Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1842

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1842 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα για εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και για κάποια άλλα στοιχεία, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συντηρημένα ή μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα και τη διαβίβαση πληροφοριών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2016/6502

OJ L 282, 19.10.2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 282/19


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1842 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Οκτωβρίου 2016

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα για εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και για κάποια άλλα στοιχεία, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συντηρημένα ή μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα και τη διαβίβαση πληροφοριών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 38 στοιχεία α), δ) και ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής (2) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

(2)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 προβλέπεται χρονικό περιθώριο εντός του οποίου οι φορείς και οι αρχές ελέγχου υποβάλλουν την αίτηση αναγνώρισής τους για τους σκοπούς της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Δεδομένου ότι η εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις είναι ακόμη υπό αξιολόγηση και ότι οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τα σχετικά υποδείγματα και ερωτηματολόγια, και το απαιτούμενο ηλεκτρονικό σύστημα διαβίβασης δεδομένων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τους φορείς και τις αρχές ελέγχου θα πρέπει να παραταθεί.

(3)

Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν αποκλίνουσες πρακτικές στα κράτη μέλη όσον αφορά τους ελέγχους των αποστολών βιολογικών προϊόντων πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση. Για τη διασφάλιση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί το είδος των ελέγχων που απαιτούνται για τον έλεγχο των αποστολών με βάση την εκτίμηση κινδύνου που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Είναι επίσης σκόπιμο να αναδιατυπωθεί ο ορισμός των αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των αποστολών και τη θεώρηση των πιστοποιητικών ελέγχου με σκοπό να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω αρχές είναι οι αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στον τομέα της παραγωγής βιολογικών προϊόντων και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(4)

Αποκλίνουσες πρακτικές από φορείς και αρχές ελέγχου έχουν επίσης παρατηρηθεί όσον αφορά την κατάταξη προϊόντων προς εισαγωγή τα οποία υπάγονται στις κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Συνεπώς, για μια πιο ομοιόμορφη κατάταξη στις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να διατυπωθεί μια σειρά ορισμών για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου για τους επιχειρηματίες, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων από τους φορείς και τις αρχές ελέγχου, και να διευκολυνθεί η εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές.

(5)

Όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων που αφορούν μη μεταποιημένα ή μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να έχουν την ίδια έννοια με εκείνη στους ορισμούς των μεταποιημένων και μη μεταποιημένων προϊόντων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), με σκοπό την απλοποίηση και τη συνέπεια με τους κανόνες υγιεινής. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επισήμανση και η συσκευασία δεν σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μη μεταποιημένου ή μεταποιημένου.

(6)

Η υπαγωγή στο ένα εκ των δύο καθεστώτων εισαγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 αποκλείει, καταρχήν, την υπαγωγή στο άλλο καθεστώς. Αν μια τρίτη χώρα αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, δεν είναι απαραίτητη η αναγνώριση μιας αρχής ή ενός φορέα ελέγχου για την εν λόγω χώρα σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3. Κατά συνέπεια, το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ορίζει ότι μια αρχή ή ένας φορέας ελέγχου μπορεί να αναγνωριστεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για χώρα που δεν είναι αναγνωρισμένη σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν φραγμοί στις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων, θα πρέπει να παρέχεται στους φορείς ή τις αρχές ελέγχου η δυνατότητα να αναγνωρίζονται για μια αναγνωρισμένη τρίτη χώρα, σε περίπτωση που η αναγνώριση της εν λόγω τρίτης χώρας δεν καλύπτει το προς εισαγωγή προϊόν. Η υφιστάμενη παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναδιατυπωθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η ακολουθούμενη πρακτική με αναφορά στα προϊόντα και όχι στην κατηγορία προϊόντων.

(7)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτη χώρα μπορούν να διατίθενται στη αγορά της Ένωσης ως βιολογικά αν, ειδικότερα, καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές, τις αρχές ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένη αρχή ή αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

(8)

Σύμφωνα με τη δράση 12 του σχεδίου δράσης για το μέλλον της βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4), η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων, ως ενότητα που θα ενσωματωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα TRACES (Trade Control and Expert System) που προβλέπεται στην απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής (5).

(9)

Ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 πρέπει να τροποποιηθούν με σκοπό την εισαγωγή του συστήματος ηλεκτρονικής πιστοποίησης και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εν λόγω συστήματος. Επομένως, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από την τελωνειακή αρχή του οικείου κράτους μέλους, καθώς και οι διαδικασίες για την έκδοση και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της εξακρίβωσης της σύνδεσης του πιστοποιητικού ελέγχου με την τελωνειακή διασάφηση. Σ το πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες έκδοσης και θεώρησης του πιστοποιητικού ελέγχου στο πλαίσιο ειδικών τελωνειακών καθεστώτων. Για την ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος είναι σκόπιμο να αναφέρονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται στη Ένωση, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι, κατά γενικό κανόνα, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου αποτελεί τον φορέα ή την αρχή ελέγχου που πιστοποιεί τον παραγωγό ή την επιχείρηση μεταποίησης του προϊόντος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, είναι διαφορετική από τον αρχικό παραγωγό ή την αρχική επιχείρηση μεταποίησης του προϊόντος, το πιστοποιητικό ελέγχου θα πρέπει να εκδίδεται από τον φορέα ή την αρχή ελέγχου που διενήργησε τον έλεγχο της τελευταίας εργασίας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι φορείς ή οι αρχές ελέγχου που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ελέγχου μόνο με βάση τους όρους που προβλέπονται για την αναγνώρισή τους, ενώ όσοι έχουν καταχωριστεί στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά ελέγχου μόνο για τα προϊόντα και τις προελεύσεις για τα οποία έχουν καταχωριστεί.

(11)

Η εμπειρία έχει δείξει ότι υφίστανται αποκλίνουσες πρακτικές όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να διεξάγονται από τον φορέα ή την αρχή ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι εργασίες ελέγχου που πρέπει να διεξάγονται πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. Οι φορείς ή οι αρχές ελέγχου θα πρέπει να εκδίδουν το πιστοποιητικό ελέγχου μόνον αφού διενεργήσουν πλήρη έλεγχο των εγγράφων και, αν ενδείκνυται με βάση την εκτίμηση κινδύνου, κατόπιν φυσικού ελέγχου των σχετικών προϊόντων. Όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, οι φορείς και οι αρχές ελέγχου που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να εξακριβώνουν ότι όλα τα συστατικά έχουν υποβληθεί σε σύστημα ελέγχου σύμφωνα με τους όρους της αναγνώρισης της τρίτης χώρας, ενώ οι φορείς και οι αρχές ελέγχου που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να εξακριβώνουν ότι τα συστατικά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορείς ή αρχές ελέγχου που είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή ότι έχουν παραχθεί στην Ένωση. Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινιστούν οι έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται από τους φορείς ή τις αρχές ελέγχου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, βάσει των οποίων πιστοποιούνται επιχειρήσεις στα τελευταία στάδια της αλυσίδας παραγωγής, όπως εκείνες που εκτελούν μόνο εργασίες επισήμανσης ή συσκευασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι τα σχετικά προϊόντα έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορείς ή αρχές ελέγχου που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα και έχουν αναγνωριστεί για την εκάστοτε χώρα και κατηγορία προϊόντων.

(12)

Θα πρέπει να ταυτοποιηθούν οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση και την ενημέρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES για τον σκοπό της ηλεκτρονικής πιστοποίησης ελέγχου. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι το σύστημα TRACES εγγυάται, σε βάθος χρόνου, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και το ευανάγνωστο των πληροφοριών και των συναφών μεταδεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία επιβάλλεται η τήρησή τους.

(13)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις για την ουσιαστική και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, ιδίως όταν τα προϊόντα επισημαίνονται ως βιολογικά, αλλά δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου.

(14)

Δεδομένου ότι οι τελευταίες άδειες εισαγωγής που εκδόθηκαν από κράτη μέλη έληξαν στις 30 Ιουνίου 2015, οποιαδήποτε αναφορά σε άδειες εισαγωγής θα πρέπει να απαλειφθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008.

(15)

Οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγείται από το σύστημα TRACES. Ως εκ τούτου, απαιτείται να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης και θεώρησης του πιστοποιητικού ελέγχου σε έντυπη μορφή.

(16)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ελέγχου, και ειδικότερα προκειμένου να διευκρινιστεί ότι τα προϊόντα μετατροπής εξαιρούνται από τις αναγνωρίσεις που χορηγούνται σε τρίτες χώρες, να εναρμονιστεί η διατύπωση όσον αφορά την καταγωγή των προϊόντων που προέρχονται από αναγνωρισμένες τρίτες χώρες και να αλλάξει η κατηγορία προϊόντων Γ ώστε να καλύπτει τα φύκια, καθώς και τα μικροφύκη, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν ορισμένα στοιχεία των παραρτημάτων III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 χωρίς να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής των αναγνωρίσεων που χορηγήθηκαν προγενέστερα σε τρίτες χώρες ή σε φορείς και αρχές ελέγχου.

(17)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χρήση αντιβιοτικών σε μήλα και αχλάδια για την καταπολέμηση του βακτηριακού καψίματος δεν επιτρέπεται στην εν λόγω τρίτη χώρα από τον Οκτώβριο 2014. Ως εκ τούτου, κρίνεται δικαιολογημένη η αφαίρεση του σχετικού περιορισμού για τις κατηγορίες προϊόντων Α και Δ από το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008.

(18)

Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε με την εφαρμογή του συστήματος ισοδυναμίας, είναι απαραίτητη η προσαρμογή του μοντέλου του πιστοποιητικού ελέγχου και των αποσπασμάτων αυτού, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα V και VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, με σκοπό την παροχή πληροφοριών όσον αφορά τον παραγωγό ή την επιχείρηση μεταποίησης του προϊόντος, καθώς και όσον αφορά τη σχετική χώρα προέλευσης, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από τη χώρα εξαγωγής του προϊόντος.

(19)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (6) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.

(20)

Δεδομένου ότι οι νέοι ορισμοί για τους όρους «μεταποιημένο» και «μη μεταποιημένο» οι οποίοι προστέθηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 σημαίνουν ότι κάποιες από τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό της παρασκευής στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 δεν πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τη μεταποίηση, οι κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 για την παραγωγή μεταποιημένων τροφών και ζωοτροφών καθίστανται ασαφείς. Επομένως, οι κανόνες σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή του κινδύνου μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα ή των προσμίξεων ή ανταλλαγών με μη βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να αναδιατυπωθούν ώστε να καταστεί σαφές ότι εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στις επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συντήρησης. Για τον σκοπό αυτόν, είναι επίσης σκόπιμο να συμπεριληφθούν ορισμοί των όρων «συντήρηση» και «μεταποίηση».

(21)

Η διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με αποστολές που έχουν εισαχθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θα πρέπει επίσης να γίνεται μέσω του συστήματος TRACES.

(22)

Για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής πιστοποίησης είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς ελέγχου ή τις αρχές ελέγχου να περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους δικτυακούς τόπους. Είναι σκόπιμο να καθοριστεί νέα τελική προθεσμία για την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.

(23)

Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(24)

Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του. Ωστόσο, η τροποποίηση της κατηγορίας προϊόντων Γ προκειμένου να καλύπτει τα φύκια, συμπεριλαμβανομένων των μικροφυκών, πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/673 της Επιτροπής (7) για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ώστε να επιτραπεί η χρήση μικροφυκών για τρόφιμα.

(25)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα σημεία 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   “έλεγχος της αποστολής”: ο έλεγχος που διενεργεί η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και του παρόντος κανονισμού μέσω συστηματικών ελέγχων των εγγράφων, τυχαίων ελέγχων ταυτότητας και, αν ενδείκνυται βάσει της εκτίμησης κινδύνων, μέσω φυσικών ελέγχων, πριν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού·

6.   “αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους”: η τελωνειακή αρχή, αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων ή άλλες αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ως υπεύθυνες για τον έλεγχο των αποστολών και τη θεώρηση των πιστοποιητικών ελέγχου·

(*)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).»·"

β)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 8 έως 11:

«8.   “προϊόντα υδατοκαλλιέργειας”: τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας όπως ορίζονται στο σημείο 34 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (**)·

9.   “μη μεταποιημένο”: ο όρος μη μεταποιημένο όπως χρησιμοποιείται στον ορισμό των μη μεταποιημένων προϊόντων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***), ανεξάρτητα από τις εργασίες συσκευασίας ή επισήμανσης·

10.   “μεταποιημένο”: ο όρος μεταποιημένο όπως χρησιμοποιείται στον ορισμό των μεταποιημένων προϊόντων στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τις εργασίες συσκευασίας ή επισήμανσης·

11.   “σημείο εισόδου”: το σημείο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(**)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22)."

(***)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).»."

2)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα αναγνώρισης και καταχώρισης του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 μόλις παραλάβει από τον σχετικό αντιπρόσωπο του φορέα ή της αρχής ελέγχου την αίτηση καταχώρισης η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα αίτησης που έχει δημοσιοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2. Μόνον οι αιτήσεις που είναι πλήρεις και έχουν παραληφθεί πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2017 λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου.».

3)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, τα στοιχεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

την ονομασία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διαδικτυακή διεύθυνση και τον κωδικό αριθμό της αρχής ή των αρχών και του φορέα ή των φορέων ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο δ) για τους σκοπούς της διενέργειας των ελέγχων·

στ)

την ονομασία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διαδικτυακή διεύθυνση και τον κωδικό αριθμό της αρχής ή των αρχών και του φορέα ή των φορέων ελέγχου που είναι υπεύθυνοι στην τρίτη χώρα για την έκδοση των πιστοποιητικών με σκοπό την εισαγωγή προϊόντων στην Ένωση·».

4)

Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

αν, μετά την καταχώριση τρίτης χώρας στον κατάλογο επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που ισχύουν στην τρίτη χώρα ή στην εφαρμογή τους, και ιδίως στο σύστημα ελέγχου, η εν λόγω τρίτη χώρα κοινοποιεί άμεσα στην Επιτροπή τις σχετικές αλλαγές· κάθε αλλαγή που γίνεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία δ), ε) και στ) του άρθρου 7 παράγραφος 2 κοινοποιείται άμεσα στην Επιτροπή μέσω του πληροφορικού συστήματος που προβλέπεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008·».

5)

Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 στοιχείο β), τα προϊόντα που προέρχονται από αναγνωρισμένη τρίτη χώρα καταχωρισμένη σύμφωνα με το άρθρο 7, αλλά δεν καλύπτονται από την αναγνώριση που χορηγήθηκε στην εν λόγω τρίτη χώρα, μπορούν να καταχωρίζονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.».

6)

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 13

Πιστοποιητικό ελέγχου

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση μιας αποστολής προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού, προϋποθέτει:

α)

την υποβολή πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·

β)

τον έλεγχο της αποστολής και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους· και

γ)

την αναγραφή του αριθμού του πιστοποιητικού ελέγχου στην τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (****).

Ο έλεγχος της αποστολής και η θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου διενεργούνται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους στο κράτος μέλος στο οποίο η αποστολή τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα σημεία εισόδου στην επικράτειά τους και ενημερώνουν την Επιτροπή για τα σημεία εισόδου που καθορίστηκαν.

2.   Το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται από την οικεία αρχή ή τον φορέα ελέγχου, θεωρείται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους και συμπληρώνεται από τον πρώτο παραλήπτη με βάση το υπόδειγμα και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος V και με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES που θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής (*****).

Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου είναι αντίγραφο του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού στο σύστημα TRACES σε έντυπη μορφή και με ιδιόχειρη υπογραφή ή, εναλλακτικά, πιστοποιητικού ελέγχου που υπογράφεται στο σύστημα TRACES με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (******) ή με ηλεκτρονική υπογραφή που παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις με εκείνες που χαρακτηρίζουν την ιδιόχειρη υπογραφή με την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και προϋποθέσεων όπως εκείνων που καθορίζονται στις διατάξεις της Επιτροπής όσον αφορά τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιοποιημένα έγγραφα, όπως ορίζεται στην απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής (*******).

Όταν το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου είναι αντίγραφο του συμπληρωμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού στο σύστημα TRACES σε έντυπη μορφή και με ιδιόχειρη υπογραφή, οι αρχές ελέγχου, οι φορείς ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και ο πρώτος παραλήπτης ελέγχουν σε κάθε στάδιο της έκδοσης, θεώρησης και λήψης του πιστοποιητικού ελέγχου ότι το εν λόγω αντίγραφο αντιστοιχεί στις πληροφορίες που αναφέρονται στο σύστημα TRACES.

3.   Για να γίνει δεκτό για θεώρηση, το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρχή ή τον φορέα ελέγχου της επιχείρησης παραγωγής ή μεταποίησης του συγκεκριμένου προϊόντος ή, σε περίπτωση που η επιχείρηση που εκτέλεσε την τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής είναι διαφορετική από την επιχείρηση παραγωγής ή μεταποίησης του προϊόντος, από την αρχή ή τον φορέα ελέγχου της επιχείρησης που εκτέλεσε την τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Η εν λόγω αρχή ή ο φορέας ελέγχου είναι:

α)

αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα και για την τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται τα προϊόντα, ή, κατά περίπτωση, στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής· ή

β)

αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα και για την τρίτη χώρα από την οποία προέρχονται τα προϊόντα, ή, κατά περίπτωση, στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής.

4.   Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού διενεργήσει έλεγχο των εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, το πρόγραμμα παραγωγής για το υπό εξέταση προϊόν, τα έγγραφα μεταφοράς και τα εμπορικά έγγραφα και, εφόσον απαιτείται με βάση την εκτίμηση κινδύνου, αφού προβεί σε φυσικό έλεγχο της αποστολής.

Ωστόσο, για μεταποιημένα προϊόντα, αν η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου είναι αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού ελέγξει ότι όλα τα βιολογικά συστατικά του προϊόντος έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί από την οικεία τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα, ή αν η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου είναι αρχή ή φορέας ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού ελέγξει ότι όλα τα βιολογικά συστατικά των συγκεκριμένων προϊόντων έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από αρχή ή φορέα ελέγχου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III ή IV ή έχουν παραχθεί και πιστοποιηθεί στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση που πραγματοποιεί την τελευταία εργασία για τους σκοπούς της παρασκευής είναι διαφορετική από τον παραγωγό ή την επιχείρηση μεταποίησης του προϊόντος, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικού ελέγχου και περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου και υπογράφει τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 18 του πιστοποιητικού μόνον αφού διενεργήσει έλεγχο εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά έγγραφα ελέγχου, που συμπεριλαμβάνουν τα έγγραφα μεταφοράς και τα εμπορικά έγγραφα, αφού ελέγξει ότι η παραγωγή ή η μεταποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος έχει ελεγχθεί ή πιστοποιηθεί από φορέα ή αρχή ελέγχου που έχει αναγνωριστεί για τα συγκεκριμένα προϊόντα και τη συγκεκριμένη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και αφού διενεργήσει, αν ενδείκνυται, σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνων, φυσικό έλεγχο στην αποστολή.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου σύμφωνα με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο καθιστά άμεσα διαθέσιμο τον κατάλογο όλων των επιχειρήσεων της αλυσίδας βιολογικής παραγωγής και τις αρχές ή τους φορείς ελέγχου υπό τον έλεγχο των οποίων οι εν λόγω επιχειρήσεις έθεσαν τις δραστηριότητές τους.

5.   Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο.

Ο πρώτος παραλήπτης ή, αν ενδείκνυται, ο εισαγωγέας δύναται να εκδώσει αντίγραφο του πιστοποιητικού ελέγχου με σκοπό την ενημέρωση των αρχών ή φορέων ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Κάθε τέτοιο αντίγραφο πρέπει να φέρει την ένδειξη “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, τυπωμένη ή με σφραγίδα.

6.   Κατά τον έλεγχο αποστολής, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους θεωρεί το πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου στο τετραγωνίδιο 20 και το επιστρέφουν στο πρόσωπο που υπέβαλε το πιστοποιητικό.

7.   Κατά την παραλαβή της αποστολής, ο πρώτος παραλήπτης συμπληρώνει το τετραγωνίδιο 21 του πιστοποιητικού ελέγχου, πιστοποιώντας ότι η παραλαβή της αποστολής πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Στη συνέχεια, ο πρώτος παραλήπτης αποστέλλει το πρωτότυπο πιστοποιητικό στον εισαγωγέα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(****)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)."

(*****)  Απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44)."

(******)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73)."

(*******)  Απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2004, για την τροποποίηση του εσωτερικού της κανονισμού (ΕΕ L 251 της 27.7.2004, σ. 9).»."

7)

Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 13α έως 13δ:

«Άρθρο 13α

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιστάσεις

1.   Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις που εμποδίζουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, και ιδίως σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος ή αδυναμίας διαρκούς σύνδεσης, πιστοποιητικά ελέγχου και αποσπάσματα αυτών μπορούν να εκδίδονται και να θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 7 χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα υποδείγματα και της σημειώσεις του παραρτήματος V ή VI. Οι αρμόδιες αρχές, οι αρχές ελέγχου, οι φορείς ελέγχου και οι επιχειρηματίες ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή και εισάγουν στο σύστημα TRACES όλα τα απαραίτητα στοιχεία εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την αποκατάσταση του συστήματος.

2.   Όταν το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και συμπληρώνεται, εκτός από τις σφραγίδες και τις υπογραφές, είτε εξ ολοκλήρου με κεφαλαία γράμματα είτε εξ ολοκλήρου με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εκτελωνισμού. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους δύνανται να ζητήσουν μετάφραση του πιστοποιητικού ελέγχου στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.

Μη επικυρωμένες αλλοιώσεις ή σβησίματα καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό.

3.   Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό ελέγχου χορηγεί αύξοντα αριθμό σε κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται και κρατά μητρώο με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε χρονολογική σειρά και κάνει έπειτα την αντιστοίχιση με τον αύξοντα αριθμό που χορηγείται από το σύστημα TRACES.

4.   Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό ελέγχου εκδίδεται και θεωρείται χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, το άρθρο 15 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 παράγραφος 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν εφαρμόζονται.

Άρθρο 13β

Εισαγωγέας

Ο εισαγωγέας αναγράφει τον αριθμό του πιστοποιητικού ελέγχου στην τελωνειακή διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Άρθρο 13γ

Δικαιώματα πρόσβασης

Η Επιτροπή επιφορτίζεται με τη χορήγηση και την ενημέρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES των αρμόδιων αρχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών που είναι αναγνωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και των αρχών και φορέων ελέγχου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III ή IV του παρόντος κανονισμού. Πριν από τη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES, η Επιτροπή επαληθεύει την ταυτότητα των αρμόδιων αρχών, των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου.

Οι αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση και την ενημέρωση των δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES σε επιχειρηματίες, αρχές και φορείς ελέγχου στην Ένωση. Πριν από τη χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα TRACES, οι αρμόδιες αρχές επαληθεύουν την ταυτότητα των επιχειρήσεων, των αρχών και των φορέων ελέγχου. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία και μόνο αρχή ως αρμόδια για τον συντονισμό της συνεργασίας και των επαφών με την Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη χορήγηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Η Επιτροπή ενεργοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα TRACES.

Άρθρο 13δ

Ακεραιότητα και ευανάγνωστο των πληροφοριών

Το σύστημα TRACES προστατεύει την ακεραιότητα των πληροφοριών που καταχωρίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει τα εξής εχέγγυα:

α)

επιτρέπει σε κάθε χρήστη να προσδιορίζεται κατηγορηματικά και ενσωματώνει αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των δικαιωμάτων πρόσβασης προκειμένου να παρέχεται προστασία από την παράνομη, κακόβουλη ή ανεπίτρεπτη πρόσβαση, τη διαγραφή, αλλοίωση ή μετακίνηση των πληροφοριών, των αρχείων και των μεταδεδομένων·

β)

είναι εξοπλισμένο με συστήματα φυσικής προστασίας κατά των παρεισδύσεων και των περιβαλλοντικών συμβάντων, καθώς και με συστήματα προστασίας του λογισμικού κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο·

γ)

διαφυλάσσει τα αποθηκευμένα στοιχεία σε περιβάλλον που είναι ασφαλές τόσο από φυσική άποψη, όσο και από άποψη λογισμικού·

δ)

αποτρέπει, με διάφορα μέσα, κάθε μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή και διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς ακεραιότητας που ελέγχουν αν οι πληροφορίες έχουν υποστεί διαχρονικές αλλοιώσεις·

ε)

τηρεί στοιχεία ελέγχου της πορείας για κάθε βασικό στάδιο της διαδικασίας·

στ)

παρέχει αξιόπιστες διαδικασίες μετατροπής μορφότυπου και μετεγκατάστασης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι ευανάγνωστες και προσβάσιμες καθ' όλη τη διάρκεια της απαιτούμενης περιόδου αποθήκευσης·

ζ)

διαθέτει επαρκώς διεξοδική και επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση για τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, η οποία είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή στις οργανωτικές οντότητες που είναι υπεύθυνες για τις λειτουργικές ή/και τεχνικές προδιαγραφές.».

8)

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Σε περίπτωση που αποστολή προερχόμενη από τρίτη χώρα τίθεται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, και υποβάλλεται σε μία ή περισσότερες από τις παρασκευαστικές διαδικασίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διενεργεί έλεγχο της αποστολής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού πριν από την πρώτη παρασκευαστική διαδικασία. Ο αριθμός αναφοράς της τελωνειακής διασάφησης με την οποία έχουν δηλωθεί τα αγαθά για τελωνειακή αποταμίευση ή για τελειοποίηση προς επανεξαγωγή επισημαίνεται στο τετραγωνίδιο 19 του πιστοποιητικού ελέγχου.

Η παρασκευαστική διαδικασία περιορίζεται στα παρακάτω είδη εργασιών:

α)

συσκευασία ή ανασυσκευασία· ή

β)

σήμανση σχετικά με την παρουσίαση της μεθόδου βιολογικής παραγωγής.

Μετά την εν λόγω παρασκευαστική διαδικασία, η αποστολή υπόκειται, πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Μετά την εν λόγω διαδικασία, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου επιστρέφεται, αν ενδείκνυται, στον εισαγωγέα της αποστολής, που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.».

β)

Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για καθεμία από τις παρτίδες που προκύπτουν από τη διαίρεση, ο εισαγωγέας που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού ελέγχου υποβάλλει απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μέσω του συστήματος TRACES, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις σημειώσεις του παραρτήματος VI. Μετά τον έλεγχο της παρτίδας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θεωρεί το απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου στο τετραγωνίδιο 13 για τον σκοπό της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Ο έλεγχος της παρτίδας και η θεώρηση του αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου διεξάγεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο κράτος μέλος στο οποίο η παρτίδα τέθηκε σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση.»·

ii)

το τέταρτο εδάφιο απαλείφεται.

9)

Το άρθρο 15 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 προστίθενται το ακόλουθο δεύτερο και τρίτο εδάφιο:

«Όταν ο έλεγχος αποστολής από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους οδηγεί στη διαπίστωση παράβασης ή παρατυπίας που οδηγεί σε άρνηση της θεώρησης του πιστοποιητικού και της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, η εν λόγω αρχή κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω παράβαση ή παρατυπία στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη μέσω του συστήματος TRACES.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό και αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών που διεξάγουν επίσημους ελέγχους με σκοπό την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον εντοπισμό αποστολών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα οποία φέρουν όρους που αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, αλλά δεν δηλώνονται ως προοριζόμενα για εισαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα εν λόγω ευρήματα μέσω του συστήματος TRACES.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Ο εισαγωγέας, ο πρώτος παραλήπτης ή η αρχή ή ο φορέας ελέγχου αποστέλλει τις πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις ή παρατυπίες όσον αφορά εισαγόμενα προϊόντα στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών χρησιμοποιώντας το μηχανογραφικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 μέσω του συστήματος TRACES.».

10)

Στο άρθρο 17, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει να καθιστά δυνατή τη συλλογή των αιτήσεων, εγγράφων και πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, κατά περίπτωση.».

11)

Στο άρθρο 18, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο πρώτος κατάλογος αναγνωρισμένων χωρών περιλαμβάνει την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία, το Ισραήλ (********), τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία. Δεν περιέχει τους κωδικούς αριθμούς που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κωδικοί αριθμοί προστίθενται πριν από την 1η Ιουλίου 2010 με επικαιροποίηση του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2.

(********)  Στο εξής νοείται ως το κράτος του Ισραήλ, με εξαίρεση τα εδάφη που τελούν υπό ισραηλινή διοίκηση από τον Ιούνιο του 1967, δηλαδή τα υψίπεδα του Γκολάν, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και την υπόλοιπη Δυτική Όχθη.»"

12)

Το άρθρο 19 απαλείφεται.

13)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 19α:

«Άρθρο 19α

Μεταβατικοί κανόνες για τη χρήση πιστοποιητικών ελέγχου που δεν εκδίδονται από το σύστημα TRACES

Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2017 τα πιστοποιητικά ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα αποσπάσματά τους που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, μπορούν να εκδίδονται και να θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 7 χωρίς τη χρήση του συστήματος TRACES, σύμφωνα με τα άρθρα 13α παράγραφοι 1, 2 και 3 και σύμφωνα με τα υποδείγματα και τις σημειώσεις του παραρτήματος V ή VI.».

14)

Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

15)

Στο παράρτημα IV, στον κατάλογο των κατηγοριών προϊόντων, ο τίτλος «Γ: Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια» αντικαθίσταται από τον τίτλο «Γ: Μη μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια».

16)

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

17)

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία κ) και κα):

«κ)   “συντήρηση”: κάθε ενέργεια, πέρα από την καλλιέργεια και τη συγκομιδή, που πραγματοποιείται στα προϊόντα, αλλά δεν χαρακτηρίζεται ως μεταποίηση όπως ορίζεται στο στοιχείο κ. ), συμπεριλαμβανομένων όλων των ενεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*********) με εξαίρεση τη συσκευασία ή την επισήμανση του προϊόντος·

κα)   “μεταποίηση”: κάθε ενέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Οι εργασίες συσκευασίας ή επισήμανσης δεν θεωρούνται μεταποίηση.

(*********)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).»."

2)

Η επικεφαλίδα του τίτλου II αντικαθίσταται από την ακόλουθη επικεφαλίδα:

«ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

3)

Ο τίτλος του κεφαλαίου 3 του τίτλου II αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συντηρημένα και μεταποιημένα προϊόντα».

4)

Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 26

Κανόνες συντήρησης προϊόντων και παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων

1.   Οι επιχειρήσεις συντήρησης προϊόντων ή παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών ή τροφίμων καθιερώνουν και επικαιροποιούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες βάσει συστηματικού εντοπισμού των κρίσιμων σταδίων μεταποίησης.

Η εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών πρέπει να εγγυάται ανά πάσα στιγμή ότι τα συντηρημένα ή μεταποιημένα προϊόντα τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

2.   Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν και να εφαρμόζουν τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 διαδικασίες. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να:

α)

λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης για να αποτραπεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα·

β)

εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα καθαρισμού, παρακολουθούν την αποτελεσματικότητά τους και καταγράφουν τις εργασίες αυτές·

γ)

εγγυώνται ότι τα μη βιολογικά προϊόντα δεν διατίθενται στην αγορά με ένδειξη που περιέχει αναφορά σε βιολογική μέθοδο παραγωγής.

3.   Όταν στην εξεταζόμενη μονάδα παρασκευής παρασκευάζονται ή αποθηκεύονται μη βιολογικά προϊόντα, ο επιχειρηματίας:

α)

πραγματοποιεί τις εργασίες αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης σειρά, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από παρόμοιες εργασίες οι οποίες διεξάγονται σε μη βιολογικά προϊόντα·

β)

αποθηκεύει τα βιολογικά προϊόντα, πριν και μετά τις εργασίες, σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα μη βιολογικά προϊόντα·

γ)

ενημερώνει την αρχή ή τον φορέα ελέγχου για τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) και τηρεί ενημερωμένο μητρώο όλων των εργασιών και των ποσοτήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·

δ)

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση των παρτίδων και να αποτρέπονται οι προσμίξεις ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

ε)

πραγματοποιεί εργασίες σε βιολογικά προϊόντα μόνο αφού προηγουμένως έχει προβεί στον απαραίτητο καθαρισμό του εξοπλισμού παραγωγής.

4.   Πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες και συστατικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ζωοτροφών ή τροφίμων και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, όπως ο καπνισμός πρέπει να τηρούν τις αρχές της ορθής πρακτικής κατά την παραγωγή.».

5)

Στο άρθρο 84, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο:

«Ο εισαγωγέας διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα TRACES (Trade Control and Expert System) που θεσπίστηκε με την απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής (**********).

(**********)  Απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44).»."

6)

Το άρθρο 94 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)

πριν από τις 30 Ιουνίου 2017, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, και στη συνέχεια κάθε αλλαγή όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες·

β)

πριν από τις 30 Ιουνίου 2017, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 35 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής διεύθυνσης, και στη συνέχεια κάθε αλλαγή όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες·»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε)

πριν από τις 30 Ιουνίου 2017, την ονομασία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διαδικτυακή διεύθυνση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, και στη συνέχεια κάθε αλλαγή όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 19 Απριλίου 2017. Ωστόσο, το άρθρο 1 σημείο 2 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, και το άρθρο 1 σημείο 15 εφαρμόζεται από τις 7 Μαΐου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

(4)  COM(2014) 179 final.

(5)  Απόφαση 2003/24/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2002, όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 44).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/673 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 116 της 30.4.2016, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

Μετά τον τίτλο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7» προστίθεται η ακόλουθη σημείωση:

«Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που παράγονται κατά την περίοδο μετατροπής δεν διατίθενται στην Ένωση με τις ενδείξεις που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 24 του εν λόγω κανονισμού και που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση και τη διαφήμιση των προϊόντων. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω προϊόντα εξαιρούνται επίσης από τις αναγνωρίσεις όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων Β και Δ για όλες τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτό το παράρτημα.».

2)

Στις καταχωρίσεις σχετικά με την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία, την Ελβετία, την Τυνησία και τη Νέα Ζηλανδία, η υποσημείωση «(1) Δεν περιλαμβάνονται τα φύκια» απαλείφεται.

3)

Η καταχώριση που αφορά την Αργεντινή τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1, οι περιορισμοί στις κατηγορίες προϊόντων Β και Δ απαλείφονται·

β)

το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα των κατηγοριών Α, Β και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στην Αργεντινή και προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν μεταποιηθεί στην Αργεντινή με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στην Αργεντινή.».

4)

Στην καταχώριση που αφορά την Αυστραλία, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα των κατηγοριών Α και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στην Αυστραλία και προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν μεταποιηθεί στην Αυστραλία με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στην Αυστραλία.».

5)

Η καταχώριση που αφορά την Κόστα Ρίκα τροποποιείται ως εξής:

α)

ο περιορισμός «Μόνο μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα» αντικαθίσταται από τη φράση «Μόνο μεταποιημένα φυτικά προϊόντα»·

β)

το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα των κατηγοριών Α και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στην Κόστα Ρίκα και προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν μεταποιηθεί στην Κόστα Ρίκα με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στην Κόστα Ρίκα.».

6)

Στην καταχώριση που αφορά το Ισραήλ, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στο Ισραήλ και προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν μεταποιηθεί στο Ισραήλ με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στο Ισραήλ ή που έχουν εισαχθεί στο Ισραήλ:

είτε από την Ένωση,

είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.».

7)

Στην καταχώριση που αφορά την Ιαπωνία, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στην Ιαπωνία και προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν μεταποιηθεί στην Ιαπωνία με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στην Ιαπωνία ή που έχουν εισαχθεί στην Ιαπωνία:

είτε από την Ένωση,

είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Ιαπωνία έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η ιαπωνική νομοθεσία.».

8)

Η καταχώριση που αφορά την Ελβετία τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1, περιορισμός σχετικά με την κατηγορία προϊόντων Β απαλείφεται·

β)

το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας Α και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στην Ελβετία και προϊόντα της κατηγορίας Δ και Ε που έχουν μεταποιηθεί στην Ελβετία με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στην Ελβετία ή που έχουν εισαχθεί στην Ελβετία:

είτε από την Ένωση,

είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Ελβετία έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που προβλέπει η ελβετική νομοθεσία.».

9)

Στην καταχώριση που αφορά την Τυνησία, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα των κατηγοριών Α και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στην Τυνησία και προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν μεταποιηθεί στην Τυνησία με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στην Τυνησία.».

10)

Στην καταχώριση σχετικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο σημείο 1 απαλείφονται οι περιορισμοί στις κατηγορίες προϊόντων Α και Δ.

11)

Η καταχώριση που αφορά τη Νέα Ζηλανδία τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1, οι περιορισμοί στις κατηγορίες προϊόντων Β και Δ απαλείφονται·

β)

το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα των κατηγοριών Α, Β και ΣΤ τα οποία έχουν παραχθεί στη Νέα Ζηλανδία και προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν μεταποιηθεί στη Νέα Ζηλανδία με βιολογικά παραγόμενα συστατικά που έχουν παραχθεί στη Νέα Ζηλανδία ή που έχουν εισαχθεί στη Νέα Ζηλανδία:

είτε από την Ένωση,

είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

είτε από τρίτη χώρα, της οποίας οι κανόνες παραγωγής και ελέγχου έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμοι με το επίσημο πρόγραμμα διασφάλισης βιολογικά παραγόμενων τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Νέας Ζηλανδίας (MAF) με βάση τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από την αρμόδια αρχή της εν λόγω χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το εν λόγω υπουργείο και με την προϋπόθεση ότι εισάγονται μόνο βιολογικά παραχθέντα συστατικά που προορίζονται να ενσωματωθούν, σε ένα ποσοστό έως και 5 % κατ' ανώτατο όριο των προϊόντων γεωργικής προέλευσης, σε προϊόντα της κατηγορίας Δ που έχουν παρασκευαστεί στη Νέα Ζηλανδία.».

12)

Στην καταχώριση που αφορά τη Δημοκρατία της Κορέας, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν μεταποιηθεί στη Δημοκρατία της Κορέας με βιολογικά παραγόμενα συστατικά τα οποία έχουν παραχθεί στη Δημοκρατία της Κορέας ή έχουν εισαχθεί στη Δημοκρατία της Κορέας:

είτε από την Ένωση,

είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Δημοκρατία της Κορέας έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην εν λόγω τρίτη χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η νομοθεσία της Δημοκρατίας της Κορέας.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας » .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας » .

Top