EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2401

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2401 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία του μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

OJ L 333, 19.12.2015, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2401/oj

19.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 333/50


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2401 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Οκτωβρίου 2015

όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία του μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 ορίζει ότι η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (εφεξής «η Αρχή») συστήνει και διαχειρίζεται μητρώο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (εφεξής «το μητρώο»).

(2)

Το μητρώο πρέπει να είναι το αποθετήριο των δεδομένων, των στοιχείων και των εγγράφων που υποβάλλονται με τις αιτήσεις για καταχώριση ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, καθώς και κάθε τυχόν μεταγενέστερων δεδομένων, στοιχείων και εγγράφων που υποβάλλονται από ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

(3)

Η Αρχή πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα τεκμηρίωσης που απαιτούνται προκειμένου εκτελεί τα καθήκοντά της σχετικά με το μητρώο.

(4)

Το μητρώο πρέπει να παρέχει δημόσια υπηρεσία για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και ασφάλειας δικαίου. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή πρέπει να χρησιμοποιεί το μητρώο κατά τρόπο που θα παρέχεται κατάλληλη πρόσβαση και επικύρωση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό, ενώ παράλληλα θα τηρεί τις υποχρεώσεις της για προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, μεταξύ άλλων κατά την άσκηση του ρόλου της ως υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(5)

Η Αρχή πρέπει να παρέχει το τυποποιημένο απόσπασμα από το μητρώο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός που εξέδωσε η Επιτροπή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

(6)

Πρέπει να εναπόκειται στην Αρχή να καθορίσει τις λειτουργικές λεπτομέρειες, οι οποίες πρέπει να παραμένουν αναλογικές.

(7)

Το μητρώο πρέπει να διακρίνεται από τον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, ωστόσο, ορισμένα από τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο μητρώο πρέπει να δημοσιοποιούνται στον εν λόγω δικτυακό τόπο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο του μητρώου

1.   Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, το μητρώο περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα, καθώς και τις επικαιροποιήσεις τους, εφόσον υπάρχουν:

α)

το καταστατικό, καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, και τις τυχόν τροποποιήσεις τους·

β)

την τυποποιημένη δήλωση που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη·

γ)

όπου χρειάζεται, επιπλέον του καταστατικού, λεπτομερή περιγραφή της οικονομικής, διοικητικής και διαχειριστικής δομής του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του ιδρύματος που συνδέεται με αυτό, εάν υπάρχει, που να αποδεικνύει σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο οντοτήτων·

δ)

εφόσον απαιτείται από το κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει την έδρα του, δήλωση που εκδίδει το εν λόγω κράτος μέλος, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει συμμορφωθεί προς όλες τις σχετικές εθνικές απαιτήσεις για την αίτηση και ότι το καταστατικό του συνάδει με τυχόν εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου·

ε)

τα έγγραφα και την αλληλογραφία που προέρχεται από τις αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τα έγγραφα ή τις πληροφορίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, το μητρώο περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα, επιπλέον των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

την αίτηση καταχώρισης ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα της αιτούσας οντότητας·

β)

αντίγραφο των επίσημων αποτελεσμάτων των τελευταίων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης και, μόλις το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα καταχωρισθεί, αντίγραφο των επίσημων αποτελεσμάτων μετά από κάθε εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

γ)

στην περίπτωση φυσικών προσώπων που συγκροτούν ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, δήλωση υπογεγραμμένη από τουλάχιστον επτά πρόσωπα από διαφορετικά κράτη μέλη που κατέχουν αιρετά αξιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια ή συνελεύσεις, με την οποία επιβεβαιώνεται η πρόθεση τους να συμμετάσχουν στο οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα· πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που προκύπτουν από το αποτέλεσμα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των εθνικών ή περιφερειακών εκλογών ή ως αποτέλεσμα αλλαγών του μέλους, ή και τα δύο·

δ)

στην περίπτωση που υποβάλλει αίτηση πολιτικό κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμη συμμετάσχει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποδεικτικά έγγραφα για τη δημόσια εκφρασμένη πρόθεσή του να λάβει μέρος στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ένδειξη των εθνικών ή περιφερειακών πολιτικών κομμάτων τα οποία συνδέονται με αυτό, ή και τα δύο, και τα οποία σχεδιάζουν να προτείνουν υποψηφίους στις εκλογές·

ε)

τον ισχύοντα κατάλογο των κομμάτων-μελών, συνημμένο στο καταστατικό, στον οποίο αναφέρεται για κάθε κόμμα-μέλος η πλήρης επωνυμία, το ακρωνύμιο, το είδος της συμμετοχής και το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του.

3.   Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, το μητρώο περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα, επιπλέον των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

την αίτηση καταχώρισης ως ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα, δεόντως υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα της αιτούσας οντότητας και από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέεται το πολιτικό ίδρυμα που υποβάλλει αίτηση καταχώρισης·

β)

τον κατάλογο των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με αναφορά της ιθαγένειας κάθε μέλους·

γ)

τον ισχύοντα κατάλογο των οργανώσεων-μελών, στον οποίο αναφέρεται για κάθε οργάνωση-μέλος η πλήρης επωνυμία, το ακρωνύμιο, το είδος συμμετοχής και το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του.

4.   Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε καταχωρισμένο στο μητρώο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα επικαιροποιούνται στο μητρώο:

α)

το είδος της οντότητας (ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα)·

β)

ο αριθμός καταχώρισης που χορηγείται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το μητρώο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων και τις πληροφορίες που παρέχονται από τα τυποποιημένα αποσπάσματα του μητρώου·

γ)

η πλήρης επωνυμία, το ακρωνύμιο και το λογότυπο·

δ)

το κράτος μέλος στο οποίο το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα έχει την έδρα του·

ε)

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κράτος μέλος της έδρας προβλέπει παράλληλη καταχώριση, η επωνυμία, η διεύθυνση και ο ιστότοπος, εφόσον υπάρχουν, της οικείας αρχής καταχώρισης·

στ)

η διεύθυνση της έδρας, η ταχυδρομική διεύθυνση, εάν διαφέρει, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο δικτυακός τόπος, εάν υπάρχουν·

ζ)

η ημερομηνία καταχώρισης ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα και, κατά περίπτωση, η ημερομηνία διαγραφής·

η)

εάν το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα μετατροπής από μια οντότητα που είναι καταχωρισμένη σε κράτος μέλος, η πλήρης επωνυμία και το νομικό καθεστώς της εν λόγω οντότητας, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν εθνικού αριθμού καταχώρισης·

θ)

η ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού·

ι)

ο αριθμός των μελών του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή των κομμάτων μελών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ια)

η επωνυμία και ο αριθμός καταχώρισης του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος που συνδέεται με το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, ανάλογα με την περίπτωση·

ιβ)

για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, η επωνυμία και ο αριθμός καταχώρισης του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που συνδέεται με αυτά·

ιγ)

η ταυτότητα, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιθαγένεια και ο τόπος κατοικίας των προσώπων που είναι μέλη οργάνων ή έχουν την αρμοδιότητα της διοικητικής, οικονομικής και νομικής εκπροσώπησης, με σαφή ένδειξη της ιδιότητας τους και των αρμοδιοτήτων τους, μεμονωμένων ή συλλογικών, να δεσμεύουν την οντότητα έναντι τρίτων και να αντιπροσωπεύουν την οντότητα σε νομικές διαδικασίες.

5.   Στο μητρώο τηρούνται όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 χωρίς χρονικό περιορισμό.

Άρθρο 2

Συμπληρωματικές πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης

Οι αιτούντες καταχώριση, καθώς και τα καταχωρισμένα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, παρέχουν στην Αρχή, πέραν των απαιτήσεων του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, τα έγγραφα και τις πληροφορίες, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις τους, που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Η Αρχή δύναται να απαιτεί από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα να διορθώνουν τυχόν ελλιπή ή παρωχημένα έγγραφα και τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν.

Άρθρο 3

Υπηρεσίες που παρέχει το μητρώο

1.   Η Αρχή καθορίζει τα τυποποιημένα αποσπάσματα του μητρώου. Η Αρχή παρέχει το τυποποιημένο απόσπασμα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

2.   Όταν η Αρχή έχει αρμοδιότητα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, η Αρχή, κατόπιν αιτήματος, βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο τυποποιημένο απόσπασμα είναι ακριβείς, επικαιροποιημένες και σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης.

Εάν η Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, βεβαιώνει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο τυποποιημένο απόσπασμα είναι οι πλέον πλήρεις, επικαιροποιημένες και ορθές που έχει στη διάθεσή της μετά από τη διενέργεια όλων των εύλογων ελέγχων. Στους εν λόγω ελέγχους περιλαμβάνεται η επιβεβαίωση των πληροφοριών από τις οικείες αρχές των κρατών μελών, στον βαθμό που η σχετική εθνική νομοθεσία τους παρέχει τη βάση να το πράξουν. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις που καλύπτονται από το παρόν εδάφιο.

Στην πιστοποίηση που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο η Αρχή αναγράφει ευκρινώς αν έχει αρμοδιότητα βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014.

3.   Η Αρχή παρέχει την πιστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, κατόπιν αιτήματος, σε θεσμικά και άλλα όργανα της ΕΕ, καθώς και στις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών. Παρέχει επίσης, κατόπιν αίτησης, την εν λόγω πιστοποίηση στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα όσον αφορά το δικό τους καθεστώς.

Η Αρχή μπορεί επίσης να παρέχει την εν λόγω πιστοποίηση σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όταν τούτο απαιτείται για νομικές ή διοικητικές διαδικασίες, κατόπιν υποβολής δεόντως αιτιολογημένης αίτησης στην Αρχή.

4.   Η Αρχή καθορίζει λεπτομερώς τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και έκδοσης τυποποιημένων αποσπασμάτων, καθώς και πιστοποίησης, περιλαμβανομένης και της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


Top