EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0378

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/378 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2016/1348

OJ L 72, 17.3.2016, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/378/oj

17.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/378 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2016

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των υποχρεώσεων αναφοράς και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις οντότητες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι υποχρεώσεις αναφοράς βάσει του παρόντος κανονισμού και βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής που πρόκειται να εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Οι αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), για να είναι σε θέση να διασφαλίζουν την ποιότητα των δεδομένων και την αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς, με στόχο την ακεραιότητα της αγοράς, θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν άμεσα πλήρεις κοινοποιήσεις για κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης.

(3)

Για τους σκοπούς της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να υπάρχει συνοχή όσον αφορά τα υποδείγματα και τους μορφότυπους που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των κοινοποιήσεων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η τήρηση των σχετικών διεθνών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στις εν λόγω κοινοποιήσεις προωθεί τους σκοπούς αυτούς.

(4)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.

(5)

Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού τεχνικού προτύπου στο οποίο βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(6)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο να τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός επειγόντως και οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία με εκείνη που ορίζεται για τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Το αργότερο στις 21:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) κάθε ημέρα λειτουργίας για διαπραγμάτευση, ο τόπος διαπραγμάτευσης διαβιβάζει, μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στην οικεία αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, τις κοινοποιήσεις όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία, πριν από τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την ίδια ημέρα, αποτέλεσαν για πρώτη φορά αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση ή αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σ' αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων των εντολών ή των προσφορών που εισήχθησαν μέσω του συστήματός του, ή έπαυσαν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή να είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης.

2.   Οι κοινοποιήσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία, μετά τις 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), αποτέλεσαν για πρώτη φορά αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή ήταν εισηγμένα προς διαπραγμάτευση ή αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον τόπο διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων των εντολών ή των προσφορών που εισήχθησαν μέσω του συστήματός του, ή έπαυσαν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή να είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης, πραγματοποιούνται από τον τόπο διαπραγμάτευσης προς την αρμόδια αρχή, με χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών, το αργότερο μέχρι τις 21:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την επομένη της ημέρας λειτουργίας του για διαπραγμάτευση.

3.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, κάθε ημέρα το αργότερο στις 23:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες και ασφαλείς ηλεκτρονικούς διαύλους επικοινωνίας με την ΕΑΚΑΑ.

Άρθρο 2

Όλα τα λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις κοινοποιήσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 υποβάλλονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους μορφότυπους που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σε ηλεκτρονική και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και σε υπόδειγμα σε κοινό μορφότυπο XML σύμφωνα με τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 20022.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιουλίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρότυπα και μορφότυποι για την υποβολή κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014

Πίνακας 1

Υπόμνημα του πίνακα 3

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ

{ALPHANUM-n}

Έως ν αλφαριθμητικούς χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.

{CFI_CODE}

6 χαρακτήρες

Κωδικός ISO 10962 CFI.

{COUNTRYCODE_2}

2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται από τον κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2.

{CURRENCYCODE_3}

3 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός νομίσματος με 3 γράμματα, όπως ορίζεται από τους κωδικούς νομίσματος ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601

Ημερομηνία και ώρα στον ακόλουθο μορφότυπο:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ·

«YYYY» είναι το έτος·

«MM» είναι ο μήνας·

«DD» είναι η ημέρα·

«T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»

«hh» είναι η ώρα·

«mm» είναι το λεπτό·

«ss.dddddd» είναι το δευτερόλεπτο και το κλάσμα δευτερολέπτου·

Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να αναφέρονται σε UTC.

{DATEFORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας ISO 8601

Οι ημερομηνίες έχουν τον εξής μορφότυπο:

YYYY-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Δεκαδικός αριθμός με το πολύ ν ψηφία συνολικά εκ των οποίων το πολύ μ ψηφία μπορεί να είναι κλασματικά ψηφία

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές τιμές.

Σημείο υποδιαστολής:«.» (τελεία)·

οι αρνητικοί αριθμοί έχουν πρόσημο «-» (μείον).

Οι τιμές στρογγυλεύονται χωρίς αποκοπή.

{INDEX}

4 αλφαβητικοί χαρακτήρες

«EONA» — EONIA

«EONS» — EONIA SWAP

«EURI» — Euribor

«EUUS» — EURODOLLAR

«EUCH» — EuroSwiss

«GCFR» — GCF REPO

«ISDA» — ISDAFIX

«LIBI» — LIBID

«LIBO» — LIBOR

«MAAA» — Muni AAA

«PFAN» — Pfandbriefe

«TIBO» — TIBOR

«STBO» — STIBOR

«BBSW» — BBSW

«JIBA» — JIBAR

«BUBO» — BUBOR

«CDOR» — CDOR

«CIBO» — CIBOR

«MOSP» — MOSPRIM

«NIBO» — NIBOR

«PRBO» — PRIBOR

«TLBO» — TELBOR

«WIBO» — WIBOR

«TREA» — Treasury (Δημόσιο Ταμείο)

«SWAP» — SWAP (συμφωνία ανταλλαγής)

«FUSW» — Future SWAP (συμφωνία ανταλλαγής μελλοντικής εκπλήρωσης)

{INTEGER-n}

Ακέραιος αριθμός με το πολύ ν ψηφία συνολικά

Αριθμητικό πεδίο τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές ακέραιες τιμές.

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166.

{LEI}

20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442.

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383.

{FISN}

35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός FISN, όπως ορίζεται στο ISO 18774.


Πίνακας 2

Κατάταξη παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής για τον πίνακα 3 (πεδία 35-37)

Βασική κατηγορία προϊόντων

Υποκατηγορία προϊόντων

Επιμέρους προϊόντα

«AGRI» — Γεωργικά

«GROS» — Σιτηρά και ελαιούχοι σπόροι

«FWHT» — Κτηνοτροφικός σίτος

«SOYB» — Σπέρματα σόγιας

«CORN» — Αραβόσιτος

«RPSD» — Ελαιοκράμβη

«RICE» — Ρύζι

«OTHR» — Άλλα

«SOFT» — Γεωργικά προϊόντα (Softs)

«CCOA» — Κακάο

«ROBU» — Καφές Robusta

«WHSG» — Λευκή ζάχαρη

«BRWN» — Ακατέργαστη ζάχαρη

«OTHR» — Άλλο

«POTA» — Γεώμηλο

 

«OOLI» — Ελαιόλαδο

«LAMP» — Λαμπάντε

«DIRY» — Γαλακτοκομικά

 

«FRST» — Δασοκομικά

 

«SEAF» — Θαλασσινά

 

«LSTK» — Ζωικό κεφάλαιο

 

«GRIN» — Σιτηρά

«MWHT» — Σίτος αλευροποιίας

«NRGY» — Ενέργεια

«ELEC» — Ηλεκτρισμός

«BSLD» — Βασικό φορτίο

«FITR» — Χρηματοπιστωτικά δικαιώματα μεταφοράς

«PKLD» — Φορτίο αιχμής

«OFFP» — Εκτός αιχμής

«OTHR» — Άλλο

«NGAS» — Φυσικό αέριο

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — LNG (ΥΦΑ)

«NBPG» — NBP

«NCGG» — NCG

«TTFG» — TTF

«OILP» — Πετρέλαιο

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Βιοντίζελ

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Καναδικό

«COND» — Συμπυκνώματα

«DSEL» — Ντίζελ

«DUBA» — Ντουμπάι

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Αιθανόλη

«FUEL» — Καύσιμα

«FOIL» — Μαζούτ

«GOIL» — Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

«GSLN» — Βενζίνη

«HEAT» — Πετρέλαιο θέρμανσης

«JTFL» — Καύσιμο αεριωθουμένων

«KERO» — Κηροζίνη

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — Mars

«NAPH» — Νάφθα

«NGLO» — NGL

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urals

«WTIO» — WTI

«COAL» — Άνθρακας

«INRG» — Inter Energy

«RNNG» — Ανανεώσιμη ενέργεια

«LGHT» — Ελαφρά κλάσματα

«DIST» — Αποστάγματα

 

«ENVR» — Περιβαλλοντικά

«EMIS» — Εκπομπές

«CERE» — Πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών

«ERUE» — Μονάδα μείωσης των εκπομπών

«EUAE» — Γενικά δικαιώματα εκπομπής ΕΕ

«EUAA» — Δικαιώματα εκπομπής ΕΕ του κλάδου των αερομεταφορών

«OTHR» — Άλλα

«WTHR» — Καιρικές συνθήκες

«CRBR» — Σχετικά με τον άνθρακα

 

«FRGT» — Φορτίο

«WETF» — Υγρό

«TNKR» — Δεξαμενόπλοια

«DRYF» — Ξηρό

«DBCR» — Πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύμα

«CSHP» — Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

 

«FRTL» — Λιπάσματα

«AMMO» — Αμμωνία

«DAPH» — Διαμμωνικό φωσφορικό άλας

«PTSH» — Ποτάσα

«SLPH» — Θείο

«UREA» — Ουρία

«UAAN» — UAN (ουρία και νιτρικό αμμώνιο)

 

«INDP» — Βιομηχανικά προϊόντα

«CSTR» — Κατασκευές

«MFTG» — Μεταποίηση

 

«METL» — Μέταλλα

«NPRM» — Μη πολύτιμα

«ALUM» — Αλουμίνιο

«ALUA» — Κράμα αλουμινίου

«CBLT» — Κοβάλτιο

«COPR» — Χαλκός

«IRON» — Σιδηρομετάλλευμα

«LEAD» — Μόλυβδος

«MOLY» — Μολυβδαίνιο

«NASC» — NASAAC

«NICK» — Νικέλιο

«STEL» — Χάλυβας

«TINN» — Κασσίτερος

«ZINC» — Ψευδάργυρος

«OTHR» — Άλλο

«PRME» — Πολύτιμα

«GOLD» — Χρυσός

«SLVR» — Άργυρος

«PTNM» — Λευκόχρυσος

«PLDM» — Παλλάδιο

«OTHR» — Άλλο

«MCEX» — Πολλαπλά βασικά προϊόντα εξωτικά

 

 

«PAPR» — Χαρτί

«CBRD» — Κυματοειδές χαρτόνι συσκευασίας

«NSPT» — Δημοσιογραφικό χαρτί

«PULP» — Χαρτοπολτός

«RCVP» — Ανακτημένο χαρτί

 

«POLY» — Πολυπροπυλένιο

«PLST» — Πλαστικό

 

«INFL» — Πληθωρισμός

 

 

«OEST» — Επίσημες οικονομικές στατιστικές

 

 

«OTHC» — Άλλα C10, όπως ορίζεται στον πίνακα 10.1 ενότητα 10 του παραρτήματος III του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους τόπους διαπραγμάτευσης και τις επιχειρήσεις επενδύσεων ως προς τα ομόλογα, τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα δικαιώματα εκπομπής και τα παράγωγα.

«DLVR» — Παραδοτέο

«NDLV» — Μη παραδοτέο

 

«OTHR» — Άλλο

 

 


Πίνακας 3

Πρότυπα και μορφότυποι προς χρήση για τις κοινοποιήσεις που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

ΑΡΙΘ.

ΠΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γενικά πεδία

1

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

{ISIN}

2

Πλήρης ονομασία μέσου

{ALPHANUM-350}

3

Κατάταξη μέσου

{CFI_CODE}

4

Δείκτης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων

«true» — Ναι

«false» — Όχι

Πεδία σχετικά με τον εκδότη

5

Αναγνωριστικός κωδικός εκδότη ή διαχειριστή τόπου διαπραγμάτευσης

{LEI}

Πεδία σχετικά με τον τόπο

6

Τόπος διαπραγμάτευσης

{MIC}

7

Σύντομη ονομασία χρηματοπιστωτικού μέσου

{FISN}

8

Αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση από τον εκδότη

«true» — Ναι

«false» — Όχι

9

Ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Ημερομηνία αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή ημερομηνία πρώτης διαπραγμάτευσης

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Ημερομηνία λήξης

{DATE_TIME_FORMAT}

Πεδία σχετικά με το ονομαστικό νόμισμα

13

Ονομαστικό νόμισμα 1

{CURRENCYCODE_3}

Πεδία σχετικά με ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους

14

Συνολικό εκδοθέν ονομαστικό ποσό

{DECIMAL-18/5}

15

Ημερομηνία ληκτότητας

{DATEFORMAT}

16

Νόμισμα της ονομαστικής αξίας

{CURRENCYCODE_3}

17

Ονομαστική αξία ανά μονάδα/ελάχιστη αξία υπό διαπραγμάτευση

{DECIMAL-18/5}

18

Σταθερό επιτόκιο

{DECIMAL-11/10}

Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (π.χ. 7.0 σημαίνει 7 % και 0.3 σημαίνει 0,3 %)

19

Αναγνωριστικός κωδικός του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου

{ISIN}

20

Ονομασία του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου

{INDEX}

ή

{ALPHANUM-25} — εάν η ονομασία του δείκτη δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο {INDEX}

21

Διάρκεια του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου

{INTEGER-3}+«DAYS» — ημέρες

{INTEGER-3}+«WEEK» — εβδομάδες

{INTEGER-3}+«MNTH» — μήνες

{INTEGER-3}+«YEAR» — έτη

22

Εύρος τιμών σε μονάδες βάσης του δείκτη/δείκτη αναφοράς ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου

{INTEGER-5}

23

Εξοφλητική προτεραιότητα του ομολόγου

«SNDB» — Χρέος υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας

«MZZD» — Χρέος ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας

«SBOD» — Χρέος μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας

«SNDB» — Χρέος χαμηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας

Πεδία σχετικά με τα παράγωγα και τα τιτλοποιημένα παράγωγα

24

Ημερομηνία λήξης

{DATEFORMAT}

25

Πολλαπλασιαστής τιμής

{DECIMAL-18/17}

26

Κωδικός υποκείμενου μέσου

{ISIN}

27

Υποκείμενος εκδότης

{LEI}

28

Ονομασία του υποκείμενου δείκτη

{INDEX}

ή

{ALPHANUM-25} — εάν η ονομασία του δείκτη δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο {INDEX}

29

Διάρκεια του υποκείμενου δείκτη

{INTEGER-3}+«DAYS» — ημέρες

{INTEGER-3}+«WEEK» — εβδομάδες

{INTEGER-3}+«MNTH» — μήνες

{INTEGER-3}+«YEAR» — έτη

30

Είδος δικαιώματος προαίρεσης

«PUTO» — Θέση πώλησης

«CALL» — Θέση αγοράς

«OTHR» — όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν πρόκειται για θέση αγοράς ή θέση πώλησης

31

Τιμή άσκησης

{DECIMAL-18/13} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως χρηματική αξία

{DECIMAL-11/10} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως ποσοστό ή απόδοση

{DECIMAL-18/17} σε περίπτωση που η τιμή εκφράζεται ως μονάδες βάσης

«PNDG» σε περίπτωση η τιμή που δεν είναι διαθέσιμη

32

Νόμισμα της τιμής άσκησης

{CURRENCYCODE_3}

33

Τύπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης

«EURO» — Ευρωπαϊκός

«AMER» — Αμερικανικός

«ASIA» — Ασιατικός

«BERM» — Βερμούδων

«OTHR» — Οποιοσδήποτε άλλος τύπος

34

Είδος παράδοσης

«PHYS» — Διακανονισμός με φυσική παράδοση

«CASH» — Με χρηματικό διακανονισμό

«OPTN» — Προαιρετικό για τον αντισυμβαλλόμενο ή όταν καθορίζεται από τρίτο μέρος

Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής

35

Βασική κατηγορία προϊόντων

Αναγράφονται μόνο τιμές στη στήλη «Βασική κατηγορία προϊόντων» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.

36

Υποκατηγορία προϊόντων

Αναγράφονται μόνο τιμές στη στήλη «Υποκατηγορία προϊόντων» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.

37

Επιμέρους προϊόντα

Αναγράφονται μόνο τιμές στη στήλη «Επιμέρους προϊόντα» του πίνακα ταξινόμησης παραγώγων επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής.

38

Είδος συναλλαγής

«FUTR» — Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

«OPTN» — Δικαιώματα προαίρεσης

«TAPO» — TAPOS

«SWAP» — Συμφωνίες ανταλλαγής

«MINI» — Minis

«OTCT» — Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές

«ORIT» — Outright

«CRCK» — Crack

«DIFF» — Διαφορικό

«OTHR» — Άλλο

39

Είδος τελικής τιμής

«ARGM» — Argus/McCloskey

«BLTC» — Baltic

«EXOF» — Exchange

«GBCL» — GlobalCOAL

«IHSM» — IHS McCloskey

«PLAT» — Platts

«OTHR» — Άλλο

Παράγωγα επί επιτοκίων

Τα πεδία της ενότητας αυτής θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για μέσα που έχουν ως υποκείμενο μη χρηματοπιστωτικό μέσο επί επιτοκίων.

40

Επιτόκιο αναφοράς

{INDEX}

ή

{ALPHANUM-25} — εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο {INDEX}

41

Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης

{INTEGER-3}+«DAYS» — ημέρες

{INTEGER-3}+«WEEK» — εβδομάδες

{INTEGER-3}+«MNTH» — μήνες

{INTEGER-3}+«YEAR» — έτη

42

Ονομαστικό νόμισμα 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 1

{DECIMAL -11/10}

Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (π.χ. 7.0 σημαίνει 7 % και 0.3 σημαίνει 0,3 %)

44

Σταθερό επιτόκιο του σκέλους 2

{DECIMAL -11/10}

Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (π.χ. 7.0 σημαίνει 7 % και 0.3 σημαίνει 0,3 %)

45

Κυμαινόμενο επιτόκιο του σκέλους 2

{INDEX}

ή

{ALPHANUM-25} — εάν το επιτόκιο αναφοράς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο {INDEX}

46

Διάρκεια επιτοκίου της σύμβασης του σκέλους 2

{INTEGER-3}+«DAYS» — ημέρες

{INTEGER-3}+«WEEK» — εβδομάδες

{INTEGER-3}+«MNTH» — μήνες

{INTEGER-3}+«YEAR» — έτη

Παράγωγα επί συναλλάγματος

Τα πεδία της ενότητας αυτής θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνον για μέσα που έχουν ως υποκείμενο μη χρηματοπιστωτικό μέσο τύπου συναλλάγματος.

47

Ονομαστικό νόμισμα 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Είδος συναλλάγματος

«FXCR» — Διασταυρούμενες ισοτιμίες

«FXEM» — Αναδυόμενες συναλλαγματικές αγορές

«FXMJ» — Majors


Top