Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/68 της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων των καρτών οδηγού

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/51


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/68 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιανουαρίου 2016

σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων των καρτών οδηγού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα για τη διασφάλιση της μοναδικότητας των καρτών οδηγού που εκδίδουν.

(2)

Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με τις κάρτες οδηγού μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή καθιέρωσε το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να ζητούν πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη σχετικά με την έκδοση καρτών οδηγού, καθώς και σχετικά με το καθεστώς τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 καθιστά υποχρεωτική τη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών σε όλη την Ένωση, με τη χρήση του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet ή συμβατού συστήματος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που χρησιμοποιείται συμβατό σύστημα, η ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων με όλα τα λοιπά κράτη μέλη πρέπει να καθίσταται δυνατή με το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet.

(4)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν υποχρεωτικές κοινές διαδικασίες και προδιαγραφές για το TACHOnet, συμπεριλαμβανομένων του μορφοτύπου των ανταλλασσόμενων δεδομένων, των τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής αναζήτησης στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα, των διαδικασιών πρόσβασης και των μηχανισμών προστασίας.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική σύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις κάρτες οδηγών με το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet που αναφέρεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Επιπροσθέτως των ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 165/2014, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ασύγχρονη διεπαφή»: διαδικασία με την οποία επιστρέφεται μήνυμα ως απάντηση σε αίτημα μέσω νέας σύνδεσης HTTP·

β)   «αναζήτηση ευρυεκπομπής»: μήνυμα αιτήματος από κράτος μέλος που απευθύνεται σε όλα τα λοιπά κράτη μέλη·

γ)   «εκδίδουσα αρχή καρτών» («CIA»): η οντότητα που έχει εξουσιοδοτηθεί από κράτος μέλος να εκδίδει και να διαχειρίζεται τις κάρτες ταχογράφου·

δ)   «κεντρικός κόμβος»: το σύστημα πληροφοριών που καθιστά δυνατή τη δρομολόγηση μηνυμάτων TACHOnet μεταξύ των κρατών μελών·

ε)   «εθνικό σύστημα»: το σύστημα πληροφοριών που καθιερώνεται σε κάθε κράτος μέλος για τους σκοπούς της εκπομπής, της επεξεργασίας και της απάντησης σε μηνύματα TACHOnet·

στ)   «σύγχρονη διεπαφή»: διαδικασία με την οποία επιστρέφεται μήνυμα ως απάντηση σε αίτημα μέσω της ίδιας σύνδεσης HTTP που χρησιμοποιήθηκε για το αίτημα·

ζ)   «κράτος μέλος που υποβάλλει αίτημα»: το κράτος μέλος το οποίο μεταδίδει αίτημα ή κοινοποίηση που στη συνέχεια δρομολογούνται στο σχετικό/-ά κράτος/-η μέλος/-η που αποστέλλει/-ουν την απάντηση·

η)   «κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση»: το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα ή η κοινοποίηση TACHOnet·

θ)   «αναζήτηση μονοεκπομπής»: μήνυμα αιτήματος από κράτος μέλος που απευθύνεται σε ένα μόνο κράτος μέλος·

ι)   «κάρτα ταχογράφου»: είτε η κάρτα οδηγού είτε η κάρτα συνεργείου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία στ) και ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

Άρθρο 3

Υποχρέωση σύνδεσης με το TACHOnet

Τα κράτη μέλη συνδέουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 με το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet.

Άρθρο 4

Τεχνικές προδιαγραφές

Το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στα παραρτήματα I έως VII.

Άρθρο 5

Χρήση του TACHOnet

Τα κράτη μέλη ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII.

Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet στις οικείες εθνικές εκδίδουσες αρχές καρτών και στους ελεγκτές που ασκούν τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, ώστε να διευκολύνονται οι αποτελεσματικοί έλεγχοι της εγκυρότητας, του καθεστώτος και της μοναδικότητας των καρτών οδηγού.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 2 Μαρτίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Γενικές πτυχές του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet

1.   Αρχιτεκτονική

Το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1.1.

Κεντρικό κόμβο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αίτημα από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα, να το επικυρώνει και να το επεξεργάζεται διαβιβάζοντάς το στα κράτη μέλη που αποστέλλουν την απάντηση. Ο κεντρικός κόμβος αναμένει να λάβει απάντηση από όλα τα κράτη μέλη που αποστέλλουν την απάντηση, συγκεντρώνει όλες τις απαντήσεις και διαβιβάζει τη συγκεντρωτική απάντηση στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα.

Όλα τα μηνύματα TACHOnet δρομολογούνται από τον κεντρικό κόμβο.

1.2.

Τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών διαθέτουν διεπαφή που έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει αιτήματα στον κεντρικό κόμβο, καθώς και να λαμβάνει τις αντίστοιχες απαντήσεις. Τα εθνικά συστήματα δύνανται να χρησιμοποιούν ιδιόκτητο ή εμπορικό λογισμικό για τη μετάδοση και τη λήψη μηνυμάτων από τον κεντρικό κόμβο.

2.   Διαχείριση

2.1.   Η διαχείριση του κεντρικού κόμβου ασκείται από την Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την τεχνική λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού κόμβου.

2.2.   Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στον κεντρικό κόμβο για περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών, εκτός από τα δεδομένα καταγραφής κινήσεων και τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

2.3.   Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα από τον κεντρικό κόμβο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιτροπής, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών.

2.4.   Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για:

2.4.1.

Τη σύσταση και τη διαχείριση του εθνικού τους συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής με τον κεντρικό κόμβο.

2.4.2.

Την εγκατάσταση και τη συντήρηση του εθνικού τους συστήματος, τόσο του υλισμικού όσο και του λογισμικού, είτε ιδιόκτητου είτε εμπορικού.

2.4.3.

Την ορθή διαλειτουργικότητα του εθνικού τους συστήματος με τον κεντρικό κόμβο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των μηνυμάτων σφάλματος που λαμβάνονται από τον κεντρικό κόμβο.

2.4.4.

Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.

2.4.5.

Τη λειτουργία του εθνικού τους συστήματος σύμφωνα με τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

2.5.   Διαδικτυακή πύλη MOVEHUB

Η Επιτροπή παρέχει διαδικτυακή εφαρμογή με ασφαλή πρόσβαση, αποκαλούμενη «διαδικτυακή πύλη MOVEHUB», η οποία παρέχει, κατ' ελάχιστον, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α)

στατιστικά στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ανά κράτος μέλος·

β)

κοινοποίηση εργασιών συντήρησης στον κεντρικό κόμβο και τα εθνικά συστήματα των κρατών μελών·

γ)

συγκεντρωτικές αναφορές·

δ)

διαχείριση επαφών·

ε)

συστήματα XSD.

2.6.   Διαχείριση επαφών

2.6.1.   Η λειτουργία διαχείρισης επαφών παρέχει σε κάθε κράτος μέλος τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα στοιχεία επικοινωνίας όσον αφορά τους χρήστες που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικής, καθώς και τους επαγγελματικούς, τους επιχειρησιακούς και τους τεχνικούς χρήστες του οικείου κράτους μέλους, ενώ υπεύθυνη για τη συντήρηση των οικείων επαφών είναι η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους. Τα στοιχεία επικοινωνίας των λοιπών κρατών μελών είναι ορατά αλλά δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

2.6.2.   Το σύστημα TACHOnet χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο σημείο 2.6.1 για τη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας σε μηνύματα απάντησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Λειτουργίες του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet

1.   Οι ακόλουθες λειτουργίες παρέχονται μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet:

1.1.

Check Issued Cards (CIC) (Έλεγχος Εκδοθεισών Καρτών): επιτρέπει στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα να αποστείλει Αίτημα Ελέγχου Εκδοθεισών Καρτών σε ένα ή σε όλα τα κράτη μέλη που αποστέλλει(-ουν) την απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών κάρτα διαθέτει ήδη κάρτα οδηγού εκδοθείσα από τα κράτη μέλη που αποστέλλουν την απάντηση. Τα κράτη μέλη που αποστέλλουν την απάντηση ανταποκρίνονται στο αίτημα αποστέλλοντας Απάντηση Ελέγχου Εκδοθεισών Καρτών.

1.2.

Check Card Status (CCS) (Έλεγχος Καθεστώτος Κάρτας): επιτρέπει στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα να ζητήσει από το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση στοιχεία σχετικά με κάρτα που το τελευταίο έχει εκδώσει, με την αποστολή Αιτήματος Ελέγχου Καθεστώτος Κάρτας. Το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση ανταποκρίνεται στο αίτημα αποστέλλοντας Απάντηση Ελέγχου Καθεστώτος Κάρτας.

1.3.

Modify Card Status (MCS) (Τροποποίηση Καθεστώτος Κάρτας): επιτρέπει στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα να ενημερώσει το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση, μέσω Αιτήματος Τροποποίησης Καθεστώτος Κάρτας, ότι έχει αλλάξει το καθεστώς κάρτας που το τελευταίο έχει εκδώσει. Το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση απαντά με Βεβαίωση Παραλαβής Τροποποίησης Καθεστώτος Κάρτας.

1.4.

Issued Card Driving License (ICDL) (Έκδοση Κάρτας Άδειας Οδήγησης): επιτρέπει στο κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα να ενημερώσει το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση, μέσω Αιτήματος Έκδοσης Κάρτας Άδειας Οδήγησης, ότι το πρώτο έχει εκδώσει κάρτα έναντι άδειας οδήγησης που το τελευταίο έχει εκδώσει. Το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση απαντά με Απάντηση Έκδοσης Κάρτας Άδειας Οδήγησης.

2.   Περιλαμβάνονται άλλοι τύποι μηνυμάτων που κρίνονται κατάλληλοι για την αποτελεσματική λειτουργία του TACHOnet, για παράδειγμα κοινοποιήσεις σφαλμάτων.

3.   Τα εθνικά συστήματα αναγνωρίζουν τα καθεστώτα κάρτας που παρατίθενται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος, όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που περιγράφονται στο σημείο 1. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν διοικητική διαδικασία η οποία κάνει χρήση όλων των καθεστώτων που απαριθμούνται.

4.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος λάβει απάντηση ή κοινοποίηση με καθεστώς το οποίο δεν χρησιμοποιείται στις διοικητικές του διαδικασίες, το εθνικό σύστημα αντιστοιχεί το καθεστώς που χρησιμοποιείται στο ληφθέν μήνυμα με την κατάλληλη τιμή για την εν λόγω διαδικασία. Το μήνυμα δεν απορρίπτεται από το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση, εφόσον το καθεστώς που χρησιμοποιείται στο μήνυμα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος.

5.   Τα καθεστώτα κάρτας που παρατίθενται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος δεν χρησιμοποιούνται για να καθορίζεται κατά πόσον η κάρτα οδηγού ισχύει για οδήγηση. Σε περίπτωση που κράτος μέλος υποβάλλει ερώτημα στο μητρώο του κράτους μέλους που εξέδωσε την κάρτα μέσω της λειτουργίας CCS, η απάντηση περιέχει το ειδικό πεδίο «ισχύει για οδήγηση». Οι εθνικές διοικητικές διαδικασίες είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε οι απαντήσεις CCS να περιέχουν πάντα την κατάλληλη τιμή «ισχύει για οδήγηση».

Προσάρτημα

Καθεστώτα κάρτας

Καθεστώς κάρτας

Ορισμός

Application (Αίτηση)

Η εκδίδουσα αρχή καρτών (CIA) έλαβε αίτηση για την έκδοση κάρτας οδηγού. Η εν λόγω πληροφορία καταχωρίσθηκε και αποθηκεύτηκε στη βάση δεδομένων με τα κλειδιά αναζήτησης που δημιουργήθηκαν.

Approved (Εγκρίθηκε)

Η CIA ενέκρινε την αίτηση για την κάρτα ταχογράφου.

Rejected (Απερρίφθη)

Η CIA δεν ενέκρινε την αίτηση.

Personalised (Εξατομικεύτηκε)

Η κάρτα ταχογράφου εξατομικεύτηκε.

Dispatched (Απεστάλη)

Η εθνική αρχή απέστειλε την κάρτα οδηγού στον ενδιαφερόμενο οδηγό ή την παραδίδουσα υπηρεσία.

Handed Over (Παρεδόθη)

Η εθνική αρχή παρέδωσε την κάρτα οδηγού στον ενδιαφερόμενο οδηγό.

Confiscated (Κατασχέθηκε)

Η αρμόδια αρχή αφαίρεσε την κάρτα οδηγού από τον οδηγό.

Suspended (Ανεστάλη)

Η κάρτα οδηγού αφαιρέθηκε προσωρινά από τον οδηγό.

Withdrawn (Αποσύρθηκε)

Η CIA αποφάσισε να αποσύρει την κάρτα οδηγού. Η κάρτα ακυρώθηκε οριστικά.

Surrendered (Επεστράφη)

Η κάρτα ταχογράφου επεστράφη στη CIA και δηλώθηκε ως μη αναγκαία πλέον.

Lost (Απωλέσθη)

Δηλώθηκε απώλεια της κάρτας ταχογράφου στη CIA.

Stolen (Εκλάπη)

Δηλώθηκε κλοπή της κάρτας ταχογράφου στη CIA. Η κλοπή κάρτας θεωρείται ως απώλεια της κάρτας.

Malfunctioning (Ελαττωματική)

Δηλώθηκε στη CIA ότι η κάρτα ταχογράφου παρουσιάζει ελάττωμα.

Expired (Έληξε)

Η περίοδος ισχύος της κάρτας ταχογράφου έληξε.

Replaced (Αντικαταστάθηκε)

Η κάρτα ταχογράφου, για την οποία δηλώθηκε απώλεια, κλοπή ή ελάττωμα, αντικαταστάθηκε από νέα κάρτα. Τα δεδομένα στη νέα κάρτα παραμένουν τα ίδια, πλην του δείκτη αντικατάστασης κάρτας, ο οποίος αυξήθηκε κατά ένα.

Renewed (Ανανεώθηκε)

Η κάρτα ταχογράφου ανανεώθηκε λόγω αλλαγής των διοικητικών δεδομένων ή λήξης της περιόδου ισχύος. Ο αριθμός κάρτας της νέας κάρτας παραμένει ο ίδιος, πλην του δείκτη ανανέωσης κάρτας, ο οποίος αυξήθηκε κατά ένα.

In Exchange (Σε ανταλλαγή)

Η CIA που εξέδωσε την κάρτα οδηγού έλαβε κοινοποίηση ότι έχει κινηθεί διαδικασία ανταλλαγής της κάρτας με κάρτα οδηγού που εξέδωσε η CIA διαφορετικού κράτους μέλους.

Exchanged (Ανταλλάχθηκε)

Η CIA που εξέδωσε την κάρτα οδηγού έλαβε κοινοποίηση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανταλλαγής της κάρτας με κάρτα οδηγού που εξέδωσε η CIA διαφορετικού κράτους μέλους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διατάξεις σχετικά με τα μηνύματα του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet

1.   Γενικές τεχνικές απαιτήσεις

1.1.   Ο κεντρικός κόμβος παρέχει τόσο σύγχρονες όσο και ασύγχρονες διεπαφές για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν την καταλληλότερη τεχνολογία για διεπαφή με τις δικές τους εφαρμογές.

1.2.   Για όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ του κεντρικού κόμβου και των εθνικών συστημάτων απαιτείται κωδικοποίηση UTF-8.

1.3.   Τα εθνικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται μηνύματα που περιέχουν ελληνικούς ή κυριλλικούς χαρακτήρες.

2.   Δομή μηνυμάτων XML και καθορισμός διάταξης (XSD)

2.1.   Η γενική δομή των μηνυμάτων XML ακολουθεί το μορφότυπο που καθορίζεται από τη διάταξη XSD που είναι εγκατεστημένη στον κεντρικό κόμβο.

2.2.   Ο κεντρικός κόμβος και τα εθνικά συστήματα μεταδίδουν και λαμβάνουν μηνύματα τα οποία συμμορφώνονται με τον καθορισμό διάταξης XSD του μηνύματος.

2.3.   Τα εθνικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν, να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται όλα τα μηνύματα που αντιστοιχούν σε οιαδήποτε από τις λειτουργίες που περιγράφονται στο παράρτημα I.

2.4.   Τα μηνύματα XML περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο προσάρτημα του παρόντος παραρτήματος.

Προσάρτημα

Ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενο των μηνυμάτων XML

Κοινή Επικεφαλίδα

Υποχρεωτικό

Version (Έκδοση)

Η επίσημη έκδοση των προδιαγραφών XML θα καθορίζεται από τον χώρο ονομάτων που ορίζεται στον καθορισμό διάταξης XSD του μηνύματος, καθώς και στο χαρακτηριστικό version του στοιχείου Επικεφαλίδα όλων των μηνυμάτων XML. Ο αριθμός έκδοσης («n.m») θα ορίζεται ως σταθερή τιμή σε κάθε έκδοση του αρχείου διάταξης XML (xsd).

Ναι

Test Identifier (Δοκιμαστικός αναγνωριστικός κωδικός)

Προαιρετικό αναγνωριστικό για δοκιμαστικούς ελέγχους. Ο αποστολέας του δοκιμαστικού ελέγχου συμπληρώνει το αναγνωριστικό και όλοι οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας διαβιβάζουν ή επιστρέφουν το ίδιο αναγνωριστικό. Σε περιβάλλον παραγωγής, αυτό το αναγνωριστικό δεν λαμβάνεται υπόψη και, εάν παρέχεται, δεν χρησιμοποιείται.

Όχι

Technical Identifier (Τεχνικός αναγνωριστικός κωδικός)

Διεθνής μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που προσδιορίζει μοναδικά κάθε μεμονωμένο μήνυμα. Ο αποστολέας δημιουργεί διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και συμπληρώνει το εν λόγω χαρακτηριστικό. Τα δεδομένα αυτά δεν χρησιμοποιούνται σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ναι

Workflow Identifier (Αναγνωριστικός κωδικός ροής εργασίας)

Η ροή εργασίας συνίσταται σε διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και δημιουργείται από το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα. Στη συνέχεια, το εν λόγω αναγνωριστικό χρησιμοποιείται σε όλα τα μηνύματα για τη συσχέτιση της ροής εργασίας.

Ναι

Sent At (Εστάλη την)

Η ημερομηνία και η ώρα (UTC) αποστολής του μηνύματος.

Ναι

Timeout (Χρόνος λήξης)

Προαιρετικό χαρακτηριστικό ημερομηνίας και ώρας (σε μορφότυπο UTC). Η τιμή αυτή καθορίζεται μόνο από τον κόμβο για αιτήματα που έχουν διαβιβαστεί. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση ενημερώνεται σχετικά με τον χρόνο λήξης του αιτήματος. Η τιμή αυτή δεν απαιτείται για MS2TCN_<x>_Req και για όλα τα μηνύματα απάντησης. Είναι δε προαιρετική, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της ίδιας επικεφαλίδας σε όλους τους τύπους μηνυμάτων, ανεξαρτήτως του κατά πόσον απαιτείται το χαρακτηριστικό «χρόνος λήξης».

Όχι

From (Από)

Ο κωδικός ISO 3166-1 Alpha 2 του κράτους μέλους που αποστέλλει το μήνυμα ή «EU».

Ναι

To (Προς)

Ο κωδικός ISO 3166-1 Alpha 2 του κράτους μέλους στο οποίο αποστέλλεται το μήνυμα ή «EU».

Ναι


Αίτημα Ελέγχου Εκδοθεισών Καρτών

Υποχρεωτικό

Family Name (Επώνυμο)

Επώνυμο του οδηγού, όπως αναγράφεται στην κάρτα.

Ναι

First Name (Όνομα)

Όνομα του οδηγού όπως αναγράφεται στην κάρτα (ελλείπον όνομα δεν συνιστά χαρακτήρα μπαλαντέρ).

Όχι

Date of Birth (Ημερομηνία γέννησης)

Ημερομηνία γέννησης του οδηγού, όπως αναγράφεται στην κάρτα.

Ναι

Driving Licence Number (Αριθμός της άδειας οδήγησης)

Ο αριθμός της άδειας οδήγησης του οδηγού.

Όχι

Driving Licence Issuing Country (Χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης)

Η χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης του οδηγού.

Όχι


Απάντηση Ελέγχου Εκδοθεισών Καρτών

Υποχρεωτικό

Status Code (Κωδικός καθεστώτος)

Ο κωδικός καθεστώτος της αναζήτησης (π.χ. βρέθηκε, δεν βρέθηκε, σφάλμα κ.λπ.).

Ναι

Status Message (Μήνυμα καθεστώτος)

Επεξηγηματική περιγραφή του καθεστώτος (εάν χρειάζεται).

Όχι

Found Driver Details (Βρέθηκαν τα στοιχεία του οδηγού)

Ναι

Family Name (Επώνυμο)

Το επώνυμο οδηγών που τυχόν βρέθηκαν.

Ναι

First Name (Όνομα)

Το(τα) όνομα(-ματα) οδηγών που τυχόν βρέθηκαν.

Όχι

Date of Birth (Ημερομηνία γέννησης)

Η ημερομηνία γέννησης οδηγών που τυχόν βρέθηκαν.

Ναι

Place of Birth (Τόπος γέννησης)

Ο τόπος γέννησης οδηγών που τυχόν βρέθηκαν.

Όχι

Driver Card Number (Αριθμός της κάρτας οδηγού)

Ο αριθμός της κάρτας οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Driver Card Status (Καθεστώς της κάρτας οδηγού)

Το καθεστώς της κάρτας οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Driver Card Issuing Authority (Αρχή έκδοσης της κάρτας οδηγού)

Το όνομα της αρχής που εξέδωσε την κάρτα οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Driver Card Start of Validity Date (Ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάρτας οδηγού)

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάρτας οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Driver Card Expiry Date (Ημερομηνία λήξης της κάρτας οδηγού)

Η ημερομηνία λήξης της κάρτας οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Driver Card Status Modified Date (Ημερομηνία τροποποίησης καθεστώτος της κάρτας οδηγού)

Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της κάρτας οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Search Mechanism (Μηχανισμός αναζήτησης)

Η κάρτα βρέθηκε μέσω αναζήτησης NYSIIS ή προσαρμοσμένης αναζήτησης.

Ναι

Temporary Card (Προσωρινή κάρτα)

Η κάρτα που βρέθηκε είναι προσωρινή κάρτα.

Όχι

Driving Licence Number (Αριθμός της άδειας οδήγησης)

Ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Driving Licence Issuing Country (Χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης)

Η χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης του οδηγού που βρέθηκε.

Ναι

Driving Licence Status (Καθεστώς της άδεια οδήγησης)

Το καθεστώς της άδειας οδήγησης του οδηγού που βρέθηκε.

Όχι

Driving Licence Issuing Date (Ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης)

Η ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης του οδηγού που βρέθηκε.

Όχι

Driving Licence Expiry Date (Ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης)

Η ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης του οδηγού που βρέθηκε.

Όχι


Αίτημα Ελέγχου του Καθεστώτος Κάρτας

Υποχρεωτικό

Driver Card Number (Αριθμός της κάρτας οδηγού)

Ο αριθμός της κάρτας της οποίας ζητούνται τα στοιχεία.

Ναι


Απάντηση Ελέγχου του Καθεστώτος Κάρτας

Υποχρεωτικό

Status Code (Κωδικός καθεστώτος)

Ο κωδικός καθεστώτος του αιτήματος στοιχείων (π.χ. βρέθηκε, δεν βρέθηκε, σφάλμα κ.λπ.).

Ναι

Status Message (Μήνυμα καθεστώτος)

Επεξηγηματική περιγραφή του καθεστώτος (εάν χρειάζεται).

Όχι

Card Status (Καθεστώς κάρτας)

Το καθεστώς της κάρτας για την οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Ναι

Card Issuing Authority (Αρχή έκδοσης της κάρτας)

Το όνομα της αρχής που εξέδωσε την κάρτα για την οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Ναι

Card Start of Validity Date (Ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάρτας)

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάρτας για την οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Ναι

Card Expiry Date (Ημερομηνία λήξης της κάρτας)

Η ημερομηνία λήξης της κάρτας για την οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Ναι

Card Status Modified Date (Ημερομηνία τροποποίησης καθεστώτος της κάρτας οδηγού)

Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης της κάρτας οδηγού για την οποία υποβάλλεται το αίτημα.

Ναι

Valid for Driving (Ισχύει για οδήγηση)

Η κάρτα που βρέθηκε ισχύει/δεν ισχύει για οδήγηση.

Ναι

Temporary Card (Προσωρινή κάρτα)

Η κάρτα που βρέθηκε είναι προσωρινή κάρτα.

Όχι

Workshop Card (Κάρτα συνεργείου)

Workshop Name (Όνομα συνεργείου)

Το όνομα του συνεργείου στο οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι

Workshop Address (Διεύθυνση συνεργείου)

Η διεύθυνση του συνεργείου στο οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι

Family Name (Επώνυμο)

Το επώνυμο του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

First Name (Όνομα)

Το όνομα του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

Date of Birth (Ημερομηνία γέννησης)

Η ημερομηνία γέννησης του προσώπου στο οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

Card Holder Details (Στοιχεία του κατόχου της κάρτας)

Family Name (Επώνυμο)

Το επώνυμο του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι

First Name (Όνομα)

Το όνομα του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

Date of Birth (Ημερομηνία γέννησης)

Η ημερομηνία γέννησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι

Place of Birth (Τόπος γέννησης)

Ο τόπος γέννησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

Driving Licence Number (Αριθμός της άδειας οδήγησης)

Ο αριθμός της άδειας οδήγησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι

Driving Licence Issuing Country (Χώρα έκδοσης της άδειας οδήγησης)

Η χώρα που εξέδωσε τον αριθμό της άδειας οδήγησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι

Driving Licence Status (Καθεστώς της άδεια οδήγησης)

Το καθεστώς της άδειας οδήγησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

Driving Licence Issuing Date (Ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης)

Η ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

Driving Licence Expiry Date (Ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης)

Η ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι


Αίτημα Τροποποίησης του Καθεστώτος Κάρτας

Υποχρεωτικό

Driver Card Number (Αριθμός της κάρτας οδηγού)

Ο αριθμός της κάρτας της οποίας άλλαξε το καθεστώς.

Ναι

New Driver Card Status (Νέο καθεστώς της κάρτας οδηγού)

Το καθεστώς της κάρτας οδηγού μετά την αλλαγή.

Ναι

Modification Reason (Λόγος τροποποίησης)

Ο λόγος αλλαγής του καθεστώτος της κάρτας (ελεύθερο κείμενο).

Όχι

Driver Card Status Modified Date (Ημερομηνία τροποποίησης καθεστώτος της κάρτας οδηγού)

Η ημερομηνία και η ώρα τροποποίησης του καθεστώτος της κάρτας.

Ναι

Declared By (Ο δηλών)

Authority (Αρχή)

Το όνομα της αρχής που πραγματοποίησε την αλλαγή του καθεστώτος της κάρτας.

Ναι

Family Name (Επώνυμο)

Το επώνυμο του προσώπου που πραγματοποίησε την αλλαγή του καθεστώτος της κάρτας.

Όχι

First Name (Όνομα)

Το όνομα του προσώπου που πραγματοποίησε την αλλαγή του καθεστώτος της κάρτας.

Όχι

Phone (Τηλέφωνο)

Ο αριθμός τηλεφώνου του προσώπου που πραγματοποίησε την αλλαγή του καθεστώτος της κάρτας.

Όχι

Email (Ηλεκτρονική διεύθυνση)

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που πραγματοποίησε την αλλαγή του καθεστώτος της κάρτας.

Όχι


Βεβαίωση Παραλαβής Τροποποίησης του Καθεστώτος Κάρτας

Υποχρεωτικό

Status Code (Κωδικός καθεστώτος)

Ο κωδικός καθεστώτος της βεβαίωσης παραλαβής (π.χ. βρέθηκε, δεν βρέθηκε, σφάλμα κ.λπ.).

Ναι

Acknowledgement type (Τύπος βεβαίωσης παραλαβής)

Ο τύπος της βεβαίωσης παραλαβής: για αίτημα ή απάντηση.

Ναι

Status Message (Μήνυμα καθεστώτος)

Επεξηγηματική περιγραφή του καθεστώτος (εάν χρειάζεται).

Όχι


Απάντηση Τροποποίησης του Καθεστώτος Κάρτας

Υποχρεωτικό

Status Code (Κωδικός καθεστώτος)

Ο κωδικός καθεστώτος της επικαιροποίησης του μητρώου (π.χ. βρέθηκε, δεν βρέθηκε, σφάλμα κ.λπ.).

Ναι

Status Message (Μήνυμα καθεστώτος)

Επεξηγηματική περιγραφή του καθεστώτος (εάν χρειάζεται).

Όχι


Αίτημα Έκδοσης Κάρτας Άδειας Οδήγησης

Υποχρεωτικό

Driver Card Number (Αριθμός της κάρτας οδηγού)

Ο αριθμός της κάρτας οδηγού που έχει εκδόθηκε.

Ναι

Driving Licence Number (Αριθμός της άδειας οδήγησης)

Ο αριθμός της αλλοδαπής άδειας οδήγησης που χρησιμοποιήθηκε για την αίτηση της κάρτας οδηγού.

Ναι


Απάντηση Έκδοσης Κάρτας Άδειας Οδήγησης

Υποχρεωτικό

Status Code (Κωδικός καθεστώτος)

Κωδικός καθεστώτος που επιβεβαιώνει την κοινοποίηση (π.χ. βρέθηκε, δεν βρέθηκε, σφάλμα κ.λπ.).

Ναι

Status Message (Μήνυμα καθεστώτος)

Επεξηγηματική περιγραφή του καθεστώτος (εάν χρειάζεται).

Όχι

Family Name (Επώνυμο)

Το επώνυμο του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι

First Name (Όνομα)

Το όνομα του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Όχι

Date of Birth (Ημερομηνία γέννησης)

Η ημερομηνία γέννησης του οδηγού στον οποίο χορηγήθηκε η κάρτα.

Ναι


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μεταγραφή και υπηρεσίες του συστήματος NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)

1.   Ο αλγόριθμος NYSIIS που εφαρμόζεται στον κεντρικό κόμβο χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των ονομάτων όλων των οδηγών στο εθνικό μητρώο.

2.   Κατά την αναζήτηση κάρτας μέσω της λειτουργίας CIC τα κλειδιά NYSIIS χρησιμοποιούνται ως κύριος μηχανισμός αναζήτησης.

3.   Επιπλέον, τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν προσαρμοσμένο αλγόριθμο για να λαμβάνουν περισσότερα αποτελέσματα.

4.   Τα αποτελέσματα της αναζήτησης αναφέρουν τον μηχανισμό αναζήτησης, είτε NYSIIS είτε συνήθη, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση καταγραφής.

5.   Σε περίπτωση που κράτος μέλος επιλέξει να καταγράφει τις κοινοποιήσεις ICDL, τα κλειδιά NYSIIS που περιέχει η κοινοποίηση καταγράφονται ως τμήμα των δεδομένων ICDL.

5.1.   Κατά την αναζήτηση δεδομένων ICDL το κράτος μέλος χρησιμοποιεί τα κλειδιά NYSIIS του ονόματος του αιτούντος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Απαιτήσεις προστασίας

1.   Για την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του κεντρικού κόμβου και των εθνικών συστημάτων χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο HTTPS.

2.   Τα εθνικά συστήματα χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά PKI που παρέχονται από την Επιτροπή με στόχο την ασφαλή διαβίβαση μηνυμάτων μεταξύ του εθνικού συστήματος και του κεντρικού κόμβου.

3.   Τα εθνικά συστήματα εφαρμόζουν, κατ' ελάχιστο, πιστοποιητικά που χρησιμοποιούν αλγόριθμο τεμαχισμού SHA-2 (SHA-256) για υπογραφή και μήκος δημόσιου κλειδιού 2 048 bit.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Επίπεδο εξυπηρέτησης

1.   Τα εθνικά συστήματα πληρούν το ακόλουθο ελάχιστο επίπεδο εξυπηρέτησης:

1.1.   Είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

1.2.   Η διαθεσιμότητά τους παρακολουθείται μέσω μηνύματος «heartbeat» από τον κεντρικό κόμβο.

1.3.   Το ποσοστό διαθεσιμότητά τους είναι 98 %, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (τα στοιχεία έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη κατάλληλη μονάδα):

Διαθεσιμότητα

σημαίνει μη διαθεσιμότητα

Ανά ημέρα

Ανά μήνα

Ανά έτος

98 %

0,5 ωρών

15 ωρών

7,5 ημερών

Τα κράτη μέλη καλούνται να τηρούν το ποσοστό διαθεσιμότητας ανά ημέρα, ωστόσο αναγνωρίζεται ότι ορισμένες απαραίτητες εργασίες, όπως οι εργασίες συντήρησης του συστήματος, απαιτούν χρόνο μη διαθεσιμότητας άνω των 30 λεπτών. Εντούτοις, τα ποσοστά διαθεσιμότητας ανά μήνα και ανά έτος παραμένουν υποχρεωτικά.

1.4.   Απαντούν σε ποσοστό τουλάχιστον 98 % των αιτημάτων που τους διαβιβάζονται κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

1.5.   Απαντούν στα αιτήματα εντός 10 δευτερολέπτων.

1.6.   Ο συνολικός χρόνος λήξης του αιτήματος (το επιτρεπόμενο χρονικό όριο κατά το οποίο ο αιτών αναμένει απάντηση) δεν υπερβαίνει τα 20 δευτερόλεπτα.

1.7.   Είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν αιτήματα με ρυθμό 6 μηνυμάτων ανά δευτερόλεπτο.

1.8.   Τα εθνικά συστήματα δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν αιτήματα προς τον κόμβο TACHOnet με ρυθμό άνω των δύο αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο.

1.9.   Όλα τα εθνικά συστήματα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τυχόν τεχνικά προβλήματα του κεντρικού κόμβου ή των εθνικών συστημάτων άλλων κρατών μελών. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής προβλήματα:

α)

απώλεια σύνδεσης με τον κεντρικό κόμβο·

β)

μη απόκριση σε αίτημα·

γ)

λήψη απάντησης πέραν του χρόνου λήξης του μηνύματος·

δ)

λήψη ανεπίκλητων μηνυμάτων·

ε)

λήψη μη έγκυρων μηνυμάτων.

2.   Ο κεντρικός κόμβος:

2.1.   Διαθέτει ποσοστό διαθεσιμότητας της τάξης του 98 %.

2.2.   Κοινοποιεί στα εθνικά συστήματα τυχόν σφάλματα, είτε με μήνυμα απάντησης είτε με ειδικό μήνυμα σφάλματος. Αντιστοίχως, τα εθνικά συστήματα λαμβάνουν τα ειδικά αυτά μηνύματα σφάλματος και διαθέτουν ροή εργασίας για την αντιμετώπιση σφαλμάτων, προκειμένου να προβούν σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την επίλυση του κοινοποιηθέντος σφάλματος.

3.   Συντήρηση

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τυχόν εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εν λόγω εργασιών, εάν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Καταγραφή κινήσεων και στατιστικά στοιχεία των δεδομένων που συλλέγονται στον κεντρικό κόμβο

1.   Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς είναι ανώνυμα. Τα αναγνωριστικά στοιχεία συγκεκριμένης κάρτας, άδειας οδήγησης ή συγκεκριμένου οδηγού δεν είναι διαθέσιμα για στατιστικούς σκοπούς.

2.   Μέσω της καταγραφής κινήσεων, ελέγχονται όλες οι συναλλαγές με σκοπό την παρακολούθηση και τη διόρθωση λαθών, και για να είναι δυνατή η παραγωγή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις συναλλαγές αυτές.

3.   Τα προσωπικά δεδομένα δεν διατηρούνται στα αρχεία καταγραφής για περισσότερο από έξι μήνες. Οι στατιστικές πληροφορίες διατηρούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

4.   Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την υποβολή αναφορών περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

το κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα·

β)

το κράτος μέλος που αποστέλλει την απάντηση·

γ)

τον τύπο του μηνύματος·

δ)

τον κωδικό καθεστώτος της απάντησης·

ε)

την ημερομηνία και την ώρα των μηνυμάτων·

στ)

τον χρόνο απόκρισης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Χρήση του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet

1.   Έκδοση κάρτας οδηγού

1.1.   Όταν ο αιτών κάρτα οδηγού είναι κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση, το τελευταίο πραγματοποιεί αναζήτηση ευρυεκπομπής Check Issued Cards (Έλεγχος Εκδοθεισών Καρτών).

1.2.   Όταν κράτος μέλος χορηγεί κάρτα οδηγού σε κάτοχο άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, κοινοποιεί αμέσως τη χορήγηση της κάρτας οδηγού στο κράτος μέλος έκδοσης της άδειας οδήγησης, μέσω της λειτουργίας Issued Card Driving License (Έκδοση Κάρτας Άδειας Οδήγησης).

1.3.   Όταν ο αιτών κάρτα οδηγού είναι κάτοχος άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η αίτηση και για την οποία έχει ήδη καταγραφεί κοινοποίηση ICDL στο εθνικό μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους, το τελευταίο πραγματοποιεί αναζήτηση μονοεκπομπής CIC ή αναζήτηση Check Card Status (Έλεγχος Καθεστώτος Κάρτας) στο κράτος μέλος που έστειλε την κοινοποίηση ICDL.

1.4.   Κάθε κοινοποίηση ICDL καταγράφεται στο εθνικό μητρώο του κράτους μέλους που τη λαμβάνει.

1.5.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αναζήτηση ευρυεκπομπής CIC τουλάχιστον για το 30 % των αιτήσεων που υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας η οποία εκδόθηκε στο εν λόγω κράτος μέλος.

1.6.   Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να μην χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία ICDL, όπως προβλέπεται στα σημεία 1.3 έως 1.5. Σε αυτή την περίπτωση, διενεργούν αναζήτηση ευρυεκπομπής CIC για κάθε αίτηση που λαμβάνουν.

1.7.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο έως την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κατά πόσο θα καταγράφουν τις κοινοποιήσεις ICDL στα εθνικά τους μητρώα ή θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1.6.

1.8.   Τα κράτη μέλη τα οποία δεν κατέγραψαν κοινοποιήσεις ICDL στα εθνικά τους μητρώα, όπως προβλέπεται στο σημείο 1.4, έως πέντε έτη πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, διενεργούν αναζήτηση ευρυεκπομπής CIC για το 100 % των αιτήσεων, με εξαίρεση τις άδειες οδήγησης για τις οποίες έχει καταγραφεί κοινοποίηση ICDL, οπότε ισχύει το σημείο 1.3.

1.9.   Η υποχρέωση που προβλέπεται στο σημείο 1.8 ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόστηκε αποτελεσματικά η καταγραφή κοινοποιήσεων ICDL στο εθνικό μητρώο κάθε κράτους μέλους.

2.   Απόσυρση, αναστολή ή κλοπή κάρτας οδηγού

2.1.   Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 και το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, σε περίπτωση απόσυρσης, αναστολής ή δηλωθείσας κλοπής της κάρτας οδηγού σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο που την εξέδωσε, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που την αναστέλλει ή την αποσύρει:

α)

ελέγχει το τρέχον καθεστώς της κάρτας αποστέλλοντας αίτημα CCS στο κράτος μέλος έκδοσης. Εάν ο αριθμός δεν είναι γνωστός, αποστέλλεται αίτημα μονοεκπομπής CIC πριν από το προαναφερθέν αίτημα CCS·

β)

αποστέλλει κοινοποίηση MCS στο κράτος μέλος έκδοσης μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet.

3.   Ανταλλαγή κάρτας οδηγού

3.1.   Σε περίπτωση που ο κάτοχος κάρτας οδηγού αιτείται ανταλλαγή της κάρτας οδηγού σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο που την εξέδωσε, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση ελέγχει το τρέχον καθεστώς της κάρτας αποστέλλοντας αίτημα CCS στο κράτος μέλος έκδοσης.

3.2.   Αφού ελεγχθεί το καθεστώς της κάρτας οδηγού και αφού διαπιστωθεί ότι είναι έγκυρη για ανταλλαγή, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση αποστέλλει αίτημα MCS στο κράτος μέλος έκδοσης μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων TACHOnet.

3.3.   Όταν κράτος μέλος ανανεώνει ή ανταλλάσσει κάρτα οδηγού για κάτοχο άδειας οδήγησης η οποία εκδόθηκε από διαφορετικό κράτος μέλος, κοινοποιεί αμέσως την ανανέωση ή την ανταλλαγή της κάρτας οδηγού στο κράτος μέλος έκδοσης της άδειας οδήγησης, μέσω της λειτουργίας ICDL.


Top