EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1821

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1821 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

OJ L 294, 28.10.2016, p. 1–956 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1821/oj

28.10.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 294/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1821 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Οκτωβρίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθορίστηκε ονοματολογία εμπορευμάτων (εφεξής «συνδυασμένη ονοματολογία» ή «ΣΟ») ώστε να πληρούνται, ταυτοχρόνως, οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, οι απαιτήσεις σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης και οι απαιτήσεις άλλων ενωσιακών πολιτικών που διέπουν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.

(2)

Στο πλήρες κείμενο της ΣΟ θα πρέπει να αποτυπώνονται οι διεθνείς δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η Ένωση. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν στην ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος που προσαρτήθηκε στη διεθνή σύμβαση σχετικά με το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων που εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης με την απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), οι τροποποιήσεις που έγιναν ως αποτέλεσμα της απόφασης 2010/314/ΕΕ του Συμβουλίου (3) και οι τροποποιήσεις που έγιναν ως αποτέλεσμα της συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA), η οποία εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ένωσης με την απόφαση (ΕΕ) 2016/971 του Συμβουλίου (4).

(3)

Επιπλέον, χρειάζεται να τροποποιηθεί η ΣΟ ώστε να ληφθούν υπόψη, για παράδειγμα, οι μεταβολές στις απαιτήσεις σχετικά με τις στατιστικές και την εμπορική πολιτική, οι τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, καθώς και η ανάγκη εναρμόνισης ή διευκρίνισης των κειμένων ή οι τροποποιήσεις των παραπομπών μετά την έναρξη ισχύος του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης (5).

(4)

Το παράρτημα 1 του τμήματος I (γεωργικά παραρτήματα) του τρίτου μέρους (παραρτήματα δασμολογίου) της ΣΟ περιέχει τον πίνακα Ι για τον υπολογισμό των γεωργικών συστατικών (AE), των πρόσθετων δασμών για τη ζάχαρη (AD S/Z) και των πρόσθετων δασμών για τα άλευρα (AD F/M). Λαμβανομένου υπόψη ότι ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη/ιμβερτοσάκχαρο/ισογλυκόζη για προϊόντα που περιέχουν φρουκτόζη θα μπορούσε να ερμηνευθεί διαφορετικά στην πράξη, είναι σκόπιμο να προστεθεί κείμενο που να αποσαφηνίζει τον υπολογισμό που παρατίθεται στην υποσημείωση 3 του πίνακα 1.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Caude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1987, για τη σύναψη της διεθνούς σύμβασης για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, καθώς και του τροποποιητικού της πρωτοκόλλου (ΕΕ L 198 της 20.7.1987, σ. 1).

(3)  Απόφαση 2010/314/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, του Μεξικού, της Νικαράγουας, του Παναμά, του Περού και της Βενεζουέλας και συμφωνίας για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΕΕ L 141 της 9.6.2010, σ. 1).

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/971 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης σχετικά με την επέκταση του εμπορίου των προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (ΕΕ L 161 της 18.6.2016, σ. 2).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τίτλος Ι — Γενικοί κανόνες

Α.

Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας 15

Β.

Γενικοί κανόνες σχετικά με τους δασμούς 16

Γ.

Κοινοί γενικοί κανόνες για την ονοματολογία και τους δασμούς 17

Τίτλος ΙΙ — Ειδικές διατάξεις

Α.

Προϊόντα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης 17

Β.

Πολιτικά αεροσκάφη και προϊόντα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη 19

Γ.

Φαρμακευτικά προϊόντα 21

Δ.

Επιβολή δασμού κατ' αποκοπή 21

Ε.

Συσκευασίες 23

ΣΤ.

Ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων 23
Κατάλογος σημείων, συντομογραφιών και συμβόλων 25
Κατάλογος των συμπληρωματικών μονάδων 26

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

Κεφάλαιο

Τμήμα I

Ζωντανά ζώα και προϊόντα του ζωικού βασιλείου

1

Ζώα ζωντανά 29

2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα 33

3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 50

4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 73

5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 85

Τμήμα II

Προϊόντα του φυτικού βασιλείου

6

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας 87

7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 90

8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 96

9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 103

10

Δημητριακά 106

11

Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι 111

12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές 116

13

Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά 121

14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 123

Τμήμα III

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης 125

Τμήμα IV

Προϊόντα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα του καπνού

16

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 135

17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 141

18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 145

19

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής 147

20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών 152

21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 172

22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 176

23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα 189

24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού 194

Τμήμα V

Προϊόντα ορυκτά

25

Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα 197

26

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες 203

27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά 206

Τμήμα VI

Προϊόντα των χημικών βιομηχανιών και των συναφών βιομηχανιών

28

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων 217

29

Οργανικά χημικά προϊόντα 232

30

Φαρμακευτικά προϊόντα 259

31

Λιπάσματα 264

32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια 268

33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα 273

34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον γύψο 276

35

Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα 279

36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες 282

37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα 283

38

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών 286

Τμήμα VII

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες 299

40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ 314

Τμήμα VIII

Δέρματα, γουνοδέρματα και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα

41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 321

42

Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα 326

43

Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα 329

Τμήμα IX

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας

44

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο 331

45

Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό 344

46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιíας 345

Τμήμα X

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα). Χαρτί και οι εφαρμογές του

47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) 347

48

Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 349

49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του Τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια 360

Τμήμα XI

Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

50

Μετάξι 368

51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες 370

52

Βαμβάκι 374

53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί 381

54

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς. Συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες 384

55

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς 389

56

Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας 396

57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 400

58

Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα 403

59

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες 406

60

Υφάσματα πλεκτά 410

61

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 413

62

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 422

63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη 433

Τμήμα XII

Υποδήματα. Καλύμματα κεφαλής. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. Φτερά κατεργασμένα και είδη από φτερά. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

64

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών 439

65

Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών 445

66

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους 446

67

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 447

Τμήμα XIII

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες. Προϊόντα κεραμευτικής. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

68

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες 449

69

Προϊόντα κεραμευτικής 453

70

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί 456

Τμήμα XIV

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα

71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα 465

Τμήμα XV

Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά

72

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 472

73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 493

74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 505

75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο 511

76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 514

77

(Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα)

78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο 519

79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο 522

80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο 524

81

Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές 526

82

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα 529

83

Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα 535

Τμήμα XVI

Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών 540

85

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών 586

Τμήμα XVII

Υλικό μεταφορών

86

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών 616

87

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους 619

88

Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα 633

89

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα 635

Τμήμα XVIII

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Ωρολογοποιία. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών

90

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών 639

91

Ωρολογοποιία 653

92

Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών 657

Τμήμα XIX

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

93

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους 659

Τμήμα XX

Εμπορεύματα και προϊόντα διάφορα

94

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές 661

95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματά τους 666

96

Τεχνουργήματα διάφορα 670

Τμήμα XXI

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

97

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων 675

98

Βιομηχανικά συγκροτήματα 677

99

Ειδικοί κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας 681

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

Τμήμα I — Γεωργικά παραρτήματα

Παράρτημα 1

Το γεωργικό στοιχείο (EA), οι πρόσθετοι δασμοί ζαχάρων (AD S/Z) και οι πρόσθετοι δασμοί αλεύρων (AD F/M) 687

Παράρτημα 2

Προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται τιμή εισόδου 703

Τμήμα II — Κατάλογος φαρμακευτικών ουσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για δασμολογική ατέλεια

Παράρτημα 3

Κατάλογος των διεθνών κοινών ονομασιών (ΔΚΟ), των φαρμακευτικών ουσιών που κατονομάζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τυγχάνουν δασμολογικής ατέλειας 749

Παράρτημα 4

Κατάλογος προθημάτων και επιθημάτων τα οποία, σε συνδυασμό με τις ΔΚΟ του παραρτήματος 3, περιγράφουν τα άλατα, τους εστέρες και τα υδροξείδια των ΔΚΟ. Τα εν λόγω άλατα, εστέρες και υδροξείδια απαλλάσσονται από τους δασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατατάξιμα στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ 871

Παράρτημα 5

Άλατα, εστέρες και υδροξείδια των ΔΚΟ, τα οποία δεν κατατάσσονται στην ίδια κλάση ΣΟ, όπως οι αντίστοιχες ΔΚΟ και που απαλλάσσονται από τους δασμούς 885

Παράρτημα 6

Κατάλογος φαρμακευτικών ενδιαμέσων ουσιών, π.χ. ενώσεων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ετοίμων φαρμακευτικών προϊόντων που απαλλάσσονται από τους δασμούς 889

Τμήμα III

Παράρτημα 7

(Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα) 925

Τμήμα IV — Ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων

Παράρτημα 8

Εμπορεύματα ακατάλληλα για τη διατροφή (κατάλογος μετουσιωτικών) 929

Παράρτημα 9

Πιστοποιητικά 935

Παράρτημα 10

Στατιστικοί κωδικοί TARIC 951

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α. Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1.

Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων, των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.

2.

α)

Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγουμένων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο ή αποσυναρμολογημένο.

β)

Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση είτε αναμεμειγμένη ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.

3.

Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, σε εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α)

Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν καθεμία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες, έστω και αν μία από αυτές δίνει μια περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.

β)

Τα αναμεμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ' αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.

γ)

Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

4.

Τα εμπορεύματα που η κατάταξή τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερο ανάλογα είδη.

5.

Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

Οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

β)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες (1) που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών. Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.

6.

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, καθώς και αναλογικά, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.

Β. Γενικοί κανόνες σχετικά με τους δασμούς

1.

Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα, καταγωγής χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες που περιέχουν τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους από δασμολογική άποψη, είναι οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 3 του πίνακα των δασμών. Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων, οι συμβατικοί αυτοί δασμοί εφαρμόζονται επίσης και σε εμπορεύματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, που εισάγονται από κάθε τρίτη χώρα.

Οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 3 εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2017.

Οι αυτόνομοι δασμοί που αναγράφονται σε παραπομπή εφαρμόζονται όταν είναι κατώτεροι από τους συμβατικούς.

2.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όταν προβλέπονται ειδικοί αυτόνομοι δασμοί για εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών ή όταν εφαρμόζονται προτιμησιακοί δασμοί κατόπιν συμφωνιών.

3.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν εμπόδιο για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη δασμών άλλων από εκείνους του κοινού δασμολογίου, στο μέτρο που μια διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιολογεί την εφαρμογή αυτή.

4.

Όταν οι δασμοί εκφράζονται σε ποσοστό, πρόκειται για δασμούς κατ' αξίαν.

5.

Η ένδειξη «EA» σημαίνει ότι τα προβλεπόμενα προϊόντα υπόκεινται στην είσπραξη γεωργικού στοιχείου σύμφωνα με το παράρτημα 1.

6.

Η ένδειξη «AD S/Z» ή «AD F/M» στα κεφάλαια 17 έως και 19 σημαίνει ότι ο μέγιστος συντελεστής συνίσταται από συντελεστή ad valorem και έναν επιπλέον πρόσθετο συντελεστή εφαρμοζόμενο για ορισμένες μορφές ζάχαρης ή στα άλευρα. Ο δασμός αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 1.

7.

Στο κεφάλαιο 22, η μνεία «€/% vol/hl» σημαίνει ότι ο ειδικός δασμός υπολογίζεται βάσει ενός ορισμένου αριθμού ευρώ για κάθε εκατοστιαίο ποσοστό κατ' όγκο οινοπνεύματος ανά εκατόλιτρο. Συνεπώς, ένα ποτό με αλκοολικό τίτλο 40 % κατ' όγκο θα δασμολογείται ως εξής:

«1 €/% vol/hl» = 1 € × 40, δασμός 40 € ανά εκατόλιτρο ή

«1 €/% vol/hl + 5 €/hl» = 1 € × 40 + 5 €, δασμός 45 € ανά εκατόλιτρο.

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο «ΜΙΝ» (π.χ. «1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl»), αυτό σημαίνει ότι ο δασμός, που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω κανόνα, πρέπει να συγκρίνεται με τον ελάχιστο δασμό (π.χ. «9 €/hl») και να εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.

Γ. Κοινοί γενικοί κανόνες για την ονοματολογία και τους δασμούς

1.

Εκτός από ειδικές διατάξεις, οι διατάξεις που αναφέρονται στην δασμολογητέα αξία εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί, εκτός από την αξία βάσει της οποίας υπολογίζονται οι δασμοί στην αξία, και η αξία που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων.

2.

Ως «δασμολογητέο βάρος», για τα εμπορεύματα που δασμολογούνται με βάση το βάρος τους και ως «βάρος», που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων, θεωρούνται:

α)

ως «μεικτό βάρος», το συνολικό βάρος του εμπορεύματος με όλες τις συσκευασίες του·

β)

ως «καθαρό βάρος» ή «βάρος» χωρίς άλλο προσδιορισμό, το ίδιο το βάρος του εμπορεύματος γυμνό από κάθε συσκευασία.

3.

Η αντιστοιχία του ευρώ σε εθνικά νομίσματα, για κράτη μέλη άλλα από τα μετέχοντα κράτη μέλη όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου (2) (κατωτέρω ονομαζόμενα «μη μετέχοντα κράτη μέλη»), καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (3) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4.

Ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς στο οποίο μπορούν να υπαχθούν ορισμένα εμπορεύματα λόγω του ειδικού προορισμού τους:

Κάθε εμπόρευμα προοριζόμενο για ειδικήχρήση, για την οποία ο εφαρμοστέος εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο του καθεστώτος του ειδικού προορισμού δεν είναι κατώτερος από εκείνον που πρέπει να εφαρμοστεί σ' αυτό, αγνοουμένου του εν λόγω προορισμού, πρέπει να κατατάσσεται στον κωδικό που επιτρέπει ο ειδικός προορισμός, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α. Προϊόντα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης

1.

Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται για τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στα πλοία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίησή τους, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εφοπλισμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων αυτών.

2.

Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται όσον αφορά:

α)

τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης:

1)

τις σταθερές, της διάκρισης ex 8430 49, που εγκαθίστανται εντός ή εκτός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών,

2)

τις πλωτές ή βυθιζόμενες της διάκρισης 8905 20,

με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίηση, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εξοπλισμό αυτών των εξεδρών.

Θεωρούνται επίσης ότι προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης τα προϊόντα, όπως τα στερεά και υγρά καύσιμα, τα λιπαντικά και τα αέρια, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανών και συσκευών που δεν προορίζονται για μόνιμη παραμονή στις εξέδρες αυτές και κατά συνέπεια δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εξέδρες για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μεταποίηση ή εξοπλισμό τους·

β)

τους σωλήνες κάθε είδους, καλώδια και τα μέρη σύνδεσής τους, που συνδέουν τις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης με την ξηρά.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(1)

(2)

8901

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων

8901 10

–  Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

8901 10 10

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 20

–  Δεξαμενόπλοια

8901 20 10

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 30

–  Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20

8901 30 10

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 90

–  Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

8901 90 10

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8902 00

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας

8902 00 10

–  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό

 

–  Άλλα

8903 91

– –  Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα

8903 91 10

– – –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 92

– –  Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή

8903 92 10

– – –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8904 00

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

8904 00 10

–  Πλοία ρυμουλκά

 

–  Πλοία προωθητικά

8904 00 91

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8905

Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές

8905 10

–  Βυθοκόροι

8905 10 10

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8905 90

–  Άλλα

8905 90 10

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8906

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά

8906 10 00

–  Πολεμικά πλοία

 

–  Άλλα

8906 90 10

– –  Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

3.

Το ευεργέτημα των αναστολών αυτών εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τελωνειακό έλεγχο του προορισμού των προϊόντων αυτών.

Β. Πολιτικά αεροσκάφη και προϊόντα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

1.

Η απαλλαγή από δασμούς προβλέπεται για:

τα πολιτικά αεροσκάφη,

ορισμένα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πολιτικά αεροσκάφη και για να ενσωματωθούν σ' αυτά κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, μετατροπής ή μεταποίησής τους,

τις συσκευές εδάφους για εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια, προοριζόμενα για πολιτικές χρήσεις.

Τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από τις κλάσεις και τις διακρίσεις που απαριθμούνται στους πίνακες του σημείου 5.

2.

Για τους σκοπούς του σημείου 1, πρώτη και δεύτερη περίπτωση, ως «πολιτικά αεροσκάφη» νοούνται αεροσκάφη άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες στα κράτη μέλη και τα οποία είναι ταξινομημένα ως στρατιωτικά ή εξομοιούμενα οχήματα.

3.

Για τους σκοπούς του σημείου 1, δεύτερη περίπτωση, η έκφραση «που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη» περιλαμβάνει τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις συσκευές εδάφους για εκπαίδευση στην πτήση με προορισμό την πολιτική αεροπορία.

4.

Η απαλλαγή από δασμούς υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει του τελωνειακού ελέγχου των εν λόγω εμπορευμάτων [βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013].

5.

Τα επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη απαλλαγή από δασμούς προϊόντα καλύπτονται από τις ακόλουθες κλάσεις ή διακρίσεις:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 42, 8528 52, 8528 62, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Για τις ακόλουθες διακρίσεις, η απαλλαγή από δασμούς για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που περιγράφονται στη στήλη 2:

Διάκριση

Περιγραφή εμπορευμάτων

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Που φέρουν εξαρτήματα

4008 29

Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Για τεχνικές χρήσεις

4504 90

Σύνδεσμοι

6812 80

Άλλα από ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής. Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα. Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε κυλίνδρους

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες

7007 21

Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσιο

7322 90

Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (με εξαίρεση τα μέρη τους)

7324 90

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού (με εξαίρεση τα μέρη τους)

7608 10 , 7608 20

Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών

8108 90

Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών

8415 90

Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των διακρίσεων 8415 81 , 8415 82 ή 8415 83

8419 90

Μέρη για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας

8479 89

Συσσωρευτές υδροπνευματικοί· μηχανικές συσκευές για αντιστροφείς ώθησης· ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας· συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα· σερβομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί· εκκινητήρες μη ηλεκτρικοί· εκκινητήρες με πιεσμένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση, συσκευές προώθησης με στρόβιλο ή άλλοι στρόβιλοι με αέριο· υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί· ρυθμιστές ελίκων μη ηλεκτρικοί

8501 20 , 8501 40

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW

8501 31

Κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

8501 33

Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW και γεννήτριες

8501 34

Γεννήτριες με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW

8501 51

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W

8501 53

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 150 kW

8516 80 20

Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών

8522 90

Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στη διάκρισης 8519 81 95

8529 90

Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην κλάση 8526

8536 70

Σύνδεσμοι από πλαστικές ύλες για οπτικές ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών

8543 70 04 , 8543 70 90

Καταγραφείς της πτήσης, ηλεκτρικοί συγχρονιστές και μεταγωγείς, διατάξεις για τη διάλυση του πάγου και του αχνού με ηλεκτρικές αντιστάσεις

8803 90 90

Συμπεριλαμβάνονται τα ανεμόπτερα

9020 00

Με εξαίρεση τα μέρη

9029 10

Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί

9029 90

Μετρητών στροφών, συσκευών ένδειξης της ταχύτητας και ταχυμέτρων

9109 10 , 9109 90

Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm

9405 10 , 9405 60

Από πλαστικές ύλες ή από κοινά μέταλλα

9405 92 , 9405 99

Των ειδών της διάκρισης 9405 10 ή 9405 60 , από πλαστικές ύλες ή από κοινά μέταλλα

6.

Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο 5 ενσωματώνονται στο TARIC ανά διάκριση, με παραπομπή σε υποσημείωση η οποία διατυπώνεται ως εξής: «Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [βλέπε άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013].

Γ. Φαρμακευτικά προϊόντα

1.

Η απαλλαγή από τους δασμούς χορηγείται για τα φαρμακευτικά προϊόντα των παρακάτω κατηγοριών:

1)

τα φαρμακευτικά προϊόντα που καλύπτονται από τους αριθμούς CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) και από τις διεθνείς κοινές ονομασίες (ΔΚΟ) που αναφέρονται στο παράρτημα 3·

2)

τα άλατα, τους εστέρες ή τις ένυδρες ενώσεις των εν λόγω ΔΚΟ, που καθορίζονται σε συνδυασμό με τις ΔΚΟ του παραρτήματος 3 και προθημάτων ή επιθημάτων του παραρτήματος 4, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να καταταγούν στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ·

3)

τα άλατα, τους εστέρες ή τις ένυδρες ενώσεις των εν λόγω ΔΚΟ, που αναφέρονται στο παράρτημα 5 και δεν μπορούν να καταταγούν στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ·

4)

τα ενδιάμεσα φαρμακευτικά προϊόντα, ήτοι σύνθετες ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες καλύπτονται από τους αριθμούς CAS RN και από τις χημικές ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 6.

2.

Ειδικές περιπτώσεις:

1)

οι ΔΚΟ καλύπτουν μόνο τις ουσίες που περιγράφονται στους συνιστώμενους και προτεινόμενους καταλόγους των ΔΚΟ που δημοσιεύονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Όταν ο αριθμός των ουσιών οι οποίες καλύπτονται από μία ΔΚΟ είναι κατώτερος του αριθμού των ουσιών που καλύπτονται από έναν αριθμό CAS RN, απαλλαγής απολαύουν μόνο οι ουσίες που καλύπτονται από ΔΚΟ·

2)

όταν ένα προϊόν των παραρτημάτων 3 ή 6 εντοπίζεται με αριθμό CAS RN που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ισομερές, μόνο το συγκεκριμένο αυτό ισομερές μπορεί να απολαύει απαλλαγής·

3)

τα διπλά παράγωγα (άλατα, εστέρες και ένυδρες ενώσεις) των εν λόγω ΔKO, που καθορίζονται από τον συνδυασμό μιας ΔΚΟ του παραρτήματος 3 και προθημάτων ή επιθημάτων του παραρτήματος 4 —με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να καταταγούν στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ, όπως και η αντίστοιχη ΔΚΟ— απολαύουν απαλλαγής:

παράδειγμα: υδροχλωρικός μεθυλικός εστέρας της γλυκίνης, υδροχλωρικό άλας·

4)

όταν μια ΔΚΟ του παραρτήματος 3 είναι άλας (ή εστέρας), κανένα άλλο άλας (ή εστέρας) του αντίστοιχου οξέος προς τη ΔΚΟ δεν απολαύει απαλλαγής:

παράδειγμα: οξπρενοϊκό κάλιο (ΔΚΟ): απαλλάσσεται,

οξπρενοϊκό νάτριο: δεν απαλλάσσεται.

Δ. Επιβολή δασμού κατ' αποκοπή

1.

Κατ' αποκοπή δασμός 2,5 % στην αξία εφαρμόζεται στα εμπορεύματα:

που περιλαμβάνονται σε αποστολές οι οποίες πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη ή

που περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών,

εφόσον πρόκειται για εισαγωγές που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Ο κατ' αποκοπή δασμός του 2,5 % εφαρμόζεται εφόσον η πραγματική αξία των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει, ανά αποστολή ή ανά ταξιδιώτη, το ποσό των 700 €.

Κατ' αποκοπή δασμός δεν επιβάλλεται σε εμπορεύματα για τα οποία αναγράφεται στον πίνακα δασμών η ένδειξη «ατελώς» και σε εμπορεύματα του κεφαλαίου 24 που περιέχονται σε αποστολή ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών σε ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 27 ή στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (4).

2.

Θεωρείται ότι οι εισαγωγές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα:

α)

στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εάν οι αποστολές αυτές ταυτόχρονα:

έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,

περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών και για τα οποία, από τη φύση ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα,

πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή·

β)

στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εάν ταυτόχρονα:

έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και

αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή προορίζονται για να προσφερθούν ως δώρα και για τα οποία, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

3.

Ο κατ' αποκοπή δασμός δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2, εάν ο ενδιαφερόμενος, πριν επιβληθεί σ' αυτά ο κατ' αποκοπή δασμός, έχει ζητήσει να υπαχθούν στους εισαγωγικούς δασμούς που τους αντιστοιχούν. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην αποστολή υπόκεινται στους εισαγωγικούς δασμούς οι οποίοι προβλέπονται γι' αυτά, με την επιφύλαξη των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 και 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, ως εισαγωγικοί δασμοί νοούνται τόσο οι δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος όσο και οι λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρμόζονται για ορισμένα εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

4.

Τα μη μετέχοντα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιήσουν, σε εθνικό νόμισμα, το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή των 700 €.

5.

Τα μη μετέχοντα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αμετάβλητη την αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα του ποσού των 700 ευρώ εάν, κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 η μετατροπή του ποσού αυτού καταλήγει, πριν από τη στρογγυλοποίηση η οποία προβλέπεται στο σημείο 4 ανωτέρω, σε μεταβολή μικρότερη από το 5 % της αντίστοιχης αξίας σε εθνικό νόμισμα ή σε μείωση αυτής της αντίστοιχης αξίας.

Ε. Συσκευασίες

Οι επόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις συσκευασίες που αναφέρονται αντίστοιχα στα στοιχεία α) και β) του γενικού κανόνα ερμηνείας 5, που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία συγχρόνως με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν.

1.

Όταν οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανόνα ερμηνείας 5:

α)

υποβάλλονται στον ίδιο δασμό που προβλέπεται για το εμπόρευμα:

όταν το τελευταίο αυτό υπόκειται σε δασμό στην αξία, ή

όταν αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος·

β)

απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών:

όταν το εμπόρευμα απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, ή

όταν η βάση της δασμολόγησης είναι άλλη από εκείνη του βάρους ή της αξίας, ή

όταν το βάρος αυτών των συσκευασιών δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος.

2.

Όταν οι συσκευασίες αυτές, που υπάγονται στη ρύθμιση των διατάξεων του ανωτέρω σημείου 1 στοιχεία α) και β), περιέχουν ή παρουσιάζονται με εμπορεύματα περισσοτέρων δασμολογικών διακρίσεων, το βάρος και η αξία τους κατανέμονται σε όλα τα εμπορεύματα αναλογικά με το βάρος ή την αξία του καθενός από αυτά, για να προσδιοριστεί το δασμολογητέο βάρος ή η δασμολογητέα αξία τους.

ΣΤ. Ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων

1.

Με ορισμένους όρους, είναι δυνατό να χορηγηθεί ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση για τα ακόλουθα εμπορεύματα, λόγω της φύσεώς τους:

εμπορεύματα ακατάλληλα για τη διατροφή,

σπόροι προς σπορά,

γάζες και υφάσματα για κόσκινα, όχι έτοιμα για χρήση,

ορισμένα επιτραπέζια νωπά σταφύλια, καπνά και νιτρώδεις ουσίες.

Τα εν λόγω εμπορεύματα υπάγονται σε διακρίσεις (5) με παραπομπή σε σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας με το ακόλουθο κείμενο: «Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τον τίτλο ΙΙ, στοιχείο ΣΤ των προκαταρκτικών διατάξεων» ή «Η ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση παραχωρείται υπό τον όρο ότι τηρούνται οι διατυπώσεις και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον τίτλο II στοιχείο ΣΤ των προκαταρκτικών διατάξεων».

2.

Τα εμπορεύματα που είναι ακατάλληλα για τη διατροφή και στα οποία χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεώς τους, παρατίθενται στο παράρτημα 8 σε αντιστοιχία με την κατάταξή τους και με την ονομασία και ποσότητα των μετουσιωτικών που χρησιμοποιούνται. Τα εμπορεύματα αυτά θεωρούνται ακατάλληλα για τη διατροφή όταν το μείγμα του προϊόντος προς μετουσίωση και της μετουσιωτικής ουσίας είναι ομοιογενές και ο διαχωρισμός τους δεν πραγματοποιείται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

3.

Τα εμπορεύματα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στις αντίστοιχες διακρίσεις που αφορούν τη σπορά, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν θεσπιστεί επί του θέματος:

γλυκό καλαμπόκι, όλυρα, υβρίδιο καλαμποκιού για σπορά, ρύζι και σόργο που προορίζονται για σπορά: οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6),

οι πατάτες που προορίζονται για σπορά: οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 (7),

ελαιούχοι σπόροι και καρποί που προορίζονται για σπορά: οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002 (8).

Ωστόσο για το γλυκό καλαμπόκι, την όλυρα, το υβρίδιο καλαμποκιού, το ρύζι, το υβρίδιο σόργου ή τους ελαιούχους σπόρους και καρπούς στα οποία δεν εφαρμόζονται οι γεωργικές διατάξεις, χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεώς τους με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται για σπορά.

4.

Χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση στις γάζες και τα υφάσματα για κόσκινα, όχι έτοιμα για χρήση με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αυτά φέρουν ανεξίτηλη σήμανση με την οποία καθίσταται σαφές ότι προορίζονται για κόσκινα ή για άλλες παρόμοιες βιομηχανικές χρήσεις.

5.

Χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση σε ορισμένα νωπά επιτραπέζια σταφύλια, καπνά και νιτρώδεις ουσίες, με υποβολή πιστοποιητικού το οποίο είναι κανονικά θεωρημένο. Οι ειδικές διατάξεις και τα πρότυπα των πιστοποιητικών εκτίθενται στο παράρτημα 9.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Υποδεικνύει τους νέους κωδικούς αριθμούς

Υποδεικνύει τους κωδικούς αριθμούς που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο

AD F/M

Πρόσθετος δασμός αλεύρων

AD S/Z

Πρόσθετος δασμός ζαχάρων

b/f

Η νταμιτζάνα

cm/s

Εκατοστό ανά δευτερόλεπτο

EA

Γεωργικό στοιχείο (ΕΑ)

Ευρώ

(ΔΚΟ)

Διεθνής κοινή ονομασία

(ΔΚΟΤ)

Διεθνής τροποποιημένη κοινή ονομασία

ISO

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

1 Kbit

1 024 bits

kg/br

Χιλιόγραμμο μεικτού βάρους

kg/net

Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους

kg/net eda

Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος

kg/net mas

Xιλιόγραμμα, καθαρής ξερής ύλης

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Χιλιοστόλιτρο ανά γραμμάριο

mm/s

Xιλιοστόμετρο ανά δευτερόλεπτο

RON

Research octane number

Σημείωση:

Κλάση που μπαίνει μέσα σε αγκύλες στη στήλη 1 του πίνακα δασμών σημαίνει ότι η κλάση αυτή καταργήθηκε (παράδειγμα: κλάση [1519]). Σε παράρτημα του πίνακα δασμών, η παραπομπή στο παράρτημα που εμφαίνεται ανάμεσα σε αγκύλες υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο του εν λόγω παραρτήματος έχει διαγραφεί (για παράδειγμα, [Παράρτημα 7]).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

c/k

Αριθμός καρατιών (1 μετρικό καράτι = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Αριθμός στοιχείων

ct/l

Κόροι (μετρικοί τόνοι) καθαρής χωρητικότητας (9)

g

Γραμμάριο

gi F/S

Γραμμάριο ισότοπων σχιζοφύλλων

kg H2O2

Χιλιόγραμμο υπεροξειδίου του υδρογόνου

kg K2O

Χιλιόγραμμο οξειδίου του καλίου

kg KOH

Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του καλίου (καυστικό κάλιο)

kg met.am.

Χιλιόγραμμο μεθυλαμίνης

kg N

Χιλιόγραμμο αζώτου

kg NaOH

Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του νατρίου (καυστικό νάτριο)

kg/net eda

Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος

kg P2O5

Χιλιόγραμμο πεντοξειδίου του διφωσφόρου

kg 90 % sdt

Χιλιόγραμμο ξερής ύλης 90 %

kg U

Χιλιόγραμμο ουρανίου

1 000 kWh

Χίλιες κιλοβατώρες

l

Λίτρο

1 000 l

Χίλια λίτρα

l alc. 100 %

Λίτρο καθαρής αλκοόλης (100 %)

m

Μέτρο

m2

Τετραγωνικό μέτρο

m3

Κυβικό μέτρο

1 000 m3

Χίλια κυβικά μέτρα

pa

Αριθμός ζευγών

p/st

Αριθμός τεμαχίων

100 p/st

Εκατό τεμάχια

1 000 p/st

Χίλια τεμάχια

TJ

Terajoule (ανώτερη θερμαντική ικανότητα)

Χωρίς συμπληρωματική μονάδα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ I

ΖΩΝΤΑΝΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1.

Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.

2.

Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των «ξεραμένων ή αποξεραμένων» προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

1.

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:

α)

τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 0301, 0306, 0307 ή 0308·

β)

τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 3002·

γ)

τα ζώα της κλάσης 9508.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί (%)

Συμπληρωματική μονάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

 

 

 

–  Άλογα

 

 

0101 21 00

– –  Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (11)

ατελώς

p/st

0101 29

– –  Άλλα

 

 

0101 29 10

– – –  Που προορίζονται για σφαγή (12)

ατελώς

p/st

0101 29 90

– – –  Άλλα

11,5

p/st

0101 30 00

–  Γαϊδούρια

7,7

p/st

0101 90 00

–  Άλλα

10,9

p/st

0102

Βοοειδή ζωντανά

 

 

 

–  Βοοειδή

 

 

0102 21

– –  Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (13)

 

 

0102 21 10

– – –  Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

ατελώς

p/st

0102 21 30

– – –  Αγελάδες

ατελώς

p/st

0102 21 90

– – –  Άλλα

ατελώς

p/st

0102 29

– –  Άλλα

 

 

0102 29 05

– – –  Του υπογένους Bibos ή του υπογένους Poephagus

ατελώς

p/st

 

– – –  Άλλα

 

 

0102 29 10

– – – –  Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg

 

 

0102 29 21

– – – – –  Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – –  Άλλα

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg

 

 

0102 29 41

– – – – –  Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – –  Άλλα

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – –  Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg

 

 

 

– – – – –  Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

 

 

0102 29 51

– – – – – –  Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – –  Άλλες

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Αγελάδες

 

 

0102 29 61

– – – – – –  Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – –  Άλλες

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

– – – – –  Άλλα

 

 

0102 29 91

– – – – – –  Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – –  Άλλα

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

 

–  Βούβαλοι

 

 

0102 31 00

– –  Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (13)

ατελώς

p/st

0102 39

– –  Άλλα

 

 

0102 39 10

– – –  Κατοικίδια

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 39 90

– – –  Άλλα

ατελώς

p/st

0102 90

–  Άλλα

 

 

0102 90 20

– –  Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (13)

ατελώς

p/st

 

– –  Άλλα

 

 

0102 90 91

– – –  Κατοικίδια

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10)

p/st

0102 90 99

– – –  Άλλα

ατελώς

p/st

0103

Χοιροειδή ζωντανά

 

 

0103 10 00

–  Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (14)

ατελώς

p/st

 

–  Άλλα

 

 

0103 91

– –  Με βάρος κατώτερο των 50 kg

 

 

0103 91 10

– – –  Κατοικίδια

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Άλλα

ατελώς

p/st

0103 92

– –  Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg

 

 

 

– – –  Κατοικίδια

 

 

0103 92 11

– – – –  Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Άλλα

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Άλλα

ατελώς

p/st

0104

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

 

 

0104 10

–  Προβατοειδή

 

 

0104 10 10

– –  Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (15)

ατελώς

p/st

 

– –  Άλλα

 

 

0104 10 30

– – –  Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 10 80

– – –  Άλλα

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0104 20

–  Αιγοειδή

 

 

0104 20 10

– –  Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Άλλα

80,5 €/100 kg/net (10)

p/st

0105

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια

 

 

 

–  Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g

 

 

0105 11

– –  Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus

 

 

 

– – –  Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού

 

 

0105 11 11

– – – –  Ωοτόκα γένη

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Άλλα

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Άλλα

 

 

0105 11 91

– – – –  Ωοτόκα γένη

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Άλλα

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Γάλοι και γαλοπούλες

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– –  Πάπιες

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– –  Χήνες

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– –  Φραγκόκοτες

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Άλλα

 

 

0105 94 00

– –  Πετεινοί και κότες του είδους Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Άλλα

 

 

0105 99 10

– – –  Πάπιες

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Χήνες

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Γάλοι και γαλοπούλες

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Φραγκόκοτες

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Άλλα ζώα ζωντανά

 

 

 

–  Θηλαστικά

 

 

0106 11 00

– –  Πρωτεύοντα

ατελώς

p/st

0106 12 00

– –  Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)· φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιοι ίπποι (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)

ατελώς

p/st

0106 13 00

– –  Καμήλες και άλλες καμηλίδες (Camelidae)

ατελώς

p/st

0106 14

– –  Κουνέλια και λαγοί

 

 

0106 14 10

– – –  Κουνέλια κατοικίδια

3,8

p/st

0106 14 90

– – –  Άλλα

ατελώς

0106 19 00

– –  Άλλα

ατελώς

0106 20 00

–  Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

ατελώς

p/st

 

–  Πτηνά

 

 

0106 31 00

– –  Αρπακτικά πτηνά

ατελώς

p/st

0106 32 00

– –  Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)

ατελώς

p/st

0106 33 00

– –  Στρουθοκάμηλοι· πτηνά emu (Dromaius novaehollandiae)

ατελώς

p/st

0106 39

– –  Άλλα

 

 

0106 39 10

– – –  Περιστέρια

6,4

p/st

0106 39 80

– – –  Άλλα

ατελώς

 

–  Έντομα

 

 

0106 41 00

– –  Μέλισσες

ατελώς

0106 49 00

– –  Άλλα

ατελώς

0106 90 00

–  Άλλα

ατελώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1.

Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α)

όσον αφορά τις κλάσεις 0201 μέχρι 0208 και 0210, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου·

β)

τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων (κλάση 0504) ούτε το αίμα ζώων (κλάση 0511 ή 3002)·

γ)

τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0209 (κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.

Α.

Θεωρούνται ως:

α)

«ολόκληρο σφάγιο βοοειδών», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται μετά από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

β)

«μισό σφάγιο βοοειδών», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου, οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

γ)

«αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 20 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά,

είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά, με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πισινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πισινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη του 5 % του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πισινά τέταρτα)·

δ)

«μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ε)

«μπροστινό τέταρτο χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

στ)

«πισινό τέταρτο μη χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πισινά θωρακικά μέρη (aloyaux), με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ζ)

«πισινό τέταρτο χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος (aloyau), με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

η)

1.

«τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται “αυστραλιανά”», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά·

2.

«τεμάχιο στήθους που ονομάζεται “αυστραλιανό”», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 1.Α, (α εώς ζ) του κεφαλαίου αυτού μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς τη σπονδυλική στήλη.

Γ.

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 1.Α, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη. Στην περίπτωση που η σπονδυλική στήλη έχει αφαιρεθεί, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες, οι οποίες άλλως θα συνδέονταν απευθείας με τη σπονδυλική στήλη.

2.

Α.

Θεωρούνται ως:

α)

«ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αφαιματωμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από κάθε αυχενικό, νωτιαίο και οσφυϊκό σπόνδυλο και από το ιερό οστούν από ή κατά μήκος του στέρνου και από την ισχιο-ηβική σύμφυση. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς το μέρος του λαιμού που ονομάζεται «κάτω μάγουλα», τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυελό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς·

β)

«χοιρομέρι (ζαμπόν)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πισινό μέρος (ουραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο·

γ)

«μπροστινό μέρος», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρανιακό) του μισού σφαγίου χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς το μέρος του λαιμού που ονομάζεται «κάτω μάγουλα», με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τεμάχιο της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

δ)

«ωμοπλάτη», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μυς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή·

ε)

«θωρακο-οσφυϊκή χώρα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

στ)

«κοιλιακή χώρα (πανσέτα)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται «entrelardé» και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί·

ζ)

«μισό σφάγιο μπέικον», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα·

η)

«τρία τέταρτα μπροστινό», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα·

θ)

«τρία τέταρτα πισινό», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα·

ι)

«μεσαίο», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των «μεσαίων», που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

Β.

Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2.Α.στ) υπάγονται στις ίδιες διακρίσεις εάν περιέχουν το δέρμα και το λαρδί.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2.Α.η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2.Α.β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχιά τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ.

Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 49 00 και 0210 99 49 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοιροειδών, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου ως εξής:

με μία ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο ή

με μία τομή παράλληλη προς το κρανίο μέχρι το επίπεδο των οφθαλμών και στη συνέχεια με κλίση προς το μπροστινό μέρος της κεφαλής, αφήνοντας τα «κάτω μάγουλα» ενωμένα με το μισό σφάγιο.

Θεωρούνται ως τεμάχια κεφαλών, μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος και τα αυτιά καθώς και το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή, κυρίως στο πίσω μέρος. Ωστόσο, τα τεμάχια κρέατος χωρίς κόκαλα του μπροστινού μέρους που παρουσιάζονται μόνα τους [«μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl)», τα «κάτω μάγουλα» ή το «μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl)» που παρουσιάζεται μαζί με τα «κάτω μάγουλα»] υπάγονται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ.

Θεωρείται ως «λαρδί», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 10 11 και 0209 10 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε.

Θεωρούνται ως «αποξεραμένα ή καπνιστά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση «νερό-πρωτεΐνη» (περιεκτικότητας σε άζωτο × 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3.

Α.

Για τους σκοπούς της κλάσης 0204, θεωρούνται ως:

α)

«ολόκληρο σφάγιο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης·

β)

«μισό σφάγιο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης·

γ)

«μπροστινό μέρος σφαγίου», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

δ)

«μισό μπροστινό μέρος σφαγίου», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

ε)

«καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κιλότο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

στ)

«μισό καρέ και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

ζ)

«μηροί με λεκάνη (κιλότο)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση·

η)

«μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.

Β.

Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 3.Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4.

Θεωρούνται ως:

α)

«τεμάχια πουλερικών με κόκαλα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20 έως 0207 13 60, 0207 14 20 έως 0207 14 60, 0207 26 20 έως 0207 26 70, 0207 27 20 έως 0207 27 70, 0207 44 21 έως 0207 44 61, 0207 45 21 έως 0207 45 61, 0207 54 21 έως 0207 54 61, 0207 55 21 έως 0207 55 61 και 0207 60 21 έως 0207 60 61, τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.

Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί υπάγονται στις διακρίσεις 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 ή 0207 60 81·

β)

«μισά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 και 0207 60 21, τα μισά σφάγια πουλερικών που προέρχονται από διαμήκη τομή κατά μήκος επί του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης·

γ)

«τέταρτα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 και 0207 60 21, τα εμπρόσθια ή οπίσθια τέταρτα που λαμβάνονται από εγκάρσια τομή του μισού σφαγίου·

δ)

«φτερούγες ολόκληρες έστω και χωρίς τα άκρα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 και 0207 60 31, τα τεμάχια των πουλερικών που αποτελούνται από το βραχιόνιον οστούν, την κερκίδα και την ωλένη μαζί με το μυϊκό σύστημα. Η άκρη, συμπεριλαμβανομένων των καπρικών ουσιών, είναι δυνατόν είτε να έχει είτε να μην έχει αφαιρεθεί. Οι τομές πρέπει να πραγματοποιούνται επάνω στις κλειδώσεις·

ε)

«στήθος», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 και 0207 60 51, τα τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το στέρνο και τα πλευρά που το περιστοιχίζουν μαζί με το μυϊκό σύστημα·

στ)

«μηροί», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 και 0207 60 61, τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν, το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυϊκό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

ζ)

«κνήμες από γάλους και γαλοπούλες», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 26 60 και 0207 27 60: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυϊκό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

η)

«μηροί από γάλους και γαλοπούλες άλλοι από τις κνήμες», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 26 70 και 0207 27 70, τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν μαζί με το μυϊκό σύστημα που το περιβάλλει ή από το μηριαίο οστούν, από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυϊκό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

θ)

«μέρη με την ονομασία paletots πάπιας ή χήνας», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 και 0207 55 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από πάπιες ή χήνες μαδημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα ολοκλήρου του σφαγίου (ακρόστερνο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστούν) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμη τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.

5.

Ο εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό θα είναι ως εξής:

α)

όταν το ένα από το συστατικά αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 90 % του βάρους του μείγματος, το ύψος του δασμού που εφαρμόζεται στο σύνολο είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό αυτό·

β)

στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

6.

α)

Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως «κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων», τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκεύματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.

β)

Τα προϊόντα της κλάσης 0210 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 0210.

7.

Για τους σκοπούς των διακρίσεων 0210 11 έως 0210 93, οι όροι «κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη» σημαίνουν κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων, τα οποία έχουν υποστεί βαθύ αλάτισμα με εμποτισμό κατά τρόπο ομοιογενή σε όλα τα μέρη τους, έχοντας συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή ανώτερη του 1,2 % κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι το αλάτισμα αποτελεί τη μοναδική διαδικασία που διασφαλίζει τη μακρόχρονη διατήρηση. Για τους σκοπούς της διάκρισης 0210 99, οι όροι «κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη» σημαίνουν κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων τα οποία έχουν υποστεί βαθύ αλάτισμα με εμποτισμό κατά τρόπο ομοιογενή σε όλα τα μέρη τους, έχοντας συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή ανώτερη του 1,2 % κατά βάρος.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί (%)

Συμπληρωματική μονάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0201 10 00

–  Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20

–  Άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0201 20 20

– –  Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0201 20 30

– –  Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0201 20 50

– –  Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10)

0201 20 90

– –  Άλλα

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10)

0201 30 00

–  Χωρίς κόκαλα

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0202 10 00

–  Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20

–  Άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0202 20 10

– –  Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10)

0202 20 30

– –  Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10)

0202 20 50

– –  Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 20 90

– –  Άλλα

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10)

0202 30

–  Χωρίς κόκαλα

 

 

0202 30 10

– –  Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 50

– –  Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά» (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10)

0202 30 90

– –  Άλλα

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

 

–  Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0203 11

– –  Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

 

 

0203 11 10

– – –  Χοιροειδών κατοικιδίων

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 11 90

– – –  Άλλα

ατελώς

0203 12

– –  Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

– – –  Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 12 11

– – – –  Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 12 19

– – – –  Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 12 90

– – –  Άλλα

ατελώς

0203 19

– –  Άλλα

 

 

 

– – –  Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 19 11

– – – –  Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 19 13

– – – –  Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 15

– – – –  Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Άλλα

 

 

0203 19 55

– – – – –  Χωρίς κόκαλα

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 59

– – – – –  Άλλα

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 19 90

– – –  Άλλα

ατελώς

 

–  Κατεψυγμένα

 

 

0203 21

– –  Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

 

 

0203 21 10

– – –  Χοιροειδών κατοικιδίων

53,6 €/100 kg/net (10)

0203 21 90

– – –  Άλλα

ατελώς

0203 22

– –  Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

– – –  Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 22 11

– – – –  Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 €/100 kg/net (10)

0203 22 19

– – – –  Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 22 90

– – –  Άλλα

ατελώς

0203 29

– –  Άλλα

 

 

 

– – –  Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 29 11

– – – –  Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (10)

0203 29 13

– – – –  Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 15

– – – –  Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής

46,7 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Άλλα

 

 

0203 29 55

– – – – –  Χωρίς κόκαλα

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 59

– – – – –  Άλλα

86,9 €/100 kg/net (10)

0203 29 90

– – –  Άλλα

ατελώς

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0204 10 00

–  Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

 

–  Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0204 21 00

– –  Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 22

– –  Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0204 22 10

– – –  Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 22 30

– – –  Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 22 50

– – –  Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 22 90

– – –  Άλλα

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 23 00

– –  Χωρίς κόκαλα

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

0204 30 00

–  Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

 

–  Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0204 41 00

– –  Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 42

– –  Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0204 42 10

– – –  Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 42 30

– – –  Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 42 50

– – –  Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 42 90

– – –  Άλλα

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 43

– –  Χωρίς κόκαλα

 

 

0204 43 10

– – –  Αρνιού

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 43 90

– – –  Άλλα

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0204 50

–  Κρέατα αιγοειδών

 

 

 

– –  Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0204 50 11

– – –  Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10)

0204 50 13

– – –  Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10)

0204 50 15

– – –  Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 19

– – –  Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Άλλα

 

 

0204 50 31

– – – –  Τεμάχια με κόκαλα

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 39

– – – –  Τεμάχια χωρίς κόκαλα

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10)

 

– –  Κατεψυγμένα

 

 

0204 50 51

– – –  Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10)

0204 50 53

– – –  Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10)

0204 50 55

– – –  Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10)

0204 50 59

– – –  Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Άλλα

 

 

0204 50 71

– – – –  Τεμάχια με κόκαλα

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10)

0204 50 79

– – – –  Τεμάχια χωρίς κόκαλα

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10)

0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0205 00 20

–  Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5,1

0205 00 80

–  Κατεψυγμένα

5,1

0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0206 10

–  Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0206 10 10

– –  Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (12)

ατελώς

 

– –  Άλλα

 

 

0206 10 95

– – –  Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10)

0206 10 98

– – –  Άλλα

ατελώς

 

–  Βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206 21 00

– –  Γλώσσες

ατελώς

0206 22 00

– –  Συκώτια

ατελώς

0206 29

– –  Άλλα

 

 

0206 29 10

– – –  Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (12)

ατελώς

 

– – –  Άλλα

 

 

0206 29 91

– – – –  Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10)

0206 29 99

– – – –  Άλλα

ατελώς

0206 30 00

–  Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ατελώς

 

–  Χοιροειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206 41 00

– –  Συκώτια

ατελώς

0206 49 00

– –  Άλλα

ατελώς

0206 80

–  Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0206 80 10

– –  Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (12)

ατελώς

 

– –  Άλλα

 

 

0206 80 91

– – –  Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

6,4

0206 80 99

– – –  Προβατοειδών ή αιγοειδών

ατελώς

0206 90

–  Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

0206 90 10

– –  Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (12)

ατελώς

 

– –  Άλλα

 

 

0206 90 91

– – –  Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

6,4

0206 90 99

– – –  Προβατοειδών ή αιγοειδών

ατελώς

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

 

 

 

–  Πετεινοί και κότες

 

 

0207 11

– –  Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 11 10

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %»

26,2 €/100 kg/net (10)

0207 11 30

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 11 90

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 12

– –  Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

 

 

0207 12 10

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

29,9 €/100 kg/net (10)

0207 12 90

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

32,5 €/100 kg/net (10)

0207 13

– –  Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 13 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Με κόκαλα σε

 

 

0207 13 20

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 13 30

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 13 40

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 13 50

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 13 60

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 13 70

– – – – –  Άλλα

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0207 13 91

– – – –  Συκώτια

6,4

0207 13 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 14 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

102,4 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Με κόκαλα σε

 

 

0207 14 20

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

35,8 €/100 kg/net (10)

0207 14 30

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 14 40

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 14 50

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

60,2 €/100 kg/net (10)

0207 14 60

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 €/100 kg/net (10)

0207 14 70

– – – – –  Άλλα

100,8 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0207 14 91

– – – –  Συκώτια

6,4

0207 14 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

 

–  Από γάλους και γαλοπούλες

 

 

0207 24

– –  Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 24 10

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

34 €/100 kg/net (10)

0207 24 90

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 25

– –  Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

 

 

0207 25 10

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

34 €/100 kg/net (10)

0207 25 90

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, το πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

37,3 €/100 kg/net (10)

0207 26

– –  Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 26 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Με κόκαλα

 

 

0207 26 20

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

41 €/100 kg/net (10)

0207 26 30

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 26 40

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 26 50

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Κνήμες και τεμάχια κνημών

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 26 70

– – – – – –  Άλλα

46 €/100 kg/net (10)

0207 26 80

– – – – –  Άλλα

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0207 26 91

– – – –  Συκώτια

6,4

0207 26 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 27 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

85,1 €/100 kg/net (10)

 

– – – –  Με κόκαλα

 

 

0207 27 20

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

41 €/100 kg/net (10)

0207 27 30

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (10)

0207 27 40

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (10)

0207 27 50

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

67,9 €/100 kg/net (10)

 

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Κνήμες και τεμάχια κνημών

25,5 €/100 kg/net (10)

0207 27 70

– – – – – –  Άλλα

46 €/100 kg/net (10)

0207 27 80

– – – – –  Άλλα

83 €/100 kg/net (10)

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0207 27 91

– – – –  Συκώτια

6,4

0207 27 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

 

–  Από πάπιες

 

 

0207 41

– –  Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

 

 

0207 41 20

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, χωρίς έντερα αλλά όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, που ονομάζονται «πάπιες 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– –  Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες

 

 

0207 42 30

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– –  Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ατελώς

0207 44

– –  Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 44 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Με κόκαλα

 

 

0207 44 21

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – –  «Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας»

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – –  Άλλα

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0207 44 91

– – – –  Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»

6,4

0207 44 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– –  Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 45 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Με κόκαλα

 

 

0207 45 21

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – –  «Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας»

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – –  Άλλα

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

 

– – – –  Συκώτια

 

 

0207 45 93

– – – – –  Συκώτια «φουά-γκρα»

ατελώς

0207 45 95

– – – – –  Άλλα

6,4

0207 45 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

 

–  Από χήνες

 

 

0207 51

– –  Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

 

 

0207 51 10

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– –  Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες

 

 

0207 52 10

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – –  Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– –  Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ατελώς

0207 54

– –  Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 54 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Με κόκαλα

 

 

0207 54 21

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – –  «Μέρη με την ονομασία paletots χήνας»

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – –  Άλλα

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0207 54 91

– – – –  Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»

6,4

0207 54 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– –  Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 55 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

110,5 €/100 kg/net

 

– – – –  Με κόκαλα

 

 

0207 55 21

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – –  «Μέρη με την ονομασία paletots χήνας»

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – –  Άλλα

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

 

– – – –  Συκώτια

 

 

0207 55 93

– – – – –  Συκώτια «φουά-γκρα»

ατελώς

0207 55 95

– – – – –  Άλλα

6,4

0207 55 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 60

–  Από φραγκόκοτες

 

 

0207 60 05

– –  Μη τεμαχισμένες, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες

49,3 €/100 kg/net

 

– –  Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

 

– – –  Τεμάχια

 

 

0207 60 10

– – – –  Χωρίς κόκαλα

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Με κόκαλα

 

 

0207 60 21

– – – – –  Μισά ή τέταρτα

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – –  Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – –  Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – –  Στήθη και τεμάχια από στήθη

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – –  Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – –  Άλλα

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0207 60 91

– – – –  Συκώτια

6,4

0207 60 99

– – – –  Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0208 10

–  Κουνελιών ή λαγών

 

 

0208 10 10

– –  Κουνελιών κατοικιδίων

6,4

0208 10 90

– –  Άλλα

ατελώς

0208 30 00

–  Πρωτευόντων

9

0208 40

–  Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)

 

 

0208 40 10

– –  Κρέατα φάλαινας

6,4

0208 40 20

– –  Κρέατα φώκιας

6,4

0208 40 80

– –  Άλλα

9

0208 50 00

–  Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

9

0208 60 00

–  Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae)

9

0208 90

–  Άλλα

 

 

0208 90 10

– –  Περιστεριών κατοικιδίων

6,4

0208 90 30

– –  Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών

ατελώς

0208 90 60

– –  Ταράνδων

9

0208 90 70

– –  Πόδια βατράχων

6,4

0208 90 98

– –  Άλλα

9

0209

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

0209 10

–  Χοίρων

 

 

 

– –  Λαρδί

 

 

0209 10 11

– – –  Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – –  Αποξεραμένο ή καπνιστό

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– –  Λίπος χοιρινό, άλλο από εκείνο των διακρίσεων 0209 10 11 ή 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

–  Άλλα

41,5 €/100 kg/net

0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή εντόσθια

 

 

 

–  Κρέατα χοιροειδών

 

 

0210 11

– –  Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

– – –  Χοίρων κατοικιδίων

 

 

 

– – – –  Αλατισμένα ή σε άρμη

 

 

0210 11 11

– – – – –  Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

0210 11 31

– – – – –  Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Άλλα

15,4

0210 12

– –  Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής

 

 

 

– – –  Χοίρων κατοικιδίων

 

 

0210 12 11

– – – –  Αλατισμένα ή σε άρμη

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Αποξεραμένα ή καπνιστά

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Άλλα

15,4

0210 19

– –  Άλλα

 

 

 

– – –  Χοίρων κατοικιδίων

 

 

 

– – – –  Αλατισμένα ή σε άρμη

 

 

0210 19 10

– – – – –  Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Άλλα

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

0210 19 60

– – – – –  Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Άλλα

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Χωρίς κόκαλα

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Άλλα

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Άλλα

15,4

0210 20

–  Κρέατα βοοειδών

 

 

0210 20 10

– –  Με κόκαλα

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Χωρίς κόκαλα

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0210 91 00

– –  Πρωτευόντων

15,4

0210 92

– –  Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)

 

 

0210 92 10

– – –  Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

15,4

 

– – –  Άλλα

 

 

0210 92 91

– – – –  Κρέατα

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

15,4

0210 92 99

– – – –  Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– –  Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

15,4

0210 99

– –  Άλλα

 

 

 

– – –  Κρέατα

 

 

0210 99 10

– – – –  Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα

6,4

 

– – – –  Προβατοειδών και αιγοειδών

 

 

0210 99 21

– – – – –  Με κόκαλα

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Χωρίς κόκαλα

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Ταράνδων

15,4

0210 99 39

– – – –  Άλλα

130 €/100 kg/net

 

– – –  Παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

 

– – – –  Χοίρων κατοικιδίων

 

 

0210 99 41

– – – – –  Συκώτια

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Άλλα

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Βοοειδών

 

 

0210 99 51

– – – – –  Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Άλλα

12,8

 

– – – –  Άλλα

 

 

 

– – – – –  Συκώτια πουλερικών

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη

ατελώς

0210 99 79

– – – – – –  Άλλα

6,4

0210 99 85

– – – – –  Άλλα

15,4

0210 99 90

– – –  Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων, βρώσιμα

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημειώσεις

1.

Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α)

τα θηλαστικά της κλάσης 0106·

β)

τα κρέατα των θηλαστικών της κλάσης 0106 (κλάσεις 0208 ή 0210)·

γ)

τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (κλάση 2301)·

δ)

το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 1604).

2.

Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)» σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.

Για τους σκοπούς των διακρίσεων 0305 32 11 και 0305 32 19, θεωρούνται αλατισμένα ψάρια τα φιλέτα μπακαλιάρου (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) τα οποία έχουν συνολική περιεκτικότητα άλατος ίση ή ανώτερη του 12 % κατά βάρος και είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω βιομηχανική επεξεργασία.

Ωστόσο, τα κατεψυγμένα φιλέτα μπακαλιάρου τα οποία έχουν συνολική περιεκτικότητα άλατος κατώτερη του 12 % κατά βάρος κατατάσσονται στις διακρίσεις 0304 71 10 και 0304 71 90, εφόσον η αποτελεσματική και μακρόχρονη διατήρηση του προϊόντος εξασφαλίζεται κυρίως μέσω της κατάψυξης.

2.

Για τους σκοπούς των διακρίσεων που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, ο όρος «φιλέτα» περιλαμβάνει «loins», δηλαδή τις λωρίδες σάρκας που απαρτίζουν την άνω ή την κάτω, τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του ψαριού, εφόσον έχουν αφαιρεθεί το κεφάλι, τα εντόσθια, τα πτερύγια (νωτιαία, εδρικά, ουραία, κοιλιακά, θωρακικά) και τα οστά (σπονδυλική στήλη ή ραχοκοκαλιά, κοιλιακά ή πλευρικά οστά, βραγχιακά ή υοειδή οστά κ.λπ.).

Η κατάταξη των προϊόντων αυτών ως φιλέτα δεν επηρεάζεται από την κοπή τους σε τεμάχια, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω τεμάχια προέρχονται από φιλέτα.

Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων ισχύουν για τα ακόλουθα ψάρια:

α)

τόνος (του γένους Thunnus) των διακρίσεων 0304 49 90 και 0304 87 00·

β)

ξιφίας (Xiphias gladius) των διακρίσεων 0304 45 00 και 0304 84 00·

γ)

μάρλιν και ιστιοφόροι (της οικογένειας Istiophoridae) των διακρίσεων 0304 49 90 και 0304 89 90·

δ)

ωκεάνιοι καρχαρίες (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, ή των οικογενειών Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae ή Isuridae) των διακρίσεων 0304 47 90 και 0304 88 19.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί (%)

Συμπληρωματική μονάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ψάρια ζωντανά

 

 

 

–  Ψάρια για διακόσμηση

 

 

0301 11 00

– –  Γλυκού νερού

ατελώς

0301 19 00

– –  Άλλα

7,5

 

–  Άλλα ψάρια ζωντανά

 

 

0301 91

– –  Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – –  Άλλες

12

0301 92

– –  Χέλια (Anguilla spp.)

 

 

0301 92 10

– – –  Με μήκος λιγότερο των 12 cm

ατελώς

0301 92 30

– – –  Με μήκος 12 cm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 20 cm

ατελώς

0301 92 90

– – –  Με μήκος 20 cm ή περισσότερο

ατελώς

0301 93 00

– –  Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– –  Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

0301 94 10

– – –  Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – –  Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– –  Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Άλλα

 

 

 

– – –  Γλυκού νερού

 

 

0301 99 11

– – – –  Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – –  Άλλα

8

0301 99 85

– – –  Άλλα

16

0302

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

 

 

 

–  Σολομοειδή, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99

 

 

0302 11

– –  Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – –  Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

12

0302 11 80

– – –  Άλλες

12

0302 13 00

– –  Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– –  Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Άλλα

8

 

–  Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae και Citharidae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99

 

 

0302 21

– –  Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Γλώσσες (Solea spp.)

15

0302 24 00

– –  Καλκάνια (Psetta maxima)

15

0302 29

– –  Άλλα

 

 

0302 29 10

– – –  Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – –  Άλλα

15

 

–  Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99

 

 

0302 31

– –  Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 31 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0302 32

– –  Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 32 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0302 33

– –  Παλαμίδες (listaos ή bonites)

 

 

0302 33 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 33 90

– – –  Άλλες

22 (10)

0302 34

– –  Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 34 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0302 35

– –  Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 11

– – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 19

– – – –  Άλλοι

22 (10)

 

– – –  Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)

 

 

0302 35 91

– – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 35 99

– – – –  Άλλοι

22 (10)

0302 36

– –  Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 36 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0302 39

– –  Άλλοι

 

 

0302 39 20

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 39 80

– – –  Άλλοι

22 (10)

 

–  Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), σκουμπριά των Ινδιών (Rastrelliger spp.), βασιλικά σκουμπριά (Scomberomorus spp.), σαφρίδια (Trachurus spp.), κοκκάλια (Caranx spp.), κόμπια (Rachycentron canadum), ψευδολίτσες (Pampus spp.), σάιρα (Cololabis saira), δεκάπτεροι (Decapterus spp.), καπελάνος (Mallotus villosus), ξιφίας (Xiphias gladius), τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis), παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.), μάρλιν και ιστιοφόροι (Istiophoridae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99

 

 

0302 41 00

– –  Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0302 42 00

– –  Γαύροι (Engraulis spp.)

15

0302 43

– –  Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 

 

0302 43 10

– – –  Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

23

0302 43 30

– – –  Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – –  Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 (20)

0302 44 00

– –  Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (21)

0302 45

– –  Σαφρίδια (Trachurus spp.)

 

 

0302 45 10

– – –  Σαφρίδια Ατλαντικού (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – –  Σαφρίδια της Χιλής (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – –  Άλλα

15

0302 46 00

– –  Κόμπια (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– –  Ξιφίας (Xiphias gladius)

15

0302 49

– –  Άλλα

 

 

 

– – –  Τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis)

 

 

0302 49 11

– – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 49 19

– – – –  Άλλα

22 (18)  (10)

0302 49 90

– – –  Άλλα

15

 

–  Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99

 

 

0302 51

– –  Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0302 51 10

– – –  Του είδους Gadus morhua

12

0302 51 90

– – –  Άλλοι

12

0302 52 00

– –  Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– –  Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– –  Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Μερλούκιοι του γένους Merluccius

 

 

0302 54 11

– – – –  Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – –  Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – –  Άλλα

15 (10)

0302 54 90

– – –  Μερλούκιοι του γένους Urophycis

15

0302 55 00

– –  Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– –  Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– –  Άλλα

 

 

0302 59 10

– – –  Βορεομπακαλιάροι (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – –  Γάδοι (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – –  Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – –  Μουρούνες (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – –  Άλλα

15

 

–  Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99

 

 

0302 71 00

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– –  Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– –  Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– –  Χέλια (Anguilla spp.)

ατελώς

0302 79 00

– –  Άλλα

8

 

–  Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0302 91 έως 0302 99

 

 

0302 81

– –  Σκουαλίδες

 

 

0302 81 15

– – –  Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)

6

0302 81 30

– – –  Λάμια (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – –  Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – –  Άλλες

8

0302 82 00

– –  Σελάχια (Rajidae)

15

0302 83 00

– –  Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– –  Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)

 

 

0302 84 10

– – –  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – –  Άλλα

15

0302 85

– –  Σπαρίδες θάλασσας (Sparidae)

 

 

0302 85 10

– – –  Των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

15

0302 85 30

– – –  Τσιπούρες (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – –  Άλλες

15

0302 89

– –  Άλλα

 

 

0302 89 10

– – –  Γλυκού νερού

8

 

– – –  Άλλα

 

 

 

– – – –  Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από τις παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στη διάκριση 0302 33 και άλλα από τα τονάκια της Ανατολής (Euthynnus affinis) που αναφέρονται στη διάκριση 0302 49

 

 

0302 89 21

– – – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0302 89 29

– – – – –  Άλλα

22 (10)

 

– – – –  Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

 

 

0302 89 31

– – – – –  Του είδους Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – –  Άλλοι

7,5

0302 89 40

– – – –  Λέστιες (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – –  Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – –  Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – –  Άλλα

15

 

–  Συκώτια, αυγά, και σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών

 

 

0302 91 00

– –  Συκώτια, αυγά και σπέρματα

10

0302 92 00

– –  Πτερύγια καρχαρία

8

0302 99 00

– –  Άλλα

10

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

 

 

 

–  Σολομοειδή, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99

 

 

0303 11 00

– –  Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– –  Άλλα σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– –  Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0303 14

– –  Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 14 10

– – –  Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – –  Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

12

0303 14 90

– – –  Άλλες

12

0303 19 00

– –  Άλλα

9 (10)

 

–  Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99

 

 

0303 23 00

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– –  Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– –  Κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– –  Χέλια (Anguilla spp.)

ατελώς

0303 29 00

– –  Άλλα

8

 

–  Πλατύψαρα (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99

 

 

0303 31

– –  Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Γλώσσες (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– –  Καλκάνια (Psetta maxima)

15

0303 39

– –  Άλλα

 

 

0303 39 10

– – –  Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)

7,5

0303 39 50

– – –  Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – –  Άλλα

15

 

–  Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99

 

 

0303 41

– –  Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

 

 

0303 41 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 41 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0303 42

– –  Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

 

 

0303 42 20

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 42 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0303 43

– –  Παλαμίδες (listaos ή bonites)

 

 

0303 43 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 43 90

– – –  Άλλες

22 (10)

0303 44

– –  Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

 

 

0303 44 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 44 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0303 45

– –  Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού και Ειρηνικού (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

 

 

– – –  Τόνοι κόκκινοι Ατλαντικού (Thunnus thynnus)

 

 

0303 45 12

– – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 18

– – – –  Άλλοι

22 (10)

 

– – –  Τόνοι κόκκινοι Ειρηνικού (Thunnus orientalis)

 

 

0303 45 91

– – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 45 99

– – – –  Άλλοι

22 (10)

0303 46

– –  Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

 

 

0303 46 10

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 46 90

– – –  Άλλοι

22 (10)

0303 49

– –  Άλλοι

 

 

0303 49 20

– – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 49 85

– – –  Άλλοι

22 (10)

 

–  Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), γαύροι (Engraulis spp.), σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus), σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), σκουμπριά των Ινδιών (Rastrelliger spp.), βασιλικά σκουμπριά (Scomberomorus spp.), σαφρίδια (Trachurus spp.), κοκκάλια (Caranx spp.), κόμπια (Rachycentron canadum), ψευδολίτσες (Pampus spp.), σάιρα (Cololabis saira), δεκάπτεροι (Decapterus spp.), καπελάνος (Mallotus villosus), ξιφίας (Xiphias gladius), τονάκι της Ανατολής (Euthynnus affinis), παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.), μάρλιν και ιστιοφόροι (Istiophoridae), με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99

 

 

0303 51 00

– –  Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0303 53

– –  Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 

 

0303 53 10

– – –  Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

23

0303 53 30

– – –  Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – –  Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 (20)

0303 54

– –  Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 54 10

– – –  Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus

 (21)

0303 54 90

– – –  Του είδους Scomber australasicus

15

0303 55

– –  Σαφρίδια (Trachurus spp.)

 

 

0303 55 10

– – –  Σαφρίδι (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – –  Σαφρίδι της Χιλής (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – –  Άλλα

15

0303 56 00

– –  Κόμπιες (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– –  Ξιφίες (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– –  Άλλα

 

 

0303 59 10

– – –  Γαύροι (Engraulis spp.)

15

 

– – –  Τονάκια της Ανατολής (Euthynnus affinis)

 

 

0303 59 21

– – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 59 29

– – – –  Άλλα

22 (10)

0303 59 90

– – –  Άλλα

15

 

–  Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99

 

 

0303 63

– –  Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 63 10

– – –  Του είδους Gadus morhua

12

0303 63 30

– – –  Του είδους Gadus ogac

12

0303 63 90

– – –  Του είδους Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– –  Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– –  Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– –  Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Μερλούκιοι του γένους Merluccius

 

 

0303 66 11

– – – –  Μερλούκιοι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μερλούκιοι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – –  Μερλούκιοι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – –  Μερλούκιοι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – –  Άλλα

15 (10)

0303 66 90

– – –  Μερλούκιοι του γένους Urophycis

15

0303 67 00

– –  Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– –  Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou· προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

 

 

0303 68 10

– – –  Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou

7,5

0303 68 90

– – –  Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– –  Άλλα

 

 

0303 69 10

– – –  Βορεομπακαλιάρος (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – –  Γάδοι (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – –  Γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – –  Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – –  Μουρούνες (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – –  Άλλα

15

 

–  Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών των διακρίσεων 0303 91 έως 0303 99

 

 

0303 81

– –  Σκουαλίδες

 

 

0303 81 15

– – –  Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)

6

0303 81 30

– – –  Λάμια (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – –  Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – –  Άλλα

8

0303 82 00

– –  Σελάχια (Rajidae)

15

0303 83 00

– –  Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– –  Λαβράκια (Dicentrarchus spp.)

 

 

0303 84 10

– – –  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – –  Άλλα

15

0303 89

– –  Άλλα

 

 

0303 89 10

– – –  Γλυκού νερού

8

 

– – –  Άλλα

 

 

 

– – – –  Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στη διάκριση 0303 43 και άλλα από τονάκια Ανατολής (Euthynnus affinis) που αναφέρονται στη διάκριση 0303 59

 

 

0303 89 21

– – – – –  Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (12)

22 (18)  (10)

0303 89 29

– – – – –  Άλλα

22 (10)

 

– – – –  Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

 

 

0303 89 31

– – – – –  Του είδους Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – –  Άλλοι

7,5

0303 89 40

– – – –  Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

 (22)

0303 89 50

– – – –  Σπαρίδες θάλασσας των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

15

0303 89 55

– – – –  Τσιπούρες (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – –  Λέστιες (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – –  Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – –  Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – –  Άλλα

15

 

–  Συκώτια, αυγά, και σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστεις (maws) και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών

 

 

0303 91

– –  Συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 91 10

– – –  Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής προταμίνης (12)

ατελώς

0303 91 90

– – –  Άλλα

10

0303 92 00

– –  Πτερύγια καρχαρία

8

0303 99 00

– –  Άλλα

10

0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

 

–  Φιλέτα τιλάπιας νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

 

 

0304 31 00

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– –  Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– –  Πέρκα του Νείλου (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– –  Άλλα

9

 

–  Φιλέτα άλλων ψαριών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0304 41 00

– –  Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0304 42

– –  Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 42 10

– – –  Του είδους Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

12

0304 42 50

– – –  Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – –  Άλλες

12

0304 43 00

– –  Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides)

18

0304 44

– –  Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae

 

 

0304 44 10

– – –  Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – –  Γάδων μαύρων (Pollachius virens))

18

0304 44 90

– – –  Άλλα

18

0304 45 00

– –  Ξιφίας (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– –  Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– –  Σκουαλίδες

 

 

0304 47 10

– – –  Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)

18

0304 47 20

– – –  Λάμια (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – –  Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – –  Άλλα

18

0304 48 00

– –  Σελάχια (Rajidae)

18

0304 49

– –  Άλλα

 

 

0304 49 10

– – –  Ψαριών γλυκού νερού

9

 

– – –  Άλλα

 

 

0304 49 50

– – – –  Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – –  Άλλα

18

 

–  Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0304 51 00

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

8

0304 52 00

– –  Σολομοειδή

8

0304 53 00

– –  Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae

15

0304 54 00

– –  Ξιφίας (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– –  Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– –  Σκουαλίδες

 

 

0304 56 10

– – –  Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)

15 (10)

0304 56 20

– – –  Λάμια (Lamna nasus)

15 (10)

0304 56 30

– – –  Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)

15 (10)

0304 56 90

– – –  Άλλα

15 (10)

0304 57 00

– –  Σελάχια (Rajidae)

15 (10)

0304 59

– –  Άλλα

 

 

0304 59 10

– – –  Ψαριών γλυκού νερού

8

 

– – –  Άλλα

 

 

0304 59 50

– – – –  Πλευρά ρέγγας

 (19)

0304 59 90

– – – –  Άλλα

15 (10)

 

–  Φιλέτα τιλάπιας (Oreochromis spp.), γατόψαρου (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνου (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χελιού (Anguilla spp.), πέρκας του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλου (Channa spp.), κατεψυγμένα

 

 

0304 61 00

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– –  Γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– –  Πέρκας του Νείλου (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– –  Άλλα

9

 

–  Φιλέτα ψαριών των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae, κατεψυγμένα

 

 

0304 71

– –  Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0304 71 10

– – –  Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – –  Άλλα

7,5

0304 72 00

– –  Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– –  Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– –  Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Μερλουκίων του γένους Merluccius

 

 

0304 74 11

– – – –  Μερλουκίων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μερλουκίων του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – –  Μερλουκίων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – –  Άλλων

6,1

0304 74 90

– – –  Μερλουκίων του γένους Urophyciss

7,5

0304 75 00

– –  Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– –  Άλλα

 

 

0304 79 10

– – –  Βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – –  Γάδων (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – –  Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – –  Μουρουνών (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – –  Άλλων

15

 

–  Φιλέτα άλλων ψαριών, κατεψυγμένα

 

 

0304 81 00

– –  Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0304 82

– –  Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0304 82 10

– – –  Του είδους Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

12

0304 82 50

– – –  Του είδους Oncorhynchus apache ή Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – –  Άλλες

12

0304 83

– –  Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides)

 

 

0304 83 10

– – –  Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – –  Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – –  Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – –  Άλλων

15

0304 84 00

– –  Ξιφίας (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– –  Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– –  Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– –  Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

18

0304 88

– –  Σκουαλίδες και Σελάχια (Rajidae)

 

 

 

– – –  Σκουαλίδες

 

 

0304 88 11

– – – –  Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 88 15

– – – –  Λάμια (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – –  Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – –  Άλλα

7,5

0304 88 90

– – –  Σελάχια (Rajidae)

15 (10)

0304 89

– –  Άλλα

 

 

0304 89 10

– – –  Ψαριών γλυκού νερού

9

 

– – –  Άλλα

 

 

 

– – – –  Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

 

 

0304 89 21

– – – – –  Του είδους Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – –  Άλλοι

7,5

0304 89 30

– – – –  Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0304 87 00

18

 

– – – –  Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor

 

 

0304 89 41

– – – – –  Του είδους Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – –  Άλλων

15

0304 89 60

– – – –  Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – –  Άλλων

15 (10)

 

–  Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

0304 91 00

– –  Ξιφίας (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

 

 

0304 93 10

– – –  Σουρίμι

14,2

0304 93 90

– – –  Άλλων

8

0304 94

– –  Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 94 10

– – –  Σουρίμι

14,2

0304 94 90

– – –  Άλλων

7,5

0304 95

– –  Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae, άλλα από γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

 

 

0304 95 10

– – –  Σουρίμι

14,2

 

– – –  Άλλων

 

 

 

– – – –  Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida)

 

 

0304 95 21

– – – – –  Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – –  Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – –  Άλλων

7,5

0304 95 30

– – – –  Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – –  Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – –  Μερλουκίων του γένους Merluccius spp.

7,5

0304 95 60

– – – –  Γάδοι του είδους Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou

7,5

0304 95 90

– – – –  Άλλα

7,5

0304 96

– –  Σκουαλίδες

 

 

0304 96 10

– – –  Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) και ρίνες (Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 96 20

– – –  Λάμια (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – –  Γλαυκοκαρχαρίας (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – –  Άλλα

7,5

0304 97 00

– –  Σελάχια (Rajidae)

7,5

0304 99

– –  Άλλα

 

 

0304 99 10

– – –  Σουρίμι

14,2

 

– – –  Άλλων

 

 

0304 99 21

– – – –  Ψαριών γλυκού νερού

8

 

– – – –  Άλλων

 

 

0304 99 23

– – – – –  Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (19)

0304 99 29

– – – – –  Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – –  Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Λεστιών (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Άλλων

7,5

0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0305 10 00

–  Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

13

0305 20 00

–  Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξηραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άρμη

11

 

–  Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά

 

 

0305 31 00

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

16

0305 32

– –  Ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae ή Muraenolepididae

 

 

 

– – –  Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και βορεομπακαλιάρων (Boreogadus saida)

 

 

0305 32 11

– – – –  Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – –  Άλλα

20

0305 32 90

– – –  Άλλα

16

0305 39

– –  Άλλα

 

 

0305 39 10

– – –  Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη

15

0305 39 50

– – –  Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη

15

0305 39 90

– – –  Άλλων

16

 

–  Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών

 

 

0305 41 00

– –  Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– –  Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)

 

 

0305 44 10

– – –  Χέλια (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – –  Άλλα

14

0305 49

– –  Άλλα

 

 

0305 49 10

– – –  Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – –  Άλλα

14

 

–  Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά, με εξαίρεση τα βρώσιμα εντόσθια ψαριών

 

 

0305 51

– –  Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι

13 (10)

0305 51 90

– – –  Αποξεραμένοι και αλατισμένοι

13 (10)

0305 52 00

– –  Τιλάπια (Oreochromis spp.), γατόψαρα (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.), κυπρίνοι (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), χέλια (Anguilla spp.), πέρκα του Νείλου (Lates niloticus) και οφιοκέφαλοι (Channa spp.)