EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2017/760 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Απριλίου 2017, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 113/52


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/760 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 24ης Απριλίου 2017

σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) θα πρέπει να καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες που βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα κατά την οικεία περίοδο επιβολής τέλους. Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κατά κύριο λόγο σε έξοδα που σχετίζονται άμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η άμεση εποπτεία σημαντικών οντοτήτων, η επίβλεψη της εποπτείας λιγότερο σημαντικών οντοτήτων, η εκτέλεση καθηκόντων σε οριζόντιο επίπεδο και η επιτέλεση ειδικών υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν επίσης έξοδα που σχετίζονται έμμεσα με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών από τις εποπτικές υπηρεσιακές μονάδες της τελευταίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες κτηριακών εγκαταστάσεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι διοικητικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες προϋπολογισμού και ελέγχου, οι υπηρεσίες λογιστηρίου, οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες επικοινωνίας και οι μεταφραστικές υπηρεσίες, η εσωτερική επιθεώρηση, οι στατιστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων.

(2)

Για τους σκοπούς υπολογισμού των καταβλητέων ετήσιων εποπτικών τελών σε σχέση τόσο με τις σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους όσο και με τις λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και τους λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους, το συνολικό κόστος θα πρέπει να διαχωρίζεται με βάση τον επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των λειτουργικών μονάδων που ασκούν κατά περίπτωση την άμεση εποπτεία των σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων και την έμμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων.

(3)

Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 θα πρέπει να υπολογιστεί ως το άθροισμα: α) του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2017 με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΕΚΤ για το 2017, λαμβανομένων υπόψη τυχόν εξελίξεων —γνωστών κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης— όσον αφορά το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που αναμένεται ότι θα βαρύνει την ΕΚΤ, και β) του πλεονάσματος ή ελλείμματος του 2016.

(4)

Το πλεόνασμα ή έλλειμμα θα πρέπει να προκύπτει με αφαίρεση του πραγματικού ετήσιου κόστους των εποπτικών καθηκόντων για το 2016, όπως αυτό αποτυπώνεται στους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΚΤ για το 2016 (3), από το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2016 όπως αυτό καθορίζεται στο παράρτημα της απόφασης (ΕΕ) 2016/661 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/7) (4).

(5)

Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41), κατά τον καθορισμό του εκτιμώμενου ετήσιου κόστους εποπτικών καθηκόντων για το 2017 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τυχόν τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη, εισπραττόμενα ποσά τόκων σύμφωνα με το άρθρο 14 και λοιπά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (5) και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41).

Άρθρο 2

Συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017

1.   Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 ανέρχεται σε 424 957 652 ευρώ και υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα I.

2.   Κάθε κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων καταβάλει το ακόλουθο συνολικό ποσό ετήσιων εποπτικών τελών:

α)

σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 391 279 654 ευρώ·

β)

λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι: 33 677 998 ευρώ.

Ο διαχωρισμός του καταβλητέου για κάθε κατηγορία συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 απεικονίζεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φρανκφούρτη, 24 Απριλίου 2017.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23.

(3)  Δημοσιεύτηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu) τον Φεβρουάριο του 2017.

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/661 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2016 (ΕΚΤ/2016/7) (ΕΕ L 114 της 28.4.2016, σ. 14).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υπολογισμός του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017

(EUR)

Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2017

464 676 594

Μισθοί και επιδόματα

208 621 881

Μίσθωση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

54 990 329

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

201 064 384

Πλεόνασμα/έλλειμμα αναγόμενο στο 2016

– 41 089 798

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41)

1 370 856

Τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη

0

Ποσά τόκων εισπραττόμενα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω κανονισμού

– 23 761

Ποσά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού

1 394 617

ΣΥΝΟΛΟ

424 957 652


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Διαχωρισμός του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017

(EUR)

 

Σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι

Λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι

Σύνολο

Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για το 2017

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Πλεόνασμα/έλλειμμα αναγόμενο στο 2016

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Ποσά που λαμβάνονται υπόψη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Τέλη αναγόμενα σε προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν είναι βέβαιη

0

0

0

Ποσά τόκων εισπραττόμενα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ως άνω κανονισμού

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Ποσά εισπραττόμενα ή επιστρεφόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ως άνω κανονισμού

1 181 297

213 320

1 394 617

ΣΥΝΟΛΟ

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top