Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2337

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

OJ L 354, 23.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2337/oj

23.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 354/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2337 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 2016

σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 91 και 109,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου (4) επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταβάλλουν αντισταθμίσεις σε 40 συγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για την πληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων με τις οποίες δεν επιβαρύνονται επιχειρήσεις άλλων τρόπων μεταφοράς. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων διευθέτησης των λογαριασμών έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή των κρατών μελών από τις υποχρεώσεις κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων.

(2)

Έχει εκδοθεί μια σειρά νομικών πράξεων της Ένωσης με τις οποίες άνοιξαν οι αγορές σιδηροδρομικών εμπορευματικών και διεθνών επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό και καθιερώθηκαν, στην περίπτωση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αρχές: ότι η διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμόζονται στις εμπορικές εταιρείες, ότι οι οντότητες που είναι αρμόδιες για την κατανομή χωρητικότητας και την επιβολή χρεώσεων για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής πρέπει να είναι διακριτές από τις οντότητες που εκτελούν σιδηροδρομικές υπηρεσίες και πρέπει να υπάρχει λογιστικός διαχωρισμός, ότι κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση η οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τα κριτήρια της Ένωσης πρέπει να έχει ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και ότι οι διαχειριστές υποδομής μπορούν να τυγχάνουν κρατικής χρηματοδότησης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 δεν συμβαδίζει και δεν συμβιβάζεται με τα ισχύοντα σήμερα νομοθετικά μέτρα. Ειδικότερα, μέσα σε μια ελευθερωμένη αγορά, όπου σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται απευθείας με τις προαναφερθείσες συγκεκριμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, δεν είναι πλέον δέον οι εν λόγω δύο ομάδες να τυγχάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης.

(4)

Με σκοπό να αρθούν οι ανακολουθίες στην έννομη τάξη της Ένωσης και να προαχθεί η απλούστευση με την κατάργηση μιας παρωχημένης πλέον νομικής πράξης, είναι επομένως σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69.

(5)

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν αποζημίωση για το κόστος των εγκαταστάσεων διασταύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ. Ενδέχεται, ωστόσο, να χρειάζονται χρόνο για να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία και τις διοικητικές τους διατάξεις ώστε να ληφθεί υπόψη η κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69. Κατά συνέπεια, η κατάργηση αυτή δεν θα πρέπει να παραγάγει άμεσα αποτελέσματα για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 καταργείται, εκτός από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού που εφαρμόζονται για τη διευθέτηση των λογαριασμών περιπτώσεων της κατηγορίας IV που καλύπτονται από το παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού. Οι εν λόγω διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 14 Δεκεμβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. KORČOK


(1)  ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 122.

(2)  ΕΕ C 356 της 5.12.2013, σ. 92.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, της 17ης Οκτωβρίου 2016 (ΕΕ C 430 της 22.11.2016, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1969, περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 156 της 28.6.1969, σ. 8).

(5)  Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).


Top