EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0001

Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/256 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 5ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής κοινών κανόνων και ελάχιστων προτύπων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις εθνικές αρμόδιες αρχές συμμετεχόντων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις εποπτικές της λειτουργίες (ΕΚΤ/2016/1)

OJ L 47, 24.2.2016, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/256/oj

24.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 47/16


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ (ΕΕ) 2016/256 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2016

σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής κοινών κανόνων και ελάχιστων προτύπων για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στατιστικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις εθνικές αρμόδιες αρχές συμμετεχόντων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις εποπτικές της λειτουργίες (ΕΚΤ/2016/1)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 6,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως την παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), το άρθρο 5.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) απαιτεί από την τελευταία να συλλέγει με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή απευθείας από οικονομικούς παράγοντες.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 (2) απαιτεί από τα μέλη του ΕΣΚΤ να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Ενόψει τούτου, και προς αποτροπή της παράνομης αποκάλυψης εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών και της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους, η ΕΚΤ υποχρεούται να ορίζει κοινούς κανόνες και να εφαρμόζει ελάχιστα πρότυπα.

(3)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/1998/NP28 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3) καθορίζει τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και που διασφαλίζουν ένα βασικό επίπεδο προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγει η ΕΚΤ.

(4)

Κατόπιν της θέσπισης του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ) ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/373 του Συμβουλίου (4) τροποποίησε το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, επιτρέποντας τη διαβίβαση και χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών για την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στα μέλη του ΕΣΚΤ στον τομέα της προληπτικής εποπτείας. Η επεξεργασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών από τα μέλη του ΕΣΚΤ θα πρέπει να διέπεται από κατάλληλο πλαίσιο προστασίας της εμπιστευτικότητας, όπως επιτάσσει το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(5)

Εξάλλου, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/373 παρεμβλήθηκε στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 νέα παράγραφος 4α, η οποία επιτρέπει στο ΕΣΚΤ τη διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών σε αρχές ή όργανα των κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και υποδομών στον βαθμό και στο επίπεδο της λεπτομέρειας που απαιτεί η διεκπεραίωση των αντίστοιχων εργασιών τους. Οι αρχές ή τα όργανα που είναι αποδέκτες εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς διασφάλιση της φυσικής και λογικής προστασίας των εν λόγω πληροφοριών.

(6)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/1998/NP28 καθορίζει τις υποχρεώσεις των μελών του ΕΣΚΤ αναφορικά με τη μεταχείριση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους εκτός του ΕΕΜ. Το ίδιο επίπεδο προστασίας θα πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διαβίβαση και κάθε μετέπειτα χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών σε σχέση τόσο με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ΕΕΜ, περιλαμβανομένων των ΕθνΚΤ αναφορικά με τη λειτουργία τους ως ΕΑΑ, όσο και με την ΕΚΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

(7)

Το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 παρέχει στην ΕΚΤ την εξουσία να θεσπίζει και να κοινοποιεί, σε διαβούλευση με τις εθνικές αρμόδιες αρχές και βάσει πρότασης του εποπτικού συμβουλίου, πλαίσιο οργάνωσης των πρακτικών λεπτομερειών εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο μεταξύ άλλων ορίζει ότι η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες»: στατιστικές πληροφορίες που ορίζονται ως εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 και έχουν συλλεγεί βάσει των διατάξεων και για τους σκοπούς του εν λόγω κανονισμού·

2)   «μέτρα προστασίας»: διαδικασίες κατάλληλες για τη λογική και φυσική προστασία εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών·

3)   «μέτρα λογικής προστασίας»: μέτρα που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ίδιες τις εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες·

4)   «μέτρα φυσικής προστασίας»: μέτρα που αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συγκεκριμένο φυσικό χώρο και υλικά μέσα·

5)   «φυσικός χώρος»: οποιοδήποτε τμήμα κτιρίου εντός του οποίου βρίσκονται εγκατεστημένα υλικά μέσα στα οποία αποθηκεύονται ή διά των οποίων διαβιβάζονται εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες·

6)   «υλικά μέσα»: υλικό αντιγραφής (χαρτί) και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και μέσων αποθήκευσης) που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή επεξεργασία εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών·

7)   «εθνική αρμόδια αρχή»: νοείται όπως στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013·

8)   «μονάδα παροχής στοιχείων»: νοείται όπως στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

Άρθρο 2

Λογική προστασία

1.   Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ ορίζουν και εφαρμόζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και μέτρα λογικής προστασίας όσον αφορά την πρόσβαση του προσωπικού τους σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες.

2.   Χωρίς να θίγεται η συνέχεια της λειτουργίας διαχείρισης του συστήματος, το ελάχιστο μέτρο προστασίας που πρόκειται να εφαρμόζεται συνίσταται σε έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης χρήστη και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

3.   Προκειμένου να διασφαλίζεται η διάρθρωση των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών κατά τρόπο ώστε τα εκάστοτε δημοσιευόμενα στοιχεία να καλύπτουν τουλάχιστον τρεις οικονομικούς παράγοντες, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα προς τούτο μέτρα. Εφόσον ένας ή δύο οικονομικοί παράγοντες καλύπτουν συνδυαστικά ποσοστό οποιασδήποτε παρατήρησης ικανό να τους καταστήσει έμμεσα ταυτοποιήσιμους, τα δημοσιευόμενα στοιχεία διαρθρώνονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η έμμεση ταυτοποίησή τους. Οι συγκεκριμένοι κανόνες δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι ταυτοποιήσιμες μονάδες παροχής στοιχείων ή νομικά και φυσικά πρόσωπα, θεσμικές μονάδες ή υποκαταστήματα έχουν δώσει ρητώς τη συγκατάθεσή τους για την αποκάλυψη της ταυτότητάς τους.

Άρθρο 3

Φυσική προστασία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕΑΑ ορίζουν και εφαρμόζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και μέτρα προστασίας όσον αφορά την πρόσβαση του προσωπικού τους σε οποιονδήποτε φυσικό χώρο.

Άρθρο 4

Πρόσβαση τρίτων

Σε περίπτωση πρόσβασης τρίτων σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ διασφαλίζουν διά των κατάλληλων μέτρων, και, εφόσον είναι εφικτό, διά της συμβατικής οδού, ότι οι τρίτοι τηρούν τους όρους εμπιστευτικότητας του ως άνω κανονισμού και της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 5

Διαβίβαση δεδομένων και δίκτυα

1.   Εφόσον επιτρέπεται βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98, οι εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες διαβιβάζονται ηλεκτρονικά extra muros, κατόπιν κρυπτογράφησης.

2.   Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕΑΑ ορίζουν κανόνες παροχής εξουσιοδότησης για την εν λόγω διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

3.   Όσον αφορά τα εσωτερικά δίκτυα, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας προς αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

4.   Απαγορεύεται η διαδραστική πρόσβαση σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες μέσω μη ασφαλών δικτύων.

Άρθρο 6

Τεκμηρίωση και ενημέρωση του προσωπικού

Η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ διασφαλίζουν ότι το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών τους που αφορούν την προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών τεκμηριώνεται εγγράφως και ότι τα σχετικά κείμενα τεκμηρίωσης ενημερώνονται. Το προσωπικό που μετέχει στην εν λόγω διαδικασία ενημερώνεται σχετικά με τη σπουδαιότητα της προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών και με κάθε κανόνα και διαδικασία που επηρεάζει το έργο του.

Άρθρο 7

Υποβολή εκθέσεων

1.   Τουλάχιστον μία φορά ετησίως οι ΕΑΑ ενημερώνουν την ΕΚΤ σχετικά με τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκθεση, τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν προς επίλυσή τους και τις σχεδιαζόμενες βελτιώσεις στο πεδίο της προστασίας των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Η ΕΚΤ συντάσσει επίσης έκθεση για τα ίδια θέματα τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ως άνω αξιολόγησης, η ΕΚΤ ενημερώνεται σχετικά με τους κανόνες παροχής εξουσιοδότησης και το είδος των μέτρων προστασίας που εφαρμόζουν οι ΕΑΑ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 5 της παρούσας. Η ΕΚΤ υποβάλλει έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων και μέτρων προστασίας τόσο από τις ΕΑΑ όσο και από την ίδια.

Άρθρο 8

Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων και εφαρμογή

1.   Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Οι ΕΑΑ και η ΕΚΤ διασφαλίζουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής και στα μέλη των οικείων οργάνων λήψης αποφάσεων.

3.   Στον βαθμό που είναι νομικώς εφικτό, η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ μεριμνούν για την επέκταση των υποχρεώσεων που ορίζονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής σε πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκτέλεση εποπτικών καθηκόντων και δεν είναι μέλη του προσωπικού τους.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις ΕΑΑ, καθώς επίσης και στην ΕΚΤ όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, στον βαθμό που οποιαδήποτε εξ αυτών λαμβάνει εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες από το ΕΣΚΤ.

Φρανκφούρτη, 5 Φεβρουαρίου 2016.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8).

(3)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/1998/NP28 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ατομικών στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τη συνδρομή των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ΕΕ L 55 της 24.2.2001, σ. 72).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/373 του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 64 της 7.3.2015, σ. 6).


Top