EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Απόφαση 2017/274 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Φεβρουαρίου 2017, για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών εθνικών αρμόδιων αρχών και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/3 (ΕΚΤ/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; καταργήθηκε από 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 40/72


ΑΠΌΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 10ης Φεβρουαρίου 2017

για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών εθνικών αρμόδιων αρχών και για την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/3 (ΕΚΤ/2017/6)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και συνεπούς λειτουργίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ). Η αιτιολογική σκέψη 79 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι για την αποτελεσματική εποπτεία απαιτείται προσωπικό με υψηλή επαγγελματική συνείδηση, καλή εκπαίδευση και αμεροληψία.

(2)

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (2), η ΕΚΤ είναι επιφορτισμένη με τη σύσταση και τον καθορισμό της σύνθεσης των μεικτών εποπτικών ομάδων οι οποίες αποτελούνται από μέλη του προσωπικού της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών. Οι συντονιστές των μεικτών εποπτικών ομάδων (ΜΕΟ) διασφαλίζουν τον συντονισμό του έργου που επιτελείται στους κόλπους τους, επικουρούμενοι από έναν ή περισσότερους υποσυντονιστές εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ).

(3)

Λόγω του σημαντικού συντονιστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι υποσυντονιστές ΕΑΑ σε σχέση με τα μέλη ΜΕΟ της ΕΑΑ τους, είναι αναγκαία και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας η θέσπιση ομοιόμορφης διαδικασίας για την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσής τους εντός των ΜΕΟ. Συνδράμοντας τους υποσυντονιστές ΕΑΑ στη διαρκή βελτίωση της επίδοσής τους η ως άνω διαδικασία αξιολόγησης ενδέχεται να συμβάλει στη διασφάλιση της δέουσας λειτουργίας των ΜΕΟ.

(4)

Οι ΕΑΑ και η ΕΚΤ είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την αξιολόγηση της επίδοσης των μελών του προσωπικού τους, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα στοιχεία αξιολόγησης που παρέχονται βάσει της παρούσας απόφασης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις ΕΑΑ στο πλαίσιο της διοίκησης των μελών του προσωπικού τους και να τροφοδοτούν τα εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης των ΕΑΑ, εφόσον το επιτρέπει το οικείο εθνικό δίκαιο.

(5)

Αρχικά παρασχέθηκαν στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών ΕΑΑ στη διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην απόφαση (ΕΕ) 2016/3 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/36) (3). Καθώς η δοκιμαστική αυτή περίοδος έχει παρέλθει, η ως άνω απόφαση θα πρέπει να καταργηθεί χάριν ασφάλειας δικαίου.

(6)

Η εμπειρία της δοκιμαστικής περιόδου έδειξε ότι στη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΜΕΟ μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη η πρόβλεψη ενός μηχανισμού παροχής στοιχείων για την αξιολόγηση της επίδοσης των υποσυντονιστών ΕΑΑ. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Συνεπώς, η λειτουργία του μηχανισμού παροχής των ως άνω στοιχείων αξιολόγησης θα πρέπει να συνεχιστεί για περαιτέρω δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Εν συνεχεία θα πρέπει να επανεξεταστεί, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν θα ήταν χρήσιμη η συνέχισή της σε μονιμότερη βάση.

(7)

Τα πορίσματα της επανεξέτασης θα πρέπει να υποβληθούν στο εποπτικό συμβούλιο. Υπό το φως της επανεξέτασης θα πρέπει να υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο πρόταση ως προς το αν ενδείκνυται να συνεχιστεί η λειτουργία του ως άνω μηχανισμού ή όχι.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), έλαβε χώρα διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος στις 7 Απριλίου 2015 γνωμοδότησε, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της παροχής στοιχείων αξιολόγησης για τη διοίκηση των ΜΕΟ και εγκρίνοντας τον μηχανισμό παροχής των εν λόγω στοιχείων, συστήνοντας πάντως τη χρήση του κατάλληλου νομικού μέσου για τον ορισμό της ακριβούς λειτουργίας του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17).

Άρθρο 2

Παροχή στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων

1.   Οι συντονιστές ΜΕΟ παρέχουν στους υποσυντονιστές ΕΑΑ στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσης αυτών και της ομάδας τους όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων και την επίτευξη των στόχων τους εντός της ΜΕΟ σύμφωνα με τις αρχές του παραρτήματος I και λαμβανομένων υπόψη των δεξιοτήτων που περιγράφονται στο παράρτημα II.

2.   Οι συντονιστές ΜΕΟ καθορίζουν τα βασικά καθήκοντα και τους στόχους των υποσυντονιστών ΕΑΑ, κατόπιν διαβούλευσης μαζί τους.

3.   Οι συντονιστές ΜΕΟ παρέχουν στοιχεία αξιολόγησης επιδόσεων για την περίοδο αναφοράς που αρχίζει την ημέρα έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης και λήγει δώδεκα μήνες αργότερα.

Άρθρο 3

Επανεξέταση

Μετά το πέρας της περιόδου αναφοράς η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις ΕΑΑ, επανεξετάζει τη λειτουργία του μηχανισμού παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων και υποβάλλει τα πορίσματά της στο εποπτικό συμβούλιο. Η σχετική έκθεση περιλαμβάνει πρόταση ως προς το αν ενδείκνυται η συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού ή όχι.

Άρθρο 4

Κατάργηση

H απόφαση (ΕΕ) 2016/3 (ΕΚΤ/2015/36) καταργείται.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 15 Φεβρουαρίου 2017.

Φρανκφούρτη, 10 Φεβρουαρίου 2017.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/3 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης των υποσυντονιστών των εθνικών αρμόδιων αρχών που μετέχουν σε μεικτές εποπτικές ομάδες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/36) (ΕΕ L 1 της 5.1.2016, σ. 4).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αρχες που πρεπει να διεπουν την παροχη στοιχειων αξιολογησης της επιδοσης των υποσυντονιστων των εθνικων αρμοδιων αρχων στις μεικτες εποπτικες ομαδες του Ενιαιου Εποπτικου Μηχανισμου

Αρχή 1

Πεδίο εφαρμογής της παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων

Υποσυντονιστές εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) οι οποίοι κατέχουν σε μεικτή εποπτική ομάδα (ΜΕΟ) του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ) θέση τουλάχιστον 25 % ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τους ορισμούς του εργασιακού πλαισίου της οικείας ΕΑΑ, υπόκεινται σε αξιολόγηση της επίδοσής τους βάσει παροχής σχετικών στοιχείων.

Αρχή 2

Σκοπός της παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων

Προσανατολισμένη στην ενίσχυση και βελτίωση της εν γένει λειτουργίας του ΕΕΜ, η αξιολόγηση της επίδοσης των υποσυντονιστών ΕΑΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με βάση τα σχετικά παρεχόμενα στοιχεία σκοπεί στη διεύρυνση της κατανόησης των στόχων και δεξιοτήτων του ΕΕΜ από τους ίδιους ως υποσυντονιστές ΕΑΑ και θα συμβάλει στη βελτίωση της επίδοσης και ενοποίησης των ΜΕΟ.

Αρχή 3

Διαδικασία παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων

1.

Κατά την έναρξη της περιόδου αναφοράς ο συντονιστής ΜΕΟ, κατόπιν διαβούλευσης με τον υποσυντονιστή ΕΑΑ που υπόκειται σε αξιολόγηση της επίδοσής του σύμφωνα με την αρχή 1, καθορίζει τα βασικά καθήκοντα και τους στόχους του τελευταίου. Τα καθήκοντα και οι στόχοι αυτοί καταχωρίζονται στο έντυπο παροχής στοιχείων αξιολόγησης του ΕΕΜ.

2.

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ο συντονιστής ΜΕΟ παρέχει σε κάθε υποσυντονιστή ΕΑΑ κατευθύνσεις και άτυπα στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσής του. Με το πέρας της περιόδου αναφοράς ο ίδιος παρέχει σε κάθε υποσυντονιστή ΕΑΑ στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσης τέλους περιόδου, προφορικά και γραπτά με βάση το σχετικό έντυπο παροχής στοιχείων αξιολόγησης του ΕΕΜ. Πριν από την οριστικοποίηση της συμπλήρωσης του εν λόγω εντύπου παρέχεται στον υποσυντονιστή η δυνατότητα να καταχωρίσει επίσημα τις απόψεις και τα σχόλιά του σχετικά με τα παρασχεθέντα στοιχεία αξιολόγησης της επίδοσής του.

3.

Η άτυπη παροχή στοιχείων αξιολόγησης και η παροχή στοιχείων αξιολόγησης τέλους περιόδου λαμβάνουν υπόψη τα βασικά καθήκοντα και τους στόχους του υποσυντονιστή ΕΑΑ, τις δεξιότητες του ΕΕΜ που καθορίζονται στο παράρτημα II και τη συμβολή της ομάδας του στην εν γένει λειτουργία της ΜΕΟ.

Αρχή 4

Πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης επιδόσεων

1.

Η οικεία ΕΑΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, θα αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης τέλους περιόδου και θα μπορεί να κάνει χρήση τους προς διευκόλυνση του έργου της διοίκησης του προσωπικού της, εφόσον τούτο επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου.

2.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των ΕΑΑ να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αξιολόγησης επιδόσεων ως πρόσθετα στοιχεία των εσωτερικών τους συστημάτων αξιολόγησης, εφόσον τούτο επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου.

3.

Πρόσβαση στα στοιχεία αξιολόγησης επιδόσεων, περιλαμβανομένης της δυνατότητας μεταβίβασής τους, θα παρέχεται στις ΕΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Αρχή 5

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της παροχής στοιχείων αξιολόγησης επιδόσεων

1.

Η ΕΚΤ θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

2.

Τα εν λόγω δεδομένα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται υπό τις αρχές 2 και 4 και να αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καταλογος πλεον συναφων δεξιοτητων του προσωπικου του ΕΕΜ (δεξιοτητες του ΕΕΜ)

Επαγγελματικές γνώσεις : Γνώση των εποπτικών πολιτικών, μεθοδολογιών και κανονισμών, ιδίως στο πλαίσιο του ΕΕΜ, και της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στους εν λόγω τομείς και εφαρμογή των γνώσεων στο οικείο εργασιακό πεδίο.

Επικοινωνία : Διαβίβαση πληροφοριών σε ομάδες ή φυσικά πρόσωπα με σαφή και ευσύνοπτο τρόπο, προφορικά ή γραπτά, με σκοπό τη διασφάλιση της κατανόησης των εν λόγω πληροφοριών και του μηνύματος. Δέουσα ακρόαση και απάντηση σε άλλους.

Συνεργασία : Οικοδόμηση και διατήρηση σταθερών σχέσεων επαγγελματικής συνεργασίας με συναδέλφους με σκοπό την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της ομάδας. Ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με άλλους με σκοπό την προαγωγή και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας. Έγκαιρη ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων εντός της ομάδας.

Αποφασιστικότητα στην επίτευξη στόχων : Εκτέλεση των καθηκόντων με προσήλωση και επιμέλεια, επιδίωξη επιτυχών λύσεων σε συνδυασμό με προσαρμογή της συμπεριφοράς του ενεργούντος ενόψει της εξεύρεσης κατάλληλης προσέγγισης για την εξασφάλιση επιτυχούς έκβασης.

Κρίση και διεισδυτικότητα : Ανάλυση και αξιολόγηση καταστάσεων, δεδομένων και πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών, προγραμμάτων και πολιτικών. Κατανόηση και διατύπωση διαφορετικών και αντίθετων απόψεων σχετικά με ορισμένο θέμα, εφόσον χρειαστεί, προσαρμογή προσεγγίσεων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ορισμένης κατάστασης, εξέταση προβλημάτων από νέες οπτικές και εξέλιξη των ιδεών ή λύσεων που προτείνουν άλλοι. Προσπάθεια πλήρους κατανόησης των θεμάτων πριν από τη διατύπωση συγκεκριμένης σύστασης ή τη συναγωγή συγκεκριμένου συμπεράσματος, με ταυτόχρονη συλλογή ολοκληρωμένων και ακριβών πληροφοριών, εφόσον χρειαστεί· διατύπωση ορθής τελικής κρίσης μέσω της υποβολής σειράς διεισδυτικών ερωτήσεων με σεβασμό και διαρκής έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων και πληροφοριών.

Ευρεία αντίληψη και προσανατολισμός στο μέλλον : Θεώρηση των καταστάσεων που βαίνει πέραν του ρόλου του ενεργούντος, με σκοπό τη διακρίβωση του ευρύτερου πλαισίου δράσης, με πλήρη κατανόηση των διαφορετικών υπηρεσιακών μονάδων/τομέων, αντίληψη των διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων και απόψεων και αξιολόγηση των επιπτώσεων των αποφάσεων του ενεργούντος σε άλλους. Θεώρηση προσανατολισμένη στο μέλλον και έγκαιρη αντίληψη των εν δυνάμει ευκαιριών και απειλών, λήψη μέτρων για τη δημιουργία ευκαιριών ή την αποσόβηση μελλοντικών ζητημάτων.

Δράση με αντικειμενικότητα, ακεραιότητα και ανεξαρτησία : Δράση ανεξάρτητη και αντικειμενική, προς το συμφέρον της Ένωσης ως συνόλου, με βάση τα επαγγελματικά πρότυπα του ΕΕΜ, επαλήθευση των συνθηκών με σκοπό την αποτύπωση μιας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής εικόνας ορισμένης κατάστασης. Εντατική προσπάθεια για τη μείωση ή εξάλειψη των εστιών μεροληψίας, προκατάληψης ή υποκειμενικών αξιολογήσεων, με βάση επαληθεύσιμα στοιχεία και γεγονότα.

Διοίκηση ομάδων του ΕΕΜ (αφορά μόνο στελέχη διοίκησης) : Παροχή κατευθύνσεων (εικονικά / εξ αποστάσεως) σε ομάδες, ιδίως προς επίτευξη ομαδικών στόχων. Συντονισμός δραστηριοτήτων των ομάδων σε περισσότερα επίπεδα, μέσω της παροχής κατευθύνσεων και της χρήσης των οικείων δεξιοτήτων και της ποικιλομορφίας με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Συμβολή στη μείωση και αντιμετώπιση της ασάφειας και εξεύρεση τρόπων για την παροχή κατευθύνσεων και την επίτευξη του εκάστοτε παραδοτέου υπό αβέβαιες περιστάσεις.


Top