EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0085

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/85 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την αναστολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2334

OJ L 17, 26.1.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/85/oj

26.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 17/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/85 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιανουαρίου 2016

σχετικά με την αναστολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2334

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την εξέταση της κατάστασης στην αγορά και τη χρήση του καθεστώτος ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας, όπως προβλέπεται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2334 της Επιτροπής (3), κρίνεται σκόπιμη η εξέταση του ενδεχομένου περάτωσής του. Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει τον αντίστοιχο κανονισμό περάτωσης για γνωμοδότηση στην επιτροπή για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών. Ωστόσο, η πρόθεση αυτή εμπεριέχει τον κίνδυνο να προκύψει υπερβολικά μεγάλος αριθμός αιτήσεων για το καθεστώς ενισχύσεων.

(2)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ανασταλεί η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2334 και να απορριφθούν ορισμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την περίοδο αναστολής.

(3)

Για την αποφυγή κερδοσκοπίας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η εφαρμογή του άρθρου 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2334 αναστέλλεται για την περίοδο από τις 27 Ιανουαρίου 2016 έως τις 2 Φεβρουαρίου 2016. Οι αιτήσεις για τη σύναψη συμβάσεων που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δεν γίνονται αποδεκτές.

2.   Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 21 Ιανουαρίου 2016, για τις οποίες η απόφαση αποδοχής έπρεπε να ληφθεί κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, απορρίπτονται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 223 της 21.8.2008, σ. 3.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2334 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το χοίρειο κρέας και τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης (ΕΕ L 329 της 15.12.2015, σ. 10).


Top