Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2324

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2324 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των ομάδων εργαλείων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές

OJ L 328, 12.12.2015, p. 101–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; καταργήθηκε εμμέσως από 32018R0973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2324/oj

12.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/101


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2324 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Δεκεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των ομάδων εργαλείων σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1342/2008, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (1) και συγκεκριμένα το άρθρο 31,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ένας από τους κύριους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι η κατάργηση της δαπανηρής πρακτικής της απόρριψης. Η υποχρεωτική εκφόρτωση θα τεθεί σταδιακά σε ισχύ για την αλιεία ορισμένων βενθοπελαγικών ειδών που καλύπτονται επί του παρόντος από το καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2008, από το 2016 και το αργότερο μέχρι το 2019.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 προβλέπει ότι τα όρια αλιευτικής προσπάθειας κατανέμονται σε ομάδες αλιευτικής προσπάθειας που ορίζονται από ομάδες αλιευτικών εργαλείων και γεωγραφικές περιοχές όπως προβλέπεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Υπό το πρίσμα της εφαρμογής της υποχρεωτικής εκφόρτωσης, υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στο τρέχον καθεστώς αλιευτικής προσπάθειας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους αλιείς να χρησιμοποιούν πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία με μεγαλύτερο μέγεθος ματιών. Σε αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε αναγκαίο να εξεταστεί κατά πόσον η σημερινή δομή των ομάδων αλιευτικής προσπάθειας είναι ακόμη οικονομικά αποδοτική ως προς τον διαχειριστικό φόρτο συγκριτικά με τις ανάγκες διατήρησης.

(4)

Κατά συνέπεια, η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) εκλήθη να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα συγχώνευσης των ομάδων εργαλείων TR 1 και TR 2 που χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τις ομάδες αλιευτικής προσπάθειας. Η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα (2) ότι υπάρχει κίνδυνος αύξησης της θνησιμότητας του γάδου λόγω αλιείας αν συγχωνευθούν οι ομάδες εργαλείων TR 1 και TR 2 και ότι μια τέτοια συγχώνευση εάν εφαρμοστεί μόνο στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak και στην ανατολική Μάγχη, θα οδηγήσει σε ασυνέπειες σε σχέση με άλλους τομείς διαχείρισης. Συμπεραίνει επίσης ότι η νέα συγχωνευμένη ομάδα θα είναι πιο ετερογενής όσον αφορά τα βιολογικά αποθέματα που θα αλιεύει, σε σύγκριση με τις ξεχωριστές ομάδες TR 1 και TR 2, και ότι είναι απίθανο η οικονομική αποδοτικότητα να αυξηθεί, λόγω επιπρόσθετων μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για να καταπολεμηθεί μια πιθανή αύξηση θνησιμότητας λόγω αλιείας του γάδου. Ωστόσο, η ΕΤΟΕΑ καταλήγει ότι μια τέτοια συγχώνευση θα επέτρεπε στους αλιείς να αλιεύουν πιο επιλεκτικά.

(5)

Επιπλέον, στην αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 που διενεργήθηκε το 2011 (3), η ΕΤΟΕΑ παρατήρησε ότι η θνησιμότητα λόγω αλιείας του γάδου της Βόρειας Θάλασσας ήταν μόνο 3 τοις εκατό μικρότερη το 2010 σε σύγκριση με το 2008. Η ΕΤΟΕΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το απόθεμα γάδου της Βόρειας Θάλασσας, η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας δεν πέτυχε να περιορίσει τις απορρίψεις.

(6)

Η αλιευτική προσπάθεια που είχε κατανεμηθεί στις ομάδες εργαλείων TR 1 και TR 2 μειώθηκε σημαντικά μετά την εισαγωγή του ισχύοντος καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας το 2008. Το μέγεθος των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων της συγχώνευσης στη θνησιμότητα του γάδου λόγω αλιείας, είναι πολύ χαμηλότερο απ' ό,τι θα ήταν στο παρελθόν.

(7)

Η συγχώνευση θα μείωνε σημαντικά τα έξοδα διαχείρισης. Η μείωση των ομάδων εργαλείων θα οδηγήσει σε μείωση των διοικητικών δαπανών για τις εθνικές αρχές και τους αλιείς, δεδομένου ότι πολλοί αλιείς χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και κατά συνέπεια ανήκουν σε διάφορες ομάδες αλιευτικής προσπάθειας, κάτι που οδηγεί στην ανάγκη πολύπλοκων υπολογισμών κατά την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας σε αυτές. Επιπλέον, η εφαρμογή της πρόσφατης υποχρεωτικής εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων θα δεσμεύσει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους στις διοικήσεις των κρατών μελών. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε περίπτωση αύξησης της θνησιμότητας του γάδου λόγω αλιείας, τα πρόσθετα προστατευτικά μέτρα δεν θα προκαλέσουν σημαντικές διοικητικές δαπάνες.

(8)

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση Θαλασσών (ICES) (4), το καθεστώς διατήρησης του αποθέματος του γάδου στη Βόρεια θάλασσα στην υποπεριοχή IV του ICES, στις διαιρέσεις VIId του ICES και στο δυτικό τμήμα της διαίρεσης ΙΙΙa του ICES έχει βελτιωθεί σημαντικά.

(9)

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η επίσπευση της καθιέρωσης της υποχρεωτικής εκφόρτωσης γάδου θα προσδώσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας του γάδου που προκαλείται από ανεπιθύμητα αλιεύματα και στη συνέχεια για την τήρηση του επί του παρόντος δεσμευτικού συστήματος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας.

(10)

Ως εκ τούτου, δεν είναι σκόπιμο να διατηρηθούν οι διαφορετικές ομάδες εργαλείων TR 1 και TR 2 στους ακόλουθους τομείς: στο Skagerrak, το μέρος της ζώνης ICES IIIa που δεν καλύπτεται από το Skagerrak και το Kattegat, η ζώνη ICES IV και τα κοινοτικά ύδατα της ζώνης ICES IIa και η ζώνη ICES VIId. Λαμβάνοντας υπόψη την κακή κατάσταση των αποθεμάτων γάδου στις περιοχές του Kattegat, στη ζώνη ICES VIIa, στη ζώνη ICES VIa και στα κοινοτικά ύδατα της ζώνης ICES Vb, η συγχώνευση των ομάδων εργαλείων δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί στις εν λόγω περιοχές.

(11)

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις στη θνησιμότητα λόγω αλιείας του γάδου που προκύπτει από τη συγχώνευση των ομάδων εργαλείων TR 1 και TR 2 προκειμένου να προσαρμόσει τη δομή των ομάδων εργαλείων αναλόγως, αν η θνησιμότητα λόγω αλιείας του γάδου αυξηθεί λόγω απορρίψεων.

(12)

Για να επιτραπεί στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης χωρίς πρόσθετες διοικητικές δαπάνες, είναι σκόπιμο να μην τροποποιηθεί το τρέχον σύστημα υποβολής εκθέσεων.

(13)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«3.

Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β), οι ομάδες εργαλείων TR 2 και TR 1 θεωρούνται μια ενιαία ομάδα αλιευτικών εργαλείων με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 70 mm. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να κάνουν ξεχωριστές αναφορές αλιευτικής προσπάθειας για τις ομάδες TR 1 και TR 2, όπως απαιτείται από τα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20.

(2)  Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας — έκθεση της 49ης συνόδου της ολομέλειας (PLEN-15-02)

(3)  Αξιολόγηση των πολυετών σχεδίων για τον γάδο στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, το Kattegat, τη Βόρεια Θάλασσα και στα δυτικά της Σκοτίας (STECF- 11-07).

(4)  Γνωμοδότηση του ICES σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες, τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια στις οικοπεριοχές της ευρύτερης Βόρειας και Κελτικής Θάλασσας: 6.3.4 Γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή IV και στις διαιρέσεις VIId και δυτική IIIa (Βόρεια Θάλασσα, Ανατολική Μάγχη, Skagerrak).


Top