EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0014(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1360 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Μαΐου 2017, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΚΤ/2017/14)

ΕΕ L 190 της 21.7.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; καταργήθηκε εμμέσως από 32020D0187

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1360/oj

21.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 190/22


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1360 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 18ης Μαΐου 2017

που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 σχετικά με την εφαρμογή τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΚΤ/2017/14)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 12.1 δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 3.1 πρώτη περίπτωση και το άρθρο 18.1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση ΕΚΤ/2014/40 (1) θεσπίστηκε το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών (third covered bond purchase programme, εφεξής το «πρόγραμμα CBPP3»). Το πρόγραμμα CBPP3, παράλληλα με το πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων, το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα, αποτελεί μέρος του διευρυμένου προγράμματος αγοράς στοιχείων του ενεργητικού (asset purchase programme, εφεξής το «πρόγραμμα APP»). Το πρόγραμμα APP σκοπό έχει να ενισχύσει περαιτέρω τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής, να βελτιώσει τη χορήγηση πιστώσεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, να χαλαρώσει τους όρους δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να συμβάλει στην επαναφορά των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά πλησίον του 2 % μεσοπρόθεσμα, ακολούθως προς τον πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

(2)

Η επίτευξη ενιαίας νομισματικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και μέσω του προγράμματος APP, συνεπάγεται την ανάγκη καθορισμού εργαλείων, μέσων και διαδικασιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ από το Ευρωσύστημα.

(3)

Στις 22 Μαρτίου 2017 το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εξειδικεύσει περαιτέρω τους κανόνες που εφαρμόζονται σε εκδότες καλυμμένων ομολογιών που αποτελούν οντότητες εκκαθάρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη μεταχείρισή τους στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος μέσω του προγράμματος APP.

(4)

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση ΕΚΤ/2014/40 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση

Στο άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2014/40 προστίθεται το ακόλουθο σημείο 8:

«8.

Ο εκδότης των καλυμμένων ομολογιών δεν είναι ιδιωτική οντότητα ή οντότητα που ανήκει στο δημόσιο: α) η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη σταδιακή εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων και την παύση των εργασιών της ή β) η οποία αποτελεί οντότητα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή εκποίησης που έχει συσταθεί με σκοπό τη στήριξη αναδιάρθρωσης ή/και εξυγίανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φορέων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από την εφαρμογή εργαλείου διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο δράσης εξυγίανσης βάσει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1) ή του άρθρου 42 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2), όπως αυτό ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 21 Ιουλίου 2017.

Φρανκφούρτη, 18 Μαΐου 2017.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Απόφαση ΕΚΤ/2014/40, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος καλυμμένων ομολογιών (ΕΕ L 335 της 22.11.2014, σ. 22).


Top