EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016H0818(06)

Σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2016

OJ C 299, 18.8.2016, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.8.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 299/23


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Ιουλίου 2016

σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Τσεχικής Δημοκρατίας για το 2016

(2016/C 299/06)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2016 για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Οι προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17-18 Μαρτίου 2016. Στις 26 Νοεμβρίου 2015, η Επιτροπή, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εξέδωσε την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, στην οποία η Τσεχική Δημοκρατία δεν συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη για τα οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη επισκόπηση.

(2)

Η έκθεση του 2016 για την Τσεχική Δημοκρατία δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2016. Αξιολογήθηκε η πρόοδος της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο στις 14 Ιουλίου 2015 και όσον αφορά την επίτευξη των εθνικών της στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(3)

Στις 11 Μαΐου 2016, η Τσεχική Δημοκρατία υπέβαλε το Πρόγραμμα Σύγκλισης για το 2016 και στις 12 Μαΐου το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για το 2016. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή τους, τα δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν ταυτοχρόνως.

(4)

Κατά τον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020, συνυπολογίστηκαν οι σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), όπου είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εφαρμογής σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει και να προτείνει τροποποιήσεις του οικείου συμφώνου εταιρικής σχέσης και των σχετικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή έχει παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να κάνει χρήση της διάταξης αυτής σε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση.

(5)

Η Τσεχική Δημοκρατία υπάγεται επί του παρόντος στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στο Πρόγραμμα Σύγκλισης για το 2016, η κυβέρνηση προβλέπει ελαφρά επιδείνωση του ονομαστικού ισοζυγίου στο – 0,6 % του ΑΕΠ το 2016 και σχετική σταθεροποίηση στο – 0,5 % του ΑΕΠ το 2017. Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος —διαρθρωτικό έλλειμμα 1 % του ΑΕΠ— συνεχίζει να επιτυγχάνεται κατά τον χρονικό ορίζοντα του προγράμματος. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σύγκλισης, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνει στο 41,1 % το 2016 και να υποχωρήσει στο 39,3 % το 2019. Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο στηρίζονται οι εν λόγω δημοσιονομικές προβλέψεις είναι ρεαλιστικό. Δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί επαρκώς τα μέτρα που χρειάζονται για τη στήριξη των προβλεπόμενων στόχων για το έλλειμμα από το 2017 και μετά. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις του 2016 της Επιτροπής, το διαρθρωτικό ισοζύγιο προβλέπεται να ανέλθει σε — 0,7 % το 2016 και σε — 0,9 % του ΑΕΠ το 2017, υπερβαίνοντας έτσι τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Πιθανές μελλοντικές αποκλίσεις πρέπει να αξιολογούνται σε σχέση με την απαίτηση για τη διατήρηση του διαρθρωτικού ισοζυγίου στο επίπεδο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Με βάση την αξιολόγηση του Προγράμματος Σύγκλισης και λαμβάνοντας υπόψη τις εαρινές προβλέψεις του 2016 της Επιτροπής, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η Τσεχική Δημοκρατία αναμένεται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(6)

Μακροπρόθεσμα, υπάρχουν μέτριοι κίνδυνοι για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι κίνδυνοι αυτοί πηγάζουν κυρίως από τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των δημόσιων δαπανών που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού, κυρίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αλλά και των συντάξεων. Μέτρα που θεσπίστηκαν πρόσφατα ή σχεδιάζονται για την τροποποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αν εφαρμοστούν, αναμένεται να οδηγήσουν σε επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών μακροπρόθεσμα. Πρώτον, τον Φεβρουάριο του 2016, η τσεχική κυβέρνηση ενέκρινε νομοθεσία που της παρέχει την εξουσία να τροποποιεί τον μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των συντάξεων με μεγαλύτερη ευελιξία. Δεύτερον, βρίσκονται υπό συζήτηση προτάσεις για ανώτατο νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη και θέσπιση μηχανισμού τακτικής αναθεώρησης για την ηλικία συνταξιοδότησης. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν σχέδια για αύξηση της χαμηλής νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης. Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, η προβλεπόμενη αύξηση των μακροπρόθεσμων δαπανών αποτελεί επίσης πηγή ανησυχίας. Η Τσεχική Δημοκρατία αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αν και ορισμένα μέτρα βρίσκονται επί του παρόντος σε διάφορα στάδια εφαρμογής. Οι δείκτες μαρτυρούν υψηλή κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και ένα συγκριτικά υψηλό βαθμό εξάρτησης από νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία είναι ακριβότερη από τις υπηρεσίες εξωτερικών ιατρείων. Τα διαθέσιμα ιατρικά δεδομένα δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τον σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό των ικανοτήτων στον τομέα της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Το σύστημα επιστροφής εξόδων για τη νοσοκομειακή περίθαλψη τελεί υπό αναθεώρηση λόγω διαφόρων μειονεκτημάτων, όπως το μικρό δείγμα των νοσοκομείων τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών αναφοράς. Δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί επαρκώς οι επιλογές για την ενίσχυση του συντονισμού στον τομέα των εξωτερικών ιατρείων, τη βελτίωση των προληπτικών υπηρεσιών των ιατρών γενικής ιατρικής και τον περιορισμό της περιττής κατανάλωσης υπηρεσιών εξωτερικών ιατρείων.

(7)

Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Τσεχικής Δημοκρατίας συγκαταλέγεται μεταξύ των λιγότερο ικανοποιητικών στην Ένωση. Μια δέσμη μεταρρυθμίσεων η οποία αντιμετωπίζει τις βασικές αδυναμίες στον τομέα αυτό εγκρίθηκε από την κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2015, αλλά δεν έχει ακόμη ψηφιστεί από το κοινοβούλιο. Η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη μεταφορά της οδηγίας 2011/85/ΕΕ (4) του Συμβουλίου στην εθνική νομοθεσία. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση προβλέπει την ενίσχυση των ορίων δαπανών και στην άμεση σύνδεσή τους με τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, η κυβέρνηση θα πρέπει να εγκρίνει προϋπολογισμό που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών και ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο με στόχο την παρακολούθηση των δημόσιων οικονομικών και την αύξηση της διαφάνειας.

(8)

Οι κατά κεφαλήν επενδύσεις στην Τσεχική Δημοκρατία παραμένουν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Διοικητικοί και κανονιστικοί φραγμοί εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και λειτουργούν ανασταλτικά για τις επενδύσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία συμφόρησης στην εκτέλεση έργων μεταφορών και ενεργειακών υποδομών. Επιπλέον, η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 έγινε με βραδείς ρυθμούς, κυρίως λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών, ελλείψεων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, ανεπαρκειών στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και της περιορισμένης διοικητικής ικανότητας των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων. Σχετικά με τις υποδομές των μεταφορών, μεταξύ των διοικητικών φραγμών για τις επενδύσεις περιλαμβάνονται οι χρονοβόρες διαδικασίες για την έκδοση αδειών χρήσης γης και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών στο Αντιμονοπωλιακό Γραφείο. Σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τα δημόσια προγράμματα για τη μείωση της έντασης ενέργειας ήταν κατακερματισμένα και μη αποδοτικά ως προς το κόστος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν βελτιώνεται σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Σχετικά με τις υπηρεσίες, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις κανονιστικών περιορισμών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για ορισμένους από τους επιμέρους τομείς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, στους οποίους οι φραγμοί εισόδου και άσκησης του επαγγέλματος είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η περιορισμένη χρήση διαδικτυακών δημόσιων υπηρεσιών λειτουργεί επίσης σε βάρος της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αντικατοπτρίζει αδυναμίες σε επίπεδο προσφοράς. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν αξιοποιούν πλήρως τις τεχνολογικές δυνατότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και είναι από τις λιγότερο προηγμένες στην Ένωση. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν σχετικά υψηλή φοροδιαφυγή στην Τσεχική Δημοκρατία. Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ιδίως όσον αφορά τον ΦΠΑ, βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν προγραμματιστεί μέτρα για τη μείωση του σχετικά υψηλού κόστους που συνδέεται με την καταβολή φόρων ή για την απλούστευση του φορολογικού συστήματος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις φορολογικές αρχές κατά το στάδιο που προηγείται της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι περιορισμένες. Οι φορολογούμενοι κάνουν περιορισμένη χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σχετικά όσον αφορά τον ΦΠΑ. Επιπλέον, το κόστος της είσπραξης των φόρων είναι σχετικά υψηλό, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διεθνείς εκθέσεις. Οι υψηλές εργοδοτικές κοινωνικές εισφορές συμβάλλουν στη συνολικά υψηλή φορολόγηση της εργασίας ενώ η διαφοροποίηση προς άλλους τομείς, όπως οι φόροι ακίνητης περιουσίας, είναι περιορισμένη.

(9)

Ορισμένοι δείκτες υποδηλώνουν σημαντικές αδυναμίες στη δημόσια διοίκηση. Σημειώθηκε πρόοδος στη θέσπιση των νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που προβλέπονται στο σχέδιο κατά της διαφθοράς του 2015. Ο νόμος περί μητρώου συμβάσεων ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2015· η έγκαιρη εφαρμογή και η περαιτέρω ανάπτυξή του θα συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των δημόσιων διαγωνισμών. Ωστόσο, εξακολουθούν να εκκρεμούν ορισμένες από τις βασικές πράξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η τροποποίηση του νόμου για τη σύγκρουση συμφερόντων και ένας νέος νόμος για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Διάφορα μέτρα που θεσπίστηκαν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και έχουν περιορισμένο αντίκτυπο, ενώ ορισμένα μέτρα που έχουν προγραμματιστεί μεταφέρονται επανειλημμένα στο επόμενο σχέδιο δράσης. Παρά ορισμένες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω πρόοδο στις επιδόσεις του τσεχικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τον ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, τη σχέση κόστους-οφέλους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης των επαγγελματιών που είναι αρμόδιοι για τις δημόσιες συμβάσεις και στην ανεπαρκή έμφαση που δίνεται στα κριτήρια ποιότητας κατά τη σύναψη των συμβάσεων. Ο δημόσιος τομέας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μη ανταγωνιστικές διαδικασίες, με περιορισμένη ικανότητα προσέλκυσης προσφερόντων, ενώ σπάνια συνάπτονται συγκεντρωτικές συμβάσεις προμηθειών. Ωστόσο, η εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων που μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο εθνικό δίκαιο αναμένεται ότι θα αποτελέσει ευκαιρία για την εισαγωγή μιας στρατηγικής και τεκμηριωμένης προσέγγισης στην πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις, ως προς τον επαγγελματισμό, τις συγκεντρωτικές δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, τη μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια ποιότητας και την ακεραιότητα των επαγγελματιών που είναι αρμόδιοι για τις δημόσιες συμβάσεις.

(10)

Σημειώθηκε σημαντική αύξηση των επενδύσεων για Ε&Α τα τελευταία χρόνια αλλά τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι πενιχρά και εκφράζονται ανησυχίες ως προς τη διατηρησιμότητα των υποδομών Ε&Α. Το τσεχικό σύστημα έρευνας βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της υλοποίησης χρονοβόρων αλλά σημαντικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα της διακυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση. Ο υφιστάμενος μηχανισμός χρηματοδότησης είναι κατακερματισμένος και χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων φορέων και ασαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και προτεραιοτήτων. Αναπτύσσεται μεν ένα συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης για την Ε&Α, με συνδέσμους προς τη χρηματοδότηση, αλλά η πρόοδος στον τομέα αυτόν είναι βραδεία. Έχουν καταβληθεί περιορισμένες προσπάθειες για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των πανεπιστημίων και του επιχειρηματικού κόσμου. Οι δεσμοί αυτοί εξασθενούν εξαιτίας του πλαισίου αξιολόγησης για τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη το επίπεδο συνεργασίας με τις επιχειρήσεις.

(11)

Η μεταρρύθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2016. Η ελκυστικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού παραμένει προβληματική εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των σχετικά χαμηλών αμοιβών, ενώ ταυτόχρονα ο πληθυσμός των διδασκόντων γερνάει. Σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών και του παιδαγωγικού προσωπικού προκειμένου να αυξηθεί η ελκυστικότητα του επαγγέλματος, αλλά η εφαρμογή του αναβλήθηκε. Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι γενικά ικανοποιητικά, αλλά επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητών. Τα χαμηλά επίπεδα εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μειονεκτουσών ομάδων, ιδίως της κοινότητας των Ρομά, είναι σαφώς ανησυχητικά. Εκτιμάται ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών Ρομά εγκαταλείπει πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση. Πολλά παιδιά Ρομά δεν φοιτούν σε κανονικά σχολεία και, ως εκ τούτου, είναι αντιμέτωπα με χαμηλότερα μαθησιακά πρότυπα από τα παιδιά του υπόλοιπου πληθυσμού. Οι ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό είναι περιορισμένες, καθώς χαμηλό ποσοστό των διδασκόντων συμμετέχει σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης σχετικές με τη διδασκαλία μεικτών ομάδων και τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Έχει ληφθεί και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σημαντικός αριθμός νομοθετικών και διοικητικών μέτρων με στόχο τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των αποκλίσεων στις σχολικές επιδόσεις μεταξύ των παιδιών των Ρομά και των άλλων παιδιών. Τον Μάρτιο του 2016, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις του νόμου για την εκπαίδευση με τις οποίες, αφενός, η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτάθηκε έως το τελευταίο έτος της προσχολικής εκπαίδευσης και, αφετέρου, δόθηκε στα μικρότερα παιδιά το δικαίωμα σε μια θέση σε παιδικό σταθμό. Εντούτοις, οι ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα συνιστούν φραγμό για τη βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου και δεν επιτρέπουν επίσης την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας μετά το πέρας της σχολικής εκπαίδευσης.

(12)

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας της Τσεχικής Δημοκρατίας έχει βελτιωθεί, αλλά περαιτέρω αυξήσεις του ποσοστού απασχόλησης θα επιτευχθούν μόνον εάν υπάρξει αυξημένη συμμετοχή των υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι γυναίκες με μικρά παιδιά, οι εργαζόμενοι με χαμηλή ειδίκευση και οι Ρομά. Η ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης να προσεγγίσουν αυτές τις ομάδες, από κοινού με κατάλληλες και καλά στοχευμένες ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες, θα συνέβαλλαν στην αύξηση της συμμετοχής των εν λόγω ευπαθών ομάδων. Η συμμετοχή των γυναικών με μικρά παιδιά στην αγορά εργασίας παρεμποδίζεται από τη μόνιμη έλλειψη οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, ιδίως για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών, και από την περιορισμένη χρήση ευέλικτων ρυθμίσεων του χρόνου εργασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης αυτής, αλλά υπάρχουν περιθώρια για πιο ουσιαστικές προσπάθειες.

(13)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή προέβη σε ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής πολιτικής της Τσεχικής Δημοκρατίας και τη δημοσίευσε στην έκθεση του 2016 για τη χώρα. Αξιολόγησε επίσης το Πρόγραμμα Σύγκλισης και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που είχαν απευθυνθεί στην Τσεχική Δημοκρατία κατά τα προηγούμενα έτη. Έλαβε υπόψη όχι μόνον τη συνάφειά τους για την άσκηση βιώσιμης δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στην Τσεχική Δημοκρατία αλλά και τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της συνολικής οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διαμόρφωση μελλοντικών εθνικών αποφάσεων. Οι συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτυπώνονται στις συστάσεις 1 έως 3 κατωτέρω.

(14)

Υπό το πρίσμα της αξιολόγησης αυτής, το Συμβούλιο εξέτασε το Πρόγραμμα Σύγκλισης και είναι της γνώμης (5) ότι η Τσεχική Δημοκρατία αναμένεται να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

ΣΥΝΙΣΤΑ στην Τσεχική Δημοκρατία να λάβει μέτρα το 2016 και το 2017 προκειμένου:

1.

Να να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών, υπό το πρίσμα των μελλοντικών κινδύνων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Να ενισχύσει το δημοσιονομικό πλαίσιο με τη θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας.

2.

Να μειώσει τους κανονιστικούς και διοικητικούς φραγμούς για τις επενδύσεις, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να θεσπίσει τις εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να βελτιώσει τις πρακτικές που εφαρμόζονται για τις δημόσιες συμβάσεις.

3.

Να ενισχύσει τη διακυβέρνηση στο σύστημα Ε&Α και να διευκολύνει την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Να καταστήσει ελκυστικότερο το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και να λάβει μέτρα για την αύξηση της ένταξης μειονεκτούντων παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά, στην κανονική σχολική και προσχολική εκπαίδευση. Να άρει τα εμπόδια για αύξηση της συμμετοχής υποεκπροσωπούμενων ομάδων στην αγορά εργασίας, ιδίως των γυναικών.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. KAŽIMÍR


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(4)  Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41).

(5)  Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.


Top