Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2236

Eκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2236 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2016, για τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών για την ενότητα ad hoc 2018 σχετικά με τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2016/8212

OJ L 337, 13.12.2016, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2236/oj

13.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 337/6


EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2236 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Δεκεμβρίου 2016

για τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών για την ενότητα ad hoc 2018 σχετικά με τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η δέσμευση της ΕΕ για την προώθηση της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής είναι μακρόχρονη. Τα ελάχιστα πρότυπα στον τομέα αυτό καθορίζονται από τις οδηγίες για την άδεια μητρότητας (2) και τη γονική άδεια (3). Επίσης, η ΕΕ έχει θέσει στόχους για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών παιδικής φροντίδας με τους στόχους της Βαρκελώνης, ενώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου του 2016 εκδόθηκαν ειδικές ανά χώρα συστάσεις στον τομέα της ισορροπίας επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

(2)

Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2016 (4) η Επιτροπή παρουσιάζει τα σχέδιά της για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γονείς και τα άτομα που παρέχουν φροντίδα όσον αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

(3)

Επομένως, η παρακολούθηση των προκλήσεων για την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και της προόδου στον τομέα αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η βελτίωση της συλλογής στοιχείων.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 318/2013 της Επιτροπής (5) θεσπίζει μια ενότητα ad hoc για τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

(5)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1397/2014 της Επιτροπής (6) προσδιορίζει και περιγράφει τους τομείς εξειδικευμένων πληροφοριών («υποενότητες ad hoc») που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ενότητα ad hoc 2018 για τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

(6)

Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα φίλτρα, τους κωδικούς και την προθεσμία για τη διαβίβαση των στοιχείων στο πλαίσιο της υποενότητας ad hoc σχετικά με τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ενότητας ad hoc 2018 σχετικά με τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τα φίλτρα, οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και η προθεσμία εντός της οποίας τα αποτελέσματα πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3.

(2)  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1).

(3)  Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ (ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 318/2013 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2016 έως 2018, με σκοπό τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 99 της 9.4.2013, σ. 11).

(6)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1397/2014 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 318/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2016 έως 2018, με σκοπό τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου (ΕΕ L 370 της 30.12.2014, σ. 42).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παρόν παράρτημα ορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα φίλτρα και οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ενότητα ad hoc σχετικά με τον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2018. Ορίζονται, επίσης, οι ημερομηνίες υποβολής των στοιχείων στην Επιτροπή.

Προθεσμία για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή: 31 Μαρτίου 2019.

Φίλτρα και κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίβαση των στοιχείων: όπως ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής (1).

Στήλες που προορίζονται για τους προαιρετικούς συντελεστές στάθμισης, που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις μερικής δειγματοληψίας ή μη απάντησης: οι στήλες 223-226 που περιέχουν ακέραιους αριθμούς και οι στήλες 227-228 που περιέχουν δεκαδικά ψηφία.

1.   Υποενότητα 1: Ευθύνες φροντίδας

Ονομασία/Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

CARERES

 

Ύπαρξη ευθυνών φροντίδας

AGE = 18–64

211

 

Τακτική φροντίδα των παιδιών του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου (< 15 ετών) ή συγγενών με ανικανότητα (15 ετών και άνω)

 

 

1

Καμία ευθύνη φροντίδας

 

 

2

Μόνο των παιδιών του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου εντός του νοικοκυριού

 

 

3

Μόνο των παιδιών του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου εκτός του νοικοκυριού

 

 

4

Των παιδιών του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου εντός και εκτός του νοικοκυριού

 

 

5

Μόνο συγγενών με ανικανότητα

 

 

6

Των παιδιών του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου εντός του νοικοκυριού και συγγενών με ανικανότητα

 

 

7

Των παιδιών του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου εντός του νοικοκυριού και συγγενών με ανικανότητα

 

 

8

Των παιδιών του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου εντός και εκτός του νοικοκυριού και συγγενών με ανικανότητα

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Χρήση υπηρεσιών παιδικής φροντίδας

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Χρήση επαγγελματικών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για ορισμένα ή όλα τα παιδιά

 

 

1

Όχι

 

 

2

Ναι, για ορισμένα παιδιά

 

 

3

Ναι, για όλα τα παιδιά

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Λόγοι για τους οποίους δεν γίνεται χρήση υπηρεσιών παιδικής φροντίδας

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Κύριος λόγος για τον οποίο δεν γίνεται χρήση (περισσότερων) υπηρεσιών παιδικής φροντίδας για τα παιδιά του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου

 

 

01

Δεν υπάρχει προσβάσιμη/διαθέσιμη υπηρεσία

 

 

02

Κόστος

 

 

03

Ποιότητα/είδος της υπηρεσίας

 

 

04

Άλλο εμπόδιο που σχετίζεται με την υπηρεσία

 

 

05

Η οργάνωση της φροντίδας γίνεται από τον/την ίδιο/α μόνο ή με τον/τη σύντροφο

 

 

06

Η οργάνωση της φροντίδας περιλαμβάνει συμπληρωματική άτυπη υποστήριξη

 

 

07

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται (για ορισμένα, αλλά όχι για όλα τα παιδιά) είναι αρκετές

 

 

08

Τα παιδιά φροντίζουν μόνα τους τον εαυτό τους

 

 

09

Άλλοι προσωπικοί λόγοι

 

 

99

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Συνέπεια των ευθυνών φροντίδας των παιδιών στην απασχόληση

CARERES = 2-4,6-8 και WSTATOR = 1,2

215

 

Κύριος τρόπος με τον οποίο τα εργαζόμενα άτομα προσάρμοσαν την εργασία τους για διευκολυνθούν σχετικά με τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών

 

 

1

Οποιαδήποτε αλλαγή για την αύξηση του εισοδήματος

 

 

2

Μείωση του χρόνου εργασίας

 

 

3

Καθήκοντα με λιγότερες απαιτήσεις στην εργασία

 

 

4

Αλλαγή θέσης εργασίας ή εργοδότη για τη διευκόλυνση του συνδυασμού

 

 

5

Επί του παρόντος με οικογενειακή άδεια

 

 

6

Άλλος

 

 

7

Καμία συνέπεια

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

2.   Υποενότητα 2: Ευελιξία των εργασιακών ρυθμίσεων

Ονομασία/Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

POSSTEND

 

Ευελιξία χρόνου εργασίας λόγω φροντίδας

STAPRO = 3 και CARERES = 2-8

216

 

Δυνατότητα διαφοροποίησης της αρχής και/ή του τέλους της εργάσιμης ημέρας στην κύρια απασχόληση με σκοπό τη διευκόλυνση των ευθυνών φροντίδας

 

 

1

Γενικά δυνατό

 

 

2

Σπάνια δυνατό

 

 

3

Αδύνατο

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Ευελιξία για ολόκληρες ημέρες άδειας λόγω της φροντίδας

STAPRO = 3 και CARERES = 2-8

217

 

Δυνατότητα οργάνωσης του χρόνου εργασίας με τρόπο ώστε να λαμβάνονται ολόκληρες ημέρες άδειας στην κύρια απασχόληση για τη διευκόλυνση των ευθυνών φροντίδας

 

 

1

Γενικά δυνατό

 

 

2

Σπάνια δυνατό

 

 

3

Αδύνατο

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Κύριο εμπόδιο στην εργασία για τον συνδυασμό

WSTATOR = 1,2 και CARERES = 2-8

218

 

Χαρακτηριστικό της κύριας απασχόλησης λόγω του οποίου δυσχαιρένεται πάρα πολύ ο συνδυασμός

 

 

1

Κανένα εμπόδιο

 

 

2

Πολλές ώρες εργασίας

 

 

3

Απρόβλεπτο ή δύσκολο πρόγραμμα εργασίας

 

 

4

Απαιτείται πολύς χρόνος για τη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας

 

 

5

Απαιτητική ή εξαντλητική θέση εργασίας

 

 

6

Έλλειψη υποστήριξης από εργοδότες και συναδέλφους

 

 

7

Άλλα εμπόδια

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

3.   Υποενότητα 3: Διακοπές της σταδιοδρομίας και γονική άδεια

Ονομασία/Στήλη

Κωδικός

Περιγραφή

Φίλτρο

STOPWORK

 

Διακοπή της σταδιοδρομίας για λόγους παιδικής φροντίδας

AGE = 18–64

219

 

Δεν έχει εργαστεί τουλάχιστον επί ένα μήνα στη διάρκεια της επαγγελματικής του/της ζωής για να φροντίσει τα παιδιά του/της ίδιου/ας ή του/της συντρόφου

 

 

1

Ναι

 

 

2

Δεν εργάστηκε ποτέ, για λόγους παιδικής φροντίδας

 

 

3

Όχι (αλλά εργαζότα/εργάζεται και έχει παιδιά)

 

 

4

Δεν εργάστηκε ποτέ, για άλλους λόγους

 

 

5

Δεν είχε ποτέ παιδιά

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Συνολική διάρκεια των διακοπών της σταδιοδρομίας για λόγους παιδικής φροντίδας

STOPWORK = 1

220

 

Άθροισμα όλων των διακοπών από την εργασία διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα

 

 

1

Έως 6 μήνες

 

 

2

Άνω των 6 μηνών και έως 1 έτος

 

 

3

Άνω του 1 έτους και έως 2 έτη

 

 

4

Άνω των 2 ετών και έως 3 έτη

 

 

5

Άνω των 3 ετών και έως 5 έτη

 

 

6

Άνω των 5 ετών

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Χρήση γονικής άδειας

STOPWORK = 1

221

 

Χρήση γονικής άδειας και/ή άδειας μητρότητας/πατρότητας στο πλαίσιο της διακοπής της εργασίας για λόγους παιδικής φροντίδας

 

 

1

Χρήση μόνο γονικής άδειας

 

 

2

Συνδυασμός οικογενειακών αδειών

 

 

3

Χρήση μόνο άδειας μητρότητας/πατρότητας

 

 

4

Καμία χρήση οικογενειακής άδειας

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Διακοπή της σταδιοδρομίας για λόγους φροντίδας συγγενών με ανικανότητα

AGE = 18 – 64 και (EXISTPR = 1 or WSTATOR = 1,2)

222

 

Δεν εργάστηκε ή μείωσε τον χρόνο εργασίας τουλάχιστον επί ένα μήνα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής για λόγους φροντίδας συγγενών με ανικανότητα (15 ετών και άνω)

 

 

1

Διακοπή εργασίας

 

 

2

Περιόρισε μόνο τον χρόνο εργασίας

 

 

3

Καμία διακοπή ή μείωση

 

 

4

Δεν χρειάστηκε ποτέ να φροντίσει συγγενείς με ανικανότητα

 

 

9

Άνευ αντικειμένου (δεν περιλαμβάνεται στο φίλτρο)

 

 

Κενό

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

 


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 377/2008 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2008, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση στοιχείων από το 2009 και μετά, τη χρήση υπο-δείγματος για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές και τον ορισμό των τριμήνων αναφοράς (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 57).


Top