

με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουν οι επενδυτές εάν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.   Όταν οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο αγοράς ή εγγραφής μέσω χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή, ο ίδιος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με τη πιθανότητα δημοσίευσης συμπληρώματος καθώς και τον τόπο και τον χρόνο της δημοσίευσης και ότι ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής θα τους συνδράμει στην άσκηση του δικαιώματός τους να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή προσφοράς σε αυτήν την περίπτωση.

Ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής επικοινωνεί με τους επενδυτές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του συμπληρώματος.

Όταν οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο αγοράς ή εγγραφής απευθείας από τον εκδότη, ο εκδότης αυτός ενημερώνει τους επενδυτές σχετικά με την πιθανότητα δημοσίευσης συμπληρώματος καθώς και τον τόπο της δημοσίευσης και ότι, σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την αποδοχή προσφοράς.

4.   Εάν ο εκδότης συντάξει συμπλήρωμα για πληροφορίες στο βασικό ενημερωτικό δελτίο που αφορούν μία μόνο ή περισσότερες συγκεκριμένες εκδόσεις, το δικαίωμα των επενδυτών να αποσύρουν την αποδοχή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 ισχύει μόνο για τη σχετική έκδοση (τις σχετικές εκδόσεις) και όχι για τυχόν άλλη έκδοση κινητών αξιών στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

5.   Σε περίπτωση που το σημαντικό νέο στοιχείο, το ουσιώδες σφάλμα ή η ουσιώδης ανακρίβεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά μόνο τις πληροφορίες που περιέχονται σε έγγραφο αναφοράς ή σε γενικό έγγραφο αναφοράς και εφόσον το εν λόγω έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως συστατικό μέρος διαφόρων ενημερωτικών δελτίων, συντάσσεται και εγκρίνεται μόνο ένα συμπλήρωμα. Στην περίπτωση αυτή, το συμπλήρωμα αναφέρει όλα τα ενημερωτικά δελτία με τα οποία σχετίζεται.

6.   Κατά τον έλεγχο συμπληρώματος πριν από την έγκρισή του, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει να περιέχει το συμπλήρωμα ενοποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, εγγράφου αναφοράς ή γενικού εγγράφου αναφοράς που συμπληρώνεται, υπό μορφή παραρτήματος, εάν αυτή η ενοποιημένη έκδοση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες του ενημερωτικού δελτίου θα είναι κατανοητές. Το αίτημα αυτό θεωρείται αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 4. Ένας εκδότης μπορεί σε κάθε περίπτωση, προαιρετικά, να περιλαμβάνει σε παράρτημα του συμπληρώματος ενοποιημένη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, εγγράφου αναφοράς ή γενικού εγγράφου αναφοράς που συμπληρώνεται.

7.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να διευκρινίσει καταστάσεις όπου κάποιο σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια σε σχέση με τις πληροφορίες τις οποίες περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο απαιτεί τη δημοσίευση ενός συμπληρώματος στο ενημερωτικό δελτίο.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 21 Ιουλίου 2018.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

Άρθρο 24

Ενωσιακό πεδίο εφαρμογής της έγκρισης ενημερωτικού δελτίου

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 37, όταν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή λαμβάνει χώρα εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, το εγκεκριμένο από το κράτος μέλος καταγωγής ενημερωτικό δελτίο, και οποιοδήποτε συμπλήρωμα, ισχύει για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, σε οσαδήποτε κράτη μέλη υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής έχουν λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 25. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δεν εφαρμόζουν διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για ενημερωτικά δελτία και συμπληρώματα που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και αφορούν τους τελικούς όρους.

2.   Εάν ένα σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια ανακύπτει ή επισημαίνεται εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής απαιτεί την έγκριση της δημοσίευσης συμπληρώματος σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1. Η ΕΑΚΑΑ και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να ενημερώσουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής περί της ανάγκης δημοσίευσης νέων πληροφοριών.

Άρθρο 25

Κοινοποίηση ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωμάτων και γνωστοποίηση των τελικών όρων

1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, του προσφέροντος, του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη του εν λόγω αιτήματος ή, εάν το αίτημα υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου.

Κατά περίπτωση, η κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται από μετάφραση του ενημερωτικού δελτίου και τυχόν περιληπτικού σημειώματος που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη, του προσφέροντος, του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για κάθε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, το πιστοποιητικό έγκρισης κοινοποιείται στον εκδότη, στον προσφέροντα, στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου.

2.   Κάθε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφοι 1 και 2 αναφέρεται και αιτιολογείται στο πιστοποιητικό έγκρισης.

3.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ή κάθε συμπληρώματός του ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

4.   Εάν οι τελικοί όροι ήδη κοινοποιηθέντος βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν περιλαμβάνονται ούτε στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ούτε σε συμπλήρωμα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τους γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή του ή των κρατών μελών υποδοχής και στην ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν μετά την κατάθεσή τους.

5.   Οι αρμόδιες αρχές δεν χρεώνουν τέλη για την κοινοποίηση ή την παραλαβή της κοινοποίησης ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωμάτων τους ή για τυχόν συναφή εποπτική δραστηριότητα, είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο ή στα κράτη μέλη υποδοχής.

6.   Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί πύλη κοινοποίησης στην οποία κάθε αρμόδια αρχή μεταφορτώνει τα πιστοποιητικά έγκρισης και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 26 παράγραφος 2, καθώς και τους τελικούς όρους των βασικών ενημερωτικών δελτίων, για τους σκοπούς των κοινοποιήσεων και των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 26.

Όλες οι διαβιβάσεις των εγγράφων αυτών μεταξύ αρμοδίων αρχών πραγματοποιούνται μέσω της συγκεκριμένης πύλης κοινοποίησης.

7.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των τεχνικών ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της πύλης κοινοποίησης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 6.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει αυτά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 21 Ιουλίου 2018.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

8.   Για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης, του ενημερωτικού δελτίου, κάθε συμπληρώματός του και της μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου και/ή του περιληπτικού σημειώματος.

Εκχωρείται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 26

Κοινοποίηση εγγράφων αναφοράς ή γενικών εγγράφων αναφοράς

1.   Το παρόν άρθρο ισχύει μόνο για εκδόσεις μη μετοχικών κινητών αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιγ) σημείο ii) και για εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιγ) σημείο iii), όταν το κράτος μέλος καταγωγής που επιλέγεται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις είναι άλλο από το κράτος μέλος του οποίου η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει το έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς που καταρτίσθηκε από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

2.   Η αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει το έγγραφο αναφοράς, ή το γενικό έγγραφο αναφοράς και τις τυχόν τροποποιήσεις του, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, του προσφέροντος, του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του εν λόγω εγγράφου, κοινοποιεί στην αρχή του κράτους μέλους καταγωγής που είναι αρμόδια για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου πιστοποιητικό έγκρισης στο οποίο βεβαιώνεται ότι το έγγραφο αναφοράς, ή το γενικό έγγραφο αναφοράς και οι τυχόν τροποποιήσεις του, έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το οποίο συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγγράφου αυτού. Η εν λόγω κοινοποίηση γίνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από τη λήψη του αιτήματος ή, εάν το αίτημα υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο εγγράφου αναφοράς ή το σχέδιο γενικού εγγράφου αναφοράς, εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του εγγράφου αυτού.

Κατά περίπτωση, η κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνοδεύεται από μετάφραση του εγγράφου αναφοράς, ή του γενικού εγγράφου αναφοράς και των τυχόν τροποποιήσεών του, που συντάχθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη, του προσφέροντος, του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη αυτών των εγγράφων.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, το πιστοποιητικό έγκρισης κοινοποιείται στον εκδότη, στον προσφέροντα, στο πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του εγγράφου αναφοράς ή του γενικού εγγράφου αναφοράς και των τυχόν τροποποιήσεών του.

Κάθε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφοι 1 και 2 αναφέρεται και αιτιολογείται στο πιστοποιητικό.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, η αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει το έγγραφο αναφοράς, ή το γενικό έγγραφο αναφοράς και τις τυχόν τροποποιήσεις του, κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης των εγγράφων αυτών.

Οι αρμόδιες αρχές δεν χρεώνουν τέλη για την κοινοποίηση ή την παραλαβή της κοινοποίησης εγγράφων αναφοράς ή γενικών εγγράφων αναφοράς και των τυχόν τροποποιήσεών του ή για οποιαδήποτε συναφή εποπτική δραστηριότητα.

3.   Το έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς που έχει κοινοποιηθεί κατά την παράγραφο 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό μέρος ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν προβαίνει σε κανένα έλεγχο ούτε έγκριση σχετικά με το κοινοποιηθέν έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς και των τυχόν τροποποιήσεών του και εγκρίνει μόνο το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου και το περιληπτικό σημείωμα, και μόνο μετά την παραλαβή της κοινοποίησης.

4.   Το έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς που έχει κοινοποιηθεί κατά την παράγραφο 2 περιέχει προσάρτημα στο οποίο καθορίζονται οι βασικές πληροφορίες για τον εκδότη όπως ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 6. Η έγκριση του εγγράφου αναφοράς ή γενικού εγγράφου αναφοράς καλύπτει και το προσάρτημα.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, η κοινοποίηση συνοδεύεται από μετάφραση του προσαρτήματος του εγγράφου αναφοράς ή του γενικού εγγράφου αναφοράς που εκπονήθηκε υπό την ευθύνη του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του εγγράφου αναφοράς ή του γενικού εγγράφου αναφοράς.

Κατά την σύνταξη του περιληπτικού σημειώματος, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου μεταφέρει το περιεχόμενο του προσαρτήματος χωρίς καμία αλλαγή στο τμήμα που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 σημείο β). Η αρχή του κράτους μέλους καταγωγής που είναι αρμόδια για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δεν ελέγχει το συγκεκριμένο τμήμα του περιληπτικού σημειώματος.

5.   Όταν ένα σημαντικό νέο στοιχείο, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια ανακύπτει ή επισημαίνεται εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 και αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς, το συμπλήρωμα που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 23 υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει το έγγραφο αναφοράς ή το γενικό έγγραφο αναφοράς. Το συμπλήρωμα κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση που έγγραφο αναφοράς ή γενικό έγγραφο αναφοράς χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως συστατικό μέρος διαφόρων ενημερωτικών δελτίων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 5, το συμπλήρωμα κοινοποιείται σε κάθε αρμόδια αρχή που έχει εγκρίνει τα εν λόγω ενημερωτικά δελτία.

6.   Για να διασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, υποδειγμάτων και διαδικασιών για την κοινοποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης σχετικά με το έγγραφο αναφοράς, το γενικό έγγραφο αναφοράς, κάθε συμπλήρωμά του και τις σχετικές μεταφράσεις.

Ανατίθεται στην Επιτροπή εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 27

Χρησιμοποιούμενη γλώσσα

1.   Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μόνο στο κράτος μέλος καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

2.   Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών μελών είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής απαιτεί να διατίθεται το αναφερόμενο στο άρθρο 7 περιληπτικό σημείωμα στην επίσημη γλώσσα του, ή τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του, είτε σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

Για να μπορεί να ελέγχεται και να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την εν λόγω αρχή είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

3.   Όταν πραγματοποιείται δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή επιδιώκεται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο καταρτίζεται σε γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και διατίθεται επίσης σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους υποδοχής ή σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος, ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους υποδοχής ζητεί να διατίθεται το αναφερόμενο στο άρθρο 7 περιληπτικό σημείωμα στην επίσημη γλώσσα του, ή τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του, είτε σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, αλλά δεν ζητεί τη μετάφραση άλλου μέρους του ενημερωτικού δελτίου.

4.   Οι τελικοί όροι και το περιληπτικό σημείωμα κάθε μεμονωμένης έκδοσης συντάσσονται στην ίδια γλώσσα με τη γλώσσα του εγκεκριμένου βασικού ενημερωτικού δελτίου.

Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4, οι τελικοί όροι γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ή, εάν υφίστανται περισσότερα του ενός κράτη μέλη υποδοχής, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες περί γλωσσών για τους τελικούς όρους και το περιληπτικό σημείωμα που τους συνοδεύει:

α)

το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης που προσαρτάται στους τελικούς όρους διατίθεται στην επίσημη γλώσσα ή τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους υποδοχής, είτε σε άλλη γλώσσα αποδεκτή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 ή το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, κατά περίπτωση·

β)

εφόσον το βασικό ενημερωτικό δελτίο πρόκειται να μεταφρασθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3 ανάλογα με την περίπτωση, οι τελικοί όροι και το περιληπτικό σημείωμα της συγκεκριμένης έκδοσης που τους συνοδεύει υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις μετάφρασης όπως και το βασικό ενημερωτικό δελτίο.

5.   Όταν ενημερωτικό δελτίο αφορά εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών και επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, με την προϋπόθεση ότι:

α)

οι εν λόγω κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή σε ειδικό τμήμα αυτής, όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο ειδικοί επενδυτές για τους σκοπούς της διαπραγμάτευσης τέτοιων κινητών αξιών· ή

β)

οι εν λόγω κινητές αξίες έχουν ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100 000 EUR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 28

Δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πραγματοποιούμενη βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό

Όταν εκδότης τρίτης χώρας προτίθεται να προβεί στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών στην Ένωση ή να ζητήσει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά εγκατεστημένη στην Ένωση βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εξασφαλίζει την έγκριση του ενημερωτικού του δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 20, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του.

Εφόσον ενημερωτικό δελτίο έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, συνεπάγεται ότι ισχύουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τα ενημερωτικά δελτία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και το ενημερωτικό δελτίο και ο εκδότης τρίτης χώρας συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής.

Άρθρο 29

Δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά πραγματοποιούμενη βάσει ενημερωτικού δελτίου συντασσόμενου σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτης χώρας

1.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του εκδότη τρίτης χώρας δύναται να εγκρίνει ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τρίτης χώρας και υπόκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

οι απαιτήσεις πληροφόρησης που επιβάλλει η εν λόγω νομοθεσία της τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού· και

β)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του εκδότη τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 30.

2.   Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κινητών αξιών που εκδίδονται από εκδότη τρίτης χώρας σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 24, 25 και 27.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44 προς συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό γενικών κριτηρίων ισοδυναμίας βάσει των απαιτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 8 και 13.

Βάσει των ως άνω κριτηρίων, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστική απόφαση όπου δηλώνεται ότι οι απαιτήσεις πληροφόρησης που επιβάλλει το εθνικό δίκαιο τρίτης χώρας είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν βάσει του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 45 παράγραφος 2.

Άρθρο 30

Συνεργασία με τρίτες χώρες

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 29 και, εάν κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 28, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας με εποπτικές αρχές τρίτων χωρών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές σε τρίτες χώρες και την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες, εκτός αν η συγκεκριμένη τρίτη χώρα, σύμφωνα με ισχύουσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25), περιλαμβάνεται στον κατάλογο δικαιοδοσιών που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους καθεστώτα περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συνεπάγονται σημαντικές απειλές για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης. Με τις εν λόγω συμφωνίες συνεργασίας διασφαλίζεται τουλάχιστον η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εκτελούν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Κάθε αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι πρόκειται να υπογράψει τέτοια συμφωνία.

2.   Για τους σκοπούς του άρθρου 29 και, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, για τους σκοπούς του άρθρου 28, η ΕΑΚΑΑ διευκολύνει και συντονίζει την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των σχετικών εποπτικών αρχών τρίτων χωρών.

Επίσης, η ΕΑΚΑΑ, εάν αυτό είναι απαραίτητο, διευκολύνει και συντονίζει την ανταλλαγή μεταξύ των αρμόδιων αρχών πληροφοριών που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών οι οποίες ενδέχεται να είναι σχετικές με τη λήψη μέτρων δυνάμει των άρθρων 38 και 39.

3.   Οι αρμόδιες αρχές συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εποπτικές αρχές τρίτων χωρών μόνο εάν οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται υπόκεινται σε εγγυήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές του άρθρου 35. Η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να εξυπηρετεί την εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω αρμόδιων αρχών.

4.   Η ΕΑΚΑΑ δύναται να καταρτίζει και, αν το ζητήσει η Επιτροπή, καταρτίζει οπωσδήποτε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των συμφωνιών συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και το πρότυπο έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΑΚΑΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 31

Αρμόδιες αρχές

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία μόνο αρμόδια διοικητική αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπει ο παρών κανονισμός καθώς και για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντα κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις άλλες αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Η αρμόδια αρχή είναι ανεξάρτητη από τους φορείς της αγοράς.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να αναθέτει σε τρίτα μέρη τα καθήκοντα ηλεκτρονικής δημοσίευσης των εγκεκριμένων ενημερωτικών δελτίων και των σχετικών εγγράφων.

Κάθε τέτοια ανάθεση καθηκόντων πραγματοποιείται με συγκεκριμένη απόφαση που ορίζει τα ακόλουθα:

α)

τα καθήκοντα που αναλαμβάνονται και τους όρους υπό τους οποίους θα εκτελούνται τα καθήκοντα αυτά·

β)

ρήτρα που υποχρεώνει το εν λόγω τρίτο μέρος να ενεργεί και να είναι οργανωμένο κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων και να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων δεν χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αθέμιτο ή για να παρεμποδισθεί ο ανταγωνισμός· και

γ)

όλες τις ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του τρίτου μέρους στο οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα.

Την τελική ευθύνη για την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό καθώς και για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου υπέχει η αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για κάθε απόφαση ανάθεσης καθηκόντων όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων όρων που διέπουν την ανάθεση.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας κράτους μέλους να προβλέπει ξεχωριστές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 32

Εξουσίες αρμοδίων αρχών

1.   Για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες εποπτείας και έρευνας:

α)

απαιτούν από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, να συμπεριλαμβάνουν στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·

β)

απαιτούν από τους εκδότες, προσφέροντες ή πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα·

γ)

απαιτούν από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντος ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, καθώς και από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, την παροχή πληροφοριών·

δ)

αναστέλλουν μία δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

ε)

απαγορεύουν ή αναστέλλουν τις διαφημίσεις ή απαιτούν από τους εκδότες, τους προσφέροντες ή τα πρόσωπα που ζητούν την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τους οικείους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να διακόψουν ή να αναστείλουν τις διαφημίσεις για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

στ)

απαγορεύουν δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όταν διαπιστώνουν ότι παραβιάζεται ή έχουν βάσιμους λόγους να υποψιάζονται ότι πρόκειται να παραβιασθεί ο παρών κανονισμός·

ζ)

αναστέλλουν ή ζητούν από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ ή τους ΜΟΔ να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εάν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

η)

απαγορεύουν τη διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, όταν διαπιστώνουν ότι παραβιάζεται ο παρών κανονισμός·

θ)

γνωστοποιούν ότι συγκεκριμένος εκδότης, προσφέρων ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του·

ι)

αναστέλλουν τον έλεγχο ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται για έγκριση ή αναστέλλουν ή περιορίζουν μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, εάν η αρμόδια αρχή ασκήσει την εξουσία επιβολής απαγόρευσης ή περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26), μέχρις ότου αρθεί η εν λόγω απαγόρευση ή ο εν λόγω περιορισμός·

ια)

αρνούνται να εγκρίνουν ενημερωτικά δελτία που έχουν καταρτιστεί από συγκεκριμένο εκδότη, προσφέροντα ή πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, εάν ο εν λόγω εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει υποπέσει σε επανειλημμένες και σοβαρές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού·

ιβ)

γνωστοποιούν ή απαιτούν από τον εκδότη να γνωστοποιήσει κάθε ουσιώδη πληροφορία που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς·

ιγ)

αναστέλλουν, ή ζητούν από τις σχετικές ρυθμιζόμενες αγορές, τους ΠΜΔ ή τους ΜΟΔ να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών εάν θεωρούν ότι η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια ώστε η διαπραγμάτευση να ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών·

ιδ)

διενεργούν επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες σε τοποθεσίες άλλες εκτός των ιδιωτικών κατοικιών φυσικών προσώπων και, για το σκοπό αυτό, εισέρχονται σε εγκαταστάσεις για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και λοιπά δεδομένα υπό οποιαδήποτε μορφή, στην περίπτωση που υφίστανται εύλογες υπόνοιες ότι τα έγγραφα και τα λοιπά δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο της επιθεώρησης ή της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδειχθεί παράβαση του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον το κρίνει σκόπιμο δυνάμει του εθνικού δικαίου, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητεί από την αρμόδια δικαστική αρχή να αποφασίζει για την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Σε περίπτωση που η έγκριση ενημερωτικού δελτίου απορριφθεί δυνάμει του στοιχείου ια) του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την ΕΑΚΑΑ, η οποία ενημερώνει με τη σειρά της τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ δικαιούται να συμμετέχει στις κατά το στοιχείο ιδ) του πρώτου εδαφίου επιτόπιες επιθεωρήσεις εφόσον οι εν λόγω επιθεωρήσεις διενεργούνται από κοινού από δύο ή περισσότερες αρμόδιες αρχές.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με οποιονδήποτε από τους εξής τρόπους:

α)

άμεσα·

β)

σε συνεργασία με άλλες αρχές·

γ)

υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων στις εν λόγω αρχές·

δ)

υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι υφίστανται κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και έρευνας που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

4.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη νόμων και κανονισμών σχετικών με δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών, πράξεις συγχώνευσης και άλλες συναλλαγές που αφορούν την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο εταιρειών, με τους οποίους μεταφέρεται η οδηγία 2004/25/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και οι οποίοι επιβάλλουν απαιτήσεις επιπλέον των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.

5.   Η γνωστοποίηση πληροφοριών στην αρμόδια αρχή από κάποιο πρόσωπο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό δεν θεωρείται ότι παραβιάζει κάποιον περιορισμό στη δημοσιοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται διά συμβολαίου ή διά νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης, και δεν προκύπτει καμία απολύτως νομική ευθύνη σε σχέση με την εν λόγω γνωστοποίηση.

6.   Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της δυνατότητας ενός κράτους μέλους να προβλέπει ξεχωριστές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για υπερπόντια ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 33

Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους και με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ανταλλάσσουν πληροφορίες, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και συνεργάζονται σε δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου.

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με το άρθρο 38, να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, διασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους όσον αφορά τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών που σχετίζονται με έρευνες ή διώξεις ποινικής φύσης που έχουν κινηθεί για πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και τις θέτουν στη διάθεση των υπόλοιπων αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ, ώστε να εκπληρώσουν την υποχρέωση αμοιβαίας συνεργασίας και συνεργασίας με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.   Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν αιτήματος πληροφόρησης ή αιτήματος συνεργασίας στο πλαίσιο έρευνας μόνο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξαιρετικές περιστάσεις:

α)

εάν η συμμόρφωση με το αίτημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δικές της δραστηριότητες έρευνας ή επιβολής του νόμου ή μια ποινική έρευνα·

β)

εάν έχει ήδη κινηθεί δικαστική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των αρχών του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα πληροφόρησης·

γ)

εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα πληροφόρησης.

3.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν αμέσως, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

4.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους όσον αφορά επιτόπιες επιθεωρήσεις ή έρευνες.

Η αιτούσα αρμόδια αρχή ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για οποιοδήποτε αίτημα, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Σε περίπτωση επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας με διασυνοριακό αποτέλεσμα, η ΕΑΚΑΑ συντονίζει την επιθεώρηση ή την έρευνα εάν της ζητηθεί από μία από τις αρμόδιες αρχές.

Εάν μια αρμόδια αρχή λάβει αίτημα από μια αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας, μπορεί να προβαίνει σε ο, τιδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

να διενεργεί η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

β)

να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να συμμετάσχει στην επιτόπια επιθεώρηση ή την έρευνα·

γ)

να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή που υπέβαλε το αίτημα να διενεργήσει η ίδια τον επιτόπιο έλεγχο ή έρευνα·

δ)

να ορίζει επιθεωρητές ή εμπειρογνώμονες για να διενεργήσουν την επιτόπου επιθεώρηση ή έρευνα·

ε)

να αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας στις άλλες αρμόδιες αρχές.

5.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ περιπτώσεις κατά τις οποίες αίτημα συνεργασίας, ειδικότερα ανταλλαγής πληροφοριών, απορρίφθηκε ή δεν δόθηκε σε αυτό η απαιτούμενη συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, η ΕΑΚΑΑ, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο της παρούσας παραγράφου, μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

6.   Η ΕΑΚΑΑ δύναται να καταρτίζει και αν το ζητήσει η Επιτροπή καταρτίζει οπωσδήποτε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να προσδιορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα στα οποία αναφέρεται το πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

7.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 34

Συνεργασία με την ΕΑΚΑΑ

1.   Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.   Οι αρμόδιες αρχές προσκομίζουν αμελλητί στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

3.   Η ΕΑΚΑΑ, για να διασφαλίσει ενιαίους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δύναται να καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις διαδικασίες και τα έντυπα ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 35

Επαγγελματικό απόρρητο

1.   Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ αρμόδιων αρχών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και αφορούν επιχειρηματικές ή επιχειρησιακές συνθήκες και άλλες οικονομικές ή προσωπικές υποθέσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και υπόκεινται στις απαιτήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν η αρμόδια αρχή δηλώσει κατά τη στιγμή της επικοινωνίας ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να γνωστοποιηθεί ή ότι η γνωστοποίησή της είναι αναγκαία στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

2.   Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για την αρμόδια αρχή και για οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει τις εξουσίες της. Απαγορεύεται η κοινοποίηση των πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή αρχή εκτός εάν προβλέπεται από τις διατάξεις του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

Άρθρο 36

Προστασία των δεδομένων

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΑΚΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η τελευταία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 37

Προληπτικά μέτρα

1.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής έχει σαφείς και εξακριβώσιμους λόγους να πιστεύει ότι παρατυπίες διαπραχθείσες από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που είναι επιφορτισμένοι με τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή παραβάσεις των υποχρεώσεων που υπέχουν τα πρόσωπα αυτά βάσει του παρόντος κανονισμού, φέρει τις διαπιστώσεις αυτές εις γνώσιν της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της ΕΑΚΑΑ.

2.   Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, ο εκδότης, ο προσφέρων ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές στους οποίους έχει ανατεθεί η δημόσια προσφορά κινητών αξιών εξακολουθούν να παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3.   Όταν μια αρμόδια αρχή διαφωνεί με οποιοδήποτε από τα μέτρα που λαμβάνει άλλη αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να θέσει το θέμα υπόψη της ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ μπορεί να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 38

Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

1.   Με την επιφύλαξη των εξουσιών εποπτείας και έρευνας των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 32 και το δικαίωμα των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και να λαμβάνουν άλλα κατάλληλα διοικητικά μέτρα που να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα ισχύουν τουλάχιστον για:

α)

παραβάσεις του άρθρου 3, του άρθρου 5, του άρθρου 6, του άρθρου 7 παράγραφοι 1 έως 11, του άρθρου 8, του άρθρου 9, του άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφοι 1 και 3, του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 15 παράγραφος 1, του άρθρου 16 παράγραφοι 1, 2 και 3, του άρθρου 17, του άρθρου 18, του άρθρου 19 παράγραφοι 1 έως 3, του άρθρου 20 παράγραφος 1, του άρθρου 21 παράγραφοι 1 έως 4 και 7 έως 11, του άρθρου 22 παράγραφοι 2 έως 5, του άρθρου 23 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 και του άρθρου 27·

β)

μη συνεργασία ή μη συμμόρφωση με έρευνα, επιθεώρηση ή αίτημα που καλύπτεται από το άρθρο 32.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στις περιπτώσεις που οι παραβάσεις οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο α) ή β) του εν λόγω εδαφίου υπόκεινται ήδη σε ποινικές κυρώσεις δυνάμει του εθνικού τους δικαίου έως τις 21 Ιουλίου 2018. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά στην Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ τους σχετικούς κανόνες του ποινικού δικαίου.

Έως τις 21 Ιουλίου 2018 τα κράτη μέλη κοινοποιούν αναλυτικά τους κανόνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ. Κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.   Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κατ’ ελάχιστον τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που αναφέρονται κατωτέρω, στην περίπτωση των παραβάσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο α):

α)

δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα και τη φύση της παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 42·

β)

εντολή με την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο ή την υπαίτια νομική οντότητα να παύσει τη συμπεριφορά που αποτελεί την παράβαση·

γ)

επιβολή μέγιστων διοικητικών χρηματικών κυρώσεων που ανέρχονται τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εάν το εν λόγω ποσό μπορεί να προσδιοριστεί·

δ)

σε περιπτώσεις νομικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 5 000 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο τοπικό νόμισμα, βάσει της ισοτιμίας στις 20 Ιουλίου 2017, ή 3 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο.

Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική της μητρικής επιχείρησης με υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών λογαριασμών σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο περί λογιστικής με βάση τους τελευταίους διαθέσιμους ενοποιημένους λογαριασμούς που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης·

ε)

σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, ανώτατες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις τουλάχιστον 700 000 EUR ή, στα κράτη μέλη των οποίων το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, αντίστοιχης αξίας στο τοπικό νόμισμα βάσει της ισοτιμίας στις 20 Ιουλίου 2017.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν πρόσθετες κυρώσεις ή μέτρα και υψηλότερες διοικητικές χρηματικές κυρώσεις από τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 39

Άσκηση εποπτικών εξουσιών και εξουσιών επιβολής κυρώσεων

1.   Κατά τον καθορισμό του είδους και του επιπέδου των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση:

α)

η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)

ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

γ)

η χρηματοοικονομική ισχύς του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπεύθυνου νομικού προσώπου ή το ετήσιο εισόδημα και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υπεύθυνου φυσικού προσώπου·

δ)

ο αντίκτυπος της παράβασης στα συμφέροντα των επενδυτών λιανικής·

ε)

η σημασία των κερδών που αποκτήθηκαν, των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση ή των ζημιών για τρίτους που προκύπτουν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)

το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

ζ)

τις προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου·

η)

τα μέτρα που ελήφθησαν μετά την παράβαση από τον υπαίτιο της παράβασης για την αποφυγή της επανάληψής της.

2.   Κατά την άσκηση των εξουσιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 38, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι ασκούμενες εποπτικές και ερευνητικές εξουσίες τους, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλουν είναι αποτελεσματικά και κατάλληλα δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Συντονίζουν επίσης τη δράση τους για να αποφύγουν τον πιθανό διπλασιασμό και την αλληλοεπικάλυψη κατά την άσκηση των εποπτικών και ερευνητικών εξουσιών τους και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 40

Δικαίωμα προσφυγής

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού να αιτιολογούνται δεόντως και να υπόκεινται σε δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου.

Για τους σκοπούς του άρθρου 20, δικαίωμα προσφυγής ισχύει επίσης όταν η αρμόδια αρχή ούτε έλαβε απόφαση να εγκρίνει ή να απορρίψει μια αίτηση έγκρισης ούτε ζήτησε αλλαγές ή συμπληρωματικές πληροφορίες εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2, 3 και 6 όσον αφορά την εν λόγω αίτηση.

Άρθρο 41

Αναφορά παραβάσεων

1.   Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που προάγουν και επιτρέπουν την αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων του παρόντος κανονισμού προς αυτές.

2.   Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)

ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για πραγματικές ή ενδεχόμενες παραβάσεις και την παρακολούθησή τους, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας για τις εν λόγω καταγγελίες,

β)

κατάλληλη προστασία για εργαζομένους που απασχολούνται δυνάμει σύμβασης εργασίας και οι οποίοι αναφέρουν παραβάσεις, τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άδικης μεταχείρισης από μέρους του εργοδότη τους ή τρίτων,

γ)

προστασία της ταυτότητας και των προσωπικών δεδομένων τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις όσο και του φυσικού προσώπου που εικάζεται ότι είναι υπεύθυνο για παράβαση, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εκτός αν η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται βάσει του εθνικού δικαίου, στο πλαίσιο περαιτέρω έρευνας ή μεταγενέστερης δικαστικής διαδικασίας.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την παροχή οικονομικών κινήτρων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στα πρόσωπα που προσφέρουν σχετικές πληροφορίες για πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν άλλη προϋφιστάμενη νομική ή συμβατική υποχρέωση να αναφέρουν τις εν λόγω πληροφορίες, και εφόσον οι πληροφορίες είναι νέες και έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικής ή ποινικής κύρωσης ή τη λήψη άλλου διοικητικού μέτρου για την παράβαση του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους εργοδότες οι οποίοι αναλαμβάνουν δραστηριότητες υπαγόμενες σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες για την εσωτερική αναφορά πραγματικών ή ενδεχόμενων παραβάσεων από τους υπαλλήλους τους μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.

Άρθρο 42

Δημοσίευση αποφάσεων

1.   Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται σε περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος κανονισμού δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές στους επίσημους δικτυακούς τόπους τους αμέσως μετά την ενημέρωση των προσώπων στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις σχετικά με την κάθε απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις αποφάσεις επιβολής μέτρων στο πλαίσιο έρευνας.

2.   Εάν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών οντοτήτων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων θεωρηθεί δυσανάλογη από την αρμόδια αρχή, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται κατά περίπτωση ως προς τον αναλογικό χαρακτήρα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη διεξαγωγή τρέχουσας έρευνας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να προβούν σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

να αναβάλλουν τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου μέχρις ότου παύσουν να ισχύουν οι λόγοι μη δημοσίευσης·

β)

να δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα και κατά τρόπο που συνάδει με το εθνικό δίκαιο, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκομένων·

γ)

να μην δημοσιεύουν την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, στην περίπτωση που θεωρείται ότι οι επιλογές που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί:

i)

ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

ii)

η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

Σε περίπτωση απόφασης δημοσίευσης κύρωσης ή μέτρου ανώνυμα, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον προβλέπεται ότι εντός του διαστήματος αυτού οι λόγοι για την ανώνυμη δημοσίευση θα παύσουν να ισχύουν.

3.   Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης ή του μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης αμέσως στον επίσημο δικτυακό τόπο τους τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Επιπλέον, δημοσιεύεται και κάθε απόφαση περί ακυρώσεως προηγούμενης απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου.

4.   Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε κάθε δημοσίευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο να παραμένει στον επίσημο δικτυακό τόπο τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών μετά την ανάρτησή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 43

Αναφορά κυρώσεων προς την ΕΑΚΑΑ

1.   Η αρμόδια αρχή παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες σε ετήσια έκθεση.

Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1, να καθορίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές τους παρέχουν στην ΕΑΚΑΑ σε ετήσια βάση ανώνυμα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις ποινικές έρευνες που έχουν αναλάβει και για τις ποινικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει. Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει δεδομένα σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε ετήσια έκθεση.

2.   Όταν η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί διοικητικές κυρώσεις, άλλα διοικητικά μέτρα ή ποινικές κυρώσεις στο κοινό, τις αναφέρει ταυτόχρονα στην ΕΑΚΑΑ.

3.   Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν πληροφορίες και την τελική απόφαση για κάθε επιβαλλόμενη ποινική κύρωση, και τις υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις κυρώσεις που της κοινοποιούνται, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η εν λόγω βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη μόνον από τις αρμόδιες αρχές και ενημερώνεται βάσει των πληροφοριών που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7, στο άρθρο 9 παράγραφος 14, στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 14 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στο άρθρο 20 παράγραφος 11 και στο άρθρο 29 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από τις 20 Ιουλίου 2017.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 7, στο άρθρο 9 παράγραφος 14, στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 14 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 παράγραφος 2, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, στο άρθρο 20 παράγραφος 11 και στο άρθρο 29 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Η απόφαση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις η Επιτροπή εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 7, του άρθρου 9 παράγραφος 14, του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 14 παράγραφος 3, του άρθρου 15 παράγραφος 2, του άρθρου 16 παράγραφος 5, του άρθρου 20 παράγραφος 11 και του άρθρου 29 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από την ημέρα που η εν λόγω πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει η εν λόγω προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 45

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών που έχει συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής. (27) Η εν λόγω επιτροπή είναι μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑIΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

Κατάργηση

1.   Η οδηγία 2003/71/ΕΚ καταργείται από τις 21 Ιουλίου 2019, εκτός από:

α)

τα στοιχεία α) και ζ) του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, τα οποία καταργούνται από τις 20 Ιουλίου 2017· και

β)

το στοιχείο η) του άρθρου 1 παράγραφος 2 και το στοιχείο ε) του άρθρου 3 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, τα οποία καταργούνται από τις 21 Ιουλίου 2018.

2.   Οι αναφορές στην οδηγία 2003/71/ΕΚ ερμηνεύονται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού.

3.   Τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν βάσει των εθνικών νομοθετικών πράξεων οι οποίες μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2003/71/ΕΚ πριν από τις 21 Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να διέπονται από το εν λόγω εθνικό δίκαιο μέχρι τη λήξη της ισχύος τους ή μέχρι την πάροδο δώδεκα μηνών από τις 21 Ιουλίου 2019, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Άρθρο 47

Έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με ενημερωτικά δελτία

1.   Βάσει των εγγράφων που δημοσιοποιούνται μέσω του μηχανισμού ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ενημερωτικά δελτία που εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν στην Ένωση καθώς και ανάλυση των τάσεων λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τα είδη των εκδοτών, ιδίως τις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 15 παράγραφος 1· και

β)

τα είδη των εκδόσεων, ιδίως τη συνολική ανταλλακτική αξία των προσφορών, τα είδη των μεταβιβάσιμων κινητών αξιών, τα είδη του τόπου διαπραγμάτευσης και τις ονομαστικές αξίες.

2.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει ιδίως:

α)

ανάλυση της έκτασης στην οποία χρησιμοποιούνται σε όλη την Ένωση τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9,

β)

στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα βασικά ενημερωτικά δελτία και τους τελικούς όρους, καθώς και με τα ενημερωτικά δελτία που καταρτίζονται υπό μορφή χωριστών εγγράφων ή ως ενιαίο έγγραφο,

γ)

στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον μέσο όρο και το σύνολο της ανταλλακτικής αξίας των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό βάσει του παρόντος κανονισμού, από μη εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες υπόκεινται σε διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ, συμπεριλαμβανομένων αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, και εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές. Κατά περίπτωση, τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία περιέχουν ανάλυση μεταξύ αρχικών δημόσιων προσφορών και μεταγενέστερων προσφορών, καθώς και μεταξύ μετοχικών και μη μετοχικών κινητών αξιών,

δ)

στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των διαδικασιών κοινοποίησης των άρθρων 25 και 26, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής ανά κράτος μέλος του αριθμού των πιστοποιητικών έγκρισης που κοινοποιούνται σε σχέση με τα ενημερωτικά δελτία, τα έγγραφα αναφοράς και τα γενικά έγγραφα αναφοράς.

Άρθρο 48

Επανεξέταση

1.   Το αργότερο στις 21 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση.

2.   Η έκθεση αξιολογεί, μεταξύ άλλων, κατά πόσον το περιληπτικό σημείωμα του ενημερωτικού δελτίου, τα καθεστώτα γνωστοποίησης που ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 και το γενικό έγγραφο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 εξακολουθούν να είναι κατάλληλα, με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους. Ειδικότερα, η έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

α)

τον αριθμό των ενημερωτικών δελτίων ανάπτυξης ΕΕ των προσώπων σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 15 παράγραφος 1 και ανάλυση της εξέλιξης κάθε τέτοιου αριθμού καθώς και των τάσεων όσον αφορά την επιλογή τόπων διαπραγμάτευσης από τα πρόσωπα που δικαιούνται να χρησιμοποιούν το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ·

β)

ανάλυση του κατά πόσον το ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των επενδυτών και της των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν.

3.   Με βάση την ανάλυση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η έκθεση αξιολογεί κατά πόσον απαιτούνται τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό, ώστε να διευκολυνθούν περαιτέρω οι μικρότερες εταιρείες στην άντληση κεφαλαίων, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο προστασίας των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσαρμογής των σχετικών κατώτατων ορίων.

4.   Επιπλέον, η έκθεση αξιολογεί κατά πόσον μπορούν να αποκτηθούν LEI και ISIN με εύλογο κόστος και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τους εκδότες, ιδίως τις ΜΜΕ. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από ομοτίμους η οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 13.

Άρθρο 49

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 παράγραφος 2, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 21 Ιουλίου 2019, εκτός από το άρθρο 1 παράγραφος 3 και το άρθρο 3 παράγραφος 2, που εφαρμόζονται από τις 21 Ιουλίου 2018, και από το άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ) και δεύτερο εδάφιο, που εφαρμόζονται από τις 20 Ιουλίου 2017.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με το άρθρο 11, το άρθρο 20 παράγραφος 9, το άρθρο 31, το άρθρο 32 και τα άρθρα 38 έως 43 έως τις 21 Ιουλίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Ιουνίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

H. DALLI


(1)  ΕΕ C 195 της 2.6.2016, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 9.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017(δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2017.

(4)  Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64).

(5)  Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ΕΕ L 327 της 11.12.2010, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 12).

(7)  Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 173 της 12.6.2014, σ. 190).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(11)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(15)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(17)  Οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1980, περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών (ΕΕ L 100 της 17.4.1980, σ. 1).

(18)  Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται (ΕΕ L 184 της 6.7.2001, σ. 1).

(19)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(20)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (EE L 149 της 30.4.2004, σ. 1).

(22)  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(23)  Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 17).

(24)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(25)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

(26)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(27)  Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ι.

Περίληψη

ΙΙ.

Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

III.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Σκοπός είναι η παροχή ουσιωδών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισμό των σημαντικών ημερομηνιών για την εν λόγω προσφορά.

Α.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά

Β.

Μέθοδος και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

IV.

Ουσιώδεις πληροφορίες

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη ουσιώδεις αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α.

Επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα

Β.

Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης (μόνο για τις μετοχικές κινητές αξίες)

Γ.

Λόγοι πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίηση των πόρων

Δ.

Παράγοντες κινδύνου

V.

Πληροφορίες για την εταιρεία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια μελλοντικής αύξησης ή μείωσης αυτού του δυναμικού.

Α.

Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας

Β.

Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Γ.

Οργανωτική διάρθρωση

Δ.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

VI.

Εξέταση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και προοπτικές

Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και των εκτιμήσεων της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναμένεται ότι θα έχουν ουσιώδη επίδραση στο μέλλον τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Α.

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Β.

Ρευστά διαθέσιμα και κεφάλαια

Γ.

Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκμετάλλευσης κ.λπ.

Δ.

Τάσεις

VII.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν την εμπειρία, τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα αμοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους με την εταιρεία.

Α.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη

Β.

Αμοιβές

Γ.

Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου

Δ.

Υπάλληλοι

Ε.

Κατεχόμενα μερίδια μετοχικού κεφαλαίου

VIII.

Βασικοί μέτοχοι και συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους βασικούς μετόχους και άλλα πρόσωπα που μπορεί να ελέγχουν ή να επηρεάζουν την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία με πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Α.

Βασικοί μέτοχοι

Β.

Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Γ.

Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων και συμβούλων

IX.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονομικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόμενες χρήσεις, η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασμών οι οποίες γίνονται δεκτές για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και με τα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασμών.

Α.

Ενοποιημένοι λογαριασμοί και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Β.

Σημαντικές μεταβολές

X.

Λεπτομέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, το σχέδιο κατανομής των κινητών αξιών και συναφή ζητήματα.

Α.

Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Β.

Σχέδιο κατανομής

Γ.

Αγορές

Δ.

Κάτοχοι που πωλούν τις κινητές αξίες τους

Ε.

Μείωση (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ.

Έξοδα της έκδοσης

XI.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α.

Μετοχικό κεφάλαιο

Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.

Ουσιώδεις συμβάσεις

Δ.

Συναλλαγματικοί έλεγχοι

Ε.

Προειδοποίηση για φορολογικές συνέπειες

ΣΤ.

Μερίσματα και οργανισμοί πληρωμής

Ζ.

Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Η.

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

Θ.

Δευτερεύουσες πληροφορίες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ι.

Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΙΙ.

Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη ουσιώδεις αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α.

Επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα

Β.

Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

Γ.

Παράγοντες κινδύνου που αφορούν τον εκδότη

III.

Πληροφορίες για την εταιρεία

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Σκοπός είναι επίσης η παροχή πληροφοριών για την επάρκεια και την καταλληλότητα των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της εταιρείας καθώς και για τα τυχόν σχέδια μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του δυναμικού.

Α.

Ιστορικό και ανάπτυξη της εταιρείας

Β.

Επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Γ.

Οργανωτική διάρθρωση

Δ.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

IV.

Εξέταση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης και προοπτικές

Σκοπός είναι η παράθεση των απόψεων της διοίκησης για τους παράγοντες που επηρέασαν τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας κατά τις χρήσεις που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και των εκτιμήσεων της διοίκησης για τους παράγοντες και τις τάσεις που αναμένεται ότι θα έχουν ουσιώδη επίδραση στο μέλλον τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

Α.

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

Β.

Ρευστά διαθέσιμα και κεφάλαια

Γ.

Έρευνα και ανάπτυξη, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άδειες εκμετάλλευσης κ.λπ.

Δ.

Τάσεις

V.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν την εμπειρία, τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα αμοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους με την εταιρεία.

Α.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη

Β.

Αμοιβές

Γ.

Τρόπος λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου

Δ.

Υπάλληλοι

Ε.

Κατεχόμενα μερίδια μετοχικού κεφαλαίου

VI.

Βασικοί μέτοχοι και συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τους βασικούς μετόχους και άλλα πρόσωπα που μπορεί να ελέγχουν ή να επηρεάζουν την εταιρεία. Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία με πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν καθώς και για το εάν οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές είναι προς το συμφέρον της εταιρείας.

Α.

Βασικοί μέτοχοι

Β.

Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Γ.

Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων και συμβούλων

VII.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Σκοπός είναι να διευκρινισθούν οι οικονομικές δηλώσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έγγραφο, καθώς και οι καλυπτόμενες χρήσεις, η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλες πληροφορίες χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. Οι λογιστικές αρχές και οι αρχές για τον έλεγχο των λογαριασμών οι οποίες γίνονται δεκτές για την κατάρτιση και τον λογιστικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και με τα διεθνή πρότυπα για τον έλεγχο των λογαριασμών.

Α.

Ενοποιημένοι λογαριασμοί και άλλες χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Β.

Σημαντικές μεταβολές

VIII.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α.

Μετοχικό κεφάλαιο

Β.

Ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας

Γ.

Ουσιώδεις συμβάσεις

Δ.

Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Ε.

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού

ΣΤ.

Δευτερεύουσες πληροφορίες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ι.

Ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των ανώτερων διοικητικών στελεχών, των συμβούλων και των ελεγκτών

Σκοπός είναι ο προσδιορισμός των εκπροσώπων της εταιρείας και των άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, και εκείνα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΙΙ.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Σκοπός είναι η παροχή ουσιωδών πληροφοριών όσον αφορά τη διενέργεια της προσφοράς και τον προσδιορισμό των σημαντικών ημερομηνιών για την εν λόγω προσφορά.

Α.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά

Β.

Μέθοδος και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

III.

Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη

Σκοπός είναι η συνοπτική παρουσίαση ουσιωδών πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, την κεφαλαιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου. Εάν οι περιλαμβανόμενες στο έγγραφο χρηματοοικονομικές καταστάσεις τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη ουσιώδεις αλλαγές στη διάρθρωση του ομίλου στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή στις εφαρμοζόμενες λογιστικές μεθόδους, τα επιλεγέντα χρηματοοικονομικά δεδομένα πρέπει επίσης να τροποποιούνται.

Α.

Κεφαλαιοποίηση και βαθμός χρέωσης (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

B.

Πληροφορίες σχετικά με το κεφάλαιο κίνησης (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

Γ.

Λόγοι πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίηση των πόρων

Δ.

Παράγοντες κινδύνου

IV.

Ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες

Σκοπός είναι η παροχή ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τις κινητές αξίες που προσφέρονται δημόσια και/ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση.

A.

Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται δημόσια και/ή εισάγονται προς διαπραγμάτευση

B.

Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες της έκδοσης

Γ.

Η σχετική τάξη των κινητών αξιών στη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη στην περίπτωση αφερεγγυότητας του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με το επίπεδο εξασφάλισης των κινητών αξιών και του πιθανού αντίκτυπου στην επένδυση στην περίπτωση εξυγίανσης σύμφωνα με την οδηγία 2014/59/ΕΕ

Δ.

H πολιτική μερισμάτων και αποδόσεων, διατάξεις σχετικά με τους πληρωτέους τόκους ή περιγραφή του υποκειμένου περιλαμβανομένης της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση του υποκειμένου με το επιτόκιο, και αναφορά σχετικά με το πού μπορεί να βρεθούν πληροφορίες για τις παρελθούσες και μελλοντικές επιδόσεις του υποκειμένου και για τη μεταβλητότητά του

Ε.

Περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις κινητές αξίες, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών τους, και της διαδικασίας για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων

V.

Συμφέροντα εμπειρογνωμόνων

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις πράξεις που συνήψε η εταιρεία με εμπειρογνώμονες ή συμβούλους απασχολούμενους σε μη μόνιμη βάση.

VI.

Λεπτομέρειες της προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, το σχέδιο κατανομής των κινητών αξιών και συναφή ζητήματα.

Α.

Προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Β.

Σχέδιο κατανομής

Γ.

Αγορές

Δ.

Κάτοχοι πωλούντες τις κινητές αξίες τους

Ε.

Μείωση (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες)

ΣΤ.

Έξοδα της έκδοσης

VII.

Πρόσθετες πληροφορίες

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, καταστατικού ως επί το πλείστον χαρακτήρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

Α.

Συναλλαγματικοί έλεγχοι

Β.

Προειδοποίηση για φορολογικές συνέπειες

Γ.

Μερίσματα και οργανισμοί πληρωμής

Δ.

Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων

Ε.

Έγγραφα στη διάθεση του κοινού


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ

I.

Ευθύνη για το έγγραφο αναφοράς

Σκοπός είναι να προσδιοριστούν ο εκδότης και οι εκπρόσωποί του καθώς και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας· τα πρόσωπα αυτά είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του εγγράφου αναφοράς.

ΙΙ.

Στρατηγική, απόδοση και επιχειρηματικό περιβάλλον

Σκοπός είναι η ενημέρωση σχετικά με τη στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη μελλοντική απόδοση, καθώς και η παροχή πληροφοριών για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις επενδύσεις της και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνονται οι παράγοντες κινδύνου που αφορούν την εταιρεία καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις τάσεις.

III.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας, ώστε να δίδεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν την πείρα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα επίπεδα αμοιβών τους, καθώς και τη σχέση τους με την εταιρεία.

IV.

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και βασικοί δείκτες επιδόσεων

Σκοπός είναι να προσδιοριστεί ποιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και βασικοί δείκτες επιδόσεων πρέπει να περιληφθούν στο έγγραφο που καλύπτει τα δύο τελευταία οικονομικά έτη (για τις μετοχικές κινητές αξίες) ή το τελευταίο οικονομικό έτος (για τις μη μετοχικές κινητές αξίες) ή μικρότερη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκεί τις δραστηριότητές του.

V.

Εξέταση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης (μόνο για τις μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία άνω των 200 000 000 EUR).

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εάν οι εκθέσεις, που παρουσιάζονται και συντάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 29 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ για τις περιόδους που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, δεν περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης ΕΕ.

VI.

Πληροφορίες για τους μετόχους

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για τις δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ

I.

Ευθύνη για το σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου

Σκοπός είναι να προσδιοριστούν ο εκδότης και οι εκπρόσωποί του καθώς και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην προσφορά της εταιρείας ή στην εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· τα πρόσωπα αυτά είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου.

ΙΙ.

Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης και δήλωση για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος (μόνο για τις μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από εταιρείες με χρηματιστηριακή αξία άνω των 200 000 000 EUR).

Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών για την κεφαλαιοποίηση και το χρέος του εκδότη καθώς και πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη ή, εάν όχι, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότης προτείνει να χορηγήσει το συμπληρωματικό κεφαλαίο κίνησης που απαιτείται.

III.

Όροι και προϋποθέσεις των κινητών αξιών

Σκοπός είναι να παρασχεθούν ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των κινητών αξιών και να περιγραφούν τα δικαιώματα που είναι ενσωματωμένα στις κινητές αξίες. Επιπλέον, πρέπει να περιλαμβάνονται οι παράγοντες κινδύνου που αφορούν τις κινητές αξίες.

IV.

Λεπτομέρειες για την προσφορά και προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα

Σκοπός είναι να παρασχεθούν πληροφορίες για την προσφορά και, κατά περίπτωση, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ, μεταξύ των οποίων η τελική τιμή προσφοράς και το ποσό των κινητών αξιών (είτε σε αριθμό κινητών αξιών είτε σε συνολικό ονομαστικό ποσό) που θα προσφερθούν, οι λόγοι της προσφοράς, το σχέδιο κατανομής των κινητών αξιών, η χρήση των εσόδων της προσφοράς, τα έξοδα για την έκδοση και την προσφορά, καθώς και η μείωση (μόνο για μετοχικές κινητές αξίες).

V.

Πληροφορίες για τον εγγυητή

Σκοπός είναι να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον εγγυητή των κινητών αξιών, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων, ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση που προσαρτάται στις κινητές αξίες, τους παράγοντες κινδύνου και χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν τον εγγυητή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

(Αναφέρεται στο άρθρο 46)

Οδηγία 2003/71/EΚ

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ι) και άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο θ)

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η)

Άρθρο 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 2 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε)

Άρθρο 2 στοιχείο ιστ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιστ)

Άρθρο 2 στοιχείο ιζ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ)

Άρθρο 2 στοιχείο ιη)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιη)

Άρθρο 2 στοιχείο ιθ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο κ)

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο θ)

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο έως πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο στ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο η)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο στοιχείο ι)

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 1 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 10

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο πρώτη περίοδος

Άρθρο 8 παράγραφος 5 και άρθρο 25 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο δεύτερη περίοδος

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 7 παράγραφος 13

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 17 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3α

Άρθρο 18 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 18 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 20 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 20 παράγραφος 8

Άρθρο 13 παράγραφος 6

Άρθρο 20 παράγραφος 9

Άρθρο 13 παράγραφος 7

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 14 παράγραφος 4α

Άρθρο 21 παράγραφος 6

Άρθρο 14 παράγραφος 5

Άρθρο 21 παράγραφος 9

Άρθρο 14 παράγραφος 6

Άρθρο 21 παράγραφος 10

Άρθρο 14 παράγραφος 7

Άρθρο 21 παράγραφος 11

Άρθρο 14 παράγραφος 8

Άρθρο 21 παράγραφος 12

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 6

Άρθρο 22 παράγραφος 6

Άρθρο 15 παράγραφος 7

Άρθρο 22 παράγραφος 9

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 23 παράγραφος 7

Άρθρο 17 παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 17 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 18 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 25 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 25 παράγραφος 8

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 27 παράγραφος 1

Άρθρο 19 παράγραφος 2

Άρθρο 27 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 27 παράγραφος 5

Άρθρο 20 παράγραφος 1

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 20 παράγραφος 2

Άρθρο 29 παράγραφος 2

Άρθρο 20 παράγραφος 3

Άρθρο 29 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 31 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1α

Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1β

Άρθρο 34 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 31 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο η)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο η)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ)

Άρθρο 21 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 32 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 21 παράγραφος 5

Άρθρο 31 παράγραφος 3 και άρθρο 32 παράγραφος 6

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 2

Άρθρο 22 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 22 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 33 παράγραφος 5

Άρθρο 22 παράγραφος 3

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 33 παράγραφοι 6 και 7

Άρθρο 23 παράγραφος 1

Άρθρο 37 παράγραφος 1

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 37 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 1

Άρθρο 45 παράγραφος 1

Άρθρο 24 παράγραφος 2

Άρθρο 45 παράγραφος 2

Άρθρο 24 παράγραφος 2α)

Άρθρο 24 παράγραφος 3

Άρθρο 24α

Άρθρο 44

Άρθρο 24β

Άρθρο 44

Άρθρο 24γ

Άρθρο 44

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 38 παράγραφος 1

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 42

Άρθρο 26

Άρθρο 40

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 46

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 48

Άρθρο 31α

Άρθρο 32

Άρθρο 49

Άρθρο 33


Top