EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0036(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/2248 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2016/36)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj

20.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/26


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2016

σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕΚΤ/2016/36)

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 32,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/23 (1) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιώδη (2). Δεδομένου ότι απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωσή της για λόγους σαφήνειας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 32.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), ως νομισματικό εισόδημα ορίζεται το εισόδημα που συγκεντρώνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στον τομέα της νομισματικής πολιτικής. Δυνάμει του άρθρου 32.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το ποσό του νομισματικού εισοδήματος κάθε ΕθνΚΤ ισούται με το ετήσιο εισόδημα το οποίο της αποφέρουν τα στοιχεία του ενεργητικού που έχει στην κατοχή της έναντι των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού ταυτοποιούνται από τις ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζει το διοικητικό συμβούλιο. Οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να ταυτοποιούν τα στοιχεία του ενεργητικού που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων τους στον τομέα της νομισματικής πολιτικής ως στοιχεία του ενεργητικού που έχουν στην κατοχή τους έναντι των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 32.4 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, από το ποσό του νομισματικού εισοδήματος κάθε ΕθνΚΤ αφαιρείται ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν δεδουλευμένους, καταβληθέντες ή εισπραχθέντες τόκους επί των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 32.5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το συνολικό ποσό του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ κατανέμεται μεταξύ τους κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

(4)

Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτείται, δυνάμει των άρθρων 32.6 και 32.7 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, να καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον συμψηφισμό και διακανονισμό, από την ΕΚΤ, των υπολοίπων που προέρχονται από την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος και να λαμβάνει όλα τα υπόλοιπα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 32 του καταστατικού.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου (3), η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ θέτουν σε κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ευρώ. Το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι τα εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες τραπεζογραμμάτια εξακολουθούν να αποτελούν νόμιμο χρήμα εντός των εδαφικών τους ορίων για μέγιστη περίοδο έξι μηνών από την αντίστοιχη ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή. Συνεπώς, το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερο έτος, δεδομένου ότι τα εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια είναι δυνατό να εξακολουθήσουν να αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων.

(6)

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/9 (4) ορίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία προεφοδιάζονται οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι χρεώνονται στην ονομαστική τους αξία στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν στην οικεία ΕθνΚΤ, σύμφωνα με το ακόλουθο «γραμμικό μοντέλο χρέωσης»: το συνολικό ποσό των τραπεζογραμματίων ευρώ του προεφοδιασμού χρεώνεται σε τρία ισόποσα μέρη, κατά την ημερομηνία διακανονισμού της πρώτης, της τέταρτης και της πέμπτης πράξης κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος μετά την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή. Για τον υπολογισμό του νομισματικού εισοδήματος για το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το εν λόγω «γραμμικό μοντέλο χρέωσης».

(7)

Η παρούσα απόφαση συνδέεται με την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 (5), η οποία ορίζει ότι τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδίδουν η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ. Η απόφαση ΕΚΤ/2010/29 ορίζει ότι τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατανέμονται στις ΕθνΚΤ κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Με την εν λόγω απόφαση κατανέμεται επίσης στην ΕΚΤ 8 % της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ. Από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ μεταξύ των μελών του Ευρωσυστήματος προκύπτουν υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος. Η τοκοφορία των εν λόγω υπολοίπων που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ επηρεάζει άμεσα το εισόδημα κάθε μέλους του Ευρωσυστήματος και θα πρέπει, για τον λόγο αυτό, να ρυθμιστεί δυνάμει της παρούσας απόφασης. Το εισόδημα, το οποίο συγκεντρώνει η ΕΚΤ από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέονται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, θα πρέπει καταρχήν να διανέμεται στις ΕθνΚΤ σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2014/57 (6) κατ' αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, εντός του ιδίου οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται το εν λόγω εισόδημα.

(8)

Για τον τοκισμό του καθαρού υπολοίπου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα πρέπει να εφαρμόζεται αντικειμενικό κριτήριο, το οποίο θα καθορίζει το κόστος του χρήματος. Εν προκειμένω, θεωρείται κατάλληλο το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, το οποίο χρησιμοποιείται στις δημοπρασίες που διενεργούνται για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

(9)

Για τους σκοπούς του υπολογισμού του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ δυνάμει του άρθρου 32.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, στη βάση υπολογισμού θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, καθώς αντιστοιχούν στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια. Ως εκ τούτου, ο διακανονισμός του τόκου επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα έχει ως αποτέλεσμα την κατανομή, μεταξύ των ΕθνΚΤ, ενός σημαντικού μέρους του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Τα εν λόγω υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να διορθώνονται κατά τρόπο, ώστε να επιτευχθεί η βαθμιαία προσαρμογή των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσης των ΕθνΚΤ. Οι διορθώσεις θα πρέπει να βασίζονται στην αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων κάθε ΕθνΚΤ στη διάρκεια ορισμένης περιόδου πριν από την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ. Εν συνεχεία, και για περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία, οι εν λόγω διορθώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ορισμένο σταθερό τύπο.

(10)

Οι διορθώσεις των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν υπολογιστεί κατά τρόπο ώστε να αντισταθμίζεται κάθε σημαντική μεταβολή στις εισοδηματικές θέσεις των ΕθνΚΤ, οφειλόμενη στην εισαγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ και στην επακόλουθη κατανομή του νομισματικού εισοδήματος.

(11)

Οι γενικοί κανόνες του άρθρου 32 του καταστατικού του ΕΣΚΤ τυγχάνουν εφαρμογής και όσον αφορά το εισόδημα που προκύπτει από τη διαγραφή των τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία.

(12)

Το άρθρο 32.5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ ορίζει ότι το συνολικό ποσό του νομισματικού εισοδήματος των ΕθνΚΤ κατανέμεται μεταξύ τους κατ' αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Δυνάμει του άρθρου 32.7 του καταστατικού του ΕΣΚΤ το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμβάνει όλα τα υπόλοιπα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 32. Η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει και τη λήψη υπόψη άλλων παραγόντων, όταν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με κατανομή του εισοδήματος που προκύπτει από τη διαγραφή των αποσυρθέντων από την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τις αρχές της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης, απαιτείται να λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος στη διάρκεια της οποίας είχαν εκδοθεί τα αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ. Ως εκ τούτου, η κλείδα κατανομής του συγκεκριμένου αυτού εισοδήματος πρέπει να αντανακλά τόσο το αντίστοιχο μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ όσο και τη διάρκεια της φάσης έκδοσης.

(13)

Η απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ πρέπει να ρυθμιστεί με χωριστές αποφάσεις, λαμβανόμενες βάσει του άρθρου 5 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4 (7).

(14)

Οι αγορές βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2009/16 (8), της απόφασης ΕΚΤ/2011/17 (9) και της απόφασης (ΕΕ) 2015/774 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/10) (10), η οποία αναφέρεται σε αγορές χρεογράφων που εκδίδονται από κεντρικές κυβερνήσεις, αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης και αναγνωρισμένους φορείς, καθώς και υποκατάστατων χρεογράφων που εκδίδονται από δημόσιες μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, θεωρείται ότι παράγουν εισόδημα με το επιτόκιο αναφοράς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α)   «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·

β)   «πιστωτικό ίδρυμα»: α) πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιας αρχής, ή β) άλλο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 123 παράγραφος 2 της Συνθήκης, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο ανάλογο της εποπτείας που ασκείται από ορισμένη αρμόδια αρχή·

γ)   «βάση υπολογισμού»: το ποσό των αποδεκτών υποχρεώσεων, εντός του ισολογισμού κάθε ΕθνΚΤ, όπως ειδικότερα ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης·

δ)   «ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή»: η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ καθίστανται νόμιμο χρήμα σε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ·

ε)   «έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή»: περίοδος 12 μηνών, η οποία αρχίζει την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή·

στ)   «υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ»: οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ και μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και των άλλων ΕθνΚΤ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 4 της απόφασης ΕΚΤ/2010/29·

ζ)   «κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο»: τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ, εκφραζόμενα ως ποσοστά, στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή στις ΕθνΚΤ των αναφερόμενων στο άρθρο 29.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ σταθμίσεων στην κλείδα κατανομής, όπως ισχύουν για το οικείο οικονομικό έτος·

η)   «αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ»: κάθε τύπος ή σειρά τραπεζογραμματίου ευρώ που έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 5 της απόφασης ΕΚΤ/2003/4.

θ)   «φάση έκδοσης» αναφορικά με ορισμένο τύπο ή σειρά τραπεζογραμματίου ευρώ: η περίοδος, η οποία αρχίζει την ημερομηνία καταγραφής της πρώτης έκδοσης τραπεζογραμματίου ευρώ του συγκεκριμένου τύπου ή σειράς στη βάση υπολογισμού και η οποία λήγει την ημερομηνία καταγραφής της τελευταίας έκδοσης τραπεζογραμματίου ευρώ του εν λόγω τύπου ή σειράς στη βάση υπολογισμού·

ι)   «επιτόκιο αναφοράς»: το τελευταίο διαθέσιμο οριακό επιτόκιο, το οποίο χρησιμοποιείται στις δημοπρασίες που διενεργούνται για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60) (12). Σε περίπτωση διενέργειας περισσότερων της μιας πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης οι οποίες πρόκειται να διακανονιστούν την ίδια ημέρα, χρησιμοποιείται ένας απλός μέσος όρος των οριακών επιτοκίων των παράλληλα διενεργούμενων πράξεων·

ια)   «ταυτοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού»: το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχει στην κατοχή της κάθε ΕθνΚΤ έναντι της βάσης υπολογισμού, εντός του ισολογισμού της, όπως ειδικότερα ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης·

ιβ)   «περίοδος αναφοράς»: περίοδος 24 μηνών, η οποία αρχίζει 30 μήνες πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή·

ιγ)   «ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς»: η ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που βασίζεται στην τακτική διαδικασία συντονισμού μεταξύ κεντρικών τραπεζών εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η οποία λαμβάνει χώρα καθημερινά, συνήθως στις 14.15 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (13)·

ιδ)   «διαγραφή»: η απάλειψη αποσυρθέντων τραπεζογραμματίων ευρώ από το στοιχείο του ισολογισμού «τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία»·

ιε)   «κλείδα έκδοσης»: ο μέσος όρος της κλείδας κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της φάσης έκδοσης ορισμένου τύπου ή σειράς αποσυρθέντων τραπεζογραμματίων ευρώ·

ιστ)   «εναρμονισμένος ισολογισμός» (ΕΙ): ο εναρμονισμένος ισολογισμός, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/34) (14)·

Άρθρο 2

Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ

1.   Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα, με ημερομηνία αξίας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όταν ένα κράτος μέλος υιοθετεί το ευρώ, τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

Τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ υπολογίζονται, για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Ιανουαρίου του πρώτου έτους από το οποίο αρχίζει να ισχύει η εκάστοτε πενταετής αναπροσαρμογή του άρθρου 29.3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, με βάση την προσαρμοσμένη κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, εφαρμοζόμενη στα υπόλοιπα που αφορούν το σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

2.   Ο τοκισμός των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς.

3.   Ο διακανονισμός των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 τόκων πραγματοποιείται σε τριμηνιαία βάση, μέσω πληρωμών που διενεργούνται στο πλαίσιο του συστήματος TARGET2.

Άρθρο 3

Μέθοδος υπολογισμού του νομισματικού εισοδήματος

1.   Το ποσό του νομισματικού εισοδήματος κάθε ΕθνΚΤ καθορίζεται με υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος που προκύπτει από τα ταυτοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία καταγράφονται στα λογιστικά της βιβλία. Κατ' εξαίρεση σε σχέση με τα παραπάνω:

α)

ο χρυσός δεν θεωρείται ότι παράγει εισόδημα·

β)

θεωρείται ότι παράγουν νομισματικό εισόδημα με το επιτόκιο αναφοράς τα ακόλουθα:

i)

τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2009/16·

ii)

τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2011/17·

iii)

χρεόγραφα έκδοσης κεντρικών κυβερνήσεων, αρχών περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης και αναγνωρισμένων φορέων και υποκατάστατα χρεόγραφα έκδοσης δημόσιων μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, τα οποία διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, βάσει της απόφασης (ΕΕ) 2015/774 (ΕΚΤ/2015/10).

2.   Στην περίπτωση που η αξία των ταυτοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού ορισμένης ΕθνΚΤ είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της αξίας της βάσης υπολογισμού της, η διαφορά καλύπτεται με εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς επί της αξίας της εν λόγω διαφοράς.

Άρθρο 4

Διορθώσεις επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος

1.   Για τους σκοπούς του υπολογισμού του νομισματικού εισοδήματος, τα υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κάθε ΕθνΚΤ διορθώνονται βάσει εξισωτικού ποσού το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

C = (K – A) × S

όπου:

C

είναι το εξισωτικό ποσό,

K

είναι το ποσό σε ευρώ που προκύπτει για κάθε ΕθνΚΤ από την εφαρμογή της κλείδας κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο επί της μέσης αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· η μετατροπή σε ευρώ του ποσού των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων το οποίο είναι εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα κράτους μέλους που υιοθετεί το ευρώ πραγματοποιείται με βάση την ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που εκάστοτε καθορίζεται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,

A

είναι για κάθε ΕθνΚΤ η μέση αξία σε ευρώ των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· η μετατροπή σε ευρώ πραγματοποιείται με βάση την ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που εκάστοτε καθορίζεται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,

S

είναι ο συντελεστής που καθορίζεται για κάθε οικονομικό έτος ως ακολούθως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή:

Οικονομικό έτος

Συντελεστής

Έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή

1

Έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή συν 1 έτος

0,8606735

Έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή συν 2 έτη

0,7013472

Έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή συν 3 έτη

0,5334835

Έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή συν 4 έτη

0,3598237

Έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή συν 5 έτη

0,1817225

2.   Το άθροισμα των εξισωτικών ποσών των ΕθνΚΤ ισούται με μηδέν.

3.   Τα εξισωτικά ποσά υπολογίζονται όποτε ένα κράτος μέλος υιοθετεί το ευρώ ή όταν μεταβάλλεται η κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

4.   Όταν μια ΕθνΚΤ εντάσσεται στο Ευρωσύστημα, το εξισωτικό ποσό της κατανέμεται στις υπόλοιπες ΕθνΚΤ κατ' αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, με αλλαγή του προσήμου (+/–), και προστίθεται σε τυχόν εξισωτικά ποσά που ήδη ισχύουν σε σχέση με αυτές.

5.   Τα εξισωτικά ποσά και οι λογιστικές εγγραφές ισοσκέλισής τους καταγράφονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς εντός του Ευρωσυστήματος στα βιβλία κάθε ΕθνΚΤ, με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και την ίδια ημερομηνία αξίας καθενός από τα επόμενα έτη της περιόδου διόρθωσης. Οι λογιστικές εγγραφές ισοσκέλισης των εξισωτικών ποσών δεν τοκίζονται.

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με την επέλευση συγκεκριμένων γεγονότων που σχετίζονται με μεταβολές στα πρότυπα ως προς την κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων, κατά τα προβλεπόμενα στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης, η διόρθωση των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κάθε ΕθνΚΤ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος.

7.   Οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο διορθώσεις επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος παύουν να εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα του έκτου κατά σειρά έτους μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

Άρθρο 5

Υπολογισμός και κατανομή του νομισματικού εισοδήματος

1.   Ο υπολογισμός του νομισματικού εισοδήματος κάθε ΕθνΚΤ πραγματοποιείται από την ΕΚΤ σε ημερήσια βάση. Ο υπολογισμός βασίζεται σε λογιστικά στοιχεία που οι ΕθνΚΤ υποβάλλουν στην ΕΚΤ. Η ΕΚΤ ενημερώνει τις ΕθνΚΤ σε τριμηνιαία βάση σχετικά με τα σωρευτικά ποσά.

2.   Το ποσό του νομισματικού εισοδήματος κάθε ΕθνΚΤ προσαρμόζεται κατά ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν δεδουλευμένους, καταβληθέντες ή εισπραχθέντες τόκους επί των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού, και σύμφωνα με οποιαδήποτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δυνάμει του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 32.4 του καταστατικού του ΕΣΚΤ.

3.   Η κατανομή του συνολικού νομισματικού εισοδήματος κάθε ΕθνΚΤ κατ' αναλογία προς την οικεία κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο πραγματοποιείται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Άρθρο 6

Υπολογισμός και κατανομή του εισοδήματος που προκύπτει από τη διαγραφή των τραπεζογραμματίων ευρώ

1.   Τα αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στη βάση υπολογισμού, έως ότου ανταλλαγούν ή διαγραφούν, ανάλογα με το γεγονός που επέρχεται πρώτο.

2.   Με απόφασή του, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να διαγράφει αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση προσδιορίζει την ημερομηνία διαγραφής και το συνολικό ποσό της πρόβλεψης που πρέπει να σχηματιστεί για τα αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναμένεται ότι θα ανταλλαγούν.

3.   Τα αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ διαγράφονται ως ακολούθως:

α)

Την ημερομηνία διαγραφής, τα στοιχεία του ισολογισμού της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ «τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία» μειώνονται κατά το συνολικό ποσό των αποσυρθέντων τραπεζογραμματίων ευρώ που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυκλοφορία. Για τον λόγο αυτό, τα ποσά των αποσυρθέντων τραπεζογραμματίων ευρώ που είχαν τεθεί σε κυκλοφορία προσαρμόζονται στα κατ' αναλογία υπολογιζόμενα αντίστοιχα ποσά σύμφωνα με την κλείδα έκδοσης, οι δε διαφορές διακανονίζονται μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ.

β)

Το προσαρμοσμένο ποσό των αποσυρθέντων τραπεζογραμματίων ευρώ διαγράφεται από το στοιχείο του ισολογισμού «τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία», μεταφερόμενο στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης των ΕθνΚΤ.

γ)

Κάθε ΕθνΚΤ σχηματίζει πρόβλεψη για τα αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ που αναμένεται ότι θα ανταλλαγούν. Η πρόβλεψη ισοδυναμεί με το μερίδιο της οικείας ΕθνΚΤ στο συνολικό ποσό της πρόβλεψης που υπολογίζεται βάσει της κλείδας έκδοσης.

4.   Τα αποσυρθέντα τραπεζογραμμάτια ευρώ που ανταλλάσσονται μετά την ημερομηνία διαγραφής καταχωρίζονται στα βιβλία της ΕθνΚΤ που τα έχει δεχθεί για ανταλλαγή. Η εισροή αποσυρθέντων τραπεζογραμματίων ευρώ αναδιανέμεται μεταξύ των ΕθνΚΤ τουλάχιστον μία φορά ετησίως με εφαρμογή της κλείδας έκδοσης, οι δε διαφορές διακανονίζονται μεταξύ τους. Κάθε ΕθνΚΤ συμψηφίζει το κατ' αναλογία υπολογιζόμενο ποσό με την πρόβλεψή της ή, εφόσον η εισροή υπερβαίνει την πρόβλεψη, καταγράφει αντίστοιχη δαπάνη στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης της.

5.   Το διοικητικό συμβούλιο αναθεωρεί το συνολικό ποσό της πρόβλεψης σε ετήσια βάση.

Άρθρο 7

Κατάργηση

1.   Η απόφαση ΕΚΤ/2010/23 καταργείται.

2.   Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Φρανκφούρτη, 3 Νοεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/23, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17).

(2)  Βλέπε παράρτημα IV.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1).

(4)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9, της 14ης Ιουλίου 2006, σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και με τον προεφοδιασμό και υποπροεφοδιασμό με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ (ΕΕ L 207 της 28.7.2006, σ. 39).

(5)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/29, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 26).

(6)  Απόφαση ΕΚΤ/2014/57, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 53 της 25.2.2015, σ. 24).

(7)  Απόφαση ΕΚΤ/2003/4, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 16).

(8)  Απόφαση ΕΚΤ/2009/16, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΕ L 175 της 4.7.2009, σ. 18).

(9)  Απόφαση ΕΚΤ/2011/17, της 3ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΕ L 297 της 16.11.2011, σ. 70).

(10)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/774 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Μαρτίου 2015, σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10) (ΕΕ L 121 της 14.5.2015, σ. 20).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(12)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (κατευθυντήρια γραμμή γενικής τεκμηρίωσης) (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3).

(13)  Η ώρα Κεντρικής Ευρώπης λαμβάνει υπόψη και την αλλαγή στη θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

(14)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2016/34) (βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

A.

Η βάση υπολογισμού περιλαμβάνει αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, κατά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή ισχύουν τα ακόλουθα για κάθε νέα εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ) που εντάσσεται στο Ευρωσύστημα:

α)

τα «τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία» περιλαμβάνουν τραπεζογραμμάτια τα οποία εκδίδονται από την ΕθνΚΤ και τα οποία είναι εκφρασμένα στην εθνική νομισματική της μονάδα· και

β)

από τα «τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία» πρέπει να αφαιρείται η αξία των άτοκων δανείων που σχετίζονται με τραπεζογραμμάτια ευρώ του προεφοδιασμού, τα οποία δεν έχουν ακόμα χρεωθεί [τμήμα του στοιχείου 6 του ενεργητικού του εναρμονισμένου ισολογισμού (ΕΙ)].

Μετά το οικείο έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, για κάθε ΕθνΚΤ ο όρος «τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία» σημαίνει αποκλειστικά τραπεζογραμμάτια εκφρασμένα σε ευρώ.

Στην περίπτωση που η ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή είναι ημέρα αργίας για το TARGET2, η υποχρέωση μιας ΕθνΚΤ που απορρέει από τραπεζογραμμάτια ευρώ, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο προεφοδιασμού βάσει της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/9 και τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ως άνω ημερομηνία μετάβασης, περιλαμβάνεται στη βάση υπολογισμού (ως τμήμα των λογαριασμών ανταποκριτών υπό το στοιχείο 10.4 του παθητικού του ΕΙ), έως ότου περιληφθεί στις υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές του TARGET2.

2.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με τις πράξεις νομισματικής πολιτικής και περιλαμβάνουσες οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

τρεχούμενους λογαριασμούς, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών δυνάμει του άρθρου 19.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ (στοιχείο 2.1 του παθητικού του ΕΙ)·

β)

ποσά καταθέσεων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήματος (στοιχείο 2.2 του παθητικού του ΕΙ)·

γ)

καταθέσεις προθεσμίας (στοιχείο 2.3 του παθητικού του ΕΙ)·

δ)

υποχρεώσεις που συνδέονται με αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας (στοιχείο 2.4 του παθητικού του ΕΙ)·

ε)

καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων (στοιχείο 2.5 του παθητικού του ΕΙ).

3.

Υποχρεώσεις από καταθέσεις αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος που έχουν αθετήσει υποχρέωση, οι οποίες δεν εμπίπτουν πλέον στο στοιχείο 2.1 του παθητικού του ΕΙ λόγω αναταξινόμησής τους.

4.

Υποχρεώσεις των ΕθνΚΤ εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από την έκδοση γραμματίων τα οποία καλύπτουν την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 13 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60) (στοιχείο 10.2 του παθητικού του ΕΙ).

5.

Καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης (τμήμα του στοιχείου 10.3 του παθητικού του ΕΙ).

6.

Καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές μέσω του TARGET2 που τοκίζονται με το επιτόκιο αναφοράς (τμήμα του στοιχείου 10.4 του παθητικού του ΕΙ).

7.

Δεδουλευμένους τόκους που καταγράφονται από κάθε ΕθνΚΤ στο τέλος κάθε τριμήνου σχετικά με υποχρεώσεις που προκύπτουν από πράξεις νομισματικής πολιτικής, διάρκειας ενός έτους και άνω (τμήμα του στοιχείου 12.2 του παθητικού του ΕΙ).

8.

Υποχρεώσεις έναντι της ΕΚΤ που καλύπτουν απαίτηση συνδεόμενη με συμφωνίες ανταλλαγής μεταξύ της ΕΚΤ και κεντρικής τράπεζας εκτός Ευρωσυστήματος, οι οποίες παράγουν καθαρό εισόδημα για το Ευρωσύστημα (τμήμα των υποχρεώσεων εκτός ισολογισμού).

B.

Το ποσό της βάσης υπολογισμού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύμφωνα με τους εναρμονισμένους κανόνες και αρχές λογιστικής που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

A.

Τα ταυτοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής [στοιχείο 5 του ενεργητικού του εναρμονισμένου ισολογισμού (ΕΙ)].

2.

Τίτλους διακρατούμενους για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (τμήμα του στοιχείου 7.1 του ενεργητικού του ΕΙ).

3.

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ, εκτός χρυσού, δυνάμει του άρθρου 30 του καταστατικού του ΕΣΚΤ (τμήμα του στοιχείου 9.2 του ενεργητικού του ΕΙ).

4.

Καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, περιλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης (τμήμα του στοιχείου 9.4 του ενεργητικού του ΕΙ).

5.

Καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές μέσω του TARGET2 που τοκίζονται με το επιτόκιο αναφοράς (τμήμα του στοιχείου 9.5 του ενεργητικού του ΕΙ).

6.

Χρυσό, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν χρυσό που μεταβιβάζεται στην ΕΚΤ, σε ποσότητα που επιτρέπει σε κάθε ΕθνΚΤ να ταυτοποιεί ένα μέρος του χρυσού που έχει στην κατοχή της, το οποίο αντιστοιχεί στην εφαρμογή του μεριδίου συμμετοχής της στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο επί της συνολικής ποσότητας χρυσού που ταυτοποιείται από όλες τις ΕθνΚΤ (στοιχείο 1 του ενεργητικού του ΕΙ και τμήμα του στοιχείου 9.2 του ενεργητικού του ΕΙ).

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο χρυσός αποτιμάται βάσει της τιμής της ουγκιάς καθαρού χρυσού σε ευρώ, όπως διαμορφώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2002.

7.

Απαιτήσεις που προκύπτουν από τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προεφοδιασμού βάσει της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/9 και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή (τμήμα του στοιχείου 4.1 του ενεργητικού του ΕΙ έως την ημερομηνία μετάβασης και, εν συνεχεία, τμήμα των λογαριασμών ανταποκριτών υπό το στοιχείο 9.5 του ενεργητικού του ΕΙ), αλλά μόνο έως ότου αυτές περιληφθούν στις απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος που απορρέουν από συναλλαγές του TARGET2.

8.

Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεών του ή/και χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι τρίτων) που παρακρατήθηκαν ή/και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών τις οποίες παρείχαν αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος που αθέτησαν υποχρέωση στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος, οι οποίες δεν εμπίπτουν πλέον στο στοιχείο 5 του ενεργητικού του ΕΙ λόγω αναταξινόμησής τους (τμήμα του στοιχείου 11.6 του ενεργητικού του ΕΙ).

9.

Δεδουλευμένους τόκους που καταγράφονται από κάθε ΕθνΚΤ στο τέλος του τριμήνου σχετικά με στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από πράξεις νομισματικής πολιτικής, των οποίων η διάρκεια είναι ένα έτος και άνω (τμήμα του στοιχείου 11.5 του ενεργητικού του ΕΙ).

10.

Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων της ζώνης του ευρώ που συνδέονται με συμφωνίες ανταλλαγής μεταξύ της ΕΚΤ και κεντρικής τράπεζας εκτός Ευρωσυστήματος, οι οποίες παράγουν καθαρό εισόδημα για το Ευρωσύστημα (τμήμα του στοιχείου 3.1 του ενεργητικού του ΕΙ).

B.

Η αξία των ταυτοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού κάθε ΕθνΚΤ υπολογίζεται σύμφωνα με τους εναρμονισμένους κανόνες και αρχές λογιστικής που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (EE) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

A.   Πρώτη έκτακτη διόρθωση

Εφόσον η μέση συνολική αξία των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων κατά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή είναι μικρότερη της μέσης συνολικής αξίας σε ευρώ των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς (περιλαμβανομένων εκείνων που είναι εκφρασμένα στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους που έχει υιοθετήσει το ευρώ και που μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που εκάστοτε καθορίζεται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς), ο συντελεστής «S» που εφαρμόζεται όσον αφορά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, μειώνεται με αναδρομική ισχύ κατ' αναλογία προς τη μείωση της μέσης συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων.

Ο συντελεστής που προκύπτει από την παραπάνω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,8606735. Εφόσον εφαρμόζεται αυτή η παρέκκλιση, ένα τέταρτο της συνεπαγόμενης μείωσης των εξισωτικών ποσών («C») των ΕθνΚΤ που εφαρμόζονται όσον αφορά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή πρέπει να προστίθεται στο εξισωτικό ποσό κάθε ΕθνΚΤ που εφαρμόζεται όσον αφορά το δεύτερο έως πέμπτο κατά σειρά έτος μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.

B.   Δεύτερη έκτακτη διόρθωση

Εφόσον οι ΕθνΚΤ για τις οποίες το εξισωτικό ποσό κατά τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 λαμβάνει θετική τιμή καταβάλλουν καθαρό τόκο επί των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια, ο οποίος, προστιθέμενος στο στοιχείο «καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση του νομισματικού εισοδήματος» του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης των εν λόγω ΕθνΚΤ στο τέλος της χρήσης, παράγει καθαρά έξοδα, ο συντελεστής«S» που εφαρμόζεται όσον αφορά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, μειώνεται στην έκταση που απαιτείται για την εξάλειψη ενός τέτοιου αποτελέσματος.

Ο συντελεστής που προκύπτει από την παραπάνω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,8606735. Εφόσον εφαρμόζεται αυτή η παρέκκλιση, ένα τέταρτο της συνεπαγόμενης μείωσης των εξισωτικών ποσών («C») των ΕθνΚΤ που εφαρμόζονται όσον αφορά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή προστίθεται στο εξισωτικό ποσό κάθε ΕθνΚΤ που εφαρμόζεται όσον αφορά το δεύτερο έως πέμπτο κατά σειρά έτος μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

Απόφαση ΕΚΤ/2010/23

ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 17

Απόφαση ΕΚΤ/2011/18

ΕΕ L 319 της 2.12.2011, σ. 116

Απόφαση ΕΚΤ/2014/24

ΕΕ L 117 της 7.6.2014, σ. 168

Απόφαση ΕΚΤ/2014/56

ΕΕ L 53 της 25.2.2015, σ. 21

Απόφαση ΕΚΤ/2015/37

ΕΕ L 313 της 28.11.2015, σ. 42


Top