Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H0809(16)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2017, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ουγγαρίας για το 2017

OJ C 261, 9.8.2017, p. 71–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.8.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 261/71


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2017

σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ουγγαρίας για το 2017

(2017/C 261/16)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Νοεμβρίου 2016 η Επιτροπή εξέδωσε την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2017 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Οι προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 9-10 Μαρτίου 2017. Στις 16 Νοεμβρίου 2016, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή εξέδωσε την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Ουγγαρία δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

(2)

Η έκθεση χώρας του 2017 για την Ουγγαρία δημοσιεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2017. Στην έκθεση αξιολογήθηκε η πρόοδος της Ουγγαρίας όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Ιουλίου 2016, η συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις ανά χώρα που είχαν εκδοθεί κατά τα προηγούμενα έτη και η πρόοδος της Ουγγαρίας ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(3)

Στις 2 Μαΐου 2017, η Ουγγαρία υπέβαλε το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2017 και το πρόγραμμα σύγκλισης για το 2017. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή τους, τα δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν ταυτοχρόνως.

(4)

Οι σχετικές συστάσεις ανά χώρα ελήφθησαν υπόψη στον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), όταν είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις στην οικεία συμφωνία εταιρικής σχέσης και στα σχετικά προγράμματα. Η Επιτροπή έχει παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να κάνει χρήση της διάταξης αυτής σε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΤ με την υγιή οικονομική διακυβέρνηση.

(5)

Η Ουγγαρία επί του παρόντος υπάγεται στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υπόκειται στον κανόνα για το χρέος. Στο πρόγραμμα σύγκλισης του 2017, η κυβέρνηση προβλέπει επιδείνωση του ονομαστικού ελλείμματος από 1,8 % το 2016 σε 2,4 % το 2017 και 2018 και σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια σε 1,2 % του ΑΕΠ μέχρι το 2021. Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος —διαρθρωτικό έλλειμμα 1,7 % του ΑΕΠ έως το 2016 και αναθεωρημένο σε 1,5 % του ΑΕΠ από το 2017— αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Ωστόσο, βάσει του εκ νέου υπολογισθέντος (4) διαρθρωτικού ισοζυγίου, ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος δεν θα επιτευχθεί κατά τον χρονικό ορίζοντα του προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί σταδιακά σε 61 % μέχρι τα τέλη του 2021. Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι εν λόγω δημοσιονομικές προβλέψεις είναι ευνοϊκό, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για την υλοποίηση των στόχων για το έλλειμμα.

(6)

Το πρόγραμμα σύγκλισης του 2017 αναφέρει ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκτακτης εισροής προσφύγων και των μέτρων ασφαλείας που ελήφθησαν το 2016 και το 2017 είναι σημαντικές και παρέχει επαρκή στοιχεία για την έκταση και τη φύση αυτών των πρόσθετων δημοσιονομικών δαπανών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι επιλέξιμες πρόσθετες δαπάνες ανήλθαν το 2015 σε 0,04 % του ΑΕΠ για την πρωτοφανή εισροή προσφύγων, ενώ δεν υπήρξαν επιλέξιμες πρόσθετες δαπάνες για την έκτακτη εισροή προσφύγων το 2016. Οι επιλέξιμες πρόσθετες δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας ανέρχονται σε 0,04 % του ΑΕΠ το 2016. Το 2017 δεν αναμένεται περαιτέρω αύξηση των δαπανών λόγω της πρωτοφανούς εισροής προσφύγων, ενώ η πρόσθετη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων ασφαλείας εκτιμάται επί του παρόντος σε 0,14 % του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, επιτρέπεται η ανάληψη των εν λόγω πρόσθετων δαπανών, δεδομένου ότι η εισροή προσφύγων, καθώς και η σοβαρότητα της τρομοκρατικής απειλής είναι ασυνήθεις περιστάσεις, ο αντίκτυπός τους στα δημόσια οικονομικά της Ουγγαρίας είναι σημαντικός και η βιωσιμότητα δεν διακυβεύεται αν επιτραπεί προσωρινή απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς την κατεύθυνση της επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Ως εκ τούτου, η απαιτούμενη προσαρμογή για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου για το 2016 έχει μειωθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη πρόσθετες δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας. Όσον αφορά το 2017, η τελική αξιολόγηση, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα επιλέξιμα ποσά, θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2018 βάσει των καταγεγραμμένων στοιχείων που θα παρασχεθούν από τις ουγγρικές αρχές.

(7)

Στις 12 Ιουλίου 2016 το Συμβούλιο συνέστησε στην Ουγγαρία να επιτύχει ετήσια δημοσιονομική προσαρμογή 0,6 % του ΑΕΠ για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου το 2017. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2017, υπάρχει κίνδυνος σημαντικής απόκλισης από την απαίτηση αυτή το 2017.

(8)

Το 2018 με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση, και ιδίως τα επίπεδα χρέους της χώρας, αναμένεται περαιτέρω προσαρμογή της Ουγγαρίας για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου της για διαρθρωτικό έλλειμμα 1,5 % του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον από κοινού συμφωνηθέντα πίνακα προσαρμογής στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η εν λόγω προσαρμογή μεταφράζεται σε απαίτηση για ονομαστικό ρυθμό αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών (5) που δεν θα υπερβεί το 2,8 % το 2018. Θα αντιστοιχεί σε διαρθρωτική προσαρμογή της τάξης του 1,0 % του ΑΕΠ. Σε περίπτωση μη αλλαγής των πολιτικών, υπάρχει κίνδυνος σημαντικής απόκλισης από την απαίτηση αυτή το 2018. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι η Ουγγαρία θα συμμορφωθεί με τον κανόνα για το χρέος το 2017 και το 2018. Γενικά, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα από το 2017 για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97, η αξιολόγηση των δημοσιονομικών προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημοσιονομικό ισοζύγιο του κράτους μέλους υπό το πρίσμα των κυκλικών συνθηκών. Όπως υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, που συνοδεύει τις εν λόγω ειδικές ανά χώρα συστάσεις, η αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων του 2018 θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον στόχο να επιτευχθεί δημοσιονομικός προσανατολισμός που να συμβάλλει στην ενίσχυση της εν εξελίξει ανάκαμψης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών της Ουγγαρίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να διενεργήσει συνολική αξιολόγηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97, ιδίως με βάση την κυκλική κατάσταση της Ουγγαρίας.

(9)

Η ανταγωνιστικότητα και δυνητική ανάπτυξη της Ουγγαρίας ανακόπτεται λόγω του χαμηλού επιπέδου ιδιωτικών επενδύσεων και της χαμηλής παραγωγικότητας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων έχουν σχέση κυρίως με τις αδυναμίες στις θεσμικές επιδόσεις και τη διακυβέρνηση. Οι συχνές αλλαγές στο ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ουγγαρία, με ανεπαρκή συμμετοχή των ενδιαφερομένων και έλλειψη τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής. Τα κανονιστικά εμπόδια στον τομέα των υπηρεσιών τείνουν επίσης να περιορίζουν τη δυναμική της αγοράς και παρεμποδίζουν τις επενδύσεις. Οι περιοριστικές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων στο λιανικό εμπόριο, περιορίζουν τον ανταγωνισμό στον τομέα των υπηρεσιών και επηρεάζουν το επιχειρηματικό κλίμα.

(10)

Ο δείκτης συνολικών φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ της Ουγγαρίας παραμένει πολύ υψηλότερος από τους δείκτες των χωρών της περιοχής και οι προκλήσεις στο φορολογικό σύστημα εξακολουθούν να υπάρχουν. Η κυβέρνηση προέβη σε μείωση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες το 2017 και για το 2018 έχει προγραμματιστεί μείωση κατά 2 ακόμη ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό το μέτρο μείωσε σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για τα χαμηλά εισοδήματα, η οποία ωστόσο παραμένει υψηλή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά, όπου εξακολουθεί να είναι μεταξύ των υψηλότερων στην Ένωση. Το φορολογικό σύστημα παραμένει περίπλοκο. Παρά την πτωτική τάση από το 2013, οι ειδικοί τομεακοί φόροι —ορισμένοι εκ των οποίων παραμένουν εξαιρετικά στρεβλωτικοί— εξακολουθούν να περιπλέκουν το φορολογικό σύστημα και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η πολυπλοκότητα και η ασάφεια του φορολογικού συστήματος, που συνδέεται με το υψηλό κόστος συμμόρφωσης και τον διοικητικό φόρτο, εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ουγγαρία.

(11)

Οι αδυναμίες σε θεσμικές επιδόσεις επηρεάζουν το επιχειρηματικό κλίμα και μειώνουν το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας. Ειδικότερα, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις και την τροποποίηση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, εξακολουθεί να είναι περιορισμένη η πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις. Η τρέχουσα στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις αποτελεί σταθερή βάση για την ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά η εφαρμογή της και ο αντίκτυπος στην αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια πρέπει να παρακολουθούνται. Ο κίνδυνος διαφθοράς παραμένει υψηλός, επηρεάζοντας αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα και υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Επίσης, η Ουγγαρία αντιμετωπίζει καθυστερήσεις ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Αυτό επιβραδύνει την έγκαιρη καθιέρωση των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων στην Ουγγαρία η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αύξηση του ανταγωνισμού.

(12)

Η κατάσταση στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ουγγαρία. Κατά το παρελθόν έτος, η κυβέρνηση συνέχισε να παρεμβαίνει στις αγορές οι οποίες προηγουμένως ήταν ανοικτές στον ανταγωνισμό και εξέδωσε αυστηρότερες απαιτήσεις για τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από ανεξάρτητα κέντρα αποστολής. Η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη διευκόλυνση του κανονιστικού περιβάλλοντος στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά το λιανικό εμπόριο, τη δημόσια διαχείριση των αποβλήτων, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη δημοσίευση και τη διανομή σχολικών εγχειριδίων ή τα συστήματα πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου λείπουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων καταστημάτων άνω των 400 m2. Αυτό επαυξάνει την έλλειψη διαφάνειας και προβλεψιμότητας στον τομέα. Οι κανονιστικοί φραγμοί που εξακολουθούν να υπάρχουν στον τομέα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου, περιορίζουν τη δυναμική της αγοράς και εμποδίζουν τις επενδύσεις, ενώ παράλληλα δημιουργούν αβεβαιότητα για τους επενδυτές, ιδίως τους διεθνείς επενδυτές.

(13)

Για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της δυνητικής ανάπτυξης της Ουγγαρίας μεσοπρόθεσμα, θα είναι καίριας σημασίας οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως στην εκπαίδευση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης θα είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη μιας χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

(14)

Οι επιδόσεις στην παροχή βασικών δεξιοτήτων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα. Η έρευνα του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ για το 2015 (PISA) για τα εκπαιδευτικά συστήματα κατέδειξε σημαντική επιδείνωση των αποτελεσμάτων και οι επιπτώσεις του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου των μαθητών στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι από τις υψηλότερες στην Ένωση. Οι επιπτώσεις του τύπου του σχολείου στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικές. Η μείωση των ωρών διδασκαλίας θετικών επιστημών στα επαγγελματικά σχολεία από το 2016 είναι πιθανόν να επιτείνει τις καθυστερήσεις της Ουγγαρίας όσον αφορά τις δεξιότητες στις θετικές επιστήμες. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εμφανίζει στασιμότητα τα τελευταία 5 χρόνια και παραμένει ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των Ρομά. Η κατανομή των μειονεκτούντων μαθητών μεταξύ των σχολείων είναι ανομοιογενής, ενώ τα παιδιά των Ρομά φοιτούν όλο και περισσότερο σε σχολεία και τάξεις όπου η πλειονότητα είναι Ρομά. Έχουν ληφθεί μέτρα για να στηριχτούν η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η προσχολική εκπαίδευση και οι σχολικές επιδόσεις, καθώς και για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους Ρομά. Παρότι έχουν γίνει βήματα για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού, δεν είναι επαρκώς ολοκληρωμένα και συστημικά για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση. Η αυξανόμενη ζήτηση για εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης δεν συνοδεύεται από αρκετά μεγάλο αριθμό αιτούντων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαρκή ποσοστά ολοκλήρωσης των σχετικών σπουδών. Η τροποποίηση του νόμου σχετικά με την ανώτατη εκπαίδευση που εκδόθηκε το 2017 ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

(15)

Η αγορά εργασίας εξελίχτηκε θετικά κατά τα τελευταία έτη, με την ανεργία να έχει επιστρέψει στα προ της κρίσης επίπεδα. Η απασχόληση έφθασε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο χάρη στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και στο πρόγραμμα δημοσίων έργων, το οποίο εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ενεργητική πολιτική για την αγορά εργασίας στην Ουγγαρία με περισσότερους από 200 000 συμμετέχοντες. Κατά τα τελευταία έτη, θεσπίστηκε μια σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το εν λόγω πρόγραμμα στην πρωτογενή αγορά εργασίας. Ωστόσο, το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς στοχευμένο και η αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την επανένταξη των συμμετεχόντων στην ανοικτή αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, ορισμένοι τομείς αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Άλλες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας ενισχύονται, εν μέρει με τη στήριξη ενωσιακών κονδυλίων, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διευκολυνθεί η μετάβαση στην πρωτογενή αγορά εργασίας με αποτελεσματικό τρόπο. Το σύστημα καταγραφής προσόντων για τους ανέργους έχει τεθεί σε εφαρμογή, αλλά δεν είναι ακόμη πλήρως αποτελεσματικό. Το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και ο αντίκτυπος της τεκνοποίησης στην απασχόληση των γυναικών είναι από τους υψηλότερους στην Ένωση. Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας επηρεάζεται από σχετικά πενιχρά αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και άνιση πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι περιορισμένη.

(16)

Ορισμένοι δείκτες φτώχειας έχουν υποχωρήσει στα προ της κρίσης επίπεδα, αλλά παραμένουν πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης. Η φτώχεια μεταξύ των παιδιών και των Ρομά παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, αν και μειώνεται. Ένα σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων Ρομά εργάζονται στο πρόγραμμα δημοσίων έργων. Η πραγματική ενσωμάτωσή τους στην ανοικτή αγορά εργασίας παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένη.

(17)

Η επάρκεια και η κάλυψη της κοινωνικής πρόνοιας και των παροχών ανεργίας είναι περιορισμένες. Η διάρκεια των παροχών ανεργίας εξακολουθεί να είναι η χαμηλότερη στην Ένωση (3 μήνες), κάτω από τον μέσο χρόνο που χρειάζονται οι άνεργοι για να βρουν εργασία. Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας, το 2015, απλούστευσε το σύστημα παροχών, αλλά δεν φαίνεται να έχει εξασφαλίσει ομοιόμορφο και ελάχιστο επαρκές βιοτικό επίπεδο για όσους έχουν ανάγκη. Όσον αφορά τα οφέλη που χορηγούνται από τους δήμους, είναι υψηλός ο βαθμός διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και το ύψος των παροχών, γεγονός που προκαλεί αβεβαιότητα στους δικαιούχους. Η παροχή ελάχιστου εισοδήματος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο οι ουγγρικές αρχές σχεδιάζουν να αυξήσουν σταδιακά το επίπεδο των στοχοθετημένων παροχών σε χρήμα κατά τα προσεχή έτη. Ήδη το 2017 τρεις από αυτές τις παροχές αυξήθηκαν ελαφρώς. Συμπληρωματικά στοχοθετημένα μέτρα θα συμβάλλουν στην ανακούφιση της υλικής στέρησης των πλέον μειονεκτουσών ομάδων, και ιδίων των παιδιών και των Ρομά.

(18)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2017, η Επιτροπή προέβη σε ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής πολιτικής της Ουγγαρίας και τη δημοσίευσε στην έκθεση του 2017 για τη χώρα. Επίσης, αξιολόγησε το πρόγραμμα σύγκλησης για το 2017 και το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το 2017, καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που είχαν απευθυνθεί προς την Ουγγαρία κατά τα προηγούμενα έτη. Έλαβε υπόψη όχι μόνον τη συνάφειά τους για την άσκηση βιώσιμης δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στην Ουγγαρία, αλλά και τη συμμόρφωσή τους με τους ενωσιακούς κανόνες και κατευθύνσεις, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της συνολικής οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης, μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε ενωσιακό επίπεδο κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών εθνικών αποφάσεων.

(19)

Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης αυτής, το Συμβούλιο εξέτασε το πρόγραμμα σύγκλησης για το 2017 και η γνώμη (6) του αποτυπώνεται ιδίως στη σύσταση 1 κατωτέρω,

ΣΥΝΙΣΤΑ στην Ουγγαρία να λάβει μέτρα το 2017 και το 2018 προκειμένου:

1.

Να καταβάλει ουσιαστική δημοσιονομική προσπάθεια το 2018, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεχιζόμενη ανάκαμψη και να διασφαλιστεί η διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ουγγαρίας.

2.

Να ολοκληρώσει τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα χαμηλά εισοδήματα και να απλουστεύσει τη φορολογική δομή, ιδίως με τον περιορισμό των πλέον στρεβλωτικών τομεακών φόρων. Να ενισχύσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, και να ενισχύσει το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Να ενισχύσει την κανονιστική προβλεψιμότητα, τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, και κυρίως στο λιανικό εμπόριο.

3.

Να μεριμνήσει ώστε το πρόγραμμα δημοσίων έργων να απευθύνεται περισσότερο στα άτομα που είναι πιο αποκομμένα από την αγορά εργασίας και να παράσχει αποτελεσματική στήριξη στα άτομα που αναζητούν εργασία, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Να λάβει μέτρα για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και την αύξηση της συμμετοχής μειονεκτουσών ομάδων, ιδίως των Ρομά, στην κανονική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Να βελτιώσει την επάρκεια και την κάλυψη της κοινωνικής πρόνοιας και τη διάρκεια των παροχών ανεργίας.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

T. TÕNISTE


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(4)  Το διαρθρωτικό ισοζύγιο, όπως επανυπολογίστηκε από την Επιτροπή με βάση τις πληροφορίες του προγράμματος σύγκλισης και σύμφωνα με την από κοινού συμφωνηθείσα μεθοδολογία.

(5)  Οι καθαρές δημόσιες δαπάνες αποτελούνται από τις συνολικές δημόσιες δαπάνες εξαιρουμένων των δαπανών για τόκους, των δαπανών για προγράμματα της Ένωσης που αναπληρώνονται στο σύνολό τους από ενωσιακά κονδύλια και των αλλαγών μη διακριτικής ευχέρειας στη χρηματοδότηση των παροχών ανεργίας. Ο εθνικά χρηματοδοτούμενος ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εξομαλύνεται σε επίπεδο τετραετίας. Συνυπολογίζονται τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας ή οι αυξήσεις εσόδων που είναι υποχρεωτικές διά νόμου. Έκτακτα μέτρα από πλευράς τόσο εσόδων όσο και δαπανών συμψηφίζονται.

(6)  Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.


Top