Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1545

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1545 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 237, 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

15.9.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 237/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1545 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2017

για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 167,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) αποσκοπεί να διασφαλίσει και να προωθήσει τον πλούτο και την πολυμορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη και να επισημάνει τα κοινά στοιχεία τους με στόχο την αύξηση του αισθήματος των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό χώρο, ενθαρρύνοντας έτσι την αμοιβαία κατανόηση και τον διαπολιτισμικό διάλογο και φέρνοντας στο προσκήνιο την κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Η εν λόγω απόφαση έχει επίσης στόχο την ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων, στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται και οι γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες στρατηγικές και προτεραιότητές τους, με σκοπό την υποστήριξη της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

(2)

Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης συμβάλλουν αποφασιστικά στην προώθηση των αξιών της Ένωσης.

(3)

Θα πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ των πόλεων που έφεραν στο παρελθόν, φέρουν σήμερα ή θα φέρουν στο μέλλον τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών.

(4)

Η απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ προβλέπει ότι μόνο πόλεις κράτους μέλους, υποψήφιας ή δυνάμει υποψήφιας χώρας ή, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση, χώρας που προσχωρεί στην Ένωση έχουν πρόσβαση στη δράση της Ένωσης σχετικά με τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης («δράση»).

(5)

Με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (3) («χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ») και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δράση θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτή υπό προϋποθέσεις σε πόλεις των χωρών αυτών, σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία.

(6)

Ωστόσο, κατά την περίοδο που καλύπτεται από την απόφαση αριθ. 445/2014/EΕ, δηλαδή από το 2020 έως το 2033, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τις πόλεις των κρατών μελών που συμμετέχουν στη δράση, οι πόλεις των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο σε έναν διαγωνισμό για τον τίτλο. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα κράτη μέλη, σε κάθε χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να επιτραπεί να φιλοξενήσει τον θεσμό μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όπως ισχύει ήδη για τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες.

(7)

Καθώς οι προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων είναι ανάγκη να δημοσιεύονται το αργότερο έξι έτη πριν από το έτος εορτασμού, μία υποψήφια χώρα, δυνάμει υποψήφια χώρα ή χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ θα πρέπει να φιλοξενήσει τον θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2028 αντί του 2027, έτσι ώστε να μπορέσουν οι εν λόγω χώρες να διαπραγματευτούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ένωσης για τη στήριξη του πολιτισμού που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2021 έως 2027.

(8)

Επομένως, η απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο αριθμός των πόλεων που φέρουν τον τίτλο για κάθε έτος («έτος εορτασμού») δεν υπερβαίνει τις τρεις.

Κάθε χρόνο τον τίτλο λαμβάνει μία πόλη κατ' ανώτατο όριο από καθένα εκ των δύο κρατών μελών που εμφαίνονται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος («χρονοδιάγραμμα») και, στα έτη όπου προβλέπεται, μία πόλη από χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ»), από υποψήφια χώρα ή από δυνάμει υποψήφια χώρα ή μία πόλη από χώρα που προσχωρεί στην Ένωση σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 5.»,

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τον τίτλο για ένα έτος, στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διοργανώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος, πόλεις από χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες οι οποίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ή στα επόμενα προγράμματα της Ένωσης για τη στήριξη του πολιτισμού.

Οι πόλεις χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψήφιων χωρών επιτρέπεται να συμμετάσχουν μόνο σε έναν διαγωνισμό κατά την περίοδο 2020-2033.

Επιπλέον, κάθε χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα επιτρέπεται να φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα μόνο μία φορά κατά την περίοδο 2020-2033.»,

2)

το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προεπιλογή και επιλογή στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, στις υποψήφιες χώρες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες»,

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του διαγωνισμού μεταξύ των πόλεων στις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, στις υποψήφιες χώρες και στις δυνάμει υποψήφιες χώρες.»,

γ)

στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Η ομάδα συντάσσει έκθεση επιλογής για τις αιτήσεις των προεπιλεγεισών υποψήφιων πόλεων και διατυπώνει σύσταση για τον ορισμό μίας κατ' ανώτατο όριο πόλης σε μια χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα.»,

3)

στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Στην περίπτωση των χωρών ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, των υποψήφιων χωρών και των δυνάμει υποψήφιων χωρών, η Επιτροπή ανακηρύσσει μία πόλη ως φέρουσα τον τίτλο για τα οικεία έτη, βάσει των συστάσεων που περιέχονται στην έκθεση επιλογής της ομάδας, και κοινοποιεί το αργότερο τέσσερα έτη πριν από το έτος εορτασμού την απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή των Περιφερειών.»,

4)

το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το κράτος μέλος, η χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, η υποψήφια χώρα ή η δυνάμει υποψήφια χώρα μπορεί να διορίσει παρατηρητή στις εν λόγω συνεδριάσεις.»,

β)

στην παράγραφο 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η ομάδα διαβιβάζει τις εκθέσεις της παρακολούθησης στην Επιτροπή, στις ορισθείσες πόλεις και στα κράτη μέλη τους, καθώς και στις ορισθείσες πόλεις και στην οικεία χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα.»,

5)

το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. MAASIKAS


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2017 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2017.

(2)  Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ (ΕΕ L 132 της 3.5.2014, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2020

Κροατία

Ιρλανδία

 

2021

Ρουμανία

Ελλάδα

Υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2022

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

 

2023

Ουγγαρία

Ηνωμένο Βασίλειο

 

2024

Εσθονία

Αυστρία

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα (1)

2025

Σλοβενία

Γερμανία

 

2026

Σλοβακία

Φινλανδία

 

2027

Λετονία

Πορτογαλία

 

2028

Τσεχική Δημοκρατία

Γαλλία

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2029

Πολωνία

Σουηδία

 

2030

Κύπρος

Βέλγιο

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα

2031

Μάλτα

Ισπανία

 

2032

Βουλγαρία

Δανία

 

2033

Κάτω Χώρες

Ιταλία

Χώρα ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, υποψήφια χώρα ή δυνάμει υποψήφια χώρα


(1)  Υπό την προϋπόθεση ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε ισχύ πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό του 2024, δηλαδή έξι έτη πριν από το έτος εορτασμού.»


Top