EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0669

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/669 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 όσον αφορά την τροποποίηση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, την προβολή των εν λόγω προγραμμάτων και τους συντελεστές μετατροπής σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου

C/2016/2450

OJ L 115, 29.4.2016, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/669/oj

29.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 115/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/669 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Απριλίου 2016

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 όσον αφορά την τροποποίηση και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, την προβολή των εν λόγω προγραμμάτων και τους συντελεστές μετατροπής σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3, τα άρθρα 12 και 41 και το άρθρο 66 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής (2) καθορίζει τον μέγιστο αριθμό τροποποιήσεων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που μπορούν να υποβάλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες όταν η στήριξη έχει τη μορφή μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, ώστε να έχουν τα κράτη μέλη την απαιτούμενη ευελιξία για την εφαρμογή του εν λόγω μέσου. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να ισχύει για τις τροποποιήσεις που αφορούν τον προγραμματισμό των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο μέγιστος αριθμός τροποποιήσεων των προγραμμάτων.

(2)

Το άρθρο 9 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θεσπίζει κανόνες για τη μετατροπή μονάδων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τους συντελεστές μετατροπής διαφόρων κατηγοριών ζώων σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω συντελεστές μετατροπής ισχύουν όχι μόνο για τις δεσμεύσεις σχετικά με την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία, αλλά για όλες τις δεσμεύσεις που συνδέονται με το ζωικό κεφάλαιο βάσει των άρθρων 28, 29 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(3)

Στο παράρτημα I μέρος 1 σημείο 8 παράγραφος 2 και μέρος 2 σημείο 5 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θεσπίζονται ορισμένοι κανόνες σχετικά με την περιγραφή των μέτρων στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και τα εθνικά πλαίσια. Θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες όταν η στήριξη έχει τη μορφή μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, ώστε να έχουν τα κράτη μέλη την απαιτούμενη ευελιξία για την εφαρμογή του εν λόγω μέσου.

(4)

Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 καθορίζει τους συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 και προβλέπει ότι οι εν λόγω συντελεστές μετατροπής μπορούν να αυξηθούν για όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα και να μειωθούν για τα άλλα πουλερικά, βάσει επιστημονικών στοιχείων τα οποία θα πρέπει να διευκρινίζονται και να αιτιολογούνται δεόντως στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα ποσοστά μετατροπής όχι μόνο για τα «άλλα πουλερικά», αλλά και για όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφόσον η μείωση αιτιολογείται και βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία.

(5)

Στο παράρτημα III μέρος 1 σημείο 2.2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενέργειες πληροφόρησης και προβολής από τους δικαιούχους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας δράσης. Το σημείο 2.2 στοιχείο β) προβλέπει διαφορετικές απαιτήσεις, ανάλογα με το σύνολο της δημόσιας στήριξης. Για την εξασφάλιση αναλογικών και εναρμονισμένων απαιτήσεων, θα πρέπει να καθοριστεί ενιαίο όριο 50 000 EUR. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των μέτρων που αφορούν εκτάσεις ή ζώα και άλλων μέτρων που δεν αφορούν επενδύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν εάν οι υποχρεώσεις σχετικά με την ενημέρωση θα πρέπει να αφορούν τα εν λόγω μέτρα.

(6)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε)

σε περίπτωση τροποποιήσεων που σχετίζονται με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που αναφέρονται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.».

2)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1.   Όταν οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αφορούν μονάδες ζωικού κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής των διαφόρων κατηγοριών ζώων σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι ορίζονται στο παράρτημα II.

2.   Όταν οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εκφράζονται σε μονάδες άλλες από εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να υπολογίζουν τις πληρωμές με βάση τις εν λόγω άλλες μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο ίδιο παράρτημα μέγιστα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

3.   Με εξαίρεση τις ενισχύσεις για δεσμεύσεις για την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι ενισχύσεις βάσει των άρθρων 28, 29 και 34 του εν λόγω κανονισμού δεν μπορούν να χορηγούνται ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου.».

3)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

4)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

5)

Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227 της 31.7.2014, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο μέρος 1 σημείο 8 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

το πεδίο εφαρμογής, το επίπεδο στήριξης, τους επιλέξιμους δικαιούχους και, κατά περίπτωση, τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού ή του ποσοστού στήριξης κατανεμημένου ανά επιμέρους μέτρο και/ή τύπο πράξης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε τύπο πράξης, προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των όρων επιλεξιμότητας, των εφαρμοστέων ποσών και ποσοστών στήριξης και των αρχών που αφορούν τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής. Στην περίπτωση παροχής στήριξης σε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που υλοποιείται δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, περιγραφή του τύπου του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις γενικές κατηγορίες τελικών δικαιούχων, τις γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, το ανώτατο επίπεδο στήριξης και τις αρχές όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής.».

2)

Στο μέρος 2 σημείο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

το πεδίο εφαρμογής, το επίπεδο στήριξης, τους επιλέξιμους δικαιούχους και, κατά περίπτωση, τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού ή του ποσοστού στήριξης κατανεμημένου ανά επιμέρους μέτρο και/ή τύπο πράξης, όπου κρίνεται αναγκαίο. Για κάθε τύπο πράξης, προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, των όρων επιλεξιμότητας, των εφαρμοστέων ποσών και ποσοστών στήριξης και των αρχών που αφορούν τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής. Στην περίπτωση παροχής στήριξης σε μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής που υλοποιείται δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, περιγραφή του τύπου του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής, τις γενικές κατηγορίες τελικών δικαιούχων, τις γενικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, το ανώτατο επίπεδο στήριξης και τις αρχές όσον αφορά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

1)

Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών και ιπποειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών

1,0 ΜΖΚ

2)

Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών

0,6 ΜΖΚ

3)

Βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών

0,4 ΜΖΚ

4)

Αιγοπρόβατα

0,15 ΜΖΚ

5)

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής > 50 Kg

0,5 ΜΖΚ

6)

Λοιποί χοίροι

0,3 ΜΖΚ

7)

Όρνιθες ωοπαραγωγής

0,014 ΜΖΚ

8)

Άλλα πουλερικά

0,03 ΜΖΚ

Για τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες ζώων που περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα, οι συντελεστές μετατροπής μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν κατ' εξαίρεση, βάσει επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.

Άλλες κατηγορίες ζώων μπορούν να προστεθούν κατ' εξαίρεση. Οι συντελεστές μετατροπής για τις εν λόγω κατηγορίες καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων περιστάσεων και επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στο παράρτημα III μέρος 1 σημείο 2.2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ) και των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 50 000 EUR, τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστο μέγεθος Α3) ή πινακίδα με πληροφορίες σχετικά με την πράξη όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται, ή ότι το όριο πρέπει να αυξηθεί, για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) (όσον αφορά το διαφυγόν εισόδημα και το κόστος συντήρησης) και στα άρθρα 28 έως 31, 33, 34 και 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται, ή ότι το όριο αυξάνεται, σε άλλες πράξεις που δεν οδηγούν σε επένδυση στην οποία, λόγω της φύσης της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι αδύνατον να βρεθεί κατάλληλη θέση για την αφίσα ή πινακίδα. Επεξηγηματική πινακίδα τοποθετείται επίσης στην έδρα των ομάδων τοπικής δράσης που χρηματοδοτούνται από το LEADER·».


Top