EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0481

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/481 της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2016, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

C/2016/1774

OJ L 87, 2.4.2016, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/481/oj

2.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 87/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/481 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Απριλίου 2016

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως τα άρθρα 247 έως 249,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα και εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2016. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 με ισχύ από την 1η Μαΐου 2016. Επίσης αναθέτει στην Επιτροπή αρμοδιότητες να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εξασφάλιση ομοιόμορφων όρων για την εφαρμογή του.

(2)

Η Επιτροπή άσκησε τις κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν με την έκδοση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (3). Η Επιτροπή άσκησε τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν με την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 (4). Και οι δύο αυτοί κανονισμοί πρέπει επίσης να εφαρμοστούν από την 1η Μαΐου 2016.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (5), ο οποίος θεσπίζει διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, καθίσταται άνευ αντικειμένου από την ημερομηνία εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 και, συνεπώς, θα πρέπει να καταργηθεί με ισχύ από την εν λόγω ημερομηνία.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καταργείται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(5)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).


Top