Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1237 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αποδέσμευση και την κατάπτωση των εγγυήσεων που κατατέθηκαν για τα πιστοποιητικά αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2390/98, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2016/2835

OJ L 206, 30.7.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1237 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής και για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αποδέσμευση και την κατάπτωση των εγγυήσεων που κατατέθηκαν για τα πιστοποιητικά αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2390/98, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και ε),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατάργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (3) και θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει σχετικές κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στο νέο νομικό πλαίσιο, ορισμένοι κανόνες πρέπει να θεσπιστούν με τις πράξεις αυτές.

(2)

Το άρθρο 176 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει ότι η εισαγωγή για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων των τομέων που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο μπορεί να υπόκειται σε προσκόμιση πιστοποιητικού. Θα πρέπει να καταρτιστεί ο κατάλογος των προϊόντων των τομέων που υπόκεινται σε προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής.

(3)

Η παρακολούθηση των εμπορικών ροών μέσω των πιστοποιητικών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευέλικτο τρόπο. Κατά τον καθορισμό των περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες πιθανές πηγές πληροφοριών, όπως το σύστημα τελωνειακής επιτήρησης, και η ανάγκη προσκόμισης πιστοποιητικών ή ο χρόνος που απαιτείται για τη συλλογή πληροφοριών μέσω των πιστοποιητικών. Οι ειδικές περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό θα πρέπει να καθορισθούν.

(4)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι η έκδοση των πιστοποιητικών πρέπει να υπόκειται στη σύστασης εγγύησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα θα εισαχθούν ή εξαχθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Επίσης είναι απαραίτητο να καθοριστεί πότε έχει τηρηθεί η υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής.

(5)

Το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής παρέχει το δικαίωμα εισαγωγής ή εξαγωγής και, κατά συνέπεια, για τη διασφάλιση του εν λόγω δικαιώματος το πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομίζεται κατά την κατάθεση της διασάφησης εισαγωγής ή εξαγωγής.

(6)

Δεδομένου ότι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό δεν μπορεί να είναι ο κάτοχος ή ο εκδοχέας, θα πρέπει να καθοριστούν, για λόγους ασφάλειας του δικαίου και διοικητικής αποτελεσματικότητας, τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το πιστοποιητικό, καθώς και ο τελωνειακός αντιπρόσωπος που ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου του πιστοποιητικού ή του εκδοχέα.

(7)

Όσον αφορά τις χρήσεις του διεθνούς εμπορίου των σχετικών γεωργικών προϊόντων, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή μία ορισμένη ανοχή σχετικά με την ποσότητα των εισαγόμενων ή εξαγόμενων προϊόντων σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

(8)

Όταν ένα πιστοποιητικό εισαγωγής χρησιμοποιείται και για τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης για την οποία χορηγήθηκε προτιμησιακό καθεστώς, το εν λόγω καθεστώς χορηγείται στους εισαγωγείς βάσει του πιστοποιητικού το οποίο πρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συνοδεύεται από ένα έγγραφο τρίτης χώρας. Για να αποφευχθεί η υπέρβαση της ποσόστωσης, το προτιμησιακό καθεστώς πρέπει να εφαρμόζεται μέχρι το ανώτατο όριο της ποσότητας για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέπεται ανοχή, υπό τον όρο ότι το μέρος της ποσότητας που υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, αλλά εντός των ορίων ανοχής, δεν υπάγεται στο προτιμησιακό καθεστώς και ότι ο συμβατικός δασμός πρέπει να καταβληθεί.

(9)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες όσον αφορά τη δυνατότητα μεταβίβασης των πιστοποιητικών.

(10)

Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την αποδέσμευση και την κατάπτωση της εγγύησης που έχει συσταθεί για τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής.

(11)

Λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα, είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά εισαγωγής για την κάνναβη και το σκόρδο.

(12)

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι κανόνες που αφορούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής που εκδίδονται για τα προϊόντα για τα οποία η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής έχει καταργηθεί ή θιγεί από τον παρόντα κανονισμό και τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(13)

Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239 της Επιτροπής (4) είναι να απλουστευτούν και να προσαρμοστούν οι διατάξεις που ισχύουν για το καθεστώς των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στο νέο νομικό πλαίσιο που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι επί του παρόντος ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να αντικατασταθούν. Για λόγους σαφήνειας, ορισμένες διατάξεις των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 (5), (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 (6), (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 (7), (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (8), (ΕΚ) αριθ. 341/2007 (9) και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 (10) θα πρέπει να απαλειφθούν και οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2390/98 (11), (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 (12), (ΕΚ) αριθ. 376/2008 (13) και (ΕΚ) αριθ. 507/2008 (14) θα πρέπει να καταργηθούν.

(14)

Η μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που απαλείφονται και τους κανονισμούς που καταργούνται σε αυτές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό μπορεί να έχουν ορισμένες πρακτικές συνέπειες. Επομένως, ενδείκνυται η αναβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «πιστοποιητικό»: έγγραφο σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή, με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα και την υποχρέωση εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων·

β)   «σημείωμα σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα»: οι λεπτομερείς διατάξεις για το πιστοποιητικό εισαγωγής ή το πιστοποιητικό εξαγωγής και το σύνολο πληροφοριών που πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού και στο πιστοποιητικό, όπως δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C (15).

Άρθρο 2

Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό

1.   Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής για τα ακόλουθα προϊόντα:

α)

Προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος I του παραρτήματος, όταν διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία υπό όλους τους όρους εκτός των δασμολογικών ποσοστώσεων, πλην αντιθέτων διατάξεων του μέρους I.

β)

Προϊόντα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της «ταυτόχρονης εξέτασης» ή τη μέθοδο των «παλαιών και νέων πελατών», όπως αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή με εφαρμογή συνδυασμού αυτών ή άλλης κατάλληλης μεθόδου.

γ)

Προϊόντα για τα οποία το μέρος I του παραρτήματος αναφέρεται στη διάταξη αυτή όταν διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της αρχής της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης» που αναφέρεται στο άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

δ)

Προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος I του παραρτήματος όταν διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος το οποίο χορηγείται με βάση τα πιστοποιητικά.

ε)

Προϊόντα που καλύπτονται από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή με τη χρήση πιστοποιητικού εξαγωγής και τα οποία επιστρέφουν στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ως προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα μέρος I τμήμα Α ή Β.

στ)

Προϊόντα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα δυνάμει του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 σε περίπτωση που εφαρμόζεται μείωση του εισαγωγικού δασμού.

2.   Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής για τα ακόλουθα προϊόντα:

α)

Προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος II του παραρτήματος.

β)

Ενωσιακά προϊόντα για τα οποία πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό εξαγωγής προς έγκριση για ποσόστωση που χορηγείται από την Ένωση ή από τρίτη χώρα και έχει ανοίξει στη χώρα αυτή για τα εν λόγω προϊόντα.

γ)

Τα ακόλουθα προς εξαγωγή ενωσιακά προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος:

i)

προϊόντα που τελούν υπό το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

ii)

προϊόντα τα οποία είναι βασικά προϊόντα όπως αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) και τα οποία είναι υπό το τελωνειακό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·

iii)

προϊόντα που υπόκεινται σε επιστροφή ή διαγραφή του ποσού των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών, όπως ορίζεται στον τίτλο III κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), για την οποία δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση.

Άρθρο 3

Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό

1.   Δεν απαιτείται και δεν εκδίδεται ούτε προσκομίζεται πιστοποιητικό για:

α)

τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την εξαγωγή προϊόντων μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I πρώτο μέρος τμήμα II Δ 2) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (18)·

β)

περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να χορηγείται απαλλαγή από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και από μέτρα βάσει του άρθρου 207 της Συνθήκης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου (19)·

γ)

ποσότητες των προϊόντων που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ή να εξαχθούν οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις οριζόμενες στο παράρτημα·

δ)

προϊόντα που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ως επανεισαγόμενα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου VI κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

ε)

προϊόντα για τα οποία, κατά την αποδοχή της διασάφησης επανεξαγωγής, ο διασαφιστής αποδεικνύει ότι έχει εκδοθεί απόφαση υπέρ της επιστροφής ή της διαγραφής εισαγωγικών δασμών για τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου III κεφάλαιο 3 τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία β) και γ) του πρώτου εδαφίου, απαιτείται πιστοποιητικό όταν η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή η εξαγωγή διενεργείται στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος το οποίο παρέχεται μέσω πιστοποιητικού.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) του πρώτου εδαφίου, η ποσότητα που πρέπει να καλύπτεται από πιστοποιητικό υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες προς θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγή οι οποίες καλύπτονται από την ίδια πράξη εφοδιαστικής.

2.   Δεν απαιτείται και δεν εκδίδεται ούτε προσκομίζεται πιστοποιητικό εξαγωγής για προϊόντα αποστελλόμενα από ιδιώτες ή ενώσεις ιδιωτών, ενόψει της δωρεάν διανομής τους για ανθρωπιστικούς σκοπούς σε τρίτες χώρες, όταν οι αποστολές αυτές είναι περιστασιακού χαρακτήρα, αποτελούνται από ποικιλία προϊόντων και δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 30 000 kg ανά μεταφορικό μέσο. Οι δράσεις επισιτιστικής βοήθειας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές υπόκεινται στην έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239.

Άρθρο 4

Εγγύηση

1.   Οι άδειες υπόκεινται στη σύσταση εγγύησης, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα.

2.   Κατά την υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού, ο αιτών καταθέτει εγγύηση, η οποία διατίθεται στις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών το αργότερο στις 13:00, ώρα Βρυξελλών, την ημέρα υποβολής της αίτησης.

3.   Δεν απαιτείται εγγύηση αν το ποσό της είναι ίσο ή μικρότερο από 100 ευρώ.

Για τον σκοπό αυτό, το ποσό της εγγύησης υπολογίζεται ως σύνολο που περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες που προκύπτουν από υποχρεώσεις που καλύπτονται από την ίδια πράξη εφοδιαστικής.

4.   Δεν απαιτείται εγγύηση όταν ο αιτών είναι είτε:

α)

δημόσιος φορέας υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων δημόσιας αρχής· είτε

β)

ιδιωτικός φορέας εφόσον ασκεί, υπό την εποπτεία κράτους μέλους, τα καθήκοντα του στοιχείου α).

5.   Η εγγύηση που έχει συσταθεί για ποσότητα για την οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αποδεσμεύεται αμέσως.

Άρθρο 5

Δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανοχή

1.   Το πιστοποιητικό εισαγωγής ή εξαγωγής κατοχυρώνει δικαίωμα και δημιουργεί υποχρέωση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή την εξαγωγή, αντιστοίχως, της ποσότητας των προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239.

2.   Η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ή για εξαγωγή υποβάλλεται από:

α)

τον κάτοχο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239 («κάτοχος του πιστοποιητικού»)·

β)

τον εκδοχέα που αναφέρεται στη θέση 6 του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο στοιχείο α)· ή

γ)

διορισμένο τελωνειακό αντιπρόσωπο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος του δικαιούχου ή του εκδοχέα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013· στην τελωνειακή διασάφηση διευκρινίζεται ότι ο κάτοχος ή ο εκδοχέας είναι το πρόσωπο εξ ονόματος του οποίου αναλαμβάνεται η υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Εάν αυτό προβλέπεται από ειδικό ενωσιακό νομοθέτημα, η υποχρέωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγής μπορεί να περιλαμβάνει την υποχρέωση η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία να γίνει από τη χώρα ή την ομάδα χωρών και η εξαγωγή να γίνει προς τη χώρα ή την ομάδα χωρών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό.

4.   Η υποχρέωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή εξαγωγής θεωρείται ότι πληρούται εάν η συνολική ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό έχει εκτελωνιστεί σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζεται θετική ή αρνητική ανοχή σχετικά με την ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239.

5.   Δεν εφαρμόζεται θετική ανοχή όταν η ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής είναι ισοδύναμη με την ποσότητα που αναγράφεται σε έγγραφο εξαγωγής, διότι αυτό αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι το προϊόν είναι επιλέξιμο για την προτιμησιακή μεταχείριση λόγω της συγκεκριμένης ποιότητας, ποικιλίας ή χαρακτηριστικών, όπως απαιτείται από τη σχετική διεθνή συμφωνία.

Όταν απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής για δασμολογική ποσόστωση, η ποσότητα που υπερβαίνει την ποσότητα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εισαγωγής με τη θετική ανοχή τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του ίδιου πιστοποιητικού που υπόκειται στον συμβατικό δασμό.

Άρθρο 6

Μεταβίβαση

1.   Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα πιστοποιητικά δεν μεταβιβάζονται. Εκτός αν προβλέπεται άλλως, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά είναι μεταβιβάσιμα από τον κάτοχο κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.

2.   Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων που απορρέουν από πιστοποιητικό ή απόσπασμά του μπορεί να γίνει μόνο υπέρ ενός εκδοχέα και καλύπτει τις ποσότητες που δεν έχουν ακόμη καταλογισθεί στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμά του.

3.   Η μεταβίβαση ζητείται από τον κάτοχο στην αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο του πιστοποιητικού.

4.   Ο εκδοχέας δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε άλλον το δικαίωμά του, αλλά μπορεί να το επιστρέψει στον κάτοχο. Η επιστροφή του δικαιώματος στον κάτοχο καλύπτει τις ποσότητες που δεν έχουν ακόμη καταλογισθεί στο πιστοποιητικό ή στο απόσπασμά του. Η αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού σημειώνει την επιστροφή του δικαιώματος, σύμφωνα με το σημείωμα σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα.

5.   Η μεταβίβαση ή η επιστροφή στον δικαιούχο του πιστοποιητικού ισχύουν από την ημερομηνία της επικύρωσης από την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Άρθρο 7

Αποδέσμευση και κατάπτωση των εγγυήσεων

1.   Η αποδέσμευση της εγγύησης που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (20) μπορεί να είναι μερική ανάλογα με την ποσότητα των προϊόντων για τα οποία έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης εισαγωγής ή εξαγωγής. Η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 5 % της συνολικής ποσότητας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Εντούτοις, αν η εισαγόμενη ή εξαγόμενη ποσότητα ανέρχεται σε λιγότερο από το 5 % της ποσότητας που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, η εγγύηση καταπίπτει στο σύνολό της.

2.   Κατά τον υπολογισμό του μέρους της εγγύησης που πρέπει να καταπέσει, ανάλογα με την περίπτωση, η αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού αφαιρεί ποσό αντίστοιχο προς την ποσοτική ανοχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4.

3.   Εφόσον η αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού δεν απαιτεί τη σύσταση εγγύησης όταν το υπό εγγύηση ποσό είναι κατώτερο από 500 ευρώ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014, το ύψος του ποσού που αντιστοιχεί στην εγγύηση προς κατάπτωση καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού.

4.   Εάν το συνολικό ποσό της εγγύησης που θα έπρεπε να καταπέσει είναι μικρότερο ή ίσο προς 100 ευρώ για ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό, η αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού αποδεσμεύει εξ ολοκλήρου την εγγύηση.

Άρθρο 8

Κοινοποιήσεις

Σύμφωνα με τους λεπτομερείς όρους που καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 223 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά αντικατάστασης που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239·

β)

τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239·

γ)

όσον αφορά την κάνναβη, τις διατάξεις που θεσπίζονται, τις κυρώσεις που επιβάλλονται και τις αρμόδιες αρχές για τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239·

δ)

όσον αφορά το σκόρδο, τις ποσότητες που καλύπτονται από τα πιστοποιητικά «Β» που αναφέρονται στο άρθρο 18 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239·

ε)

όσον αφορά την αιθυλική αλκοόλη, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά αντικατάστασης που αναφέρονται στο άρθρο 19 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239·

στ)

τις παρατυπίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239·

ζ)

τις αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων πιστοποιητικών και την έκδοση των πιστοποιητικών ή πιστοποιητικών αντικατάστασης που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239·

η)

τις επίσημες σφραγίδες και, κατά περίπτωση, τις ανάγλυφες σφραγίδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Κάνναβη

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων κάνναβης που αναφέρονται στο παράρτημα μέρος I τμήματα Γ, Δ και Ζ του παρόντος κανονισμού υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1239 («πιστοποιητικό εισαγωγής AGRIM»).

Το πιστοποιητικό εκδίδεται μόνο εάν αποδειχθεί ικανοποιητικά για το κράτος μέλος όπου τα προϊόντα κάνναβης πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία ότι πληρούνται όλοι οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 189 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στον παρόντα κανονισμό, καθώς και οι απαιτήσεις που καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 189 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.   Οι πληροφορίες στην αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού παρέχονται σύμφωνα με τις οδηγίες για τα προϊόντα κάνναβης στο σημείωμα σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με την αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, καθώς και για την έκδοση και τη χρήση του πιστοποιητικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 189 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

3.   Για την εφαρμογή του άρθρου 189 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα οικεία κράτη μέλη εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα έγκρισης των εισαγωγέων σπόρων κάνναβης που δεν προορίζονται για σπορά. Το σύστημα έγκρισης περιλαμβάνει κυρίως τον ορισμό των όρων εγκρίσεως, ένα σύστημα ελέγχου καθώς και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων.

4.   Στην περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία σπόρων κάνναβης που δεν προορίζονται για σπορά, όπως αναφέρεται στο παράρτημα μέρος I τμήμα Ζ, το πιστοποιητικό εισαγωγής δεν μπορεί να εκδοθεί παρά μόνο εάν ο εγκεκριμένος εισαγωγέας δεσμευτεί ότι θα υποβάλει στις αρμόδιες για τους ελέγχους των σχετικών εργασιών αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκεκριμένος, εμπροθέσμως και υπό τους όρους που προβλέπει το κράτος μέλος, τα έγγραφα που βεβαιώνουν ότι οι σπόροι κάνναβης που αναφέρονται στο πιστοποιητικό έχουν υποστεί, εντός περιόδου μικρότερης από δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, μία από τις ακόλουθες εργασίες:

α)

υπαγωγή σε όρους που αποκλείουν τη χρησιμοποίηση για σπορά·

β)

ανάμειξη, που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων, με άλλους σπόρους εκτός από σπόρους κάνναβης, μέχρι ανωτάτου ποσοστού 15 % σπόρων κάνναβης σε σχέση με το σύνολο των σπόρων, και κατ' εξαίρεση για ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι ανωτάτου ποσοστού 25 % μετά από αίτηση και μετά από αιτιολόγηση του εγκεκριμένου εισαγωγέα·

γ)

εξαγωγή προς τρίτη χώρα.

Ωστόσο, στην περίπτωση που μέρος των σπόρων κάνναβης που αποτελούν αντικείμενο πιστοποιητικού δεν θα έχει υποστεί μία των εργασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εντός της καθορισθείσας προθεσμίας των δώδεκα μηνών, το κράτος μέλος δύναται, μετά από αίτηση και αιτιολόγηση εκ μέρους του εγκεκριμένου εισαγωγέα, να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία κατά ένα ή δύο εξάμηνα.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συντάσσονται από τους επιχειρηματίες που έχουν πραγματοποιήσει τις εν λόγω εργασίες και περιλαμβάνουν, τουλάχιστον:

α)

το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση, το κράτος μέλος και την υπογραφή του επιχειρηματία·

β)

την περιγραφή της πραγματοποιηθείσας εργασίας που ανταποκρίνεται στους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εργασία αυτή·

γ)

την ποσότητα σε kg των σπόρων κάνναβης τους οποίους αφορούσε η εργασία.

Βάσει ανάλυσης κινδύνων, κάθε κράτος μέλος διενεργεί ελέγχους επί της ακρίβειας των εγγράφων που αφορούν τις εργασίες του πρώτου εδαφίου που πραγματοποιήθηκαν στο έδαφός του.

5.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα προϊόντα κάνναβης δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 10

Σκόρδο

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για το σκόρδο, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα μέρος I τμήματα Ε και ΣΤ αναφέρονται ως πιστοποιητικά «Β».

2.   Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις πιστοποιητικών «Β» μόνο στις αρμόδιες για την έκδοσή τους αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΦΠΑ.

3.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 1, τα δικαιώματα που απορρέουν από τα πιστοποιητικά «Β» δεν είναι μεταβιβάσιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008

1.   Οι ακόλουθες διατάξεις απαλείφονται:

α)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, τα άρθρα 20, 21 και 22·

β)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 12 στοιχείο α) και το άρθρο 16·

γ)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 τα άρθρα 5 και 7·

δ)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006, τα άρθρα 4γ, 4δ, 4ε, 5 παράγραφος 1, τα άρθρα 7 έως 7στ, 8α, 9 και 10, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, το άρθρο 12α, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 παράγραφος 1·

ε)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 341/2007 το άρθρο 5 παράγραφος 1, το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 13 και 14·

στ)

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 382/2008, το άρθρο 2, το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 7 και το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2·

2.   Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εξακολουθούν να ισχύουν για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει των σχετικών κανονισμών.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2390/98, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και (ΕΚ) αριθ. 507/2008 καταργούνται.

Ωστόσο,

οι κανονισμοί αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο πλαίσιο αυτών των κανονισμών και

το άρθρο 34 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη ισχύος των σχετικών κανόνων όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις που εγκρίνονται βάσει των άρθρων 186 και 187 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την προβλεπόμενη περίοδο ισχύος και το ποσό της εγγύησης που έχει συσταθεί για πιστοποιητικά τα οποία δεν έχουν λήξει στις 6 Νοεμβρίου 2016.

2.   Κατόπιν αιτήματος του κατόχου του πιστοποιητικού, η εγγύηση που έχει συσταθεί για πιστοποιητικό αποδεσμεύεται όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ισχύς του πιστοποιητικού δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)

το πιστοποιητικό δεν απαιτείται πλέον για τα συγκεκριμένα προϊόντα από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

γ)

το πιστοποιητικό έχει χρησιμοποιηθεί μερικώς μόνο, ή και καθόλου, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 6 Νοεμβρίου 2016.

Ωστόσο, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1239 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής (βλέπε σ. 44 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 19).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες (ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2008, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (ΕΕ L 115 της 29.4.2008, σ. 10).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2390/98 της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 1998, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συμβουλίου για το καθεστώς εισαγωγής ορισμένων υποκατάστατων σιτηρών και μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και ρύζι καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών ΥΧΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2245/90 (ΕΕ L 297 της 6.11.1998, σ. 7):

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εξαγωγής στον τομέα του ελαιολάδου (ΕΕ L 212 της 17.8.2005, σ. 13).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών (ΕΕ L 149 της 7.6.2008, σ. 38).

(15)  Σημείωμα σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής και εξαγωγής (ΕΕ C 278 της 30.7.2016).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 510/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 και (ΕΚ) αριθ. 614/2009 (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 1.).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23).

(20)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

A.   Ρύζι [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράρτημα I μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Καθαρές ποσότητες (1)

1006 20

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun), περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

1 000 kg

1006 30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

1 000 kg

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσματα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

1 000 kg


B.   Ζάχαρη [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παράρτημα I μέρος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Καθαρές ποσότητες (2)

1701

Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων (3), (4)

(—)


Γ.   Σπέρματα [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και παράρτημα I μέρος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Εγγύηση

Καθαρές ποσότητες (5)

ex 1207 99 20

Σπέρματα ποικιλιών κάνναβης που προορίζονται για σπορά

 (6)

(—)


Δ.   Λινάρι και κάνναβη [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η) και παράρτημα I μέρος VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Εγγύηση

Καθαρές ποσότητες (7)

5302 10 00

Καννάβι, ακατέργαστο ή μουσκεμένο

 (8)

(—)


E.   Οπωροκηπευτικά [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και παράρτημα I μέρος IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Καθαρές ποσότητες (9)

0703 20 00

Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (10)

(—)


ΣΤ.   Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και παράρτημα I μέρος X του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Καθαρές ποσότητες (11)

ex 0710 80 95

Σκόρδο (12) και Allium ampeloprasum (άψητο ή ψημένο στον ατμό ή σε βραστό νερό), κατεψυγμένο, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Μείγματα οπωροκηπευτικών που περιέχουν σκόρδο (12) και/ή Allium ampeloprasum (άψητα ή ψημένα στον ατμό ή σε βραστό νερό), κατεψυγμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Σκόρδο (12) και Allium ampeloprasum διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Μείγματα λαχανικών τα οποία περιέχουν σκόρδο (12) ή/και Allium ampeloprasum, προσωρινώς διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για προσωρινή διατήρησή τους), ακατάλληλα όμως για κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκονται, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στοιχείο γ) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Ξερό σκόρδο (12) και Allium ampeloprasum και μείγματα ξερών λαχανικών τα οποία περιέχουν σκόρδο (12) ή/και Allium ampeloprasum, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, στοιχείο γ) (13)

(—)


Ζ.   Λοιπά προϊόντα [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο κδ) και παράρτημα I μέρος XXIV τμήμα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Εγγύηση

Καθαρές ποσότητες (14)

1207 99 91

Σπέρματα κάνναβης άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

 (15)

(—)


H.   Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο κα) και παράρτημα I μέρος XXI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Καθαρές ποσότητες (16)

ex 2207 10 00

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης

100 hl

ex 2207 20 00

Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου, που παράγονται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης

100 hl

ex 2208 90 91

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης

100 hl

ex 2208 90 99

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης

100 hl

ΜΕΡΟΣ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)

A.   Ρύζι [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και μέρος II του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Καθαρές ποσότητες (17)

1006 20

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)

500 kg

1006 30

Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

500 kg


B.   Ζάχαρη [άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παράρτημα I μέρος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013]

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Καθαρές ποσότητες (18)

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Άλλα σάκχαρα σε στερεά μορφή και σιρόπια ζάχαρης χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, εξαιρουμένων της λακτόζης και της γλυκόζης, της μαλτοδεξτρίνης και της ισογλυκόζης (19)

2 000 kg

2106 90 59

Σιρόπια από σάκχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών, με εξαίρεση τα σιρόπια ισογλυκόζης, λακτόζης, γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης (19)

2 000 kg


(1)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(2)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(3)  Η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εισαγωγής ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

(4)  Με εξαίρεση τις εισαγωγές προτιμησιακής ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 99 10 καταγωγής Μολδαβίας που αναφέρονται στην απόφαση 2014/492/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (ΕΕ L 260 της 30.8.2014, σ. 1) και των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης του κωδικού ΣΟ 1701 καταγωγής Γεωργίας που αναφέρονται στην απόφαση 2014/494/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (ΕΕ L 261 της 30.8.2014, σ. 1).

(—)

Απαιτείται πιστοποιητικό για οποιαδήποτε ποσότητα.

(5)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(6)  Δεν απαιτείται εγγύηση.

(—)

Απαιτείται πιστοποιητικό για οποιαδήποτε ποσότητα.

(7)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(8)  Δεν απαιτείται εγγύηση.

(—)

Απαιτείται πιστοποιητικό για οποιαδήποτε ποσότητα.

(9)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(10)  Η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εισαγωγής ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

(—)

Απαιτείται πιστοποιητικό για οποιαδήποτε ποσότητα.

(11)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(12)  Περιλαμβάνονται επίσης τα προϊόντα για τα οποία ο όρος «garlic» («σκόρδο») αποτελεί μέρος μόνο της περιγραφής, όπως, μεταξύ άλλων, «solo garlic», «elephant garlic», «single clove garlic» ή «great-headed garlic» (ασιατικό σκόρδο, αμπελόπρασο).

(13)  Η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εισαγωγής ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

(—)

Απαιτείται πιστοποιητικό για οποιαδήποτε ποσότητα.

(14)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(15)  Δεν απαιτείται εγγύηση.

(—)

Απαιτείται πιστοποιητικό για οποιαδήποτε ποσότητα.

(16)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εισαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(17)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(18)  Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές με προτιμησιακούς όρους ή στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των πιστοποιητικών.

(19)  Η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εξαγωγής ισχύει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.


Top