EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1705

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1705 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Σεπτεμβρίου 2016, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2016/26)

OJ L 257, 23.9.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; καταργήθηκε από 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1705/oj

23.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 257/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1705 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 9ης Σεπτεμβρίου 2016

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2016/26)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 19.1,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την εξαίρεση των διατραπεζικών υποχρεώσεων από τη βάση των αποθεματικών, οποιαδήποτε πάγια έκπτωση εφαρμοζόμενη σε υποχρεώσεις της κατηγορίας «χρεόγραφα» με διάρκεια έως δύο έτη θα πρέπει να βασίζεται στην αναλογία μεταξύ των ακόλουθων δύο στοιχείων, υπολογιζόμενη σε μακροοικονομική βάση και για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ: α) του αποθέματος των σχετικών τίτλων που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα και διακρατούνται τόσο από άλλα πιστωτικά ιδρύματα όσο και από την ΕΚΤ και τις συμμετέχουσες εθνικές κεντρικές τράπεζες· και β) του συνολικού ύψους των κυκλοφορούντων τίτλων αυτής της κατηγορίας που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα. Η μέθοδος εφαρμογής της πάγιας έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2003/9) (2) θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω.

(2)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9) τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η βάση των αποθεματικών ενός ιδρύματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στο προβλεπόμενο στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33) (*) πλαίσιο υποβολής στοιχείων της ΕΚΤ, οι οποίες απορρέουν από την αποδοχή κεφαλαίων:

α)

καταθέσεις· και

β)

εκδοθέντα χρεόγραφα.

Εάν κάποιο ίδρυμα έχει υποχρεώσεις έναντι υποκαταστήματος του ίδιου φορέα ή έναντι του κεντρικού καταστήματος ή της έδρας του ίδιου φορέα που βρίσκονται εκτός της επικράτειας των συμμετεχόντων κρατών μελών, το εν λόγω ίδρυμα περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις αυτές στη βάση των αποθεματικών.

2.   Οι ακόλουθες υποχρεώσεις εξαιρούνται από τη βάση των αποθεματικών:

α)

υποχρεώσεις έναντι κάθε άλλου ιδρύματος που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιδρυμάτων τα οποία απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που επιβάλλει η ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3· και

β)

υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ ή έναντι συμμετέχουσας ΕθνΚΤ.

(*)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).»."

β)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α.   Για την κατηγορία υποχρεώσεων “καταθέσεις” της παραγράφου 1 στοιχείο α), η εξαίρεση της παραγράφου 2 εφαρμόζεται ως ακολούθως: το ίδρυμα παρέχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ύψος των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, οι οποίες αφαιρούνται από τη βάση των αποθεματικών κατά το ύψος αυτό.

Για την κατηγορία υποχρεώσεων “εκδοθέντα χρεόγραφα” της παραγράφου 1 στοιχείο β), η εξαίρεση της παραγράφου 2 εφαρμόζεται με αφαίρεση ποσού συγκεκριμένου ύψους από τη βάση των αποθεματικών, ως ακολούθως:

α)

το ίδρυμα παρέχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει το ύψος των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, οι οποίες αφαιρούνται από τη βάση των αποθεματικών κατά το ύψος αυτό·

β)

στην περίπτωση που το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να παράσχει στην οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ στοιχεία από τα οποία να προκύπτει το ύψος των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, εφαρμόζει τη δημοσιευόμενη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ πάγια έκπτωση επί του ανεξόφλητου υπολοίπου των χρεογράφων τα οποία έχει εκδώσει και τα οποία έχουν αρχική διάρκεια έως και δύο έτη.».

2)

Η φράση «για τις νομισματικές και τραπεζικές στατιστικές» διαγράφεται από ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού.

Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Δεκεμβρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2016.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (EKT/2003/9) (ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10).


Top