Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/214 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της σκόνης αργιλίου στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών του παραρτήματος II (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 34/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/214 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της σκόνης αργιλίου στον κατάλογο πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών του παραρτήματος II

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 απαριθμούνται οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών που υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες οι οποίοι αφορούν τη διαθεσιμότητά τους στο ευρύ κοινό και διασφαλίζουν την ενδεδειγμένη υποβολή αναφορών για ύποπτες συναλλαγές, εξαφανίσεις και κλοπές σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

(2)

Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II είναι διαθέσιμες στα μέλη του ευρέος κοινού, αλλά υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής αναφορών, που αφορά τόσο τους επαγγελματίες χρήστες σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού όσο και τα μέλη του ευρέος κοινού.

(3)

Τα κράτη μέλη κατέδειξαν ότι η σκόνη αργιλίου έχει χρησιμοποιηθεί και έχει αποκτηθεί με σκοπό την παραγωγή αυτοσχέδιων εκρηκτικών στην Ευρώπη.

(4)

Η κυκλοφορία στην αγορά και η χρήση της σκόνης αργιλίου δεν είναι επί του παρόντος εναρμονισμένες σε επίπεδο Ένωσης. Ωστόσο, τουλάχιστον ένα κράτος μέλος έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στη διαθεσιμότητά της στο ευρύ κοινό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων παρακολουθεί τις αποστολές ανά τον κόσμο για να εντοπίσει περιπτώσεις παράνομου εμπορίου που έχει σκοπό την κατασκευή αυτοσχέδιων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών.

(5)

Οι εξελίξεις όσον αφορά την καταχρηστική χρήση της σκόνης αργιλίου δεν δικαιολογούν επί του παρόντος τον περιορισμό της πρόσβασης των μελών του ευρέος κοινού, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου της απειλής ή του όγκου των συναλλαγών που συνδέονται με την εν λόγω ουσία.

(6)

Είναι αναγκαίο να υπάρξει αυξημένος έλεγχος, ώστε οι εθνικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα αποτροπής και εντοπισμού ενδεχόμενης παράνομης χρήσης αυτών των ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω του μηχανισμού αναφορών που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 98/2013.

(7)

Λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η διαθεσιμότητα σκόνης αργιλίου και του γεγονότος ότι η υποχρέωση αναφοράς δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στους οικονομικούς φορείς ή στους καταναλωτές, η προσθήκη της εν λόγω ουσίας στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 είναι δικαιολογημένη και ανάλογη προς τον σκοπό που επιδιώκει,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο πίνακας του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 τροποποιείται ως εξής:

α)

η κεφαλίδα της δεύτερης στήλης αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) (1)»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη ουσία:

«Αργίλιο, σκόνες

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 1.

(2)  με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο από 200 μm.

(3)  αυτούσια ή σε μείγματα που περιέχουν τουλάχιστον 70 % κατά βάρος αργίλιο και/ή μαγνήσιο.».


Top