Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017C1229(01)R(01)

Διορθωτικό στην κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-2019 (ΕΕ C 446 της 29.12.2017)

OJ C 12, 13.1.2018, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.1.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 12/20


Διορθωτικό στην κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-2019

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 446 της 29ης Δεκεμβρίου 2017 )

(2018/C 12/11)

Η κοινή δήλωση που έχει δημοσιευθεί στη σελίδα 1 διατυπώνεται ως εξής:

«

Κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-2019

Το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια μας. Πεπεισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των στόχων μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού ώστε η Ένωση να καταστεί ισχυρότερη, πιο ενωμένη και πιο δημοκρατική τα προσεχή έτη.

Η Ευρώπη ανακτά την ισχύ της και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτή την ανανεωμένη δυναμική. Δεδομένου ότι μεσολαβούν περίπου 18 μήνες έως τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές —μια σημαντική δημοκρατική διαδικασία που δίνει την ευκαιρία στους ψηφοφόρους να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της Ένωσης— τώρα είναι η ώρα να δείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να παραγάγει αποτελέσματα για τους πολίτες της, όταν και όπου έχει σημασία.

Η κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017, η πρώτη από τη δημιουργία αυτού του μέσου με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της 13ης Απριλίου 2016, απέδειξε την αξία της ως εργαλείου για τη διατήρηση της πολιτικής προσοχής στις βασικές προτάσεις όπου είναι περισσότερο αναγκαία τα αποτελέσματα, και θα πρέπει να παραταθεί για την περίοδο που απομένει μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να υλοποιήσουν ένα θετικό θεματολόγιο για μια πιο πολυδεκτική και πιο ενωμένη ΕΕ και ένα μακρόπνοο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, στηρίζοντας τους στόχους της Ένωσης και εξασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις ενωσιακές πολιτικές και το συμφέρον των πολιτών. Δεσμευόμενοι ρητά στην εκπλήρωση αυτού του στόχου, θα δώσουμε προτεραιότητα στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας στις ακόλουθες πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος και, όπου είναι δυνατόν, η παραγωγή αποτελεσμάτων πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019:

1.

Καλύτερη προστασία της ασφάλειας των πολιτών μας, εξασφαλίζοντας ότι οι αρχές των κρατών μελών γνωρίζουν ποιοι διασχίζουν τα κοινά εξωτερικά μας σύνορα, διαλειτουργικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τα ποινικά μητρώα, τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης, ενισχύοντας τα μέσα μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης μέσω ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

2.

Μεταρρύθμιση και ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής μας σε πνεύμα ευθύνης και αλληλεγγύης, περιλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού του Δουβλίνου, και της δέσμης μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση.

3.

Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, εκσυγχρονίζοντας τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ και σημειώνοντας πρόοδο στον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων στην ΕΕ, βελτιώνοντας τη διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο κυκλικής οικονομίας, καταβάλλοντας προσπάθειες για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, καθώς και ολοκληρώνοντας την τραπεζική μας ένωση με τρόπο που να εξισορροπεί τον επιμερισμό του κινδύνου και τη μείωση των κινδύνων.

4.

Εκτίμηση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιώντας έργο για τη βελτίωση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, προστατεύοντας τους εργαζομένους από κινδύνους για την υγεία στον χώρο εργασίας, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση για όλους στις αγορές εργασίας μας μέσω εκσυγχρονισμένων κανόνων για την απόσπαση εργαζομένων, καθώς και βελτιώνοντας τη διασυνοριακή επιβολή.

5.

Τήρηση της δέσμευσής μας για την υλοποίηση μιας συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς, ολοκληρώνοντας τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζοντας αυστηρότερα πρότυπα προστασίας των καταναλωτών για διαδικτυακές και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, τόσο ψηφιακών όσο και φυσικών, και ενισχύοντας την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

6.

Επίτευξη του στόχου μας για μια φιλόδοξη ενεργειακή ένωση και μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, ιδίως εφαρμόζοντας το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, συνεχίζοντας την επακολούθηση της Συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων με νομοθεσία για καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους και για την καθαρή κινητικότητα.

7.

Περαιτέρω ανάπτυξη της δημοκρατικής νομιμοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, βελτιώνοντας τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών και αυξάνοντας τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.

Επιπλέον, συμφωνούμε ότι απαιτείται επίσης πρόοδος στα ακόλουθα σημαντικά ζητήματα:

Προσήλωση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής μας δέσμευσης να αντισταθούμε στις διακρίσεις και την ξενοφοβία.

Επιδίωξη μιας ισχυρής, ανοικτής και βασισμένης σε κανόνες εμπορικής πολιτικής, πιστεύοντας ακράδαντα ότι το εμπόριο συμβάλλει στη δημιουργία πλούτου και θέσεων εργασίας.

Αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και εξασφάλιση ενός υγιούς και δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Εξασφάλιση της αμεροληψίας και επαρκούς επιπέδου κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στις 20 κύριες αρχές του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ενδυνάμωση του ρόλου της ΕΕ σε ό,τι αφορά την προστασία και την υπεράσπιση των συμφερόντων μας πέρα από τα σύνορα της Ένωσης και συμβολή στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ειρήνη.

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων, των ψηφιακών δικαιωμάτων και των προτύπων δεοντολογίας, αξιοποιώντας παράλληλα τα οφέλη και αποφεύγοντας τους κινδύνους από τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν επίσης να συνεχιστούν οι εργασίες σχετικά με όλες τις προτάσεις που εκκρεμούν.

Ενώ έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίηση των προτάσεων προτεραιότητας που προσδιορίζονται στην κοινή δήλωση του 2017, είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε το έργο που έχουμε αναλάβει. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες με αντικείμενο τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2016. Θα ασχοληθούμε επίσης με τις νομοθετικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προαγωγή της ορθής εφαρμογής και επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εμείς, ως πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παρακολουθούμε τακτικά την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας κοινής δήλωσης.

Antonio TAJANI

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Jüri RATAS

Πρόεδρος του Συμβουλίου

Jean-Claude JUNCKER

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δήλωση του Συμβουλίου

Σε ό,τι αφορά την παραπομπή στην κοινή δήλωση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, υπενθυμίζονται τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ecofin της 17ης Ιουνίου 2016 σχετικά με οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Το Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στον εν λόγω οδικό χάρτη και υπογραμμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η τραπεζική ένωση όσον αφορά τη μείωση και τον επιμερισμό των κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την κατάλληλη αλληλουχία, σύμφωνα με τα εν λόγω συμπεράσματα.

Δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ένωσης

Με την επιφύλαξη του άρθρο 311 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ένωσης με βάση τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι πρέπει να υποβληθούν ολοκληρωμένες νομοθετικές προτάσεις για τους ιδίους πόρους της Ένωσης μαζί με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εξεταστούν εκ παραλλήλου.

».

Top