Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1018

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1018 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους διαχειριστές της αγοράς και τα πιστωτικά ιδρύματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2016/3917

OJ L 155, 17.6.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1018/oj

17.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 155/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Ιουνίου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους διαχειριστές της αγοράς και τα πιστωτικά ιδρύματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (1), και ιδίως το άρθρο 34 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 35 παράγραφος 11 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να κοινοποιούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι διαχειριστές της αγοράς και, εφόσον προβλέπεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, τα πιστωτικά ιδρύματα στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, όταν επιθυμούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες, σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να καθιερωθούν ενιαίες απαιτήσεις πληροφόρησης και να επωφελούνται από τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την Ένωση.

(2)

Το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα ή τους διαχειριστές της αγοράς που επιθυμούν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, καθώς και παρεπόμενες δραστηριότητες, ή οι ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της διενέργειας συναλλαγών, ποικίλλουν ανάλογα με τον σκοπό και τη μορφή των δικαιωμάτων του διαβατηρίου. Για λόγους σαφήνειας, είναι, επομένως, σκόπιμο να καθοριστούν διαφορετικά είδη κοινοποίησης διαβατηρίων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(3)

Για τους ίδιους λόγους, είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστούν οι πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές της αγοράς, που διαχειρίζονται πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης («ΠΜΔ») ή μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης («ΜΟΔ»), όταν επιθυμούν να διευκολύνουν, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, την πρόσβαση και τη διενέργεια συναλλαγών σε αυτά τα συστήματα από εξ αποστάσεως χρήστες, μέλη ή συμμετέχοντες που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος.

(4)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής και υποδοχής θα πρέπει να λαμβάνουν επικαιροποιημένες πληροφορίες, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων της κοινοποίησης διαβατηρίου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να λαμβάνουν τεκμηριωμένη απόφαση που να συνάδει με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους.

(5)

Μεταβολές στην επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας επιχειρήσεων επενδύσεων στο κράτος μέλος καταγωγής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει, επομένως, να κοινοποιούνται ως μεταβολή της κοινοποίησης των στοιχείων υποκαταστήματος ή ως μεταβολή της κοινοποίησης των στοιχείων συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

(6)

Είναι σημαντικό να συνεργάζονται οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και του κράτους μέλος καταγωγής. για την αντιμετώπιση της απειλής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο παρών κανονισμός, και ιδίως η ανακοίνωση του προγράμματος δραστηριοτήτων της επιχείρησης επενδύσεων, θα πρέπει να διευκολύνουν την αξιολόγηση και την εποπτεία, από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, της επάρκειας των συστημάτων και ελέγχων για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που διαθέτει υποκατάστημα εγκατεστημένο στην επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων, των γνώσεων και της ακεραιότητας του χαρακτήρα του υπαλλήλου που είναι αρμόδιος για την κοινοποίηση περιστατικών σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(7)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι αφορούν τις κοινοποιήσεις που σχετίζονται με την άσκηση της ελευθερίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης, που ισχύουν για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους διαχειριστές της αγοράς και, όπου προβλέπεται, τα πιστωτικά ιδρύματα. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ αυτών των διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτοχρόνως, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλα τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την κοινοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του τίτλου II κεφάλαιο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σε έναν ενιαίο κανονισμό.

(8)

Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και οι σχετικές εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 2014/65/ΕΕ να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία.

(9)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του εν λόγω κανονισμού.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους διαχειριστές της αγοράς που διαχειρίζονται πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης («ΠΜΔ») ή μηχανισμό οργανωμένης διαπραγμάτευσης («ΜΟΔ»).

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία διαθέτουν άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και παρέχουν μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες και επιθυμούν να χρησιμοποιούν συνδεδεμένους αντιπροσώπους, βάσει των ακόλουθων δικαιωμάτων:

α)

το δικαίωμα της ελεύθερης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

β)

το δικαίωμα εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων»: κοινοποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

β)   «κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος» ή «κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου»: κοινοποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

γ)   «κοινοποίηση για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ»: κοινοποίηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

δ)   «κοινοποίηση διαβατηρίου»: κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος, κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή κοινοποίηση για την παροχή ρυθμίσεων διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

Άρθρο 3

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται για τους σκοπούς της κοινοποίησης διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

1.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων διασφαλίζουν ότι η κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης επενδύσεων, καθώς και το όνομα ενός συγκεκριμένου υπευθύνου επικοινωνίας με την επιχείρηση επενδύσεων·

β)

πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

τα στοιχεία των συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών, που πρόκειται να παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής, και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν· και

ii)

επιβεβαίωση για το κατά πόσον η επιχείρηση επενδύσεων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένους αντιπροσώπους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος καταγωγής της, για να παρέχει υπηρεσίες εντός του κράτους μέλους υποδοχής και, αν αυτό ισχύει, το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω συνδεδεμένων αντιπροσώπων, και τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, τις παρεπόμενες υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που πρόκειται να παρέχονται από αυτούς.

2.   Τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα οποία υποβάλλουν κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και στοιχείο β) σημείο ii).

Άρθρο 4

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) εξασφαλίζουν ότι η κοινοποίηση μεταβολής στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, περιλαμβάνει στοιχεία για τυχόν μεταβολές σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στην αρχική κοινοποίηση διαβατηρίου επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.

Άρθρο 5

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σχετικά με τις ρυθμίσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ

Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές της αγοράς που υποβάλλουν κοινοποιήσεις σχετικά με ρυθμίσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε ΠΜΔ ή ΜΟΔ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εξασφαλίζουν ότι οι κοινοποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης επενδύσεων ή του διαχειριστή της αγοράς, καθώς και το όνομα ενός συγκεκριμένου υπευθύνου επικοινωνίας με την επιχείρηση επενδύσεων ή τον διαχειριστή της αγοράς·

β)

σύντομη περιγραφή των κατάλληλων ρυθμίσεων που πρόκειται να καθιερωθούν και ημερομηνία από την οποία θα καταστούν διαθέσιμες οι ρυθμίσεις αυτές στο κράτος μέλος υποδοχής·

γ)

σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου του ΠΜΔ ή του ΜΟΔ, καθώς και του είδους των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, του είδους των συμμετεχόντων, καθώς και της προσέγγισης εμπορικής προώθησης του ΠΜΔ ή του ΜΟΔ, όταν απευθύνεται σε εξ αποστάσεως χρήστες, μέλη ή συμμετέχοντες.

Άρθρο 6

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται κατά την κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος ή την κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου

1.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) εξασφαλίζουν ότι η κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος ή η κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου, που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 ή το άρθρο 35 παράγραφος 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως ισχύει, περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης επενδύσεων ή του πιστωτικού ιδρύματος στο κράτος μέλος καταγωγής, καθώς και το όνομα ενός συγκεκριμένου υπευθύνου επικοινωνίας με την επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα·

β)

την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας, στο κράτος μέλος υποδοχής, του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου από όπου μπορούν να ζητηθούν έγγραφα·

γ)

το όνομα των υπευθύνων διαχείρισης του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου·

δ)

αναφορά στην τοποθεσία, ηλεκτρονική ή άλλη, του δημόσιου μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος· και

ε)

πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

2.   Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

κατάλογο των επενδυτικών υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων, των παρεπόμενων υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων που πρόκειται να παρέχονται·

β)

επισκόπηση που εξηγεί με ποιον τρόπο το υποκατάστημα ή ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος θα συμβάλλουν στη στρατηγική της επιχείρησης επενδύσεων, του πιστωτικού ιδρύματος, ή του ομίλου, και που αναφέρει αν η επιχείρηση επενδύσεων είναι μέλος ομίλου, και ποια θα είναι τα κύρια καθήκοντα του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου·

γ)

περιγραφή του τύπου του πελάτη ή αντισυμβαλλομένου με τον οποίο θα διενεργεί συναλλαγές το υποκατάστημα ή ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, και του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα θα αποκτήσει και θα διενεργεί συναλλαγές με τους πελάτες και τους αντισυμβαλλόμενους αυτούς·

δ)

τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου:

i)

λειτουργικές, γεωγραφικές και νομικές γραμμές αναφοράς, εάν η οργανωτική δομή είναι τύπου μήτρας·

ii)

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το υποκατάστημα ή ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος εντάσσεται στην εταιρική δομή της επιχείρησης επενδύσεων ή του πιστωτικού ιδρύματος, ή του ομίλου, εάν η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί μέλος ομίλου·

iii)

τους κανόνες για την υποβολή αναφορών από το υποκατάστημα ή τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο στα κεντρικά γραφεία·

ε)

στοιχεία των προσώπων που εκτελούν βασικά καθήκοντα στο υποκατάστημα ή τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ευθύνονται για την καθημερινή δραστηριότητα του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου, τη συμμόρφωση και την αντιμετώπιση καταγγελιών·

στ)

στοιχεία σχετικά με τυχόν ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης, που είναι καίριας σημασίας για τις δραστηριότητες του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου·

ζ)

συνοπτικά στοιχεία των συστημάτων και των ελέγχων που θα εφαρμόζονται, μεταξύ των οποίων:

i)

τις ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν για τη διασφάλιση των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων των πελατών·

ii)

τις ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με τους κανόνες επιχειρηματικής δεοντολογίας και άλλες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 8 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και την τήρηση αρχείων, βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 6 της εν λόγω οδηγίας·

iii)

τις εσωτερικές ρυθμίσεις για τους ελέγχους σχετικά με το προσωπικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι έλεγχοι σε πράξεις για ίδιο λογαριασμό·

iv)

τις ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

v)

στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους στην εξωτερική ανάθεση και άλλες ρυθμίσεις με τρίτα μέρη όσον αφορά τις επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που ασκεί το υποκατάστημα ή ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος·

vi)

το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με το εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης στο οποίο συμμετέχει η επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυμα·

η)

προβλέψεις τόσο για τα κέρδη και τις ζημίες όσο και για τις ταμειακές ροές, για αρχική περίοδο τριάντα έξι μηνών.

3.   Όταν ένα υποκατάστημα πρόκειται να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος υποδοχής και σκοπεύει να χρησιμοποιήσει συνδεδεμένους αντιπροσώπους στο εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο ε) περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας καθενός από τους εν λόγω συνδεδεμένους αντιπροσώπους.

Άρθρο 7

Πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σχετικά με τη μεταβολή των στοιχείων του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου

1.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) εξασφαλίζουν ότι η κοινοποίηση μεταβολής στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 10 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, περιλαμβάνει στοιχεία για τυχόν μεταβολές σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στην αρχική κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος ή κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου.

2.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) εξασφαλίζουν ότι τυχόν μεταβολές στην κοινοποίηση διαβατηρίου υποκαταστήματος ή στην κοινοποίηση διαβατηρίου συνδεδεμένου αντιπροσώπου, που αφορούν τον τερματισμό της λειτουργίας του υποκαταστήματος ή την παύση της χρήσης ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το όνομα του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου·

β)

το χρονοδιάγραμμα για τον προγραμματισμένο τερματισμό·

γ)

τα στοιχεία και τις διαδικασίες που προτείνονται για την εκκαθάριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τις λεπτομέρειες για τον τρόπο προστασίας των συμφερόντων των πελατών, επίλυσης καταγγελιών και απαλλαγής από τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία που εμφανίζεται πρώτη στο άρθρο 93 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(3)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).


Top